Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Sanocka ziemia - 1616 na zjeździe w Sanoku

10.12.2013 14:56
Wojciech Leszczyński z Leśny.
Krzysztof Bukowski z Bukowa.
Paweł Dydeński z Dydnie.
Zbigniew Sienieński.
Andrzej Jazwiecki z Jazwie.
Abram Otwinowski z Leśniku.
Piotr Zborzyński.
Jan Pobidzienski z Pobiedna.
Wojciech Grądzki.
Hieronim Gebrowski.
Jan Dydeński.
Jan Humnicki.
Antoni Dydeński.
Jakdb Rzeczki.
Konarski Adam z Konar.
Marcin z Korgiew Skorgiewski.
Mikołaj z Dednie Dedeński.
Piotr Bal podkomorzy.
Jan Romer de Chyszów.
Andrzej Zarszyński.
Piotr Ul. Marcin Dobrynicki.

Bibliografia

Trzecieski J., Pamiątki i wspomnienia z ziemi sanockiej ...