Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Golec Jan i Katarzyna Skakuj akt ślubu 1885

9.03.2014 22:41
26 Kusze i Huta Krzeszowska
Działo się w osadzie Huta Krzeszowska trzydziestego czerwca/dwunastego lipca tysiąc osiemset osiemdziesiątego piątego roku o godzinie pierwszej po południu. Oznajmiamy, że w obecności świadków Jana Łokaja, czterdzieści osiem lat, i Tomasza Kruka, dwadzieścia cztery lata mającego, obu rolników mieszkających we wsi Kusze, zawarty został religijny związek małżeński pomiędzy Janem Golcem [Janem Golcem], wdowcem po zmarłej Mariannie z domu Bielak, czterdzieści siedem lat mającym, rolnikiem urodzonym we wsi Sieraków, mieszkającym we wsi Kusze, synem nieżyjącego Marcina i żyjącej żony jego Anny z domu Szabat mieszkającej przy synu we wsi Sieraków, i Katarzyny Żołyniowej ze Skakujów, wdowie po zmarłym Franciszku w tysiąc osiemset siedemdziesiątym dziewiątym roku, trzydzieści lat mającej, urodzoną i mieszkającą w osadzie Huta Krzeszowska przy rodzicach, córką Andrzeja i żony jego Rozalii z domu Świca, rolników z osady Huta Krzeszowska. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone jednocześnie w hucińskim i krzeszowskim kościele parafialnym, a mianowicie: dziewiątego/dwudziestego pierwszego, szesnastego/dwudziestego ósmego czerwca, dwudziestego trzeciego czerwca/ piątego lipca bieżącego roku. Nowożeńcy oznajmili, że nie zawierali żadnej umowy przedmałżeńskiej. Religijny obrzęd zawarcia związku małżeńskiego dokonany został przez Księdza Leonarda Puczkowskiego, Administratora tutejszej parafii. Akt ten po przeczytaniu obecnym niepiśmiennym przeze mnie tylko został podpisany. Ks. Leonard Puczkowski, prowadzący akty stanu cywilnego.