Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Hawryłkiewicz h. Bartowt

5.08.2014 15:38
Boniecki A. Herbarz Polski
Tom VII
WARSZAWA Sklad glowny Gebethner Wolff w Warszawie.
1904.

str 248
HAWRYLKIEWICZOWIE h. BARTOWT v. BURTOWT. Andrzej, Marcin i Jozef, synowie Macieja, wnukowie Stefana, prawnukowie Tomasza, dziedzica dóbr ziemskich w powiecie lidzkim, dowiedli szlachectwa w Wilnie 1805 r.

str 249
HAWRYLKIEWICZOWIE , w powiecie lidzkim. Stanislaw Hawrykiewicz ,strażnik lidzki 1735 r. Jozef, skarbnik 1765 r. i sedzia grodzki lidzki 1768 г, w tym ostatnim roku komisarz wyznaczony z sejmu , do rozpoznania sprawy Radziwillow z 00. Augustyanami wilenskimi (V. L ).

----
РГИА ф.1343 опись 19 дело 74 , 1867 год. 85 листов.

Лидского уезда Гродненской губернии.

Hawryłkiewicz h. Bartowt

Даниил (DANIEL)
I
Фома (TOMASZ)
I
Степан (STEFAN) żona Марианна Микошевна
I
Матвей(1756 года рождения) (MACIEJ) żona Катерина
I
Мартин (1789 ?) (MARCIN)-żona Helena z Łazarewiczów (1810 ?)
I
syn Piotr 1836 год рождения
syn Feliks 1838 г. рождения
дочь Ewa 1834 год рождения.