Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Genealogia Świerczewski v Świerczowski h. Trąby

19.02.2014 12:30
SANKA!
Podsyłam bardzo ciekawą informację odnośnie kościoła p.w.Św. Jakuba w Sance;

Drogi Panie znalazłem następujące rzeczy dla Pana!

Wiem jeszcze z zapisów, że Kościół zbudował nieznany z imienia członek rodziny Toporczyków w 1323 roku. W kościele obecnie jest tablica nagrobna Zygmunta Świerczowskiego sekretarza królewskiego z herbem Trąby, Łukasza Kochańskiego, Adama Kochańskiego, Zofii Kochańskiej. Modlimy się za Świerczowskich i Kochańskich po dzień dzisiejszy. Pod kościołem jest ponoć krypta (dziś nie ma do niej dostępu) z ich trumnami. Ostatnio odnalezione zostały pozostałe tablice, ale trzeba poddać je renowacji. Innych informacji nie ma, dokumentów również nie ma, poza tym, że proboszczem był ks. Stefan Świerczowski. Adam Świerczowski był bratem Zygmunta, ale przed śmiercią się ponoć nawrócił.

W Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego, tom X, Warszawa 1889 r. zapisano: Kościół pochodzi z roku 1323. Według Długosza dziedzice wsi Toporczykowie wybudowali kościół z białego kamienia. W 1440 roku posiadał wieś Stanisław Sośniecki. W XVI wieku mieszka tu Marcin Świrczewski.
W rocznikach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z roku 1861 dowiadujemy się,że Adam świrczewski zamienił kościół na zbór kalwiński, w wreszcie zburzył. Istniejący obecnie mały murowany kościół z drewnianym pułapem zbudował Zygmunt Świrczewski między 1618 a 1624, a poświęcił w 1625 r. Tomasz Oborski biskup, sufragan krakowski...

Stanisław Polaczek, Powiat Chrzanowski w Wielkim Księstwie Krakowskim pisze: ... W r. 1581 dziedziczył tę wieś Marcin Świerczowski, a Adam Świerczowski zamieniał kościół na zbór kalwiński, a wreszcie doszczętnie go zburzył i wszelkie dokumenty zniszczył. Istniejący obecnie mały, murowany kościółek z drewnianym pułapem pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła zbudował Zygmunt Świerczowski, sekretarz królewski, między 1618 a 1624, a poświęcił bp. Oborski, sufragan krakowski o czym świadczy tablica ...

Julian Zinkow, Informator turystyczny powiatu chrzanowskiego i miasta Jaworzna, Kraków 1974 pisze on: W 1357 r. występuje u Długosza Grzegorz z Szosnki, w 1440 r. ówczesną Sosnkę posiada Stanisław Sośnicki herbu Topór. W XVI i XVII wieku dziedzicami byli Świerczowscy, z których Adam był zwolennikiem reformacji, a od połowy XVII wieku Kochańscy ... Korpus obecnego kościoła pochodzi z lat 1618-1625 i zbudowany został przez Zygmunta Świerczowskiego, sekretarza Króla Zygmunta III Wazy.

No tyle mam dla Pana. Na jednym z epitafium jest obraz malowany na blasze, ale nie wiem czy to Świerczowskiego czy Kochańskiego jutro sprawdzę. Pozostałe zostały skradzione w latach 50-tych. Na pewno jeden odnaleziono Zofii z Świerczowskich Kochańskiej sam go montowałem. To była córka Zygmunta Świerczowskiego sekretarza królewskiego. Są te zdjęcia epitafiów w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce Tom I Województwo Krakowskie, zeszyt 4 Powiat Chrzanowski, ale zrobię Panu zdjęcie.
Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Sance została erygowana przed 1325 rokiem, albowiem wymieniana jest już od tegoż roku w rejestrach świętopietrza, czyli wykazie ofiar składanych papieżowi.

Pierwszą informację na temat świątyni przekazał ks. Jan Długosz w „Liber beneficiorum”, gdzie opisał ją jako wybudowaną z białego kamienia. Przez krótki okres (koniec XVI wieku) kościół został zamieniony przez Marcina Świerczowskiego, właściciela wsi, w zbór kalwiński. W wyniku tego aktu profanacji świątynia doznała poważnych zniszczeń i utraciła liturgiczne wyposażenie. Po odzyskaniu kościoła przez katolików dokonano restauracji wnętrza, po czym nastąpiła rekonsekracja dokonana przez biskupa Tomasza Oborskiego w dniu 5 X 1626 roku.

Kościół jest orientowany, tzn. ołtarz jest skierowany ku wschodowi, a główne wejście znajduje się od zachodu; prezbiterium zamknięte półkolisto; nawa jest prostokątna, a jej wschodni szczyt zazębiony; pokrycie jest namiotowe (więźba dachowa pochodzi z XVIII wieku), kiedyś z latarnią pośrodku.

W świątyni są trzy ołtarze: główny – NMP (obraz malowany na desce z roku 1774, w srebrnej sukience) i dwa boczne: św. Jakuba (przeniesiony z głównego ołtarza w XVIII wieku, także w srebrnej sukience) i św. Anny.

Z wyposażenia kościoła nie zachowały się paramenty liturgiczne z okresu staropolskiego albowiem zostały przekazane na potrzeby Insurekcji kościuszkowskiej. Najstarszym zabytkiem jest chrzcielnica drewniana z miedzianym nakryciem wymieniana w źródłach z 1644 roku (prawdopodobnie pochodzi z XVI wieku). W 1737 roku przywieziono z Rzymu relikwie Patrona Parafii, które umieszczono w srebrnym relikwiarzu, skradzionym w późniejszym okresie. W świątyni zachowały się 4 tablice nagrobne wczesnobarokowe (kiedyś było ich 8). Pod kościołem znajduje się krypta grzebalna.

Gruntowną renowację kościoła przeprowadzono w ostatnich latach.
Jest Kronika na Parafii od 1746 roku, poszukam coś o proboszczu Świerczowskim, jak mi się uda bo to łacina. Pozdrawiam, na razie tyle. ks. Jarek
Pozdrawiam