Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Nowakowska Antonina akt urodzenia 1892

10.03.2014 19:05
[rodzice: Wojciech Nowakowski i Anna zd. Kulec]

Działo się w osadzie Krzeszów dwunastego/dwudziestego czwartego stycznia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego drugiego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się osobiście Wojciech Nowakowski [Wojciech Nowakowski], dwadzieścia osiem lat mający, rolnik mieszkający we wsi Krzeszowie Dolnym, w obecności Stanisława Swirszcza, trzydzieści jeden lat, rolnika mieszkającego w Krzeszowie Dolnym, i Jana Nowakowskiego, trzydzieści lat mającego rolnika, mieszkającego w Podolszynce Plebańskiej, i okazał nam niemowlę płci żeńskiej, oznajmiając, że ono urodziło się we wsi wsi Krzeszowie Dolnym siódmego/dziewiętnastego stycznia bieżącego o godzinie ósmej wieczorem z prawnej jego żony Anny z domu Kulec, dwadzieścia siedem lat mającej. Niemowlęciu temu podczas Chrztu Świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Antonina [Antonina] a chrzestnymi jego byli: Stanisław Swirszcz i Marianna Bieńkowicz. Akt ten oznajmującemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano i przeze mnie tylko podpisano. Ks. Franciszek Skubiszewski, prowadzący akty stanu cywilnego