Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Sanocka ziemia 1589 - rejestr podatkowy, rodziny

10.12.2013 14:31
Sienieńscy
Wapowscy
Stadniccy
Herbtowie
Drohojowscy
Rupniewscy
Tarłowie
Bonarowie
Kamienieccy
Rzeszowscy
Humniccy
Tarnawscy
Siemuszowscy
Ulińscy
Ligęzowie
Tyrawscy
Pobiedzińscy
Zabawscy
Zaraszyńscy
Okręgliccy
Dydyńscy (Dydnia, Wydrna, Obarzyn, Niewistka, Temeszów, Krzemienna, Jabłonka, Falejówka, Krzywe)
Pełkowie
Balowie (Hoczew i 37 wsi)
Niedźwiedzcy (wspólnie Sienieńskimi - Jasionów, Zmiennica, Wzdów, Turzepole)
Stanowie
Wielopolscy
Łodzińscy
Leszczyńscy
Konarscy
Fredrowie

Bibliografia

Trzeski J., Pamiątki i wspomnienia z ziemi sanockiej, za: B.Oss. 3982 rkps.

Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.