Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Sanocka ziemia - ziemianie 1617

10.12.2013 14:54
Imiona Ich Mci pp. Obywatelów ziemie sanockiej okazia w r. 1617:

Pani Woynicka (Firlejowa, wdowa po kasztelanie wojnickim). Pana Sanockiego poczet. Stolnik sanocki Stano z bratem. Podczaszy sanocki. Sędziego sanockiego poczet. Podkomorzego przemyskiego i p. Podsędka przemyskiego poczet. Starosty Dolińskiego poczet. Sienieńscy Samuel, Mikołaj, Marcin, Zbigniew poczet stawili. Podkomorzynej sanockiej poczet. Andrzej Bogucki, poczet. Balów młodszych poczet. Pobidzińscy.') Jana Stadnickiego z Bachorca poczet. Jamiński, poczet. Paweł Dydeński. Mikołaj Dydeński. Buchowski. Ul. Jan Pobidzenski. Otfinowski. Grądzki. Pani Dydenska, poczet. Krzysztof Grochowski, poczet. Skorgiewski Marcin. Pani Kiszczyna, poczet. Jaźwiecki. Bukowski. Stanisław Sikorski, poczet. Brzeski. Remian i Jan Bobolowie. Wojciech Leszczyński. Wojciech Leszczyński synowiec. Jan Romer, poczet. Jan Bączalski. Jan Humnicki. Czarnocki. Sędziego krakowskiego poczet. Pani Jordanowa, poczet. Andrzej, Dmitr Ustrzyccy. P. Polański, poczet. Kamieński. Chrząstowscy. Jarosz Pakoszewski. Stanisław Domaradzki. Rosińscy. Stanisław Miłkowski. Terlecki. Kanafolski. Adam i Stefan Dwerniccy. Gołecki. Dębiccy. Wybranowski. Skarbek, poczet. Stanisław Tyrawski. Słupecki, poczet. Swiechowski Mikołaj. Kowalski. Jan Tyrawski. Jan Giebułtowski. Konarscy Stanisław i Adam. Mikołajczewski. Pakoszewski. Krzesz. Chwaliński. Wojciech Pakoszowski. Paniej Mieleckiej poczet. Rogowski Piotr. Odrzechowscy Janusz i Andrzej. Iwan Ozerniecki. Adam Dwernicki. Sianski. Tyszkowski. Dubrawski. Stefan Dobrzański. Drobot. Pełczycki. S. Klofas. Uleski Sebastian. P. Pobidzińskiej Barbary poczet. Stanisław Orzecki, poczet. Piotr Firlej z Dąbcze. Kasztelan Wojnicki. Jerzy Stano, stolnik ziemi sanockiej. Kasper Stanisławski z Stanisławie, podkomorzy ziemi sanockiej.

Bibliografia

Trzecieski J., Pamiątki i wspomnienia z ziemi sanockiej ...

Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.