Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Pawłowscy - Suchatówka/Słońsko/Szadłowice/Inowrocław

16.11.2013 19:09
Najstarszym dotąd przodkiem jest Stanisław Pawłowski narodzony w roku 1823 najprawdopodobniej we wsi Lipie.
W parafii Gniewkowo w styczniu 1845 roku bierze ślub z panną Józefą Nowak narodzoną w roku 1822 także we wsi Lipie.
Stanisław kupuje lub po kimś odziedzicza małe gospodarstwo rolne we wsi Suchatówka gdzie osiada z młodą małżonką.
Matką Józefy jest Jadwiga Nowak narodzona około roku 1800.
Około roku 1850 ( bodajże w 1849) rodzi się w Suchatówce Stanisławowi i Józefie syn Adam.
Stanisław miał jeszcze inne dzieci, których niestety nie znam.
Adam dziedziczy po ojcu gospodarstwo, zaczęto mówić na niego " zagrodnik".
Około roku 1870 Adam żeni się z młodą panną Marianną Rogalską
Marianna pochodzi z Gniewkowa lub Wygody a jej rodzicami są Bartłomiej i Katarzyna Jaskólska.
Ślub Adama i Marianny odbywa się w tej samej parafii co ślub jego ojca, w Gniewkowie.
W 1876 roku Adamowi i Mariannie rodzi się syn Michał, który przenosi ród do Słońska.
Ród Pawłowskich w Suchatówce wymiera, gdyż drugi syn Adama - Mateusz, również wynosi się ze wsi.
Marianna umiera, a Adam przenosi się do syna, do Słońska.
Adam trafia na ślub Michała i Franciszki Mikołajczak i zostaje świadkiem na ślubie( rok 1902)
Z aktu ślubu wiemy, że Adam był niepiśmienny, gdyż w księdze małżeństw złożył graficzne znaki (+++)
Franciszka natomiast narodziła się w 1883 roku w Dąbrowie Biskupiej z rodziców Piotra i Elżbiety Mikołajczaków.
Rodzeństwa Franciszki nie znam.
U Michała i Franciszki sypnęło dziećmi. Po kolei : Władysława(1902), Helena(1905), Bronisław i Weronika(1907), Leon(1909), Stanisław (1910),Ignacy(1919) oraz Florian(1920)
O Władysławie, Helenie i Leonie rodzina nie wie zupełnie nic.
Bronisław jako mój pradziadek przeniósł się do Inowrocławia ( po uprzednim małżeństwie z Elżbietą Kmiecikowską w Parchaniu w 1932)
Weronika po porodzie.
Stanisław miał mnóstwo dzieci, mieszkał najprawdopodobniej w Łojewie, pochowany na "rodzinnym" cmentarzu w Szadłowicach. Żona Zofia pochowana z nim.
Ignacy przeniósł się do Inowrocławia, za żonę pojął Reginę, był rzeźnikiem.
Florian zginął bardzo wcześnie, w 1963 roku, pochowany z żoną na cmentarzu w Szadłowicach, w sąsiedztwie brata Stanisława. Miał dwie córki, Bożenę i Danutę, które do dziś mieszkają w Słońsku.
Bronisław z Elżbietą mieli trzech synów, narodzonych jeszcze w Słońsku Piotra(1933) i Łucjana(1938) oraz w Inowrocławiu Kazimierza (1946)
Bronisław, jak jego ojciec Michał, był siodlarzem, zdał egzamin państwowy w Toruniu w 1945 roku.
Bronisław , Elżbieta i synowie mieszkali przy ulicy Kościuszki.
Bronisław zmarł w 1971 roku, Elżbieta w 1966.
Piotr zmarł w 2000 roku, Łucjan w 2011.

Poszukuję wszystkich informacji związanych z Pawłowskimi, kontaktów z rodziną, oraz wszelkich informacji o wsiach które zamieszkiwali, prócz Inowrocławia.

Jankowski Kamil Andrzej