Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Zagadka Starej Stróży-pow.myślenicki.Małopolska

21.03.2012 22:31
W staropolskim systemie obrony terytorialnej , rozwijającym się prawdopodobnie od czasów Bolesława Chrobrego , południowe rubieże kraju strzeżone były przez system bron, czyli zespołów fortyfikacji zamykających przełomowe odcinki dolin i rzek karpackich.Brony funkcjonowały niemal do końca państwa Piastów.
Według tadycji na stokach Chełmu nad doliną Raby znajdować się miała niewielka warownia - strażnica zwana wówczas stróżą . Przypuszcza się , że mogła ona powstać na początku XIII stulecia.
Dokument , w którym po raz pierwszy pojawia się nazwa Myślenic, pochodzący z 1253 roku mówi o obowiązku mieszkańców wsi Curozsank polegającym na pełnieniu straży w warowni , w bronie myślenickiej.
Być może warownia , o której mowa w dokumencie ,to właśnie warownia na stokach Chełmu .
Niektóre hipotezy sugerują nawet , że tajemnicza wieś Curozsank to właśnie Stóża.
Przyczyn porzucenia fortyfikacji możemy jedynie domniemywać . Należałoby rozważyć hipotezę , czy stróża nie uległa zniszczeniu w wyniku działań wojennych. W wieku XIII Małopolska doświadczyła trzech najazdów Tatarów

źródło:Gmina Pcim.Monografia geograficzno-historyczna.-P.Sadowski