Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Żołędź Franciszek i Katarzyna Skakuj akt ślubu 1874

9.03.2014 21:34
Żołędź Franciszek i Katarzyna Skakuj akt ślubu 1874
10 Huta
Działo się w osadzie Huta Krzeszowska dwudziestego drugiego kwietnia/czwartego maja tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku o godzinie czwartej po południu. Oznajmiamy, że w obecności świadków Antoniego Łokaja, czterdzieści lat, Antoniego Kusza, pięćdziesiąt lat mającego, obu rolników mieszkających w Hucie Krzeszowskiej, zawarty został religijny związek małżeński pomiędzy Franciszkiem Żołynia, kawalerem dwadzieścia lat mającym, synem żyjących Tomasza i Ewy z Szempruchów, urodzonym i mieszkającym w Wierzchowiskach przy rodzicach, i Katarzyną Skakujewną, panną dwadzieścia lat mającą, córką żyjących Andrzeja i Rozalii ze Świców, urodzoną i mieszkającą w Hucie Krzeszowskiej przy rodzicach. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w hucińskim kościele parafialnym w dniach: siódmego/ dziewiętnastego, czternastego/dwudziestego szóstego, i w modliborzyckim kościele parafialnym w dniach siódmego/dziewiętnastego, czternastego/dwudziestego szóstego, i dwudziestego pierwszego kwietnia/trzeciego maja bieżącego roku. Obecni przy akcie zawarcia małżeństwa rodzice panny i pana młodego zgłosili zgodę ustnie. Nowożeńcy oznajmili, że nie zawierali umowy przedmałżeńskiej. Akt ten po przeczytaniu przeze mnie tylko podpisany ponieważ obecni przy nim są niepiśmienni. Ks. Ludwik Szumiata, Urzędnik Stanu Cywilnego.
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.