Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Karwacki / Karwaccy na Kresach Euroazji

21.08.2014 14:20
KARWACKI / KARWACCY na Kresach Euroazji

KRESY JAK Z BASNI
Te miejsca każdy Polak powinien zobaczyć i zachować w pamięci i sercu. A cała Europa powinna zadbać o te wspaniałe pomniki swoich historycznych rubieży: Lwów - Olesko - Podhorce - Poczajów - Krzemieniec - Wiśniowiec - Zbaraż - Tarnopol - Trembowla - Czortków Skala Podolska - Borszczów - Kamieniec Podolaski - Żwaniec - Okopy św. Trócy - Chocim - Czerniowce - Sniatyn - Kołomyja - Stanisławów - Halicz - Bursztyn - Rohatyn - Lwów – Żółkiew.

Dniestr pod Chocimiem…. Chocim : zachwycająca Bastylia na południowym brzegu Dniestru..

Kamieniec Podolski: twierdza i miasto, urbanistycznie w randze Krakowa. Fantastyczne fortyfikacje starej i nowej twierdzy; świetny plan Starego Miasta polsko-rusko-ormiańskiego oraz Nowego Miasta rosyjsko-żydowskiego w meandrach głębokich kanionów rzeki Smotrycz. Widoki niezwykłe

Wisniowiec; rodzinne gniazdo Wisniowieckich, jednej z gałęzi książąt Nieświeskich (obok Zbaraskich i Zasławskich).

Skała Podolska - cudowna miniaturka XVII-XVIII wiecznego miasta; tutaj czas się zatrzymał... tylko, dziwne.. ludzie jakoś współcześnie ubrani.

KRZEMIENIEC; fantastycznie położony w wąskiej, głębokiej dolinie z monumentalnym kompleksem jezuickim, wieloma cerkwiami i kościołami, strzegącym ich z góry Zamkiem Królowej Bony. Cudowne Muzeum Słowackiego, tchnące atmosferą polskiego dworku...

Olesko: piękny kameralny, taki "domowy" zamek Jana III i Marii Sobieskich. W pobliżu kompleks klasztorny... W ekspozycji "Bitwa pod Wiedniem" ocalona z Kościoła Żółkwi

Tarnopol; przyzwoicie utrzymana stolica województwa tarnopolskiego

We Lwowie piękna starówka, ale też nekropolia nastoletnich - 12-13 letnich Bohaterów, Dziewcząt i Chłopców - Orląt Lwowskich .

Patrząc na to wszystko, dotykając tych kamieni historii Europy, chce się je wręcz całować jak relikwie…….

Nie miałem wówczas pojęcia, że miejsca te są ojczyzną mieszkających tam od wieków KARWACKICH !


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY są starym XIV-wiecznym polskim rodem, ściśle związanym z dziejami I Rzeczpospolitej. Dlatego historyczną ojczyzną Karwackich jest nie tylko obecna POLSKA, ale także BIAŁORUS oraz ZACHODNIA UKRAINA. Z tych gniazd migrowali po całym świecie, po krańce, Azji, Australii, obu Ameryk i Europy. Niekiedy modyfikując brzmienie nazwiska KARWACKI. Karwaccy ród mazowiecki wywodzący się z Karwacza pod Przasnyszem (diec. Płocka); bardzo wcześnie jeszcze w XV wieku kolonizowali Podlasie w Ziemi Wiskiej i Ruś Czerwoną w Ziemi Bełskiej, w służbie płockiej linii Piastów Ziemowita IV, Ziemowita V, Trojdena II, Kazimierza II , Aleksandra, Władysława I, oraz ostatnich w tej linii Siemowita VI i Władysława II. Wtedy Karwaccy osiadają na Podlasiu (od Bielska Podlaskiego po Mońki) oraz w Ziemi Bełskiej od Hrubieszowa po Sieniawę i Busk.

Niemniej DRUGĄ OJCZYZNĄ KARWACKICH (ponad 2000 w licznych starych gniazdach rodowych) jest Ukraina, Wczesna migracja szlachty mazowieckiej, zwłaszcza z płockiego i rawskiego na tereny księstwa bełskiego, po przejęciu go w 1388 roku z rąk Jagiełły i Jadwigi przez Siemowita IV. Przez 80 lat rządów Siemowita IV oraz jego synów Siemowita V, Kazimierza II, (Aleksander był biskupem) Władysława II oraz jego synów Siemowita VI i Władysława II, szlachta mazowiecka przejęła żywioł księstwa bełskiego, urzędy, majątki wchodząc w silna współpracę z innymi ziemiami Rusi Czerwonej i Podola. W 1464 chętnie poddała się Kazimierzowi Jagiellończykowi, zrównując się w przywilejach i prawach ze szlachta polską i zrównana jej wcześniej już szlachta ruska wołynska, podolską, dystansując się od starych korzeni mazowieckich.. Kolonistom mazowieckim Rusi Czerwonej przyszło jednak współżyć z miejscowymi Rusinami, tworzyli wspólne rodziny, czemu sprzyjała ogłoszona w XV wieku unia kościoła wschodniego z zachodnim, powstawały nowe rodziny i gniazda o tradycji unickiej. DOTKNEŁO TO NIEKTÓRE RODZINY KARWACKICH w województwie bełskim. Większość pozostała w tradycji polskiej, katolickiej.

Z tej mazowieckiej emigracji w BUSKU pod Lwowem już w 1537 roku jest odnotowany ANDRZEJ KARWACKI , zapewne protoplasta wszystkich rodzin bełskich, wołyńskich i podolskich. Jego prawnuk TOMASZ KARWACKI jest w latach 20.tych XVII wieku bojarzynem księcia Wiśniowieckiego na Podolu - poświadcza w Podkamieniu w 1644 roku; potem zaś w ANEKSIE inwenatarza wyposażenia koscioła Augustainów w Załozcach z roku 1757 sprawionego po sporządzeniu poprzedniego spisu, którego data nie jest znana (APKr, Aug 154, s.63-66):KAPA ROŻÓWA W KWIATY RÓŻNEGO KOLORU, [] stuła i manipukarzem od JMCi PANI KARWACKIEJ pisarzowej załozieckiej...(Zalożce nad Seretem na NW od Zbaraża, głowna siedziba Wisniowieckich, na S od Podkamienia i Krzemieńca) - byli najpewniej zwiazani z ks.ks. Wisniowieckimi i Zbaraskimi, wraz z nimi mogli się pojawić w Krakowie, gdzie ostatni bracia Zbarascy mieli pałac i majątki na Jurze krakowskiej,w końcu sami spoczęli w kaplicy u Dominkanów; byłby więc to wsteczny nurt podolski Karwackich, równoległy do progresywnych mazowieckiego, sieradzko-kaliskiego.

Karwaccy tworzą w XVI/XVII wieku liczne gniazda na Podolu, pod Chocimiem, Kamieńcem Podolskim, Czerniowcami, gdzie żyją do dziś od utraty wolności w 1772 roku. Jest bardzo prawdopodobne, że z ziemi bełskiej i buskiej Karwaccy szli dalej na Wołyń (Łuck, Dubno, Krzemieniec) i Podole (Trembowla, Kamieniec Podolski, Chocim), ale także mogli podążając na zachód w sandomierskie (rejon Koprzywnicy, Rytwian) i lubelskie (Lubartów, Kijany, Serniki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UKRAINA ( d. Małopolska Wschodnia) DRUGA OJCZYZNA KARWACKICH:
Gniazda wschodniomalopolskie Karwackich przeszły wraz z I RP rozbiory klanu Karwackich:

- gniazda belskie, lwowskie, buskie, tarnopolskie już w 1772 roku straciły wolność, przechodząc pod I zabór austriacki aż do linii Zbruczu. Już w latach 1780 Karwaccy musieli wylegitymować swoje szlachectwo w Urzędach Ziemskich BUSKIM i TREMBOWELSKIM. Gniazda te były w niewoli aż do 1918 roku, w znakomitej większości zachowując swoją polska narodowość (ale były też rodziny zrutenizowane np. Stary Dzikow k. Lubaczowa). Powrócili do Polski w 1918, by ponownie odpaść od niej w 1945 roku, Niewiele rodzin emigrowało do Polski, jak widać większość pozostała na ojcowiźnie. Po 1772 roku zachodnia Małopolska aż po Zbrucz, więc większość Karwackich w Ziemi Bełskiej, Lwowskiej, Tarnopolskiej popadła na 150 lat w niewolę austriacką (Galicja) , aż do 1918 roku. A ponownie ją utraciła w 1945 roku w Ukrainie sowieckiej. Kilka skupisk Karwackich przetrwało w Ziemi Lubaczowskiej w Polsce. Już w latach 1775-1790 Karwaccy legitymizowali swoje szlachectwo w Urzędach Ziemskich Buskim (w Busku lwowskim) i Tarnopolskim (Tarnopol).

- gniazda kamienieckie, ploskirowskie (chmielnickie), zytomierskie jeszcze do 1792 roku żyły w I RP, by w 1792 roku po II rozbiorze, przypaść Rosji (potem Ukrainie) na zawsze. Przez cały XIX wiek kilkanaście rodzin Karwackich składało legitymacje swojego szlachectwa w Kamieńcu Podolskim. Po roku 1795 ten sam los niewoli dotknął gniazda wołyńskie i podlaskie. Szczególnej pamięci historycznej wymaga gniazdo wschodniopodolskie, za ZBRUCZEM (gniazda płoskirowskie / chmielnickie), które jeszcze w latach 1772-1792 jeszcze żyły w wolnej Polsce pod panowaniem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ale już w 1793 roku po II zaborze moskiewskim w 1793 roku na wieki (gubernia podolska z Kamieńcem Podolskim, Chocimem i innymi) pozostały tam liczne rodziny Karwackich.
TYLKO W GUBERNI PODOLSKIEJ do 1880 roku wylegitymowało sie tam ze szlachectwa 6 linii Karwackich, a imiennie aż 22 KARWACKICH - każdy z nich zapewne założył nowa rodzinę Karwackich. Jeszcze nie znamy ich gniazd rodowych, gdyż w 1914 roku (dla tego roku sa pełne spisy posiadaczy ziemskich w guberni podolskiej) już nie byli posiadaczami własności ziemskiej.

Sądząc z licznych pojawień KARWACKICH na Ukrainie, rodziny te przetrwały do dnia dzisiejszego. Zapewne pozostały tam, nie emigrując po II Wojnie Światowej, jak ich krewniacy z Tarnopolskiego, Buskiego i Samborskiego (wielu tutaj zostało też). Czy byli już zasymilowani po 160 latach w niewoli, zapewne w jakinś stopniu tak..., chociaż wielu z nich zapewne nie uniknęło prześladowań i zsyłek w czasach carskich i sowieckich.

KARWACCY na Ukrainie dziś ( 22 maj 2014) Według strony <www.nomeer.org/allUkraina/lastName> na UKRAINIE jest aż 1901 mieszkańców KARWACKICH, noszą nazwiska: - Karwackij 848, - Karwiackij 1, - Karwatskij 6, – Korwatskij 41, ; natomiast kobiety - Karwacka 3, - Karwatckaja 1025, - Karwatskaja 12, - Korwatskaja 2, - Korwackaja 61

Stanowi to 40 % obecnej populacji Karwackich w Polsce, a więc ogromna cześć klanu Karwackich pozostała po latach 1772, 1792,1795, 1945 na obszarach zawładniętych przez Moskwę, a obecnie na terenie Ukrainy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Najstarsze gniazda Karwackich na Ukrainie (d. Małopolska Wschodnia):

Lwów jest największym skupiskiem Karwackich w Małopolsce Wschodniej, mieszka w nim 126 rodzin, zarówno lwowiaków od wieków jak i przybyszy z prowincji lwowskiej.

W obszarze belsko-lwowsko-buskim, poczynając od HORPINA buskiego, na całym Roztoczu lwowskim, aż do obecnej granicy w Bełzie, Medyce, Samborze, Iwanofrankowie, Dobromilu, Dobrostanie, Jaworowie, Nowym Jaworowie, Dublanach, Krzemiencu i innych, obecnie najwięcej jest zameldowanych we Lwowie, KILKUSET KARWACKICH;

W bełsko-lwowsko-buskim OBECNIE WIELKIM GNIAZDEM jest МЕЖИРІЧЧЯ d. PARCHACZ pod Czerwonogrodem na S, a 5 km na E od Bełzca, z długowiecznymi Karwackimi: (18 rodzin / od 1880), ponadto kilkadziesiąt drobnych gniazd w całym pasie Roztocza lwowskiego od Belza do Zelechowa buskiego. Wiele gniazd wyemigrowało po 1945, inne wygasły przenosząc się do Lwowa

Na Wołyniu (Łuck, Równe, Nowowwołyńsk) Karwaccy skupiają się koło Pińska, w Łucku, Nowowolyńsku, Jasincu dubrownickim (ogółem kilkanaśce rodzin), .Na Wołyniu ukraińskim obecnie największymi gniazdami są tutaj ЯСИНЕЦЬ / JASINIEC ( ok 20 rodzin) ( Dubrowica kolo Pińska) oraz miejskie ŁUCK i okolicy (ok. 20 rodzin).

W lwowsko-samborskim ; na zachód od Lwowa największymi gniazdami są obecnie :

KAMIENIOBRÓD КАМ'ЯНОБРІД / KAMIENIOBRÓD 20 km na w od Lwowa (15 rodzin ) ZATOKA / ЗАТОКА / ZATOKA Nowojaworska k. Lwowa na W (13 rodzin ) ; Zimna Woda ЗИМНА ВОДА w obw Lwowa kier Mszany (14 rodzin Andrzeja i Piotra); НОВОЯВОРІВСЬК / Nowojaworowsk na E od Jaworowa (9 rodzin); LESNIOWICE / ЛІСНОВИЧІ / Leśniowice pod Nowojaworowem (5 rodzin). Pod Przemyślem SZEGINIE / ШЕГИНІ / Szeginie pod Medyką i Dobromilem (11 rodzin oraz DOBROMIL / ДОБРОМИЛЬ / przy granicy 20 km na W od Sambora (5 rodzin / 1800).

Wielkim skupiskiem Karwackich jest ГОРОДОК / Gródek Jagielloński czy chmielnicki / płoskirowski (46 rodzin / od 1890 Stiepana, Lauremtego 1910, Iwana 1915, Andrzeja 1920, Ludwika 1912, Józefa 1915, Stanislawa 1920) ale nie mamy możliwości rozdzielenia Gródka Jagiellońskiego od chmielnickiego.

W stanisławowskim (Iwanofrankowskim) Karwaccy sa skupieni w KAŁUSZU, Stanisławowie , Tłumaczu i wielu innych miejscowościach Zakarpacia,
Wśród ponad 20 lokalnych gniazd Karwackich w Stanisławowskiem najliczniejsze są: KAŁUSZ 20 km na W od Iwano Frankowa / STANISŁAWOWA (20 rodzin); Iwano Frankowsku ; (5 rodzin); ТЛУМАЧ/Tłumacz 15 km SEE od Iwano frankowska (13 rodzin) ІВАНО-ФРАНКІВСЬК/Iwano-Frankowsk d. STANISŁAWÓW; w połowie pomiędzy Stryjem a Kołomyją ( 10 rodzin) СТАНІСЛАВ na S od Iwano Frankowska (7 rodzin ); BURSZTYN / БУРШТИН / BURSZTYN 10 km na S od Rohatynia, SE od Żydaczowa; 30 km na N od Iwa Frank ; (5 rodzin). A także Zydaczowie (6 rodzin), Stryju (4)

W czernowicko-tarnopolskim gdzie gniazdowali w XVII w w Zalożcach; obecnie ogromne skupiska Karwackich są

- w tarnopolskim spośród ponad 20 obecnie największymi ośrodkami Karwackich są: TARNOPOL / ТЕРНОПІЛЬ / ( 7 rodzin ) , MOGIELNICA NOWA МОГИЛЬНИЦЬКА/С НОВА МОГИЛЬНИЦЯ 5 km na SW od Trembowli k. Laskawici ( 7 rodzin)
- W galicyjskiej od 1772 roku części Podola (a także w całej Małopolsce wschodniej) głównym gniazdem Karwackich są: KLISZKOWCE KLISZKIWCE КЛІШКІВЦІ między Czerniowcami (20 km na SWW) a Chocimiem (10 km na NEE) GŁÓWNE GNIAZDO PODOLSKIE (107 rodzin / od Sergieja 1880, Denisa 1880, Jaka 1890, Iwana 1890, Konstantego 1890, Michała 1900, Leona 1900, Aleksego 1900, Wasyla 1900, Grzegorza 1900, Antoniego 1900, Panteleona 1900, Nazara 1910,Warfołama 1910, Płatona 1914, Krzysztofa 1920), zaraz obo gniazdo ЗАРОЖАНИ / Zarożany w polowie pomiędzy Kliszkowcami a Władycznem na E ( 15 rodzin / od 1910 Aleksego, Stiepana , Leona, Opanasa, Afanasjewa)
- CZERNIOWCE 20 km na SW od Kliszkiwcy, 30 od Chocimia, 40 od Kamienca Podolskiego (36 rodzin)

UWAGA: gniazda chocimsko czerniowickie mają za sobą okres niewoli tureckiej w połowie XVII wieku, a w latach 1918-1945 podporządkowanie Rumunii. Te rodziny to potomkowie rycerskiego osadnictwa XVI/XVII w na szańcach rubieży Europy w wojnach z imperium tureckim.

W płoskirowskiem / chmielnickiem Karwaccy skupiają się w: ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ / ZIELONE KURYŁOWCE , ( ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ / ZIELONE KURYŁOWCE , 30 km na E od Kam. Pod.; 20 km na SE od Dunajowic ; na S od Nowej Uszwicy ( 25 rodzin / od Nikofora 1890, ojca Safona 1926, Grigorija 1920, Jana 1900, Dymitra 1900, Siemiona 1910, Piotra 1920,); w samym Kamiencu Podolskim teź jest 25 rodzin , ale w znacznym stopniu są to już przybysze z okolicznych gniazd zarówno wchodniego Podola jak i zachodniego za Zbruczem.
Spośród 14 gniazd Karwackich w rejonie Dunajowic najliczniejsze są: ДУНАЇВЦІ / DUNAJEWICE lub DUNAJOWCY 20 km na NE od Kamieńca Podolskiego' 20 km na SE od GRÓDKA (12 rodzin) ; МІЦІВЦІ / Miciwicze na N od Dunajowic ( na szosie) 8 rodzin )
Najstarszym gniazdem są tutaj МУДРИГОЛОВИ / MUDRE GOŁOWY, МУДРИГОЛОВИ / MUDRE GOŁOWY 4 km na SE od Gródka (21 rodzin /od 1880 Ludwika ojca Stanisława 1914, Filipa 1918,; od 1900 Antoniego ojca Antoniego 1925,; od 1925 Grigorij ojciec Michala 1936); z nich wyszło 12 innych lokalnych gniazd, niekiedy bardzo licznych. Najliczniejszy jest Gródek, ale w tym ujęciu są też Karwaccy z Gródka Jagiellońskiego we lwowskim:

GRODEK ?/ ГОРОДОК / Gródek Jagielloński czy chmielnicki ??? / płoskirowski ГОРОДОК / Gródek Jagielloński czy chmielnicki / płoskirowski (46 rodzin); ЧОРНИВОДИ Czarna Woda pod Gorodokiem Czarna woda 2 km na SE od Gorodoka (7 rodzin); ЯСЕНІВКА / JASIENIÓWKA 10 km na E od Gorodoka przed Jarmolincami (9rodzin); ЖИЩИНЦІ 2 km na E od Gorodoka w kier na Jarmolince (10 rodzin); WARIWCY ВАРІВЦІ Wariwcy ; zaraz obok Ostapkiwicz 20 km na N od Gorodoka i 20 na W od Chmielnickiego (6 rodzin / od 1880 Iwana ojca ANANIJA 1919, od 1900 ZACHARA ojca Iwana 1922, od 1910 MICHAŁA ojca Mikołaja 1930); МАЛИЙ КАРАБЧІЇВ (Karabczyjowka, Maly Karabczyjów) 10 km na SE od Gorodoka (6 rodzin); ЯРМОЛИНЦІ / JARMOLINCE 1o km na E od Gorodoka, na S od Chmielnickiego (4 rodziny / od 1900 Andrzeja ojca Piotra 1927; od 1920 Antoniego ojca Michała 1947)
Inne gniazda rozlokowane głównie między Barem na północy, Nowa Uszycą, Kuryłowcami, Mohylewem Podolskim:
WINNICA ВІННИЦЯ 100 km na E od Chmiel - 13 rodzin od Grzegorza 1915, Józefa 1920, Konstantego 1930 ГОРОДИЩЕ 20 km NW od Winnicy ; pod Lutyniem w kier na Chmielnicki (9 rodzin) od Eliasza 1930); СЛОБОДА-ГУЛІВСЬКА 20 km na SW od BARU NA DUNAJOWICE;na E od Dunajowic 20 km; m. Barem NE a Nowa Uszyca SE ( 3 rodziny od Aleksego 1900); ГОЛУБІВКА pod Barem 5 km na S - 1 rodzina od Konstantego 1900; БАХТИНОК / BACHTINOK 20 km na SSW od Baru - 1 rodzina od Konstantego 1900 ; БАР / BAR miedzy Chmielnickim a Winnica - 3 rodziny od Dymitra 1920 ЯЛТУШКІВ / Jałtuszki 30 km na E od Dunajowic pod Barem - 2 rodziny od Grzegorza 1915 i Dymitra 1920 ; ОБУХІВ / Obuchiw 25 km na S od Baru na mohylew podolski ; 20 km na E od Murowanych Kurylowcow - 1 rodzina od Stanisława 1915 ;МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ / Murowane Kuiryłowce w polowie miedzy Barem a Mohylewem podolskim NEE od Nowej Uszycy - 4 rodziny od Michala 1930; ВАСИЛІВКА 10 km na S od winnicy; БРАЇЛІВ 30 km SW Winnicy – 1 rodzina; ВЕДЕНІВКА Zwedenowka 40 km na S od Winnicy w kier Mohylewa Podolskiego - 2 rodziny; ЗНАМЕНІВКА 30 km na E od Dnajowic 10 km na E od Uszycy - 2 rodziny od Timofieja 1910 ;КОМСОМОЛЬСЬКЕ 20 km na S od Berdyczewa w polowie pomiędzy Zytomierzem a Winnicą - 3 rodziny od Jozefa 1915 ; НЕМІЯ pod samym Mohylewem Podolskim. 50 km SE od Nowej Uszycy i 30km na od Murowanych Kurylowce ; 100 km na E od Kamienca Podolskiego i Dunajowic- 4 rodziny od Konstantego 1912 ; ТЕРНІВКА k. Uman 100 km na SE od Winnicy; 50 km na NW od Pierwomajska i NE od Tulczyna - 2 rodziny; ŁUGINY / ЛУГИНИ 80 km na N od zytomierza, pod Owruczem przy granicy białoruskiej

Największym skupiskiem jest tutaj miasto Chmielnicki / d. Płoskirów, lecz jest to gniazdo miejskie przybyszy z rejonu Gródka i okolic Płoskirowa:
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ / d. PŁOSKIRÓW bardzo liczne miejskie gniazdo, kumulujące Karwackich przybyłych z okolicznych osad. (29 rodzin / od 1900 MIKOŁAJA ojca Wasilija 1928; od 1910 TIMOFIEJA ojca Wladymira 1942; od 1920 PIOTRA ojca STACHA 1937, Mikołaja 1947; od 1920 ANAJEWA ojca Wladymira 1949 i Aleksandra 1966; od 1925 GRIGORIJA ojca Mikołaja 1951; od 1925 WITALIJA ojca Mikołaja 1952; od 1930 Mikołaja ojca Wladymira 1955, Witalija 1969; od 1930 ALEKSANDRA ojca Mikołaja 1964,; od 1930 ADAMA z Dunajowic ojca Pawła 1960;

W całej centralnej, południowej i wschodniej Ukrainie mieszka kilkaset rodzin Karwackich: w winnicko-zytomirskim, kijowsko, czerkiesko, mikołowsko-odeskim,krymsko-chersonskim;zaporosko-dniepropietrowsko-połtawsko-charkowskim, w końcu w donieckim i lugańskim

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Liczna DIASPORA Karwackich mieszka na na dalekich kresach EUROAZJI

Już na przełomie XVI/XVII w Karwaccy są w Tobolsku na Syberii, Jakub Karwacki, popadając w niewolę w trakcie moskiewskich podbojów Zygmunta III, osiada na Syberii, jego syn Jan podejmuje służbę w dyplomacji carskiej, a prawnuk Dymitr w sądownictwie Syberii.

Dzięki portalowi „odnoklassniki.ru” udało się dotrzeć do ogromnej populacji Karwackich na kresach obecnie nie tylko w granicach Ukrainy (tylko tutaj ponad 2000 ), Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji, Kazachstanu. Jest zarejestrowanych ponad 1200 osób o nazwisku KARWACKI- KARWACKA. Głównie w historycznych gniazdach Ziemi Buskiej, Ziemi Trembowelskiej, na Bukowinie, Podolu, Chmielnickim, Krymie z późniejsza migracją na Kijowszczyźne, Zaporoże, Donieck na wschodniej Ukrainie (patrz post. dot. Gniazd ukraińskich).

Pierwotne historycznie gniazda Karwackich są też na Podlasiu i Polesiu, Wołyniu białoruskim, zwłaszcza w rejonie Pińska, Baranowicz, Brześcia, Grodna, ale też przy wschodniej granicy z Rosją, na Smoleńszczyżnie.

Z tych historycznych gniazd wywodzi się późniejsza – w większości już sowiecka -migracja ekonomiczna w całym obszarze Rosji europejskiej, od Murmańska, Petersburga, Niżnego Nowogrodu, Moskwy, Kazania, po wybrzeże Morza Czarnego w krasnodarskim Nowej Rosji „ Fascynująca jest diaspora Karwackich na Syberii, zarówno południowej pod Nowosybirskiem i Tobolskiem( od przełomu XVI/XVII wieku) , Omskiem, jak i centralnej. Równie fascynująca jest diaspora Karwackich w Kazachstanie, rodzin zesłanych tutaj przez Stalina w czasie wojny, zapewne z obszarów Ukrainy i Białorusi. Ciekawa jest obecność Karwackich na Dalekim Wschodzie, od Chabarowska po Sachalin. Zapewne są to przypadki rezydencji wojskowych lub pogranicznych.”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SZCZEGÓŁOWO patrz – po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu –

DHRP-Biblioteka / Słownik Biograficzny;

<http://www.genealogia.okiem.pl/forum/viewforum.php?f=45&st=0&sk=s&sd=a&start=200>

• Karwacki / KARWACCY: FORUM 600 lat Karwacki - Karwatzki
1, 2, 3, 4 przez akarw » wtorek, 24 lut 2009, 11:33

• Karwacki // Archiwum : aneksy 1 - 166
1 ... 12, 13, 14 przez akarwa » poniedziałek, 15 sie 2011, 10:53

• Karwacki /// Archiwum aneksy 167....n
1 ... 7, 8, 9 przez akarwa » czwartek, 15 mar 2012, 18:38

• Karwacki //// (klany warszawskie XIX w.) cz. 1
przez akarwa » środa, 20 mar 2013, 17:37

• Karwacki ///// (klany amerykańskie XIX-XX w)
1, 2przez akarwa » sobota, 26 paź 2013, 20:57

• Karwacki ////// (stare klany ukrainskie)
1, 2, 3, 4 przez akarwa » sobota, 24 maja 2014, 12:58

• Karwacki de Karwacz Jan (1580-1615) u Baudouin de Courtenay’
przez akarwa » niedziela, 15 lip 2012, 10:32

Komentarze (1)

1.01.2015 17:22
Stare podolskie gniazda Karwackich

BUKACZOWCE
(Bukaczowce: m. Rohatyniem a Bursztynem, na SE od Brzozdowic)

Bukaczowce – osiedle typu miejskiego w rejonie rohatyńskim obwodu iwanofrankowskiego. Osada została założona w 1438 r. W 1489 r. Bukoczowce uzyskały magdeburskie prawo miejskie; utraciły je między 1932 a 1934 r. Należały do dóbr Augusta Aleksandra Czartoryskiego. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Bukaczowce w powiecie rohatyńskim województwa stanisławowskiego. W Bukaczowcach urodzili się: w 1882 Józef Widawski - ksiądz rzymskokatolicki, uczestnik wojny z bolszewikami 1920 i kawaler Krzyża Walecznych, w 1884 Jakub Rothfeld - neurolog, dziad Jacka Rostowskiego. Obecnie osiedle liczy 1504 mieszkańców.
1891 MICHAŁ s. Józefa KARWACKI; ur 22.IX 1891 w Bukaczowicach. Pow. Rohatyń, Galicja. Wyzn. Rzym-kat;, narodowość. polska, obywatelstwo austriackie, ojciec Józef, zamieszkały w Bukaczowicach. GIMNAZJUM w Stanisławowie, matura 4 czerwiec 1909; studia na Uniwersytecie Lwowskim: Wydział Filozoficzny 1909/10-1911/12; Na UJ; Wydział filozoficzny 1912/13-1913/14 sem, 1. STYPENDIUM Jana Bazylewicza Towarnickiego 1911/12-1913/14 sem. 1. W 1913 podjął starania o uzyskanie uprawnień do nauczania języka polskiego jako przedmiotu głównego oraz filologii klasycznej jako przedmiotu pobocznego w szkołach średnich

Aneks 453 / patrz tez aneks 318
Aneks 453: starsze korzenie gniazda Bukaczowce (korekta 24 kwiec 2016 ) patrz tez aneks 318

1640/50 JAN KARWACKI z Jaworowa i Katarzyna z Zurawna
1670sl 3 1670 styczeń 25 1 Jan Karwacki z Jaworowa na S od Niemirowa )(jest tez Jaworow stanisławowski) / & Katarzyna z Zurawna / m. Stryjem a Bursztynem; Niemirów / 10 km na N od Jaworowa

1670/80 PIOTR KARWACKI & Jadwiga z Zurowa stanisławowskiego; prawdopodobnie syn Jana Karwackiego z Jaworowa i Katarzyny z Zurawna
Bukaczowce 1696 40 1696ur 0 Zofia Karwacki córka Piotr Jadwiga Żurów / między Żydaczowem a Bursztynem

1710 STANISŁAW KARWACKI & Marianna
Bukaczowce 1733 20 1733ur 0 Lucam Karwacki Stanislao Marianna Bukaczowce

1715 WOJCIECH KARWACKI
1715-1755 Bukaczowce 1755zg 4 1755 0 Adalbertus Karwacki lat 40 Bukaczowce

1738 WOJCIECH KARWACKI & Anna
1738-1795 Bukaczowce 1795zg 5 1795 0 Adalbertus lat 57 Karwacki Bukaczowce
Bukaczowce 1763 9 1763ur 0 Franciscum Karwacki Adalberti Anna Bukaczowce
1763-1818 Bukaczowce 1818zg 8 1818 0 Franciscus lat 55 Karwacki Bukaczowce

1738 WOJCIECH KARWACKI & Katarzyna
Bukaczowce 1778 2 1778ur 0 Andream Karwacki Adalberti Catharina Bukaczowce
Bukaczowce 1778 3 1778ur 0 Andreas Karwacki Adalbertus Catharina Bukaczowce
1780-1794 Bukaczowce 1794zg 7 1794 0 Andreas lat 14 Karwacki Adalberti Bukaczowce

1760 WOJCIECH KARWACKI & Marianna
Bukaczowce 1784 31 1784ur 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
1784-1785 Bukaczowce 1785zg 18 1785 0 Thomas 1 rok Karwacki Bukaczowce
Bukaczowce 1786 8 1786ur 0 Casimirus Karwacki Adalbertus Maryanna Bukaczowce
Bukaczowce 1788 6 1788ur 0 Bartholomeus Karwacki Adalbertus Maryanna Bukaczowce
Bukaczowce 1790 19 1790ur 0 Laurentius Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
Bukaczowce 1793 32 1793ur 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce

1763-1818 FRANCISZEK KARWACKI s. Wojciecha 1738 i Anny & Marianna
Bukaczowce 1794 15 1794ur 0 Josephus Karwacki Franciscus Marianna Bukaczowce
Bukaczowce 1799 1 1799ur 0 Adalberto Karwacki Franciscus Francisca Bukaczowce
1805-1834 Bukaczowce 1834zg 6 1834 0 Adalbertus lat 30 Karwacki Franciscii Mariana Lipowa Bukaczowce

1788 BARTLOMIEJ KARWACKI syn Wojciecha 1760 i Marianny & Apolonia Zamorska
Bukaczowce 1820 14 1820ur 0 Joanes Karwacki Bartholomeus Apolonia Zamoroka Bukaczowce

1786 KAZIMIERZ KARWACKI syn Wojciecha 1760 i Marianny & Anna Szabaturiwa
Bukaczowce 1822 36 1822ur 0 Wincentius Karwacki Casimirus Anna Szabaturowa Bukaczowce

1800 JÓZEF KARWACKI & Rosalia Zeeman
1825slub 5 1825 Josephus Karwacki Pankow & Rosalia Zeeman Tarłowa Bukaczowce
Bukaczowce 1826 24 1826ur 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeemann Bukaczowce
Bukaczowce 1826 25 1826ur 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeeman Bukaczowce
1827-1827 Bukaczowce 1827zg 14 1827 0 Nicolaus Karwacki Josephi Rosalia Zeemann Bukaczowce
1827-1827 Bukaczowce 1827zg 15 1827 0 Nicolaus 3 mies Karwacki Josephi Rosalia Zeeman Bukaczowce


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Brzozdowice: pod Nowym Rozdolem lwowskim (30 km na S)
Brzozdowce (ukr. Берездівці, trb. Berezdiwci) – wieś, dawniej miasteczko, w rejonie mikołajowskim obwodu lwowskiego, założona w 1410 r. przez Mikołaja Beńko. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Brzozdowce. W 1769 Franciszka Rzewuska, żona Michała, właścicielka Podniestrzan, ufundowała kościół. W kościele znajdował się od 1746 r. obraz nieznanego autora, uważany za cudowny. Opis cudów został wydany drukiem w 1886 nakładem proboszcza ks. Joachima Motykiewicza. Obecnie we wsi funkcjonuje parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego oraz greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Pana Jezusa. W kościele znajduje się kopia obrazu, oryginał od 1945 znajduje się w Konkatedrze św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim. Wieś liczyła w 1880 r. 1920 mieszkańców (wyznania rzymskokatolickiego 628, greckokatolickiego 652, Żydów 640). Obecnie liczy 1658 mieszkańców

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZABŁOTÓW / Chlibiczyn : (5 km na SE od Kołomyji)
Zabłotów[1][2] (ukr. Заболотів) – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie śniatyńskim, do 1945[3] miasto w Polsce, w województwie stanisławowskim, w powiecie śniatyńskim, siedziba gminy Zabłotów. CHLEBICZYN na W od Zabłotowa

Szlacheckie gniazdo Zabłotów 7 km na SEE od Kołomyji w kier na Czerniowce

1796 21ur/ str 157 Jan Demata Krupski nobilis Kazimierz Agnieszka Horwacka Zabłotów patrini Gnos Laurenty sokołowski ekonom wsi Pato czek i gnos Wiktoria Sokołowska panna, rodzice ze wsi zabłotów Zabłotów
1798 3ur 22 jan Weronika Krugoski nobilis Kazimierz Agnieszka Horwacka Zabłotów patrini Gnos,Pan Laurenty Sokołowski ekonom wsi Patoczek i gnos pani Weronika Lewinska wdpwa po ekono mie osiedla Zabłotów Zabłotów
1800 6ur 29 marzec Józefa Krupski Kazimierz Agnieszka Horwacka nobilum Zabłotów patrini Gnos Pan Tomasz Biskupski ekonom Roznoviensis ora gnos Dom Wiktoria Gons…. Zabłotów
1809 3ur Franciszek Krupski Kazimierz Agnieszka Horwacka nobilun Zabłotów chrzestni Gnos Dominik Albinowski i Gnos Tekla Ławiecka oraz Gnos tadeusz Lewiecki i Zuzanna Zwierzanska z osiedla zabłotów Zabłotów

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BAWORÓW /Proszowa : ( w połowie między Tarnopolem a Trembowlą, na S od Załoźców)
Baworów (ukr. Баворів) - wieś w rejonie tarnopolskim obwodu tarnopolskiego, założona w 1522 r. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Baworów w powiecie tarnopolskim województwa tarnopolskiego. Wieś liczy…

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HORPIN żelechowski (10 km na S od Kamionki Buskiej lub Strumiłowej)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KAMIONKA Strumiłowa

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KRZEMIENIEC

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CYGANY trembowelskie (patrz gniazda w słowniku biograficznym)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BUKACZOWICE
Generacja 1700
Rodzina Wojciecha 1 Karwackiego
* 1715-1755 maj19/0 Wojciech 1 KARWACKI / Adalbertus lat 40 Karwacki Bukaczowce
Rodzina Stanisława Karwackiego i Marianny
1710 STANISŁAW KARWACKI i MARIANNA rodzice Lukasza
541 1733 0 Lucam Karwacki Stanislao Marianna Bukaczowce
BUKACZOWCE
1700 STANISŁAW KARWACKI i Marianna
14 1733 ur 0 Lucam Karwacki Stanislao Marianna Bukaczowce

Generacja 1730
1738-1795 WOJCIECH 2 KARWACKI
** 1738-1795luty19/0 honestus Wojciech 2 /Adalbertus lat 57 Karwacki mąż Anny/Marianny Bukaczowce

Generacja 1760

Rodzina Wojciecha 2 Karwackiego I Marianny
1763-1818 FRANCISZEK KARWACKI syn Wojciecha 2
*** 1763/0 Franciscum Karwacki ojc. Adalberti Karwacki i Anna Bukaczowce ch. Szym Bielinski, Marianna Jelowska, Anna Dobrowolska, Anast Bobowska, Jan Bobowskim, Anna Milanowska
*** 1763- 1818kwiec7/0 Franciscus 55 lat Karwacki Bukaczowce
*** 1762-1827/0 Mariana 65 lat Karwacka Bukaczowc
*** 1760-1834/0 Mariana 74 lata Karwacka Bukaczowce
*** 1766/0 Sophiam Karwacka-Hałabudnikowa ojc. Adalberti Karwacki i Anna Bukaczowce; chrz.Piotr Kozlowski i Marianna Bobowska
1811-1829/ 0 Josephus 18 lat Hałabudnik ojc. Casimiri Hałabudnik i *** Sophia Karwacka-Hałabudnikowa Bukaczowce
*** 1778/0 Andreas Karwacki ojc. Adalbertus Catharina Bukaczowce; ch. Nob.Marcin Tomicki i Anstazja Bobowska
*** 1780-1794stycz 3/0 Andreas lat 14 Karwacki ojc. Adalberti Bukaczowce
*** 1783/0 Thecla Karwacka ojc. Adalbertus Karwacki i Marianna Bukaczowce; chrz. Piotr Kozlowski i Franciszka Chmielowa
*** 1784-1785/0 Thomas 1 rok Karwacki Bukaczowce

Generacja 1790
*** 1790-1834/ 0 Casimira 44 lata Karwacka Bukaczowce
1817-1832/ zg 0 Mariana 15 lat Łotonecka ojc. Gregorii i Apolonia Karwacka
**** Apolonia Karwacka Bukaczowce
**** 1804-1834maj 22/0 Adalbertus lat 30 Karwacki ojc. Franciscii i Marianna Lipowa Bukaczowce
537 1763 0 Franciscum Karwacki Adalberti Anna Bukaczowce

530 1766 0 Sophiam Karwacka Adalberti Anna Bukaczowce
533 1778 0 Andream Karwacki Adalberti Catharina Bukaczowce
534 1778 0 Andreas Karwacki Adalbertus Catharina Bukaczowce

531 1783 0 Thecla Karwacka Adalbertus Marianna Bukaczowce
544 1784 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
536 1786 0 Casimirus Karwacki Adalbertus Maryanna Bukaczowce
** 546 1822 0 Wincentius Karwacki Casimirus Anna Szabaturowa Bukaczowce

535 1788 0 Bartholomeus Karwacki Adalbertus Maryanna Bukaczowce
540 1790 0 Laurentius Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
545 1793 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce

527 1792 0 Apolonia Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce
539 1794 0 Josephus Karwacki Franciscus Marianna Bukaczowce
528 1789 0 Catharina Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce
532 1799 0 Adalberto Karwacki Franciscus Francisca Bukaczowce
529 1802 0 Marianna Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce

Generacja 1830
538 1820 0 Joanes Karwacki Bartholomeus Apolonia Zamoroka Bukaczowce
546 1822 0 Wincentius Karwacki Casimirus Anna Szabaturowa Bukaczowce

**** 1825list11/ Josephus s. Franciszka Karwacki i Marianna Pankow & slub Rosalia c. Andrzeja Zeeman Anna Tarłowa Bukaczowcesw. Ignac Choycan i Jozef. Gorski
542 1826 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeeman Bukaczowce
543 1826 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeemann Bukaczowce
*****1827luty27/0 Nicolaus 3 mies ojc. Karwacki Josephi i Rosalia Zeemann Bukaczowce
1832/0 Stanislaus 8 tyg Błaszkow ojc. Jacobi Błaszkow i **** Mariana Karwacka-Błaszkowa Bukaczowce pod Rohatyniem i Bursztynem
1826-1826zg/0 Catharina 3 tyg Pańkiewicz ojc. Jacobi i ****Anna Karwacka- Pankiewicz Bukaczowce

**** 1800 APOLONIA KARWACKA-Wasylow
1834 Elias ojc. Teodor i Anna Dranula Słobodnikowa & slub Anna Wasylow ojc Grzegorz Wasylowi Apolonia Karwacka Bukaczowce

**** 1800 MARIANNA KARWACKA-Błaszkow
1823/ur 0 Anna Błaszkow ojc. Jacobus Błaszkow i Mariana Karwacka Bukaczowce;ch. Jana Moszynski i marianna Szumska
1826/ur 0 Thecla Błaszkow ojc. Jacobus Blaszkowi Mariana Karwacka Bukaczowce jw.
1827/0 Mariana Karwacka Bukaczowce

**** AGNIESZKA KARWACKA-Szwaczyj
1826 slub Andreas Szwaczij matka Tizowa & slub **** Agnes Karwacka ojc Franciszek i Marianna Pankow Bukaczowce
1827-1828zgon /0 ***** Julianna 1 rok Szwaczij Andrea **** Agnetis Karwacka Bukaczowce
1827/ur 0 Halina Swaczyj ojc.Andreas Swaczyj i ****Agnes Karwacka Bukaczowce; chrz. Pawel Stelmach i Anna Szyłkowa

1891 MICHAŁ s. Józefa KARWACKI; ur 22.IX 1891 w Bukaczowicach. Pow. Rohatyń, Galicja. Wyzn. Rzym-kat;, narodowość. polska, obywatelstwo austriackie, ojciec Józef, zamieszkały w Bukaczowicach. GIMNAZJUM w Stanisławowie, matura 4 czerwiec 1909; studia na Uniwersytecie Lwowskim: Wydział Filozoficzny 1909/10-1911/12; Na UJ; Wydział filozoficzny 1912/13-1913/14 sem, 1. STYPENDIUM Jana Bazylewicza Towarnickiego 1911/12-1913/14 sem. 1. W 1913 podjął starania o uzyskanie uprawnień do nauczania języka polskiego jako przedmiotu głównego oraz filologii klasycznej jako przedmiotu pobocznego w szkołach średnich

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bukaczowce – osiedle typu miejskiego w rejonie rohatyńskim obwodu iwanofrankowskiego. Osada została założona w 1438 r. W 1489 r. Bukoczowce uzyskały magdeburskie prawo miejskie; utraciły je między 1932 a 1934 r. Należały do dóbr Augusta Aleksandra Czartoryskiego. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Bukaczowce w powiecie rohatyńskim województwa stanisławowskiego. W Bukaczowcach urodzili się: w 1882 Józef Widawski - ksiądz rzymskokatolicki, uczestnik wojny z bolszewikami 1920 i kawaler Krzyża Walecznych, w 1884 Jakub Rothfeld - neurolog, dziad Jacka Rostowskiego. Obecnie osiedle liczy 1504 mieszkańców.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BUKACZOWCE
Zgony
1 1715-1755zg 40 lat Adalbertus Karwacki 40 lat Bukaczowce
2 1738-1795 57 lat Adalbertus Karwacki 57 lat Bukaczowce
5 1763-1818 55 lat Franciscus Karwacki 55 lat Bukaczowce
4 1780- 1794 14 lat Andreas Karwacki ojc. Adalberti 14 lat Bukaczowce
14 1784-1785 1 rok Thomas Karwacki Bukaczowce
11 1827zg 3 dni Nicolaus Karwacki Josephi Rosalia Zeeman Bukaczowce
15 1826zg 0 Catharina Pańkiewicz Jacobi Anna Karwacka Bukaczowce
16 1826zg 0 Catharina Pańkiewicz Jacobi Anna Karwacka Bukaczowce
17 1828zg 0 Julianna Szwaczij Andrea Agnetis Karwacka Bukaczowce
1 1832zg 0 Stanislaus Błaszkow Jacobi Mariana Karwacka Bukaczowce
2 1829zg 0 Josephus Hałabudnik Casimiri Sophia Karwacka Bukaczowce
3 1804- 1834 30 lat Adalbertus Karwacki Franciscii Mariana Lipowa Bukaczowce
5 1827zg 0 Mariana Karwacka Bukaczowce
6 1827zg 0 Mariana Karwacka Bukaczowce
10 1827-1827zg 3 dni Nicolaus Karwacki Josephi Rosalia Zeemann Bukaczowce
10 1832zg 0 Mariana Łotonecka Gregorii Apolonia Karwacka Bukaczowce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
sluby
4 1825 Josephus Karwacki Pankow & 1825 Rosalia Zeeman Tarłowa Bukaczowce
3 1826 Andreas Szwaczij Tizowa &1826 Agnes Karwacka Bankow ? Pankow Bukaczowce
1 1834 Elias Dranula Słobodnikowa & 1834 Anna Wasylow Karwacka Bukaczowce

Urodzenia

14 1733ur 0 Lucam Karwacki ojc. Stanislao Marianna Bukaczowce
WOJCIECH 2 KARWACKI i 1) ANNA 2) KATARZYNA
7 1763 0 Franciscum Karwacki ojc. Adalberti 1) Anna Bukaczowce
18 1766 0 Sophiam Karwacka Adalberti Anna Bukaczowce
2 1778 0 Andream Karwacki ojc. Adalberti 2) Catharina Bukaczowce
3 1778 0 Andreas Karwacki ojc. Adalbertus Catharina Bukaczowce
6 1786 0 Casimirus Karwacki ojc. Adalbertus 3) Maryanna Bukaczowce
19 1783 0 Thecla Karwacka Adalbertus Marianna Bukaczowce
17 1784 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
5 1788 0 Bartholomeus Karwacki ojc. Adalbertus Maryanna Bukaczowce
13 1790 0 Laurentius Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
18 1793 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce


1763 FRANCISZEK KARWACKI i Marianna
7 1763 0 Franciscum Karwacki ojc. Adalberti 1) Anna Bukaczowce
1 1799 0 Adalberto Karwacki ojc. Franciscus Francisca Bukaczowce
14 1789 0 Catharina Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce
13 1792 0 Apolonia Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce
11 1794 0 Josephus Karwacki ojc. Franciscus Marianna Bukaczowce
11 1797 0 Agnes Karwacka ojc. Franciscus Marianna Bukaczowce
17 1802 0 Marianna Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce

1788 BARTŁOMIEJ KARWACKI i Apolonia Zamoroka ?
10 1820 0 Joanes Karwacki ojc. Bartholomeus Apolonia Zamoroka Bukaczowce

1794 JÓZEF KARWACKI i Rosalia Zeemam
15 1826 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeemann Bukaczowce
16 1826 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeeman Bukaczowce

1786 KAZIMIERZ KARWACKI i Anna Szabaturowa
19 1822 0 Wincentius Karwacki ojc. Casimirus Anna Szabaturowa Bukaczowce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZOFIA Karwacka HAŁABUDNIK
10 1806 0 Josephus Hałabudnik Casimiri Zofia Karwacka Bukaczowce
ROZALIA Karwacka DOBROWOLSKA
6 1801 0 Franciszka Dobrowolska Franciszek Rozalia Karwacka Bukaczowce
7 1801 0 Mathias Dobrowolski Franciszek Rozalia Karwacka Bukaczowce

TEKLA Karwacka DOBRUCHOWSKA
9 1810 0 Joannes Baptista Dobruchowski Josephus Thecla Karwacka Bukaczowce
8 1815 0 Adalbertus Dobruchowski Josephus Thecla Karwacka Bukaczowce

ANNA Karwacka BŁASZKOWA
1 1823 0 Anna Błaszkow ojc. Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce
5 1823 0 Anna Błazkow ojc. Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce
2 1824 0 Martinus Błaszkow ojc. Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce
3 1826 0 Thecla Błaszkow Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce
4 1826 0 Thecla Błaszkow Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce

MARYANNA Karwacka ŁOTONIECKA
21 1816 0 Maryanna Łotonecka Gregorius Apolonia Karwacka Bukaczowce

APOLONIA Karwacka WASYLÓW
28 1818 0 Anna Wasylow Gregorius Apolonia Karwacka Bukaczowce

ANNA Karwacka PANKIEWICZ
24 1826 0 Catarina Pankiewicz Jacobus Anna Karwacka Bukaczowce
25 1826 0 Catharina Pańkewicz Jacobus Anna Karwacka Bukaczowce

AGNIESZKA Karwacka SWACZYJ
26 1827 0 Halina Swaczyj Andreas Agnes Karwacka Bukaczowce
27 1827 0 Helena Szwaczyj Andreas Agnes Karwacka Bukaczowce

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BRZOZDOWICE
ZGONY
9 1875zg 0 Mikołaj Karwacki Brzozdowce
11 1887zg 34 Franciszek Małańczuk ojc.Piotr Aniela Karwacka Brzozdowce
12 1887zg 1 Jan Małańczuk ojc. Teodor Aniela Karwacka Brzozdowce
13 1895zg 16 Katarzyna Małańczuk ojc. Teodor Aniela Karwacka Brzozdowce
14 1893zg 42 Władysław Małańczuk ojc. Teodor Aniela Karwacka Brzozdowce
SLUBY

6 1843 Mikołaj Karwacki & 1843 Marianna Kłosowska Brzozdowce
2 1884 Teodor Małańczuk Stefanów & 1884 Aniela Karwacka Kłosowska Brzozdowce

URODZENIA
MIKOŁAJ KARWACKI z Brzozdowic
9 1856 0 Jan Karwacki ojc. Mikołaj 1) Katarzyna Wewiorska Brzozdowce
15 1861 0 Franciszka Karwacka ojc. Mikołaj Marianna Kłossowska Brzozdowce
16 1864 0 Katarzyna Karwacka ojc. Mikołaj Marianna Kłossowska Brzozdowce
12 1869 0 Agnieszka Karwacka ojc. Mikołaj 2) Maria Kłossowska Brzozdowce

ANIELA Karwacka MALANCZUK/MAŁASZCZUK z Brzozdowic
22 1890 44 Władysław Małańczuk Teodor Aniela Karwacka Brzozdowce
23 1887 2 Franciszek Małaszczuk Teodor Aniela Karwacka Brzozdowce
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZABŁOTÓW Baworów
5 1785 1 Krzysztof Karwacki &1785 Helena Czochłowa Baworów

SLUBY
1 1811 2 Antoni Karwacki & 1811 Marianna Baworowska Zabłotów

NARODZENIA
ANTONI KARWACKI i Marianna Baworowska z Zabłotowa:
12 1812 2 Karolina Karwacki ojc. Antoni Marianna Baworowska Zabłotów
4 1814 1 Barbara Karwacki ojc. Antoni i Marianna Baworoska Zabłotów
8 1822 38 Ignacy Adam Karwacki ojc. Antoni Marianna Baurowska Zabłotów

ROZALIA Karwacka LASKOWSKA z Zabłotowa
20 1913 21 Maria Laskowski Paweł Rozalia Karwacka Zabłotów

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KAMIONKA STRUMIŁOWA
SLUB
3 1815 Josephus Karwacki & 1815 Teresa Berbeka Kamionka Strumiłowa (Bużańska)
URODZENIA
FRANCISZEK KARWACKI z Kamionki strumiłowej
20 1797ur 0 Wojciech Karwacki ojc. Franciszek Kamionka Strumiłowa (Bużańska)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZELECHÓW WIElKI
ZGONY
12 1717- 1777 60 lat Stanisław Karwacki Żelechów Wielki
8 1763-1783 20 lat Michał Karwacki Żelechów Wielki
15 1777- 1778 9 mies Wojciech Karwacki ojc. Marcin Żelechów Wielki
13 1779-1781 2 lata Szymon Karwacki ojc. Marcin Żelechów Wielki
7 1784-1784 4 dni Maciej Karwacki Żelechów Wielki
3 1785zg 0 Apolonia Karwacka Żelechów Wielki
9 1787zg 0 N. Karwacka Żelechów Wielki
6 1784-1789 15 lat Jan Karwacki 15 lat Żelechów Wielki
8 1792zg 0 Marianna Karwacka Żelechów Wielki
SLUB
2 1794 Franciszek Karwacki & 1794 Jadwiga Czerniecki Żelechów Wielki
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Horpin (ukr. Горпин) – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie kamioneckim na Ukrainie. W II Rzeczypospolitej gmina wiejska. Od 1 sierpnia 1934 r., w ramach reformy scaleniowej stała się częścią gminy Żelechów Wielki[1] w powiecie kamioneckim. 17 sierpnia 2013 w pobliżu wsi odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika polskich ochotników, poległych 18 sierpnia 1920 w walkach z bolszewicką konnicą Budionnego.[2] Według Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich: Horpin to wieś w powiecie Kamionka Strumiłowa, położona 12,2 km na południe od Kamionki Strumiłowej[3].
HORPIN buski osada KARWACKI
Gniazdo Horpin odtworzono w X/XI 2006 roku na podstawie ksiąg parafii Żelechowo diec. Lwowskiej udostępnionych w Archiwum Diecezji w Krakowie przy ul. Kanoniczej (16.11.2006)

Wg. Słow. Geogr. Sulimierskiego:
KARWACKI: przysiółek HARPINA, w północnej stronie pow. Kamionka Strumiłłowa, woj. Tarnopolskie. HARPIN – wieś położona w pow. Kamionka Strumiłłowa, nad Potokiem Harpinka o 12,2 km od K. str, w niskiej i płaskiej okolicy, u której pólnocnego brzegu czernieja ogromne lasy buseckie, kamienieckie i radziechowskie. Posiadłości wieksze stanowiły 810 mrg, włoscianskie 1710. Ludność: rz-kat. 434 należy do parafii 5 km na E w ŻELECHOWIE, gr-kat 509 z parafia na miejscu, w ramach dekanatu buskiego, dec. Lwowskiej ; filie parafii: Nahorce, Łodyń, ogółem wiec w parafii gr-kat 1089. Sad, szkoła 1 etatowa, należy do rady w Sokalu. Większosć posiadłości należy do benedyktynek we Lwowie. KARWACKI przysiółek Harpina, N cz. Pow, Kamionka Strumiłłowa

I Zabór austriacki 1772 / ZBRUCZ graniczny z I RP na wschodzie
Karwaccy z Horpina buskiego są zmuszeni legitymować swoje szlachectwo w austriackiej Galicji;

- robią to też przez cały XIX wiek poddani cara w guberni podolskiej (Kamieniec, Chocim. Krzemieniec). Nie mają takiego obowiązku Karwaccy mieszkający w Królestwie Polskim, Wielkopolsce...

I Zabór austriacki 1772-1793/ZBRUCZ graniczny z I RP na wschodzie
I Zabór austriacki 1772/ II zabór 1793 ZBRUCZ graniczny z 2 zab.ros. na wschodzie do 1809 roku

Zabór austriacki 1772
OSTATNI WYLEGITYMOWANI KARWACCY na Podolu Zachodnim (BONIECKI
I sza LEGITYMIZACJA AUSTRIACKA : W ziemstwie zaś buskiem, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r. Karwaccy Tomasz i Maciej, synowie Marcina

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HORPIN dom nr 8 Karwacki

Rodzina Stanisław Karwackiego
SIEDZIBA KARWACKICH dom nr 8
* 1709 STANISŁAW STANISLAUS KARWACKI lat 68 zmarł 18 luty 1777 w domu nr 8 ZGONY Horpin 1776-1796
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rodzina Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej
* 1700 KAZIMIERZ KARWACKI i Marianna Ilnicka, z która miał syna Marcina ożenionego z Anastazją Wisniowską, a oni mieli synów Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1792 roku
KAZIMIERZ KARWACKI (skąd …?) i Marianna Ilnicka (LLNICCY BARDZO ROZRODZENI NA PODOLU, w sasiedztwie Ilnik) ; rodzice Marcina w Ziemii Buskiej w woj. Tarnopolskim. .. pojawia się na Podolu drugie gniazdo Karwackich czy Kazimierz nie był bratem Stefana z Trembowli ? Może się wżenił tutaj w majętność Ilnickich tworząc przysiółek Karwacki we wsi Harpiny…GDZIE POWSTAŁA LINIA BUSKA Karwackich. Odległość między Buskiem a Trembowlą ponad 200 km.

* 1700 KAZIMIERZ KARWACKI i Marianna Ilnicka, z która miał syna Marcina ożenionego z Anastazją Wisniowską, a oni mieli synów Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1792 roku
Pani Sławomira Karwacka-Paluch: „Illnieccy zamieszkiwali wsie IILNIK i JAWORA w ziemstwie Buskim, legitymowali się ze szlachectwa w roku 1782r. Karwaccy - Tomasz i Maciej, w tej rodzinie wnukowie Kazimierza i Marianny ILLNIECKIEJ w ziemstwie Buskim, od stuleci zamieszkiwały tam rody szlacheckie Karwackich”
dzieci Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej:
Rodzina Marcina Karwackiego i Anastazji Wisniowskiej
** 1730 MARCIN KARWACKI i Anastazja Wiśniowska
1 żona ANASTAZJA WIŚNIOWSKA
MARCIN KARWACKI s. Kazimierza i ANASTAZJA (Wiśniowska) rodzice urodzonego 5.XII 1786 MIKOŁAJA KARWACKIEGO, syn MARCINA KARWACKIEGO i ANASTAZJI Uza; chrzestni Stanisław Czernecki i Xenia ...(UWAGA Marcin miałby wtedy 18 lat jak rodził się Mikołaj ????)
** pierwsza żona Anastazja Wiśniowska Karwacka chrzestną w 1786 Franciszka Karwackiego syna Georgiusa Karwackiego i Katarzyny córki Jana Chrzanowskiego; wraz z Andrzejem Ch/Krzanowski oraz takżę Marii Anny z 22 Jan 1791 r. . (musiała wkrótce umrzeć skoro Marcin żeni się po raz drugi w 1792 roku z Katarzyną Latecką)
Anastazja Karwacka chrzestną w 1786 Franciszka Karwackiego syn Georgiusa Karwackiego i Katarzyny córki Jana Chrzanowskiego; wraz z Andrzejem Ch/Krzanowski oraz takżę Marii Anny z 22 Jan 1791 r. . (musiała wkrótce umrzeć skoro Marcin żeni się po raz drugi w 1792 roku z Katarzyną Latecką)

** 1750-60 MARCIN KARWACKI s. Kazimierza i ANASTAZJA (Wiśniowska) rodzice urodzonego 5.XII 1786 MIKOŁAJA KARWACKIEGO, syn MARCINA KARWACKIEGO i ANASTAZJI Uza; chrzestni Stanisław Czernecki i Xenia ...wcześniej mieli ?
*** TOMASZ KARWACKI / Tomasza i
*** MACIEJ KARWACKI / Macieja.
**MARCIN KARWACKI (1720?) (syn Kazimierza i Marianny Ilnicka; ożeniony z Anastazją Wisniowską, z która miał synów (1750/60)
I legitymacja galicyjska w 1782 roku (synowie Marcina i Anastazji) Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1782 roku

*** 1778 WOJCIECH KARWACKI 2 miesiące s. Marcina Karwackiego zmarł 22 XII 1778 w domu nr 8
*** 1779 SZYMON KARWACKI 10 lutego 1781 2 lata umiera w domu nr 8
*** 1784 w marcu 1784 umiera - MACIEJ KARWACKI miał 4 dni, zmarł w domu nr 8
*** 1785 APOLONIA KARWACKA 3 miesieczna infans Karwacka umiera 7 listopad 1785 w domu nr 8

1768 MARCIN KARWACKI
1789 rok 1768 MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie PIOTRA KRZANOWSKIEGO s. Jana i TERESY GUŚKIEWICZ
1790 rok 1768 MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie MACIEJA MAZURA i MARIANNY CZERNICKIEJ
1796 MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie 12 czerwca 1796 Alexa Sikorskiego, s. Piotra i Józefy

** od 1792 druga żona KATARZYNA LATECKA (1776) c. Józefa lat 16; świadkowie Ignacy Czerwiński i Wojciech Mazur 11 XII 1792 2 ślub
druga żona KATARZYNA LATECKA (1776) c. Józefa lat 16; świadkowie Ignacy Czerwiński i Wojciech Mazur 11 XII 1792 2 ślub ale MARCIN ma tylko 24 lata (1768) ???? czy to ten sam czy syn synowiec starszego

Synowie Marcina Karwackiego i Anastazji Wiśnioweskiej:
*** 1760 TOMASZ KARWACKI
***1760 MACIEJ KARWACKI; synowie Marcina Karwackiego i Anastazji Wisniowskiej, wnukowie Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnicka; którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1792 roku (UWAGA: ich Ojciec MARCIN chyba był starszy id MARCINA z 1768 ojca Mikołaja i Michała)
*** 1786 MIKOŁAJ KARWACKI :5.XII 1786 urodził się MIKOŁAJ KARWACKI, syn MARCINA KARWACKIEGO i ANASTAZJI Uza; chrzestni Stanisław Czernecki i Xenia ...
*** 1794 MICHAŁ KARWACKI ur 15 czerwca 1794 roku syn Marcina Karwackiego i Anastazji; chrzestni Mikołaj Hryćków i Katarzyna Lewandowska.

(koniec metryk ślubnych Horpina w 1796

Rodzina Grzegorza Karwackiego i Katarzyny Krzanowskiej
**1765 GRZEGORZ/Gregoriusz KARWACKI syn/synowiec Kazimierza, ożeniony z KATARZYNĄ KRZANOWSKĄ rodzice m.in. Franciszka KARWACKI, ur. 18 January 1786, syn Georgiusa Karwackiego i Katarzyny córki Jana Chrzanowskiego; chrzestni Andrzej Ch/Krzanowski i Anastazja Karwacka/ także Marii Anny z 22 Jan 1791 r. (musiała wkrótce umrzeć skoro Marcin żeni się po raz drugi w 1792 roku z Katarzyną Latecka)
1792 rok GRZEGORZ KARWACKI świadkiem na ślubie 1770 FRANCISZKA KARWACKIEGO lat 22 ślub 1792 i 1774 JADWIGI CZERNICKIEJ c. MACIEJA l. 18 ślub 1792
Dzieci Grzegorza Karwackiego i Katarzyny Krzanowskiej
***1786 FRANCISZEK KARWACKI syn Georgiusa Karwackiego i Katarzyny córki Jana Chrzanowskiego; chrzestni Andrzej Ch/Krzanowski i Anastazja Karwacka/ także Marii Anny z 22 Jan 1791 r. . (musiała wkrótce umrzeć skoro Marcin żeni się po raz drugi w 1792 roku z Katarzyną Latecka)
1786 FRANCISZEK KARWACKI, ur. 18 January 1786, syn Georgiusa Karwackiego i Katarzyny córki Jana Chrzanowskiego; chrzestni Andrzej Ch/Krzanowski i Anastazja Karwacka
31 października 1805 FRANCISZEK KARWACKI chrzestnym Michała s. Macieja i Barbary Bahrey
Dzieci Franciszka Karwackiego i Teresy Barbeczyk i Apolonii ???.......
**** 1824 ANTONIA KARWACKA ur 16 luty 1824, c. Franciszka Karwackiego i Teresy Barbecowej; chrzestni Maciej Czernicki i Jadwiga Krzanowska
**** 1825 PETRONELA KARWACKA, ur 13 stycznia 1825 córka Franciszka Karwackiego i Apolonii Podoleckiej. Chrzestni Andrzej Tyrba, Maria Liśińska

*** 1791 MARIA ANNA KARWACKA, ur 22 January 1891, córka Georgii Karwacki i Katarzyny Chrzanowskiej; chrzestni Petrus Markiewicz i ANASTAZJA KARWACKA (w zapisie „plebeje” a przecież wylegitymowani szlachcice)
*** 1794 ANTONI KARWACKI, ur. 3 czerwca 1794, syn Georgiusa Karwackiego i Katarzyny z Crzanowskich, chrzestni Andreas Chrzanowski i Anastazja Karwacka (plebeje z Horpina

Rodzina Franciszka Karwackiego i Jadwigi Czernickiej
** 1770 Brat FRANCISZEK KARWACKI ślub ur 1770 FRANCISZKA KARWACKIEGO lat 22 ślub 1792 i 1774 JADWIGI CZERNICKIEJ c. MACIEJA l. 18 ślub 1792
żona JADWIGA CZERNICKA c. Macieja
** 1770 FRANCISZK KARWACKIbrat Sebastiana syn/synowiec Kazimierza lat 22 ślub 1792 i 1774 JADWIGI CZERNICKIEJ c. MACIEJA l. 18 ślub 1792
31 października 1805 FRANCISZEK KARWACKI chrzestnym Michała s. Macieja i Barbar Bahrey
zona JADWIGA Czernicka Karwacka
** 1770 JADWIGA KARWACKA 9 stycznia 1806 JADWIGA KARWACKA chrzestną Agnieszki córki Grzegorza Krzanowskiego i Rozali Czernickiej

Rodzina Sebastiana (1) Karwackiego i Katarzyny Marszałkowny
** 1770 SEBASTIAN (1) KARWACKI brat Franciszka 1770 syn/synowiec Kazimierza, ożeniony z Katarzyną Ksenia Marszałkówną...., ojciec Marii z 7 stycznia 1798 i Antoniego z 13.VI.1802
Dzieci Sebastiana (1) Karwackiego i Katarzyny Marszałkówna
*** 1798 MARIA KARWACKA, ur. 7 January 1798, corka Sebastiana (1) Karwackiego i Katarzyny Marszalkowny ; chrzestni: FRANCISZEK KARWACKI, rolnik, Anastazja Karwacka, Andrzej Krzanowski, Halina Krzanowska, Barbara Malicka, Grzegorz ... wszystko Rolnicy z Horpina
*** 1808 BARBARA KARWACKA ur 10 sierpnia 1808, c. Sebastiana Karwackiego i Katarzyny Marszalkówny; chrzestni Marcin Krzanowski i Konstancja Czernicka
*** 1802 ANTONI KARWACKI, ur 13 czerwca 1802/poz. 2 syn Sebastiana (1) Karwackiego i Katarzyny Marszałkówny; chrzestni FRANCISZEK KARWACKI i Barbara Malicka
Dzieci Antoniego Karwackiego i Marianny Ładyszyny
****1834 TERESA KARWACKA, ur.15 październik 1834 córka Antoniego Karwackiego i Marianny ; matka Jakuba, babka Michała
***** 1860 JAKUB KARWACKI syn Teresy Karwackiej
1) żona Maria Hrycków
2) zona Irena barska
wnuki Teresy Karwackiej
dzieci Jakuba Karwackiego 1) Marii Hrycków 20 Ireny Barskiej;
****** 1901 MICHŁA KARWACKI: 26 luty/ 3 marzec 1901 w domu HORPIN 3 urodził się MICHAŁ KARWACKI (zmarł 16 lutego 1902) s. Jakuba Karwackiego (syna Teresy Karwackiej) i Marii Hrycków (c. Teodora i Marii Tracz); chrzestni Eliasz Łuczko, Tekla Jurczyszyn
****** MICHAŁ KARWACKI: 26 luty/ 3 marzec 1901 w domu HORPIN 3 urodził się MICHAŁ KARWACKI (zmarł 16 lutego 1902) s. Jakuba Karwackiego (syna Teresy Karwackiej) i Marii Hrycków (c. Teodora i Marii Tracz); chrzestni Eliasz Łuczko, Tekla Jurczyszyn
****** 1903 STANISŁAW KARWACKI;12/16 maj 1903 w domu HORPIN 3 urodził się STANISŁAW KARWACKI, zmarł 9 kwietnia 1909; s. Jakuba (s. Teresy Karwackiej) i Ireny Barskiej ( c. Blasio i Zofii Hrycków)
****** 1905 MICHAŁ KARWACKI;12 styczeń/2 luty 1905 w domu HORPIN 3 urodził się MICHAŁ KARWACKI, s. Jakuba (s. Teresy Karwackiej) i Ireny (c. Blasio Barskiego i Zofii Hrycków) zginął z.. zginął 1944 z rąk UPA
żona
****** Michał Karwacki (dziadek p. Ewy Przybył)
babcia -******Anna Karwacka z domu Tułuczkiewicz urodzona w 1905 r w Horpinie
****** Katarzyna Karwacka - siostra dziadka Michała urodzona w 1907 roku w Horpinie
Powiat Kamionka Strumiłłowska: wśród kilkudziesięciu ofiar ustalono nazwiska 23, zginęli we wrześniu 1944 w mci Horpina/Horpin ( tam jest przysiółek Karwacki według Słownika Geogr. Sulimierskiego):
MICHAŁ KARWACKI
STANISŁAW KARWACKI, s. Michała
dzieci Michała i Anny Tułuczkiewicz Karwackich
1/ ******* 1924 Stanisław Karwacki urodz. w 1924 roku - zamordowany razem z dziadkiem w 1944 roku
2/ ******* 1927 Stefania Karwacka urodz. w 1927 roku w Horpinie
3/ ******* 1929 Helena Karwacka urodz. w 1929 roku w Horpinie
4/ ******* 1931 Franciszek Karwacki urodz. w 1931 roku w Horpinie
5/ ******* 1934 Maria Karwacka urodz. 22.05.1934 roku w Horpinie
6/ ******* 1934 Michał Karwacki urodz. 22.05.1934 roku w Horpinie
(Ewa Przybył) :Ja jestem córką Michała Karwackiego mieszkam w Elblągu. Moi rodzice mieszkają w pow. Elbląg. Nasza rodzina mieszka w Elblągu i okolicach. Osoby noszące nazwisko Karwacki z mojej rodziny to: tata Michał. moja mama i moi bracia , oraz ich rodziny a także bratowa taty , ponieważ brat już umarł. Jeżeli będą potrzebne jakieś informacje na temat dzieci - to służę pomocą.
7/ ******* 1937 Aniela Karwacka urodz. w 1937 roku w Horpinie
8/ ******* 1940 Anna Karwacka urodz. w 1940 roku w Horpinie

Witam!
Mam na imię Ewa. Pochodzę z rodu Karwackich. Mój dziadek to Michał Karwacki urodzony w 1905 roku w Horpinie , który został zamordowany w 1944 roku razem ze swoim synem Stanisławem. Babcia z dziećmi uciekła .
Tak jak napisałam dziadek –
* Michał Karwacki
babcia - *Anna Karwacka z domu Tułuczkiewicz urodzona w 1905 r w Horpinie
* Katarzyna Karwacka - siostra dziadka Michała urodzona w 1907 roku w Horpinie
dzieci Michała i Anny Karwackich:
1/ ** Stanisław Karwacki urodz. w 1924 roku - zamordowany razem z dziadkiem w 1944 roku
2/ ** Stefania Karwacka urodz. w 1927 roku w Horpinie
3/ ** Helena Karwacka urodz. w 1929 roku w Horpinie
4/ ** Franciszek Karwacki urodz. w 1931 roku w Horpinie
5/ ** Maria Karwacka urodz. 22.05.1934 roku w Horpinie
6/ ** Michał Karwacki urodz. 22.05.1934 roku w Horpinie
7/ ** Aniela Karwacka urodz. w 1937 roku w Horpinie
8/ ** Anna Karwacka urodz. w 1940 roku w Horpinie.

Ja jestem córką Michała Karwackiego mieszkam w Elblągu. Moi rodzice mieszkają w pow. Elbląg. Nasza rodzina mieszka w Elblągu i okolicach. Osoby noszące nazwisko Karwacki z mojej rodziny to: tata Michał. moja mama i moi bracia , oraz ich rodziny a także bratowa taty , ponieważ brat już umarł. Jeżeli będą potrzebne jakieś informacje na temat dzieci - to służę pomocą.
Proszę o kontakt.Pozdrawiam gorąco.
*** Ewa Przybył z domu Karwacka

Xxxxxxxxxxxxxx
*** 1805 MACIEJ KARWACKI, ur 13 january 1805, syn Sebastiana Karwackiego i Katarzyny Marszalkówny’; chrzestni FRANCISZEK KARWACKI i Katarzyna Czernicka
*** 1808 BARBARA KARWACKA ur 10 sierpnia 1808, c. Sebastiana Karwackiego i Katarzyny Marszalkówny; chrzestni Marcin Krzanowski i Konstancja Czernicka

około 1880
AGNIESZKA KARWACKA – Kos ;ANTONINA c. Mikołaja Kos i Agnieszki Karwackiej

Rodzina Sebastiana (2) Karwackiego i Kseni .........
** 1770 SEBASTIAN (2) KARWACKI syn/synowiec Kazimierza, ożeniony z Xenią...... z Horpina .... ojciec Marii z 4 grudnia 1802
14 marca 1808 KSENIA KARWACKA (żona Sebastiana 2) chrzestną Józefa, syna Szymona i Anny Szybisko/
Dzieci Sebastiana (2) Karwackiego i Xeni........
*** 1802 MARIA KARWACKA, ur. 4 grudnia 1802 córka Sebastiana Karwackiego i Kseni....... z Horpina, chrzestni Jan Czernicki i KATARZYNA KARWACKA
*** 1807 KATARZYNA KARWACKA ur 8 grudnia 1807, córka Zebastiana (2) Karwackiego i Xeni......., chrzestni Jan Czernicki i Maria Jaszczynczyn
*** 1809 MICHAŁ KARWACKI, ur 8 października 1809 syn Sebastiana Karwackiego i Xeni Wan.....; chrzestni Jan Czernicki i Jadwiga Krzanowska
*** 1823 WOJCIECH/Adalbert KARWACKI ur 31 kwietnia 1823, syn Sebastiana Karwackiego o Xeni Matwiejewej ?????; chrzestni Józef i Agnieszka Czerniccy
Dzieci Wojciecha Karwackiego i Xeni Jakimowicz
**** 1859 BASILIUS KARWACKI, ur. 6 January 1859 syn Adalberta (s. Sebastiana i Xeni Matwiejew) i Xeni Jakimowicz (c. Dominika i Marii)

Rodzina Ignacego Karwackiego i Katarzyny Hrycków
** 1770 IGNACY KARWACKI mąż Katarzyny Hrycków, ojciec Kazimierza z 5 marca 1804
Dzieci Ignacego Karwackiego i Katarzyny Hryćków z Horpina ? czy ........
*** 1804 KAZIMIERZ KARWACKI, ur. 5 marzec 1804 syn Ignacego Karwackiego i Katarzyny Hrycków z Horpina; chrzestni Marcin Czernicki i Maria Latecka rolnicy z Horpina.......
KAZIMIERZ KARWACKI (ur. 1814) i MARIANNA w Kanadzie MB DAUPHIN District
1804 KAZIMIERZ KARWACKi syn Ignacego o Katarzyny Hrycków
Syn Kazimierza i Marianny Karwackich (czy wnuk) I synowa z dziećmi ???
1866 BAZYL WASYL KARWACKI
Zona 1876 TEKLA KARWACKA
Dzieci Wasyla i Tekli:
1892 JAN KARWACKI Yanko Karswatski
1897 JOZEFA KARWACKA Yusepka Karswatski
1899 ANNA KARWACKA Hanka Karswatski
1901 ANASTAZJA KARWACKA Nashta Karswatski
1903 MARIA KRWACKA Marie Karswatski

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ukraina HORPIN Zelechow 10.X.2014
1717-1777 zgon styczeń STANISŁAW KARWACKI lat 60
1772...1794 styczeń 6; FRANCISZEK KARWACKI lat 22 & JADWIGA c. Macieja Czernickiego; sw. GRZEGOZR KARWACKI

MARCIN KARWACKI:
1778-1778 zgon WOJCIECH KARWACKI syn Marcina 2 miesiace
1779-1781 zgon styczeń SZYMON KARWACKI 2 lata syn Marcina

1763-1783 zgon MIACHAŁ KARWACKI lat 20
1773-1786 zgon 15 grudzień KARWACKA lat 13
1784-1784 zgon MACIEJ KARWACKI 4 dni
1785-1785 zgon APOLONIA KARWACKA 3 dni
1774-1789 zgon sierpień 24 JAN KARWACKI lat 15
1791-1792 zgon MARIANNA KARWACKA 1 rok
1784-1787 zgon N Karwacka, lat 13

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

W latach 1776-1796 byli dziećmi NIE MA ICH W METRYKACH
** 1770 SEBASTIAN (2) KARWACKI syn/synowiec Kazimierza, ożeniony z Xenią...... z Horpina .... ojciec Marii z 4 grudnia 1802
** 1770 IGNACY KARWACKI mąż Katarzyny Hrycków, ojciec Kazimierza z 5 marca 1804

Horpin 25
Rodzina Jana Karwackiego i Apolonii
1800 JAN KARWACKI i APOLONIA KARWACCY ((ur. ok. 1800 roku) rolników i mieszkańców Horpina 25, rodzice
* 1829 MARIANNA KARWACKA (ur. ok. 1829 roku) 1) KATARYNY 2) KINACH
1829 MARIANNA KARWACKA – 1) Kataryna- 2) Kinach ; 30 maja 1876, poz. 10/str 10 (Z ksiąg parafii Żelechowo (Horpin) w Archiwum Diecezji Lwowskiej w Krakowie) (księga małżeństw) : pobrali się: wdowiec Bazyli Kinach, l. 49 syn Andrzeja i Marianny rolników w Żelechowie Małym oraz MARIANNA (ur. ok. 1829 roku) KATARYNA, córka JANA i APOLONII KARWACKICH ((ur. ok. 1800 roku) rolników i mieszkańców Horpina 25, wdowa l. 47. Swiadkowie Józef Baliński i Wojciech Czernicki

Dom nr 8
Rodzina Stanisława Karwackiego i Agnieszki Guskiewicz
** 1770 STANISŁAW KARWACKI mąż Agnieszki Guskiewicz.....
zona 1770 AGNIESZKA KARWACKA11 marca 1804 AGNIESZKA KARWACKa jest chrzestną Grzegorza
Dzieci Stanisława Karwackiego i Agnieszki Guskiewicz.......
*** 1800 AGNIESZKA KARWACKA-Willman
9 września 1821 urodził się LAURENTY WILLMAN syn Antoniego Willmana i Agnieszki Karwackiej
1 kwietnia 1824 urodził się LUDWIK syn Antoniego Willmana i Agnieszki Karwackiej
9 kutego 1827 urodził się TADEUSZ syn Antoniego Willmana i Agnieszki Karwackiej
Dzieci Stanisława Karwackiego i Agnieszki Guskiewicz.......
*** 1815 MARIA KARWACKA, ur. 6 grudnia 1815 córka Stanisława Karwackiego i Agnieszki Guskiewicz; chrzestni Marcin Krzanowski i Matrona Bratunina.
*** MARIA KARWACKA-Szybajło, c. Stanislawa Karwackiego i Jadwigi Guskiewicz, zona Laurentego (s. Szymona i Anny),
**** 1858 LAURENTY SZYBAJŁO 7/8 sierp 1858 dom nr 15
MARIA KARWACKA chrzestna Andrzeja Lateckiego 24/26 XI 1874
*** 1822 APOLONIA LUDWIKA KARWACKA, ur. 28 listopada 1822, c. Stanisława Karwackiego i Agnieszki Buśkiewicz; chrzestni Marcin Krzanowski i Katarzyna Górska

HORPIN 1..8... 149
* 1800 JÓZEF KARWACKI mąż TERESY Barbeczyk ?? ojciec Rosalii z 10 października 1815 JÓZEF KARWACKI (ur ok. 1800) i TERESA BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik rodzice JAKUBA/JACOBUS KARWACKI
Dzieci Józefa Karwackiego i Teresy Barlińskiej.......
** 1815 ROSALIA KARWACKA, ur. 10 pazdziernika 1815 córka Józefa Karwackiego i Teresy Barbec; chrzestni Jan Czernicki i Anna Barlinskiej
** 1821 MIKOŁAJ KARWACKI ur 24 grudnia 1821 syn Józefa Karwackiego i Teresy Berlinskiej; chrzestni Józef Czernicki i Agnieszka Krzanowska.; zona MARIA KOSTIUK
syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk:
*** 1850 JAKUB KARWACKI :JAKUB/JACOBUS syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk
*** 1855 JAN KARWACKI ur 9 czerwca 1855 w domu nr 8 , syn MIKOŁAJA KARWACKIEGO ( ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) i MARTY KOSTIUK (cc. Mikołaja Kostiuka i Ewy Jasnowych); chrzestni Michał Chrzanowski i Agnieszka z Karwackich uxor Wojciechowa Czernicka
***JAN KARWACKI ur. 9. VI. 1855 syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk oraz żona ANNA JAWNA ur. 20 lipca 1862, c, Sebastiana i Agnieszki z Kozów, pobrali się 16 listopada 1879 roku; z córka AGNIESZKĄ KARWACKĄ (zm. 14 lipca 1881; mieszkają w domu HORPIN 8
JAN KARWACKI ur. 9. VI. 1855 syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk oraz żona ANNA JAWNA ur. 20 lipca 1862, c, Sebastiana i Agnieszki z Kozów, pobrali się 16 listopada 1879 roku; z córka AGNIESZKĄ KARWACKĄ (zm. 14 lipca 1881; mieszkają w domu HORPIN 8
1 zona ANNA JAWNA
pobrali się 16 listopada 1879 roku JAN KARWACKI ur. 9. VI. 1855 syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk oraz żona ANNA JAWNA ur. 20 lipca 1862, c, Sebastiana i Agnieszki z Kozów
Dzieci Jana Karwackiego i Anny Jawnej
***1880 AGNIESZKA KARWACKA zmarła 14 lipca 1881
*** 1887 PIOTR KARWACKI ur 5/8 sierpień 1887 w domu nr 8 (strona 134) syn JANA KARWACKIEGO (ss Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz Felicji (c. Joachima Mielnius..?) PIOTR KARWACKI wdowiec wspomniany na str 93 Spisu Rodzin
PIOTR KARWACKI ożeniony z Katarzyną Hołowko: 1910 13 IV/ch 7 V. 1930 – urodził się JAN KARWACKI, s. Piotra Karwackiego (s. Jana i .....) oraz Katarzyny Hołówko c. Laurenta
PIOTR KARWACKI ożeniony z Katarzyną: 1910 13 IV/ch 7 V. 1930 – urodził się JAN KARWACKI, s. Piotra Karwackiego (s. Jana i .....) oraz Katarzyny Hołówko c. Laurenta
**** 1930 JAN KARWACKI syn Piotra i katarzyny Hołowko; JAN KARWACKI: 1910 13 IV/ch 7 V. 1930 – urodził się JAN KARWACKI, s. Piotra Karwackiego (s. Jana i .....) oraz Katarzyny Hołówko c. Laurenta

2 żona Jana FELICJA MELENIUS
Dzieci Jana Karwackiego i Felicji Mielnius
dzieci Jana i II żony...
****1894 MIKOŁAJ KARWACKI; 16/20 january 1894 w domu HORPIN 102 urodził się MIKOŁAJ KARWACKI, syn Jana Karwackiego (syna Mikołaja Karwackiego i Marii/Marty Kostiuk) i Feuronii Terasiuk (c. Joachima i Heleny Miekusz); chrzestni D. Juszczyszyn, Katarzyna Panasina.
**** 1897 ANDRZEJ KARWACKI; 9/10 sierpień 1897 r w domu HORPIN 104 urodził się ANDRZEJ KARWACKI; syn Jana Karwackiego (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i Jeuroni Panasiuk ) c. Joachima i Heleny Mikusz); vhrzestni Stefan Kier i Anna Harasymow

*** 1858 FRANCISZEK KARWACKI ur 31 sierpień 1858 w domu nr 8 syn MIKOŁAJA KARWACKIEGO (ss Józefa i Teresy Barbekowej Karwackich) i MARTY KOSTIUK ( cc. Mikołaja Kostiuka i ewy Jasnowych). Chrzestni Sebastian Czernicki i Ewa JaszczyszynFRANCISZEK KARWACKI: 1888 - zaślubiny FRANCISZKA KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz TEKLI PETRYSZYN (c. Anny Petryszyn),
żona Tekla Petryszyn
dzieci Franciszka Karwackiego i Tekli Petryszyn
**** 1889 JAN KARWACKI :13/13... 1889, w domu HARPIN 58 urodził się JAN KARWACKI, syn FRANCISZKA KARWACKIEGO (s. Miokołaja i Marii Kostiuk) oraz TEKLI PETRYSZYN (c. Anny Petryszyn)
**** 1897 JOZEF KARWACKI: 28/31 październik 1897 w domu HORPIN 83 urodził się JÓZEF KARWACKI (zmarł 14 IV 1898 r) , syn FRANCISZKA KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii/Marty Kostiuk) i Tekli Petryszyn (c. Anny Petryszyn)
**** 1901 MICHAŁ KARWACKI : 17/21 IV.1901 w domu HORPIN 85 urodził się MICHAŁ KARWACKI. S. Franciszka (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i Tekli Petryszyn (c. Anny Petryszyn)

*** 1861 JÓZEF KARWACKI ur 16 marca 1861 w domu nr 8 syn Mikołaja Karwackiego (ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) oraz Marianny Kostuik (cc Grzegorza Kostiuka i Anny Uwanczyszyn); chrzestni Tadeusz Rogowski ; Teresa Iwanczyszyn uxor Gregori) JÓZEF KARWACKI – zaślubiny JÓZEFA KARWACKIEGO, s. MIKOŁAJA KARWACKIEGO i Marianny Kostiuk z MARIĄ CIOS, c. Jana i Julii Ciosów
żona MARIA Cios
dzieci Józefa Karwackiego i Marii Cios;
**** 1891 ANGELA KARWACKA: 12ur/20ch grudnia 1891, w domu HORPIN 8 urodziła się ANGELA KARWACKA, córka JÓZEFA KARWACKIEGO syna MIKOŁAJA i Marii Kostiuk KARWACKICH oraz MARII CIOS, córki Jana i Julii Ciosów; chrzestni Józef Muszyński i Anastazja Maruch
**** 1895 BRONISŁAWA KARWACKA; 17/20 february/luty 1895 roku w domu Horpin 208 urodziła się BRONISLAWA KARWACKA, córka Józefa Karwackiego (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz Marii Cios (c. Jana i Julii); chrzestni. Jan Gronczewski i Rozalia Kataryn

*** 1866 PIOTR KARWACKI , ur 23/24 czerwiec 1866 w domu nr 8; syn Mikołaja Karwackiego (ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) oraz Marianny Kostiuk (cc Grzegorza Kostiuka i Anny Iwanczyszyn); chrzestni: Tadeusz Rogowski i Marianna Krzanowska; PIOTR KARWACKI wdowiec wspomniany na str 93 Spisu Rodzin

*** 1869 WINCENTY KARWACKI ur ½ lutego 1869 w domu nr 8, syn MIKOŁAJA (ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) oraz MARIANNY KOSTIUK (cc. Grzegorza Kostiuka i Anny Iwanczyszyn); chrzestni Tadeusz Rogowski i Maria Krzanowska
1) żona JULIA OLEJNIK Julii Olejnik
2) żona PELAGIA KASZUBA

AGNIESZKA KASZUBA zd.TOKARSKA • niunia246@wp.pl
IP: 86.150.210.XXX • Data: Poniedziałek, 11 lutego 2008 12:36:31
SZUKAM WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT RODZINY KARWACKICH.MOJA BABCIA NAZYWALA SIE WALERIA IZABELA RAFAELA KARWACKA,URODZILA SIE CHYBA W SAMBORZE,ALE TEGO NIE JESTEM PEWNA.JEJ OJCIEC BADZ DZIADEK NAZYWAL SIE MARCELI KARWACKI A JEGO ZONA KSAWERA.ZA WSZELKIE INFORMACJE DZIEKUJE

geneteka lipiec 2018
1820 Michał Karwacki i Marianna Maslanka z Tuchowa 8 km na S od Tarnowa
1864 Marceli Karwacki i Xsawera Maria Cyburth
Sambor 1888 26sl Marceli lat 24 Karwacki rodem z Tuchowa syn Miachala i marianny maslanki Ksawera Maria ur we Lwowie corka Konstnatego i Seweryny Dmytryszyn Cyburth Samborwnuki Mikołaja Karwackiego i Marii: których ??????
dzieci Wincentego i Julii Olejnik.........;
**** 1894 ANNA KARWACKA; 11/15 sierpnia 1894 roku w domu Horpin 8 urodziła się ANNA KARWACKA, c. WINCENTEGO KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii z Kostiuk Karwackich) oraz Julii Olejnik (s. Simona i Katarzyny z Korol). Chrzestni: Piotr Hryckow i Józef Zub
**** 1896 MICHAŁ KARWACKI; 14/15 november 1896 w domu Horpin 8 urodził się MICHAŁ KARWACKI (zmarł 12 XII 1896) , s. WINCENTEGO KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii Kostuch Karwackich) i Julii Olejnik (c. Szymona i Katarzyny Korol). Chrzestni: MICHAŁ KARWACKI i ANNA CZERNICKA
**** 1897 ANDRZEJ KARWACKI: 17/18 XII 1897 r w domu HORPIN 8 urodził się ANDRZEJ KARWACKI, s. Wincentego Karwackiego (s. Mikołaja i Marii z d. Kostiuk) oraz Julii Olejnik; chrzestni Michał Czernicki i Katarzyna Kondracka
**** 1899 MIKOŁAJ KARWACKI: 13/13 november 1899 w domu Horpin 8 urodził się MIKOŁAJ KARWACKI ( zmarł 13.XI.1899), syn Wincentego (syna Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz Julii Olejnik
**** 1901 WŁADYSŁAW KARWACKI; 19/22 january 1901 w domu HORPIN 8 urodził się WŁADYSŁAW KARWACKI, (zm. 11 luty 1904) syn Wincentego i Julii z olejników Karwackich,
dzieci Wincentego i Pelagii Kaszuba.........;
**** 1903 PAWEŁ KARWACKI:13/14 marzec 1903 w Harpinie urodził się PAWEŁ KARWACKI s. Wincentego (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz Pelagii Kaszuba (c. Łukasza i Katarz. Miekusz)
**** 1905 PIOTR KARWACKI; 15/16 lipiec 1905 w HORPIN urodził się PIOTR KARWACKI, s. Wincentego (s. Kikołaja i Marii) i Pelagii Kaszuba (c. Łukasza i Katarzyny Miekusz)
**** 1910 STEFAN KARWACKI: 15/16 styczeń 1910 urodził się STEFAN KARWACKI s. Wincentego (s. Mikołaja i Marii) i Pelagii Kaszuby (c. Łukasza i Katarz. Mikusz)
STEFAN KARWACKI, , syn ...... z ..... ?, ojciec Stanisławz Głogowa a, dziadek Piotra (Poznań
**** 1911 MIKOŁAJ KARWACKI: 25/26 listopad 1911 w domu HORPIN 227 urodził się MIKOŁAJ KARWACKI s. Wincentego (s. Mikołaja i Marii) i Pelagii Kaszuby (c. Łukasza i Katarzyny Mielnik); Chrzestni: Michał Czernecki, MARIA KARWACKA
**** 1916 JÓZEF KARWACKI: 23/23 X 1916 w domu HARPIN 227 urodził się JÓZEF KARWACKI, s. Wincentego (s. Mikołaja i Marii) i Pelagii Kaszuby

*** 1874 TEODOR KARWACKI; 28 kwietnia 1901, poz. 8/str.56 pobrali się: TEODOR KARWACKI l. 27 (ur. 1874); syn MIKOŁAJA KARWACKIEGO i Marianny z d. Kostiuk, rolników mieszkańców Horpina; oraz AGNIESZKA Błaszka c. Szymona i Katarzyny Mielnik, panna. L. 22; świadkowie Wojciech Czerwiński, Tomasz Spiech
zona 1889 Agnieszka Błaszka
dzieci Teodora Karwackiego i Agnieszki,
**** 1902 MARIA KARWACKA ;21/22 IV 1902 w domu HORPIN 156 urodziła się MARIA KARWACKA c. TEODORA, zmarła 2 marca 1905 roku (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i AGNIESZKI BŁASZKA (c. Szymona i Katarzyny Mielnik)
**** 1903 ANDRZEJ KARWACKI;21/22 listopad 1903 w Horpinie urodził się ANDRZEJ KARWACKI (zm 25. VI. 1905) s. TEODORA (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i Agnieszki (c. Szymona i Katarzyny Mielnik)
**** 1905 PAULINA KARWACKA:19/21 listopad 1905 w domu HARPIN 165 urodziła się PAULINA KARWACKA, c. Teodora (s. Jana i Marii Kosciuk) i Agnieszki Błażlów (c. Szymona i Katarzyny Mielnik)
**** 1912 MICHAŁ KARWACKI: 29 IX/3.X. 1912 w HORPINIE 165 urodził się MICHAŁ KARWACKI, s. Teodora (s. Mikołaja i Marii Kosciuk) oraz Marii Malinka (c. Basylia i Parasa Chrzanowska)

***TOMASZ KARWACKI i Helena Jakumowa
HELENA JAKUMOWA
wnuki Mikołaja i Marii Kostiuk
dzieci Tomasza Karwackiego i Heleny,
**** 1902 MICHAŁ KARWACKI; 13/14 październik 1902 w domu HORPIN 8 urodził się MICHAŁ KARWACKI, syn TOMASZA KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i HELENY JAKIERNOWIEC ( c. Dmitra i Marii Hrycków) chrzestni Peter Hrycków
**** 1904 JÓZEF KARWACKI: 19/23 marzec 1904 w domu HORPIN 8 urodził się JÓZEF KARWACKI, zm. 3. IV.1905, s. TOMASZA KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i HELENY JAKUMOWEJ (c. Marii Hrycków

GNIAZDO Podlaskie…. Rejon Białegostoku… NEWARK/Essex NJ
ALEKSANDER JAN lub ALBERT JAN KARWACKI , (syn Jana Karwackiego i Marii Czarnickiej) b, 23.VI.1895 . Białegostoku zm. 28 września 1980; mąż Giseli Toth (ur 23 feb 1901, ślub 20 apr 1919 Newark Essex NJ, d 2 dec 1980, c. Beli Toth i Marii Crast), rodzice Alberta John Karr ur 8 kwietnia 1824 zm. 1 grudzień 1824.

** 1829 ADAM KARWACKI ur 24 grudnia 1928 , syn Józefa Karwackiego i Teresy Barlinskiej
** ADAM KARWACKI i żona Agnieszka Szybajko;
Dzieci Adama Karwackiego.
*** 1852 TEKLA KARWACKA ur 4/5 wrzesień 1852 w domu nr 8; córka Adama Karwackiego (s. Józefa i Teresy Burlińskiej Karwackich) i Agnieszki Szybajło (c. Andrzeja Szabajło i Anny z Krzanowskich); chrzestni : Michał Krzanowski i Maciej Czernicki.

*** 1855 PIOTR KARWACKI ur 16/17 czerwiec 1855 w domu nr 8; syn Adama Karwackiego (s. Józefa i Teresy Barbrekowej Karwackich) i Agnieszki Szybajło (c. Andrzeja Szabajło i Anny z Krzanowskich; PIOTR KARWACKI wdowiec wspomniany na str 93 Spisu Rodzin
***Żona PAULINA ŻÓŁTANIECKA-Karwacka (c. Mikołaja i Ewy Tik)
Dzieci Piotra Karwackiego i Pauliny Zóltanieckiej
**** 1885 MARIA KARWACKA ur 22/23 sierpień 1885 w domu 149c. Piotra Karwackiego ( ss Adama i Agnieszki Sztbajło) oraz Pauliny Zółtanieckiej (cc Mikołaja Zóltanieckiego i Ewy Tik)
**** 1888 KAROL KARWACKI ur 20/23 sierpień 1888 w domu 149; syn PIOTRA (ss Adama i Agnieszki Szybajło) oraz Pauliny Zółtniowskiej ; chrzestni Alex Kot i Tekla Rasiewicz.

*** 1857 MICHAŁ KARWACKI ur 28/28 wrzesień 1857 w domu nr 8; syn Adama Karwackiego (s. Józefa i Teresy Bulińskiej Karwackich) i Agnieszki Szybajło (c. Andrzeja Szabajło i Anny z Krzanowskich); chrzestni Szymon Przeworski i Agnieszka Karwacka-Kot uxor Mikołaja Kota

*** 1860 WOJCIECH KARWACKI
*** WOJCIECH KARWACKI syn ADAMA KARWACKIEGO; ojciec MICHAŁ KARWACKI:18/19 kwiecień 1899 w domu HORPIN 1 urodził się MICHAŁ KARWACKI, s. Wojciecha Karwackiego (s. ADAMA Karwackiego i Agnieszko Przybyło) oraz Heleny Łaszczkiewicz (c. Bazyla i Anny z Wójtów); chrzestni Andreas Jurczyszyn i Pelagia Kataryna;
Dzieci Wojciecha Karwackiego i Heleny Łuszczakiewicz dom 149
**** 1888 ANDRZEJ KARWACKI ur 14/16 wrzesień 1888 w domu 149; syn Wojciecha Karwackiego (ss Adama i Agnieszki Szybajło) iraz Heleny Łaszczakiewicz (c. Bazylego i Anny z Woytów); ch. Franciszek Powroźnik i Maria Boyko;
**** 1899 MICHAŁ KARWACKI MICHAŁ KARWACKI:18/19 kwiecień 1899 w domu HORPIN 1 urodził się MICHAŁ KARWACKI, s. Wojciecha Karwackiego (s. ADAMA Karwackiego i Agnieszko Przybyło) oraz Heleny Łaszczkiewicz (c. Bazyla i Anny z Wójtów); chrzestni Andreas Jurczyszyn i Pelagia Kataryna;

*** 1867 AGNIESZKA KARWACKA ur 20/21 luty 1867 w domu nr 8; c. ADAMA (s. Józefa i Teresy Burli nskiej) i AGNIESZKI SZYBAJŁO (cc Andrzeja Szybajło i Anny Krzanowskiej); ch. Agnieszka Karwacka-Kot
*** AGNIESZKA Szybajło KARWACKA uxor ADAMA x chrzestna w 6/7 XII 1870
*** MARIA KARWACKA ur 2/3 wrzesnia 1868 w domu nr 8 c. ADAMA (ss. Józefa Karwackiego i Teresy Burlińskiej) i AGNIESZKI Szybajło (cc Andrzeja i Anny z Krzanowskich)

*** URSZULA KARWACKA ur 21/22 pażdziernik 1871 w domu nr 8; córka ADAMA (ss Józefa Karwackiego i Teresy Burlińskiej) oraz AGNIESZKI SZYBAJŁO ( cc Andrzeja Szybajło i Anny z Krzanowskich); chrzestni Wojciech Pelczanowski i Marianna Szybajłowa uxor Casimir x
*** WALENTY KARWACKI ur 12/13 lutego 1876 w domu 149; syn ADAMA Karwackiegi ( ss. Józefa i Teresy z Burlinskich) i Agnieszki Szybajło; chrzestni Agnieszka Karwacka Kot

*JÓZEF KARWACKI (ur ok. 1800) i TERESA Jasionowska BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik rodzice JAKUBA/JACOBUS KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej
Dzieci Józefa Karwackiego i Teresy Bacowjn
** 1833 JAKUB KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej
1 żona REGINA Kochanowska KARWACKA
2 zona AGNIESZKA z Krzanowskich 1) Kataryna 2) Karwacka
1833 JAKUB/JACOBUS KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej, syn JÓZEFA i TERESY BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik oraz AGNIESZKA KATARYNA, wdowa 37 lat, córka Jana i Zofii Krzanowskich rolników zamieszkałych w Horpinie; świadkami byli Józef Czerniecki i
12 september 1871 (Z ksiąg parafii Żelechowo (Horpin) w Archiwum Diecezji Lwowskiej w Krakowie)(księga małżeństw od 1871 do 1901) poz. 48, str.3; pobrali się JAKUB/JACOBUS KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej, syn JÓZEFA (ur ok. 1800) i TERESY BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik oraz AGNIESZKA KATARYNA, wdowa 37 lat, córka Jana i Zofii Krzanowskich rolników zamieszkałych w Horpinie; świadkami byli Józef Czerniecki i Stefan Harasik
JAKUB KARWACKI chrzestnym Anastazji Lateckiej, c, Jana 7/7 grudnia 1870
JAKUB KARWACKI, chrzestnym Jana Wilmana syna Szymona 16/17 1879, i MARII MAKARY 30 maja 1880
** 1830 AGNIESZKA KARWACKA-Kot ; córka Józefa Karwackiego i Teresy Jasionowskiej, żona Mikołaja Kota
AGNIESZKA KARWACKA ;5 november 1872, poz. 51(Z ksiąg parafii Żelechowo (Horpin) w Archiwum Diecezji Lwowskiej w Krakowie) (księga małżeństw 1871-1901) : pobrali się: Grzegorz Kataryna , l. 24 syn JANA i Zofii z Krzanowskich oraz Apolonia Kot, córka Mikołaja (Kota) i AGNIESZKI z KARWACKICH ( ur. ok. 1830)
Dzieci Agnieszki Karwackiej-Kot
*** 1857APOLONIA KOT 7/8 luty 1857 corka Agnieszki karwackiej, c. Józefa i teressy Jasionowskiej oraz Mikołaja Kota
*** 1865 ANTONINA KOT : ;7 February 1882, poz. 67; pobrali się Maksym Knij lub Kinach, l. 26 wdowiec, syn Piotra i Wiktorii z William; rolnicy i mieszkańcy Horpina oraz Antonina Kot (ur. 1865), córka Mikołaja i AGNIESZKI z KARWACKICH (ur. ok. 1850), rolników i mieszkańców Horpina, l. 17; świadkowie Grzegorz Ruski, Jan Kot
*** JOACHIM KOT
Dzieci Joachima Kota
**** 1876 MARIA KOT 15/16 lipiec 1876 w domu 51
**** 1879 MELANIA 28 luty 1879
**** 1884 ANNA 26 kwiecień 1884

Zgony Horpin 1776-1796

I SIEDZIBA KARWACKICH dom nr 8

Dzieci Marcina lub braci stryjecznych i braci Kazimierza
W latach 1776-1796 byli dziećmi ODNOTOWANE ICH ZGONY W METRYKACH

1778 WOJCIECH KARWACKI 2 miesiące s. Marcina Karwackiego zmarł 22 XII 1778 w domu nr 8
1779 SZYMON KARWACKI 10 lutego 1781 2 lata umiera w domu nr 8
1784 w marcu 1784 umiera - MACIEJ KARWACKI miał 4 dni, zmarł w domu nr 8
1785 APOLONIA KARWACKA 3 miesieczna infans Karwacka umiera 7 listopad 1785 w domu nr 8

II SIEDZIBA KARWACKICH dom nr 3

Dzieci Marcina lub braci stryjecznych i braci Kazimierza
W latach 1776-1796 byli dziećmi ODNOTOWANE ICH ZGONY W METRYKACH
1763 – 1783 MICHAŁ KARWACKI kawaler lat 20 – - umiera 7 styczeń 1783 w domu nr 3 (to jest dom Czernickich)
1772 – 1785 ,,,,,,,,,,,, KARWACKA - lat 13 umiera grudzień 1785 w domu nr 3 u Czernickich
1774 – 1789 JAN KARWACKI - - lat 15 umiera 24 sierpień 1789 w domu nr 3 u Czernickich
1790- 1791 MARIANNA KARWACKA 1 roczna umiera 9 kwietnia 1791 w domu nr 3 (Czernickich)

Śluby Horpin 1776-1796
od 1776 pełno Krzanowskich, Czernickich, Lateckich
nie ma ślubów Karwackich między 1776 – 1789

W latach 1776-1796 byli Karwaccy poza Stanisławem, Marcinem, Grzegorzem, Franciszkiem byli dziećmi

ur 1768 lub wcześniej MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie PIOTRA KRZANOWSKIEGO s. Jana i TERESY GUŚKIEWICZ w 1789 roku
ur 1768 lub wcześniej MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie MACIEJA MAZURA i TMARIANNY CZERNICKIEJ w 1790 roku

11 XII 1792 2 ślub 11 XII 1792 2 ślub 1768 MARCIN KARWACKI lat 24
1776 druga żona KATARZYNA LATECKA c. Józefa lat 16; świadkowie Ignacy Czerwiński i Wojciech Mazur 11 XII 1792 2 ślub

1796 MARCIN KARWACKI świadkiem na śłubie 12 czerwca 1796 Alexa Sikorskiego, s. Piotra i Józefy

ur 1770 GRZEGORZ KARWACKI świadkiem na ślubie
1770 FRANCISZKA KARWACKIEGO lat 22 ślub 1792
1774 JADWIGI CZERNICKIEJ c. MACIEJA l. 18 slub 1791

(koniec metryk ślubnych Horpina w 1796)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KRZEMIENIEC
SLUB
4 1853 3 Antoni Widkowski & 1853 Pawlina Karwacka Krzemieniec

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CYGANY (Patrz w słowniku biograficznym)
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.