Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Freda, pow. mariampolski

5.11.2015 11:23
Freda, dzisiaj osiedle Kowna, na Aleksocie, nad Niemnem. 1807-1815 w granicach Księstwa Warszawskiego i 1815-1915 Królestwa Polskiego (Kongresówka). Własność Godlewskich, którzy przybyli na te tereny z Mazowsza w XVIII wieku (jeszcze jeden dowód na to, że nie wszyscy Polacy na Litwie byli litewskiego pochodzenia). Józef Godlewski (1773-1867), bogaty ziemianin, prawnik, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej na Litwie (w Szawlach), a po wybuchu Powstania Listopadowego 1830-31 komisarz pełnomocny polskiej Rady Najwyższej Narodowej na województwo augustowskie (obejmujące także Suwalszczyznę dziś litewską), poseł na Sejm Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (Kongresówki), założyciel pobliskiego Godlewa i fundator kościołów na Suwalszczyźnie litewskiej – w Godlewie, Wejwerach i Piątku, wzniósł tu okazały pałac klasycystyczny i założył wspaniały park, który rząd litewski w 1923 roku przekształcił w kowieński ogród botaniczny; Józef Godlewski zmarł we Fredzie 12 stycznia 1867. Pałac w 1883 roku musiał być sprzedany władzom carskim i włączony został w obręb budowanej przez nich twierdzy kowieńskiej.
http://www.kworum.com.pl/

Aleksota
(lit. Aleksoto seniūnija) – lewobrzeżna dzielnica administracyjna Kowna, położona na południowy zachód od Śródmieścia, na lewym brzegu Jesi; obejmuje Aleksotę, Fredę, Koźliszki, Marwiankę; pełni funkcje mieszkaniowe.
Na Aleksocie znajduje się II fort Twierdzy Kowno. W Aleksocie powstał też pierwszy kowieński most podczas przeprawy wojsk napoelońskich w 1812 r. Obecny most aleksocki (Witolda Kiejstutowicza) został zbudowany w 1930 r.
W 1861 r. przy moście na Niemnie miała miejsce kilkudziesięciotysięczna Manifestacja Jedności Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Kownie w 1861 r.. Za Królestwa Polskiego istniała wiejska gmina Aleksota.
[wiki]

Freda dolna, wś i folw., i F. górna, wieś, pow. maryampolski, gm. Freda, par. Godlewo. F. dolna, wś liczy 2 dm„ 64 mk., folw, 3 dm., 31 mk.; P. górna 9 dm. i 180 mk. Dobra Fre da składają się z folw. P. Górna, F. Dolna, Sieniawa i młynu Jesia tudzież wsi poniżej wyszczególnionych; od Suwałk w. 105, od* Maryampola w. 49, od Kowna w. 3. Rzeka "Nie men stanowi granicę północną. Bozi. dwor ska wynosi m. 4048, a mianowicie: folw. Fre da Górna grunta orne i ogrody m. 760, łąk m, 86, pastwisk m. 20, wody m. 9, zarośli m. 114. nieużytki i place m. 50, razem m. 1039; pło-dozmian 9-poiowy, bud. murów. 16, drew. 7; folw. Freda dolna grunta orne i ogrody m. 76, łąk m. 6, pastwisk m. 34, wody m, 84, zarośli m. 6, nieużytki i place m. 53, razem m. 260, bud. mur. 2, drew. 3; folw. Sieniawa grunta orne i ogrody m, 189, łąk m. 21, wody m. 1, zarośli m. 13, nieużytki i place m. 11, razem m. 235; płodozmian 5-polowy, bud. mur. 4, drew. 1; młyn Jesia grunta orne i ogrody m. 52, łąk ms 17, wody m. 6, zarośli m. 28, nie użytki i place m. 20, razem m. 124, bud. mur. 2, drew. 5; lasu w ogóle jest m. 2390; oprócz powyższych wyszczególnień: gorzelnia, młyn parowy, młyn wodny, folusz. Droga żelazna przechodzi przez terytoryum dóbr. Wś Freda dolna osad 3, gruntu m. 2; wś Janucie os. 40, gruntu m. 749; wś Budry os. 9, gruntu m. 150; wś Wejwery os. 55, gruntu m. 1319; wś Grabowo os. 24, gruntu m. 531; wś Garonczyszki os. 5, gruntu m. 34; wś Giera os. 15, gruntu m. 383; wś Gorzyce os. 17, gruntu m. 441; wś Dygra os. 30, gruntu m. 732; wś Długa os. 39, gruntu m. 1003; wś Dziewogoła os. 45, gruntu m. 936; wś Bębowo os. 1, gruntu m. 49; wś Jeście os. 14, gruntu m. 10;, wś Żukle v. Filwa os. 11, gruntu m. 26; wś Żegaryszki os. 13, gruntu m. 30; wś Karkasy os. 17, grun tu m. 37; wś Kępiszki os. 47, gruntu ni. 914; wś Mitkuny os* 19, gruntu m. 508; wś Mazu-ryszki os. 22, gruntu m. 572; wś Mostajce os. 19, gruntu m. 305; wś Mauryce os. 29, gruntu m. 670; wś Marywil os. 3, gruntu m. 2; wś kolesie os. 44, gruntu m. 1296; wś Poderysz-ki os. 47, gruntu m. 1145; wś Poźery os. 33, gruntu m. 753; wś Porzecze os. 32, gruntu m. 548; wś Pobsztunie os. 26, gruntu m. 469; wś Podyczupie os. 38, gruntu m. 855; wś Piet-kieliszki os. 20, gruntu m. 497; wś Powice os. 11, gruntu m. 228; wś Pomejszupie os. 6, gruntu m. 63; wś Pobaliszki os. 10, gruntu m. 221; wś Polesie 03. 19, gruntu m. 523; wś No wotwór os. 9, gruntu m. 46; wś Eożyszki os. 16, gruntu m. 324; wś Poniemoń os. 22, grun tu m. 482; wś Pokichle os. 26, gruntu m. 476; wś Rynkupy os. 21, gruntu m. 585; wś Rasz-nowo oss 16, gruntu m* 319; wś Stanajce os, 37, gruntu m. 658; wś Skierdupie os. 9, grun tu m. 103; wś Twarkiszki os9 57, gruntu m. 1185; wś Tełajcie os. 15, gruntu m. 187; wś Tarpntyszki os. 12, gruntu m. 258; wś Czarna Buda os. 31, gruntu m. 668; wś Taboryszki v. Bojary os. 3, gruntu m. 18; wś Sznury os. 15, gruntu ms 101; wś Szyłele os. 16, gruntu m. 874; wś Jurgieniszki os. 61, gruntu m. 1064; wś Bielewicze os. 18, gruntu m. 430; wś Borowszczyzna os. 21, gruntu m. 136; osada miejska G-odlewo os. 88, gruntu m, 90; wś Giwa os. 37, gruntu m. 57; osada miejska Aleksota os. 137, gruntu m. 62; osada miejska Maryanka os. 64, gruntu ra. 50. (Nadmienia się, iż do roku 1872 dobra Freda były większych obszarów, gdyż rozdzielone zostały na trzy części). Grmina F. liczy iud. 6426, rozległości 18290 nir., sąd gm. okr. III w Godlewie, st. p. Wejwery. W skład gm. wchodzą: Budry, Cegielnia, Długa, Dygry, Freda dolna, F.-górna, Godlewo, Godlewo poparafial ne, Grabowo, Janucie, Jessia ws i młyn, Jo dżemie, Jurajtyszki, Jurgieniszki, Józefowo, Kalinowo, Karkazy, Kaźmierze wo, Kepiszki. Marwil wś i fol w., Michałowo, Mos tajcie, Nau gardyszki, Olszany, Piwicie, Pojenie, Polesie, Pomejszupie, Poniemoń dolny, Powicie, Powicie-Eynkuńskie, Rasznowo, Hożyszki, Rynku ny, Sieniawa, Spryndyszki, Stanąjcie, Sznury, Tabun-cegielnia, Tełajcie, Twarkiszki, Wójtopól, Wiciuny prywatne, W.-rządowe, Zagroda i Zaścianki.

[SGKP]