Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Wawrzyniec Drozdys – Karmelita

21.06.2012 10:54
Wawrzyniec Drozdys – Karmelita

Urodził się w roku 1838 roku. Litwin z rodu,Polak z przekonania i wychowania.Wstąpił do Zgromadzenia Karmelitów w roku 1860.Jako subdiakon 25 sierpnia 1863 r przyjął przysięgę na wierność Rządowi Narodowemu od żołnierzy pułku wołyńskiego.Aresztowany 10 października 1863 r. za przyjęcie przysięgi i potajemną powstańczą propagandę pośród żoł­nie­rzy rosyjskich. Skazany przez Audytoriat Polowy (naj­wyż­szej instancji sądów wojennych w Królestwie)na karę śmierci przez powieszenie. 14 stycznia 1864 roku. Hr. Berg okazał się łagodniejszy niż Audytoriat zmienił karę śmierci przez powieszenie na 15-letnie ciężkie roboty.Ciężkie znosił w kopalniach nerczyńskich katusze. Potem zezwolono mu w Tunce krawiectwem na życie zarabiać.Po powrocie z zesłania roku 1885 wstąpił do kar­me­litów trzewiczkowych we Lwowie, ukończył studia i w 1887 został wyświęcony na kapłana. Przez kilka lat pozostawał we Lwowie, od 1890 w domach w Roz­do­le i Trembowli, by w 1897 ponownie osiąść we Lwowie.Zmarł 8 czerw­ca 1908 roku w klasztorze krakowskim na przedmieściu na Piasku. Miał wtedy 70 lat.Jego pogrzeb stał się patriotyczną manifestacją kra­ko­wian.Patriota - powstaniec ,wierny do końca swoim przekonaniom, pomimo trudnościom z uporem dążył do obranego sobie celu w życiu.

Bibliografia

Cederbaum, H. Powstanie styczniowe: wyroki Audytoryatu Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866

Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.