Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Rościszewski h. Junosza

2.04.2014 21:51
Rościszewski herbu Junosza
Dawna i rozrodzona mazowiecka rodzina.
Podług Niesieckiego pochodzą od tej rodziny: Borkowscy, Borowscy, Kisielewscy, Zamośccy, Stopińscy i Odnoscy.
Adam kasztelan dobrzyński um. 1443r. Tomasz-Ziemak stolnik płocki 1462r. Ziemak z Borkowa kasztelan wyszogrodzki 1484r. Paweł-Ziemak cześnik 1471r., a sędzia ziem. płocki 1497r. (to imię Ziemak, łacińskie Terencius, było rodowem w rodzie Junoszów). Stanisław otrzymał 1497r. dobra w nagrodę zasług.

Seweryn hr. Uruski "Rodzina herbarz szlachty polskiej"