Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Uliński h.Ulina

27.06.2012 16:08
ULIŃSKI, h. Ulina, Kalikst, w r. 1564 opłaca pobór ze swej części wsi Ulinki, woj. Krakowskie, pow. Ksiąski.
A. b. K. S. ks. p. 60. III. f. 49,
Nieznana Szlachta Polska I Jej Herby
Wiktor Wittyg 1912

Odpowiedzi (2)

27.06.2012 16:10
ULIŃSKI, h. Ulina, Jan, w r. 1552 opłaca pobór z części swej wsi Łukowa, woj. Ruskie, ziemia Sanocka.
A. b. K. S. ks. p. 17.
Nieznana Szlachta Polska I Jej Herby
Wiktor Wittyg 1912
27.06.2012 16:12
ULIŃSKI, h. Ulina, Krzysztof, w r. 1552 opłaca pobór ze wsi Rożniatowa i Bobrka, woj. Ruskie, ziemia Przemyska.
M. N. w K. III. No 884.
Podajemy wszystkie trzy odmiany h. Ulina, jako charaktery- styczne okazy uszczerbiania herbów jeszcze w połowie XVI wieku.
Nieznana Szlachta Polska I Jej Herby
Wiktor Wittyg 1912