Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Rappe Otton Ernest h. własnego

21.05.2013 10:49
Rappe Otton Ernest h. własnego

Rappe Otton Ernest h. własnego (zm. ok. 1696 r.) - generał major wojska koronnego, komendant Białej Cerkwi. Od połowy lat pięćdziesiątych XVII w służył w regimencie gwardii pieszej koronnej. Jego regiment szefostwa Jana Stachurskiego od r. 1664 stacjonował w twierdzy Białej Cerkwi. W l. 1665 i 1667 Rappe uczestniczył w ciężkich walkach w rejonie twierdzy i odparciu szturmów kozackiego i tatarskiego, a w r. 1668 i 1671 w oblężeniu Białej Cerkwi przez odziały kozackie.

Ok. r. 1672 był już majorem, a w r. 1674 mianowany został pułkownikiem i szefem regimentu oraz komendantem twierdzy. Odtąd regularnie informował listownie króla Jana III o położeniu twierdzy i ruchach wojsk tatarskich, kozackich i rosyjskich. Działając na pograniczu, musiał wykazywać się zdolnościami dyplomatycznymi w kontaktach z wojewodami moskiewskimi w Kijowie, Kozakami i Tatarami.

W r. 1671 car Fiodor skarżył się Janowi III, że Rappe porozumiewa się z Jerzym Chmielnickim, hetmanem kozackim z nadania tureckiego i nie przeciwdziała zapuszczaniu się zagonów tatarskich aż pod Kijów. Komendant Białej Cerkwi organizował na początku lat osiemdziesiątych sieć agentów polskiego wywiadu w Turcji, dobrze orientował się też w skomplikowanych stosunkach na Ukrainie, a jego relacje z pogranicza miały duże znaczenie w przededniu wojny z Portą. W r. 1683 miał już stopień generała majora, donosił królowi o stanie pogranicznych garnizonów tureckich, zaś we wrześniu tego roku z polecenia Jana III organizował poparcie Kozaków dońskich dla sił polskich. W r. 1684 z powodzeniem odpierał czambuły tatarskie w rejonie Białej Cerkwi, a w r. 1689 organizował wypady załogi białocerkiewskiej na Turków i Tatarów. Funkcje komendanta twierdzy pełnił prawdopodobnie do r. 1694. Jeden z synów Rappego, Jerzy Wilhelm, poszedł w ślady ojca, w pierwszej dekadzie XVIII w. był generałem majorem wojska koronnego, komendantem twierdz w Niemirowie i Kamieńcu Podolskim.


Bibliografia

[www.wilanow-palac.p]

Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.