Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Arciechowski Piotr

3.02.2008 12:00
[blok]Arciechowski Piotr, kanonik krakowski, i proboszcz stobnicki roku 1557, sekretarz królewski i referendarz koronny. Akta nasze zowią go Erdziejchowskim. Arcichowscy są herbu Grabie. Roku 1549 podpisany na liście Zygmunta Augusta, zatwierdzającym przywileja kościołowi świętej JADWIGI na Stradomiu; (Nakiels. Miechov. p. 654.) a roku 1552, przy zawartym przymierzu między Zygmuntem I a pomorskiemi książętami: Causarum Podlaschensium Re-ferendarius, także kanonikiem warszawskim. (Codex Dogiei. Tom. 1. p. 591.)

Łętowski Ludwik - Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. 1-4, Drukarnia UJ, 1852