Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Nowakowski Andrzej akt urodzenia 1894

10.03.2014 19:28
[rodzice: Wojciech Nowakowski i Anna zd. Kulec]
151
Działo się w osadzie Krzeszów trzydziestego października/jedenastego listopada tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się osobiście Wojciech Nowakowski [Wojciech Nowakowski], trzydzieści lat mający, rolnik mieszkający we wsi Krzeszowie Dolnym, w obecności Tomasza Kargola, trzydzieści dwa lata, rolnika mieszkającego w Krzeszowie Dolnym, Stanisława Swirszcza, trzydzieści trzy lata mającego rolnika, mieszkającego w Krzeszowie Górnym, i okazał nam niemowlę płci męskiej, oznajmiając, że ono urodziło się we wsi wsi Krzeszowie Dolnym dwudziestego trzeciego października/czwartego listopada bieżącego o godzinie piątej rano z prawnej jego żony Anny z domu Kulec [], dwadzieścia osiem lat mającej. Niemowlęciu temu podczas Chrztu Świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Andrzej [Andrzej] a chrzestnymi jego byli: Tomasz Kargol i Marianna Kulec. Akt ten oznajmującemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano i przeze mnie podpisano. Ks. Franciszek Skubiszewski, prowadzący akty stanu cywilnego