Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Wawrzyniec Drozdys – Karmelita

21.06.2012 10:54
Wawrzyniec Drozdys – Karmelita

Urodził się w roku 1838 roku. Litwin z rodu,Polak z przekonania i wychowania.Wstąpił do Zgromadzenia Karmelitów w roku 1860.Jako subdiakon 25 sierpnia 1863 r przyjął przysięgę na wierność Rządowi Narodowemu od żołnierzy pułku wołyńskiego.Aresztowany 10 października 1863 r. za przyjęcie przysięgi i potajemną powstańczą propagandę pośród żoł­nie­rzy rosyjskich. Skazany przez Audytoriat Polowy (naj­wyż­szej instancji sądów wojennych w Królestwie)na karę śmierci przez powieszenie. 14 stycznia 1864 roku. Hr. Berg okazał się łagodniejszy niż Audytoriat zmienił karę śmierci przez powieszenie na 15-letnie ciężkie roboty.Ciężkie znosił w kopalniach nerczyńskich katusze. Potem zezwolono mu w Tunce krawiectwem na życie zarabiać.Po powrocie z zesłania roku 1885 wstąpił do kar­me­litów trzewiczkowych we Lwowie, ukończył studia i w 1887 został wyświęcony na kapłana. Przez kilka lat pozostawał we Lwowie, od 1890 w domach w Roz­do­le i Trembowli, by w 1897 ponownie osiąść we Lwowie.Zmarł 8 czerw­ca 1908 roku w klasztorze krakowskim na przedmieściu na Piasku. Miał wtedy 70 lat.Jego pogrzeb stał się patriotyczną manifestacją kra­ko­wian.Patriota - powstaniec ,wierny do końca swoim przekonaniom, pomimo trudnościom z uporem dążył do obranego sobie celu w życiu.

Bibliografia

Cederbaum, H. Powstanie styczniowe: wyroki Audytoryatu Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866