Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Formaniszki rej. wiłkomirski

5.11.2015 11:32
FURMANISZKI, były folwark polski na Litwie, koło Wiłkomierza (Litwa Kowieńska),
parafia Niemuniany-Nemaniūnai, w okręgu wileńskim. Urodziła się tutaj Zofia Klimańska (1812-1870),
polska publicystka i pisarka, współpracowała z polskim czasopismem „Gwiazda” wydawanym w Kijowie.
http://www.kworum.com.pl/