Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Ujejski h.Topacz

27.06.2012 15:54
UJEJSKI, h. Topacz, Stanisław, wr. 1566 opłaca pobór ze wsi Niemierzyc, woj. Poznańskie, pow. Kościański.
A. b. K. S. ks. p. 59. t. 547.
Źr. Dz. XII. 74. znają wsie Ujazd Wielki i Mały, w tym samym powiecie.
Nieznana Szlachta Polska I Jej Herby
Wiktor Wittyg 1912