Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Umieński h.Junosza

27.06.2012 16:21
UMIEŃSKI vel UMIŃSKI, h. Junosza, Leonard, w roku 1570, w Warszawie płaci w imieniu Dobka pobór ze wsi Białej, a Andrzej, służebnik wielkiego rządcy krakowskiego, w r. 1573 w Rawie wnosi do Skarbu koronnego 1976 złot. 24 gr. jako czwartą część dochodów z wielkich rządów krakowskich za r. 1572.
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 497.; M. N. w K. III. No 886.
Źr. Dz. XVI. 27. znają kilka wsi Umienino, woj. Płockie, pow. Bielski.
Nieznana Szlachta Polska I Jej Herby
Wiktor Wittyg 1912