Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Sanocka ziemia - ziemianie 1629

10.12.2013 14:52
Regestr ziemian sanockich na okazowanie pod Sanokiem 23. kwietnia 1629

Pan Przemyski (Stanisław Wapowski)
Starosta Sanocki
Poczet paniej Sanockiej przeszłej
Sługi pani Połanieckiej
Poczet p Mieleckiej Marcinowej
Pan Podsędek
P. pisarz ziemski, Herborth
Wapowski Krzysztof
Bal Jan
Adam Stadnicki
Bal Samuel
Adam Bal
Oświęcim
Brzeski
Pęgowski
Bobola Jan
Stano Aleksander
Stano Samuel
Mikołaj Farurej
Starosty Szydłowskiego sługa
Purzecki Marcian
Wojciech Leszczyński
Gumowski
Solecki Adam
Witowski Jan
Jerzy Humnicki
Kazimierz Turski
Stanisław Malczowski
Adam Urzecki
Mikołaj Leszczyński
Paweł Wilkotarski
Jędrzej Jarocki
Sebastyan Rusinowski
Mikołaj Sienieński
Piotr Strasz
Jędrzej Orzechowski
Piotr Kuczkowski
P. Zofiej Seruckiej czeladnik był
Stanisław Wiecki
Jędrzej Janowski
Jędrzej Pełka
Andrzej Bzowski
Jan Krogulecki
Balcer Ciecierski
Sebastyan Wirzbięta
Mikołaj Wierzbięta
Jan Kamieński
Piotr Pełczycki
Czeladnik był od p. Grabalskiego
Samuel Jaworski
Alexander Rebertowski
Hieronim Nagórski
Walerian Giebułtowski
Mikołaj Giebułtowski
Jędrzej Żurowski
Stanisław Domaradzki
Mikołaj Gostwicki
Stanisław Chyliński
Jarosz Bączalski
Samuel Krzesz
Jakób Domaradzki
Stefan Bobowski
Jan Pietruski
Wojciech Pakoszewski
Jarosz Raszkowski
Anna Pakoszewska, czeladnika posłała
Bernard Czepielowski
Adam Chrząstowski
Marcian Giebułtowski
Tomasz Leszczyński
Mikołaj Pełka
Marcin Sienieński
Pobiedziński Jan
Czeladnik Piotra Humnickiego
Czeladnik Pani Dedyńskiej
Wawrzyniec Swirkowski
Jerzy Alansy
Marcin Dedeński
Piotr Chrząstowski
Przecław Chrząstowski
Jan Chrząstowski
Sebastyan Raciborzyński
Jędrzej Topolski
Olbrych Krukowski
Stanisław Ważyński
Stanisław Tyrawski
Jan Wolski
Jakób Wolski
Krzysztof Bystrzejowski
Piotr Brański
Jan Kaczkowski
Marcin Krzesz
Piotr Dydeński
Jan Zielonka
Tomasz Grodzki
Jan Leśniowski sługę posłał
Gabriel Święcicki
Stanisław Dębicki
Jan Ciepliński
Sikorskiego, czeladnik był
Jędrzej Dydeński
P. Dydeńska stolnikowa posłała czeladnika
P. Odrzechowska z Odrzechowej
P. Krzeszowa czeladnika posyła
Sebastian Uleski
Stanisław Bobrecki
Wacław Stano czeladnika posłał
Samuel Bieniakowski
Jerzy Dubrawski
Stanisław Dubrawski
Fryderyk Dydeński
Piotr Dębicki, Andrzej Dębicki, ci sami przybyć nie mogli
Piotr Chmielowski
Aleksander Gizowski
Piotr Pirecki
Krzysztof Bobola
Stanisław Drohoiowski
Mikołaj Lesiowski, Szymon Zaporski, ci dwa za Sanem
Jędrzej Druskowski
Wacław Wodziński
Stanisław Chrustowski
Piotr Hizacki
Maciej Lipski
Szymon Bryliński
Andrzej i Stanisław Błotniccy
Gabryel Kanafolski
Fereus Odrzechowski
Adam Pełka
Jachym Kiedrzyński
Jan Turopolski
Bieliński z pocztem p. Tekielego
Matiasz Rojowski, czeladnik był
Andrzej Sławiński
Jan Pirszowski
Marcin Ruszel
Wojciech Zawisza
Wojciech Krasowski
P. Janowa Humnicka, czeladnika
Kasper Chłopicki
Alexander Gurski, czeladnik był
Stanisław Szachnowicz
Bazyli Bryliński
Alexander Lasocki
P. Anna Fredrowa
Łukasz Osękowski
P. Goreczkowska syna posłała
P. Bystrejowska czeladnika
Krzysztof Bukowski
Stanisław Krzykowski
Marcin Pobidziński
Maciej Mroczek
Paweł Trębecki
Franciszek Sąchocki
Adam Ruszkowski
P. Dzielińska, czeladnika
P. Katarzyna Łonieska, czeladnika
P. Sędzina Kozłowska
P. Dwernicka
P. Warzycka Jadwiga, czeladnika
Wojciech Grądzki, czeladnik był
Iwan Niestręski
Jakób Krasniowski
Jakób Kobierski
Jacko Mosczański

Bibliografia

Trzecieski J., Pamiątki i wspomnienia z sanockiej ziemi...

Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.