Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Powstanie Styczniowe-inf. mogą zawierać błędne .......

19.06.2012 18:44
Informacja do uwagi w Spisie Powstańców 1863 - inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia

Określenia używane przez władze Carskiej Rosji wobec uczestników Powstania Styczniowego

Stronnictwo przewrotu/ Spisek - Organizacje cywilne ,wojskowe, Rząd Narodowy

Bunt - powstanie

Banda - oddział powstańczy

Szajka - oddział powstańczy

Przestępcy - powstańcy

Przestępca polityczny - uczestnik powstania

Zdrajca stanu - uczestnik powstania


AUDYTORYAT POLOWY

viewtopic.php?f=133&t=17679

Organizacja żandarmów wieszających - Żandarmeria Narodowa - V Oddział Żandarmerii /wieszających i sztyletników/

Złoczyńca - Żandarm Narodowy - V Oddział Żandarmerii /wieszających i sztyletników/

Wieszatiel - j.w.

viewtopic.php?f=133&t=17859

Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885

http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=5421&dirids=1


Jeżeli ktoś ma ochotę zapoznać się z wyrokami AUDYTORYATU POLOWEGO polecam :

Powstanie styczniowe : wyroki Audytoryatu Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866
Autor : Cederbaum, Henryk (1863-1928)
Data wydania : 1917


http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata ... F9C194E6-2