Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Doniesienie partyjne z rejonu Hlebowicz

9.12.2008 20:47
Z dokumentów i legend
Kronika rejonu Brzestowickiego (Hlebowicze - administracyjna jednostka tego rejonu) odnotowuje doniesienie instruktora Rejonowego Komitetu Partyjnego A. Sihodnika w 1944 r.: "W Hlebowickiej gminie króluje bezwładza, sekretarz gminy uciekł, lud nie podporządkowuje się władzy sowieckiej, mężczyźni, którzy podlegają mobilizacji, chowają się. Bytuje mniemanie, że władza sowiecka jest tymczasowa, przyjdzie Ameryka i tutaj będzie Polska."

[]