Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Jak rozumieć zapis (skóty) z Teki Dworzaczka?Przanowscy

14.05.2012 02:39
Witam
Poszukując w internecie znalazłam taki zapis. Rozumiem,że Stefan P swoja część sprzedał Fr.J.Bojanowskiemu,
a Franciszek i Antoni byli braćmi, ale jak rozumieć pozostałe związki pomiędzy wymienionymi Przanowskimi ?

"Stefan Przanowski, s. o. Józefa P. ol. Kazimierza syna z Marjanny Tomickiej zrodzony syn, dóbr m.
Kiszkowa i wsi Rybienka i Brudzewka dziadowskich, wraz z Franciszkiem i Antonim braćmi m. s. rodz.
Przanowskimi stryjami, współdziedzic, część swoją tych dóbr w p. gn. Franciszkowi Junoszy
Bojanowskiemu za 1. 250 złp. sprzed. (f. 25)"
Teki Dworzaczka 15985 (Nr. 1336) 1763

http://www.teki.bkpan.poznan.pl/search. ... hlight=0&d
ate_from=&date_to=&order_asc=&order_desc=0&group=

Odpowiedzi (6)

3.06.2012 14:12
Ten sam skrót może mieć różne znaczenia,różne skróty mogą mieć to samo znaczenie.

s. syn
ss. synowie
c. córka
cc. córki
ż. żona
bcia bracia
rodz. rodzony
stryj. stryjeczny
ciot. cioteczny
m. s. między sobą (np. bracia i/lub siostry)
o. lub ol. olim ("niegdyś" czyli nieżyjący)
N. nobilis (szlachetny)
G. generosus (urodzony)
M. magnificus (wielmożny)
D. dominus (pan)
fam. lub sław. famatus (sławetny)
lab. lub prac. laboriosus (pracowity)
bp. + bezpotomnie zmarły
+ zmarły
+-ego zmarłego
+-ym zmarłym
w im. sw. i w imieniu swoim
sta starosta
ścic starościc
klan kasztelan
klanic kasztelanic
plent plenipotent
op. opiekun, opieka

JKMci Jego Królewskiej Mości
JCMci Jego Cesarskiej Mości (raczej rzadko)
zs. ziemski
gr. grodzki
GWP generalny wielkopolski (pisane dużymi literami)
d. dobra
dziedz. dziedziczne
pos. posesor
cz-ci części
f. folwark
ff. folwarki
wś. wieś
m. miasto
mko miasteczko
mł. młyn
os. osada
pus. pustkowie

p. powiat
pow. powiat
pyzdr. pyzdrski
kość. kościański
gn. gnieźnieński
poz. poznański
kc. kcyński
nakiel. nakielski
b.-k. brzesko-kujawski (też bez kreski)

s. v. sub vadium (sumy)
kwit. kwituje (kogoś z sumy/długu)
zap. zapisuje
sprzed. sprzedaje
t. pos. i w. tytułem posagu i wiana
t. w. i pos. tytułem wiana i posagu
pos. <suma> i t. w. posag <suma> i tytułem wiana
3.06.2012 17:50
Bardzo dziękuję -
pozdrowienia
5.06.2012 20:18
Czyli, rozwijając skróty otrzymujemy :

Stefan Przanowski, syn nieżyjącego Józefa Przanowskiego zmarłego Kazimierza syna z Marianny Tomickiej zrodzony syn dóbr miasta Kiszkowa i wsi Rybienko i Brudzewka dziadowskich, wraz z Franciszkiem i Antonim bracmi między sobą, rodzonymi Przanowskimi stryjami współdziedzic , część swoja tych dóbr w powiecie gn? Franciskowi Junoszy Bojanowskiemu za 1250 zł p sprzedaje.

Czyli zapis transakcji zawiera informację ,że :
Stefan Przanowski , syn nieżyjącego ojca Józefa Przanowskiego , po dziadku (czy sugeruje to, że ojciec zmarł przed dziadkiem?) Kazimierzu Przanowskim i babce, jego żonie Mariannie Tomickiej ( czy tez Marianna Tomicka to matka Stefana P?) odziedziczył wymienione dobra wspólnie ze stryjami , Franciszkiem i Antonim Przanowskimi.

Czy tak?
dzięki !
6.06.2012 13:46
Stefan P syn nie żyjącego Józefa P który był synem nie żyjącego Kazimierza,natomiast Marianna Tomicka była żoną Kazimierza czyli babką Stefana.
6.06.2012 13:53
Dzięki ! -
6.06.2012 13:55
Stefan P syn nie żyjącego Józefa P który był synem nie żyjącego Kazimierza,natomiast Marianna Tomicka była żoną Kazimierza czyli babką Stefana.
Franciszek i Antoni byli braćmi - stryjami rodzonymi - braćmi Józefa.
Czyli najprościej
Stefan syn - Józefa
Józef syn - Kazimierza
Franciszek i Antoni - bracia Józefa - synowie Kazimierza -stryjowie Stefana