Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

ks. Władysław Bukowiński

25.01.2015 01:40
ks. Władysław BukowińskiWspaniały, dobry, heroiczny i nieznany Polak, zmarł w Azji w 1974. Duszpasterz, który napisał w łagrze historię Polski.

Władysław Bukowiński. Urodzony w Berdyczowie (1904), student UJ (1921-31 prawo i teologia), ksiądz w Rabce i Suchej Beskidzkiej, Wykładowca (od 1936) i proboszcz (od 1939) w Łucku. Tam zastała go napaść moskiewska 17-go września.

W 1940 r. został uwięziony przez NKWD. Po opuszczeniu więzienia w r.1941 aktywnie pomagał uciekinierom i jeńcom. W latach 1945-1954 przebywał w radzieckich więzieniach i obozach pracy w Kijowie, Bakał, Czelabińsku i Dżezkazganie. Tam, po wyczerpującej, kilkunastogodzinnej pracy odwiedzał chorych w więziennym szpitalu, umacniał współwięźniów w wierze i nadziei, udzielał sakramentów, prowadził rekolekcje w różnych językach.[2]

Napisał i wykładał w łagrze historię Polski. W roku 1954 został zesłany do Karagandy, z obowiązkiem podjęcia pracy stróża, jednocześnie prowadząc tajne duszpasterstwo. Odbył wyprawy misyjne m.in. do Tadżykistanu, Ałmaty, Semipałatyńska, Aktiubińska. W 1958 r. został ponownie uwięziony na trzy lata i zesłany do łagrów. Trzykrotnie zamykany, przebywał w łagrach i więzieniach: 13 lat, 5 miesięcy i 10 dni. Po odbyciu kary kontynuował w Karagandzie pracę duszpasterską: w prywatnych domach odprawiał Msze św., katechizował, udzielał sakramentów. Zmarł w Karagandzie 3 grudnia 1974 r. do końca duszpasterzując.[2]

Ojciec ks. Władysława mieszkał w Pisarach koło Krzeszowic dzierżawiąc dobra Potockich. Matka - Jadwiga ze znanej na Podolu rodziny Scipio del Campo. Potomkowie stryja Gustawa - żyją do dzisiaj w Warszawie, a dzieci przyrodniego brata w Warszawie, Paryżu. Adam - kuzyn prawd. zginął w Oświęcimiu ze swoją żoną pianistką.

Bibliografia

[1] "Spotkałem człowieka" - oprac. Kowalów W.J. ks. w: Wołanie z Wołynia" Biały Dunaje-Ostróg 2006
[2] http://www.franciszkanska3.pl , za: tc/ rv, st/ KAI

Komentarze (2)

1.11.2015 21:38
Zobacz:
Henryk Scipio del Campo, „Rodowód polski rodziny Scipio del Campo od roku 1518”, „Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół” cz. 2, Biały Dunajec – Ostróg 2006, s. 17-31.
http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/a ... /img80.pdf
1.11.2015 21:40
Zobacz:
Barbara i Jan Kierznowscy (opr.), „Skrót drzewa genealogicznego ks. Władysława Bukowińskiego”, „Spotkałem Człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół”, cz. 2, zebrał i opracował ks. Witold Józef Kowalów, Biały Dunajec- Ostróg 2006, s. 20.
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.