Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Spis wiernych katolickich parafii Szemetowo z 1909 r.

7.01.2009 20:39
ZASOBY METRYKALNE
Spis wiernych katolickich parafii Szemetowo z 1909 r.
(spis parafianów 1909 roku - katolików Szemietowskogo przychodu, Wilenskoj guberni, Swiencianskogo powiatu, Szemietowskoj włosti.
Obecnie kościuł Szemietowo, w Miadelskim rejonie ob. Misski na Białorusi.)
Gmina Szemietowo, powiat Świkciany 1909 rok
Spis parafianów 1909 roku - katolików Szemietowskogo przychodu.
Wilenskoj guberni, Swiencianskogo powiatu, Szemietowskoj włosti. Rosja.
Dzisiaj : Kościół Szemietowo, Miadielskij r-on, Minskaja obwód, Białoruś.

1. Wieś Pomosze 1 (którzy byli Bojarzyni)
1. podwórze. Wirszyło Anna z Kotkow 60 = Awgustin 30. Stiefan 28. Karolina Żdanko z Wirszyło 50.
2. Kotok N + Marija Wirszyło 33 = Wiktor 5. Kazimir 2. Jadwiga 10. Francyszka 8. Stanisława 6. ; Wirszyło Do + Anna Głuchowska 60 = Stiefanija 20.
3. Wirszyło Sofia z Garnikow, wdowa.; Mituniewicz Stiefanija z Wirszyło , wdowa = Iosif 7.
4. Wirszyło Stiefanija z Jermołowicz 70\74, wd. ; Wirszyło Justina z Gilej 50\52, wd. = Stiefan 30\30 Kazimir 22\26.
5. Kaszczic F + Anna Urban 25 = Iwan 1. Bracia; Anton 31. Dominik 24. Iosif 21.
6. Kaszczic I + Marianna Żyłko 35 = Iwan 7. Anton 1. Siostra -- Antonina 35.
7. Kaszczic N wd. = Cyprijan 14. Stanisława 17. Cecylija 15. Juziefa 10.
8. Wirszyło Anna z Dragon 40, wdowa = Iosif 17. Kazimir 12. Stanisław 6. Jadwiga 13. Marianna 8.; Wirszyło Jewa 40, dziewica.
9. Wirszyło A + Anna Bajko 40 = Martin 21. Bronisław 16. Jelena 14. Jadwiga 11. Anna 7. Albina 5.
10. Wirszyło Ju + Marcyana Tondrik 55 = Franc 26. Iosif 18. Ippolit 10., Marianna 15, i Wirszyło M + Rozalija Wojcechowska 28 = Wanda 2.
11. Głuchowskij A + Pietroniela Wojcechowicz 40= Siemion 19. Iwan 4. Adiela 17. Fiłomiena 10. Gabrijela 7.
12. Wojcechowskij I, wdowiec = Wikientij 46, Anna 40. (Franc + Adiela Piszczak 25 = Stanisław 3. Jelena 1.; Wojcechowicz Emilija z Rodziewicz wd.44. = Marjana 11.
13. Malinowskij F + Antonina Siwicka 25 = Bolesław 1. Marianna 4.
14. Głuchowskij W + Stiefanija Kriwonos 40 = Paulina 8.; Siostra Agatu 35.
15. Kurkul Justina wd.iz Busza = Franc 24. Michaił 21. Iwan 7. Juziefa 19. Jadwiga 15. ; Augustin + jadwiga Głuchowska 30 = Marianna 1.
16. Głuchowska Wiktorija z Kuchiejew wd. = Wikientij + Julija Bałobonow 27
17. Głuchowskij W + Marianna Kozłowa 40 = Wikientij 13. Ioachim 9. Wiktor 3. Tieofila 20. Stanisława 10. Michalina 8.; Siostra – Konstancyja 57.
18. Wojcechowicz I + Magdalena Żołubowska 45 = Iosif 16. Anton 13. Marjana 19. Bronisława 7. Gabrijela 1.
19. Wojcechowicz Ju + Rozalija Malinowska 26 = Franc 2. Anna 4. Jadwiga 1.
20. Wojcechowicz P + Aniela Malinowska 40 = Piotr 10. Iosif 6. Stanisław 4. Juziefa 14.Marianna 12. 21. Wojcechowicz Jekatierina z Busz. Wd. = Adolf + Stanisława Dragon 20 = Eduard 1.; Stanisław + Stiefanija Wojcechowicz 20.
22. Wojcechowicz M wd. = Iosif 10. Wiktor 8. Władisław 6. Stanisław 3.
23. Kotok M + Aniela Głuchowska 30 = Matwiej 10. Franc 2. Paulina 15.
24. Kotok Ju + Juziefa Kisiel 50 = Franc 22. Piotr 18. Nikołaj 13. Anna 24. Juziefa 18. Antonina 14. Marianna 10.
25. Głuchowskij I + Juziefa Bałasz 33 = Iwan 12. Bolesław 1. Jelena 8. Przetacznik 5. Matka – Justina Wojcechowicz 90.
26. Kotok Z + Julija Bałasz 33 = Iosif 1. Jadwiga 11. Jelizawieta 9. Gienowiefa 7. Tieofila 5. Francyszka 3.; Matia – Justina Wojcechowicz wd. =Michalina 36. Karolina 30. Szeptucha Wikientij 10
27. Głuchowskij I + Anna Kotko 40 = Jelena 12. Stanisława 8.
28. Lodowisko A + Aniela Dziedziul 50 = Iwan 10.
29. Wojcechowicz M + Marcyanna Dragon 32 = Iwan 11. Iosif 8. Stiefan 6. Kazimir 4. Stanisław 3. Stanisława 1.
30. Lodowisko I + Francyszka Malinowska 27 = Gabrijela 4. Matka Lodowisko Agatu z Głuchowskich wd. = Iwan 19. Urszula 25.
31. Litwinowicz A + Malwina Rajecka 26 = Klemientina 3.
32. Litwinowicz I + Aniela Malinowska 45 = Iosif 16. Antonina 4.

Wieś Pomosze 2
33. Żdańko W +Wiktorija Wirszyło 35. =Wacław18. Iwan 4. Marija 10. Adiela 6. Stanisława 3.
34. Kajrielis I + Adiela Lodowisko 38 = Wiktor 10. Iosif 5. Jadwiga 1; Matia – Lodowisko Anna z Wirszyło. wd..
35. Krzak Z + Agatu jancewicz 50 = Iosif 24. Iwan 17. Michalina 15. Adiela 10.
36. Krzak W + Stiefanija Kumiszcza 35 = Wincenta 14. Marjana 5.
37. Krzak Do + Malwina Kumiszcza 28 = Stanisław 8. Albina 5. Antonina.
38. Samko W + Pietroniela Krzak 40 = Wikientij 14. Michaił 8. Jadwiga 11. Marianna 1.
39. Lisowskij P +Anna wojcechowicz 30 = Iosif 14. Michaił 5. Michalina 17. Jadwiga 12. Tieofila 8.
40. Lisowskij Z + Magdalena Dragon 35 = Jelena 15 ; Lisowskij W wd. = Bolesław 4. Anton 2. Tieofila 7.
41. Głuchowska Anna z Tondrik wd. = Michaił 18. Michalina 26; Iosif.+ Michalina Każlej = Iosif.
42. Żdańko A + Marcelina Bajko 45 = Piotr 16. Wiktorija 11. Malwina 9. ; Żdańko Michaił 23.; Żdańko Martin 18.
43. Kurkul Pietroniela z Buszew wd. = Franc 24.
44. Michaj Z + Justina Żdańko 55 = Siemion + jadwiga Andruszkiewicz . Jelisawieta 18. Tieofila 17. Konstancyja 15.
45. Głuchowskij I + Anna Głuchowska 35 = Iosif 1. Marjanna 7. Anna 4.
46. Michaj W + Wiktorija Głuchowska 35 = Wojtiech 12. Stanisława 19. Jelena 8. Pawia.
47. Żdańko N + Anna Wirszyło 40 = Iosif 22. Wikientij 9. Anastasija 17. Marijanna 14.; Siostra Nikołaj – Rozalija 50.
48. Żdańko F + Anna Kaminska 23 = Iosif 2. Francyszka 1. ; Matia Konstancyja z Żdańkow wd. = Iwan 18.
49. Żdańko M + Bieniedikta Łubinska 38 = Bronisław 16. Franc 9. Iosif 1. Gabrijela 4.
50. Żdańko Marijanna z Kowiakow wd = Antonij 26. Juziefa 2. Tieofila 1. Marijanna 16.
51. Kurkul W + Michalina Głuchowska 38 = Ioachim 16. Wikientij 10. Iwan 5. Gabrijela 14. Marijanna 12. Stanisława 1.; Matia – Magdalena z jancewicz wd..
52. Kurkul I + Kristina jancewicz 46 = Iosif 13. Jemilija 18.
53. Busza Ju wd. = Piotr 24. Stanisław 18. Paulina 20.
54. Busza A + Anna Murawska 40 = Michaił 5. Marijanna 18. Anna 15. Awdotja 11. Stanisława 8.
55. Busza Z + Marijanna Rodziewicz 35 = Antonina 12. Jelisawieta 10. Gabrijela 8. Tieofila 3. Michalina.
56. Busza M + Anna Pażaro 40 = Konstantin 17. Przetacznik 3. ; Busza Franc 40.
57. Litwinowicz W + Litwinowicz Anna Orłowicz 55 = Iwan 20 w żołnierze. Wikientij 16. Jelisawieta 18. Agatu 14. Michalina 12. Juziefa 4.
58. Żdańko W + Marijanna Samko 50 = Iosif 23. Wikientij 17. Bronisław 12.
59. Żdańko I + Karolina Andruszkiewicz 60 = Wikientij 18. Bronisław 13. Jelisawieta 19.
60. Litwinowicz Anna z Rodziewicz wd. = Iosif 24. Augustin 20. Jelisawieta 18. Juziefa 16.
61. Busza F. + Jadwiga Żdańko 33 = Tieofila 10. Marijanna 4. Juziefa 2.
62. Busza Do. wd.; Sliżewskaja Michalina z Busz 27 wd. + Garasim Wikientij = Michaił,; Marjanna 6. Francyszka 3.
63. Busza Do + Aniela Rodziewicz 30 = Stanisław 6. Bronisław 4. Jadwiga 2. Marijanna 1.
64. Busza I + Anna Wirszyło 40 = Wikientij 18 w żołnierze. Iosif 15. Juziefa 6.
65. Wirszyło I + Stiefanija Leszczewicz 30 = Jelena 1. Marija.

W 1909 r.
Mąż: -. Żon: - ,
Wszystkiego katolików w d. Pomosze – czół.
Mużsk: = czół., Żensk; - – 5 = 1 czoła. Podwórzy = 65
2. Folwarok Wołczina
66. Kaminskij D. + Marija Bielewicz 37 = Mieczisław 16. Wanda 11. Stanisława 6.
67. Wirszyło M+ Izabieła Podnosko =Bronisław 9. Stiefanija 15.Gienowiefa 5.Ielena 1. Audyckij Do + Marianna Rusak 40
= Juziefa 18.; Simonaj F + Francyszka Łowkis 40 = Anton 14. Fielicyja 12. Przetacznik 9. ; Owsiuk I + Emilija Kulczewska
30 = Iosif 1. Bronisława 2.
68. Wierbickaja Marianna z Chwiedziewicz wd. = Ignatij 24. Aleksandr 16. ; Mróz F + Sofia Chudych 18 = Stanisław 10.

Mąż: -. Żon: - ,
Wszystkiego katolików w f-do Wołczina – czół.
Mużsk:- 179- = czół., Żensk: - 227 – = czół. Podwórzy 68 – 65 = 3

3. Wieś janiewiczi
Początek wyniku {rachunku}: Mąż:- 180., Żon; - 228
69. Podwórze: Jerman F + Wiktorija Szypko 45 = Iosif 23. Wikientij 16. Konstantin 11. Alfons 7. Konstancyja 19.
70. Jerman A + Anna Szycyk 50 = Iosif 24 ; Wikientij + Anna Kurkul 30 – Malwina 2. Stanisława 1.
71. Szypko I wd. = Ludwik 30. ; Wiktorija 40 + Iwan Grigorowicz = Bronisława 12. Stanisława 10. Emilija 6.;
72. Urban Wikientij wd. = od 1 żony. Stanisław 26, (od 2 żony. Andriej + Michalina Mróz 30 = Iosif 12. Anna 1), (od 3. Żon. Augustin + Adiela Siemaczko 25 = Stanisława 1.)
73. Tondrik W + Michalina Kurkul 40 = Adolf 13. Iosif 9. Bronisława 14. Stanisława 11. Marijanna 6. Przetacznik 3, (Tondrik Z + Jelena Popiel 29); Siostra Stanisława – Anna 60;
74. Szypko A + Agatu Litwinowicz 70(od 1 żony. Michaił + Ludwika Jerman 30 = Klemient 3. Bronisława 7. Marijanna 1.) = , (od 2 żony. Konstantin + Klemientina Łożko 22 =Eduard 2.).
75. Mróz I + Antonina Jerman 26 ; Matia – Anna z Jerman : = Przetacznik 18. Antonina 16.
76. Jerman I + Antonina Bakuło 35 = Iosif 13. Emilija 10. Stanisława 7. Bronisława 3. Malwina 1.
77. Jerman I + Michalina Łukszo 35 =Władisław. Iosif. Michaił 11. Emilija 8. Marjanna 1.
78. Szypko I + Anna Skrycka 44 = Wikientij 15. Stanisława 17. Marianna 10.
79. Urban I + Juziefa Piękniej 40.
80. Jerman M + Antonina Dragon 25 = Michaił 5. Marianna 7.
81. Jerman I + Anna Jerman 83.
82. Mróz A + Anna Urlik 50 = Michaił 18. Piotr 8. Marjana 25. Antonina 12. Stiefanija 4.
83. Urban M + Michalina Rajecka 20 ; Matia – Wiktorija Bajko wd. = Francysk 22. Klemient 12.
84. Szypko Z + Sofia Gierasim 50 = Iwan 23. Fieliks 18. Michalina 15.
85. Szypko I + Marianna Kurkul 40 = Iwan 20. Bronisław 16. Aleksandr 9.
86. Mróz Z + Sofia Łapo 34 = Iosif 23. Nikołaj 20. Antonina 18.
87. Mróz P + Agatu jancewicz 60 = Sienmien + Anna Mróz 29.
88. Mróz A wd. = Kazimir + Jewa Łubinska 40 = Adolf 17. Michaił 8. Iosif 4. Wiktorija 19. Malwina 12. Emilija 5.
89. Szypko M + Marianna Szypko 40 =Stanisław 18. Konstantin. Gabrijela 20. Marianna7. Michalina5.
90. Chudyj A + 2 żony. Konstancyja Rusak 25 = od 1 żony. Nikołaj 10. Tieofila 15; (Chudyj A + Emilija Riemiencewa 30 = Iosif 6. Michaił 2.)
91. Bakuło A + Agatu Palinska 60 = Olga 17. Juziefa 11.
92. Surwiło Agatu z Lodowisko wd. = Konstancyja 30.
93. Szypko Z + Jelena Malinowska 30 = Kazimir 1. Malwina 5. Marianna 3.
94. Mleczko I + Pietroniela Kotko 50 = Piotr 12. Anna 17. Ludwika 14.
95. Łukszo Z + Anna Szypko 40 = Bronisław 14. Iosif 6. Antonina 16. Marianna 1.
96. Jerman W + Michalina jancewicz 30 = Bronisław 7. Bronisława 8. Malwina 4.; Brat– Jerman Kastan 31.
97. Jerman P + Malwina Żyłkowa 25 = Ippolit 6. Wiktor 1. Marianna 3. ; Siostra – Konstancyja Jerman 26.
98. Macewicz P + Scholastika Łapo 34 = Iosif 4. Malwina 7. ; Macewicz A + Jelena Kostiecka 20.
99. Surwiło P + Kazimira Polinska 40 = Piotr 12. Walerija 18. Anna 16. ; Brat – Surwiło A + Antonina Polinska 28 = Jelena 1.
100. Mróz Jelisawieta z Pawiewicz! 60 wd.
101. Jerman I + Jelena Runowicz 21.
102. Jerman P + Michalina Gricuk 30 = Bolesław 8. Wiktor 4. Kazimir 1.
103. Palickaja Adiełaida z Bielewicz 60 wd.

Wszystkiego katolików 201:
Mąż: 275 - 179 = 96 czół.,
Żon: 332 – 227 = 105 czół.
Podwórzy = 103 - 68 = 35

4. Wieś Nosiewiczi
104. Iwatowicz Do wd. (276 p.p.) = Fieliks 16. (333 p.p.)Gabrijela 26.; Augustyn + Aniela Runowicz 40 = Konstancyja 22. Marianna 17. Girija 14.
105. Andruszkiewicz A + Michalina Bakuło 45 = Bronisław 21. Jadwiga 16 Fieliks 14.
106. Andruszkiewicz Z + Juziefa Malinowska 20 = janina 3. ; Matia – Agatu z Choroszejew wd. = Juziefa.
107. Bakuło W + Aniela Malinowska 40 = Iwan 9. Juziefa 21. Ludwika 18. Michalina 16. Konstancyja 14. Przetacznik 12.
108. Bakuło W + Aniela Rodziewicz 40 = Bronisław 20 Fieliks 17. Stanisława 18. Jelena 15. Jadwiga 13. Gabrijela 4.
109. Bakuło Nikołaj , Brat – Franc 29.
110. Bakuło N + Michalina Kuckiewicz 40 = Franc 12. Alfons 7. Iosif 2. Iwan 1.
111. Bakuło Do + Rozalija jancewicz 30 = Zienon 10. Malwina 4. Juziefa 1.
112. Bakuło A + Grisylda Grigiel 25 = Bolesław 7. Iwan 4. Bronisław 1. Matka – Anna z Bakuło wd. ; Bratanica – Jelena Bakuło17.
113. Bakuło F + Wiktorija Andruszkiewicz 45 = Iosif 18. Adolf 16. Iwan 14. Konstantin 6. Przetacznik 15.
114. Iwatowicz Matwiej wd.= Fiłomiena 18.
115. Iwatowicz M + Jelisawieta Malinowska 50 = Franc 18. Bolesław 16. Marjanna 24. Siostra – Michaił Marianna 50.
116. Łapo Do +Marcyanna Michnowicz 50 =Tieofila20. Stanisława18. Marijanna15. Kristina13.
117. Andruszkiewicz A + Jelisawieta Gabrun 39 = Eduard 15. Iosif 13. Apolinarij 10. Bolesław 8. Władisław 6. Stanisława 19. Jadwiga 1.
118. Iwatowicz P + Antonina Runowicz 40 = Adolf 18. Wacław 16. Alfons 12. Franc 3. Marijanna 10. Juziefa 8. Stanisława 5. ; Ojciec – Iwatowicz Do wd. + Pietroniela Łapo 60.
119. Siemaszkiewicz G + Juziefa Błażewicz 28 = Nikołaj 14. Leonard 8. Adolf 4. Przetacznik 9. Fiłomiena 1. Jelena 7.
120. Andruszkiewicz F wd. = Iosif + Walerija Kaminska 30 = Francysk 3. Iosif 2. Matwiej 1. (332p.p); Służący – Daszko Paulina 30. (385p.p.)

Wszystkiego katolików w d. Nosiewiczi – 110 czół.
Mużsk:- 332- 275 = 57 czół.,
Żensk: - 385 – 332 = 53 czoła.
Podwórzy = 120 - 103 = 17

5. Wieś Sielatki
121. Runowicz I + Rozalija Norko 60 ; Runowicz Kastan 60 + Kazimira Drozd 50 = Adolf 15. Władisław 13. ; Runowicz Do + 2 żona Marcyanna Chariewicz 30 = od 1 żony – Augustin 23. Konstancyja 13.
122. Gabrun W + Marianna Kurkul 36 = Marianna 7. Juziefa 4. Antonina 1. ; Siostra Marianna 30.
123. Runowicz I wd. = Konstantin + Justina Polejko 30 = Eduard 15. Władisław 12. Konstancyja 10. Anna 1.
124. Runowicz I + Anna Tondrik 30 = jadwiga 1.; Łapo F + Rozalija Samko 40 = Augustin 17. Iosif 15. Michaił 13. Konstantin 4. Malwina 10.
125. Bursztynowicz A + Antonina Garasim 40 = Jelena 18. Konstancyja 6. ; Bursztynowicz Wikientij 25. Bursztynowicz Emilija 25.
126. Łapo I + Justina Łukszo 50 = Iwan 20. Władisław 18. Wiktorija 21.
127. Iwaszkiewicz Pietroniela z Buszenw wd.
128. Gabrun Do + Francyszka Szypko 60.
129. Dragon Jelena z jaroszew wd. = Stanisław 18. Franc 13. Władisław 13. Przetacznik 10.
130. Dragon W + Jelena Gabrun 40 = Eduard 9. Juziefa 5. Marianna 3. Gabrijela 1. ; Dragon Marianna z Krzaków wd.
131. Andruszkiewicz W + Anna Kolec 40 = Bolesław 2. Adiela 6. Antonina 4.
132. Andruszkiewicz I wd. = Iwan 20. Konstancyja 16.
133. Dragon I + Anna Kalczinska 20 = Bronisław 1. ; Matia – Anna z Misiukow wd.
134. Stanczik Karolina z Maszałow 70 wd.
135. Gabrun Wiktorija dziewica 19. Siostra Marianna 17. Michalina 12.
136. Gabrun Paulina z Andruszkiewicz wd. = Anton 16. Władisław 14. Michalina 12.
137. Gabrun W + Marianna Kurkul 42 = Nikołaj 17. Konstancyja 18.
138. Runowicz F + Antonina Drozdowska 50 = Iosif 12; (Władisław + Aleksandra z Meszków 20).

Mąż. – 372, Żon. – 433.
Wszystkiego katolików: 40 + 48 = 88 czół.
Mąż:- 372- 332 = 40 czół.,
Żon: - 433 – 385 = 48 czół.
Podwórzy= 138- 120 = 18

6. Katownia Odsielatki
139. Dobrow O + Emilija Runowicz 40 = Julijan 15. Edmund 13. Władisław 7. Juziefa 17. Marja 9. Iriena 4.
140. Połocianskij Ju + Aniela Runowicz 35 = Francysk 9. Bolesław 7. Juziefa 6. Marjanna 4. Stanisława 1.
141. Runowicz Do + Stanisława Siegień 30 = Leon 7. Juziefa 3. Władisław 1.; Runowicz Rozalija 60. Runowicz Antonina 45. Sł. – Tarasiewicz Justin 45.
142. Runowicz F + Kuniegunda Kmierow 25 = Leon 7. Michaił 4. Przetacznik 9. Marianna 1.; Matia – Paulina z Bielaczic wd.
143. Runowicz F + Tieodora Łukszo 40 = Wiktor 15. Aleksandr 7. Bronisława 19.
144. Runowicz I + Francyszka Ławniczkowa 30 = Nikołaj 8. Andriej 6 [391]. Stiefanija 5. Anna 2.[456]

Mąż: - 391. Żon: - 456,
Wszystkiego katolików w z-jako Podsielatki – 42 czoła.
Mąż:- 391- 372 = 19 czół.
Żon: - 456 – 433 = 23 czoła.
Podwórzy= 144- 138 = 6

7. Wieś Bujki
145. Runowicz A (392 p.p.) + Justina Kogut\Paszukow 40 (457 p.p.) = Bolesław 14. Nikołaj 7. Fieliks 3. Emilija 10. Stanisława 2.
146. Runowicz Jelisawieta 40.
147. Dziedziul W + Marcyanna Griel 53 = Iosif 15. Marjana\Marija 20..
148. Dziedziul I + Marcyanna Łubinska 26 = Aleksandra 1. Bronisława 10. Marianna 6. Anna 3.
149. Dziedziul Iosif 40 + Justina Bielinko 40 = Iwan 22. Wikientij 18. Aleksandr 11. Emilija 20. Konstancyja 16. Jadwiga 14.
150. Dragon Z + Jekatierina Wojcechowicz 34 = Iwan 12. Nikołaj 5. Paulina 9. Stiefanija 7. Stanisława 1.
151. Iwatowicz M + Juziefa Koriecka 52 = Kastan 12. Stanisława 15.; (Wiktor + Wiktorija Siwicka 29). 152. Bursztynowicz M + Emilija Piękniej 31 = Marianna 1.
153. Dziedziul I+ Agatu Busza 52 = Franc + Michaina Gabrun = Iosif i (Michaił + Gabrijela jancewicz 20 = Wiktor 2.)
154. Bursztynowicz I + Michalina Byczek = janina. Matka – Kristina Sliżewska.
155. Jancewicz Jelisawieta 40. Siostra Antonina 30.
156. Sliżewska Pietroniela z Dziedziul wd. = Anton 20. Juziefa (Jelisawieta) 18. 157. Sliżewskij M wd. = Kazimir 21. Jelisawieta 18.
158. Dragon F + Justina Rukojcewa 56 = Bazylij 40.
159. Dziedziul Adam 60.
160. Dragon M + Anna Runowicz 40 = Isidor 6. Gabrijel 3. Alfons 1. Marija 17. Miełanija 14. Fielicyja 11. Cecelija 9.
161. Sliżewskij I wd. = Anton + Jelena Koszko 40 = Iosif 2. Adiela 17. Michalina 11. Gabrijela 9. Jadwiga 7.
162. Sliżewskij Ju wd. = Konstantin 15. Jelisawieta 25. Tieofila 18.
163. Sliżewska Anna z Runowicz 60 wd.
164. Dziedziul W + Paulina Dziedziul 25 = Bronisław 3.
165. Dziedziul Kazimir 55 + Brigida Zakrżewska 40 = Emilija 12. Marianna 10. Paulina 10. Michalina 8.
166. Jancewicz I + Wiktorija Bakuło 32 = Nikodim 15. Iosif 12. Eduard 10. Marja 4.; Matia – Rozalija Chariewicz wd.
167. Jancewicz A + Jelena Iwatowicz 44 = Nikołaj 5. Michaił. Anna 18. Marianna 14. Barbarzyńca 11. Juziefa1.Bieniedikt (a). Jancewicz Antonina ślepa.
168. Jancewicz Antonina Siwicka 60 wd.
169. Wikientij Dziedziul. 30.; Dziedziul I + Marianna Surwiło 35 = Wikientij 5. Klemiens 12. Łucyja 17. Stanisława 14. Bronisława 9.

Wszystkiego: Mąż – 443. Żon – 520
Wszystkiego katolików w d. Bujki – 116 czół.
Mąż:- 443- 391 = 52 czoła.,
Żon: - 520 – 456 = 64 czoła.
Podwórzy= 169- 144 = 25

8. Wieś Syrmież
170. podwórze. Malinowskij A lata. (444)+ Pietroniela Iwatowicz (521) 40 ł.; Szczuczko Bronisława 19 ł.
171. Siemaszkiewicz Albin + Juziefa Szczuczko 28
172. Tondrik W + Karolina Klepowa 25. = od 1 żony – Wikientij 20. Michaił 10 , Michalina 14. wospy. Smoleńsk Jelisawieta 13.
173. Podbieriezko M, wdowiec . = Iosif + Michalina Dragon 30.. = Wikientij 9, Augustin 7 (bez rozumu), Sigizmund 1.
174. Podbieriezko Do + Konstancyja Malinowska 36 = Anton 4, Bolesław 2, Iosif. Jelena 6. Juziefa.
175. Wirszyło Kazimir 45 + Juziefa Cerieszko 32 = Sigizmund 8, Iosif 3. Emilija 13, Matia – Juziefa Dziedziul, wdowa, żona Matwiej Wirszyły 80 lat.
176. Wirszyło Anton 50 + Aniela Tomaszewna 30 = Eduard 10. Franc 3. Bolesław 1. Albin. Juziefa 7. Stiefanija 5.
177. Naruc′ I. + Rozalija Tondrik 50 = Wikientij 27. Iosif 23. Jurij 17. Stanisław 16. Francyszka 14. Gabrijela 10.
178. Dragon M + Rozalija Dragon 46 = Iosif 16. Antonina 20. Gabrijela 9. Kazimira 5.
179. Dragon Rozalija Wirszyło 40\47 + Franc Dragon (prawosł.)
180. Runowicz M, wdowiec, + __ = Michaił 23. + Druga żona – Fielicyja Kolców (Szybko) 21 = janina. Dragunowa Michalina 58.
181. Dragon I + Michalina Kisiel 40 = Michaił 5. Bolesław 1. Juziefa 17. Jadwiga 10.
182. Dragon Ju + Gabrijela Piękniej 35 = Wikientij 9. Franc 5. Wiktor 1.
183. Samko M + Konstancyja Malinowska 28 = Augustin 2. Anna 1., Matka – Anna z Dragon , wd.
184. Dragon Anton 24. Bracia: Wikientij 18. Władisław 16. Stanisław 12. Matka – Francyszka z Kumiszczew 40. Wdowa.
185. Chariewicz I + Sofia jancewicz 45 = Bolesław 15. Stanisława 18. Marijanna 16. Jelena 12. Adiela 6. 186. Tondrik P (nim głuchy) + Pietroniela Koszko 50 = Anton 20. Iosif 8. Emilija 5. Zdanowski Władisław 21.
187. Tondrik A + Aniela Andruszkiewicz 60 = Iosif 30. Wikientij 25. Synowa – Anna z Kogut 30 wdowa = Iosif 11. Bronisław 9. Juziefa 7.
188. Chariewicz M + Pietroniela Dziedziul 70.
189. Chariewicz A + Jelizawieta Kolesnik 35 = Wikientij 6. Iosif 4. Malwina 9.
190. Jancewicz Do + Emila Bakuła 35 = Eduard 9. Marianna\Marija 6. Juziefa 4. 191. Griszkiewicz W + Emilija z Klewiadow 30 = jadwiga 6.
192. Jancewicz Rozalija\Marija Mac′kowska , wdowa = Iosif 17. Tieofila 20. Michalina 12. Emilija 6\
193. Siwickij I + Julija Urbanowicz 65 = Piotr + Emilija Koszko 21 = Iosif 1. Jadwiga.Na utrzymywaniu. – Samko Piotr.
194. Siwicka Rozalija Kolesnik , wdowa = Wikientij 21. Michalina 18.
195. Dragon I + Aniela Wiesztort 21 = Iosif 5. Piotr 2. Wikientij 1. Juziefa 3. Stanisław(a)
196. Siwickij I + Jelizawieta Kotko 55 = Marianna 12.;Siwickij Z, wdowiec = Franc 17. Wikientij 14. Iosif 8. Michaił 6. Gabrijela 19. Jadwiga 2.; Siwicka Emilija Siewierinow , wdowa.
197. Dragon = Augustin 36 + Emilija Lewicka 30 = Walentij 6. Stanisław 4. Wacława 3 Władisław.
198. Siwickij W + Wiktorija Dragon 37 = Wikientij 19. Konstantin 17. Isidor 14. Iosif 3. Stanisława 18. Marianna 12. Bronisława 10. Antonina 9. Zuzanna 1.
199. Siwickij A + Anna Radziewicz 25 = Iwan 4. Wacław. Jelena 6. Siostra Anton - Bieniedikta 23.
200. Dragon Agatu Łukszo , wdowa = Anton 30. Marianna\ Marija 25. Konstancyja 22. Anna 18. Wikientij + Stanisława Szatakiewicz ).
201. Samko Anton 40 + Konstancyja Wirszyło 36 = Anton 3. Jadwiga 14. Gabrijela 12. Tieofila 8. Gienowiefa 6. Konstancyja 1.
202. Tondrik F = Iwan + Michalina Runowicz 20 = Gabrijela 1. Jadwiga. ;Tondrik Juziefa z borów, wdowa 40. Tondrik Gabrijela.
203. Tondrik N + Jelisawieta Busza 40.; = Franc 1.
204. Dragon W + Anna Runowicz 50 = Augustin 18. Antonij.
205. Dragon I +Bieniedikta Dragon 40= Piotr 13. Ioann. Michalina 15. Wiktorija 12. Jelena 3. Przetacznik 2.
206. Koszko I + Izabiełła Wirszyło 40 = Wikientij 19. Iosif 7. Michalina 16. Jadwiga 12. Juziefa 9. Marianna 3.
207. Stiefanowicz Iosif 19.
208. Bielewicz Ł + Marcyanna Wiesztort 40 = Iosif 8. Franc 6. Jadwiga 10 ; Dragon Anna.
209. Runowicz N + 2 –aja żona Zienona Iwatowicz 25 = Alfons 1. Od 1-oj żony – Bolesław 11. Władisław 7. Iosif 4. Marja 4. Malwina.

Wszystkiego: Mąż – 554. Żon – 625
Wszystkiego katolików w d. Syrmież – 236 czół.
Mąż:- 554- 443 = 111 czół.,
Żon: - 625 – 520 = 125 czół.
Podwórzy= 209- 169 = 40

9. Wieś Chacki (dzisiaj nie)
210. Spieglamin M (555 p.p.)+ Michalina Charoszej 39 (626p.p.) = Eduard 11. Stanisław 6, Bronisława 7. Emilija 1, jadwiga.; Spieglamin Juzief 25.
211. Bakuło Nikołaj 60 + Jelizawieta Byczek 50. = (Michaił 25 + Aniela z Wirszyło 39 = Wieronika 1. wyjechali w Michniczi), Stanisław 23. Iosif 18. Władisław 16. Bolesław 9. Ludwika 7); Bakuło Anna z Dragon = Wieronika 1.
212. Bakuło F + Sofia Gabrun 60 = Paulina 20. Izabiełła 18. (Franc + Juziefa Dziedziul 20 = Wacław 1, Gabrijela ); Jelisawieta .
213. Wirszyło Iosif 40.; jancewicz Andriej 27 (brat Iosif) + Jelena Wojcechowska 21 = Albin 1. Antonij
214. (Wirszyło Stanisław---I) + Wirszyło Michalina z Tondrik 40\42, wdowa = Eduard 17./ -. 215. Spieglamin Michaił 77 wdowiec = (Iosif 30 + Emilija Szypko 27 = Bronisław 12. Władisław 9. Juziefa 6. Wiktorija 1, Wieronika.); Spieglamin Wikientij 28 + Paulina Chariewicz 29 = Franc 1, Konstantin.

Wszystkiego: Mąż – 575. Żon – 653
Wszystkiego katolików w d. Chacki – 49 czół.
Mąż:- 575- 554 = 21 czół.,
Żon: - 653 – 625 = 28 czół.
Podwórzy= 215- 209 = 6

10. Wieś Niewierowiczi
216. Garmansmkij A (576 p.p.) + Emilija Czerniawska 36 (654 p.p.) = Kostantin 16. Kazimir 2. Rozalija 10.
217. Piec′ko I + Anna Jerman 45 = Władisław 17. Adolf 14. Michaił 10. Iosif 5. Stanisława 5. Emilija 8. Marianna 3.
218. Piec′ko M wd. = Wikientij 26.
219. Piec′ko I + Justina Surwiło 40 = Paulina 11.
220. Jancewicz Do + jadwiga Samko 36; Matia – Marianna Mróz wd.
221. Szytik Z wd. = Juziefa 20. Paulina 18.
222. Kolesnik F + Sofia Skakun 42 = Michaił 10. Iosif 6. Wikientij 2. Emilija 8.
223. Kolesnik Do + Karolina Augustowicz 50 = Wikientij 17. Karolina 11. Adiela 7.
224. Kolesnik I + Sofia Samko 53 = Iosif 25. Adolf 21. Stanisław 7. Bronisław 3.
225. Kolesnik A + Michalina Aleksza 23 = Iosif 1.; Matia – Sofia Wiszkiewicz 70 wd.,
226. Kolesnik I + Sofia Bylinko 47 = Iwan 20. Michaił 16. Władisław 11. Paulina 17. Jelena 12. Juziefa 9. Bronisława 5.
227. Jancewicz Karolina z Popielej wd. = Iosif 14. Władisław 4. Stanisława 12. Marianna 1.,
228. Macewicz N + Wiktorija Chariewicz 40 = Iwan 18. Michaił 14. Iosif 10. Aleksandr 8. Eduard 1. Michalina 12.
229. Jancewicz M + Stiefanija Skakun 27 = Iosif 1.; Siostra – Juziefa 25.
230. Kolesnik I wdowiec = Stanisława 19. (Juziefa + Matusiewicz Iosif = Iosif 3. Miełanija 2.).
231. Kolesnik I + Wiktorija Wirszyło 40 = Stanisław 17. Iosif 7. Władisław 4. Michalina 19. Gabrijela 14.
232. Litwinowicz Jewa z jancewicz wd. = Anton 20. Paulina 14.
233. Jancewicz Ju+ Sofia Szypko 28= Iosif 2. Jelena 4. Emilija 3; Matia– Juziefa Rymsza wd.
234. Jancewicz A. + Anna Samko = Iwan 21. Franc 18. Iosif 7. Paulina 15. Walerija 10.
235. Kolesnik F + Aniela Rutwicz 30 = Władisław 18. Iosif 14. Michaił 3. Iwan 2. Jelena 15.
236. Kolesnik I + Wiktorija Siwicka 65 = Isidor 20.
237. Bylinko I + Sofia borów 55 = Michaił 20. Marianna 17. Paulina 14.
238. Samko W + Jelena Piec′ko 20. ; (Samko Iwan + Juziefa jancewicz 25 = Stanisław 1.); Samko Anna 19.
239. Kolec I + Paulina Daszko 42. = Michaił 17. Stanisław 15. Wikientij 12. Iosif 10. Konstantin 5. Marianna 1.
240. Samko T + Julija Spieglamin 56 = Michaił 21. Stanisław 10. Wikientij 5. Aniela 18. ; (Konstantin + Michalina Spieglamin 22 ),
241. Szaban I + Tieofila Szypko 21. = Mieczisław 1.
242. Samko P + Jelisawieta Sielicka 28. = Iosif 2. Anna 1.
243. Szaban Emilija Kolesnik wd. = Eduard 13. Bolesław 11. Wikientij 9.
244. Bylinko Ju + Marijanna Wonsiewicz 21 ; Siostra Wiktorija 26.
245. Bylinko P + Juliana Kuc′ko 43. = Władisław 16.
246. Bylinko M + Pietronieli Dragon 60 = Wikientij + Gabrijela Jerman 25 = Michaił 2. ; Siostra – Anna 50.
247. Bylinko Ju + jadwiga Kuc′ko 40 =Iosif 14. Emilija 19. Marijana 14. Paulina 11. Adiela 9.
248. Szypko I + Marianna Szymanowicz 45 = Fielicyja 19. Marianna 9.
249. Szypko A + Rozalija Surwiło 60 = Andriej 36. Kazimira 30.
250. Szypko M wd. = Adolf 17.
251. Skakun A + Rozalija jancewicz 50 = Iosif 18. Michalina 16. Adiela 14. Bronisława 12. Malwina 2. Juziefa 1.
252. Wirszyło I + Anna jancewicz 25 = Michalina 1. Matka – Pietroniełła z Tumaszew , wdowa.
253. Skakun F + Francyszka z Abłamow 25 ; Matia – Agatu Szycyk wd. = Juziefa 30.

Wszystkiego: Mąż – 677. Żon – 749
Wszystkiego katolików w d. Niewierowiczi – 194 czoła.
Mąż:- 677- 575 = 98 czół.,
Żon: - 749 – 653 = 96 czół.
Podwórzy= 253- 215 = 38

11. Wieś Chmyłki
254. Piękniej Pietroniełła z Riemienicew (750 p.p.) wd. = Ippolit (678p.p) 27. Emilija 14. Jelena 11.
255. Piękniej I + Anna Kuczinska 50 = Iwan 17. Anna 16. Stanisława 14. Marijana 4.
256. Byczek M + Antonina Szaban 46 = Iosif 16. Biernard 11. Antonina 13.
257. Byczek F + Gabrijela Piękniej 31 = Juziefa 11. Jadwiga 7. Stanisława 1.
258. Byczek I + Marianna Drozdżukow 50 = Stanisława 18. (Kazimir + Tieofila Wojcechowicz 20 = Eduard 1.).
259. Byczek I + Wiktorija Spieglamin 60 = Michalina 23. Kazimira 20.
260. Rusak W + Sofia Swiryda 42 = Adolf 12. Bolesław 10. Stanisława 18 Michalina 16. Juziefa 6.
261. Rusak I + Anna Żdańko 50 = Adiela 14.
262. Rusak Iosif , Bracia Franc , Wikientij 25; Matia – Dragon Marija wd. = Boru Marcyana Rusak 36 wd.,= Michaił 11.; (Rusak Do + Antonina Piękniej 25 = Marianna 11.).
263. Wirszyło W + Antonina Andruszkiewicz 40 = Iosif 4. Antonina 11.
264. Wirszyło N, wdowiec = Wirszyło Antonina + jancewicz I =jancewicz Michaił 7. Jancewicz Aleksandr 4.
265. Kwarcianyj (Skwarcianyj) Z + Antonina Kumiszcza 37 =Franc 3. Przetacznik 13. Tieofila 8. ; Kwarcianyj F, wdowiec = Konstantin 10. Juziefa 14.
266. Kwarcianyj A + Kazimira Łuszczik 42 = Malwina 22. Jelena 19.; Kwarcianaja Mariana z Bakuło wd. = Stiefanija 11. Marianna 9.
267. Szypko I + Anna Gricuk 36 = Franc 9. Wiktor 7. Fieliks 5. Ludwik 1.
268. Wielki W + Jewa Kalczinska 45 = Władisław 18. Biernard 13. (Francysk + Juziefa Sliżewska 18 = Franc 1.); Jelena 16. Gabrijela 11.
269. Jarosz Wikientij ; Brat jarosz Iwan 50.
270. Jarosz M + Marijanna Bałasz 40 = Wikientij 9. Jelena 16. Stiefanija 14. Paulina 12. Marianna 5.
271. Piękniej Rozalija z Spieglaminow , wdowa = Franc 17. Iosif 13. Adolf 11. Bolesław 9. Malwina 20. Jelena 18. Emilija 16.
272. Piękniej Z+ Paulina jarosz 25 = Wiktor 2; Matia– Rozalija Głuchowska = Francysk 24.
273. Piękniej Marianna z Katowicz wd. = Adolf 18.
274. Piękniej W + Justina Samko 65 = Augustin 20. Paulina 19. (Iosif + Adiela jancewicz 27 = Sigizmund 8. Franc 1.

Wszystkiego: Mąż – 736. Żon – 816
Wszystkiego katolików w d. Chmyłki – 126 czół.
Mąż:- 736 - 677 = 59 czół.,
Żon: - 816 – 749 = 67 czół.
Podwórzy= 274- 253 = 21

12. Wieś Koncenienty
275. Spieglamin I (737p.p) + Emilija Garasim (817p.p) 20; Matia – Anna Kumiszcza wd. = Paulina 27.; Kumiszcza Rozalija 40.
276. Surwiło Michalina Kumiszcza = Bronisław 13. Konstantin 9. Iosif 7. Wiktorija 11. Emilija 4.
277. Piepiel W + Aniela Bakuło 35 = Iosif 7. Gabrijela 9. Bronisława 1.
278. Piepiel I + Paulina Bakuło 30 = Michaił 8. Władisław 5. Marijanna 3.; Siostra Iosif – Stanisława 20.
279. Skakun M +Emilija Smoleńsk 20 = Iosif 1; Matia – Scholastika Szewska = Tieofila20.
280. Skakun A + Paulina Samko 35 = Gabrijela 5. Ju,ziefa 3. ; Matia -- Aniela Suchariewska = Pietroniela 20.
281. Kumiszcza Ju + Antonina Dragon 24 = Iwan 1. Bronisława 3.
282. Kumiszcza Jakow 70 + Anna Łapo 75 = Juziefa 23. (Stanisław 38 + Aniela Łoś = Jelena 7. Marianna 5. Anna 1.)
283. Jancewicz Z + Aniela Babicz 34 = Michaił 8. Władisław 5. Marianna 2.; Matia –Marcyana Chudych = Marjana 30.; (jancewicz I + Michalina Spieglamin 26); Rodziewicz Jelizawieta Żebrowska 65 wd..
284. Wirszyło Piotr 65 + Aniela Miłosz 50 = Adolf 26. Iosif 16. Emilija 18.
285. Spieglamin M + Justina Kotko 57 = Marianna 13. Iosif 26. (Michaił + Gabrijela Buszo 30 = Konstantin 5. Stanisława 3. Przetacznik 1.).
286. Kumiszcza M + Konstancyja Dziedziul 70 = Adam 23; Kumiszcza I + Wiktorija Kumiszcza 36 = Iwan 10. Jelena 12. Juziefa 2.
287. Kumiszcza I wd. = Iosif 40, Tomasz 30, (Nikołaj + Karolina Sylmienowicz 32 = Michaił 4. Bronisław 9. Apołonija 6.
288. Spieglamin Anna z Biekisz wd. = Iwan 15. Michaił 10. Iosif 3. Przetacznik 6. Jelena 5.
289. Spieglamin Konstancyja Kumiszcza wd. = Wikientij 23. Adam 10.
290. Surwiło M + Anna Samko 56; Brat Stanisław + jadwiga Samko 30 = Anton 4.
291. Surwiło I + Aniela Gabrun 35 = Adam 10.
292. Andziej Antonina z Spieglamin wd. = Nikołaj 16. Iwan 13. Jelena 10. ; Spieglamin Karolina jancewicz .
293. Kumiszcza Anna Słowik wd. = Iosif 7. Stanisława 14. Adiela 11. Juziefa 4.
294. Kumiszcza A + Michalina Rożko 27 = Franc 3. Adolf 1.; Matia – Marjana Błażewicz wd. = Gabrijela 40.
295. Piękniej A + Marijanna Grinkiewicz 56= Piotr. Sigizmund 16. Bronisław 9. Francyszka 11
296. Piękniej P + Pietroniela Grinkiewicz 70 = Michaił 35 + Antonina Spieglamin 31 Juziefa 7. Stanisława 2.
297. Jerman F + Anna Kotko 56 = Bronisław 18. Marijanna 14.
298. Kumiszcza M = Wikientij 47 + Michalina Łukszo = Iosif 14. Michaił 13. Iwan 9.
299. Kumiszcza F + Karolina Andruszkiewicz 38 = Michaił 11. Wacław 2. Emilija 18. Przetacznik 12. Bronisława 6.
300. Kumiszcza Do + Marijana Bajko 40 = Ioachim 1.; (od 1 żony – Konstancyja 17. Marijana 14.
301. Bakuło M + Antonina Spieglamin 55 = Michaił 15. Michalina 17.
302. Kumiszcza I + Marianna Popiel 40 = Konstantin 7. Iosif 4. Marijanna 20. Anna 18.Ielena 16. Apołonija 13. Antonina 11. Bronisława 1.
303. Popiel A + Apołonija Kumiszcza 27 = Władisław 4. Stanisława 1.
304. Popiel Aniela Sliżewska wd.= Marijan 6. Emilija 2; Matia –Anna Suchariewska wd. = Julija 17.
305. Kumiszcza W + Aniela Wojtkiewicz 50 = Stanisław 16. (Iosif + Stiefanija Pożriebicz 32 = Iosif 10. Iwan 7. Marijana 6. Juziefa 1.
306. Kumiszcza A + Juziefa Leosz 34 = Franc 6. Konstantin 4. Walerijan 3. Jelena 9. Marijanna 1.

Wszystkiego: Mąż – 820. Żon – 923
Wszystkiego katolików w d. Koncenienty – 191 czół.
Mąż:- 820 - 736 = 84 czoła.,
Żon: - 923 – 816 = 107 czół.
Podwórzy = 306- 274 = 32

13. Wieś Choniewiczi
307. Jancewicz Z (821p.p) + Cecylija Krywonos 30 = Stanisław 2. Marijanna 6.
308. Jancewicz A, Brat Wikientij 18. Siostra Adiela 23.
309. Jancewicz M + Antonina Spieglamin 30 = Juliana 13. Konstantin 11. Fieliks 9. Wiktor 5. Eduard 2.
310. Rajeckij F + Anna Dragon 50 = Juliana 15. Konstantin 11. Jelena 9.
311. Chariewicz M + Wiktorija Kwarcianych 50 = Iosif 11. Malwina 15.
312. Chariewicz I + Magdalena Kurkul 45 = Stanisław 21. Iosif 14. Antonina 18. Juziefa 16. Jelena 14. Malwina 8.; Siostra – Wiktorija 40.
313. Chariewicz A + Agatu Garasim 50 = Iosif 23. Iwan 20. Bronisław 5. ; Siostra – Marijanna 50.
314. Leosz A + Marcyanna Wierbicka 45 = Eduard 21. Konstantin 15. Bronisława 17. Jadwiga 8. Jelena 4.
315. Leosz F + Kristina jancewicz 46 ; Piękniej Anna 40.
316. Leosz F + Pietroniela Kisiel 27; Matia –Jelisawieta Chariewicz wd. = Kazimir + Marijanna Kisiel 34.
317. Leosz I + Rozalija Krzak 55 = Iosif 35, Antonina 30, Kazimir 25, Paulina 17.
318. Piepiel Ju = Anton 40 + Marianna jancewicz 40 = Iosif 16. Eduard 11. Anton 13.
319. Chariewicz A + Jekatierina Samko = Wikientij + Marianna Łubinska 45 = Iosif 16. Sigizmund 14. Michaił 6. Michalina
20. Jelena 13.Emilija 3.
320. Chariewicz P + Michalina Łubinska 35 = Bolesław 11. Konstancyja 8.
321. Chariewicz F + Emilija Bakuło 27 = Iwan 12. Juziefa 9. Malwina 7. Przetacznik.
322. Jancewicz A + Kristina Bursztynowicz(od 1 żony – Wikientij + Aniela Jerman 35) = , od 2 żony – Iosif + Marianna Rajecka 22 = Juziefa 1.
323. Bakuło I wd. = Franc + Rozalija Kurkul 40 = Iwan 19. Anna 21.
324. Bakuło W wd. Wikientij 23 , Iosif + Anna Grincewicz 27 = Jelena 1.
325. Bakuło M + Agatu Chariewicz 37.

Wszystkiego: Mąż – 876. Żon – 973
Wszystkiego katolików w d. Choniewiczi – 106 czół.
Mąż:- 876 - 820 = 56 czół.,
Żon: - 973 – 923 = 50 czół.
Podwórzy= 325- 306 = 19

14. Wieś Guski
326. Garasim M (877p.p), Anton Chariewicz 48, Michaił 20, Edmund 16, Wiktorija 14 (974p.p), Gabrijela 1.
327. Łubinskij Z + Stiefanija Kurkul 35 = Tieofila 1. ; Łubinskij Anton + Aniela Kolesnik 30; Matia – Agatu jancewicz wd. = Marijanna 25; Łubinska Marijanna Kurkul 50 wd. ; Żdańko Michaił 14. Żdańko Gabrijela 9.
328. Bałasz Sofia 25.
329. Daszko M + Pietroniela Siemaszko 70 = Gabrijel 30 + Paulina Suchariewska 27 = Adiela 4. Jelena 1.
330. Daszko Z + Marianna Dziatkowicz 26 = Stanisława 7. Gabrijela 1.
331. Chariewicz Pietroniela, wd z Buszenosow = Eduard 13.
332. Witkiewicz A + Konstancyja Surwiło 60 = Stanisław + Marcyjanna z Wielkich 30 = Władisław 5. Jadwiga 1.; Witkiewicz Wikientij + Aniela Rajecka 25.
333. Witkiewicz Agatu Chariewicz 50 wd.
334. Daszko I + Emilija Buczużow 36 = Gabrijel 13. Przetacznik 4. Paulina 1.

Wszystkiego: Mąż – 891. Żon – 1000
Wszystkiego katolików w d. Guski – 42 czoła.
Mąż:- 891 - 876 = 15 czół.,
Żon; - 1000 – 973 = 27 czół.
Podwórzy= 334- 325 = 9

15. Wieś Starłygi
335. Gołubowskaja Marianna Samko (1001p.p), wd. = Konstantin 12 (892p.p). Miełanija 9. Juziefa 8.
336. Rajeckij Konstantin 22, Brat Stanisław 16. Siostra Jelisawieta 16. Iosif
337. Samko M, wd. = Iwan + Jelisawieta jancewicz 49. = Juziefa 15. Emilija 6.; Konstantin + Antonina Szytik;
338. Kot I + Aniela Suchariewska 50 = Michaił 16. Kazimir 11. Franc 9.
339. Bałasz Anna z Daszkow = Marianna 14. Stiefanija 12.; Łukszo I + Jelena Bałasz 22 = Bolesław 1. ; Macocha – Bałasz Rozalija z Kolców.
340. Swirido Z + Juziefa Piękniej 25 = Jelena 2, Wieronika.
341. Swirido F + Malwina Griszkiewicz 20 = Iosif 1. Mieczisław ; Swirido Konstancyja Aramowicz wd. = Kazimir 10. Bronisława 17.
342. Wielki A, wd. = Iosif + Michalina Samko 37 = Władisław 9. Juziefa 11. Jelena 7, Marija.
343. Sapiega A + Anna Bakuło 40 = Iosif 13. Franc 12, Fieliks.
344. Sapiega Do + Jelisawieta Miłosz 44.
345. Łubinskij Ju + Michalina Piękniej 25 = Franc 2. Jelena 1, Juziefa.
346. Łubinska Anna Swirido wd. = Michaił 19. Franc 12, jadwiga.
347. Bakuło Anna z Łubinskich wd. = Iwan 21. Paulina 18.
348. Łubinskij I + zsbiała\Jelisawieta Zakrżewska 45 = Władisław 13. Marianna 7.
349. Kolesnik Kazimir, wd. ; Na wychowaniu – Izabieła Łubinska 33 wd. = Wiktor 7.; Kolesnik Jelisawieta wd. = Wiktor.
350. Kolesnik Fieliks , Siostra Emilija 15, Matia – Anna Kurkul wd. ; Kolesnik Gabrijela z Mróz = Iosif 1.
351. Łubinskij Anton , Matia Marianna Siwicka wd. = Jelisawieta 17.
352. Łubinskij I +Anna\Jemilija Bakuło 25 =Franc 2. Iwan , Iosif. Matka-Anna Rajecka wd.= Stanisława18; Smolenskij Franc.
353. Łubinski A + Klemientina Szypko 33 = Juzief 4. Wiktor 2. Malwina 12. Jelena\Jemilija 10, Juziefa , Wiktorija.
354. Łubinski Do + Anna\Aniela Dragon 35 = Stanisława 11. Marianna 3, Fieliks. Siostra Kazimira - Karolina 25.
355. Leosz I = Michaił + Scholastika Wierbicka 40 = Aleksandra 18. Franc 1. Stanisława 17. Gabrijela 15. Emilija 13. Przetacznik 7. Juziefa 6. Gienowiefa 4.
356. Kaspierowicz Ju + Juziefa Sulżynska 40 = Klemiens 13. Sałomieja 10. Marianna 14.
357. Szycyk A + Sofia Kurkul 60 (od 1 żony Franc + Gabrijela Wielkich 30 = Iosif 6. Przetacznik 9. Gienowiefa 5. Apołonija 2. ); od 2 żony Anton + Konstancyja Urban 28 + Franc 2, Jelena 1.;
358. Swyrido A + Karolina Skakun 40 = Adolf 12. Eduard 8. Michaił 3. Tieofila 4, Wieronika 1.
359. Swyrido Wikientij , wd. = Wikientij 9. Jadwiga 8. Adiela 5.
360. Chariewicz W + Jelena Kumiszcza 31 = Bolesław 5. Bronisław 1.; Leosz Kristina z Chariewicz
361. Surwiło N + Odłogi Kalicka 45 = Kazimir 17. Konstantin 15. Aleksandr 13. Klimiens 12. Aniela 9.; Siostra Nikołaj – Jelena 70.
362. Surwiło Marijanna Wojcechowicz wd. = Iosif 19. Franc 16. Wikientij 13.
363. Rajeckij Iwan , wd. = Iosif 16. Michaił 11. Gabrijela 15.; Rajecka Marianna z Sucharżewskich , wd.
364. Surwiło I + Gabrijela Bajko 30 = Władisław 11. Michaił 1. Jelena 3.
365. Łubinskij A + Aniela Lodowisko 27 = Iosif 8. Anna 1, Marija.; Matia – Justina Chudych wd., Łubinski: Franc , Ippolit , Adiela 20.
366. Kumiszczo Stanisław , Siostra Paulina 25 , Brat Anton 20.
367. Kumiszczo I + Marijanna Sulżycka 50 = Kazimir 13. Konstantin 11. Adolf 1. Tieofila 15. Jadwiga 7. Gabrijela 5.
368. Rajeckij A + Paulina Kaspierowicz 40 = Bronisław 18. Anton 16. Michaił 14. Eduard 1. Emilija 8. Marijanna 3.; Rajecka Anna.wd.
369. Rajeckij Michaił , brat Bronisław 18, Anton 14, Siostra Juziefa 12.
370. Surwiło I wd. = Wikientij + Konstancyja Szapko 35 = Klemiens 14. Jadwiga 12.
371. Surwiło Marcyjanna z Surwiło wd. = Wiktorija 25. Gabrijela 22. Anton.
372. Surwiło Francyszka z Sakowicz wd. = Oktawija 20 + Michaił Konczanin. Bronisława 16. Gabrijela 12. Paulina 11.
373. Surwiło A + Marijanna Adamowicz 35 = Bronisław 9. Wiktor 5. Emilija 12. Przetacznik 2, Iosif , Eduard 1.
374. Łubinskij Do + Rozalija Kumiszcza 28 = Michaił 6. Iosif 1. Jelena 2.; Matia – Jelisawieta Kisiel.
375. Surwiło I + Marijanna Rajecka 40 = Franc 8. Bolesław 6. Mieczisław 1. Paulina 20. Wiktorija 17. Francyszka 15. Jelisawieta 12.; Matia – Magdalena Miadziel wd.
376. Surwiło I wd. = Michaił + Michalina Sliżewska 30 = Konstantin 7. Wiktor 2. Marijanna 1.; Córka Iosif – Juziefa 22.
377. Łubinskij W + Anna Szeszok 46 = Anton 15. Simon ,
378. Kaspierowicz M + Antonina Kietowicz 45 = Iosif 21. Stanisław 10. Emilija 16. Przetacznik 7.
379. Rajeckij I + Marcyjanna Sitkowska 45 = Kazimir 14. Konstantin 19. Wiktorija 18. Jelena 16. Jadwiga 11.
380. Swirydo* A + Justina Kumiszcza 50 = Iwan 18. Paulina 26, Konstantin.
381. Surwiło N + Michalina Łubinska 45 = Kazimir 9. Gabrijela 17. Juziefa 10. Emilija 5. Stanisława 2. Iosif 1; Eduard-- Kumiszcza F + Antonina Chariewicz \55 = Bolesław 15.

Wszystkiego: Mąż – 1009. Żon – 1133-
Wszystkiego katolików w d. Starłygi – 42 czoła.
Mąż: 1009 - 891 = 118 czół.,
Żon: 1133 – 1000= 133 czoła.
Podwórzy = 381- 334 = 47

16. Wieś Micynienty
382. Szycyk A (1010 p.p) + Aniela Wojcechowicz 45 (1134 p.p) = Sigizmund 2.; Siostra Andr. – Agatu 57.
383. Łuksza A + Aniela Wiesztort 40 = Wikientij 18. Jelisawieta 15. Jadwiga 11.
384. Jancewicz Michaił 48 + Marianna jancewicz 45 = Bolesław 19. Wikientij 14. ANTONINA 17. Marianna 2. ; jancewicz Anton 36 + Michalina Łukszo 24 = Aniela 12. Wiktorija 3. Ojciec – jancewicz Michaił 76 wdowiec.
385. Piękniej W + Agatu Leosz 40.
386. Piękniej N + Antonina Rajecka 45 = Marijanna 1. Stanisław 7 dni.
387. Łapa W + Sofia Łubinska 47 = Wikientij 14. Kazimir 11. ; Łapa Michaił 50.
388. Łapa F + Anna jancewicz 50 = Bronisława 14.; Wikientij + Marianna Jerman 35 ; Siostra Franca – Rozalija.
389. Anna jancewicz 50; Łapa I + Anna Łapo 31 = Fłorian 12 Iosif 7. Antonina 10.
390. Jancewicz I , brat Wikientij 40, siostra Izabiełła 35.
391. Jancewicz A + Emilija Dragon 25 = Klemientij 1. ; Ioachim + Marianna Kisiel 25 = Iwan 3. Biernard 1. Paulina 4. ; Ojciec jancewicz F wd.
392. Jancewicz N + Tieriesa Konczanin 57(Iosif + Jelena Bakuło 21 = Wiktor 1.) = , Iwan 20. Fieliks 17. Przetacznik 5.
393. Jancewicz W + Juziefa Samko = Edward 3. Alfons 1. Matka – Magdalena Tondrik = Augustin 19. Konstantin 14. Iwan 9. Konstancyja 17.
394. Jancewicz W + Jelisawieta Sucharżewska 30 = Michaił 3. Bolesław 2. Adolf 1. Wincenta 14.; Matia – Agatu Chariewicz.
395. Jancewicz I + Aniela Bajko 30 = jadwiga 5. Stanisława1., Ojciec – jancewicz Do.
396. Bajko F + Gabrijela Szytik 26 = Iosif 1. Emilija 7. Tieofila 5. Wiktorija 3.
397. Jancewicz N + Ludwika Krzak = Jurij 30 + Juziefa Dragon 30 = Ludwik 10. Bonifacy 3. Wiktorija 12. Przetacznik 6.
398. Kumiszcza W + Izabieła Wierbicka 35 = jadwiga 14. Miełanija 12. Adiela 10. Zuzanna 8. Juziefa 3. Bronisława 1.
399. Dragon I + Tieofila jancewicz 28 = Onufrij 7. Isidor 6. Marijanna 2. Ojciec – Dragon W.
400. Jerman W. Brat Władisław 30. Siostra – Michalina 25.
401. Jancewicz W wd. = Wikientij + Jelena Biendierowicz 35 = Ioachim 12. Iosif 4. Marijanna 8. Tieofila 1.
402. Jerman F + Emilija Kaspierowicz 24 = Marianna 1. ; Matia – Katierina Radziwon.
403. Wielki W + Agatu z jancewicz 45 = Wikientij 3. Klemiencyj 1. Jadwiga 16. Michalina 12. Przetacznik 9. Juziefa 7.
404. Ambrosiewicz I + Michalina Wielkich 22 ; Matia – Wielkich Marcyanna z Łubinskich = Córka Jelena 15. ; Wielkich Sofia z Choroszejew wd.
405. Kumiszcza Franc 40 + Michalina Subko 40 = Nikołaj 9. Marijanna 13. Juziefa 11. Przetacznik 4. Gabrijela 1. ; (Kumiszcza Wikientij 38 + Anna Bakuło 36 = Wikientij 3. Francyszka 8. ; Matia – Rozalija jancewicz 70 ; Anna jancewicz 60.
406. Jerman I + Jekatierina Palejko 65.
407. Dragon I + Anna Łubinska 46.
408. Chariewicz W + Jelisawieta Kaspierowicz 38 = Iosif 18. Włdadisław 8. Iwan 6. Wikientij 2.
409. Jancewicz M + Michalina Szypko 48 = Iosif 16. Adolf 13. Stiefanija 19. Marijanna 5.

Wszystkiego: Mąż – 1009. Żon – 1133
Wszystkiego katolików w d. Micynienty – 171 czół.
Mąż: 1090 - 1009 = 81 czół.,
Żon: 1223 – 1133= 90 czół.
Podwórzy = 409 - 381 = 28

17. Wieś Surwiły
410. Surwiło W + Wiktorija jancewicz 50 = Anna 15. Stanisława 8.
411. Surwiło Pietronieła Koriecka wd. = Anton 33 + Gabrijela Iwaszkiewicz 28 = Antonina 2.
412. Surwiło Marijanna Chariewicz wd. = Paulina 38.
413. Tondrik I + Marijanna Szczuczko 45 = Wieronika 12.
414. Tondrik Do + Marcyanna Kumiszcza 50 = Iosif 14. Wiktorija 16.; Chariewicz W + Marijanna Samko 35 = Iosif 3.
415. Bylinko F + Justina Radziewicz 60 = Marijanna 32. Michalina 30. (Stanisław + Malwina Kopochowicz 28 = Dominik 11. ); Krzak Anna 43.
416. Łubinskaja Michalina z Mróz , wd. = Iosif 22. Michaił 15.
417. Łubinskaja Marijanna Solenik wd. = Anna 45. Wikientij 34 + Tieofila Solenik 30.
418. Kwarcianyj I + Anna jancewicz 46 = Iosif 16.
419. Kwarcianyj N + Antonina Garasim 57 = Konstancyja 15. Marijanna 12. Jelena 9.
420. Wirszyło I + Julija Sielewicz 36 = Michaił 14. Franc 12. Iosif 1. Marjanna 9. Antonina 3.; Matia – Jewa z Krzak , wdowa.; Wiktorija 40.; Wirszyło A + Emilija Chariewicz 33 = Anton 4. Jelena 9.
421. Kumiszcza W; Matia – Wiktorija Szypko wd. = Iosif 21. Anton 18. Michaił 16. Augustin 13. Antonina 22. Paulina 10.
422. Krzak I + Marijanna Bakuło 40 = Franc 14. Michalina 17. Jelena 12. Marijanna 3. Juziefa 1.
423. Krzak W + Apntonina Iwaszkiewicz 40 = Stanisława 17. Paulina 15. Aniela 4.
424. Tondrik Konstancyja Leosz wd. = Augustin 30. Iosif 17. Wincenta 19. Marijanna 10.
425. Tondrik F + Julija Solenik 28 = Kazimir 1. Bolesław 2.; Matia – Agatu Surwiło wd. = Adolf 21.
426. Tondrik I + Akulina Saniukowa 30 = Jelena 6. Emilija 1.; Siostra Iosif – Antonina 40.
427. Tondrik A+ Marijanna Surwiło 40 + Iosif 20. Adolf 16. Michaił 14. Jelena 12.
428. Surwiło A + Michalina Kumiszcza 27 = Michaił 4. Iosif 3.; Matia – Sofia Rajecka wd.
429. Surwiło P + Anna Krzak 60 = Wikientij 21. Jelena 17.
430. Iwaszkiewicz M + Aniela Jejniew 45 = Fieliks 17. Iwan 8. Jadwiga 19. Michalina 11. ; Iwaszkiewicz Marijanna dziewica 50.
431. Iwaszkiewicz Anna Szymaczko wd. = Władisław 16.
432. Chariewicz I + Izabiełła Żebrowska= Michaił 10. Bolesław 6. Anton 1. Jelena 3. Marijanna 2.
433. Chariewicz M, Brat Andriej 23. Siostry Anna 24. Juziefa 20.
434. Chariewicz Marijanna 30.
435. Chariewicz Anna z Tondrik wd. = Marijanna 16.
436. Chariewicz Anna Tondrik wd. = Augustin 24.
437. Chariewicz Anna jancewicz wd. = Michalina 18.
438. Iwaszkiewicz I + Marijanna Chariewicz 36 = Ludwig 4. Francyszka 3. Albin 1.; Matia – Agatu Dragon wd. = Anton 21.
439. Bajko Anna Chariewicz wd. = Iosif 11. Wikientij 4.

Wszystkiego: Mąż – 1153. Żon – 1304
Wszystkiego katolików w d. Surwiły – 144 czoła.
Mąż: 1153 - 1090 = 63 czoła.,
Żon: 1304 – 1223= 81 czół.;
Podwórzy = 439 - 409 = 30

18. Katownia Kazimirowo
440. Kalickij Do + Aniela Krzak 40 = Kazimir 8. Jelena 5.; Służąca – Czepanowska Julija 18. 19. Lesniczowka Broziek
441. Subocz I + Sałomieja jaczun 35 = Sigizmund 9. Przetacznik 2. 20. Falwarok Koladzianka
442. Lachowic M (1158p.p) + Antonina Kimbierowa (1310p.p) 44 = Ludwig 12. Lew 5. Jadwiga 20. Juziefa 16. Jelena 14. Apołonija 8. ; Wierbickij I + Aniela Gąszcz 45 = Bronisław 12. Jelena 17. Anna 12. Marijanna 7. Wiktorija 3. 21. Leśnictwo Kołodzianko
442. Koziel I (1163p.p) + Aniela Ostrowska (1320p.p) 36 = Władisław 14. Iosif 11. Michaił 6. Marijanna 3. Albina 2. 22. Wieś Kołodno
443. Wierbickij F (1167p.p); Matwiej wd. = ( Iosif + Fielicyja Kusznieka 26 (1323p.p)), Michaił 19. Stanisław 10. Jelena 14.; Wierbickij I + Ludwika Skitowska 33 = Wiktor 13. Marijanna 11. Sabina 2.
444. Wierbickij I + Paulina Lachowicz 42 = Jelena 17. Walerija 12. Wanda 8.
445. Bajko W + Michalina Ustinowicz 28 = Iosif 6. Konstantin 1. Jadwiga 4. ; Siostra Wikientija – Wiktorija 44.
446. Bajko M + Jelisawieta Jerman 36 = Lowa 11. Bolesław 9. Władisław 7. Przetacznik 6. Jelena 4.
447. Bajko I + Justina Pawluczenko 40 = Michaił 12. Romuald 2. Stanisława 12. Antonina 6.
448. Wierbickij Ja + Pietroniela Jurgielewa 50.
449. Pawluczenok P , Siostra Gabrijela 30; Brat Nikołaj + Michalina Suchariewska 30 = Marijanna 1.
450. Kisiel A + Michalina Szostakowicz 26 = Franc 2.
451. Pawluczenok I + Odłogi Malinowska 36 = Anton 11. Franc 9. Augustin 4. Kazimir 3. Iosif 1. Jelena 12.
452. Kisiel M + Justina Palinska 35 ; Matia – Jelisawieta Wojcechowicz = Iosif 21. Adam 16. Bronisław 15. Fieliks 13. Jelena 10.
453. Bajko M + Prieksieda Kisiel 36 = Gienowiefa 3. Jadwiga 1.
454. Kurkul M + Michalina Wierbicka 60 = Franc 10. Gabrijela 19.
455. Szostakowicz Do + Jelisawieta Wierbicka 49 = Konstantin 15. Iosif 8. Stanisława 16. Jelena 13 Wieronika 4.
456. Łukaszewicz I + Agatu Bajko 30 = Eduard 17. Anton 14. Marjan 12. Ippolit 8. Konstantin 6. Iosif 3. Jelena 13. Antonina 1.
457. Łukaszewicz Paulina ; Siostra Stanisława 18. Gabrijela 16.
458. Łukaszewicz F + Anna Sierokow 32 ; Matia Sofia Kirdorow wd. = Jelena 20.
459. Palinskij F + Marijanna Dragon 32 = Fielicyja 2. Zuzana 1.
460. Palinskij W + Karolina Kisiel 28 = Juziefa 3. Stanisława 1.; Matia – Anna Iwatowicz wd.
461. Riemienickaja Kazimira z Juziefowicz wd. = Adolf 14. Antonina 17.
462. Riemienickij A + Michalina Kaszko 35 = Emilija 10. Zuzana 7. Marijanna 3. ; Riemienicka Michalina z Bajko wd. = Franc 12. Adiela 6.

Wszystkiego: Mąż – 1219. Żon – 1383-
Wszystkiego katolików w d. Kołodno – 114 czół.
Mąż: 1219 - 1166 = 53 czoła.,
Żon: 1383 – 1322= 61 czół.;
Podwórzy = 463 - 443 = 20

23. Posiadłość Kołodno
463. Właściciel ziemski Czechowicz Ł (1220p.p) + Stanisława z jasiukowiczej 24 (1384p.p) = Zbigniew 4.
464. Szyszkiewicz By + Michalina Lewicka 25 = Paulina 7. Marijanna 4. ; Stanisława 3. Miełanija 1. ; Wierbickij P + Juziefa Kutucz 40 = Iosif 15. Romuald 10. Anton 6. Aniela 16. Aleksandr 12. Agatu 7.
465. Griel I + Adiela z Krieuwszew 23 = Juziefa 1.

Wszystkiego: Mąż – 1227. Żon – 1395-
Wszystkiego katolików w d. Kołodno – 114 czół.
Mąż: 1227 - 1219 = 8 czół.,
Żon: 1395 – 1383= 12 czół.;
Podwórzy = 466 - 463 = 3

24. Lesniczewka Siwkowszczizna
467. Kutucz Ju + Magdalena Subocz 39 = Jurij 13. Adolf 10. Justin 5. Juziefa 1. 25. Wieś Siwkowszczizna
468. Piec′ko P (1232p.p) + Rozalija Sielewicz 40 (1398p.p) = Michaił 14. Bronisław 9. Emilija 19. Miełanija 15. Stanisława 6.
469. Piec′ko A + Aniela Sielewicz 28 + Wikientij 11. Stanisław 1. Aniela 3.
470. Kaspierowicz F + Jelena Kowalewska 29 = Iwan 6. Olimpija 2. Jelena 1. ; Matia – Konstancyja Krzak wd. = Wikientij 25. Stanisława 16.
471. Kaspierowicz A + Karolina Kumiszcza 44.
472. Bylinko Do.+ Gabrijela z Misiukow 30 = Napoleon 6. Michaił 2. Tieofila 1. ; Matia – Magdalena Kalczinska wd.
473. Bylinko Marijanna Kalczinska wd. = Stiefan 26. Jelisawieta 20.
474. Daszko Ju + Wiktorija Krzak = Iosif 11. Michaił 6.

Wszystkiego: Mąż – 1250. Żon – 1415
Wszystkiego katolików w d. Kołodno – 37 czół.
Mąż: 1250 - 1231 = 19 czół.,
Żon: 1415 – 1397= 18 czół.;
Podwórzy = 474 - 467 = 7

26. Wieś Kowzany
475. Łukaszewicz Agatu z Aleszko wd. (1416p.p)= Marijanna 20.
476. Juzkfowicz I (1251p.p)+ Sofia Łukaszewicz 30 = Michaił 9. Andriej 6. Jelena 10. Stanisława 3.
477. Kolec A + Anastazija Griczanko 50 = Jelena 20. ; Anton 37 + Gabrijela Bilinko 27 = Juziefa 1.
478. Bajko Do + Agatu Bałobanowa 30 = Iosif 12. Władisław 9. Klimientij 8. Franc 4. Fłorijan 2.
479. Bałoban Do + Cecylija Kisiel 40 = Iosif 19. Marijanna 4. ; (Augustin + Michalina Szmuro 31 = Jelena 4. Jadwiga 2.)
480. Wierbickij F wd. = Konstantin + Marijanna Gierko 30 = Konstantin 6. Władisław 5. Jadwiga 11. Przetacznik 9.
481. Kolec Paulina Kisiel wd. = Franc 24. Władisław 20. Bronisław 18. (Anton + Wiktorija Lachowicz 23).

Wszystkiego: Mąż – 1273. Żon – 1437
Wszystkiego katolików w d. Kowzany – 44 czoła.
Mąż: 1273 - 1250 = 23 czoła.,
Żon: 1437 – 1416 = 21 czół.;
Podwórzy = 481 - 474 = 7

27. Posiadłość Antolesino
482. Właściciel ziemski Czechowicz A + Leokadija z Burdokow 50; Klimowicz Iwan 45 wd. = Paweł 17. Marijanna 20. 483. Kaczanowski Ju + Aleksandra _ 40 = Wiktor 12. Kastan 2. Julija 16. Jekatierina 15. Stanisława 11. Anna 5.

Wszystkiego: Mąż – 1279. Żon – 1444
Wszystkiego katolików w Kołodno – 13 czół.
Mąż: 1279 - 1273 = 6 czół.,
Żon: 1444 – 1437= 7 czół.;
Podwórzy = 483 - 481 = 2

28. Leśnictwo Putilicha
484. Mituniewicz A (1280p.p) + Anna z Mituniewicz 40 = Fieliks 11. Ignatij 2. Aniela 15. Olimpija 8. Paulina 4. Stanisława 1. ; Kundra A + Judita Pogrzebacz 40 = Iosif 18. Aleksandr 3. Zuzana 14. Albina 11.
M – 1285; Zaś – 1452

29. Wieś Ostrożni
485. Łukszo A + Anna z Łukszo 35 = Iosif 1. Malwina 12. Wiktorija 6. (Franc + Akulina Spieglamin 27 = Eduard 1. Juziefa 2.).
486. Łukszo Aniela z Szulżyckich wd. = Iwan 21. Michaił 18. Nikołaj 6. Juliana 3. Stanisława 15.
M – 1294 ; Zaś – 1458

30. Wieś Ostrowlany
487. Surwiło W, wd. (1295p.p)(Konstancyja 20 (1459p.p) = = poza brakiem {ślubem} Juziefa 1.) ; Kuc′ko P + Michalina z Surżykow 33 = Marijanna 2.
488. Chariewicz W + Rozalija jancewicz 50 = Paulina 18. Emilija 14. Jadwiga 7.
489. Adamowicz Andriej , Adamowicz Agatu z Buszew 50.
490. Chariewicz A + Jelisawieta Spieglamin 35 = Malwina 9. Stanisława 7. Paulina 2.
M – 1299; Zaś – 1471

31. Folwark Ostrowlany
491. Pietkiewicz Do (1300p.p) + Izabiełła Zajenczkowska 40 , wychowanka – Pomiecko Juziefa 8.; Dangiel I + Justina Kozłowska 34 = Anna 4. ; Wielki W + Scholastyka Palczinska 32 = Adolf 5. Konstantin 1.
M – 1304 ; Zaś – 1476

32. Wieś Karakuliczi
492. Wielki F + Ludwika Chariewicz 27 = Sigizmund 1. Stanisława 5. Marijanna 3.; Siostra Franca – Marijanna 37.
493. Dukso M + Aniela Lewicka 35 = Stanisław 12. Przetacznik 2.; Ojciec – Dukso M wd. = Nikołaj 27, Augustin + Juziefa jancewicz 22).
494. Sliżewskij W + Riegina Giczewska 50 = Wiktor + Francyszka Szarkowska 27 = Iwan 5. Franc 1.
495. Sliżewskij Do + Agatu Runowicz 50 = Iosif 25. Sigizmund 15. Aniela 19. Stiefanija 11.
496. Dziedziul Agatu z Audziej , wdowa.
497. Łuksza M = od 1 żony – Michaił + Scholastyka Wierżbicka35 = Wiktor 1. Jadwiga 12. Antonina 7. Apołonija 4. ; (od 2 żony – Iwan + Michalina Witkiewicz 30 = Iosif 9. Gabrijela 7. Emilija 4.).
498. Smolenskij P +Izabiełła Łukszo 32 = Adolf13. Bronisław 9. Iwan 3. Tieofila10. Juziefa1.
499. Dukso I, wd. = Jurij 40. Franc + Łucyja Rolicz 25 = Franc 4. Iosif 1.
500. Garasimowicz Michalina z Kaspierowicz , wd. = Iosif 11. Ippolit 1. Bronisława 16. ; Matia – Marcyanna Surwiło wd.
501. Griel A + Agatu Smolewska 40 = Fłorijan 15. Jadwiga (Magdalena) 14.
502. Garasimowicz Ju wd. = Iosif 11. Magdalena 14.
503. Garasimowicz I + Urszula z Cykotow 45 = Iwan 17. Piotr 11. Antonina 14. Stanisława 8. Emilija 13.
M – 1340 ; Zaś – 1511

33. Miasteczko Szemietowo
504. Runowicz A (1341 p.p) + Aniela Szczuczko 37 (1512 p.p)= Stiefan 14. Adolf 12. Jelena 18. Stiefanija 16. Karolina 10. Paulina 8. Marijanna 6.
505. Garasim A + Jelena Nagorska 27 ; Nalewajko Aniela z Raczinskich 50 = Witold 18.
506. Siegień I + Aniela Garasim 60.
507. Kolesnik N + Karolina z Drozdżukow 60 = Piotr + Jelena Iwatowicz 40 = Czesław 13. Iosif-Władisław 1. Juziefa 9. Stiefanija 7.
508. Garasim F + Konstancyja Wierbicka 41 = Romuald 11. Bolesław 8. Iosif 6. Adiela 19. Przetacznik 17. Miełanija 14.
509. Garasim Do + Konstancyja Runowicz 48 = Konstantin 24. Iwan 19. Marijanna 23.
510. Drozdowska Sofia z Bakuło wd. = Jelisawieta 20.
511. Drozdowskij F + Justina Malinowska 50 = Augustin 24. Fniela 17.
512. Runowicz I + Kazimira Radziewicz 50 = Aleksandra 24. Jelena 20. Jadwiga 17. Anna 15. Marijanna 11.
513. Bartoszewicz I + Emilija Wojcechowicz 38. = Konstancyja 15. Gienowiefa 4. ; Siegień Marijanna wd. ; Siegień Stanisława 17, Siegień Jelena 15, Siegień Miełanija 6.
514. Siegień Marianna wd.; Siegień Stanisława 17, Jelena 15, Miełanija 6.
515. Siegień By + Aniela z Siemaczkow 40 = jacek 11. Iosif 1.
516. Nowicki Anton ; Rozalija Krzak z z Batkow 40 wd.
517. Syn Władisław. Adolf 13. Anton 10. Izabiełła 14.
518. Bielawskij By + Anna z Gazienczerow 33 = Jelena 8. Marijanna 4.
519. Runowicz I + Adiela Kolec 30 = Iosif 13. Jelena 11. Stanisława 9. Juziefa 6. Antonina 2. ; Matia - Izabiełła z zkrów wd.
520. Krzak Sofia ; (Niewicki Do, Antonina 45, Konstancyja 40, Kazimira 38.)
521. Kalickaja Izabiełła z Siergiej wd. = Bolesław 15. Iosif 13. Franc 11. Przetacznik 20.
522. Runowicz A + Marianna Wojtkiewicz 60 = Aleksandra 22. Iosif 18.Foma 14. Bolesław 13. Stanisława 20. Jelena 12.
523. Szostakowicz Francyszka Wierbicka , wdowa = Stanisław 13. Gabrijela 19.
524. Maszało I + Marijanna Krzak 35 = Władisław 7. Iwan 3. Wanda 5. Jelena 2.
525. Samkowicz Iosif wdowiec = Iosif 28. Marijanna 25. Jelena 17.
526. Kumiszcza Stiefanija z Siegień = Iosif 12. Franc 5. Marijanna 7. Kumiszcza Iwan 20.
527. Maszało W + Kazimira Łubinska 37 = Mieczisław 4. Marijanna 12. Anna 10. Wiktorija 9.

Wszystkiego po kolei: Mąż – 1392. Żon – 1580
Wszystkiego katolików w d. Szemietowo – 121 czół.
Mąż:- 1392 - 1340 = 52 czoła.,
Żon: - 1580 – 1511= 69 czół.;
Podwórzy = 527- 503 = 24

34. Wieś Kapelusza
528. Smolenskij I (1393)+ Julija z Kogut 30 (1581) = Iwan 15. Adolf 13. Wikientij 10. Iosif 1.
529. Smolenskij I + Karolina Timdieriew 28 = Iosif 9. Wikientij 6. Marianna 5. Juziefa 2.
530. Smolenskij Do + Anna Bakuło 60 = Augustin 32. Stiefan 22. (Franc + Wiktorija Chariewicz 25 = Kazimir 1. Jelena 3.)
531. Smolenskij W. syn Iosif + Wiktorija z Poleczkow 30 = Iwan 2. Marianna 9. Jelisawieta 5.
532. Smolenskaja Agatu z Usjuczew wd. = Sofia 22. Piękniej Marijanna 26.
533. Grinkiewicz I wd.; Grinkiewicz Karolina z Runowicz = Adam 21. Adolf 16. Iwan 14. Anton 10.
534. Grinkiewicz A + Aniela z Baturo 55 = Malwina 18.
535. Smolenskij I + Grasylda (Anna) z Matusiewicz 30 = Wiktor 8. Walentina 11.
536. Grinkiewicz A + Wincenta Tondrik 30 = Emilija 6. Jadwiga 4.; Smolenskij + Wiktorija Wirszyło 50 = Stanisława 20. Juziefa 18.
537. Garasimowicz Marianna z Baturo wd. = Iwan 25.
538. Błażewicz M + Anastazija Łukszo 46 = Aniela 14. Konstancyja 12. Juziefa 9. ; Błażewicz Matwiej + Anastazija Rolicz 22 ; Błażewicz Andriej 48, Smolenskaja Anna z Kotkow wd. = Aniela 15. ; Smolenskaja Michalina 40. Agatu 30. 35. Wieś Bałtaguzy
539. Chariewicz E+ Pietroniela Łapo 45 = Wikientij 20, Iosif 18, Nikołaj 14, Jelisawieta 24, Juziefa 22, Michalina 21
540. Chariewicz Do + Aniela Mróz 60 = Iwan 30, Wiktorija 20, Agatu 18,
541. Dragon I + Michalina Dragon 35 = Fieliks 13, Iwan 11, Wiktorija 9, Marianna 7, Jelisawieta 5,
542. Dragon I + Michalina Bakuło 35 = Jemilija 10, Jelisawieta 8, Francyska 5, Sabina 4, Malwina 1.; Dragon Franc 48, Dragon Anton 35.
543. Bakuło I + Jelena Murawska 34 = Iwan 3; Murawska Marcyanna z Kumiszczew 60. wd. = Wiktorija 25.
544. Bakuło M + Agatu Naliwajko 60 = Stanisław 25, Kastan 30 + Anna Dragugn 30 = Paulina 1.
545. Bakuło I. wd. =Anton 21, Anna 18 ; Anna z Sliżewskich 35. 36. Wieś Bojarnowiczi
546. Sliżewskij I (1445) , wd. + od 1 żony Kazimir + Jelena (1643) Chariewicz 40 = Augustin 15, Bolesław 12, Marianna 9, Juziefa 6, jadwiga 1; od 2 żony = Wikientij + Antonina Chariewicz 30.
547. Sliżewskij Do + Pietroniela Zimnicka 30 = Franc 20, Wikientij 18, Kazimir 1, Michalina 9, Marianna 2.
548. Sliżewska Marianna z Smolenskich wd. = Michaił 23, Kastan 20, Anton 15, Andriej 13, Adolf 11, Aniela 18.
549. Dragon M + Izabieła Wiesztort 27= Franc 14, Wikientij12, Adolf8, Malwina1.
550. Chariewicz Konstancyja , wdowa z Szypko : synowa Karolina Sliżewska. wd. = Michaił 12, Wikientij 8, Antonina 10.
551. Sliżewskij Do = Anna 30, Wikientij + Marianna Wielkich 40 = Iwan 10, Jemilija 16, Stanisława 7.
552. Sliżewski R + Agatu Smoleńsk 60 = Paulina 17, Wikientij + Izajeła Tondrik 25 = Bronisław 1.
553. Garbataja Konstancyja z Sliżewskich 30, Garbataja Marcyanna Smoleńsk 20. 37. Wieś Iwanki
554. Auwzdiej Marianna Kogut (1667) z Kogut ; Stiefanowicz Anna 50(1668) 38. Posiadłość Szemietowszczizna
555. Kucharskij M (1472p.p) + Emilija z Biejsztorow 34 (1669p.p) = Leon 6. Sofia 9. Juziefina 4. Kazimira 3.; Kowalskij A + Ludwika 45 = Fierdinand 15.
556. Szmura F + Wieronika z Ławniczkow 40 = Stanisław 20. Anna 18. Gabrijela 16. Rozalija 12. Sofia 7. Jadwiga 9.
557. Piotrowskij A + Anna 43 = Leonard 10. Ludwika 17. Marja 15. Iriena 12.
558. Szmura Ł wd. = Konstancyja 33. (T Gienzikiewicz + Marijanna Szmuro 38 = Aleksandra 12. Powieść 8. Kazimir 3. Wanda 14. Jelisawieta 5.; Siostra Tieofila – Warwara 38.); (Plust (Płust) I + Bronisława z Makunowskich 28 = Stanisław 2. Mieczisław 1.)
559. Ziemnickij Z + Wieronika Szmuro 39 = Leon 11. Sigizmund 4. ; Gierwiatowska Marija 30.
560. 1. Surwiło W + Michalina Maksimowicz 30 = Iosif 13. Michaił 6. Jelena 16. Tieofila 13. Stanisława 4. ; 2. Szprogowskij Z + Marcyanna = Kazimir 21. Iosif 17. Michaił 12. Paulina 15. 3. Daszkiewicz A + Stiefanija (Bienigna) z Żdanow 40 = Julijan (Augustyn) 10. Iwan 7. Walerija 9. Jelena 1. 4. Obialewicz Ju + Stiefanija Malinowska 37 = Augustin 16. Stanisław 15. Eduard 7. Iosif 3. Bronisława 13. Jadwiga 7. Antonina 5. 5. Szewczuk Do + Jelisawieta Kostnienska 33 = Konstantin 10. Aniela 15. Julija 13. Marja 7. 6. Malinowskij Do + Jelena Sznikiewicz 30 = Iosif 9. Marijanna 6. Jelena 4. 7. Brodziec I + Urszula Sinkiewicz 30 = Ludwik 9. Iosif 2.
561. Skirmunt Bolesław (1518p.p) + Gabrijela Chławkowska 36 (1714p.p) = Konstantin 11. Eduard 2. Marja 9. Juziefa 8. Tieriesa 7. Ewa 6. Gabrijela 4. Matka – Gabrijela z Umiastowskich wd.

Wszystkiego w Szemietowskom przychodzie :
Mężczyzn – 1520.
Kobiet – 1720.
Podwórzy - 560.
Aposzniaje abna‸lennie ( 28.02.2007 r. )

Autorem listy jest: Henryk Wirszyłło. Wilno, ktury jest jednocześnie autorem Apelu do genealoguw

http://www.mm.pl/~wwmkiewicz/ws/bibliot ... etowo.html