Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Stępień Bartłomiej z Agnieszką Baran Akt ślubu 1

24.02.2014 18:34
5 Blinów
Działo się w osadzie Blinów szóstego czerwca tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie dwunastej w południe. Niniejszym oznajmiamy, że w obecności świadków Pawła …, lat czterdzieści, i Michała Piecha pięćdziesiąt dziewięć lat od urodzenia mającego, chłopów rolników w Blinowie mieszkających, w dniu dzisiejszym został zawarty religijny związek małżeński pomiędzy Bartłomiejem Stempniem, chłopem, wdowcem po zmarłej żonie Mariannie z domu Rombrowskownej dwudziestego dziewiątego kwietnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku, synem Józefa i Katarzyny z domu Kędziorownej, prawnych małżonków Stempniów, urodzonym i mieszkającym w Blinowie na gospodarstwie, trzydzieści pięć lat od urodzenia mającego, i Agnieszką Baranowną , urodzoną i mieszkająca w Blinowie przy siostrze, dwadzieścia trzy lata od urodzenia mającą, córką Pawła i Marianny z domu Kosidłownej prawnych małżonków Baranów. Związek ten poprzedziły trzykrotne zapowiedzi ogłoszone dwudziestego trzeciego, trzydziestego maja i szóstego czerwca bieżącego roku w Blinowskim Kościele Parafialnym. Nowożeńcy oznajmili, że pomiędzy sobą nie zawierali umowy przedmałżeńskiej. Akt ten obecnym nie mogącym z powodu niepiśmienności podpisać został przeczytany, przez nas tylko podpisany. Ksiądz Melchior Chmielowski Proboszcz Parafii Blinów
Uwaga! Akt trudny do odczytania. Pismo wyblakłe, czasami niewidoczne. Gdyby były jakiekolwiek wątpliwości prosze dać znać.
Samogłoski nosowe zapisywano tak jak wymawiamo - em, en, om, on itd.. stad czasami zapis nazwisk z ę/em

Komentarze (2)

18.05.2016 18:13
Witam.Poszukuję informacji na ten mojego pradziadka Franciszek Stępień.Informacje ktorę podaję zyskałam dzięki odnalezionej książeczce wojskowej.Urodzony Pieczyska gmina Ostrów-Kaliski 1904r 22 marca.Imiona rodziców Antoni i Marianna. W 1925 roku wstąpił do wojska.Kalisz 2014(chyba lista poborowa) Wieluń 134/A Kalisz 256A Sieradz 264/A. Zameldowany Ostrów-Kaliski dnia 26 II 1927.Zameldował przybycie do wsi Ostrów-Kaliski dnia 22 IV 1929. Stawił się do zebrań kontrolnych 15 października 1929 w Brzezinach.Zameldowany 22.9. 1930 nr 1184 w Urzędzie gm.Skrzynki po.Wieluńskiego. Wymeldowany 23XI 1933. Zameldował przybycie do wsi Pieczyska 24 listopad 1933 - 1023.Wymeldował się z powodu wyjazdu do wsi ....nieczytelne..dnia 29 maja1934.Zameldowany na stałe 30 maja 1934 w wsi Grzymanew??? Nr 7 meldunek 1694. Są to informacje z książeczki wojskowej.Posiadam również dyplom Urząd Starszych Zgromadzenia cechu Kowalskiego,wydany 7 listopada 1922 Kalisz.Będę wdzięczna za jakiekolwiek informacje.
18.05.2016 18:14
Jeden dokument książeczka wojska posiada wpis Stępień ale na dyplomie tej samej osoby jest nazwisko Stęmpień.Podobno było zamieszanie z nazwiskiem .