Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Ankwicz Andrzej (ok. 1730-1784)

3.02.2008 11:55
[blok]Ankwicz Andrzej, kanonik a potem kustosz krakowski, installował się na prelaturę po Michale Sołtyku roku 1782. Syn HIERONIMA kasztelana zawichostskiego herbu Abdank, a matka była Czerna z familii Szwarcembergówherbu Nowina. Zasiadał dwa kroć asesorem do sądów siewierskich, jeździł pięć kroć deputatem od kapituły na sejmik proszowicki, był delegowanym roku 1765 do załatwienia sporów kapituły, z komisyą wojskową warszawską. Umarł 15 grudnia 1784 roku. Wszedł do kapituły roku 1745 będąc klerykiem, na koadjutora Jerzego Miroszewskiego. (Akt kapit.) Posiadał kamienicę jako kanonik, stojącą na prost kościoła ś. Piotra, w której rodził się Alijzy Ankwicz arcybiskup lwowski, a potem książę arcybiskup pragski, syn JÓZEFA kasztelana sandeckiego, z matki Starowiejskiejde Bibersztein. Ten pan zbierał oszczędzony majątek, na zapłacenie pozostałych długów po ojcu i matce swojej

Łętowski Ludwik - Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. 1-4, Drukarnia UJ, 1852

Genealogia Ankwiczów