Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Nowakowski Wojciech i Anna Kulec akt ślubu 1886

10.03.2014 18:25
2
Działo się w osadzie Krzeszów czternastego/dwudziestego szóstego stycznia tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku o godzinie trzeciej dnia. Oznajmiamy, że w obecności Sebastiana Dyjaka, trzydzieści dwa lata, i Tomasza Karczal, dwadzieścia trzy lata, obu rolników we wsi Krzeszów Dolny mieszkających, zawarty został religijny związek małżeński pomiędzy Wojciechem Nowakowskim [Wojciechem Nowakowskim], kawalerem dwudziestotrzyletnim, synem Andrzeja i Tekli z domu Paszko [Andrzeja i Tekli z Paszków], małżonków rolników, urodzonym i mieszkającym we wsi Krzeszów Dolny przy rodzicach, i Anną Kulcówną [Anną Kulcówną], panną dwudziestodwuletnią, córką nieżyjących Józefa i Franciszki z domu Pintal [Józefa i Franciszki z Pintalów], małżonków, urodzoną i mieszkającą we wsi Krzeszów Dolny przy Marcinie Kulcu. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym w niedziele: dwudziestego dziewiątego grudnia zeszłego roku/dziesiątego stycznia, piątego/siedemnastego i dwunastego/dwudziestego czwartego stycznia bieżącego roku. Nowożeńcy oznajmili, że między nimi umowa przedmałżeńska nie była zawarta. Religijny obrzęd zawarcia związku małżeńskiego dokonany został przez Księdza Franciszka Skubiszewskiego, miejscowego administratora parafii. Akt ten Nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym został przeczytany, przeze mnie tylko podpisany. Ks. Franciszek Skubiszewski, prowadzący akty stanu cywilnego

Nazwisko panieńskie Tekli [] a na marginesie zapisane PASZKO