Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Sanocka ziemia 1589 - rejestr podatkowy, rodziny

10.12.2013 14:31
Sienieńscy
Wapowscy
Stadniccy
Herbtowie
Drohojowscy
Rupniewscy
Tarłowie
Bonarowie
Kamienieccy
Rzeszowscy
Humniccy
Tarnawscy
Siemuszowscy
Ulińscy
Ligęzowie
Tyrawscy
Pobiedzińscy
Zabawscy
Zaraszyńscy
Okręgliccy
Dydyńscy (Dydnia, Wydrna, Obarzyn, Niewistka, Temeszów, Krzemienna, Jabłonka, Falejówka, Krzywe)
Pełkowie
Balowie (Hoczew i 37 wsi)
Niedźwiedzcy (wspólnie Sienieńskimi - Jasionów, Zmiennica, Wzdów, Turzepole)
Stanowie
Wielopolscy
Łodzińscy
Leszczyńscy
Konarscy
Fredrowie

Bibliografia

Trzeski J., Pamiątki i wspomnienia z ziemi sanockiej, za: B.Oss. 3982 rkps.