Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Taryfa Dymów w roku 1791 r. w Mińskim

1.08.2014 10:41
Taryfa Dymów w roku 1791 r. w Województwie Mińskim znajdujących się
Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas F 11-1-709 , kat. Horbaczewskiego 4108, kat. Sprogisa 3372
Spis Parafii ujętych w Podymnym Powiatu Mińskiego za 1791 r
Mińska, Koreleszczewska, Śmiłowicka, Błońska, Serafińska, Koydanowska, Derewieńska, Berezyńska, Uzdzieńska, Stołpecka,
Kamieńska, Rakowska,Wołmeńska, Olkowicka, Zasławska, Ilska, Radoszkowska, Korzeńska, Iwieniecka, Krasnosielska,
Dubrowska, Chołchelska, Ziembińska, Haieńska, Łohoyska.

Poniżej podaję tylko nazwiska szlachty ujętej w spisie w podziale na posesjonatów i szlachtę okoliczną

1. Parafia Mińska
Zabiełło, Unichowski, Zawisza, Wysocki, Wołłodkowicz, Wańkowicz, Szembel, Sadowski, Ratomski, Prószyński, Kostrowicki, Borsuk, Świętorzecki
szlachta okoliczna: Cholewowie, Odyniec, Sielicki, Górski, Szymański, Adamowicz, Pietraszkiewicz, Pohocki, Busz (okolica Cholewszczyzna)
2. Parafia Koreleszczewska
Chmara, Aramowicz, Bykowski, Czortowicz, Reass de (Dereass), Dyszlewicz, Hrehorowicz, Iwanowski, Jaźwiński, Kiersnowski, Klukowski, Korsak, Leoncewicz, Lichodziejewski, Matusewicz, Niemorszański, Olędzki, Onoszko, Pawlikowski, Pietkiewicz, Piottuch, Piszczałło, Płatkowski, Prószyński, Przeździecki, Przystanowski, Puzyna, książę Radziwiłł, Ratyński, Rudnicki, Studziński, Świętorzecki, Unichowski, Wańkowicz, Waszkilewicz, Wincza, Wołłowicz, Wołłodkowicz, Zamayski, Żywica, Żyżemski
3. Parafia Śmiłowicka
Osztorp, Moniuszko, Borzęcki, Gliński, Jacewicz, Jelski, Malecki, Sawicki, Świacki, Szpakowski, Wańkowicz, Wierzbicki, Zawadzki
4. Parafia Błońska
Bukaty, Bykowski, Ciepieliński, Cnikiewicz, Giedymin, Janiszewski, książę Radziwiłł, Meysner, Mężyński, Niemczynowicz, Olikiewicz, Piotraszko, Przeradowski, Rawkiewicz, Rewiński, Sołtan, Szpakowski, Szyszko, Wańkowicz, Wodzbun, Zabiełło, Zawisza
5. Parafia Serafińska
Hruszwicki, Kiełczewski, Oziembłowski, Skinder, Tyszkiewicz, Zawisza
szlachta okoliczna: Czekatowski, Górski, Jakubowski, Kulikowski, Kuncewicz, Poniatowski, Siekielewski, Skinder, Szołucha, Wiernikowski, Zacharewicz (okolica Sucin)
6. Parafia Koydanowska
Czapski, Gardliński, Gizbert, Jagniątkowski, Jakimowicz, Komar, Kostrowicki, Krassowski, Lichodziejewski, Łęski, księżna Ogińska, Przystanowski, Umecki, księżna Woroniecka,
7. Parafia Derewieńska
książę Radziwiłł, Chorwat, Możeyko
8. Parafia Berezyńska
Bykowski, Moszyński, Okulicz, Podbereski, Słotwiński, Ungier, Wańkowicz, Wołłowicz, Zawisza, Wróblewski, Zamięcieszewski
9. Parafia Uzdzieńska
Chlebowski, Downar, Estko, Fryczyński, Grabowski, Kopeć, Leski, Mackiewicz, Oskierka, Piottuch, Przysiecki, Puciata, Szaciłło, Tołkacz, Wasilewski, Zawisza, Łapicki, Rotkiewicz, Szabuniewicz, Wereszczaka, Zahorowski, Zengler,
10. Parafia Stołpecka
książę Czartoryski, Dernałowicz, Domański, Korkużewicz, Krassowski, Maszewski, Niemira, Oskierka
11. Parafia Kamieńska
Judycki, Bohuszewicz, Ślizień, Chełchowski, Gaudzilewicz, Kwiatkowski, Wołczacki bp
12. Parafia Rakowska
Ogiński, Chełchowski, Chludziński, Chmara, Górski, Iwanowski, Karnicki, Krapowski, książę Radziwiłł, Oziembłowski, Przysiecki, Ratyński, Rylski, Wańkowicz, Woroniec, Zaierski, Gobiewski, Suszycki, Świętorzecki, Tórczyński
13. Parafia Wołmeńska
Borzdyński, Gierżodowicz, Judycki, Kasperowicz, Kołątaj, Lichodziejewski, książę Radziwiłł, Ratomski, Rostowski, Sielawa, Staniewicz, Szumski, Tomkowicz, Wańkowicz, Brochocki, Kopczyński, Oranowski, Petrusewicz, Prószyński, Zabuski.
14. Parafia Olkowicka
Antoniewicz, Broniec, Chocianowicz, Chrystowski, Dakiszewicz, Dukszyński, Heyno, Horain, Jackiewicz, Jankowski, Janowski, Jeśman, Joteyko, Juriewicz, Kamiński, Muraszko, Osiecimski, Piottuch, Polkowski, Poźniak, Romankiewicz, Rymont, Skrzytucki, Sołłohub, Stankiewicz, Stański, Świderski, Świerszczewski, Zbrożko, Borsuk, Palewicz, Pilecki, Podwypięty, Tomaszewski.
15. Parafia Zasławska
Przeździecki, Chmara, Charewicz, Lewkowicz, Lichodziejewski, Michniewicz, Naborowski, Pawłowicz, Plewako, Prószyński, Słobodzki, Strzecki, Świda, von Wentyn, Wołłodkowicz, Wołodźko, Zaleski, Mostowski, Tyszkiewicz
16. Parafia Ilska
Sołłohub, Bohdanowicz, Cynk, Tomaszewski.
Szlachta okoliczna: Malinowski, Zapaśnik (Olechnowszczyzna); Borsuk (Wiazowszczyzna)
17. Parafia Radoszkowska
Bohdanowicz, Bućko, Dyszlewicz, Iwaszkiewicz, Kukiel, Maliszewski, Marciniewski, Michałowski, Pietraszko, Plewako, Starzałkowski, Strzelbicki, Świderski, Świętorzecki, Tyszkiewicz, Uzłowski, Walicki, Wańkowicz, Wołodkowicz, Wysocki, Borzdyński, Kondratowicz, Żyżemski
18. Parafia Korzeńska
Arciszewski, Baka, Bołtuć, Czarnecki, Dyszlewicz, Horain, Inczyk, Janowski, Jeśman, Karnicki, Kazimierski, Korsak, Kowerski, Łyszkiewicz, Piasecki, Poderecki, Podwysocki, Poźniak, Ratomski, Rusiecki, Ryłło, Siemaszko, Szklennik, Ślizień, Świderski, Świrski, Tyszkiewicz, Walicki, Wańkowicz, Wołłodkowicz, Wołłowicz, Wołodźko, Wróblewski, Żyżemski, Chrystowski, Chwalkowski, Czechowicz, Gilewski, Hliniewiecki, Hrynkiewicz, Swaszkiewicz, Urbanowicz
19. Parafia Iwieniecka
Sołłohub, Ratyński, Adamowicz, Bronikowski, Brzozowski, Busz, Butrymowicz, Domeyko, Downar, Estko, Galiński, Gzowski, Hromyka, Inczyk, Karnicki, Kaszyc, Kowzan, Lenczewski, Ligowski, Makowiecki, Mazowski, Pietraszko, Pióro, Pliskowski, Przysiecki, Rylski, Sielawa, Staniszewski, Suszycki, Szczepkowski, Szklennik, Turemski, Wołodkowicz, Żebrowski, Żuk.
Szlachta okoliczna: Cwiechowski, Drozdowski, Hrynkiewicz, Janowicz, Janowski, Malicki, Obuchowicz, Protasowski, Sikorski, Strzecki (Okolica Laskowska); Kusciński, Romanowski, Rydzewski, Sopoćko, Szklennik, Żyźniewski (Leśniki)
20. Parafia Krasnosielska
Bazarewicz, Charewicz, Czerepowicz, Czerepowicz, Czortowicz, Głuszyński, Głuszyński, Hołub, Hryniewski, Iwanowski, Iwaszkiewicz, Jabłoński, Juszyński, Kozubowski, Kurowski, Lichodziejewski, Mańkowski, Mickiewicz, Niewiarowicz, Nornicki, Petrusowicz, Pietraszko, Piotrowski, Plewako, Polański, Prószyński, Sopoćko, Stacewicz, Suciński, Surynt, Szotrowski, Świętorzecki, Tupalski, Wąsowicz, Wierzbicki, Wołodkiewicz, Wysocki, Zagurski, Żyźniewski
21. Parafia Dubrowska
Bołądź, Bujniewicz, Buywid, Charewicz, Chmara, Czapliński, Downarowicz, Dyszlewicz, Galiński, Gnatowski, Gozdzielski, Hołub, Kamiński, Kaszewski, Kolnicki
Kożuchowski, Krupski, Kukiel, Leonowicz, Lichodziejewski, Łahunowicz, Mańkowski, Marcinkiewicz, Mężyński, Minkowski, Mogielnicki, Petrusewicz, Pomorski, Pożarycki, Przysiecki, Puzinowski, Szymkiewicz, Uzłowski.
22. Parafia Chołchelska
Boharewicz, Bołędź, Charewicz, Chmara, Ciurł ?, Galiński, Giedroyć, Gienbut, Głuszyński, Gnatowski, Gołaszewski, Haraburda, Iwanowski, Iwaszkiewicz, Jasiński, Judycki, Juszkiewicz, Kamiński, Kijakowski, Kostrowicki, Łaski, Łuszczyński, Mackiewicz, Markowski, Mężyński, Miłkowski, Oborski, Olędzki, Pomorski, Przysiecki, Ratyński, Rdułtowski, Rudzki, Sanocki, Szabłowiński, Szklennik, Świacki, Świętorzecki, Uzłowski, Wołłodkowicz, Woroniec, Złotogórski.
23. Parafia Ziembińska
Baczyżmalski, Białłozor, Busz, Chreptowicz, Daszkiewicz, Gzowski, Nieciecki, Rodziewicz, Rydzewski, Szybieka, Ślizień, Święcicki,
24. Parafia Haieńska
Andrzeykowicz, Chodasowicz, Czaykowski, Czechowicz, Daszkiewicz, Dąbrowa, Domaszewicz, Drozdowicz, Dulicz, Fiedorowicz, Inczyk, Jarkowski, Jeśman, Kodź, Kownacki, Kowzan, Kulwanowski, Lieba, Likowski, Nowodworski, Obłoczymski, Oborski, Odyniec, Okulicz, Olesiewicz, Ordyniec, Pawlicki, Pawlikowski, Plewako, Polens, Prószyński, Romankiewicz, Rydzewski, Sawiński, Stecki, Stefanowicz, Strzelbicki, Szumski, Szwański, Terlecki, Trabert, Walicki,
Więckowski, Witlicki, Wojewódzki, Wołłodkowicz, Wonikiewicz, Wyszyński, Zakuski, Zaliwaka, Zambrzycki, Żarowski, Żebrowski, Żydowicz.
25. Parafia Łohoyska
Tyszkiewicz, Odyniec, Proszyński, książę Radziwiłł, Wańkowicz, Jankowski, Kukiewicz, Szymański
http://www.szlachtaminska.eu/