Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Ulanowski h.Ogończyk

27.06.2012 16:01
ULANOWSKI, h. Ogończyk, Grzegorz, w r. 1571 —1578 urzędnik wojewody krakowskiego, sprawca »magni procura- torii«.
A. b. K. S. ks. p. 28. f. 119.; ks. p. 115. f. 70.; ks. p. 60. III. f. 43. i t. d.
Źr. Dz. XIII. 246. znają wieś Ulany, woj. Sieradzkie, pow. Szadkowski.
Nieznana Szlachta Polska I Jej Herby
Wiktor Wittyg 1912