Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Rudomińska parafia, wykaz szlachty 1914

10.02.2008 13:01
Parafia rudomińska, dek. wileński, 1914

Akudowicz – zaśc. Mostki
Ankudowicz – folw. Bękarty
Ankudowicz – zaśc. Ślepianka
Andruszkiewicz –folw. Podkawerniszki
Bańkowski – maj. Petesza
Bielewicz – st. Rejslerowo
Bochwic – maj. Kwietniewo
Borkowski – zaśc. Szafarnia
Brzozowski - folw. Dombrowa
Dajnarowicz – zaśc. Lipiny
Dauksza – st. Rejslerowo
Dobrowolski-zaśc. Sołomianka
Dziczkaniec – folw. Jezierszczyzna
Falkowski – w. Jedlina
Federowicz – zaśc. Czernicy
Fedorowicz – maj. Rakańce
Fedorowicz – zaśc. Kawerniszki
Fedorowicz – zaśc. Podymanka
Gerłowski – zaśc. Rawdonka
Gierzot – st. Rejslerowo
Iwanowski – st. Rejslerowo
Jabłoński – st. Rejslerowo
Jankowski – zaśc. Czernicy
Korzeniewski – zaśc. Murlinka
Łokucijewski – maj. Kotłowka
Lubicz – Przegaliński – folw. Wołczuny
Lubicz – Sawicki – maj. Niemież
Łutowicz – w. Nowo-Piktokańce
Markowski – st. Rejslerowo
Maruszewski – folw. Czernicy
Maruszewski – folw. Zarzeczany
Mikosza – folw. – Justynówka
Monkiewicz – folw. Baraszki
Narkiewicz – st. Rejslerowo
Nowicki – w. Zagórze
Ordo – maj. Porudomino
Parfianowicz – folw. Michałowo
Paszkowski – folw. Korzyśc
Pleskaczewski – zaśc. Szafarnia
Połoński – maj. Kotłowka
Przegaliński – maj. Dworzyszcze
Puzyno – zaśc. Pokorzyśc
Raczko – folw. Skibiszki
Raczko – zaśc. Benedyktowo
Radwański – folw. Gaj
Rodziewicz – folw. Chlebniszki
Rogiński – maj. Czernicy
Rogiński – maj. Porudomino
Rokicki – folw.Porudomino
Rokicki – m. Rudomina
Ruk – maj. Porudomino
Rukowicz – zaśc. Mrozówka
Sienkiewicz – folw. Polepie
Sobolewski – folw. Pelepy
Sosnowski - folw. Dombrowa
Sosnowski – w. Żeściuny
Stankiewicz – zaśc. Halina
Stankiewicz – zaśc. Rawdonka
Suchocki – folw. Kotłowo
Szostak – zaśc. Ślepianka
Ułanowski – zaśc. Podymanka
Urbanowicz – folw. Pelepy
Wenckowicz – maj. Rakańce
Wiszniewski – w. Żeściuny
Wyszumirski – maj. Petesza
Wongliński? – folw. Wołczuny
Wróblewski – maj. Kotłowka
Wróblewski –maj. Czarny Bór
Zaleski – zaśc. Jodczyki
Zambrzycki – folw. Pelepy
Żebrowski – folw. Dusienięta
Żebrowski – folw.

LVIA, zesp. 604, inw. 1, vol. 10169 s. 109v – 111
nad. Czesław Malewski mail: czemal(at)ktv.lt