Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Spis wojska WKL. 1528 r.

10.04.2009 14:11
Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

http://kdkv.narod.ru

SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.

"A"
Abazowicz Aisup, Tatar 116
Abładyka, Tatar Aliszkawa char. 122 obrotu.
Aboksha, Tatar Aliszkawa char. 122 obrotu.
Aborowicz Kierim, Tatar jest 116 obrotem.
Aborowicz Jana, bojar Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Abragim, Abraim, Obragim, kn. 116 obrotu., 118 obrotu.; S . 38
Abragimowicz Alejko, Tatar Abragimawa scjagu 116 obrotu.
Abraimowicz Odmuchać, Tatar Abragimawa scjagu 116 obrotu.
Abramowaja, wdowa, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 160 obrotu.
Abramowicz Adam, zach. Padlaszskaga w-d. 108 obrotu.
Abramowicz Ławriniec, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 163
Abramowicza Matiej, bojar Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 obrotu.
Abramowicz Mikołaj, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.192
Abramowicza Mustufa, Tatar char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Abramowicza Paweł, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 192
Abramowicza Piotr, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.163
Abramowicza Stanisławy, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 163
Abramowicza Szczepan, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.163
Abramowicza Jakub, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 163
Abramowicza Kasporowaja, bojar Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 obrotu.
Awgusztyn, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 155 obrotu.
Awgusztyn, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d., jago brat - Marco Kiernozjek 173
Awgusztyn, plaban przy s . Miżeryczy, Bielicki padłszy. Wilenskaga w-d. 17 obrotu.
Awgusztynowaja Barbara, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d.111
Awgusztynowicz Andrzej, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 200
Awgusztynowicz Jezof, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 169 obrotu.; S . 133
Awgusztynowicz Martyny, bojar Kurkleuskaga padłszy. Trockaga w-d. 115
Awgusztynowicz Mikołaj, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 199
obrotu. Awgusztynowicz Piotr, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.153
Awgusztynowicz Stanisławy, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 200
Awgusztynowicz Jakub, bojar Kurkleuskaga padłszy. Trockaga w-d.115
Abramowicza Iwan, bojar Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d.46
Abramowicza Pac, bojar Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Abramowicza Jana, l. 10 obrotu.
Agrida, Tatar Kleckaga padłszy. 213
Agusztynowicz Bogusz, bojar Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Agusztynowicz Stanisławy, bojar Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Adama, bojar Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20 obrotu.
Piekłom, bojar Gandzingskaj wół. Żamojckaj ziemi 265 obrotu.
Piekłom, bojar Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Adamkowicz Araz, Tatar 116
Adamowaja Ganna, b. Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d.102 obrotu.
Adamowicz Bogdana, bojar Krożskaj wół. Żamojckaj ziemi 280 obrotu.
Adamowicz Bortko, bojar Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d.90 obrotu.
Adamowicz Wojtiech, bojar Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d.46 obrotu.
Adamowicz Griegoriej, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.143 obrotu.
Adamowicz Grigor, bojar Szoudauskaj wół. Żamojckaj ziemi 264 obrotu.
Adamowicz Kaspar, bojar Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d.45 obrotu.
Adamowicz Marco, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.141
Adamowicza Martyny, bojar Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d.105
Adamowicza Matiej, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.184 obrotu.
Adamowicz Michał, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.142
Adamowicza Sczasnyj, bojar Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Adamowicza Sczasnyj, bojar Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d.81
Adamowicza Szczasnyj, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.141 obrotu.
Adamowicz Szczepan, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.142
Adamowicza Juri, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.141 obrotu.
Adamowicz Jakub, bojar Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Adamowicza Jakub, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 142
Adiejkowicz turystyczny ranga ,
zach. Padlaszskaga w-d. 108 obrotu. Adko , kn., Marsz., Tatar char. Ahmed
WłanSanczukowicza 119 obrotu. Adko , Tatar char. kn.
BańkaSjenkawicza 123 obrotu. Adko , Tatar char. kn. Bańka Sjenkawicza, jago brat - Bańko
Sjenkowicz 123 obrotu. Adowkowicz Paweł , bojar Samiliszskaga padłszy. Trockaga
w-d.83 obrotu. Adym , Tatar Aliszkawa char
. 122 obrotu. AzarowiczBajrasz , Tatar Abragimawa scjagu 117 obrotu
. Azbierdiejewicz Bogdana, Tatar char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Azbierdiejewicz Szejbak, Tatar Abragimawa scjagu 117
Azbierdiejewicz, Tatar 116
Azbierdiejewicz, Tatar jest 116 obrotem.
Azjedienowicz jest Syty, ataman trocki, Tatar Abragimawa scjagu 118
Azjedinowicz Obiudusz, Tatar Abragimawa scjagu 117
Azizkowicz Mortuza, Tatar Abragimawa scjagu 117
Azizkowicz Mostufa, Tatar Abragimawa scjagu 117
Azykiewicz Magmiet, Tatar char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Aibrasz, Tatar Aliszkawa char. 122 obrotu.
Ainaszewicz Tobuzak, Tatar Aliszkawa char. 122
Aisip, Tatar Aliszkawa char., jago brat - Dienis 121 obrotu.
Ajdar, kn., Tatar Abragimawa scjagu 116 obrotu.
Ajdarawicza Andriejewaja, bojar Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 obrotu.
Ajkaszewicz, Tatar Aliszkawa char. 122
Ajrymowicza Mikołajewaja, wdowa, bojar Widguklskaj wół. Żamojckaj ziemi 253
Akalim, Tatar Aliszkawa char. 122 obrotu.
Akiżyd, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 80
Akshikiewicz Olechno, Tatar char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Ałdyrdyk, Tatar Aliszkawa char. 122 obrotu.
Aleksandrze, kn., jago bac'ka jest kn. Andrzej Sanguszkowicz Koszyrskij 14 obrotu.
Aleksandrowa Ludmiła, wdowa, bojarynia Rasjeinskaj wół. Żamojckaj ziemi 251
Aleksandrowicza Bogdana, bojar Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 93 obrotu.
Aleksandrowicz Wojtiech, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60 obrotu.
Aleksandrowicz Wojtiech, bojar Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53
Aleksandrowicza Iwan, bojar Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34
Aleksandrowicza Matiej, bojar Widuklskaj wół. Żamojckaj ziemi 255 obrotu.
Aleksandrowicz Mikołaj, bojar Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Aleksandrowicza Mikołaj, bojar Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 obrotu.
Aleksandrowicz Stanisławy, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 obrotu.
Aleksandrowicz Jurij, bojar Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Aleksandrowicza Jakub, bojar Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Aleksandrowicza Jakub, bojar Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56 obrotu.
Aleksiej, służący putny Ragaczouskaj wół. 214 obrotu.
Aleksiej, smalniansz (Smolnianin nie zrozumiale, można - to nazwisko, albo przezwisko) bojar Pinskaga padłszy. 210
Alełujewicz Borys, bojar Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 obrotu.
Alełujewicz Znakowało, bojar Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 obrotu.
Alijewicz Arom, Tatar Aliszkawa char. 122 obrotu.
Alimowicz Kiłdysz, Tatar Abragimawa scjagu 117
Ałykuczukowicz Jusup, Tatar Abragimawa scjagu 118
Alżbieta Mikołajewna, b. Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 obrotu.
Alżbieta Mstiszkowna, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Alżbieta Pietraszkowna, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Alżbieta Stanisławowna, pani, wdowa, wajawodzinaja trockaja 15 obrotu.
Alżbieta, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d., Jej syn jest Piotrem Martinowicz 71
Alżbieta, wdowa, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 obrotu.
Alkim Szymko, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78
Alktaszewicz Rimko, bojar Widuklskaj wół. Żamojckaj z-ł 1 253
Alsuszkowicz Grigor, bojar Dzirwanskaj wół. Żamojckaj ziemi 269 obrotu.
Alaksandr, marniał. kn. Lany. S . 32, 33, 36, 40, 44
Alachnowicz Rz. A., S . 403
Amanowicz Kurmasz, Tatar Aliszkawachar. 122
Ambrosowaja Ganna, zach. Darapckaj ziemi Padlaszskaga w-d. 127
Ambrosowaja, wdowa, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj ziemi 266 obrotu.
Ambrosowicz Michaił, bojar Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 93 obrotu.
Amołykowicz Janysz, Tatar char. Siej Żałał Minbałatawicza, jago syn - Jakub 118 obrotu.
Anaszkowicz-Jacyna Kazimir, s . 28, 29
Andriejewaja Barbara, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 obrotu.
Andriejewaja Margorieta, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 obrotu.
Andriejewaja Janowna, wdowa, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 159 obrotu.
Andriejewaja, wdowa, b. Kobrynskaj wół. 215 obrotu.
Andriejewaja, wdowa, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 130
Andriejewaja, wdowa, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 174
Andriejewaja, wdowa, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 190 obrotu.
Andriejewaja, wdowa, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 197
Andreewicza Mackielis, bojar Biarżanskaj wół. Żamojckaj L.a.-l 1 275 obrotu.
Andreewicz Abram, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 146
Andreewicza Awgusztyn, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 130
Andreewicza Adam, bojar Sudzjareuskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73
Andreewicza Adam, bojar Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 obrotu.
Andreewicz Andrzej, bojar Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 obrotu.
Andreewicz Bartosz, bojar Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 obrotu.
Andreewicz Bartosz, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 133 obrotu.
Andreewicz Bartosz, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 161
Andreewicza Biernat, bojar Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 obrotu.
Andreewicz Biernat, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 186
Andreewicza Biernat, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 196
Andreewicza Bogdana, bojar Miednszczkaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27
Andreewicza Wołodko, bojar Dzirwanskaj wół. Żamojckaj ziemi 269
Andreewicza Gregor, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 154 obrotu.
Andreewicz Gregor, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 193 obrotu.
Andreewicz Grigor, bojar Biarżanskaj wół. Żamojckaj ziemi 275 obrotu.
Andreewicz Daniło, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 182
Andreewicza Dołmat, bojar Kleckaga padłszy. 211 obrotu.
Andreewicz Jezof, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 169
Andreewicza Żygimont, bojar Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21
Andreewicza Iwan, p., padskarbi dworny, p.-rtg.. 9
Andreewicza Ignat, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Andreewicza Kazimir, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 134
Andreewicza Kirik, bojar Kleckaga padłszy. 212
Andreewicza Klimko, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 138
Andreewicza Kus, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 180 obrotu.
Andreewicz Lonia, bojar Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Andreewicza Martyny, 13
Andreewicza Martyny, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63 obrotu.
Andreewicz Martyny, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 138
Andreewicza Martyny, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 147 obrotu.
Andreewicz Martyny, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 161 obrotu.
Andreewicz Matiej, bojar Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48
Andreewicza Matiej, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 149
Andreewicza Matiej, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 150
Andreewicza Matiej, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 161 obrotu.
Andreewicz Matiej, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 174
Andreewicza Matiej, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 186
Andreewicza Matys, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 190 obrotu.
Andreewicz Mikłasz, 11 obrotu.
Andreewicz Mikłasz, bojar Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Andreewicza Mikłasz, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 154
Andreewicza Mikołaj, 13
Andrei[je]wicz Mikołaj, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 196; S . 146
Andreewicza Mikołaj, bojar Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 obrotu.
Andreewicz Mikołaj, bojar Konieuskaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Andreewicza Mikołaj, bojar Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28
Andreewicza Mikołaj, bojar Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 obrotu.
Andreewicz Mikołaj, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 128 obrotu.
Andreewicz Mikołaj, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 147
Andreewicza Mikołaj, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 150
Andreewicza Mikołaj, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 183
Andreewicza Mikołaj, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 186
Andreewicza Mis, służący putny Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58
Andreewicza Micko, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61
Andreewicza Mojzjesz, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 169 obrotu.
Andreewicz niewiar ,
zach. Bielskaj ziemiPadlaszskaga w-d. 175 Andreewicza Olekshi ,
zach. Bielskaj ziemiPadlaszskaga w-d. 175 Andreewicza Olechno , bojar
Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24 Andreewicza Onoszko , bojar Waukawyjskaga
padłszy. Trockaga w-d. 105 Andreewicza Paweł , bojar Dzirwanskaj wół. Żamojckaj
ziemi 269 obrotu. Andreewicz Paweł , zach. Bielskaj l.a. Padlaszskaga
w-d. 130 AndreewiczaPaweł , zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d
. 138 Andreewicza Pietko , zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d
. 182 AndreewiczaPiotr , bojar Wilkiejskaj wół. Żamojckaj ziemi
232 Andreewicza Piotr , bojar Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d
. 85 Andreewicza Piotr , zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.
143 Andreewicza Piotr , zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.
169 Andreewicza Piotr , zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.
187 Andreewicza Pietrasz, bojar Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Andreewicza Pik, bojar Dzirwanskaj wół. Żamojckaj ziemi 269 obrotu.
Andreewicz Sjeńko, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 180 obrotu.
Andreewicz Skindir, 13
Andreewicza Stanisławy, bojar Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 obrotu.
Andreewicz Stanisławy, bojar Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Andreewicza Stanisławy, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 134
Andreewicza Stanisławy, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 161 obrotu.
Andreewicz Stanisławy, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 169
Andreewicza Stanisławy, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 186
Andreewicza Stanisławy, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 189
Andreewicza Stanisławy, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 190 obrotu.
Andreewicz Stank, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 134
Andreewicza Stańko, bojar ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockagaw-d. 101 obrotu.
Andreewicz Stańko, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 165 obrotu.
Andreewicz Stadu, bojar putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 obrotu.
Andreewicz Sczasnyj, bojar Upickaga padłszy. Trockaga w-d. WEDŁUG obrotu.
Andreewicz Sczepan, bojar Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33 obrotu.
Andreewicz Tomko, bojar Łszczskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33 obrotu.
Andreewicz Urban, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 obrotu.
Andreewicz Fiediuk, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 182
Andreewicza Szymko, bojar Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21
Andreewicza Szczepan, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 147
Andreewicza Szczepan, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 157 obrotu.
Andreewicz Szczepan, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 162 obrotu.
Andreewicz Juriej, bojar Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49
Andreewicza Juszko, bojar Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 obrotu.
Andreewicz Juszko, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78
Andreewicza Juszko, bojar Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29
Andreewicza Jakub, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 149
Andreewicza Jana, bojar Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23
Andreewicza Jana, bojar Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Andreewicza Jana, bojar Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54 obrotu.
Andreewicz Jana, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 130
Andreewicza Jana, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 150
Andreewicza Jana, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 161 obrotu.
Andreewicz Jana, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 175 obrotu.
Andreewicz Jana, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 186
Andreewicza Jana, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 190
Andreewicza Chominaja, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30 obrotu.
Andrzej, bojar Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Andrzeja, bojar Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 obrotu.
Andrzej, bojar Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d., jago niawiestka jest Daniłowaja 100
Andrzeja, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 80
Andrzeja, bojar Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago brat - Kalikst Juszkowicz 28
Andrzeja, wójt daragicki, zach. Daragickaj ziemi Padlaszskaga w-d. 128
Andrzeja, zach. Bielskaj l.a. Padlaszskaga w-d., jago brat - Jana Jakuszewicz 142 obrotu.
Andrzej, kn., T., jago brat kn. Iwan jest 115 obrotem.
Andrzej, sadounik Naugarodskaga padłszy. 41 obrotu.
Andriejko, bojar Rasjeinskaj wół. Żamojckaj l.a., jago ajczym jest Tiszko 252
Andriejkowicz Wojtiech, bojar Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 obrotu.
Andriejkowicz Mikołaj, bojar Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 obrotu.
Andriejkowicz Mikołaj, bojar Lidskagapaw. Wilenskaga w-d. 33
Andriejkowicz Jana, bojar Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 obrotu.
Andriejanowicz Andrzej, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64 obrotu.
Andrim, bojar Widuklskaj wół. Żamojckaj ziemi 257 obrotu.
Andrisjewicz Wojtko, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 200
Andrisowicz Biernat, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 133
Andrisowicz Mikłasz, bojar Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40 obrotu.
Andrijanowicz Wiencko, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76
Andrijanowicz Grigor, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76
Andrijanowicz Grin, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79 obrotu.
Andrijanowicz Martyny, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 obrotu.
Andrijanowicz Jana, bojar Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Androwicz Wojszwił, bojar Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Androtowicz Jana, bojar Ajrogalskaj wół. Żamojckaj ziemi 244
Androszewicz Andrzej, bojar Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56 obrotu.
Androszewicz Marco, bojar Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110 obrotu.
Androszewicz Mikołaj, 13
Androszewicz Mikołaj, bojar Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51 obrotu.
Androszewicz Juryj, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78
Androszewicz Juri, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66
Androszewicz Janko, bojar Wilkiejskaj wół. Żamojckaj ziemi 233 obrotu.
Androszewicza Mikołajewaja, bojar Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24 obrotu.
Andruzskij Fiodor, bojar Wałynskaj l.a. 202 obrotu.
Andruźkij Sanko, bojar Wałynskaj ziemi jest 202 obrotem.
Andruskij Jacko, bojar Wałynskaj ziemi jest 203 obrotem.
Andrusowaja, wdowa, b. Szoudauskaj wół. Żamojckaj ziemi 264 obrotu.
Andruchowicz Andrijan, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77
Andruszkajtis Gric, bojar Krożskaj wół. Żamojckaj ziemi 279 obrotu.
Andruszkajtis Martyny, bojar Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj ziemi 285
Andruszkajtis Janusz, bojar Korszauskaj wół. Żamojckaj ziemi 258 obrotu.
Andruszkiewicz Matiej, bojar Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Andruszkowaja Barbara, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Andruszkowaja Kachna, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 obrotu.
Andruszkowaja Małgarieta, wdowa, b. Rasjeszskaj wół. Żamojckaj ziemi 250
Andruszkowaja, wdowa, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Andruszkowaja, wdowa, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj ziemi 238
Andruszkowicz Abram, bojar Kreuskaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43
Andruszkowicz Awgusztyn, bojar Kreuskaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43
Andruszkowicz Aleksandrze, bojar Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Andruszkowicz Ambrożej, bojar Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Andruszkowicz Ambrożej, bojar Jaswojnskaj wół. Żamojckaj ziemi 286 obrotu.
Andruszkowicz Andrzej, bojar Widuklskaj wół. Żamojckaj z-ł 1 258
Andruszkowicz Bartosz, bojar Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Andruszkowicz Biernat, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Andruszkowicz Bortko, bojar Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago brat - Janko 52
Andruszkowicz Budrys, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 obrotu.
Andruszkowicz Wizgir, bojar Rasjeinskaj wół. Żamojckaj ziemi 251
Andruszkowicz Wojtiech, bojar Kurkleuskaga padłszy. Trockaga w-d. 114 obrotu.
Andruszkowicz Wojtko, bojar Widuklskaj wół. Żamojckaj ziemi 253
Andruszkowicz Wojtko, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62
Andruszkowicz Wojtko, bojar Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57 obrotu.
Andruszkowicz Gabriał, bojar Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51 obrotu.
Andruszkowicz Gabriał, bojar Niamienczynskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73 obrotu.
Andruszkowicz Garman, bojar Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 obrotu.
Andruszkowicz Grigor, bojar Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 obrotu.
Andruszkowicz Grigor, bojar Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Andruszkowicz Grin, bojar Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57 obrotu.
Andruszkowicz Łukasz, bojar Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 obrotu.
Andruszkowicz Martyny, bojar Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 obrotu.
Andruszkowicz Martyny, bojar Sudzjareuskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73
Andruszkowicz Matiej, bojar Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103
Andruszkowicz Matiej, bojar Wialenskaj wół. Żamojckaj ziemi 240
Andruszkowicz Matiej, bojar Gandzingskaj wół. Żamojckaj 3-l 1 266
Andruszkowicz Matiej, bojar Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 obrotu.
Andruszkowicz Macko, bojar Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28 obrotu.
Andruszkowicz Mikołaj, bojar Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Andruszkowicz Mikołaj, bojar Kiełmienskaj wół. Żamojckaj z-ł 1 283
Andruszkowicz Mic, bojar Wialenskaj wół. Żamojckaj ziemi 237 obrotu.
Andruszkowicz Micko, bojar Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 obrotu.
Andruszkowicz Narusz, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67 obrotu.
Andruszkowicz Niesko, bojar Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 obrotu.
Andruszkowicz Paweł, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79 obrotu.
Andruszkowicz Pacac, bojar Wilkiejskaj wół. Żamojckaj ziemi 233
Andruszkowicz Procko, bojar Kurkleuskaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Andruszkowicz Samuel, bojar Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28
Andruszkowicz Stanisławy, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Andruszkowicz Stanisławy, bojar Kiełmienskaj wół. Żamojckaj ziemi 283 obrotu.
Andruszkowicz Stanisławy, bojar Rasjeinskaj wół. Żamojckaj ziemi 252
Andruszkowicz Stanisławy, bojar Upszczkaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Andruszkowicz Zostań, bojar Krożskaj wół. Żamojckaj l.a. 278 obrotu.
Andruszkowicz Stasko, bojar Kreuskaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43 obrotu.
Andruszkowicz Stromiło, bojar Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Andruszkowicz Tomko, bojar Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26 obrotu.
Andruszkowicz Juraga, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62 obrotu.
Andruszkowicz Jurze, bojar Pajurskaj wół. Żamojckaj ziemi 263
Andruszkowicz Juchno, bojar Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29 obrotu.
Andruszkowicz Juc, bojar Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj ziemi 267
Akdruszkowicz Jakub, bojar Widuklskaj wół. Żamojckaj ziemi 255 obrotu.
Andruszkowicz Jakub, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64
Andruszkowicz Jakub, bojar Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Andruszkowicz Jakub, bojar Pajurskaj wół. Żamojckaj ziemi 263 obrotu.
Andruszkowicz Jana, bojar Ajrogalskaj wół. Żamojckaj ziemi 243 obrotu.
Andruszkowicz Jana, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 obrotu.
Andruszkowicz Jana, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Andruszkowicz Jana, bojar Korszauskaj wół. Żamojckaj ziemi 259 obrotu.
Andruszkowicz Jana, bojar Korszauskaj wół. Żamojckaj ziemi 260 obrotu.
Andruszkowicza Tomaszowaja, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 obrotu.
Andruszkojtis Stańko, bojar Krożskaj wół. Żamojckaj ziemi 279 obrotu.
Andruszkojtis Januszys, bojar Krożskaj wół. Żamojckaj ziemi 279 obrotu.
Andruszowicz Jakub, bojar Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 obrotu.
Anoszki, s . 29
Anton, sakolnik Naugarodskaga padłszy. 41
Antoniewicz Juri, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 147
Antonowicza Fiedko, bojar Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35 obrotu.
Ancuticz Sjeńko, bojar Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Ancuchowicz Szatiło, sakolnik Naugarodskaga padłszy. 41
Ancuszkowicz Jurij, bojar Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Ancyporowicz Doch, bojar ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Anszutinicza Bogdanowaja, miaszcz. G. Połack 222
Aozko, Tatar 116
Araz, Tatar Aliszkawa char. 122 obrotu.
Arazym, Tatar Aliszkawa char. 122 obrotu.
Arwidawicz Jana Wojtechawicz. Orwidowicza Jana Wojtiechowicz, dw.; b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj ziemi 283 obrotu.; S . 33, 35
Arwidowicz Dobko, bojar Wilkiejskaj wół. Żamojckaj ziemi 230 obrotu.
Arwidowicz Juryj, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 obrotu.
Artiom, służący garadawy, miaszcz. G. Połack 221
Artiomowicza Piotr, bojar Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Artiuchowicz Miszko, bojar Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 obrotu.
Asanak, Tatar Abragimawa scjagu 118
Asanowicz Baran, Tatar char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Asanowicz Milko, Tatar char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Asanowicz Sjeńko, Tatar char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Asanowicz Szczasnyj, Tatar char. kn. Bańka Sjenkawicza 123 obrotu.
Astapowicz Bogdana, bojar Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Astapowicz Sadza, bojar Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Astrożski Kanstancin Iwanawicz. Kostientin, kn., w-d. trocki, p.-rtg..; Hetman najwyszejszy WKŁ 8 obrotu.; S . 30
As'manowicz Alichno, Tatar char. kn. Bańka Sjenkawicza 123 obrotu.
Atamonowicz, Tatar 116
Atginowicz Matiej, bojar Ajrogalskaj wół. Żamojckaj ziemi 245 obrotu.
Atokazicz Janysz, Tatar Abragimawa scjagu 117
Atriejko, służący putny Ragaczouskaj wół. 214 obrotu.
Afanas, sakolnik Naugarodskaga padłszy. 40 obrotu.
Afanasowicz Andrzej, sakolnik Naugarodskaga padłszy. 41
Afiediewicz, Tatar Aliszkawa char. 122 obrotu.
Afiendiej, Tatar char. kn. Bańka Sjenkawicza, jago brat - Chonko 123 obrotu.
Achmanski Je., S . 5
Achmatowicz Taktaża, Tatar char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120 obrotu.
Ahmed, Tatar char. kn. Bańka Sjenkawicza 123 obrotu.
Aczychmatowicz Akiela, Tatar Abragimawa scjagu 117 adw
Aczchmatowicz Kazima, Tatar Abragimawa scjagu 117 obrotu.
Ajuczyk, Tatar Aliszkawa char. 122 obrotu.

http://kdkv.narod.ru/
Tłumaczenie: Translator Rosyjsko Polski

Komentarze (25)

Strona z 2 Następna >
10.04.2009 14:21
Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

http://kdkv.narod.ru

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"C"

Caticz Roman, b. Wałynskaj 203
Caticz Siemion, b. Wałynskaj 203
Cwietin Samson, miaszcz. G. Połack 222
Cwietinskije, miaszcz. G. Połack 222 adw.
Cemuszau Wsch. M., (S. 403)
Cibinczycz Sjeńko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180 adw.
Cibiczycz Okuła, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180 adw.
Cichanawa. Tichonowa, s . 16, 28
Cichanowicz A. S ., (s. 403)
Ckowicz Juryj, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Ctiecewicza Stanisławy, b. Konieuskaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Cybulka Jana Stieckowicz, p., p.-rtg.. 9 adw.
Cyrkasymowicz Szagman, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 118 adw.
http://kdkv.narod.ru

Tłumaczenie: Translator Rosyjsko-Polski
10.04.2009 14:24
Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"Ch"

Chabda Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Jana 146
Chabda Jana Mikołajewicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 198 adw.
Chaleckij Michajło, p., dz-ca ourucki, p. Garodzjen-skaga padłszy. Trockaga w-d. 12. 99
Chaniewicz Sanko, b. Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39 adw.
Chań, sakolnik Naugarodskaga padłszy., jago "bratieja" Słowik, Timosz, Iwan, Opanas i Griń 41
Charaszkiewicz G. L., (S. 9)
Charingielewicza Wojtiech, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Charitoiowicz Iwan, b. Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36 adw.
Charłamowicz Wasil, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Chaczybierdiej, t. Abragimawa scjagu 117
Chwalelijewicz jest Lewy, b. Wałynskaj 206
Chierubin, p., p. Mielnickaga padłszy. Padlaszskaga w-d. 124
Chilimon, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32 adw.
Chłus Wasilej, b. Wicebskaj 225
Chmarycz Ostafiej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Chodan Wsch. I., (S. 403)
Chodaszkowicz Lenid, miaszcz. G. Połack 222
Chodiewicz Siemion, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Chodkiewicz Andrzej, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 253 adw.
Chodkiewicza Aleksandro Iwanowicz, p., p.-rtg.., stawiu koni l.a. dwarca Ignatkauski Oudau 9
Chodkiewicza Grigoriej Aleksandrowicz, p. wilenski, hetman najwyszejszy WKŁ, z-ta garodzjenski, dz-ca magileuski (s. 4)
Chodkowicz Andrzej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Chodkowicz Biernat, b. Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57
Chodkowicz Gacuta, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Chodkowicz Mikołaj, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Chodkowicz Chotien, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Chodor Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144
Chodor Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144
Chodor, b. Pinskaga padłszy. 211
Chodor, t. Aliszkawachar. 122
Chodorowicz Bogdana, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Chodotowicz Tisz, b. Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104
Chodyka Bogdana, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Chodyka Fiodor, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Chodyriewicz Dowletiar, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120 adw.
Chodyriewicz Kildysz, t. Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 123
Chodyriewicz Junus, t. Abragimawa scjagu 117 adw.
Chodyczynaja Michajłowaja, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Chodyszewicz Janusz, t. char. Bańka Sjenkawicza 124
Chojenskij Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 156
Cholewa Bartosz Pietrowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139 adw.
Cholewicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 157
Cholewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 157
Chołmowskij, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29 adw.
Chołmowskij, b. Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36 adw.
Chołmutowicz Zań, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Chołoniewskij Andrzej, p., p. Wałynskaj 203 adw.
Chołuniewskij Gawriło, p., p. Wałynskaj 202
Choma, b. Kleckaga padłszy. 212 adw.
Choma, lbuczanin x-rtg. wyznacz. Łbuczanin nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. prozwiszcza ci imia-mianuszki, 6. Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38 gł. Choma Łbuczanin
Chomutowicz Bogdana, b. Pinskaga padłszy. 210 adw.
Chomiakowicz Iwan, p., p. Wałynskaj 202
Chonko, t. char. kn. Bańka Sjenkawicza, jago brat - Afien-diej 123 adw.
Chorubin, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Chotkiewicz Biernat, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Choczuszkowicz Janysz, t. Abragimawa scjagu 118 adw.
Chriebtowicz Bogdana, p., p. Wałynskaj 208
Chriebtowicz Iwan, b. Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35
Chriebtowicza Bogdana Martinowicz, p., p.-rtg.. 9 adw.
Chriebtowicza Iwan Olechnowicz, 14
Chriebtowicza Mit'kowaja, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 adw.
Chriebtowicza Fiedkowaja, pani, węża dusiciel 16 adw.
Chriebtowicza Juriej Fiedkowicz, 14
Chroł Bojar, x-rtg. wyznacz. Bojar nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. prozwiszcza ci imia-mianuszki 114 gł. Chroł Bojar
Chrsczonowicz Jana, 12
Chrulewicz Ławrin, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33
Chrszonowicz Chaleckij, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Chrszonowicz Jakub, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27 adw.
Chrszczanouski Wauryniec, plaban chołchłauski s . 31
Chrszczonowicz Juryj, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Chrszczonowicz Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67 adw.
Chrszczowa Mikuła, b. Połackaj 218 adw.
Chrszczon, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d., jago brat - Stiecko 98 adw.
Chrszczonowaja, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Chrszczonowicz Andrzej, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27 adw.
Chrszczonowicz Andrzej, b. Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
Chrszczonowicz Bogusz, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67 adw.
Chrszczonowicz Bortko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87 adw.
Chrszczonowicz Wojtiech, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58 adw.
Chrszczonowicz Grigor, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244
Chrszczonowicz Krisztof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 141
Chrszczonowicz Ławrin, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Chrszczonowicz Ławrin, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247
Chrszczonowicz Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 179
Chrszczonowicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 174 adw.
Chrszczonowicz Matiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Chrszczonowicz Matiej, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Chrszczonowicz Matiej, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Chrszczonowicz Matias, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21
Chrszczonowicz Macko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Chrszczonowicz Mikołaj, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Chrszczonowicz Mikołaj, b. Użwienckaj wół. Żamojckaj 274 adw.
Chrszczonowicz jest Miły, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 253 adw.
Chrszczonowicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 179
Chrszczonowicz Olechno, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Chrszczonowicz Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 141
Chrszczonowicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Chrszczonowicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67 adw.
Chrszczonowicz Połujan, b. Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34 adw.
Chrszczonowicz Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Chriaszczow Fiedko, b. Połackaj 220
Chtrcenowicz Łukasz, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Chcunowicz Iwan, b. Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
http://kdkv.narod.ru
Tłumaczenie: Transolator Rosyjsko Polski
10.04.2009 14:28
Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"Cz"

Czajewicz Mońko, b. Mscisłauskaga padłszy. 229
Herbatki Trojan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 173 adw.
Herbatki Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 174 adw.
Czaplicz Franciszak, s . 29
Czaplicz Wasilej, p., p. Wałynskaj 201 adw.
Czaplicz Kadian, b. Wałynskaj 202
Czaplicz Piotr, p., p. Wałynskaj 202
Czapla Jesko, 13 adw.
Czarinowicz Rusin, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Czarukowskij Zińko, b. Wałynskaj 205
Czarukowskij Mikita, b. Wałynskaj 204
Prywaciarza Matiej Jakubowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 137
Czachowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 192
Czachowicz Jakubowa, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 192
Czachowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 192
Czeglejewaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 143
Czekirka, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Czelesznickij Wojna, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Czelesznickij Paweł, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Czeniewiczy, b. Sudzjareuskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73
Czepielewicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Stiec 139 adw.
Czepielewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140
Czerienowicz Ilja, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106 adw.
Czerienowicz Kłoczko, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106 adw.
Czerienowicz Mitia, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106 adw.
Czerkas Wasko, b. Połackaj 219
Czerniewicz Matiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67
Czerniewicz Matias, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Czerniewicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62
Czerniewskij Jacko, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Czerniewskij, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Czernikowicz Walant, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Czerniłowicz Wasilej, b. Mscisłauskaga padłszy. 228 adw.
Czestorowicz Grin, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Czetwiertienskij Andrzej, kn., kn. Wałynskaj 201 adw.
Czetwiertienskij Wasilej Fiodorowicz, kn., kn. Wałynskaj 201
Czetwiertieńskij Fiodor, kn., kn. Wałynskaj 208
Czecha Wojtko, b. Korszauskaj wół. Żamojckaj 260
Czecha Juri, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Czecha, b. Kobrynskaj wół. 215
Czecha, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32 adw.
Czech, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Czecha, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Czechowicz Jakub, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251
Czeszejko Piotr Grińkowicz, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Czeszejko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Czybiłowicz Tułat, t. Aliszkawa char. 122
Czyż Wasilej, Wasil Bogdanowicz, p., p.-rtg.. 9 adw., 218
Czyż Wasil, gł. Czyż Wasilej Bogdanowicz
Czyż Daszko, b. Połackaj 220 adw.
Czyżewicz Aleksandry, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 50 adw.
Czyżewicz jest Lewy, p., Marsz. z-ty Garodzjenskaga 12
Czyżewicz Jana, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 50 adw.
Czyżewicza Wojtkowaja, b. Miemiżskaga i Rudaminskaga pawietau Wilenskaga w-d., jaje syn - Stanisławy 44 adw., 50
Czyżewiczy, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Czys, doktor 14
Czytutorowicz Siemion, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Czyczejkowicz Olechno, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246 adw.
Czobonaszowicz Bołatko, t. Abragimawa scjagu 118
Czowskij Jana, miaszcz. G. Połack 223
Czogajdajewicz Misko, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 119 adw.
Czortkowskij Stanisławy, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32
Czortorijskaja Sjemienowaja, kng., Węża dusiciel 15 adw.
Czortoryjskij Fiodor Michałowicz, kn., z-ta łucki, kn. Wałynskaj 200 adw.
Czuwatow, b. Wałynskaj 207
Czuwatowicz Siemion, b. Markauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 42
Czuniejewicz Stańko, t. 116
Czuniejewicz Stańko, t. Aliszkawa char. 122
Czuniejewicz Stańko, t. Aliszkawa char. 122 adw.
Czunczejkowicz Matiej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 80
Czuturowicz Szemierdień, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Czyżewicz, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45 adw.
http://kdkv.narod.ru
Tłumaczenie:Translator Rosyjsko Polski
10.04.2009 14:32
Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"D"

Dawlet Jana, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 119 adw.
Dawlesz, t. Aliszkawachar. 121 adw.
Dawlesz, t. char. Bańka Sjenkawicza 124
Dawtowicz Wikń, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260 adw.
Dawid, b. Gruszo?skaj ci Czarawaczyckaj wałascej, jaki "był" za książętami Sanguszkawiczami 217
Dawida, t. Aliszkawa char. 122
Dawydowaja, węża dusiciel, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236
Dawydowicza Adam, t. Abragimawa scjagu 116 adw.
Dawydowicz Andrzej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60 adw.
Dawydowicz Wtiecha, t. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 123
Dawydowicza Iwan, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Dawydowicza Iwaszko, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Dawydowicza Kudajczyk, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120 adw.
Dawydowicz Kurijan, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Dawydowicz Mieriet', t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Dawydowicza Michajło, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Dawydowicz Mustuna, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121 adw.
Dawydowicz Pietko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Dawydowicz Sjeliman, t. char. kn. Bańka Sjenkawicza 123 adw.
Dawydowicz Chalen, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Dawydowicza Juchno, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120 adw.
Dawydowicz Jana, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Dawydowicz Janis, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Daniewicz Wojtko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Daniewicz Juriej, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Danilewicz Fiodor 11
Danilec, sakolnik Na?garodskaga padłszy. 41
Daniło, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Daniło, l.a. s . Pagost, b. Pinskaga padłszy. 210
Daniłowaja, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Daniłowaja, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d., niawiestka Andrzeja i Isak 100
Daniłowicza Wołodko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230 adw.
Daniłowicz Pac, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Daniłowiczem Zostań, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241 adw.
Daniłowicz Chrszczon, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Daniłowicz Jana, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Danko, t. Kleckaga padłszy. 213
Dańkowicz Isup, t. char. kn. Bańka Sjenkawicza 123 adw.
Dargiewaja, węża dusiciel, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 265
Dargiewicz Jana, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271
Dargiłowicz Juris, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268 adw.
Dargowicz Szymko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281 adw.
Dargużewicz Jakub, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 274
Dargużowicz Giedwił, b. Celsza?skaj wół. 268
Darkowicz Juc, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Darmaszewicz Patysz, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Darmodanowicz Iwaszko, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121 adw.
Darnałajtis Mikołaj, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279
Da?barowicz Jezaf Markawicz, b. Brasła?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. S . 31
Da?barowicz Piotr Ła?rynawicz, b. Brasła?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. S . 31
Da?barowicz Piotr Mikałajewicz, b. Brasła?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. S . 31
Da?barowicz Stanisła? Marcinawicz, b. Brasła?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. S . 31
Daszkaiitis Mikołaj, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247
Daszkajtis Stamisław. b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 248
Daszkiewicz Kaspor, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Daszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d., jago dzjadźka jest Kmita 100
Daszkowaja, węża dusiciel, b. Gandzingskaj wół. Żamojckaj 265 adw.
Daszkowicz Awgusztyn, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Daszkowicz Awgusztyn, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Daszkowicz Bogdana, b. Połackaj 219 adw.
Daszkowicz Borys, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d.106
Daszkowicz Wasko, b. Kleckaga padłszy. 212 adw.
Daszkowicz Wojtko, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Daszkowicz Iwan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 199
Daszkowicz Lutko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 240 adw.
Daszkowicz Martyny, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48
Daszkowicz Mac, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233
Daszkowicz Mikołaj, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Daszkowicz Miszko, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Daszkowicz Oleksjej. b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48
Daszkowicz Olechno, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102adw.
Daszkowicz Piotr, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Daszkowicz Pietraszko, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Daszkowicz Pietiulis, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Daszkowicz Sasin, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28
Daszkowicz Sjeńko, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Daszkowicz Staniul, służący putny Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57 adw.
Daszkowicz Tomko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237 adw.
Daszkowicz Fiedko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144
Daszkowicz Chań, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40 adw.
Daszkowicz Juri, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Daszkowicz Jakub, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 80
Daszkowicz Jana, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88adw.
Daszkowicz Jana, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Daszkowicza Jackowaja, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44
Dworak Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 161
Dworak Staszko Laszkowicz, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 136 adw.
Dworakowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 161
Dworakowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 161
Diegtiew Macko, b. Wałynskaj 206 adw.
Diegtiew Olechno, b. Wałynskaj 206 adw.
Diegtiew Stas, b. Wałynskaj 206 adw.
Diedierkał Zanko, b. Wałynskaj 206
Diedierkał Paszko, b. Wałynskaj 206
Diedierkał Sidor, b. Wałynskaj 206
Diedierkowicz Wasiłsj, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw.
Diejewicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 164
Diejewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 164
Diekshowicz Bartosz, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Diemgidojtis Pietrik, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 264
Demid, sado?nik Na?garodskaga padłszy. 41 adw.
Diemidowicz Wasko, b. Mscisła?skaga padłszy. 229
Diemidowicza Stiefan 16 adw.
Dienis, t. Aliszkawachar., jago brat - Gawriło 121 adw.
Dieniskowicz Iwan, p., p. Wałynskaj 202
Dienisowicza Stefan, sakolnik Na?garodskaga padłszy. 41
Diennickij Michajło, b. Mscisła?skaga padłszy. 227
Dierbiłowicz Sabar, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Dierbiłowicz Jawłum, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Dierbinowicz Juchno, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Dierżko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Dierżkowicz Andrzej, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Dierżkowicz Andrzej, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Dierżkowicz Piotr, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246
Dierżkowicz Piotr, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82adw.
Dierżkowicza jest Janowa, b. Wysakadworskaga, Darsuniszskaga, Żyżmorskaga, Samiliszskaga pawieta? Trockaga w-d. 81, 82 adw., 85, 93 adw.
Dieskowicz Michajło, p., p. Wałynskaj 202
Diecewicz Timosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180adw.
Diecewicz Tropim, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180adw.
Dieckowicz Martyny, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
Diwlinowicz Dikris, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56 adw.
Diwotiejszowicz Griszko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Didielewicza Matiejewaja, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73
Dikowickij Kolejnik, b. Pinskaga padłszy. 211
Dikowickij Juszko, b. Pinskaga padłszy. 211
Dikowicz Gułasz, t. Abragimawa scjagu 118
Dimiejkowicz Matiej, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233 adw.
Dirgintowicz Jakub, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282
Dirżys, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 80
Dmitriejewicz Bogdana, kn. 14 adw.
Dmitrijewicz Wasilej, stawi? kania l.a. majontka ci majontka? Czyczerskaj wół. 16 adw.
Dmitrowicz Grinko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35 adw.
Dmitrowicz Parfion, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Dmitrowicz Janko, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 97 adw.
Dmiszewicz Matiej, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Dobkowaja Zofieja, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Dobkowaja, węża dusiciel, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Dobkowaja, węża dusiciel, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282
Dobkowaja, węża dusiciel, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262 adw.
Dobkowicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 154
Dobkowicz Biernat, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 184adw.
Dobkowicz Bołtromiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64
Dobkowicz Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152
Dobkowicz Konczys, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57
Dobkowicz Ławrin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 154
Dobkowicz Matiej Janowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 154
Dobkowicz Matiej, b. Anikshcenskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 74
Dobkowicz Mikołaj, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Dobkowicz Nac, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Dobkowicz Pac, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Dobkowicz Roman, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251
Dobkowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 151 adw.
Dobkowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 158
Dobkowicz Tworijan, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23 adw.
Dobkowicz Szymko, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56
Dobkowicz Jana, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232
Dobkowicz Jana, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Dobkowicz Jana, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54
Dobkowicz Jana, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260
Dobkowicz Jana, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Dobkowicz Jana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 113
Dobkowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193
Dobkowicza Stanisławy Janowicz. Zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 154
Dobkowicza Stanisławowaja, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64
Dobkowicza Stanisławowaja, węża dusiciel, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236
Dobrijanowicz Sjedwiestr, b. Gandzinskaj wół. Żamojckaj 266
Dobrijanowicz Towtko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79 adw. .... ,
Dobrogostowicz Wiencław, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Dobrogostowicz nieświat , b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Dowbniewskij Ostasza, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Dowborowicz Ławrin, b. Brasła?skaga padłszy. Wilenskaga w-d., smalanin 74 adw.
Dowborowicz Ławrin, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 235
Dowborowicz Martyny, b. Brasła?skaga padłszy. Wilenskaga w-d., smalanin 74 adw.
Dowborowicz Janiel b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64 adw.
Dowborojtis Pietrasz, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268
Dowburowicz Mikołaj, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54 adw.
Dowgawdowicz Akim, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259 adw.
Dowgajłowicz Mic, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271 adw.
Dowgielis Miż, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241 adw.
Dowgiłowicz Paszko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Dowgiłowicz Staszko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280 adw.
Dowgiłowicz Chrszczon, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 253
Dowgiłowicz Juriej, b. Bielickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 17 adw.
Dowgiłowicz Juri, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238
Dowgiłowicz Janieł, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251
Dowgiłowicza Bogdanowaja Dorota, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Dowginowicz Mac, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287
Dowginowicz Montowt, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236
Dowginowicz Pac, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287
Dowginojtis Giedmin, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260
Dowgint, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Dowgintajtis Matiej, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271
Dowgintowicz Dowgiał, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Dowgintowicz Matyjas, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94 adw.
Dowgintowicz Rimko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281 adw.
Dowgintowicz Stanisławy, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Dowgintowicz Jana, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Dowgirdowaja, węża dusiciel, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Dowgirdowicz Bogdana, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Dowgirdowicz Bogusz, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Dowgirdowicz Kaspar, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32
Dowgirdowicz Matiej, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57
Dowgirdowicz Mikołaj, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231 adw.
Dowgirdowicz Michno, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57
Dowgirdowicz Paweł, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32 adw.
Dowgirdowicz Paweł, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Dowgirdowicz Prietsław, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Dowgirdowicz Stanisławy, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Dowgirdowicz Juri, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Dowgirdowicz Juri, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231
Dowgirdowicza Wiencławowaja, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 252
Dowgowicz Piotr, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251 adw.
Dowgowicz Tyrwid, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Dowgowtis Stanis, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247
Dowgiajłowicz Lutko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237 adw.
Dowgiałowaja, węża dusiciel, b. Bielickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 17 adw.
Dowgiałowicz Awgusztyn, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Dowgiałowicz Wojtiech, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Dowgiałowicz Gric, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95
Dowgiałowicz Kaspor, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Dowgiałowicz Ławrin, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 240
Dowgiałowicz Ławrin, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45 adw.
Dowgiałowicz Martyny, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67 adw.
Dowgiałowicz Mikołaj, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60 adw.
Dowgiałowicz Mikołaj, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258 adw.
Dowgiałowicz Narusz, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89adw.
Dowgiałowicz Nac, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76
Dowgiałowicz Pac, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280 adw.
Dowgiałowicz Juc, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 264
Dowgiałowicz Jana, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281
Dowgiałowicz Jana, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95
Dowgiałowicz Jana, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45 adw.
Dowgiałowicz Januszko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233
Dowgiałowicza Mikołajewaja, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Dowgiałojtis Piotr, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 277 adw.
Dowdwiłowicz Grigoriej, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278
Dowkajłowicz Tworian, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Dowkienowicz Stańko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Dowkintowicz Pritsław. b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Dowkmontowicz Talusz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238
Dowkołowicz Stanisławy, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 235
Dowkulewicz Andrzej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Dowkulewicz Stas, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Dowkunowicz Matiej, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 113
Dowkshajtis Ławrin, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273
Dowkshajtis Mikołaj, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273
Dowkshajtis Mikołaj, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 277 adw.
Dowkshjewicz Butko, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago brat - Macko 29
Dowkshjewicz Martyny, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Dowkshjewicz Michno, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28adw.
Dowkshjewicz Rymko, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Dowkshjewicz Stanisławy, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Dowkshjewicz Janko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238 adw.
Dowkshjewicz Janko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 113
Dowłaszewicz Taktamysz, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Dowletowiczy, t. 116 adw.
Dowleszewicz Jusup, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 119adw.
Dowlaszowicz Mis', t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Dowmod Andrzej, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32 adw.
Dowmontowicz Paweł, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271
Dowmontowicz Tomko, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80
Dowmontowicz Tomko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Downarowicz Butrim, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Downarowicz Wojtko, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Downarowicz Mikołaj, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Downarowicz Mikołaj, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 248
Downarowicz Paweł, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Downarowicz Juri, 6. Wialenskaj wół. Żamojckaj 240
Downarowicz Jana, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47
Dowojnowicz Gric, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Dowojnowicz Paweł, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 286
Dowojnowicz Pietraszko, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Dowojnowicz Pietraszko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Dowojnowicz Stanisławy, p., kamornik karalewy, p. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d.14, 108
Dowojnowicz Tomasz, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261
Dowojnowicz Chrszon. b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Dowojnowicz Juri, b. Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Dowojnowncz Janusz, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Dowsjewicz Stańko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78
Dowskurdowicz Jana, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 267
Dowtkowicz Martyny, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241 adw.
Dowtortowicz Pietko, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Dowtortowicz Chrszczon, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Dowtortowicz Jana, b. Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 93 adw.
Dowtortowicz Janko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79adw.
Dowcewicz Wojtiech, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Dowcewicz Jakub, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231 adw.
Dowszewicz Procko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76
Dowszkiewicz Martyny, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 adw.
Dowszkiewicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago pasynak jest Aleksandro Siniakowicz 18 adw.
Dowszkiewicz Mikołaj, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48 adw.
Dowszkiewicz Rymko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48 adw.
Dowszkiewicz Jana, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 52
Dowszkiewicza Staszkowaja, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 adw.
Dowjatowicz Bołtromiej, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 272 adw.
Dowjatowicz Butko, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287 adw.
Dowjatowicz Wołodko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276 adw.
Dowjatowicz Gabryjał, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284
Dowjatowicz Grin b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64 adw.
Dowjatowicz Marco, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Dowjatowicz Stańko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232
Dowjatowicz Stańko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Dogiałowicz Lełk, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261
Dokurnowicz Wojtiech, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20
Doksthjewicz Sutko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237 adw.
Długa Szyja Stańko, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Dołzskij, kn., kn. Wałynskaj 206
Dołkwinowicz Juri, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278
Dołkshajtis Narko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279 adw.
Dołmanowicz Ancuszko, b. Pinskaga padłszy. 210 adw.
Dołmanowicz Bogdana, b. Pinskaga padłszy. 210 adw.
Dołmanowicz Wasilewskij, b. Pinskaga padłszy. 210 adw.
Dołmat, b. Garadzjeckaga padłszy. 213
Domanowskij Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 198
Domów, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 132 adw.
Domiejkowicz kontrim , b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281 adw.
Domienik, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46
Dominikowicza Bzof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177adw.
Dominikowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Łukasz 177
Domonowicz Sjeńko, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Domontowicz Zostanie, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Doiczotkan, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Domotkanowicz Garman, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36 adw.
Doniewicz Biejnar, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Donin, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46 adw.
Doniuticz Sjeńko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Dorgajtis Wojtiech, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275
Dorgajtis Martyny, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 285
Dorgiewa, węża dusiciel, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Dorgiewicz Juszko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276 adw.
Dorgiewicz Jakub, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276
Dorgiewicz Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Dorgiłojtis Akim, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287 adw.
Dorgowicza jest Jakubowa, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260
Dorgojltowicz Stefan, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284
Dorguż, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269
Dorgużewicz Narwojsz, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 252 adw.
Dorgużewicz Piotr, b. Anikshcenskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 74
Dorgużewicz Piotr, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277 adw.
Dorkiewicz Grigor, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Dorkużewicz Narko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77adw.
Dorlakowicz Ławrin, b. Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 93 adw.
Dorota Olechnowna, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Doroty, dzjakawaja x-rtg. wyznacz. Dźjakowaja nie zrazumieły, .- magczyma - geta abaznacz. prozwiszcza ci imia-mianuszki' męża, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249 gł. Doroty Dźjakowaja
Dorota, węża dusiciel, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 258
Doroszkowicz Bogufał, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Doroszkowicz Falimir. b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Dortowicz Tomko, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Do?nar A. B. S . 29, 40
Doftortowicz Matiej, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247 adw.
Doczewicz Jas, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67 adw.
Drab Matiej Szczepanowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 150
Drab Matiej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90 adw.
Drab Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138
Drab Jana, b. Miedzingonskaj wół. Żamojckaj 270
Drawinski Wa?ryniec s . 28
Driebulewicz Biernat, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237
Driemlugowicz Mikołaj, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33
Drobisz, miaszcz. G. Połack 223
Drobyszewicz Bogdana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskagaw-d. 22
Drobyszewicz Wasko, b. Kobrynskaj wół. 215
Drobyszewicz Jesko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Drobyszewicz Mikołaj, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Drobyszewicz Paweł, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Drobyszewicz Pacuta, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockagaw-d. 101
Drobyszewicz Paszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Drobyszewicz Sańko, b. Kobrynskaj wół. 216
Drożdczanowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168 adw.
Drożdczynowicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 176
Drozda Szczasnyj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 143 adw.
Drozdienskij, b. Wałynskaj 205 adw.
Drozdowicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Jakub 133 adw.
Drozdowicz Gregor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133
Druginojtis Pietrasz, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262 adw.
Drusutajtis Juri, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 285
Drusutiewicz Bogdana, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276
Drutilewicz Rodko, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92adw.
Drutinojtis Juri, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262 adw.; S . 165
Dryzdczel Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Dubickiii. b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28 adw.
Dubowiczy, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Dubowskij Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 145 adw.
Dubrowa Iwaszko, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Dubrowickij Iwan, kn. 15
Dubrowickij Fiodor, kn. 15
Dubrowickij Juriej Iwanowicz, kn. 15
Dubrowicz Juchno, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Dubro?ski P. P. S . 45
Duda Iwan, kn. 14 adw.
Dukaruna, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255
Dusjejkowicz Chrszczon, b. Anikshcenskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 74
Dętego Iwana, b. Garadzjeckaga padłszy. 213 adw.
Duchnicz Piotr, kn. 15
Duczka Stanisławy. Zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., zasta?nik 160
Dujatowicz Wicz, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256 adw.
Dczusa Bogdana, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Dczusa Bogdana, jago dzjeci jest b. Wałynskaj 205 adw.
Dczusa Iwan, p., p. Wałynskaj 202
Dczusinaja Ignatowaja, b. Wałynskaj 208 adw.
Dybowskij s . 27
Dyłkowicz Paweł, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Dyrdoł Piotr, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276 adw.
Dyszla Mikołaj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76
Dyjasz, t. Abragimawa scjagu 117 adw.
Diak Piotr, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Diak Jana, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49
Dźjakowaja Dorota x-rtg. wyznacz. Dźjakowaja nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. pasady męża, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249 gł. Doroty
Diuczynaja Fiedorowaja, b. Żał
http://kdkv.narod.ru
Tłumaczenie:Translator Rosyjsko Polski
10.04.2009 14:37
Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"F"

Fałkowicz Andrzej, p. 11
Fałkowicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181 adw.
Fankowicz Iwan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181 adw.
Mydłka Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 164 adw.
Fiediewicz Grigor, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Fiediewicz Ławrin, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Fiediewicz Martyny, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Fiediewicz Matiej, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Fiediewicz Mikołaj, char. [wysakadworski], b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Fiediewicz Miszko, t. Aliszkawachar. 121 adw.
Fiediewicz Stańko, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Fiediewicz Jursza, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Fiedko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d., jago cesc' jest "Grzmotem" "Huków zięć" 107 adw.
Fiedko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckajl.a.-, jago zjac' jest Paszko 232
Fiedko, b. Wicebskaj 224 adw.
Fiedko, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95
Fiedko, l.a. s . Amniewiczy, b. Naugarodskaga padłszy. Wilenska-ga w-d. 39
Fiedkowicz Bogdana, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Fiedkowicz Bogdana, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenska-ga w-d. 58 adw.
Fiedkowicz Bogusz, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44 adw.
Fiedkowicz Wiencław, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59
Fiedkowicz Dmitr, b. Pinskaga padłszy., jago syn - Olizar 208 adw.
Fiedkowicz Matiej, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 adw.
Fiedkowicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25
Fiedkowicz Mikołaj, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45
Fiedkowicz Siemion, b. Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
Fiedkowicz Szymko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67
Fiedkowicz Szczepan, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 adw.
Fiedora |...|rri[...], b. Wałynskaj 204
Fiodor, b. Połackaj 220
Fiodor, widblanin x-rtg. wyznacz. Widblanin nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. prozwiszcza ci imia-mianuszki, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 128 adw.; S . 41 gł. Fiodor Widblanin
Fiodor, l.a. s . Małcz, b. Gruszouskaj ci Czarawaczyckaj wałascej, jaki "był" za książętami Sanguszkawiczami 217
Fiodor, miaszcz. G. Połack 221
Fiodorowicza Gric, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239 adw.
Fiodorowicz Dmitr, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 adw.
Fiodorowicz Jesko, b. Kobrynskaj wół. 215
Fiodorowicza Kostiuszko, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Fiodorowicza Siemion, b. Połackaj 218 adw.
Fiodorowicz Jana, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244 adw.
Fiedźko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Fiedźkowicz Bogusz, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Fiedźkowicz Iwan, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Fiedźkowicz Ignat, b. Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103
Fiedźkowicz Mańko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Fiedźkowicz Sjeńko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Fiedźkowicz Stiecko, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 106 adw.
Fiediuszkowicz Michajłowaja, b. Pinskaga padłszy. 209
Fiediuszkowicz Fiodor, b. Pinskaga padłszy. 209
Fiestor Andrzej, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Filimonowicza Jacko, b. Mscisłauskaga padłszy. 228 adw.
Filipowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191 adw.
Filipowicz Szczepanowaja, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191 adw.
Filipowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191 adw.
Filipowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191 adw.
Fiłosopowicz Ostafiej, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Fleryjan, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46
Fłorijanowaja, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254
Franiec Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 164
Franiec Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 164
Francyszkowicz Mikołaj, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45 adw.
Froncko, b. Niamienczynskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73 adw.
Furs, t. 115 adw.
Fursowicz Awgusztyn, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25
Fursowicz Benedikt, b. Pinskaga padłszy. 209
Fursowicz Grigoriej, b. Pinskaga padłszy. 209
Fursowicz Ofanas, b. Pinskaga padłszy. 209
Fursowicz Siemion, b. Pinskaga padłszy. 209

http://kdkv.narod.ru
Tłumacznie:Translator Rosyjsko Polski
10.04.2009 14:44
Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"G"

Gabriał, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago plamiennik jest Piotrem Wołodkiewicz 27
Gabriałowicz Martyny, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Gabriałowicz Matiej, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Gabriałowicz Stanisławy, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Gabriałowicz Stanisławy, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53
Gabriałowicz Jana, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53
Gabriałowicz Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Gabrijał, b. Gandzingskaj wół. Żamojckaj 266
Gabrijałowaja Dorota, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Gabrijałowaja Katierina, 17
Gabrijałowicz Andrzej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Gabrijałowicz Juchno, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20adw.
Gabrijałowicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 adw.
Gabryjałowaja, węża dusiciel, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244 adw.
Gawriło, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Gawriło, t. Aliszkawa char., jago brat - Dienis 121 adw.
Gawriłowicz Daniło, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Gawriłowicza Stefan, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Gawriłowicza Fiedko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39adw.
Gawriłowicz Jaksht, b. Cełysz?skaj wół. Żamojckaj 267 adw.
Gawriłowicza Michajło Fiodorowicz, 12
Gawriłowicza Fiedkowaja, pani, garadniczaja garodzjenskaja, panią Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d., Węża dusiciel 16, 99 adw.
Gawryłowicz Piotr, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Gawsowicz Sjeńko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36 adw.
Gajk Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Martyny 173
Gajko Gawriłko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Gajko Mikołaj, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Gajko Mikołaj, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108adw.
Gajko Mikołaj, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Gajko Olechno, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Gajko Jana, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d.108
Gajko Jana, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Gajlewicz Stanis, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261 adw.
Gajlewicz Jana, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283
Gajlejwicz Gieswił, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260
Gajłowicz Jakub, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269
Galiczyńskij Grigoriej, kn., kn. Wałynskaj 201
Gałmin, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280 adw.
Gałminajtis Martyny, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271
Gałminowicz Jana, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269 adw.
Gałoskowiczy, miaszcz. G. Połack 223
Gałuzga Matyjas, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 126adw.;S. 111
Gałczajtis Juri, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258 adw.
Ganna Masjewna, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Ganna Matiejewna, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 adw.
Ganna Michajłowna, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58 adw.
Ganna Stanisławowna, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Ganna, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckajl.a.-, bratanna Sjemaszki 249 adw.
Gantusowicz Olechno, sado?nik Na?garodskaga padłszy. 41 adw.
Ganusowicz Adam, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 288
Ganusowicz Adam, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56
Ganusowicz Adam, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260 adw.
Ganusowicz Adam, p., p. Patumszyszskaj i Celsza?skaj wałascej Żamojckaj 268 adw., 272 adw.
Ganusowicz Andrzej, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Ganusowicz Bartosz, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277 adw.
Ganusowicz Biernat, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Ganusowicz Bortko, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21 adw.
Ganusowicz Wienyżo, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Ganusowicz Wojtko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Ganusowicz Kaspor, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234 adw.
Ganusowicz Matiej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Ganusowicz Paweł, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47
Ganusowicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62
Ganusowicz Romaszko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Ganusowicz Stańko, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25 adw.
Ganusowicz Tomko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Ganusowicz Juri, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271
Ganusowicz Jakub, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Ganusowicz Jakub, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Ganusowicz Jana, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 285
Ganusowicz Jana, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Gancewicz Andrzej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Gancewicz Ławrin, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Gancewicz Ławryn, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72adw.
Gancewicz Mikołaj, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Gancewicz Piet'ko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90adw.
Gancewicz Jurij, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Gancowaja Bogdana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109
Gancowicz Matiej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88adw.
Gancowicz Stanis, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Gancowicz Jarosława, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88adw.
Gania Jełzmanowna, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109
Garasimowicz Andrzej, b. Wicebskaj 224 adw.
Garasimowicz Roman, garadniczy i char. wicebski, b. Wicebskaj l.a.-i Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100, 224
Garasimowicz Jacko, b. Wicebskaj 225
Garbowskij Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167 adw.
Garbowskij Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Garbowskij Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Gariejwowicz Janusz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239 adw.
Garmanowicz Stasjewaja, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Garmanowicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23
Garnastaj Iwan Astafiejewicz. Gronostaje Iwan, Iwaszko, p., p.-rtg..; padskarbi zjemski, marsz., pisar 10; S . 31, 32, 33, 35, 36, 37
Garynowjat, s . 26
Gatman Paweł, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Gasztolt, Gasztowt Olbracht Martinowicz, p., w-d. wilenski, kanclerz, p.-rtg.. 8 adw.; S . 44, 45
Giegułowicz Andrzej, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268
Giedwiłajtis Jana, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249
Giedwiłowicz Mikołaj, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268 adw.
Giedwiłowicz Narwil, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256 adw.
Giedwiłowicz Narko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277 adw.
Giedwiłowicz Piotr, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271 adw.
Giedwnłowicz Borpiejko, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283
Giedwojnowaja, węża dusiciel, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276 adw.
Giedwojnowicz Piotr, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282 adw.
Giedgowdowicz Giedmin, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261
Giedgowdowicz Piotr, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Giedgowdowicz Chrszczon, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Giedgowt, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Giedgowtowicz Bortowt, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Giedgojdowicz Januszko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Giedgołtajtis Piotr, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 286
Giedkowicz Stanisławy, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48 adw.
Giedkontowicz Matiej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237
Giedmin, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 265
Giedminowicz Jana, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269
Giedmontowicz Dobko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281
Giedrojt Paweł Szymkowicz, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63 adw.
Giedrojt Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61
Giedrojta Jana, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Giedrojtia Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Giezgajłowicza Mikołaj Mikołajewicz, p., p.-rtg.. 9
Giejkowicz Juszko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243 adw.
Giejstowicz Bogdana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Giejstowtowicz Macko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77
Giejtowtowicz Piotr, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234
Giejszowaja, węża dusiciel, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251 adw.
Giełbiedowicz Pietko, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283 adw.
Giełbodiejewicz Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 170adw.
Giełgudowicz Stanisławy, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Giemontowicz Wojtko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 252 adw.
Giengowtowicz Bogusz, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Gieniejtowicz Radźwil, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Gierałtowaja Janowa, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 187 adw.
Gierkowicz Stanisławy, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67 adw.
Gierman, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Giermanowicza Taran, b. Mscisła?skaga padłszy. 227 adw.
Gieronowskij Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139adw.
Gieros Matiej Pietrowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139 adw.
Giertowtowicz Adam, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Giesmontowtowicz Bortko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Giestowtowicz Jana, char. [lapunski], b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Giestowtojtis Bortko, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268
Gietgowdowicz Matiej, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Gietowt, b. Połackaj 219 adw.
Gietowtowicz Macko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Giecowicz Micko, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Giecowicz Piotr, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Gieczewicz Matiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Gibortowicz Jana, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 263
Gidwiłowncz Wołodko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.; S . 29, 30
Gidiewicz Martyny, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275 adw.
Gikniewicz Pac, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238
Giłgudowicz Mikołaj, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Giłogintowicz Juryj, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskagaw-d. 61 adw.
Giltiebrandt P. A., S . 35
Giluszewicz Stańko, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Ginbutajtis Jakmin, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258 adw.
Ginbutowicz Martyny, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Ginwiłowicz Andrzej, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 115
Ginwiłowicz Bałtromiej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Ginwiłowicz Biertosz, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 267
Ginwiłowicz Bołtromiej, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Ginwiłowicz Mikołaj, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231
Ginwiłowicz Stanisławy, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28
Ginwiłowicz Szymko, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Ginwiłowicz Jakub, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Ginwiłowicz Janus, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Ginwojłowicz Paweł, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53 adw.
Ginwojnowicz Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Giniewicz Mikołaj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Giniewicz Jakutis, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233 adw.
Giniejtowicz Bogusław, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256 adw.
Giniejtowicz Radiwił, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Giniejtowicz Szymko, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Gintowtowicz Bołtromiej, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 adw.
Gintowtowicz Matiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62
Gintowtowicz Michajło, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Gintowtowicz Micko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60 adw.
Gintowtowicz Juri, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Gintowtowicz Juri, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Gintowtowskij Juri, dzjak, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249 adw.
Ginca Bogdana, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 18, 115
Ginca Matiej, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 17 adw., 115
Ginczyn Jana, zach. Mielnickaga padłszy. Padlaszskaga w-d. 124
Giniuszewicz Piet'ko, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Giniatajtis Stanis, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Giniatowicz Iwaszko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233
Giniatowicz Martyny, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230 adw.
Giniatowicz Martyny, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Giniatowicz Macko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257 adw.
Giniatowicz Samaszko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255
Giniatowicz Jakub, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262
Giniatowicz Jana, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287 adw.
Girawczycz Jacko, b. Wałynskaj 205 adw.
Girwienowicz Martyny, b. Birżanianskaj wół. Żamojckaj 268 adw.
Girwotajtis Narwot, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 285 adw.
Girgontowicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Girdajtis Lełskow, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260 adw.
Girdwiłowicz Tomasz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Girdwiłowicz Szczepai, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Girdwojtis Martyny, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246
Girdiewicz Stanisławy, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80adw.
Girdiwiłowicz Szymko, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 115
Girdutowicz Zostań, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275 adw.
Girstowicz Juri, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 252 adw.
Girczycz Andrzej, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Gitowtowicz Rimko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275
Gicowicz Szczepan, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258 adw.
Giszok Dojur, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Czasownik Iwaszko, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Gładkowicz Daszko, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Gładkowicz Fiedko, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw.
Gładkowicza Juszkowaja, b. Mscisła?skaga padłszy. 227
Glebowaja, pani, pani Połackaj 217 adw.
Glebowicz Andrzej, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Glebowicza Andrzej, b. Połackaj 217 adw.
Glebowicz Iwan, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Glebowicza Iwan, b. Połackaj 217 adw.
Glebowicz Mikołaj, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27 adw.
Glebowicz Mnkołaj, wajawodzicz połacki 11 adw.
Glebowicz Ostafiej, b. Połackaj 217 adw.
Glebowicz Siemion, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw.
Glebowicz Siemion, b. Połackaj 217 adw.
Glebowicz Siemion, t. Aliszkawa char. 121 adw.
Glebowicz Stefan, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Glebowicza Jana, b. Połackaj 217 adw.
Glebowicza Piotr Stanisławowicz, p., w-d. połacki, p.-rtg.. 10
Glebowicza Jana Stanisławowicz, p., wajawodzicz połacki 13
Glebowicza Jana Jurjewicz, p., p.-rtg.. 9
Glinskaja Fiedorowaja, [kng.] Połackaj 219 adw.
Glinskije, książęta Wicebskaj 224
Glinskij Siemion, kn., kn. Rasjeinskaj wół. Żamojckajl.a.-, jago brat - kn. Michajło 14 adw., 251 adw.
Glinskij, kn., kn. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59
Glińskij Michajło, kn., kn. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 126 adw.
Głub Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 162
Głuchij Wojtko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Głuszkowicz Stańko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 182adw.
Gladowicz Iwan, b. Kobrynskaj wół. 215
Gladowicz Jacko, b. Kobrynskaj wół. 216
Gnat (Kienat-?) Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139; S . 119
Gnat Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138 adw.; S . 119
Gniewoszewicz Piotr, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Gniewoszewicz Fiodor, b. Wałynskaj 206 adw.
Gowienowicz Giedgowd, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Gowienowicz Jurij, b. Anikshcenskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 74
Gowienowicz Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Gowinowicz Michało, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Gowolinski Martyny, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Goworkowaja Wojtkowaja, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 157 adw.
Godiaba Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133 adw.
Godiaba Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165
Gojdis Jakub, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43 adw.
Gojżewicz Domiejko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244 adw.
Gojżewicz Niekrasz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239
Gojlewicz Narbut, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Gojlewicz Pietko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236
Gołbuta Juri, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Golejwicz Tomasz, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273 adw.
Goleniewicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193 adw.
Goleniewicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193 adw.
Goleniszczewicz Iwachno, b. Kobrynskaj wół. 215
Golimont Stanisławy, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d., jago sastra jest Pietruchna 107
Golimontowaja Janowa, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Golimontowicz Michno, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107 o .
Golimontowicz Piotr, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Golintowicza Stiepanowaja, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Golicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 159
Goliczynskij Iwan, kn., kn. Wałynskaj 201
Gołkantowicz Janko, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259 adw.
Gołko Misko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 182 adw.
Gołkontowicz Juszko, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 286
Gołkontowicz, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Gołowacz Iwan, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Gołowaczewicz Awgusztyn, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 174 adw.
Gołowaczewicz Fiedko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44
Gołownin Pietraszko, b. Wicebskaj 224 adw.
Gołownin Fiodor, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38
Głowni Piotr, kn. 15
Gołowczycz Andrzej, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Gołowczycz Fiodor, b. Sznskaga padłszy. 209 adw.
Głos Jacko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Głosu, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32
Gołojuch Stanisławy, (Stanistanisław pamyłk.), zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 145 adw.; S . 122
Błękitny Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., Jago brat -Jakub 187
Gołubowicz Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 187
Gołubcewicz Jacko, b. Połackaj 218 adw.
Gołubczynaja, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38
Gołynicz Kochon, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36
Gomszejewicz Mikołaj, 12 adw.
Gomszejewicz Jana, stawi? koni l.a. ruskich salan 12 adw.
Gomyłka Martyny, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Gorbaczewicz Iwan, b. Pinskaga padłszy. 211
Gorbaczewicz Sidor, b. Pinskaga padłszy. 211
Gorbowskij Mikołaj, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gorbowskij Paweł, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107adw.
Gorbowskij Stanisławy, Garbo?ski Stanisła?, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 128; S . 31
Gorbunowicz Jacko, b. Kleckaga padłszy. 212 adw.
Gorbutowiec Fiedko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
Gordiejewicza Oleszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Gorzjeńskaja, pani, pani Wałynskaj 203
Gorkaczewiczy, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Gorłow Iwan Timofiejewicz, 12 adw.
Gardłowa, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32
Gormanowicz Matiej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Gormanowicz Stańko, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59
Gormanowicz Stańko, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73
Gormanowicza Kasporowaja, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43
Gormanowicza Juszkowaja, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Gormanowicza jest Jakubową, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48 adw.
Górsko Iwaszko, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Gornowskij Wasko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gornowskij jest Czekany, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gornowskij Iwan, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gornowskij Piotr, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gornowskij Fiedźko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107adw.
Gornowskij Juryj, p., p. Mielnickaga padłszy. Padlaszskaga w-d. 124 adw.
Gornostajewicz Onikiej, p., dw. 12
Góski Martinowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Góski Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Góski Jana, l.a., Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Góralska Andriejewaja, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138
Góralskiego Iwana, kn. 15
Góralskiego Fiodor Michajłowicz, kn. 15
Góralskiego Fiodor, kn. 15
Górskiego Jana, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 adw.
Goruchowicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 197adw.
Gorczycz Priecok, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 173
Gorczycz Stanisławy Wojtkowicz, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 131 adw.
Goryłowicz Andrzej, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35 adw.
Goriain Iwan, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw. /
Goriain, b. Wałynskaj 202 adw.
Gostiewicz Piotr, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237 adw.
Gościło, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Gościło, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119 adw.
Gostiłowicz Jakub, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54 adw.
Gost'skij Bogdana, p., p. Wałynskaj 201 adw.
Gost'skij Wasilej, p., p. Wałynskaj 202
Gos' Ławrin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168 adw.
Gotartik Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138adw.
Goczkowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 190
Goszka Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165
Gralinaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140
Grzebienia Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160
Gregor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144 adw.
Griegoriewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177
Grieża Piotr, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Gribowaja Alżbieta, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23
Gribun, b. Połackaj 219
Griwicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Martyny 160 adw.
Griwicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160 adw.
Grigor, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d., jago zjac' jest Jakubem 77
Grigoriej, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33
Grigorjewaja Jewka, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155
Grigorjewaja, węża dusiciel, b. Kobrynskaj wół. 215 adw.
Grigorjewaja, węża dusiciel, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 adw.
Grigorjewaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140
Grigorjewicza Adam, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Grigorjewicza Andrzej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241 adw.
Grigorjewicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Grigorjewicza Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193 adw.
Grigorjewicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 184adw.
Grigorjewicz Bogdana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152adw.
Grigorjewicz Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 176 adw.
Grigorjewicz Gorain, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockagaw-d. 102 adw.
Grigorjewicz Dmitriej, b. Mscisła?skaga padłszy. 229
Grigorjewicza Iwan, kn., kn. Wałynskaj 201
Grigorjewicza Łukasz, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 adw.
Grigorjewicz Martyny, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Grigorjewicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 156adw.
Grigorjewicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160 adw.
Grigorjewicz Mikołaj, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Grigorjewicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168
Grigorjewicza Michno, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Grigorjewicza Mmkołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177 adw.
Grigorjewicz Odiniec, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Grigorjewicz Paweł, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230
Grigorjewicza Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Grigorjewicza Piotr, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Grigorjewicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 162
Grigorjewicza Przekop, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Grigorjewicza Siemion, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Grigorjewicz Sjeńko, b. Połackaj 220 adw.
Grigorjewicz Sjerafin, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Grigorjewicza Stanisławy, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62 adw.
Grigorjewicz Stanisławy, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Grigorjewicz Stanisławy, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110 adw.
Grigorjewicz Stank, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138
Grigorjewicza Stas', b. Mscisła?skaga padłszy. 229
Grigorjewicza Juchno, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Grigorjewicza Jakub, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Grigorjewicza Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Grigorjewicza Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177
Grigorjewicza Jana, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255
Grigorjewicza Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Grigorjewicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 162
Grigorjewicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193
Grigorjewicza Janielis, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261 . .
Grigorjewicza Michajło Fiedkowicz, b. Połackaj 217 adw.
Gridkiewicz Łukjan, miaszcz. G. Połack 221 adw.
Gridkiewicz Pietrasz, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Gridkowicz Kriektun, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago brat - Michno 39 Gridź s . 150 i
Grizłowiczy, b. Kleckaga padłszy. 212
Grimajlicz nieświata ,
p., z-ta mielnicki, p.
Mielnickaga padłszy. Padlaszskagaw-d. 124 adw. Grimała Szczasnyj , 11 Grimało
Stanisławy , zach. DaragickajPadlaszskaga w-d. 127 Grimwicz Bołtromiej
, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw. Griniewicz Bogd[a]n , b. Pajurskaj
wół. Żamojckaj262 adw.; S . 166 Griniewicz Buriec , b. Słonimskaga
padłszy. Trockagaw-d. 106 adw. Griniewicz Wasil , łazjebnik,
kuchar na?garodski41 adw. Griniewicz Iwan , b. Wa?kawyjskaga
padłszy. Trockaga w-d. 104 Griniewicz Kuniej , kuchar
na?garodski 41adw. Griniewicz Macko , b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga
w-d. 104 adw. Griniewicz Choc , zach. Bielskaj Padlaszskaga
w-d. 145 adw. Griniewicz Szym , b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj
246 adw. Griniewicz Jana , b. Kowienskaga padłszy. Trockaga
w-d. 78Griniec , b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d., jago brat - Andrzej Pierszowicz 104
adw. Grinickaja jest Jakubowa, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22
Grinkiewicz Bogdana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19
Grinkiewicz Martyny, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22 adw.
Grinkiewicz Michno, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38 adw.
Grinkiewicz Piotr, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89adw.
Grinkiewicz Juchno, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89adw.
Grinkiewicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19adw.
Grinko, l.a. s . Tudarawa, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34 adw.
Grinkowaja Dorota, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80adw.
Grinkowaja, węża dusiciel, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54
Grinkowicz Andrzej, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29 adw.
Grinkowicz Ławrin, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Grinkowicz Mikołaj, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga wd. 88 adw.
Grinkowicz Tomko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Grincewicz Stańko, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Griń, l.a. s . Rusacin, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39 adw.
Griń, padło?czy, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Griń, sakolnik Na?garodskaga padłszy. 41 adw.
Griń, sakolnik Na?garodskaga padłszy., jago "bratieja" jest Słowikiem, Timosz, Iwan, Chań i Opanas 41
Grińkiewicz Bogdana, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Grińkiewicz Mikołaj, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Grińkowaja, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Grińkowaja, węża dusiciel, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Grińkowicz Bogdana, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105adw.
Grińkowicz Grigoriej, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Grińkowicz Iwan, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Grińkowicz Lenart, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20 adw.
Grińkowicz Łukasz, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Grińkowicz Marco, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Grińkowicz Martyny, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Grińkowicz Mikołaj, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27
Grińkowicz Michajło, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Grińkowicz Olechno, b. Wałynskaj 204
Grińkowicz Paweł, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Grińkowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180
Grińkowicz Stanisławy, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Grińkowicz Stanisławy, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Grińkowicz Stas, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105adw.
Grińkowicz Fiedko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Grińkowicz Jana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Griniasz, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Gritanowicz Matiej, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34 . .
Gric, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254
Gricewicz Dmitr, miaszcz. G. Połack 221 adw.
Gricewicz Ilko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Gricewicz Martyny, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104adw.
Gricewicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Gricewicz Sjeńko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Gricewicz Stas, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255 adw.
Gricewicz Cyma, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Grickiewicz A. P., Gł. Gryckiewicz A. P.
Grickiewicz jest Czekany, b. Wicebskaj 225
Gricko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago bac'ka jest ciwun 40
Gricko, l.a. s . Branniki, b. Wałynskaj 202 adw.
Gricko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144 gł
Griczynowicz Wojownik, b. Pinskaga padłszy. 208 adw.
Griczynowicz Gawriło, b. Pinskaga padłszy. 208 adw.
Griczynowicz Iwan, b. Pinskaga padłszy. 208 adw.
Griczynowicz Kirdiej, b. Pinskaga padłszy. 208 adw.
Griczynowicza Matfiejewaja, b. Pinskaga padłszy. 208 adw.
Griszanowicz Piotr, miaszcz. G. Połack 223
Griszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d., jago cesc' jest Ławrin 101
Griszko, b. Pinskaga padłszy. 210 adw.
Grzmot ("Huków zięć"), b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d., jago zjac' jest Fiedko 107 adw.
Gromackij, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gromyka Grigoriej, p., p.-rtg.. 10
Gromyka Juriej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25
Grotowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 199
Grockij Andris, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Mikołaj 152
Grockij Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 172
Grockij Olekshi, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Grockij Stary Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152 adw.
Grusza A. I., S . 33, 35, 38, 39, 40, 44, 45, 403
Gruszy, l.a. s . Amniewiczy, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Gruszycz (Chrużycz pamyłk.) Czekany, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35 adw.; S . 64
Gruszowskij Andrzej, gł. Gruszo?ski Andrej
Gruszo?ski Andrej. Gruszowskij Andrzej, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 126; S . 111
Gryńkiewicz jest Czekany, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34
Gryckiewicz A. P., Grickiewicz A. P. S . 5, 7
Gryszan, s . 35
Wargi Jana, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Gubar Wasilej Iwanowicz, b. Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Gubar Wasilej, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. Jubadw.
Gubinskij Wasko, b. Gruszo?skaj ci Czarawaczyckaj wałascej, jaki "był" za książętami Sanguszkawiczami 216 adw.
Guward, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Gudiewicz Matiej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237 adw.
Guzjewicz Janusz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Matiej 142 adw.
Guzowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 143
Gulewicz Michajło, p., p. Wałynskaj 202
Gulewicz Fiodor, p., p. Wałynskaj 208
Guljanickij Stiecko, b. Wałynskaj 204 adw.
Gulałninickij, Gulanickij Iwaszko, b. Wałynskaj 204 adw.; S . 150
Gulałnickij Jarmosz, b. Wałynskaj 205
Gulanickij Iwaszko, gł. Gulałninickij Iwaszko
Gutor Iwaszko, b. Wałynskaj 204
Gutorowicz Dmitr, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw.
Guszkowicz Martyny, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56 adw.
Guszczyn Grin, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Guszczyn Łukjan, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Guszczyna Olechno, b. Połackaj 220

http://kdkv.narod.ru
Tłumacznie:Translator Rosyjsko Polski
10.04.2009 14:47
Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"G"

Gabriał, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago plamiennik jest Piotrem Wołodkiewicz 27
Gabriałowicz Martyny, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Gabriałowicz Matiej, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Gabriałowicz Stanisławy, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Gabriałowicz Stanisławy, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53
Gabriałowicz Jana, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53
Gabriałowicz Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Gabrijał, b. Gandzingskaj wół. Żamojckaj 266
Gabrijałowaja Dorota, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Gabrijałowaja Katierina, 17
Gabrijałowicz Andrzej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Gabrijałowicz Juchno, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20adw.
Gabrijałowicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 adw.
Gabryjałowaja, węża dusiciel, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244 adw.
Gawriło, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Gawriło, t. Aliszkawa char., jago brat - Dienis 121 adw.
Gawriłowicz Daniło, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Gawriłowicza Stefan, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Gawriłowicza Fiedko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39adw.
Gawriłowicz Jaksht, b. Cełysz?skaj wół. Żamojckaj 267 adw.
Gawriłowicza Michajło Fiodorowicz, 12
Gawriłowicza Fiedkowaja, pani, garadniczaja garodzjenskaja, panią Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d., Węża dusiciel 16, 99 adw.
Gawryłowicz Piotr, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Gawsowicz Sjeńko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36 adw.
Gajk Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Martyny 173
Gajko Gawriłko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Gajko Mikołaj, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Gajko Mikołaj, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108adw.
Gajko Mikołaj, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Gajko Olechno, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Gajko Jana, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d.108
Gajko Jana, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Gajlewicz Stanis, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261 adw.
Gajlewicz Jana, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283
Gajlejwicz Gieswił, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260
Gajłowicz Jakub, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269
Galiczyńskij Grigoriej, kn., kn. Wałynskaj 201
Gałmin, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280 adw.
Gałminajtis Martyny, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271
Gałminowicz Jana, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269 adw.
Gałoskowiczy, miaszcz. G. Połack 223
Gałuzga Matyjas, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 126adw.;S. 111
Gałczajtis Juri, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258 adw.
Ganna Masjewna, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Ganna Matiejewna, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 adw.
Ganna Michajłowna, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58 adw.
Ganna Stanisławowna, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Ganna, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckajl.a.-, bratanna Sjemaszki 249 adw.
Gantusowicz Olechno, sado?nik Na?garodskaga padłszy. 41 adw.
Ganusowicz Adam, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 288
Ganusowicz Adam, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56
Ganusowicz Adam, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260 adw.
Ganusowicz Adam, p., p. Patumszyszskaj i Celsza?skaj wałascej Żamojckaj 268 adw., 272 adw.
Ganusowicz Andrzej, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Ganusowicz Bartosz, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277 adw.
Ganusowicz Biernat, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Ganusowicz Bortko, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21 adw.
Ganusowicz Wienyżo, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Ganusowicz Wojtko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Ganusowicz Kaspor, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234 adw.
Ganusowicz Matiej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Ganusowicz Paweł, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47
Ganusowicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62
Ganusowicz Romaszko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Ganusowicz Stańko, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25 adw.
Ganusowicz Tomko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Ganusowicz Juri, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271
Ganusowicz Jakub, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Ganusowicz Jakub, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Ganusowicz Jana, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 285
Ganusowicz Jana, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Gancewicz Andrzej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Gancewicz Ławrin, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Gancewicz Ławryn, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72adw.
Gancewicz Mikołaj, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Gancewicz Piet'ko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90adw.
Gancewicz Jurij, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Gancowaja Bogdana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109
Gancowicz Matiej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88adw.
Gancowicz Stanis, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Gancowicz Jarosława, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88adw.
Gania Jełzmanowna, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109
Garasimowicz Andrzej, b. Wicebskaj 224 adw.
Garasimowicz Roman, garadniczy i char. wicebski, b. Wicebskaj l.a.-i Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100, 224
Garasimowicz Jacko, b. Wicebskaj 225
Garbowskij Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167 adw.
Garbowskij Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Garbowskij Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Gariejwowicz Janusz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239 adw.
Garmanowicz Stasjewaja, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Garmanowicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23
Garnastaj Iwan Astafiejewicz. Gronostaje Iwan, Iwaszko, p., p.-rtg..; padskarbi zjemski, marsz., pisar 10; S . 31, 32, 33, 35, 36, 37
Garynowjat, s . 26
Gatman Paweł, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Gasztolt, Gasztowt Olbracht Martinowicz, p., w-d. wilenski, kanclerz, p.-rtg.. 8 adw.; S . 44, 45
Giegułowicz Andrzej, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268
Giedwiłajtis Jana, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249
Giedwiłowicz Mikołaj, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268 adw.
Giedwiłowicz Narwil, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256 adw.
Giedwiłowicz Narko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277 adw.
Giedwiłowicz Piotr, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271 adw.
Giedwnłowicz Borpiejko, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283
Giedwojnowaja, węża dusiciel, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276 adw.
Giedwojnowicz Piotr, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282 adw.
Giedgowdowicz Giedmin, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261
Giedgowdowicz Piotr, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Giedgowdowicz Chrszczon, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Giedgowt, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Giedgowtowicz Bortowt, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Giedgojdowicz Januszko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Giedgołtajtis Piotr, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 286
Giedkowicz Stanisławy, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48 adw.
Giedkontowicz Matiej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237
Giedmin, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 265
Giedminowicz Jana, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269
Giedmontowicz Dobko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281
Giedrojt Paweł Szymkowicz, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63 adw.
Giedrojt Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61
Giedrojta Jana, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Giedrojtia Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Giezgajłowicza Mikołaj Mikołajewicz, p., p.-rtg.. 9
Giejkowicz Juszko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243 adw.
Giejstowicz Bogdana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Giejstowtowicz Macko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77
Giejtowtowicz Piotr, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234
Giejszowaja, węża dusiciel, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251 adw.
Giełbiedowicz Pietko, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283 adw.
Giełbodiejewicz Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 170adw.
Giełgudowicz Stanisławy, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Giemontowicz Wojtko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 252 adw.
Giengowtowicz Bogusz, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Gieniejtowicz Radźwil, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Gierałtowaja Janowa, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 187 adw.
Gierkowicz Stanisławy, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67 adw.
Gierman, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Giermanowicza Taran, b. Mscisła?skaga padłszy. 227 adw.
Gieronowskij Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139adw.
Gieros Matiej Pietrowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139 adw.
Giertowtowicz Adam, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Giesmontowtowicz Bortko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Giestowtowicz Jana, char. [lapunski], b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Giestowtojtis Bortko, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268
Gietgowdowicz Matiej, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Gietowt, b. Połackaj 219 adw.
Gietowtowicz Macko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Giecowicz Micko, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Giecowicz Piotr, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Gieczewicz Matiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Gibortowicz Jana, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 263
Gidwiłowncz Wołodko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.; S . 29, 30
Gidiewicz Martyny, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275 adw.
Gikniewicz Pac, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238
Giłgudowicz Mikołaj, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Giłogintowicz Juryj, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskagaw-d. 61 adw.
Giltiebrandt P. A., S . 35
Giluszewicz Stańko, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Ginbutajtis Jakmin, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258 adw.
Ginbutowicz Martyny, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Ginwiłowicz Andrzej, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 115
Ginwiłowicz Bałtromiej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Ginwiłowicz Biertosz, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 267
Ginwiłowicz Bołtromiej, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Ginwiłowicz Mikołaj, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231
Ginwiłowicz Stanisławy, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28
Ginwiłowicz Szymko, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Ginwiłowicz Jakub, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Ginwiłowicz Janus, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Ginwojłowicz Paweł, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53 adw.
Ginwojnowicz Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Giniewicz Mikołaj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Giniewicz Jakutis, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233 adw.
Giniejtowicz Bogusław, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256 adw.
Giniejtowicz Radiwił, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Giniejtowicz Szymko, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Gintowtowicz Bołtromiej, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 adw.
Gintowtowicz Matiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62
Gintowtowicz Michajło, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Gintowtowicz Micko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60 adw.
Gintowtowicz Juri, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Gintowtowicz Juri, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Gintowtowskij Juri, dzjak, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249 adw.
Ginca Bogdana, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 18, 115
Ginca Matiej, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 17 adw., 115
Ginczyn Jana, zach. Mielnickaga padłszy. Padlaszskaga w-d. 124
Giniuszewicz Piet'ko, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Giniatajtis Stanis, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Giniatowicz Iwaszko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233
Giniatowicz Martyny, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230 adw.
Giniatowicz Martyny, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Giniatowicz Macko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257 adw.
Giniatowicz Samaszko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255
Giniatowicz Jakub, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262
Giniatowicz Jana, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287 adw.
Girawczycz Jacko, b. Wałynskaj 205 adw.
Girwienowicz Martyny, b. Birżanianskaj wół. Żamojckaj 268 adw.
Girwotajtis Narwot, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 285 adw.
Girgontowicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Girdajtis Lełskow, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260 adw.
Girdwiłowicz Tomasz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Girdwiłowicz Szczepai, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Girdwojtis Martyny, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246
Girdiewicz Stanisławy, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80adw.
Girdiwiłowicz Szymko, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 115
Girdutowicz Zostań, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275 adw.
Girstowicz Juri, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 252 adw.
Girczycz Andrzej, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Gitowtowicz Rimko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275
Gicowicz Szczepan, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258 adw.
Giszok Dojur, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Czasownik Iwaszko, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Gładkowicz Daszko, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Gładkowicz Fiedko, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw.
Gładkowicza Juszkowaja, b. Mscisła?skaga padłszy. 227
Glebowaja, pani, pani Połackaj 217 adw.
Glebowicz Andrzej, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Glebowicza Andrzej, b. Połackaj 217 adw.
Glebowicz Iwan, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Glebowicza Iwan, b. Połackaj 217 adw.
Glebowicz Mikołaj, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27 adw.
Glebowicz Mnkołaj, wajawodzicz połacki 11 adw.
Glebowicz Ostafiej, b. Połackaj 217 adw.
Glebowicz Siemion, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw.
Glebowicz Siemion, b. Połackaj 217 adw.
Glebowicz Siemion, t. Aliszkawa char. 121 adw.
Glebowicz Stefan, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Glebowicza Jana, b. Połackaj 217 adw.
Glebowicza Piotr Stanisławowicz, p., w-d. połacki, p.-rtg.. 10
Glebowicza Jana Stanisławowicz, p., wajawodzicz połacki 13
Glebowicza Jana Jurjewicz, p., p.-rtg.. 9
Glinskaja Fiedorowaja, [kng.] Połackaj 219 adw.
Glinskije, książęta Wicebskaj 224
Glinskij Siemion, kn., kn. Rasjeinskaj wół. Żamojckajl.a.-, jago brat - kn. Michajło 14 adw., 251 adw.
Glinskij, kn., kn. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59
Glińskij Michajło, kn., kn. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 126 adw.
Głub Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 162
Głuchij Wojtko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Głuszkowicz Stańko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 182adw.
Gladowicz Iwan, b. Kobrynskaj wół. 215
Gladowicz Jacko, b. Kobrynskaj wół. 216
Gnat (Kienat-?) Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139; S . 119
Gnat Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138 adw.; S . 119
Gniewoszewicz Piotr, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Gniewoszewicz Fiodor, b. Wałynskaj 206 adw.
Gowienowicz Giedgowd, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Gowienowicz Jurij, b. Anikshcenskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 74
Gowienowicz Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Gowinowicz Michało, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Gowolinski Martyny, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Goworkowaja Wojtkowaja, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 157 adw.
Godiaba Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133 adw.
Godiaba Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165
Gojdis Jakub, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43 adw.
Gojżewicz Domiejko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244 adw.
Gojżewicz Niekrasz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239
Gojlewicz Narbut, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Gojlewicz Pietko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236
Gołbuta Juri, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Golejwicz Tomasz, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273 adw.
Goleniewicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193 adw.
Goleniewicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193 adw.
Goleniszczewicz Iwachno, b. Kobrynskaj wół. 215
Golimont Stanisławy, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d., jago sastra jest Pietruchna 107
Golimontowaja Janowa, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Golimontowicz Michno, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107 o .
Golimontowicz Piotr, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Golintowicza Stiepanowaja, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Golicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 159
Goliczynskij Iwan, kn., kn. Wałynskaj 201
Gołkantowicz Janko, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259 adw.
Gołko Misko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 182 adw.
Gołkontowicz Juszko, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 286
Gołkontowicz, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Gołowacz Iwan, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Gołowaczewicz Awgusztyn, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 174 adw.
Gołowaczewicz Fiedko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44
Gołownin Pietraszko, b. Wicebskaj 224 adw.
Gołownin Fiodor, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38
Głowni Piotr, kn. 15
Gołowczycz Andrzej, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Gołowczycz Fiodor, b. Sznskaga padłszy. 209 adw.
Głos Jacko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Głosu, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32
Gołojuch Stanisławy, (Stanistanisław pamyłk.), zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 145 adw.; S . 122
Błękitny Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., Jago brat -Jakub 187
Gołubowicz Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 187
Gołubcewicz Jacko, b. Połackaj 218 adw.
Gołubczynaja, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38
Gołynicz Kochon, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36
Gomszejewicz Mikołaj, 12 adw.
Gomszejewicz Jana, stawi? koni l.a. ruskich salan 12 adw.
Gomyłka Martyny, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Gorbaczewicz Iwan, b. Pinskaga padłszy. 211
Gorbaczewicz Sidor, b. Pinskaga padłszy. 211
Gorbowskij Mikołaj, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gorbowskij Paweł, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107adw.
Gorbowskij Stanisławy, Garbo?ski Stanisła?, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 128; S . 31
Gorbunowicz Jacko, b. Kleckaga padłszy. 212 adw.
Gorbutowiec Fiedko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
Gordiejewicza Oleszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Gorzjeńskaja, pani, pani Wałynskaj 203
Gorkaczewiczy, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Gorłow Iwan Timofiejewicz, 12 adw.
Gardłowa, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32
Gormanowicz Matiej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Gormanowicz Stańko, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59
Gormanowicz Stańko, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73
Gormanowicza Kasporowaja, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43
Gormanowicza Juszkowaja, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Gormanowicza jest Jakubową, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48 adw.
Górsko Iwaszko, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Gornowskij Wasko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gornowskij jest Czekany, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gornowskij Iwan, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gornowskij Piotr, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gornowskij Fiedźko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107adw.
Gornowskij Juryj, p., p. Mielnickaga padłszy. Padlaszskaga w-d. 124 adw.
Gornostajewicz Onikiej, p., dw. 12
Góski Martinowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Góski Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Góski Jana, l.a., Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Góralska Andriejewaja, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138
Góralskiego Iwana, kn. 15
Góralskiego Fiodor Michajłowicz, kn. 15
Góralskiego Fiodor, kn. 15
Górskiego Jana, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 adw.
Goruchowicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 197adw.
Gorczycz Priecok, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 173
Gorczycz Stanisławy Wojtkowicz, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 131 adw.
Goryłowicz Andrzej, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35 adw.
Goriain Iwan, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw. /
Goriain, b. Wałynskaj 202 adw.
Gostiewicz Piotr, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237 adw.
Gościło, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Gościło, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119 adw.
Gostiłowicz Jakub, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54 adw.
Gost'skij Bogdana, p., p. Wałynskaj 201 adw.
Gost'skij Wasilej, p., p. Wałynskaj 202
Gos' Ławrin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168 adw.
Gotartik Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138adw.
Goczkowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 190
Goszka Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165
Gralinaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140
Grzebienia Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160
Gregor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144 adw.
Griegoriewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177
Grieża Piotr, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Gribowaja Alżbieta, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23
Gribun, b. Połackaj 219
Griwicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Martyny 160 adw.
Griwicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160 adw.
Grigor, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d., jago zjac' jest Jakubem 77
Grigoriej, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33
Grigorjewaja Jewka, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155
Grigorjewaja, węża dusiciel, b. Kobrynskaj wół. 215 adw.
Grigorjewaja, węża dusiciel, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 adw.
Grigorjewaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140
Grigorjewicza Adam, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Grigorjewicza Andrzej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241 adw.
Grigorjewicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Grigorjewicza Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193 adw.
Grigorjewicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 184adw.
Grigorjewicz Bogdana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152adw.
Grigorjewicz Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 176 adw.
Grigorjewicz Gorain, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockagaw-d. 102 adw.
Grigorjewicz Dmitriej, b. Mscisła?skaga padłszy. 229
Grigorjewicza Iwan, kn., kn. Wałynskaj 201
Grigorjewicza Łukasz, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 adw.
Grigorjewicz Martyny, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Grigorjewicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 156adw.
Grigorjewicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160 adw.
Grigorjewicz Mikołaj, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Grigorjewicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168
Grigorjewicza Michno, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Grigorjewicza Mmkołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177 adw.
Grigorjewicz Odiniec, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Grigorjewicz Paweł, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230
Grigorjewicza Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Grigorjewicza Piotr, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Grigorjewicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 162
Grigorjewicza Przekop, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Grigorjewicza Siemion, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Grigorjewicz Sjeńko, b. Połackaj 220 adw.
Grigorjewicz Sjerafin, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Grigorjewicza Stanisławy, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62 adw.
Grigorjewicz Stanisławy, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Grigorjewicz Stanisławy, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110 adw.
Grigorjewicz Stank, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138
Grigorjewicza Stas', b. Mscisła?skaga padłszy. 229
Grigorjewicza Juchno, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Grigorjewicza Jakub, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Grigorjewicza Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Grigorjewicza Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177
Grigorjewicza Jana, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255
Grigorjewicza Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Grigorjewicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 162
Grigorjewicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193
Grigorjewicza Janielis, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261 . .
Grigorjewicza Michajło Fiedkowicz, b. Połackaj 217 adw.
Gridkiewicz Łukjan, miaszcz. G. Połack 221 adw.
Gridkiewicz Pietrasz, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Gridkowicz Kriektun, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago brat - Michno 39 Gridź s . 150 i
Grizłowiczy, b. Kleckaga padłszy. 212
Grimajlicz nieświata ,
p., z-ta mielnicki, p.
Mielnickaga padłszy. Padlaszskagaw-d. 124 adw. Grimała Szczasnyj , 11 Grimało
Stanisławy , zach. DaragickajPadlaszskaga w-d. 127 Grimwicz Bołtromiej
, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw. Griniewicz Bogd[a]n , b. Pajurskaj
wół. Żamojckaj262 adw.; S . 166 Griniewicz Buriec , b. Słonimskaga
padłszy. Trockagaw-d. 106 adw. Griniewicz Wasil , łazjebnik,
kuchar na?garodski41 adw. Griniewicz Iwan , b. Wa?kawyjskaga
padłszy. Trockaga w-d. 104 Griniewicz Kuniej , kuchar
na?garodski 41adw. Griniewicz Macko , b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga
w-d. 104 adw. Griniewicz Choc , zach. Bielskaj Padlaszskaga
w-d. 145 adw. Griniewicz Szym , b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj
246 adw. Griniewicz Jana , b. Kowienskaga padłszy. Trockaga
w-d. 78Griniec , b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d., jago brat - Andrzej Pierszowicz 104
adw. Grinickaja jest Jakubowa, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22
Grinkiewicz Bogdana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19
Grinkiewicz Martyny, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22 adw.
Grinkiewicz Michno, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38 adw.
Grinkiewicz Piotr, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89adw.
Grinkiewicz Juchno, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89adw.
Grinkiewicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19adw.
Grinko, l.a. s . Tudarawa, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34 adw.
Grinkowaja Dorota, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80adw.
Grinkowaja, węża dusiciel, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54
Grinkowicz Andrzej, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29 adw.
Grinkowicz Ławrin, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Grinkowicz Mikołaj, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga wd. 88 adw.
Grinkowicz Tomko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Grincewicz Stańko, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Griń, l.a. s . Rusacin, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39 adw.
Griń, padło?czy, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Griń, sakolnik Na?garodskaga padłszy. 41 adw.
Griń, sakolnik Na?garodskaga padłszy., jago "bratieja" jest Słowikiem, Timosz, Iwan, Chań i Opanas 41
Grińkiewicz Bogdana, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Grińkiewicz Mikołaj, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Grińkowaja, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Grińkowaja, węża dusiciel, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Grińkowicz Bogdana, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105adw.
Grińkowicz Grigoriej, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Grińkowicz Iwan, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Grińkowicz Lenart, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20 adw.
Grińkowicz Łukasz, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Grińkowicz Marco, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Grińkowicz Martyny, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Grińkowicz Mikołaj, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27
Grińkowicz Michajło, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Grińkowicz Olechno, b. Wałynskaj 204
Grińkowicz Paweł, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Grińkowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180
Grińkowicz Stanisławy, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Grińkowicz Stanisławy, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Grińkowicz Stas, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105adw.
Grińkowicz Fiedko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Grińkowicz Jana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Griniasz, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Gritanowicz Matiej, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34 . .
Gric, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254
Gricewicz Dmitr, miaszcz. G. Połack 221 adw.
Gricewicz Ilko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Gricewicz Martyny, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104adw.
Gricewicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Gricewicz Sjeńko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Gricewicz Stas, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255 adw.
Gricewicz Cyma, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Grickiewicz A. P., Gł. Gryckiewicz A. P.
Grickiewicz jest Czekany, b. Wicebskaj 225
Gricko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago bac'ka jest ciwun 40
Gricko, l.a. s . Branniki, b. Wałynskaj 202 adw.
Gricko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144 gł
Griczynowicz Wojownik, b. Pinskaga padłszy. 208 adw.
Griczynowicz Gawriło, b. Pinskaga padłszy. 208 adw.
Griczynowicz Iwan, b. Pinskaga padłszy. 208 adw.
Griczynowicz Kirdiej, b. Pinskaga padłszy. 208 adw.
Griczynowicza Matfiejewaja, b. Pinskaga padłszy. 208 adw.
Griszanowicz Piotr, miaszcz. G. Połack 223
Griszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d., jago cesc' jest Ławrin 101
Griszko, b. Pinskaga padłszy. 210 adw.
Grzmot ("Huków zięć"), b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d., jago zjac' jest Fiedko 107 adw.
Gromackij, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gromyka Grigoriej, p., p.-rtg.. 10
Gromyka Juriej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25
Grotowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 199
Grockij Andris, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Mikołaj 152
Grockij Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 172
Grockij Olekshi, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Grockij Stary Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152 adw.
Grusza A. I., S . 33, 35, 38, 39, 40, 44, 45, 403
Gruszy, l.a. s . Amniewiczy, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Gruszycz (Chrużycz pamyłk.) Czekany, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35 adw.; S . 64
Gruszowskij Andrzej, gł. Gruszo?ski Andrej
Gruszo?ski Andrej. Gruszowskij Andrzej, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 126; S . 111
Gryńkiewicz jest Czekany, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34
Gryckiewicz A. P., Grickiewicz A. P. S . 5, 7
Gryszan, s . 35
Wargi Jana, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Gubar Wasilej Iwanowicz, b. Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Gubar Wasilej, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. Jubadw.
Gubinskij Wasko, b. Gruszo?skaj ci Czarawaczyckaj wałascej, jaki "był" za książętami Sanguszkawiczami 216 adw.
Guward, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Gudiewicz Matiej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237 adw.
Guzjewicz Janusz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Matiej 142 adw.
Guzowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 143
Gulewicz Michajło, p., p. Wałynskaj 202
Gulewicz Fiodor, p., p. Wałynskaj 208
Guljanickij Stiecko, b. Wałynskaj 204 adw.
Gulałninickij, Gulanickij Iwaszko, b. Wałynskaj 204 adw.; S . 150
Gulałnickij Jarmosz, b. Wałynskaj 205
Gulanickij Iwaszko, gł. Gulałninickij Iwaszko
Gutor Iwaszko, b. Wałynskaj 204
Gutorowicz Dmitr, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw.
Guszkowicz Martyny, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56 adw.
Guszczyn Grin, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Guszczyn Łukjan, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Guszczyna Olechno, b. Połackaj 220

http://kdkv.narod.ru
Tłumacznie:Translator Rosyjsko Polski
10.04.2009 14:59
Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"Je"

Jeburok Stańko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Matko 174
Jewizasjewicz Macko, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza, ataman 121
Jewłachowicz Gridko, b. Ainskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 31
Jewłachowicz Radko, b. Ainskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 31
Jewłaszkowicza Juszkowiczy, b. Wicebskaj 224
Jewniewicz Janko, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59adw.
Jewniłowicz Bogdana, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d., jago bratanicz jest Narkowicz 77
Jewniłowicz Paszko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79 adw.
Jewnulewicz Szczasnyj, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Jewtwiłowicz Macko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Jegirdowicz Jana, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233
Żrąca Karal, s . 28
jest Żrąco Juriej, p., p.-rtg.. 10
Jedkowicz Piotr, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239
Jedninojtis Micko, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283
Jedowicz Matiej, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 285
Jejemiszka Diewiera, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Jeżewicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 130
Jeżewicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 130
Jeżnie Jana Ławrincewicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 148
Jeżowskij Juriej, 11 adw.
Jezof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167 adw.
Jezofowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 173 adw.
Jezofowicz Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168 adw.
Jejgintowicz Bortko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77
Jejgołowicz Gric, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70adw.
Jejnarowicz Pietrasz, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Jejnikajtis Pietrasz, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278 adw.
Jejrimowicz Ławrin, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Jejrimowicz Jakub, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Jejsimontowicz Wiencko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Jejsimontowicz Daszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockagaw-d. 101
Jejsimontowicz Mikołaj, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockagaw-d. 100 adw.
Jejsimontowicz Paszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Jejsimontowicz Pietraszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Jejsimontowicz Pietrok, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Jejsimontowicz Przekop, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Jejsimontowicz Statko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Jejsimontowicz Szymn, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Jejstajtis Juri, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273 adw.
Jejtwiłowicz Bogdana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Jejtwnłowicz Nielub, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Jejtginowicz Butko, b. Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Jejcinajtis Jakub, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271 adw.
Jełasz, t. Aliszkawa char. 122
Jełkowicz Danko, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Jełkowicz Kadysz, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Jełowicz Daszko, b. Wałynskaj 204 adw.
Jełowicz Fiodor, p., p. Wałynskaj 202
Jełowicza Andrzej Juchnowicz, b. Wałynskaj 203 adw.
Jelbowicz Iljar, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Jelcowaja, pani, pani Wałynskaj 203
Jelum, t. Aliszkawa char. 122 adw.
Jela, b. ci t. Kleckaga padłszy. 212 adw.
Jenariewicz Janysz, t. 116
Jendrikowicz Wójt, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239 adw.
Jendrikowicz Juri, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239 adw.
Jeniejkowicz Jakub, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255 adw.
Jenikowicz Juri, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241 adw.
Jeninaja Maria, b. Wałynskaj 205 adw.
Jenkowicz Adam, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Jenkowicz Andrzej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Jeńkowicz Stas', b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Jeńkowncz Grigor, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Jepimachowicz Fiedko, b. Połackaj 218 adw.
Jepimachowicza Andrzej Sjemieiowicz, b. Połackajl.a.-, jago brataniczy jest dziećmi Piatra 218
Jerosz, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36 adw.
Jesjelewicz Łukasz, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Jesinickij Jesko, p., p. Wałynskaj 202 adw.
Jesinickij Kostka, b. Wałynskaj 204 adw.
Jesinowicz Karp', b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Jesipowicz Griszko, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120adw.
Jesko, miaszcz. G. Połack 221
Jeskowaja, węża dusiciel, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Jeskowicz Bogdai, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Jeskowicz Wasil, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Jeskowicz Iwan, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Jeskowicz Ławrin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181 adw.
Jeskowicz Misko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 199
Jeskowicz Ołtuch, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Jeskowicz Ostasz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 199
Jeskowicz Piotr, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Jeskowicz Piotr, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 113
Jeskowicz Siemion, b. Gruszo?skaj ci Czarawaczyckaj wałascej, jaki "był" za książętami Sanguszkawiczami 217
Jeskowicz Stefan, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40 adw.
Jesmanowicz IIwaszko, dw. 12 adw.
Jesmanowicz Gleb, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35
Jes', t. 115adw.
Jesjuk, kuchar na?garodski 41 adw.
Jetortowicz Stiec, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Jetuniewicz Andrzej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw.
Jefimowicz Tomasz, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 266 adw.
Jeczowicz Martyny, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106

http://kdkv.narod.ru
Tłumacznie:Translator Rosyjsko Polski
10.04.2009 15:01
Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"Ju"

Judgajtis Oleksij, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246
Judiejkajtis Juri, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278
Judiejkowicz Matiej, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281
Judiejkowicz Możejko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277
Judkajtis Matiej, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246; S . 162
Judkiewicz Andrzej, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33 adw.
Judkowicz Martyny, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Judycz Iwan, b. Użwienckaj wół. Żamojckaj 274 adw.
Jundiłowaja, pani, panią Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Jundiłowaja, pani, panią Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Jundiłowicz Wojtiech, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 42 adw.
Jundiłowicz Matiej, 13
Jundiłowicz Mikołaj, 13
Jundiłowicz Mikołaj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Jundiłowicz Paweł, p. 10 adw.
Jundiłowicza Pawłowaja, pani, węża dusiciel 16
Jundiłowicza Janowa, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Juniewicz Rymko, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d.106
Młodziana, b. Pinskaga padłszy., wyjazdża? l.a. s . Płotnica 211 adw.
Junka Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 170
Junowicz Andruszko, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94 adw.
Junowicz Michaiiło, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94 adw.
Junowicz Mic, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94 adw.
Junowicz Romiejko, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94 adw.
Junusowicz Musa, t. Abragimawa scjagu 117
Juraga Bogdana, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36
Juraga Michajło, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 18 adw., 36
Juraga Jana, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36
Jurażynaja, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Jurażycz Aleksiej, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73
Jurażycz Mikołaj, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Jurażycz Paweł, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 adw.
Jurażycz Stanisławy, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Jurażycz Filip(?), b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Jurażycz Jana, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Jurażycz Jana, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Jurachnowaja, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Jurgajtis Krycus, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 248 adw.
Jurgajtis Matiej, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249
Jurgajtis Michno, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256 adw.
Jurgielewicz Bołtromiej, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockagaw-d. 101 adw.
Jurgielis, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckajl.a.-, jago cesc' jest Piotrem 234 adw.
Jurgiełowicz Matiej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90 adw.
Jurgis, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Jurgowicz Grigor, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Jurgojtiewicz Michajło, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53 adw.
Jurgojtis Juszko, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283
Jurdiewicz Stanis, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 263
Jurdowicz naido ,
b. Kierna?skagapadłszy. Wilenskaga w-d. 53 adw. Jurdowicz Juszko
, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 Juriej ,
b. Pierałajskagapadłszy. Trockaga w-d. 92 adw. Juriej , b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago brat
- StanisławyNaruszewicz 49 adw. Juriej , kn., sadzic' "na Moskwie", jago brat
- kn. Michajło 14
adw. Juriej , p. 12 adw. Jurieszkiewicz Bałtromiej , b. Widuklskaj wół
. Żamojckaj 253Jurżycza Michajłowaja , b. Jejszyszskaga padłszy
. Trockagaw-d. 87 Juris , b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga
w-d.60 Juris
, s . 167 JurkowiczIgnat , t. Aliszkawa char
. 122 Jurkojtis Macko , b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj
246 Jurcewicz Sczepan, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Jurszycz Krisztof, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28
Jurszycz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23
Jurszycz Stas, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Jurszycz Jana, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Juryj, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60
Juryj, b. Niamienczynskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73 adw.
Jurjewaja Katierina, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110 adw.
Jurjewaja Orszula, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Jurjewaja Orszula, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Jurjewaja, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 80
Jurjewaja, pani, panią Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Jurjewaja, węża dusiciel, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Jurjewaja, węża dusiciel, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259 adw.
Jurjewaja, węża dusiciel, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260
Jurjewaja, węża dusiciel, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Jurjewicz Adam, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Jurjewicz Aleksandry, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234
Jurjewicza Aleksandry, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Jurjewicza Ambrożej, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Jurjewicz Ambros, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95
Jurjewicza Andrzej, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230 adw.
Jurjewicz Andrzej, służący putny Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58
Jurjewicza Bałtromiej, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231
Jurjewicza Bałtromiej, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. PO adw.
Jurjewicz Bienko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49
Jurjewicza Bogdana, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287
Jurjewicza Bogusz, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35
Jurjewicza Bołtromiej, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Jurjewicz Bortko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Jurjewicz Wiencko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 242 adw.
Jurjewicz Wiencko, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269
Jurjewicza Wiencław, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Jurjewicz Władysław, b. Niamienczynskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73 adw.
Jurjewicz Wojna, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Jurjewicz Wojtko, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261 adw.
Jurjewicz Wojtko, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59 adw.
Jurjewicz Kaspar, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Jurjewicza Kriż, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 266 adw.
Jurjewicz Ławrin, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Jurjewicza Cebula, b. IDielsza?skaj wół. Żamojckaj 267 adw.
Jurjewicz Łukasz, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Jurjewicz Łukasz, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 285 adw.
Jurjewicz Martyny, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Jurjewicza Martyny, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241
Jurjewicza Martyny, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Jurjewicza Martyny, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282
Jurjewicza Martyny, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Jurjewicz Matiej, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255
Jurjewicza Matiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Jurjewicz Matiej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239
Jurjewicza Matiej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Jurjewicza Matiej, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57
Jurjewicza Matiej, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Jurjewicz Matiej, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247 adw.
Jurjewicz Macko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. JuO adw.
Jurjewicz Mikołaj, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Jurjewicza Mikołaj, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273
Jurjewicza Mikołaj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Jurjewicz Mikołaj, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43
Jurjewicza Mikołaj, b. Patumszyszskaj wół. Żamojckaj 272 adw.
Jurjewicz Mikołaj, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Jurjewicz Mikołaj, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Jurjewicza Mikołaj, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. PO adw.
Jurjewicz Mistiszko, b. Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 93 adw.
Jurjewicz Mistiszko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Jurjewicza Michajło, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231
Jurjewicza Michajło, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 286 adw.
Jurjewicz Michno, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 adw.
Jurjewicz Mic, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Jurjewicz Micko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Jurjewicza Micko, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283 adw.
Jurjewicz Montrym, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 245 adw.
Jurjewicz Nac, b. Patumszyszskaj wół. Żamojckaj 272
Jurjewicza Olechno, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Jurjewicz Olechno, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Jurjewicz Paweł, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Jurjewicza Paweł, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234
Jurjewicza Paweł, b. Miedzingonskaj wół. Żamojckaj 270 adw.
Jurjewicz Paweł, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49
Jurjewicza Packo, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Jurjewicza Pietko, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 266 adw.
Jurjewicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Jurjewicz Piotr, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273 adw.
Jurjewicz Piotr, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw.
Jurjewicz Piotr, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33
Jurjewicza Piotr, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29
Jurjewicza Piawieł, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Jurjewicza Romutis, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284
Jurjewicza Stanisławy, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 240
Jurjewicza Stanisławy, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 270
Jurjewicza Stanisławy, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Jurjewicza Stanisławy, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 82; S . 29, 30
Jurjewicza Stanisławy, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Jurjewicz Stanisławy, b. Konie?skaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Jurjewicza Stanisławy, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 252
Jurjewicza Stanisławy, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Jurjewicza Stańko, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Jurjewicza Stas, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Jurjewicza Stas', b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 253 adw.
Jurjewicz Stas', b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233
Jurjewicza Staszko, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261
Jurjewicza Sczasnyj, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Jurjewicza Fronsko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Jurjewicz Fudko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231 adw.
Jurjewicz Chrszczon, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110 adw.
Jurjewicz Szymko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 253 adw.
Jurjewicz Szymko, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Jurjewicz Szymon, b. Niamienczynskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73 adw.
Jurjewicz Szczepan, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Jurjewicz Juc, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275
Jurjewicza Jakub, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24 adw.
Jurjewicz Jakub, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 235
Jurjewicza Jakub, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Jurjewicza Jakub, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Jurjewicz Jakub, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 115
Jurjewicza Jakub, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33 adw.
Jurjewicz Jakub, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Jurjewicza Jakub, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Jurjewicza Jakub, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Jurjewicz Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62
Jurjewicza Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66
Jurjewicza Jana, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Jurjewicz Jana, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47
Jurjewicza Jana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Jurjewicza Jana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Jurjewicza Matiejewaja, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Jurjewicza Jakubowa, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44 adw.
Jurjewskij Wasilej, miaszcz. G. Połack 221 adw.
Jurjewskij Gridko, b. Połackaj 218 adw.
Juri, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254
Juri, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254 adw.
Juri, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Juri, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 149 adw.
Jurswicz Martyny, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Juriażycz Macko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236
Juriażycz Stanisławy, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243
Juriażycz Jana, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 50 adw.
Juswidowicz Gric, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281
Jusog, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Jusyj Matiej, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Jutiejkowicz Januszko, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60
Juchnawaja, węża dusiciel, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94 adw.
Juchno, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Juchno, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60
Juchno, kn., T. 115 adw.
Juchnowaja, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Juchnowaja, węża dusiciel, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94 adw.
Juchnowaja, węża dusiciel, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Juchnowicz Andrzej, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 42 adw.
Juchnowicz Walentyn, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 52
Juchnowicz Wiencław, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278
Juchnowicz Macko, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246 adw.
Juchnowicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23 adw.
Juchnowicz Mikołaj, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 113
Juchnowicz Narko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61
Juchnowicz Paweł, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Juchnowicz Stas, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47
Juchnowicz Jurczus, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94 adw.
Jucewicz Mitko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244 adw.
Jucowaja, węża dusiciel, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276
Jucowicz Paweł, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Jucowicz Szymko, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 264 adw.
Jucowicz Jana, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Jucsykowicz Micko, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 267
Juczewicz Martyny, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236
Juszewicz Juchno, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283
Juszkajtis Jana, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 250
Juszkiewicz Bogusz, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Juszkiewicz Jakub, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Juszko, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271
Juszkowaja, węża dusiciel, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277 adw.
Juszkowaja, węża dusiciel, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56 adw.
Juszkowaja, węża dusiciel, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281 adw.
Juszkowicz Andrzej, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Juszkowicz Andrzej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Juszkowicz Andrzej, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Juszkowicz Andrijan, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Juszkowicz Bartosz, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Juszkowicz Bartosz, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59 adw.
Juszkowicz Bogdana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Juszkowicz Bogusz, b. Kobrynskaj wół. 216 adw.
Juszkowicz Wiensław, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Juszkowicz Wiencław, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22
Juszkowicz Wiencław, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 240 adw.
Juszkowicz Wiencław, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 252
Juszkowicz Wiencław, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Juszkowicz Wojko, t. 116
Juszkowicz Wojtiech, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Juszkowicz Gabryjał, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 248
Juszkowicz Giszpis, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237
Juszkowicz Grin, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59 adw.
Juszkowicz Griczyna, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Juszkowicz Grycko, b. Wałynskaj 204 adw.
Juszkowicz Jeronim, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59
Juszkowicz Kalikst, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago brat - Andrzej 28
Juszkowicz Krzyk, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Juszkowicz Ławrin, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67
Juszkowicz Ławrin, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Juszkowicz Ławrin, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Juszkowicz Ławrin, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Juszkowicz Łukasz, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27 adw.
Juszkowicz Martyny, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Juszkowicz Martyny, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27 adw.
Juszkowicz Macko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244
Juszkowicz Mikołaj, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243 adw.
Juszkowicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24 adw.
Juszkowicz Mikołaj, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 50 adw.
Juszkowicz Mikołaj, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 adw.
Juszkowicz Mikołaj, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44 adw.
Juszkowicz Mikołaj, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46 adw.
Juszkowicz Mis', b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87 adw.
Juszkowicz Mitus, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90 adw.
Juszkowicz Michajło, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62
Juszkowicz Michajło, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Juszkowicz Michajło, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53
Juszkowicz Michał, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262 adw.
Juszkowicz Michno, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw.
Juszkowicz Nariejko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232
Juszkowicz Nacko, b. Kobrynskaj wół. 216 adw.
Juszkowicz Niekrasz, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46 adw.
Juszkowicz Pac, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231
Juszkowicz Piotr, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 240 adw.
Juszkowicz Piotr, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57
Juszkowicz Piotr, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw.
Juszkowicz Piotr, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282
Juszkowicz Piotr, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262 adw.
Juszkowicz Pietraszko, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Juszkowicz Roman, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Juszkowicz Rymko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238 adw.
Juszkowicz Siemion, b. Wicebskaj 224 adw.
Juszkowicz Stanisławy, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239 adw.
Juszkowicz Stanisławy, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Juszkowicz Stanisławy, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Juszkowicz Stanisławy, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Juszkowicz Stanisławy, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Juszkowicz Stanisławy, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Juszkowicz Zostań, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 245
Juszkowicz Stańko, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Juszkowicz Stas, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22
Juszkowicz Stas, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Juszkowicz Stas, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Juszkowicz Stas, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Juszkowicz Stas, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Juszkowicz Tomasz, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Juszkowicz Czapla, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Juszkowicz Juriej, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47
Juszkowicz Juriej, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Juszkowicz Juryj, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Juszkowicz Juryj, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Juszkowicz Juri, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230
Juszkowicz Jagmin, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260 adw.
Juszkowicz Jakub, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230
Juszkowicz Jakub, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59 adw.
Juszkowicz Jakub, b. Reta?skaj wół. Żamojckaj 265 adw.
Juszkowicz jest Jakubowa, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20
Juszkowicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23 adw.
Juszkowicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25
Juszkowicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25 adw.
Juszkowicz Jana, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254
Juszkowicz Jana, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Juszkowicz Jana, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261
Juszkowicz Jana, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284
Juszkowicz Janko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243 adw.
Juszkowicz Janczyk, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 adw.
Juszkojtis Szczepan, b. Użwienckaj wół. Żamojckaj 274 adw.
Juszowicz Michno, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106

http://kdkv.narod.ru
Tłumacznie:Translator Rosyjsko Polski
10.04.2009 15:03
Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"Do"

Kawojtiewaja Michajłowaja, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47 adw.
Kawojtiewaja Jadwiga, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22
Kadyriewicz, t. 116
Kadysz Janusz, t. Aliszkawachar. 122 adw.
Kadysz, t. Aliszkawa char. 122 adw.
Kadyszewicz Buzun, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120 adw.
Kadyszewicz Milkoman, t. char. Bańka Sjenkawicza 124
Kadyszewicz Czaraczyk, t. Abragimawa scjagu 118
Kadyszewicz, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Kazimir, marniał. kn. Lany. S . 36
Kazimirowicza Amuchamieda, t. Abragimawa scjagu 116 adw.
Kazimirowicz Wojko, t. char. kn. Bańka Sjenkawicza 123 adw.
Kazimirowicz Machmiet, t. 116
Kazimirowicza Tiewiesz, t. char. Bańka Sjenkawicza 124
Kazubowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 197
Kakowicz Narbut, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241
Kaledochowskij Dienis, b. Wałynskaj 203 adw.
Kalimowicz Dawid, t. Abragimawa scjagu 118
Kaliszowaja, b. Wałynskaj 207 adw.
Kałusowskij Wasilej, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234 adw.
Kałusowskij Piotr, b. Wałynskaj 208
Kałutowicz Romaszko, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 265
Kamanin I., S . 10
Kamienieckij Jana, p., p. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 127
Kamienickij Piotr, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87 adw.
Kansariejewicz Sjunczak, t. Abragimawa scjagu 117
Kantminowicz Piotr, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268
Kantowtowicz Bogdana, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271 adw.
Kantowtowicz Juris, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 264 adw.; S . 166
Kantontowicz Butko, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 264 adw.
Kantrimowicz Giedmin, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275 adw.
Kantrimowicz Mikutis, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261
Kantrimowicz Micko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282
Kantrimowicz Piotr, b. Użwienckaj wół. Żamojckaj 274 adw.
Kanczejgołowicz Szymko, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 261 adw.
Kanczemiewicz Sołtykan, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120 adw.
Kapturok Matiej Tomkowicz, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 130 adw.
Kapusta Andrzej Timofiejewicz, kn. 15
Kapusty Jakub Janowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 141 adw.
Kapusta Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 146
Kapusty, b. Pinskaga padłszy. 210 adw.
Kapustin Miszko, miaszcz. G. Połack 222
Kapusticz Piotr, kn., kn. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Kapszojtis Paweł, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260 adw.
Karab Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 147 adw.
Bochen Andrej, Korowaj Andrzej. b. Wałynskaj 204 adw.; S . 16
Karanbatowicz, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120 adw.
Karasjewicz Jezof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Karacza, t. Aliszkawa char. 122
Karaczewicz Kadysz, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121 adw.
Kariewajtis Jakub, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Kariejwowicz Macko, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258
Kariejkowicz Mac, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256
Karieczawicz Asjeit, t. Abragimawa scjagu 118
Karkowicz Osman, t. Abragimawa scjagu 118
Karłowicza Wojtiech, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Karłowicz Wojtiech, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43
Karnow Mitko, b. Radamlskaj wół. 229 adw.
Karowa Bagdan, s . 35
Karpowicza Gleb, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Karpszycz Juchno, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Karp', braniec x-rtg. wyznacz. Braniec ng zrazumieły, mag czyma jest geta abaznacz. prozwiszcza ci imia-mianuszki 12 adw. (Karp' Braniec)
Karski Szczasny. Karskij Szczasnyj, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 125; S . 110
Karskij Jana, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45
Kaspar, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Kaspar, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110 adw.
Kasparowicz Andrzej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24 adw.
Kasparowicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24 adw.
Kasparowicz, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Kasporowicz Andrzej, b. Mscisła?skaga padłszy. 227
Kasporowicz Andrzej, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 264
Kasporowicz Mikołaj, 228
Kasporowicz Stanis, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 264
Kasporowicz Stanisławy, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64
Kasporowicz Stefan, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33 adw.
Kasym, t. Abragimawa scjagu 118
Kasymowicz Alij, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 118 adw.
Kachna Janowna, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Kachna, węża dusiciel, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76
Kachna, węża dusiciel, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Kachnowicz Janusz, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276 adw.
Kacewicz Micko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239
Kaczanowicz Andrzej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62
Kaczanowicz Bogumiłowaja, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Kaczewicz Andrzej, b. Reta?skaj wół. Żamojckaj 265 adw.
Kaczkinowaja, węża dusiciel, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Kaszycz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133
Kaszycz Juchno, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 adw.
Kaszycz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133
Kwietinis Jana, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Kwinwiłowicz Grigor, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60 adw.
Kwińticz Wojtiech, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Kwińticz Mikołaj, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Kiebowicz Matiej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241
Kiedbutowicz Gric, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259 adw.
Kiedwiłowicz Mikut', b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256 adw.
Kiedkowicz Paszko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48
Kiedkowicz Juc, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262 adw.
Kiedyriewicz Kieldysz, t. char. kn. Bańka Sjenkawicza 123 adw.
Kiezgajło Mikołaj, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Kiezgajło[?] Stanisławy Stanisławowicz, p. trocki, z-ta żamojcki, p.-rtg.. 8 adw.
Kiektowicz Bołtromiej, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33
Kiełbodiejpis Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 170 adw.
Kiełwienowicz Wojdot, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Kiełdowletowicz Jakub, t. char. Bańka Sjenkawicza 124
Kiełdysz, t. Abragimawa scjagu 118
Kienienia Wasko, b. Marka?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 42 adw.
Kientrowicz Narko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233 adw.
Kieńkowicz Alichno, t. char. kn. Bańka Sjenkawicza 123 adw.
Kieńkowicz Iwaszko, t. char. kn. Bańka Sjenkawicza 123 adw.
Kierkowicz Andruszko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Kierkowicz Niekrasz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 242 adw.
Kiernowiszka Stas', b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244 adw.
Kiernozjek Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. jago brat - Awgusztyn 173
Kiernozjek Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Kiernozjek Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 173
Kiestowtowicz Mikołaj, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Kiestucewicz Bogdana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Kiet', b. Wałynskaj 203
Kieczewicz Jana, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Kzik Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144 adw.
Kibortowicz Ławrin, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 248 adw.
Kibortowicz Mikołaj, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Kibortowicz Paszko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244 adw.
Kibortowicz Stiecko, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 248 adw.
Kibortowicz Jana, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244 adw.
Kibortowicza Michajło Szymkowicz, p. 11
Kibortojtis Janko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279 adw.
Kiburowicz Gojlus, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj l.a. 234
Kiburtowicza Mikołaj Szymkowicz, 17
Kiwiłowicz Rymko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241 adw.
Kijewicz Mikołaj, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27
Kijeninawaja Wasiljewaja, b. Połackaj 220 adw.
Kilkontowicz Stanisławy, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Kimbariewicz Griszko, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28
Kimientojtis Roman, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 285
Kinbutowicz Bortko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Kinbutowicza jest Jakubową, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32
Kinwiłowaja, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32
Kinwiłowicz Ławrin, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Kinwiłowicza Stanisławowaja Olena Olechnowna, pani, węża dusiciel 16
Kiniewicz Bieńko, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32 adw.
Kintowtowicz Grigor, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 245 adw.
Kinszajtis Martyny, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271
Kinszewicz Stanisławy, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255
Kinszowicz Jaszko, służący putny Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58
Kińtowicz Januszko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Kińszowicz Piotr, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 266 adw.
Kirbutajtis Martyny, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273
Kirdiewicz Stanisławy, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Kirdiejewaja, pani, pani Wałynskaj 201 adw.
Kirdiejewicz Michajło, p., p. Wałynskaj 205
Kirdiejewicz Piotr, p., p. Wałynskaj 201 adw.
Kirdykowicz Piotr, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25 adw.
Kirdykowicz Fiedko, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25 adw.
Kiriewicz Dawlen, t. Abragimawa scjagu 117 adw.
Kirkontowicz Awgusta, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269 adw.
Kirstowtojtis Pietko, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258 adw.
Kirstojtis Adam, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Kirtutajtis Jurije, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273
Kiriatowit Andruszko, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Kisjelewicz Wasko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Kisiel Tichno, b. Wałynskaj 208
Kisłowicz Griszko, b. Kobrynskaj wół. 215 adw.
Kisłowicz Daszko, b. Kobrynskaj wół. 215 adw.
Kisłowicz Iwaszko, b. Kobrynskaj wół. 215 adw.
Kisłowicz Lewko, b. Kobrynskaj wół. 215 adw.
Kisłowicz Olifier, b. Kobrynskaj wół. 215 adw.
Kistunowicz Janusz, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Kiczanowicz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 197
Kiczanowicz Jana Mikołajewicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 197
Jelita Wasilej, b. Mscisła?skaga padłszy. 227
Kiszkielewaja Kachna, węża dusiciel, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27
Klewieckaja, b. Wałynskaj 208
Kleju Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20 adw.
Klekotko Rafał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 136
Klekotkowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 136
Klepat'skaja, węża dusiciel, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Klimas, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131 adw.
Klimas, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 148 adw.
Klimasowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131 adw.
Klimasowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131 adw.
Klimkowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133
Klimkowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 143
Klimkowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 179
Klimkowicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. jago brat - Stanisławy 135
Klimkowicz Lenart, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 143
Klimkowicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133
Klimkowicz Matiej, zach. Bielskaj GTadlaszskaga w-d. 135
Klimkowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 161 adw.
Klimkowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 136
Klimkowicz Szczasnyj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 192
Klimowicza małowróżek ,
zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 182 Klimowicza Martyny , b.
Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 Klimowicza Sidor , b. Bielickaga
padłszy. Wilenskagaw-d. 17 adw. Klimowicz Fiodor , b. Kowienskaga
padłszy. Trockagaw-d. 75 adw. Klimowicz Juri , b. Rudaminskaga
padłszy. Wilenskagaw-d. 49 Klimczyckij , Klimczyc'kij Jana, p., p. Daragickaj Padlaszskaga
w-d. 127, 128 Klimiata , b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga
w-d. 48Klimiata , miaszcz. G. Połack
222 adw. Klimiaticz Stanisławy, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45 adw.
Klinowicz Mikołaj, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57
Kliszkowicz Ilja, b. Mscisła?skaga padłszy. 227 adw.
Kłopot Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Kłopot Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Kłopot Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Kłosko Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168
Kłoskowicz Iwan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181
Kłoskowicz Kurczliwe, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181
Kłoczkowaja Michnowaja, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45 adw.
Klukowicz Wasilej, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36 adw.
Klukowicz Sjeńko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36
Klukowskij Wasko, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 128
Klus Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165
Kluska Iwaszko, b. Wałynskaj 207
Kluczyna Wasilej, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wi lenskaga w-d. 43
Kmimiaticz Jakub, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46
Kmita, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d., jago kinkietu tanicz jest Daszko 100
Kmita, b. Kleckaga padłszy. 212 adw.
Kmitowicza Mikołajewaja, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Kniukowicz Miszko, sakolnik Na?garodskaga padłszy. 41 adw.
Kniaźskij Janusz (Jakusz pamyłk.), b. Wałynskaj 205 adw.; S . 150
Kobaszka Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 195 adw.
Kobiekowicz Ajniszko, t. Abragimawa scjagu 118
Kobiec, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37 adw.
Kobotajewicz Jusup, t. Aliszkawa char. 122
Koboszka Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 195 adw.
Kobyzjewicz Dieszko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103
Kobiakowicz Jełlakshi, t. Abragimawa scjagu 118
Kobiatin jest Chodliwie, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Kobiaticz Daszko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181
Kobiaticz Taras, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181
Kowalewicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165 adw.
Kowalewicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165 adw.
Kowalewicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w d. 130 adw.
Kowalewicz Tomko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 200
Kowalewicz Szczasnyj Janowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 159
Kowalik Jana Andreewicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 169
Kowal Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160 adw.
Kowal Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 130 adw.
Kowal Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Kowal Jana Szczepanowicz, zach. Bielskaj Padlaszska gaw-d. 132;S.11
Kowal Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 170 adw.
Kowielskij Wasilej, kn., kn. Wałynskaj 201
Kowlewaja, węża dusiciel, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45 adw.
Kowcewicz Mikłasz, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Kogdiłajtis Woleńtin, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 274
Kogoniewskij Wołczko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Kodyszewicz Legisz, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120 adw.
Kożonowicz, b. Radamlskaj wół. 229 adw.
Koza, b. Radamlskaj wół. 229 adw.
Kozak Stanisławy Wołodkiewicz, b. Widuklskaj i Ajro galskaj wołascej Żamojckaj 244 adw., 288
Kozak Stanisławy, ciwun korsza?ski, stawi? kania l.a. m-ka Kamień 18
Kozak, t. 116 adw.
Kozaknie Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 145
Kozakowaja Stańkowaja, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44
Kozaryn, b. Ainskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 31
Kozjeka Andrzej Michajłowicz, kn., kn. Wałynskaj 207 adw.
Kozjeka Iwan, kn., kn. Wałynskaj 208
Kozła Stańko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 136 adw.
Kozioł Fiediec, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Kozjelskij Stanisławy, b. Wasiliszskaga i Kurkle?skaga pawieta? Trockaga w-d. 96 adw., 114 adw.
Kozinicz Sołtan, t. 116 adw.
Kozinskij Iwan, p., p. Wałynskaj 204
Kozinskij Olechno, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Kozinskij Olechno, p., p. Wałynskaj 201 adw.
Kozinskij Siemion, p., p. Wałynskaj 205
Kozinskij Tichno, p., p. Wałynskaj 201 adw.
Kozinskij, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34 adw.
Kozica Bartosz, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Kozicz Andrzej, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Kozicz Stas, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Kozicz Tomko, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Kozicz Jana, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Kozicza Matiejewaja, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Kozlekowickij Łukasz, b. Pinskaga padłszy. 210 adw.
Kozłów Mikuła, miaszcz. G. Połack 222 adw.
Kozlakowicz Iwan, b. Pinskaga padłszy. 210 adw.
Kojlewicz Mikołaj, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275
Kojriejewicz Wojtiech, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103
Kojtis Martyny, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43 adw.
Kołbawiczy, b. Pinskaga padłszy. 210
Kiełbasy Matfiej, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37
Koleda Michał Grygorjewicz, służebnik s . 4
Kolenikowicz Awram, b. Garodzjenskaga padłszy. Trocka gaw-d. 100
Kolenikowicz Misko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Kolenikowicz Nacuta, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Kolenikowicz Fiediec, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Szpilki Stańko Matiejewicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129
Kołontajewicz Iwan, b. Na?garodskaga padłszy. Wilepskaga w-d. 38
Kołontaj Siemion, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Kołontaj Fiodor, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35
Kołpienickij, p., p. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38 adw.
Kołyczow Michajło, 17
Kołyczow Siemion, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56
Kolkowicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140
Kolniewa Fiodor, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Komara, b. Wicebskaj 225
Komarickaja, kng. 9
Komarowicz Mitko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40 adw.
Komiiijewicz Jana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Kominowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 164 adw.
Kominowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 164 adw.
Komorawicz Ignat, b. Pinskaga padłszy. 210 adw.
Kongajłowicz Sutko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257 adw.
Kondratowicz Wojtko, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 286
Kondratowicza Gabriał, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60 adw.
Kondratowicz Jejrym, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231 adw.
Kondratowicz Iwaszko, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 adw.
Kondratowicz Krigolis, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230 adw.
Kondratowicz Łukasz, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45 adw.
Kondratowicz Mikołaj, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Kondratowicza Narko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 113
Kondratowicza Oleksjej, miaszcz. G. Połack 222
Kondratowicza Piotr, 11 adw.
Kondratowicz Tomasz, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Kondratowicza Juriej, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45 adw.
Kondratowicza Matiej Jarkowicz, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44 adw.
Kondrinowicz Lenart, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 adw.
Koniszcze Iwaszko, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Konkowicz Jana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Konozjek Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 162
Kononowicza Griń, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockagaw-d. 101 adw.
Konopka Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 163
Konopi Kostientin, kn. 15
Konopczycz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 163 adw.
Kontowtowicz Piotr, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Kontowtowicz Piatiuł, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59 adw.
Kontowtowicz Stańko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77
Kontowtowicz Jakub, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78
Kontrimowicz Lenart, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Kontrimowicz Martyny, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276
Kontrimowicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62
Kontrymowicz Jana, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237
Kontutowicz Roman, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254 adw.
Kontuszowicz Stanisławy, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90 adw.
Konukowicz Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139
Konun Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138 adw.
Konunkowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139
Konczewicz Martyny, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239
Konczewicz Notko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239
Konczewicz Stanisławy, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44 adw.
Konczewicz Filip, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44 adw.
Konczewicz Szymko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239
Konczewicz Jakub, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44 adw.
Koń Jakub, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244
Stajennego Stiecko, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Kopac' Sidar Wasilewicz. Kopot Wasiljewicz, p., p.-rtg..; pisar 10;S. 33, 36, 37
Kopiejnickij Piotr, zach. Padlaszskaga w-d. 108 adw.
Sadza Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129
Koptiewicz Andrzej, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34 adw.
Koptiewicz Wańko, b. Wałynskaj 204 adw.
Koptiewicz Wasilej, b. Wicebskaj 224 adw.
Koptiewicz Olechno, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34 adw.
Koptiewiczn, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Kopszajtis Witort, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279
Kopytowskij, b. Wałynskaj 207 ,
Koracz, t. 116 adw.
Korwinawaja Gasje?skaja Alaksandrawaja Ewa Paca?na, smalenskaja wajawodzinaja, jaje syn - Wicent s . 31, 32
Korwielewaja, węża dusiciel, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Kordasowicz Tomko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 194 adw.
Kordt jest Wsch., s . 405
Kordyszykowicz Akim, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Koriewicz Ławryn, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 52
Koriewicz Stanisławy, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 52
Koriewicza Burnak Szymkowicz, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44 adw.
Koriewojtis Monkus, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273 adw.
Koriewułowicz Dienis, b. Pinskaga padłszy. 210
Koriejewicz Biernat, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104
Koriejewicz Bogdana, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Koriejewicz Wiencław, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Koriejewicz Macko, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Koriejewicz Mikołaj, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28 adw.
Koriejewicz Miszko, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106 adw.
Koriejewicz Rymko, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Koriejewicz Juszko, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Koriejewicz Juszko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110 adw.
Koriejewicz Januszko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Koriejwicz Jana, 12 adw.
Korien Iwan, b. Połackaj 220
Korieniewskaja Tiszkowaja, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Korzenia Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 161 adw.
Korieckaja, kng., kng. Wałynskaj 201
Korickij Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144 adw.
Korkazowicz Ławrin, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Korkozowicz Stiegwił, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Korkotowicz Piotr, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59
Korman Mitko, b. Wicebskaj 224 adw.
Korman Rymko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Kormanowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 132 adw.
Pudełko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36 adw.
Korowaj Andrzej, gł. Bochen Andrej
Korowinicz Bogdana, b. Mscisła?skaga padłszy. 228 adw.
Korowinicz Mikuła, b. Mscisła?skaga padłszy. 229
Korowickij, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 126 adw.
Korowicz Jakub, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23 adw.
Korołkowicz Ssi'ko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Korołojdisa Gabriał, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32
Króla Pac, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268
Króla Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 183
Korsak s . 39, 154
Korsakowa, s . 39, 154
Korsakowaja, pani, pani Połackaj 217 adw.
Korsakowaja, s . 39, 154
Korsakowicz Andrzej, b. Mscisła?skaga padłszy. 227 adw.
Korsakowicz Bogdana, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw.
Korsakowicza Glebowaja, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Kortieniewicz Wasko, miaszcz. G. Połack, jago brat - Kostiuszko 221
Korunin, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Korczmit Stank, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 136
Korczowskij, b. Garadzjeckaga padłszy. 213 adw.
Kania Jeremi, miaszcz. G. Połack 223
Kani Olechno, b. Wicebskaj 224 adw.
Korytienskaja Pawłowaja, b. Wałynskaj 206
Kosjek Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 200
Kosjeńskij Bodak, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131 adw.
Kosjeńskij Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131 adw.
Kosjeńskij Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131 adw.
Kosjeńskij Juri, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131 adw.
Kosińskij Lenart, p., p. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 128 adw.
Koskowaja Mikołajewaja, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 162 adw.
Kosminowicz Juri, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241
Kosowo Iwan, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236
Kosowo Kostja, b. Wicebskaj 224 adw.
Kosta, lbuczanin x-rtg. wyznacz. Łbuczanin nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. prozwiszcza ci imia-mianuszki, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38 (Łbuczanin Kosta)
Kostiewicz Wiencław, p., p.-rtg.. 9 adw.
Kostiewicz Grinko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45
Kostiewicz Martyny, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Kostiewicza Januszowaja, pani, węża dusiciel, wajawodzinaja pad laszskaja 15 adw.
Kostienok Matysko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. wozny 146 adw.
Kostiesza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 132 adw.
Kostomołotskij Kostiuszko, zach. Padlaszskaga w-d. 109; S . 28, 30
Kostomołockij Jana Filipowicz, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Kostriewa Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 130
Kostiuk, sado?nik Na?garodskaga padłszy. 41 adw.
Kostiuniewicz Chodor, kuchar na?garodski 41 adw.
Kostiuszko, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Kostiuszko, miaszcz. G. Połack, jago brat - Wasko Kor tieniewicz 221
Kostiuszkowaja Pawłowaja, b. Mscisła?skaga padłszy. 227
Kostiuszkowaja, węża dusiciel, b. Ainskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 31
Kostiuszkowicz Bogdana, b. Wałynskaj 204 adw.
Kostiuszkowicz Bogdana, b. Wałynskaj 207 adw.
Kostiuszkowicz Bogdana, b. Garadzjeckaga padłszy. 213 adw.
Kostiuszkowicz Wasilej, b. Garadzjeckaga padłszy. 213
Kostiuszkowicz Marco, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Kostiuszkowicz Piotr, b. Wałynskaj 207 adw.
Kosczycz Wasko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. JuO adw.
Kot Staniewicz, s . 39, 43, 165
Kotalewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Jana 140
Kotła, b. Radamlskaj wół. 228
Kotijewicz Narwojsz, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234 adw.
Kotkiewicz Giedgont, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237 adw.
Kotkiewicz Szymko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237 adw.
Kotkowicz Juri, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Kotkun Jakub, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Kotłowaja, węża dusiciel, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Kotłowicz Juchno, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43 adw.
Kotłubajewicz Misko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40 adw.
Kotłubajewicz Sanko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40 adw.
Kotmir Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Kotowicz jest Lewy, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36 adw.
Kotowicz jest Lewy, p., p. Wałynskaj 208
Kotowicz Michajło. p., p. Wałynskaj 11 adw., 208
Kotowicz Sjeńko, p., p. Wałynskajl.a.-, stawi? koni l.a. dannika? na Ruś 11 adw., 208
Kotowicz Jakub, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Kotowicza Fiodor Gniewaszewicz, 13
Kotowskij Jana, wójt łucki, b. Wałynskaj 206 adw.
Kochan Fiedka. Kochan Fiedko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99; S . 35
Kocek Stanisławy Janowicz, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 164 adw.
Koczałowiewicz Tuła się, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 118 adw.
Koczanowicz Andrzej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76
Koczanowicz Fiedko, b. Pinskaga padłszy. 209
Koczkoriewicz Matyjas, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120 adw.
Koszbierdiej, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Koszewicz Awgusztyn, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 170
Koszewicz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 170
Koszewicz Swiach Janowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 197
Koszewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 170
Koszyl Martyny, b. Garadzjeckaga padłszy. 214
Koszyrsknj Andrzej (Wandriej pamyłk.), kn., kn. Wa łynskaj 201; S . 149
Koszkodowowaja, węża dusiciel, b. Garadzjeckaga padłszy. 214
Koszuwskij, b. Wałynskaj 205 adw.
Koszum, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 119 adw.
Koszumowicz Rieczyp, t. Abragimawa scjagu 118
Koszczakowicz Biełasz, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Koszczycza Iwaszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Koszczyga, p., p. Wałynskaj 203
Krawiec Dył, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47
Krag Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138 adw.
Urody Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., Za sta?nik 128 adw.
Urody Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 194 adw.
Kraskowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 150
Kraskowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 150
Kraskowskij Paweł, b. Garadzjeckaga padłszy. 214
Krasnik, b. Bieraszejskaga i Garodzjenskaga pawieta? Trockagaw-d. 99, 107 adw.
Krasnosjeleckij Iwaszko, b. Wałynskaj 205 adw.
Krasowskij Biernat, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 194
Krasowskij Matusz Mikołajewicz, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 140
Krasowskij Mroczok, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 194
Krasowskij Jana Stanisławowicz, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Krasowskij, b. Wałynskaj 203
Krieblakowicz Bogdana, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Kriejewskaja Sjenkowaja, pani, pani Wałynskaj 206
Krieżaije, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Kriembicz Andrzej, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Kriembicz Bogdana, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Kriembicz Mikołaj, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Kriembicz Paszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Kriet Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 164
Krieczewicz Marin, węża dusiciel, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 31 adw.
Krieczewicz Martyny, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 31 adw.
Kriwieckaja, węża dusiciel, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Kriwonos Ostafiej, b. Połackaj 220
Krzywonosowej, pani, pani Daragickaj Padlaszskaga w-d. 125 adw.
Kriwonosowicz Pron, b. Mscisła?skaga padłszy. 228 adw.
Kriwyj Diak, 6. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Kriżyń Tisza, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Krikoz, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Kriksthonowicz Janko, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 250
Krimsztojtis Budris, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280
Krichticz Matys Janowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165
Kriczowskaja Waskowaja, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Kriczowskij Stiecko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Krisz[...] Lecq[...] Bora[...], s . 43, 70
Krisz[...] Miss, 43, 70
Krisztof, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Krisztof, b. Kobrynskaj wół. 215
Krisztof, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44
Krisztofowicz Olbracht, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45 adw.
Krolewicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 198 adw.
Krolewicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 199
Krolewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 199
Krom M. M., S . 30, 31, 34, 39, 43, 45
Kropotka (Krokotka / pamyłk.) Wasilej, kn., kn. Wałynskaj 201;S. 149
Kreta Jakub, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 126
Kroszynskaja, kng., wysta?lała razom l.a. zjacem koni l.a. m-ka Dubna, jaje zjac' jest p. Janusz sopstrokata 12 adw.
Kroszynskij Timofsj, kn., stawi? koni l.a. zakupnoga dwara Kamai 14 adw.
Kroszynsknj Iwan, kn., kn. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35
Kroszynskija, rodzaj s . 36
Krupielewaja, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Krupielewicz Mikołaj, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51 adw.
Krupienicz Iwaszko, b. Wicebskaj 225 adw.
Krupienia Iwaszko, b. Marka?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 42 adw.
Krupieckij Iwaszko, b. Wałynskaj 202 adw.
Krupin Klimko Grigorjewicz, zach. Bielskaj Pad laszskaga w-d. 139 adw.
Krupnik Martyny, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32
Krupowies Jana, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Krupskaja Zofieja, panna, węża dusiciel 16
Krupczycza Bogusz Waskowicz, b. Bierascejskaga padłszy. Trockagaw-d.108
Krutiłowicz Gajl, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261 adw.
Kruszewskij Szczepan Grigorjewicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 175
Krszonowaja, węża dusiciel, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Krszonowicz Martyny, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251
Krywiec Alechna Fiodarawicz. Kriwiec Olechno, Dzjak kancylaryi WKŁ 13; S . 38
Kryksthonowicz Szymko, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 248
Kubasicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 164
Kublickije Bogdiewiczy, b. Połackaj 219 adw.
Kublickij Gawriło, b. Połackaj 218 adw.
Kudasz, t. Kleckaga padłszy. 212 adw.
Kudaszajtis Pietrik, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256 adw.
Kudaszewicz Ścisk, t. Abragimawa scjagu 117
Kudaszewicz Zańko, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Kudaszewicz Kazim, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Kudaszewicz Kuszum, t. Abragimawa scjagu 117
Kudiewicz Wojtko, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Kudiewicz Paweł, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238
Kudin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 182 adw.
Kudra Iwan, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Kudratowicz Jas, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Kudrdio? Wsch. Ja., S . 44
Kudriewicz Bogdana, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Kudriewicza Pacowaja, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Kużelewicz Iwan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181 adw.
Kużelewicz Sjeńko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181 adw.
Kużma Jana, b. Konie?skaga padłszy. Trockaga w-d. 93 adw.
Kuzjemowicz Jesip, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Kuzmanowicz, t. 116 adw.
Kuzminicz Ignat, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Kuzmicz Andrzej, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Kuzmicz Iwan, 6. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Kuzmicz Iwan, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Kuzmicz Ignat, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104
Kuzmicz Kaspar, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Kuzmicz Miefiedko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Kuźma Mikitinicz, smalnianin x-rtg. wyznacz. Smolnienin nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. prozwiszcza ci imia-mianuszki, 6. Połackaj 219 (Kuźma Mikitinicz Smołnienin)
Kuźma, lbuczanin x-rtg. wyznacz. Luboczenin nie zrazu kredy, magczsza jest geta abaznacz. prozwiszcza ci imię mianuszki, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38 (Kuźma Luboczenin)
Kuźma, miaszcz. G. Połack 221 adw.
Kuźma, t. Aliszkawa char. 121 adw.
Kukielewicz Ławrin, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Kukolewicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20
Kułwojtia Martyny, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53
Kulewa Mikołaj, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Kulesza Paweł Mikołajewicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 142 adw.
Kulesza Jana Wojtkowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 170
Kułzuman, kn., T. Abragimawa scjagu 116 adw.
Kułtunicz Bogdana, b. Wałynskaj 206
Kułukowicz Wchoszum, t. char. Bańka Sjenkawicza 124
Kułukowicz Ujendowlet, t. char. Bańka Sjenkawicza 124
Kuldysz, kn., T. 115 adw.
Kulniewa Fiodor, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108 adw.
Kumilewicz Zadziwiało, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 adw.
Kump' ("Kumpiew zięć"), b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d., jago zjac' jest Jacko 101 adw.
Kunajtis Manwił, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281 adw.
Kungielewicz Andrzej, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Kundratowicz Andrzej, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Kundratowicz Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168 adw.
Kundratowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168 adw.
Kuniejewicz Choma, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Kuniczycz Mikłasz, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Kunca, marsz. w-dy wilenskaga 16 adw.
Kuncewicz Iwan, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Kuncewicz Iwaszko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Kuncewicz Kaspor, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28 adw.
Kuncewicz Kmita, b. Giadrojckaga padłszy. Wileyskaga w-d. 72
Kuncewicz Macko, 13
Kuncewicz Mikołaj, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Kuncewicz Mikołaj, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Kuncewicz Stas, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 adw.
Kuncewicz Tisz, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Kuncewicza jest Jakubowa, pani, węża dusiciel 16
Kuncowicz Kmita, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109
Kuncowicz Pac, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Kuńca, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47
Kurganowicz Michajło, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34 adw.
Kurdulicz Mikołaj Pawłowicz, zach. Bielskaj Pad laszskaga w-d. 192
Kuriejszycz Iwan, b. Pinskaga padłszy. 209
Kuriejszycza Andriejewaja, b. Pinskaga padłszy. 209
Kuriejszow Michajło, b. Wicebskaj 224
Kuriłowicz Piotr, b. Pinskaga padłszy. 209
Kuriłowiczy, ludzi miaszczanskija g. Połack 222 adw.
Kurman, sado?nik Na?garodskaga padłszy. 41 adw.
Kurman, t. 116
Kurman, t. Abragimawa scjagu 117 adw.
Kurman, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Kurmanowicz Asanak, t. Aliszkawachar. 122
Kurmanowicz Wazjula, t. Abragimawa scjagu 117 adw.
Kurmanowicz Kudasz, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Kurmanczukowicz Macula, t. Abragimawa scjagu 117 adw.
Kurmasowicz Bajrasz, t. Abragimawa scjagu 118
Kurmasz, t. Kleckaga padłszy. 213
Kurmaszewicz Adysz, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Kurmaszewicz Legusz, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Kurmaszewicz Toktamysz, t. char. Ahmed Włan Sanczuko wicza 121
Kurmaszowicz Czyjesz, t. Abragimawa scjagu 118
Kurmin, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Kurów Wasko, miaszcz. G. Wicebsk 226
Kurowskij Wasko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Kurowskij Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 157
Kurowskij Juszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Kurodowskij Iwan, b. Pinskaga padłszy. 210
Kurcowaja Iwanowaja, kng., kng. Wałynskaj 208
Kusatis Janus, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279 adw.
Kutiewaja Pietrowaja, pani, węża dusiciel 16
Kutiewicz Stanisławy, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24 adw.
Kutiewicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24 adw.
Kutkowicz Abragim, t. char. kn. Bańka Sjenkawicza, Jago swajak jest Michajło 123 adw.
Kutowicz Jakub, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 242 adw.
Kutrowka Piotr, b. Wałynskaj 202 adw.
Kut'kowicz Mit'ko, t. char. Bańka Sjenkawicza 124
Kuchmistrowicza Mikołaj, stawi? kania jest l.a. majontka? Kije?skaga padłszy. 12
Kuchmistrowicza, Kuchmistrowicz Stanisławy Pietrowicz, p., b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d., p. Widuklskaj i Gandzingskaj wałascej Żamojckaj 13 adw., 17,25, 266,288
Kucewicz Mikołaj, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 adw.
Kucewicz Micuta, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Kucewicz Janko, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d.106 adw.
Kucowicz Stanisławy, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Kup Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., Jago brat - Aleksandry Mikołajewicz 151
Kupy Andreewicz, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Kupa Andrej, służebnik marsz. dwornaga Juryja Iłli nicza s . 30
Kuczyńskaja Janowa, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 127
Kuczyńskij Adam, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 127
Kuczowicz Juris, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 264 adw.
Kuczuk Sjestrieniec, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108 adw.
Kuszlewicz Juchno, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Kuszlewicz Janusz, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110 adw.
Kuszlejkowicz Michno, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Kuszlejkowicz Piotr, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281
Kuszłutowicz Piotr, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277
Kusznajtis Witkus, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 250
Ksthonowicz Stanisławy, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 adw.

http://kdkv.narod.ru
Tłumacznie:Translator Rosyjsko Polski
10.04.2009 15:05
Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"L"

Łabunskij Wojna, char. [kowienski], b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76
Ławrien, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28
Ławrin, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d., jago zjac' jest Griszko 101
Ławrin, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282
Ławrin, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago brat - Wojtko Jackowicz 29 adw.
Ławrin, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Ławrin, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287 adw.
Ławrin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Wojtko Boguszewicz 138 adw.
Ławriniec, gł. Ła?ryniec
Ławriniec, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 174
Ławriniec, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Piotr Janowicz Zubkowicz 195
Ławrinowaja Kachna, b. Konie?skaga padłszy. Trockaga w-d. 93 adw.; S . 30
Ławrinowaja, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Ławrinowaja, węża dusiciel, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Ławrinowaja, węża dusiciel, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90 adw.
Ławrinowaja, węża dusiciel, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79 adw.
Ławrinowicz Andrzej, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32
Ławrinowicz Martyny, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29
Ławrinowicz Martyny, p., p. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275 adw.
Ławrinowicz Matiej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw.
Ławrinowicz Mikuta, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Ławrinowicz Olechno, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Ławrinowicz Paweł, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Ławrinowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191
Ławrinowicz Rtg.[o]posyłany, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191
Ławrinowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszska gaw-d. 189
Ławrinowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191
Ławrinowicz Juri, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191
Ławrinowicz Juchno, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67
Ławrinowicz Jakub, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25
Ławrinowicz Jakub, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231
Ławrinowicz Janko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67
Ławrincewaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Ławrincewaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 163
Ławrincewaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 166 adw.
Ławrincewicz Adam, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 136 adw.
Ławrincewicz Adam, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 173 adw.
Ławrincewicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. CHAT adw.
Ławrincewicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 163 adw.
Ławrincewicz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Ławrincewicz Grigor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 187 adw.
Ławrincewicz Dranciszko, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 148
Ławrincewicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 147 adw.
Ławrincewicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191 adw.
Ławrincewicz Matys, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 156 adw.
Ławrincewicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszska gaw-d. 191 adw.
Ławrincewicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 156 adw.
Ławrincewicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 136
Ławrincewicz Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 135
Ławrincewicz Sjerafin, zach. Bielskaj Padlaszska gaw-d. 135 adw.
Ławrincewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszska gaw-d. 168 adw.
Ławrincewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszska gaw-d. 194 adw.
Ławrincewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 189 adw.
Ławrincewicz Filip, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 156 adw.
Ławrincewicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 143
Ławrincewicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 187 adw.
Ładyszkowicz Jusupa, t. Abragimawa scjagu 116 adw.
Łazariewicz Wasko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Łazarowicz Kuźma, b. Kobrynskaj wół. 216 adw.
Łazjebnikowicz Michał Janowicz, zach. Bielskaj Pad laszskaga w-d. 141 adw.
Łazutka S ., s . 404
Łapki, b. Połackaj 219
Łappo I. I., S . 34
Pieszczoty Olechno, p., p. Wałynskaj 201 adw.
Ła?mianski G., S . 4, 5, 11, 38
Ła?ryniec. Ławriniec, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 126 adw.; S . 111
Ła?cjawiczus E., S . 9
Łbuczanin Kosta, x-rtg. wyznacz. Łbuczanin nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. regijanalnaga pachodżan nia, 6. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38 gł. Kosta
Łbuczanin Choma, x-rtg. wyznacz. Łbuczanin nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. regijanalnaga pachodżan nia, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38 gł. Choma
jest Lewy, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Lewdinowicz Jas', b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254 adw.
Lewkowicz Gricko, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Lewkowicz Sidor, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 97 adw.
Lewkowiczy, try braty, b. Ainskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 31
Lewojtis Rymszys, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246 adw.
Lewon, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56
Lewon, b. Marka?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 42
Lewonowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 143
Lewonowicz Iwan, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Lewonowicz Michno, b. Połackaj 219
Lewonowicz Osan, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Lewonowicz Jana, sakolnik Na?garodskaga padłszy. 41
Lewczewicz Bogdana, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283
Lewczewicz Gric, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281
Lewczewicz Piotr, b. Cełyia?skaj wół. Żamojckaj 267 adw.
Lewczewicz Stanisławy, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 267 adw.
Mańkut, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Legandź Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 169 adw.
Legiszewicz Ilas, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Legiszewicz Sjeńko, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120 adw.
Legiszewicz, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Leguńkowaja, węża dusiciel, t. char. kn. Bańka Sjenkawicza 123 adw.
Legusz, t. Aliszkawa char. 122 adw.
Legusz, jago syn i córeczki - t. char. Ahmed Włan Godność czukowicza 119 adw., 120 adw.
Ledogost'skij Bogdana, b. Wałynskaj 203 adw.
Leżnswicz Jana, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45
Lelejtis Juszko, b. Miedzingonskaj wół. Żamojckai 270
Lełowicz Łukasz, b. Patumszyszskaj wół. Żamojckaj 272
Lenart, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21 adw.
Lenart, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51 adw.
Lenartowaja, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Lenartowaja, węża dusiciel, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Lenartowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 192 adw.
Lenartowicz Staszko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 158
Lenartowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 158 adw.
Lenartowicz Jana, zach. Bielskaj Ładlaszskaga w-d. 146 adw.
Lenartowicz Jana, zach. Bielskajl.a.-' Padlaszskaga w-d. 158
Lenkow Griszko, miaszcz. G. Wicebsk 226
Leńko, miaszcz. G. Połack 221 adw.
Leńkowicz Bogdana, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Leńkowicz Kuźma, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106 adw.
Leńkowicz Matfiej, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106 adw.
Leńkowicz Onisko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Leńkowicz Fiedko, b. Pinskaga padłszy. 210
Leńcus, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 adw.
Lesowncz Juszko, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268
Letynskij Jacko, b. Wałynskaj 208
Leckowicz Stiecko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Leszkowicza Juchnowaja Bora[...], b. Aszmienskaga padłszy. Wilenska paw-d. 22
Lesznickij, p., p. Wałynskaj 204
Leszowicz Mikołaj, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57
Leszcz Jurij Stiańkowicz, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64
Leszczynicz Ostapko, b. Mscisła?skaga padłszy. 228 adw.
Leszczynskij Stanisławy, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19
Leszczowicz Stanisławy, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54
Leszczowicz Stanisławy, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56 adw.
Linda Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Liniewskij Wasilej, p., p. Wałynskaj 204
Lińga Piet'kiel, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90 adw.
Lipicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 162 adw.
Lepko Gorman, Niemiec, b. Połackaj 220
Lipniewicz Mitko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241 adw.
Lipow Piotr, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Lipczyn Grin, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Liskij Jana Rafałowicz, zach. Daragickaj Padlaszskagaw-d. 125
Lisowicz Klim, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Lisowicz Pac, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Litaworowaja, pani, węża dusiciel, stawiała konie l.a. majontka? to?skich, Padlaszskaga w-d. I dwarca Czakano?ski 15 adw.
Litwin Małch', b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271
Litwinowicz Zań, b. Pinskaga padłszy. 211
Litwinowicz Martyny, b. Pinskaga padłszy. 211
Lichodijewskij Iwan, kn., kn. Na?garodskaga padłszy. Wi lenskaga w-d. 37 adw.
Łobadinowicz Marco, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46
Łoban, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Łoban, jago brat - Janusz Bykowskij 13
Łobwiejko Olech, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95
Łowiejkowicz Kłnm, b. Połackaj 218 adw.
Łowkintojtis Matiej, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276
Łowkshjewicz Jana, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32 adw.
Łowczewicz Juchno, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67 adw.
Łogwinowicz Niestier, b. Mscisła?skaga padłszy. 228 adw.
Łogwinowicza Michajło Gridicz, b. Kleckaga padłszy., Jago brat - Bogdana 212
Łodwikowicz Tomko, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21
Łozicz Maksym, b. Pinskaga padłszy. 211
Łozicz Siemion, b. Pinskaga padłszy. 211
Łozka Andrzej, p., p. Padlaszskaga w-d. 109
Łojba Piotr, b. Wilkamirskaga i Rudaminskaga pawieta? Wilenskaga w-d., Pajurskaj wół. Żamojckaj 46, 62 adw., 262 adw.
Łokswiadowicz Michajło, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287
Łomzicz Ajzjuk, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Łopaty, dw. 11
Łopatinskij Fiodor, b. Mscisła?skaga padłszy. 227 adw.
Łopienskij Wojtko Szczepaiowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 196
Łopicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25 adw.
Łopkowskij, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73
Łopot Fiodor, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Łopot, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockagaw-d. 102 adw.
Łopotko, b. Wałynskaj 206
Łosatinskij Łosko, b. Wałynskaj 202 adw.
Łosatinskij Michno, b. Wałynskaj 202 adw.
Łoszkiewicz Michno, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Łubin Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 132
Łubicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133
Łubicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133 adw.
Łubicz Matys, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 132
Łubicz Piotr Stanisławowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131 adw.
Łudwickij Paweł, 17
Łudwiszskij Paszko, b. Wałynskaj 202 adw.
Łuk, sakolnik Na?garodskaga padłszy. 41
Łukasza, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d.108
Łukasza, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago brat - Mikołaj 27
Łukasza, l.a. s . Wielamiczy, b. Garadzjeckaga padłszy. 214
Łukasza, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Martyny Bartkowicz 171 adw.
Łukasz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Jana Dominikowicz 177
Łukasza, jago pasierbowie - b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Łukaszawicz Raman, char. wysakadworski s . 31
Łukaszewicz Adam, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45
Łukaszewicz Andrzej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Łukaszewicz Lenart, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47 adw.
Łukaszewicz Martyny, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Łukaszewicz Mikołaj, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28
Łukaszewicz Mikołaj, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Łukaszewicz Mikołaj, bajar. Miednickaga padłszy. Wilenska gaw-d. 16 adw.
Łukaszewicz Piotr, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wi lenskaga w-d. 43
Łukaszewicz Stanisławy, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Łukaszewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 132 adw.
Łukaszyniec Dawlet, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119 adw.
Łukaszyniec Kadysz, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119 adw.
Łukaszyniec Maluch, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119 adw.
Łukowskij Wasko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Łukomskij Andrzej Andreewicz, kn. 15
Łukomskij Andrzej Iwanowicz, kn., kn. Połackaj 220 adw.
Łukomskij Bogusz, kn., kn. Połackaj 220 adw.
Łukomskij Michajło Romanowicz, kn., kn. Połackajl.a.-, Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96, 220 adw.
Łukomskij Piotr Romanowicz, kn., kn. Połackaj 220 adw.
Łukomskij Siemion Romanowicz, kn., kn. Połackajl.a.-, Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 97 adw., 220 adw.
Łukomskij Jurij, kn., kn. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 97 adw.
Łukoszka Artiom, miaszcz. G. Połack 221 adw.
Łunikowicz Martyny, b. Konie?skaga padłszy. Trockaga w-d. 93 adw.
Łunikowicz Stańko, b. Konie?skaga padłszy. Trockaga w-d. 93 adw.
Łunkieczyńsa Piotr, b. Kowieiskaga padłszy. Trockaga w-d. 76
Łupinicz Iwaszko, b. Brasła?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. smalanin 74 adw.
Łupszewicz Zostań, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280
Łupszowicz Jana, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273 adw.
Łustinicza jest Janowa, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23 adw.
Łuca Stanisławowna, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Łuceja, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Łuczajewaja Stańkowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133 adw.; S . 42, 116
Łuczajewicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133 adw.;S. 42, 116
Łuczajewicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133 adw.;S. 42, 116
Łuczajtis Narko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281 adw.
Łuszczemowicz Jana, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 52
Łuszczykowicz Ławrin, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44
Łyka Wasilej, kn., kn. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87 adw.
Łyko Paweł, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Łynczycz Tomko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 151
Łysowskij Tomko, b. Wałynskaj 208
Łysego Piotra, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Łysy Stanisławy, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Łytczycz Wasko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Łycz Micko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Łyczewicz Packo, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108 adw.
Łyszcz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 172
Łyszczyńskij Michno, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Łyszczyńskij Prońko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Lwowaja, pani, panią Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Lwowicz Kmita, b. Wicebskaj 225
Lwowicza Fiedko, b. Wicebskaj 226
Luba?ski M. Do. Lubawskmj M. Do., S . 7, 30, 32, 33, 45, 400, 401, 404
Lubielskaja Zochna, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Lubieckij Bogdana Romanowicz, kn., kn. Wałynskaj 200 adw.
Lubieckij Bogdana, kn., kn. Wałynskaj 201
Lubieckij Wasilej Romanowicz, kn., kn. Wałynskaj 200 adw.
Lubijewicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 161
Lubijewicz Filip, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 161
Lubicz Stanisławy Janowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131 adw.
Lubkowicz Bal gromiej, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Lubkowicz Macko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Lubortowicz Bałtromiej, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247
Luboczenin Kuźma, x-rtg. wyznacz. Luboczenin nie zrazumieły, magczsza jest geta abaznacz. regijanalnaga pachodżan nia, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38 gł. Kuźma
Luboszewicz Andrzej, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54 adw.
Lubsz, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 265
Lula Stanisławy, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Lumo[]towicz Michajło, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36; S . 64
Lumontowicz Andrzej, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35 adw.
Lumontowicz Mardas, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Lumontowicz Michno, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35 adw.
Lunicz Misko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47
Lutkiewicz Bogdana, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238
Lutkiewicz Wiencław, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238
Lutko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 252 adw.
Lutko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Lutkowicz Stanisławy, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Lutkowicz Stefan, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Lutkowicz Juri, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Lucinskij, s . 99
Luczewicz Stanis, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260 adw.
Laba Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 175 adw.
Lawrinowicz Jana, b. Wicebskaj 224
Ladinskij, s . 97, 98, 99
Ladowicz Grigor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181 adw.
Ladowicz Iwan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181
Ladski Iwan Wasilewicz, s . 31
Lalewicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Lalukowicz Michno, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Larwicz Mikołaj, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40 adw.
Larwicz Jana, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35
Lasota, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 194
Latko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 172
Lach Wojtko, b. Patumszyszskaj wół. Żamojckaj 272
Lach Mis, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181
Lach Piotr, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 31 adw.
Lach Stefan, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Lach Janko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Lachowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 163 adw.
Lachowicz Awgusztyn, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 163 adw.
Lachowicz Bogdana, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Lachowicz Matiej, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 52 adw.
Lachowicz Mikuti, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Lachowicz Stanisławy, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Lachowicz Stanisławy, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Lachowicz Stas, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Lachowicz Jakuti, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Lachowicz Jana, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 52 adw.
Lachowskij Sjeńko, p., p. Wałynskaj 207
Laszkowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 194 adw.
Laszkowicz Jana Mikołajewicz, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 194 adw.

http://kdkv.narod.ru
Tłumacznie:Translator Rosyjsko Polski
10.04.2009 15:11
Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"M"

Mikawicz Giesta?t, Kiejstowt Mikowicz, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.; S . 31
Mikałajewicz Mic'ka, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. S . 31
Michajło?skaja Ł. Płd., s . 403
Michna. Michno, char. na?garodski, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36 adw.; S . 39
Magdaleny, węża dusiciel, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109
Magdana, węża dusiciel, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257 adw.
Magmiet, kn., T. 115 adw.
Magmiet, t. Abragimawa scjagu, jago bac'ka jest Worozgocza Stiepanowicz 118
Magmietiewicz Araz, t. Aliszkawa char. 122 adw.
Magmietowicz Sanczyn, t. Abragimawa scjagu 117
Magmietowicz Tian Ribierdiej, t. Abragimawa scjagu 117
Magriesz, t. Aliszkawa char. 122
Mażejkajtis Tomko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256
Mazałowicz Andrzej, b. Mscisła?skaga padłszy. 229
Mazanko Andris Matiejewicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 162 adw.
Mazołow Iwan, b. Ragaczo?skaj wół. 214 adw.
Mazur Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 141 adw.
Mazur Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 197 adw.
Mazurko Paweł, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249 adw.
Mazurowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 145 adw.
Maikowaja. Węża dusiciel, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Maikowicz Łukasz, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Majko, kn., T. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 119 adw.
Majkowicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. jago brat - Marco 166 adw.
Majsakowicz jest Czekany, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
Makaricz Andruch, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 145
Makaricz Jasko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 145
Makarowicza Michajło, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Wierzchołek Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 136 adw.
Makowskij Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 172 adw.
Maksakowicz Grigor, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Makswita Dorota, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wi lenskaga w-d. 43 adw.
Maksimowicz Surijan, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trocka gaw-d. 104 adw.
Maksimowicz Fiodor, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Małgarieta, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 235
Małgarieta, węża dusiciel, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Małgorieta, węża dusiciel, b. Konie?skaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Małgorieta, węża dusiciel, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Malejewicz Karp', b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Malejewicz Mostupa, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Maleriewicz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 145 adw.
Maleriewiczy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 142
Malca, b. Brasła?skaga padłszy. Wilenskaga w-d., smalanin 74 adw.
Maligbaszycz, Malikbaszycz Martuza, Mortuza, kn., T. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d., stawi? koni jest l.a. m-ka Ragotnaja Bielickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 18, 123
Malinowskij Kalnickij Juri, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 199
Malinowskij Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 196
Malinowskij Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 196
Małkowicz Wokuła, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw.
Małtwidowicz Andrzej, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259 adw.
Małtiekowiczy, t. 115 adw.
Małchier, 11 adw.
Mały Andrzej Stańkowicz, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 197 adw. 266
Małego Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 137 adw.
Maluch, t. Kleckaga padłszy. 213
Małyszewicz Sjemaszko, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw.
Maluch, ataman, t. Aliszkawa char. 122
Malko, zach. Padlaszskaga w-d. 109
Maluszewicz Narbut, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77
Maluszewicz Pietko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77
Mamicz Juszko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103
Mamczycz Fiodor, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 50 adw.
Mamysz, t. Aliszkawa char. 122 adw.
Mangutowicz Lecko, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Mandrnic Staszko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 178
Maniewicz Grin, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104
Maniewicz Stefan, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104
Mankajtis Macko, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247 adw.
Mantiejkowicz Olechno, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64 adw.
Mancyr Szach, t. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 123
Maniukowicz Fiedko, sakolnik Na?garodskaga padłszy. 41
Marajnowicz Martisz, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. PO adw.
Marina Kozłowna, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Marina Staniewna, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Andrzej Majkowicz 166 adw.
Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Wita Tomkowicz 151
Marco, smalnianin x-rtg. wyznacz. Smołnianin nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. prozwiszcza ci imiamianuszki, b. Wicebskaj 225 adw. (Marco Smołnianin)
Markowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129 adw.
Markowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 197
Markowicza Andrzej, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73
Markowicza Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 187 adw.
Markowicz Biernat, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 185
Markowicza Bogdana, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 adw. 267
Markowicza Dowmont, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Markowicz Lenart, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 151 adw.
Markowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 185
Markowicza Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 128 adw.
Markowicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 149
Markowicza Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 151 adw.
Markowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Trojan 151 adw.
Markowicz Staszko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 185
Markowicza Tomko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 128 adw.
Markowicz Juris, b. Miedzingonskaj wół. Żamojckaj 270 adw.
Markowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138 adw.
Markowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 183
Markowicza Janko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 187 adw.
Markowskij Jezof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 149 adw.
Markowskij Jezof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 196
Markowskij Łazar, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 196 adw.
Martin, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Martyny, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Martin, b. Gruszo?skaj ci Czarawaczyckaj wałascej, jaki "był" za książętami Sanguszkawiczami 216 adw.
Martin, b. Niamienczynskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73 adw.
Martin, b. Pinskaga padłszy. 211 adw.
Martin, b. Pinskaga padłszy., wyjazdża? l.a. s . Płotnica 210
Martyny, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109
Martyny, l.a. s . Swarotwa, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38 adw.
Martin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago bac'ka - Stanisławy Szepietczycz 145
Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Marco Witowicz 150 adw.
Martin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Matiej Griwicz 160 adw.
Martin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - JakubGajk 173
Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat Jana Matiejewicz 194 adw.
Martin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago cjoszcza jest Borodinaja Mikołajewaja 135 adw.
Martin, t. 115 adw.
Martinowaja Dorota, węża dusiciel, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257 adw.
Martinowaja, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d., niawiestka Jakuba Biertoszewicza 113
Martinowaja, węża dusiciel, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Martinowaja, węża dusiciel, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 264
Martinowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 148
Martinowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 179
Martinowicza Abram, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32 adw.
Martinowicz Awgusztyn, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 161
Martinowicza Adam, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Jakub 178
Martinowicza Aleksandry, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Martinowicz Aleksandro, kn., kn. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 42 adw.
Martinowicz Andrzej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62 adw.
Martinowicz Andrzej, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Martinowicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 156 adw.
Martinowicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 186
Martinowicza Andris, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 158 adw.
Martinowicz Bałtromiej, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 252 adw.
Martinowicz Bartosz, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Martinowicza Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168 adw.
Martinowicz Bołtroiczej, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Martinowicz Bołtromiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63 adw.
Martinowicz Bołtromiej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Martinowicza Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d, 160
Martinowicza Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 148 adw.
Martinowicz Wojtko, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Martinowicz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 179 adw.
Martinowicz Gabrijało, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Martinowicza Giedko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Martinowicz Griszko, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33 adw.
Martinowicz Griszko, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106 adw.
Martinowicz Grygoriej, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago "bratieja" jest Jakubem i Ławrien 28
Martinowicza Diak, x-rtg. wyznacz. Diak nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. pasady, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111; S . 41 (Martinowicz)
Martinowicz Jezof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 174 adw.
Martinowicz Ławrin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 145
Martinowicza Ławrin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177 adw.
Martinowicz Ławriniec, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 173 adw.
Martinowicz Łukasz, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw.
Martinowicz Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 142 adw.
Martinowicz Matiej, b. Bielickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 17 adw.
Martinowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168 adw.
Martinowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 174 adw.
Martinowicz Matys, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144 adw.
Martinowicz Mikołaj, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Martinowicz Mikołaj, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Martinowicza Mikołaj, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Martinowicz Mikołaj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Martinowicz Mikołaj, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47
Martinowicza Mikołaj, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Martinowicz Mikołaj, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Martinowicza Mikołaj, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. IO adw.
Martinowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 128 adw.
Martinowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160
Martinowicza Michajło, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockagaw-d. 103
Martinowicza Michajło, kn., kn. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 42 adw. 270
Martinowicza Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 157
Martinowicza Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 179 adw.
Martinowicz Oleszko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 146
Martinowicza Olijasz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160
Martinowicza Paweł, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280
Martinowicza Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 194 adw.
Martinowicz Pac, b. Anikshcenskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 74
Martinowicza Paszko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48 adw.
Martinowicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Martinowicz Piotr, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago maci jest Alżbieta 71
Martinowicza Piotr, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw.
Martinowicz Piotr, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109
Martinowicza Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 136 adw.
Martinowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 174
Martinowicza Rimko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Martinowicz Sałamon, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d.;192 adw.
Martinowicz Sjedkiestr, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 263 adw.
Martinowicz Sławuta, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Martinowicz Stanisławy, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 235
Martinowicza Stanisławy, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278
Martinowicza Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 146
Martinowicza Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 129
Martinowicza Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 183 adw.
Martinowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 190
Martinowicza Stańko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 179 adw.
Martinowicz Stas, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Martinowicz Stiec, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Martinowicz Franciszko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234
Martinowicza Chrszczon, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 158 adw.
Martinowicz Szymko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Martinowicz Szczasnyj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 159
Martinowicza Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 174 adw.
Martinowicz Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177 adw.
Martinowicz Juriej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61
Martinowicza Juriej, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56
Martinowicza Juryj, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95
Martinowicza Juri, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234
Martinowicza Juri, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239 adw.
Martinowicz Juchno, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Martinowicza Juchno, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249 adw.
Martinowicz Jakub, b. Anikshcenskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 74
Martinowicza Jakub, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269 adw.
Martinowicz Jakub, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Martinowicz Jakub, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48 adw.
Martinowicz Jakub, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Martinowicza Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 175 adw.
Martinowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 186
Martinowicza Jana, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Martinowicza Jana, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43
Martinowicza Jana, b. Rudaminskaga padłszy. Wileyskaga w-d. 46 adw.
Martinowicz Jana, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Martinowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129
Martinowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 130
Martinowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 153
Martinowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 154 adw.
Martinowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 156
Martinowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago syn - Szczepan 144
Martinowicza Jana, służący putny Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58
Martinowicza Janusz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 142 adw.
Martinowicz Jarockij, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46 adw.
Martinowicz, dzjak x-rtg. wyznacz. Nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. Imię, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111; S . 41 (Diak Martinowicz)
Martinowicza Matiejewaja, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Martinowicza, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Martinowny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191
Martiszewicz Bogdana, kn., wysta?la? kania l.a. Krożskaj wół. Żamojckaj 278
Martiszewicz Bogusz, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280 adw.
Martiszowaja Jagnieszka, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64
Martowicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Matiej 142 adw.
Marchacz Walerian, s . 11
Marcyjan, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d, 99 adw.
Maria Gromowna, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Masalskij Aleksiej, kn., kn. Mscisła?skaga padłszy. 227 adw.
Masalskij Bogusz, kn., kn. Wa?kawyjskaga i Mierackaga pawieta? Trockaga w-d. 95, 102
Masalskij Wasilej, kn., kn. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Masalskij Iwan Timofiejewicz, kn. 14 adw.
Masalskij Korieckij Iwan, kn., kn. Wałynskaj 201
Masalskij, kn. 17 adw.
Masjewicz Wita, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Masjewicz Chilimoi, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Maskowicz Murza, b. Mscisła?skaga padłszy. 227
Matiewicz Awgusztyn, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177 adw.
Matiewicza Andriejewaja, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26 adw.
Matiejewaja Bijata, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243
Matiejewaja Ganna, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Matiejewaja Dorota, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Matiejewaja Swiatochna, węża dusiciel, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249 adw.
Matiejewaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 141 adw.
Matiejewaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165 adw.
Matiejewicz Awgusztyn, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165 adw.
Matiejewicz Andruszko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockagaw-d. 105
Matiejewicz Anton, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79 adw.
Matiejewicz Bak, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287
Matiejewicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 141 adw.
Matiejewicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 166
Matiejewicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 189
Matiejewicz Biernat, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 188
Matiejewicz Biernat, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 197 adw.
Matiejewicz Biernat, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. Ib adw.
Matiejewicz Bzof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 188 adw.
Matiejewicz Bronisz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 183
Matiejewicz Bronisz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 188
Matiejewicz Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152 adw.
Matiejewicz Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 159 adw.
Matiejewicz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129
Matiejewicz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129 adw.
Matiejewicz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177 adw.
Matiejewicz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 184 adw.
Matiejewicz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 190
Matiejewicz Gregor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 150 adw.
Matiejewicz Dobrogost, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 188
Matiejewicz Jezof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 147
Matiejewicz Jezof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167 adw.
Matiejewicz Jezof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 183
Matiejewicz Jezof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 187 272
Matiejewicz Kazimir, zach. Bielskaj Ładlaszskaga w-d. 130
Matiejewicz Ławrin, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90 adw.
Matiejewicz Ławriniec, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152
Matiejewicz Ławriniec, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165
Matiejewicz Ławriniec, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 188 adw.
Matiejewicz Ławriniec, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. ZE adw.
Matiejewicz Łazar, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Matiejewicz Lenart, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 187
Matiejewicz Lenart, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 189 adw.
Matiejewicz Łukasz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 145 adw.
Matiejewicz Łukasz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152
Matiejewicz Łukasz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 183
Matiejewicz Marek, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 166
Matiejewicz Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 195
Matiejewicz Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. Sz adw.
Matiejewicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152 adw.
Matiejewicz Martinowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 160
Matiejewicz Matiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Matiejewicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140
Matiejewicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Matiejewicz Mikołaj, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Matiejewicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 143 adw.
Matiejewicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 159
Matiejewicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167 adw.
Matiejewicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 184 adw.
Matiejewicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 190
Matiejewicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 200
Matiejewicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. ZE adw.
Matiejewicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 130
Matiejewicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152
Matiejewicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 173 adw.
Matiejewicz niemiara ,
zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152 adw. Matiejewicz Paweł , zach.
Bielskaj Padlaszskaga w-d. 128 adw. Matiejewicz Paweł , zach.
Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144 adw. Matiejewicz Paweł , zach.
Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152 adw. Matiejewicz Paweł , zach.
Bielskaj Padlaszskaga w-d. 153 adw. Matiejewicz Paweł , zach.
Bielskaj Padlaszskagaw-d. 177 adw. Matiejewicz Śpiewany[rtg.] , b. Tandzjagalskaj wół.
Żamojckaj 285 adw.;S. 171 Matiejewicz Piotr , b. Astrynskaga
padłszy. Trockagaw-d. 98 Matiejewicz Piotr , zach. Bielskaj Padlaszskaga
w-d. 130 adw. MatiejewiczPietrasz , b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga
w-d. 82 MatiejewiczPribok , zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 166
adw. Matiejewicz Rafał , zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d
. 167 Matiejewicz Rimkieł, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254
Matiejewicz Sjerafii, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140
Matiejewicz Staniek, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 143 adw.
Matiejewicz Stanisławy, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Matiejewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 130
Matiejewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 141
Matiejewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 141 adw.
Matiejewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152
Matiejewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160 adw.
Matiejewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 166
Matiejewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Matiejewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 185 adw.
Matiejewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 188 adw.
Matiejewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 189
Matiejewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191 273
Matiejewicz Stańko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Matiejewicz Stańko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 130 adw.
Matiejewicz Tomko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152 adw.
Matiejewicz Chrszczon, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Matiejewicz Szyman, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165
Matiejewicz Szczasnyj, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. PO adw.
Matiejewicz Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 164 adw.
Matiejewicz Juryj, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60 adw.
Matiejewicz Juri, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 286 adw.
Matiejewicz Juri, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 150 adw.
Matiejewicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152
Matiejewicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152 adw.
Matiejewicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 188 adw.
Matiejewicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 189 adw.
Matiejewicz Jana, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231
Matiejewicz Jana, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103
Matiejewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129
Matiejewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 130 adw.
Matiejewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131 adw.
Matiejewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 166
Matiejewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167 adw.
Matiejewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 183
Matiejewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 188 adw.
Matiejewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 190
Matiejewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 195
Matiejewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Martyny 194 adw.
Matiej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20
Matiej, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Matiej, b. Konie?skaga padłszy. Trockaga w-d. 93 adw.
Matiej, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Matiej, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago dzjadźka jest Piotrem Wołodkiewicz 27
Matiej, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Matiej, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Matiej, b. x-rtg. wyznacz. Bojaryn nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. prozwiszcza ci imia-mianuszki, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95; S . 41 (Bojaryn Matiej)
Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago bac'ka jest Jakubem Stary 188 adw.
Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Bartosz Martowicz 142 adw.
Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Szczepan Romanowicz 142 adw.
Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Janusz Guzjewicz 143
Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat Stanisławy Stromiło 179
Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago dzjadźka - Stanisławy Szafrannik 130
Matiej, kn., plaban sakało?ski, wyjazdża? l.a. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 162 adw.
Matiej, char. [jaswojnski], b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287 adw.
Matierna Jana Paszkowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 173
Matieswicz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 128 adw.
Matieckije, moża czytacca jak Matieckij, l.a. s . Macjoszyczy b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40 adw. (Matieckij)
Matieckij, moża czytacca jak Matieckije, l.a. s . Macjoszyczy, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40 adw. ( Matieckije )
Matiszewicz Juri, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247 adw.
Matko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Stańko Jeburok 174
Matkowicz Paszko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144
Matkowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 147
Matkowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155
Matkowicz Janowa, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 164
Matuchnik Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 176 adw.
Matusz, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Matuszewicz Juchno, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20
Matfiejewicz Wasko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Matfiejewicz Matyjas, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108 adw.
Matfiejewicz Sjeńko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38 adw.
Matfijewaja, węża dusiciel, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Matysjewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 178
Matysjewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 178
Matiukowicz Janusz, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Matiasowicz Janko, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Mac, b. Pinskaga padłszy. 210
Macewaja, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234
Macewicz Biernat, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232
Macewicz Bogdana, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244
Macewicz Bogdana, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236
Macewicz Dawid, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Macewicz Matiej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238 adw.
Macewicz Piotr, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230
Macewicz Juriej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61
Macewicz Jurij, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Macewicz Juryj, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Macewicz Jakub, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63 adw.
Macewicz Jakub, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78
Macewicz Jana, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246
Macewicz Jana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110 adw.
Macewicz Janusz, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Macelewaja, węża dusiciel, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Macelewicz Stanis, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260
Mackawicz Andrej, dzjak kancylaryi WKŁ; dw. S . 33, 38
Mackajtis Bogdana, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280
Mackajtis Jana, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278
Mackiewicz Adam, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23
Mackiewicz Andrzej, 12 adw.
Mackiewicz Andrzej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21 adw.
Mackiewicz Andrzej, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 50 adw.
Mackiewicz Andrzej, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Mackiewicz Bogdana, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 50
Mackiewicz Wiencław, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Mackiewicz Zajec, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26 adw.
Mackiewicz Kaspar, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 242 adw.
Mackiewicz Martyny, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Mackiewicz Micko, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 263
Mackiewicz Siemion, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39 adw.
Mackiewicz Szymko, p., ciwun wilenski 12
Mackiewicz Juri, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Mackiewicz Juri, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Mackiewicz Jakub, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Mackiewicz Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Macko, b. Wialenskaj wół. Żamojckajl.a.-, jago brat - Bortko Romanowicz 240
Macko, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259 adw.
Macko, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago brat - Butko Dowkshjewicz 29
Macko, psarec, kuchar na?garodski 41 adw.
Mackowaja, węża dusiciel służącego putnaga Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57 adw,
Mackowaja, węża dusiciel, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25 adw.
Mackowaja, węża dusiciel, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234
Mackowaja, węża dusiciel, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Mackowaja, węża dusiciel, b. Kobrypskaj wół. 216
Mackowaja. Węża dusiciel, b. Patumszyszskaj wół. Żamojckaj 272
Mackowicz IPymko, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Mackowicz Ambrożej, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Mackowicz Ambrożej, b. Miedniikaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28 adw.
Mackowicz Andrzej, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 245 adw.
Mackowicz Andrzej, b. Wialenskaj wół. Żajojckaj 236
Mackowicz Bortko, b. Giadrojckaga iaw. Wilenskagz w-d. 71 adw.
Mackowicz Bortko, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27
Mackowicz WoGitko, b. Wialejskaj wół. Żamojckaj 237 adw.
Mackowicz Gabriał, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45
Mackowicz Grinko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Mackowicz Gric, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249
Mackowicz Jerosław, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47 adw.
Mackowicz Ławryn, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Mackowicz Marco, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 113
Mackowicz Martyny, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21 adw.
Mackowicz Martyny, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Mackowicz Martyny, b. Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55
Mackowicz Martyny, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76
Mackowicz Martyny, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Mackowicz Matieii, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231
Mackowicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wileiskaga w-d. 24
Mackowicz Mikołaj, b. Pianianskaga naw. Wilenskaga w-d. 68
Mackowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 199 adw.
Mackowicz Mitko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34
Mackowicz Michajło, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Mackowicz Michno, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Mackowicz Micko, b. Ajrogalskoj wół. Żamojckaj 243 adw.
Mackowicz Micko, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262
Mackowicz Micko, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Mackowicz Micko, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 286
Mackowicz Pietko, b. Giadroiszczkaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Mackowicz Piotr, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Mackowicz Sjeńko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34
Mackowicz Stanisławy, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Mackowicz Stanisławy, char. [birsztanski]. b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-a. 94
Mackowicz Stanisłap, b. Rudaminskaga iaw. Wilenskaga w-d. 45
Mackowicz Stańko, b. Celszauskaj wół. Żamojckaj 268 adw.
Mackowicz Stas, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Mackowicz Staszko, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25 adw.
Mackowicz Staszko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67
Mackowicz Staszko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49
Mackowicz Sczasnyj, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Mackowicz Tomko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Mackowicz Fiedko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34
Mackowicz Chrszczon, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Mackowicz Jurga, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Mackowicz Juriii, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw.
Mackowicz Jurij, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Mackowicz Juryj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Mackowicz Juri, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Mackowicz Juri, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106 adw.
Mackowicz Juchno, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 adw.
Mackowicz Jakub, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Mackowicz Jakub, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27 adw.
Mackowicz Jakub, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Mackowicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20 adw.
Mackowicz Jana, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Mackowicz Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Mackowicz, t. 116
Mackowncz Adam, b. Jejszyszskaga iaw. Trockaga w-d. 89 adw.
Mackowncz Bałtromiej, b. Astrynskaga tatów. Trockaga w-d. 98
Mackowncz Bogdana, b. Mienskaga padłszy. Wilepskaga w-d. 30 adw.
Mackowncz Butko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskagł w-d. 48
Mackowpcz Bartosz, b. Aszmienskaga padłszy. Wilepskaga w-d. 25 adw.
Macowaja, węża dusiciel, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Macowicz Bołtromiej, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57 adw.
Macowicz Mikołaj, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60 adw.
Macowicz Stanisławy, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57 adw.
Macowicz Stanisławy, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 286 adw.
Macowicz Juri, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Macojtis Stanis, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258 adw.
Macojtis Jana, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 250 adw.
Macuszycz Sopotko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144
Maczałowicz Iwan, b. Kobrynskaj wół. 216
Maczałowicz Łazar, b. Kobrynskaj wół. 216
Maczałowicz Jacko, b. Kobrynskaj wół. 216
Maczochi Kostja, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Miedwiediewicz Wiencko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241 adw.
Miedginowicz Janko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276
Miedinowicz Dowiat, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 242
Mieżajtis Bogdana, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280
Mieżajtis Jana, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256
Mieżewicz Dobko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Mieżewicz Martyny, b. Wicebskaj 225 adw.
Mieżewicza Bartoszowaja, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Mieżejkowicz Andrzej, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254 adw.
Mieżowicz Gail, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283
Miejżaktis Żwirblis', b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 274
Miejsztowicz Mikołaj, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 272 adw.
Miejsztowicz Piotr, b. Patumszyszskaj wół. Żamojckaj 272
Mielech, sado?nik Na?garodskaga padłszy. 41 adw.
Mieleszkowicz Borys, miaszcz. G. Połack 222 adw.
Mieleszkowicz Martyny, p., b. Połackaj 10 adw., 218 adw.
Miełkowicz Micko, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Miełkowicz Rimko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 252 adw.
Mielwojszewicz Michajło, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockagaw-d. 81 adw.
Mielkowicz Bołtromiej, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Mielkowicz Mikołaj, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Mieniejtowicz Martyny, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 115
Mienkiszowicz Azjuk, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119 adw.
Mienkowicz Andrzej, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36 adw.
Mienkowicz Grinko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36 adw.
Mienkowicz Jana, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106 adw.; S . 11
Mienkowicza Fiedkowaja, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36 adw.
Mienskij Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 198
Mienskij Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 198
Mienskij Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 197 adw.
Miensztowicz Mikołaj, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269
Mieńkowicz Aleksandry, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37
Mieńkowicz Olechno, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36 adw.
Mieńskaja Abraiczowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 198
Mieńskij Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 132
Mierkutiewicz Juchno, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231
Mierlinaja, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47
Mietiszkowicz Juriej, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109
Migowicz Matiej, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Miżowaja, węża dusiciel, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269 adw.
Miżowicz Jak, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 267
Miżtowtowicz Michajło, b. Anikshcenskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 74
Miżujkowicz Andrzej, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Mizgajło, b. Mscisła?skaga padłszy. 227 adw.
Mizgiriewicz Bogdana, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Mizkowicz Kaspier, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Mikita, miaszcz. G. Połack 222 adw.
Mikita, jago bac'ka jest Andrzejem Mynceriewicz 11
Mikitinaja, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 106 adw.
Mikitinaja, miaszcz. G. Połack 221 adw.
Mikitinaja, pani, panią Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Mikitinicz Matfiej, kn. 14 adw.
Mikłasz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Michał Pietrowicz 130 adw.
Mikłasz, char. [astrynski], b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 97 adw.
Mikłaszewicz Pietrasz, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Mikłaszewicz Stas, b. Astrynskaga padłszy. Trockagaw-d. 98
Mikłaszewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 130 adw.
Mikłaszowaja, wojtawaja sarażskaja. Zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 142
Miklin Stas, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Mikłokowicz Bogdana, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37
Mikłokowicz Fiedko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37
Miknowicz Strajezdr, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258 adw.
Mikowicz Grigor, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237 adw.
Mikowicz Dowgiał, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232
Mikowicz Kiejstowtgia, Mikawicz Giesta?t Mikowicz Matiej, b. Kowsnskaga padłszy. Trockaga w-d. 77
Mikowicz Matiej, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Mikowicz Szczepan, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Mikowicz Jana, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277
Mikołajewaja Alżbieta, pani, węża dusiciel, wajawodzinaja wilenskaja 15 adw.
Mikołajewaja Alżbieta, węża dusiciel, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247
Mikołajewaja Zofieja, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 adw.
Mikołajewaja Jadwiga, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Mikołajewaja, węża dusiciel, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. JuZ adw.
Mikołajewaja, węża dusiciel, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259 adw.
Mikołajewaja, węża dusiciel, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Mikołajewaja, węża dusiciel, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59
Mikołajewaja, węża dusiciel, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Mikołajewaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 146 adw.
Mikołajewaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165 adw.
Mikołajewaja. Węża dusiciel, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga '-d. 105
Mikołajewaja. Węża dusiciel, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54
Mikołajewicz Awgusztyn, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 162 adw.
Mikołajewicz Awgusztyn, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 199 adw.
Mikołajewicz Aidriej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129 adw.
Mikołajewicz Aidriej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139
Mikołajewicz Aleksandry, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Mikołaj Kup 151
Mikołajewicz Ambrożej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22 adw.
Mikołajewicz Ambrożej, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 139
Mikołajewicz Andrzej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61
Mikołajewicz Andrzej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw.
Mikołajewicz Andrzej, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280 adw.
Mikołajewicz Andrzej, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Mikołajewicz Andrzej, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Mikołajewicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 148 adw.
Mikołajewicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165
Mikołajewicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 170
Mikołajewicz Bałtromiej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239 adw.
Mikołajewicz Bałtromiej, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Mikołajewicz Bartosz, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Mikołajewicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134
Mikołajewicz Biernat, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231
Mikołajewicz Biernat, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 194
Mikołajewicz Biertosz, b. Kowienskaga gszw. Trockaga w-d. 75
Mikołajewicz Bzof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 172
Mikołajewicz Bogdana, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37 adw.
Mikołajewicz Bołkus, b. Wisakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Mikołajewicz Bołtromiej, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273 adw.
Mikołajewicz Bołtromiej, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44 adw.
Mikołajewicz Bpłtromiej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw.
Mikołajewicz Bronisz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 184 adw.
Mikołajewicz Wiencław, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga B-D. 59 adw.
Mikołajewicz Witkus, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273 adw.
Mikołajewicz Wojdo, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 171 adw.
Mikołajewicz Wojdo, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 172 adw.
Mikołajewicz Wojsław, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 173
Mikołajewicz Wojtiech, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskagaw-d. 61
Mikołajewicz Wojtiech, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59
Mikołajewicz Wojtiech, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Mikołajewicz Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 154
Mikołajewicz Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 170 adw.
Mikołajewicz Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 171
Mikołajewicz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131 adw.
Mikołajewicz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 141

http://kdkv.narod.ru
Tłumacznie:Translator Rosyjsko Polski
10.04.2009 15:13
Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

Mikołajewicz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 161 adw.
Mikołajewicz Gregor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177
Mikołajewicz Grigor, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273
Mikołajewicz Grigor, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249 adw.
Mikołajewicz Grigor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133 adw.
Mikołajewicz Grigor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167 adw,
Mikołajewicz Grigoriej, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockagaw-d. 102 adw.
Mikołajewicz Grigoriej, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Mikołajewicz Grin, służący putny Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57 adw.
Mikołajewicz Gric, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 adw.
Mikołajewicz Daszko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103
Mikołajewicz Dowca, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Mikołajewicz Jezof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 159
Mikołajewicz Jezof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 184
Mikołajewicz Iljasz, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Mikołajewicz Kaspar, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Mikołajewicz Klim, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Mikołajewicz Ławriniec, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 190 adw.
Mikołajewicz Ławriniec, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 161 adw.
Mikołajewicz Łazar, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87 adw.
Mikołajewicz Lenart, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131 adw.
Mikołajewicz Lenart, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 192 adw.
Mikołajewicz Łukasz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 132 adw.
Mikołajewicz Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 172 adw.
Mikołajewicz Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 190 adw.
Mikołajewicz Martyny, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Mikołajewicz Martyny, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234
Mikołajewicz Martyny, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Mikołajewicz Martyny, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251
Mikołajewicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133
Mikołajewicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139
Mikołajewicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 158
Mikołajewicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 171 adw.
Mikołajewicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191 adw.
Mikołajewicz Martinowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 154
Mikołajewicz Matiej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25
Mikołajewicz Matiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66
Mikołajewicz Matiej, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Mikołajewicz Matiej, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Mikołajewicz Matiej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Mikołajewicz Matiej, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga wd. 68 adw.
Mikołajewicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129 adw.
Mikołajewicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138
Mikołajewicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 148 adw.
Mikołajewicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 162
Mikołajewicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 194
Mikołajewicz Matias, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Mikołajewicz Miguriejewaja, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 148
Mikołajewicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 188 adw.
Mikołajewicz Mis, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Mikołajewicz Michał, l.a., Bielskaj Padlaszskaga w-d,, jago brat - Jakub 151 adw.
Mikołajewicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 158
Mikołajewicz Michno, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280 adw.
Mikołajewicz Narusz, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Mikołajewicz Olekshi, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 194
Mikołajewicz Olijasz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 192 adw.
Mikołajewicz Paweł, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19
Mikołajewicz Paweł, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282
Mikołajewicz Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133 adw.
Mikołajewicz Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139 adw.
Mikołajewicz Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 171 adw.
Mikołajewicz Pac, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78
Mikołajewicz Pac, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Mikołajewicz Piotr, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275 adw.
Mikołajewicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64 adw.
Mikołajewicz Piotr, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279
Mikołajewicz Piotr, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282
Mikołajewicz Piotr, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Mikołajewicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129
Mikołajewicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 130
Mikołajewicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139
Mikołajewicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 141 adw.
Mikołajewicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 154
Mikołajewicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 172 adw.
Mikołajewicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 194
Mikołajewicz Roman, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Mikołajewicz Sjebiestijan, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 285
Mikołajewicz Sjebiestyjan, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 adw.
Mikołajewicz Sorigowt, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Mikołajewicz Stanisławy, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 253
Mikołajewicz Stanisławy, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269 adw.
Mikołajewicz Stanisławy, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77
Mikołajewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 157 adw.
Mikołajewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160
Mikołajewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 161 adw.
Mikołajewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165
Mikołajewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165 adw.
Mikołajewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 171 adw.
Mikołajewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 172 adw.
Mikołajewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 194
Mikołajewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 129
Mikołajewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 131 adw.
Mikołajewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 167 adw.
Mikołajewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 170 adw.
Mikołajewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 172
Mikołajewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 192 adw.
Mikołajewicz Stanisławowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 172 adw.
Mikołajewicz Stańko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34 adw.
Mikołajewicz Stas, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53
Mikołajewicz Stas, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109
Mikołajewicz Staszko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 136 adw.
Mikołajewicz Sczepan, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Mikołajewicz Sczepan, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 82; S . 29, 30
Mikołajewicz Sczepanowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 129
Mikołajewicz Tworkowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129
Mikołajewicz Tobijasz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167 adw.
Mikołajewicz Tomasz, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. PO adw.
Mikołajewicz Tomko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 157
Mikołajewicz Tomko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165 adw.
Mikołajewicz Urban, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249 adw.
Mikołajewicz Filip, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 172
Mikołajewicz Szym, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 250 adw.
Mikołajewicz Szymko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275 adw.
Mikołajewicz Szymko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockagaw-d. 104
Mikołajewicz Szymon, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 189 adw.
Mikołajewicz Szymko, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 adw.
Mikołajewicz Szymko, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Mikołajewicz Szymko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Mikołajewicz Szczasnyj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21 adw.
Mikołajewicz Szczasnyj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139
Mikołajewicz Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139
Mikołajewicz Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 172
Mikołajewicz Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177
Mikołajewicz Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 184
Mikołajewicz Jurij, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Mikołajewicz Jurij, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56
Mikołajewicz Jurij, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Mikołajewicz Juris, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281 adw.
Mikołajewicz Juri, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280
Mikołajewicz Juri, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139
Mikołajewicz Juchno, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Mikołajewicz Juszko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281 adw.
Mikołajewicz Juszkowaja, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskagaw-d. 61
Mikołajewicz Jakub, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 266 adw.
Mikołajewicz Jakub, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 adw.
Mikołajewicz Jakub, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Mikołajewicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131 adw.
Mikołajewicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 154 adw.
Mikołajewicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167 adw.
Mikołajewicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191 adw.
Mikołajewicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. Sz adw.
Mikołajewicz Jana, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33 adw.
Mikołajewicz Jana, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27
Mikołajewicz Jana, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247
Mikołajewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129
Mikołajewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129 adw.
Mikołajewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131 adw.
Mikołajewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 145 adw.
Mikołajewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 148 adw.
Mikołajewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 170 adw.
Mikołajewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 186 adw.
Mikołajewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 188 adw.
Mikołajewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 190 adw.
Mikołajewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 192 adw.
Mikołajewicz Janieł, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273 adw.
Mikołajewicz Janusz, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskagaw-d. 61
Mikołajewicz Janusz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177
Mikołajewicz Januszko, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Mikołajewicz Januszko, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58 adw.
Mikołajewicz Januszko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Mikołajewicz Jarosława, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Mikołajewncz Awgusztyi, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239
Mikołajewncz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 128 adw.
Mikołaj, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Mikołaj, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260
Mikołaj, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 115
Mikołaj, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago brat - Łukasz 27
Mikołaj, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48 adw.
Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144 adw.
Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago bac'ka jest Matiej Stary 152
Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago bac'ka - Jana Martinowicz 153
Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Andris Grockij 152
Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Ławriniec Stańkowicz 137
Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Martyny Janowicz 172 adw.
Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Matiej Janowicz 143 adw.
Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Stanisławy Wróbel 172
Mikołaj, kn., biskup Żamojcki, p.-rtg.. 8 adw.
Mikołajkowicz Klimko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 136
Mikoleda, węża dusiciel, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261
Mikołutiewicz Matiej, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26 adw.
Mikolskij, b. Kleckaga padłszy. 212
Miktowicz Jana, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241
Mikulin Daszko, b. Wicebskaj 224 adw.
Mikulicz Andrzej, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35 adw.
Mikulicz Butrim, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38 adw.
Mikulicz Wasko, b. Kobrynskaj wół. 215 adw.
Mikulicz Iwan, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39 adw.
Mikulicz Michajło, b. Mscisła?skaga padłszy. 227
Mikutiewicz Abram, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25
Mikutiewicz Mosko, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Mikutiewicz Piotr, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48
Mikutiewicz Jana, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260 adw.
Mikutiewicz Jas', b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282
Mikutis, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260
Mikuticz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160 adw.
Mikutowicz Matiej, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Mikutowicz Michał, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90 adw.
Mikshowicz Butwił, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Miłwidowicza Mikołajewaja Barbara, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Milewicz Pietrasz, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249
Milejkajtis Stirpiejko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256
Milejkowicz Michajło, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230
Milejkowicz Jana, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230
Milejszajtis Martyny, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 250 adw.
Milejszowicz Stas', b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256
Mileszewicz Dawlet, t. Abragimawa scjagu 117 adw.
Miłżynaja, węża dusiciel, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 adw.
Miłkowaja Ganna, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Miłkowicz Fiodor, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106 adw.
Miłkońtowicz Piotr, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254 adw.
Miłoburnis Biernat, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskagaw-d. 61 adw.
Miłowskij Wasko, b, Wałynskaj 203 adw.
Miłowskij Chmara, p., p. Wałynskaj 204
Miłodowicz Lenko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37 adw.
Miłodowicz Matfiej, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37 adw.
Miłosławowaja Sowiczowna, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskagaw-d. 19
Miłoch Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 175
Miłoch Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., wozny 174 adw.
Miłoszewaja, ciwunowaja, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34 adw.
Miłoszewicz Andrzej, b. Wicebskajl.a.-, jago brat Timofiej 225
Miłoszewicz Iwanko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181
Miłoszewicz Łukasz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241
Miłoszewicz Mikutis, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277 adw.
Miłoszewicz Misko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181
Miłoszewicz Mitko, b. Wicebskaj 225
Miłoszewicz Piotr, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262
Miłoszewicz Sjeńko, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 97 adw.
Miłoszewicz Jana, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 245
Miłoszojtis Juc, b. Gandzingskaj wół. Żamojckaj 266
Milkińtowicz Szymko, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockagaw-d. 81 adw.
Milukowicz Jana, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Milunowicz Matiej, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Milatowicz Ambros, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Milatowicz Ombros, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Mimontowicz Jakub, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66
Mimontowicz Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66
Minborowicz Pietko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79 adw.
Minborowicz Juryj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Minwitowicz Matiej, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256
Mingielewicz Wojtko, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 267
Miniewicz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 182 adw.
Miniewicz Kuniej, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39 adw.
Miniewicz Macko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. Sz adw.
Miniewicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 182 adw.
Miniewicz Niestier, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Minicza Przekop, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Minkawdajtis Giedkowt, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 282 adw.
Minkowicz Jewmach, b. Wałynskaj 203 adw.
Minkowicz Lewko, b. Wałynskaj 203 adw.
Minkowicz Sanko, b. Wałynskaj 203 adw.
Minkontojtis Dorgis, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278 adw.
Minmontojtis Juri, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279 adw.
Minowskij Jeronim, 18
Miniuticz Aponas, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Miniuticz Ignat, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Miniałgowicz Matiej, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 277 adw.
Miniałgowicz Piotr, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276 adw.
Miniałgowicz Jana, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231
Miniałkowicz kontrim ,
b. Biarżanskajwół. Żamojckaj 277 Mirdy
Lechim , t. Abragimawascjagu 117 adw. Miriejkowicz Gric , b. Widuklskaj
wół. Żamojckaj 288 Miridowicz Micko , b. Wilkiejskaj wół.
Żamojckaj 233 adw. Mirnajwtowtowicz Nielub , b. Tandzjagalskaj wół.
Żamojckaj 284adw. Mirowskij Mikołaj , b. Jejszyszskaga padłszy
. Trockagaw-d. 86 adw. Misjewaja , węża dusiciel, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga
w-d. 67 adw. MisjewiczMartyny , b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103
adw. MisjewiczPiotr , b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d
. 92 Misjewicz Jakub , b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d
. 57 Misjelewicz Dobko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Miskiewicz Miłkuman, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120 adw.
Miskiewicz Juchno, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64
Miskiewicz Jakub, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21 adw.
Misko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockagaw-d. 100
Misko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Martyny Stiecewicz 144
Misko, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza, jago zjac' - Bogdana 119 adw.
Miskowicz Stanisławy, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46 adw.
Miskowicz Junus, t. Abragimawa scjagu 117 adw.
Mistieszkowicz Januszko, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Mistiszko, b. Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d., jago brat - Jana 93 adw.
Mistiszkowicz Jakub, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Mistiuskowicz Misko, b. Puńskaga padłszy. Trockaga w-d. 17 adw.
Misunicz Fiedko, b. Marka?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 42
Misunicza Wasiljewaja, b. Marka?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 42
Mis', b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Mitaricz Jezof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 146 adw.
Mitaricz Martinowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 146 adw.
Mitaricz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 146 adw.
Mitiewicz Mikołaj, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282 adw.
Mitiewicz Stanisławy, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57
Mitiesza, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 119 adw.
Mitkiewicz Bogusz, sado?nik Na?garodskaga padłszy. 41 adw.
Mitkiewicz Mikołaj, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38 adw.
Mitkiewicz Stiecko, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23 adw.
Mitkiewicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25 adw.
Mitko, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago cesc' ciwun 32 adw.
Mitkowaja Mikołajewaja, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 176
Mitkowaja, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32
Mitkowaja, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35
Mitkowicz Ambrożej, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 235
Mitkowicz Andrzej, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw.
Mitkowicz Andrzej, b. Puńskaga padłszy. Trockaga w-d. 17 adw.
Mitkowicz Bielickij, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37
Mitkowicz Bogdana, b. Niamienczynskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73 adw.
Mitkowicz Borys, b. Połackaj 220 adw.
Mitkowicz Wojtiech, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Mitkowicz Giek, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67
Mitkowicz jest Czekany, b. Brasła?skaga padłszy. Wilenskaga w-d., smalanin 74 adw.
Mitkowicz Iwan, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37
Mitkowicz Iwan, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38 adw.
Mitkowicz Ławrin, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Mitkowicz Martyny, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29
Mitkowicz Macko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47 adw.
Mitkowicz Mikołaj, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61
Mitkowicz Mikołaj, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35 adw.
Mitkowicz Piotr, b. Mscisła?skaga padłszy. 227 adw.
Mitkowicz Pietraszko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37
Mitkowicz Stanisławy, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21
Mitkowicz Stefan, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37
Mitkowicz Stiecko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 adw.
Mitkowicz Szymko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Mitkowicz Jana, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Mitrofanowicz Kostiuszko, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Mit'kiewicz Wasko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
Mit'ko, b. Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d., jago brat - Stefan 98 adw.
Mit'kowicz Wojtiech, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Mit'kowicz Ławrin, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46 adw.
Mit'kowicz Martyny, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Mit'kowicz Siemion, b. Połackaj 219 adw.
Mit'kowicz Stas, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87 adw.
Mit'kowicz Stas', b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Mit'kowicz Jana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Mitia, t. 115 adw.
Michaiiłowicz Grin, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Michaiło, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 80
Michaiło, nam. anikshcenski p. Jurja 12 adw.
Michajło, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d., jago bac'ka jest mitrapalit 96
Michajło, b. Połackaj 219 adw.
Michajło, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 286
Michajło, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago zjac' - Stanisławy 159
Michajło, kn., jago braty jest Siemionami Glinskij i kn. Juriej 14 adw.
Michajło, puci?lanin x-rtg. wyznacz. Putiwlenin nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. prozwiszcza ci imiamianuszki, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87 adw. (Michajło Putiwlenin)
Michajło, t. char. kn. Bańka Sjenkawicza, swajak Abragima Kutkowicza 123 adw.
Michajłowaja Dorota, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251 adw.
Michajłowaja, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76
Michajłowaja, b. Połackaj 219 adw.
Michajłowaja, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jaje zjac' - Jana 195 adw.
Michajłowaja, węża dusiciel, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Michajłowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 130 adw.
Michajłowicz Aleksiej, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Michajłowicza Andrzej, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255 adw.
Michajłowicz Andrzej, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27 adw.
Michajłowicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140
Michajłowicza Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160
Michajłowicza Biernat, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Michajłowicz Bogusz, b. Kleckaga padłszy. 212
Michajłowicza Bogusz, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Michajłowicza Bołtromiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Michajłowicz Bołtromiej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Michajłowicza Wasilej, b. Połackaj 217 adw.
Michajłowicz Wasko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140
Michajłowicza Wojtiech, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 adw.
Michajłowicz Wojtiech, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Michajłowicza Wojtiech, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58 adw.
Michajłowicz Wojtiech, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Michajłowicza Grigor, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Michajłowicz Grigor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Michajłowicz Grigoriej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20 adw.
Michajłowicz Griń, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Michajłowicza Grińko, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Michajłowicz Jezof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 159
Michajłowicza Iwan, p., z-ta pinski, p.-rtg.., stawi? koni l.a. m-ka Ganiaź 9 adw.
Michajłowicz Ilja, 11
Michajłowicza Klemens, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63 adw.
Michajłowicz Ławrin, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243
Michajłowicza Ławrin, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275
Michajłowicza Ławryn, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Michajłowicza Łodwik, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43
Michajłowicza Łukasz, b. Anikshcenskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 74
Michajłowicza Matiej, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58 adw.
Michajłowicz Matiej, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Michajłowicza Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 130
Michajłowicza Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 179
Michajłowicza Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. ZE adw.
Michajłowicz Matys, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 153
Michajłowicza Macko, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Michajłowicza Mikołaj, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243
Michajłowicza Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138 adw.
Michajłowicz Mis, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57 adw.
Michajłowicz Mis', b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Michajłowicza Mit'ko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Michajłowicza Mojżesz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 163 adw.
Michajłowicz Moisij, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 146
Michajłowicza Mordas, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Michajłowicza Narko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw.
Michajłowicz Oleksjej, 13
Michajłowicza Olijasz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 146
Michajłowicza Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180
Michajłowicza Paszko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 242
Michajłowicza Piotr, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22 adw.
Michajłowicz Piotr, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Michajłowicza Piotr, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Michajłowicz Piotr, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Michajłowicz Piotr, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278
Michajłowicza Piotr, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106 adw.
Michajłowicz Piotr, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Michajłowicza Piotr, kn., kn. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 42 adw.
Michajłowicz Piotr, krawiec wilenski, wyjazdża? jest l.a. majontka ci majontka? Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 50
Michajłowicza Pietrasz, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258
Michajłowicza Pietrasz, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247
Michajłowicza Rafał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160
Michajłowicza Roman, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Michajłowicz Sabiestijan, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskagaw-d. 19
Michajłowicza Sarafin, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33
Michajłowicza Sarafin, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Michajłowicza Sjeliwiestr, b. Reta?skaj wół. Żamojckaj 265 adw.
Michajłowicz Sjeńko, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57 adw.
Michajłowicz Sjerafin, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58 adw.
Michajłowicz St[as | ', b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 240; s . 160
Michajłowicza Stanisławy, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246
Michajłowicza Stanisławy, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Michajłowicza Stanisławy, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Michajłowicza Stannsław, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Michajłowiczem Zostań, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276
Michajłowicza Stańko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256
Michajłowicza Stas, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Michajłowicza Stas, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Michajłowicz Towtwił, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Michajłowicza Towtko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243 adw.
Michajłowicz Tomko, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113
Michajłowicza Tomko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140
Michajłowicza Tomko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 141 adw.
Michajłowicz Uljasz, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103
Michajłowicza Fabijan, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21 adw.
Michajłowicz Fiodor, p., p. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108 adw.
Michajłowicz Chrszczon, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233
Michajłowicza Chrszczon, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260
Michajłowicza Szymko, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Michajłowicz Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155
Michajłowicza Juraga, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Michajłowicza Jurgis, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 248 adw.
Michajłowicz Juriej, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Michajłowicza Juri, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 235
Michajłowicza Jakub, b. Mscisła?skaga padłszy. 228 adw.
Michajłowicz Jakub, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258 adw.
Michajłowicz Jakub, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Michajłowicz Jakub, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106 adw.
Michajłowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129 adw.
Michajłowicz Jana, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243
Michajłowicza Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 adw.
Michajłowicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22 adw.
Michajłowicz Jana, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231 adw.
Michajłowicz Jana, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 267
Michajłowicza Jana, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87 adw.
Michajłowicz Jana, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Michajłowicza Jana, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Michajłowicz Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Michajłowicza Jana, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Michajłowicz Jana, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 adw.
Michajłowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 132
Michajłowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 153
Michajłowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155
Michajłowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 169
Michajłowicza Janusz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238
Michajłowicza Wojtkowaja, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113
Michajłowicza Stajejewaja, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Michajłowncz Bołtromiej, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Michał, wójt kryżo?ski, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 174 adw.
Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - PietrJakubowicz 134
Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Szymko Boruticz 153
Michałko, miaszcz. g. Połack 222
Michałkowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134
Michałkowicz Jesko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Michałkowicz Iwan, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39 adw.
Michałkowicz Niemara, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 178 adw.
Michałowicz Awgusztyn, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 180
Michałowicz Andrys, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131 adw.
Michałowicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 176 adw.
Michałowicz Bartoszko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 137 adw.
Michałowicz Jezof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160
Michałowicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134
Michałowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 188
Michałowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 194 adw.
Michałowicz Matys, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131 adw.
Michałowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155
Michałowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160
Michałowicz Paszek, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131 adw.
Michałowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131 adw.
Michałowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 153
Michałowicz Stank, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Michałowicz Stańko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 188
Michałowicz Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 197
Michałowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 132
Michałowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 132 adw.
Michałowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 143
Michałowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131 adw.
Michałowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 151
Michałowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 198 adw.
Michałczewicz Stiecko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d., jago bratanicz jest Szymon 100 adw.
Michnieli, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Michno, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256
Michno, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago brat - Kriektun Gridkowicz 39
Michno, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Michno, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., gajo?nika? sastryniec 182
Michno, marszałak uładyczy, b. Połackaj 219
Michnowicz Andrzej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Michnowicz Andrzej, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278
Michnowicz Andrzej, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 119 adw.
Michnowicz Bachtyjar, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Michnowicz Matiej, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.; S . 30
Michnowicz Matiej, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246
Michnowicz Matfiej, b. Połackaj 220
Michnowicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22 adw.
Michnowicz Mikołaj, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Michnowicz Mikołaj, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47
Michnowicz Mikołaj, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Michnowicz Michajło, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Michnowicz Owierkie, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Michnowicz Paweł, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43 adw.
Michnowicz Piotr, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Michnowicz Piotr, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockagaw-d. 102
Michnowicz Fiedko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35 adw.
Michnowicz Fiodor, b. Garadzjeckaga padłszy. 214
Michnowicz Jurgo, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246
Michnowicz Juriej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22 adw.
Michnowicz Juri, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278
Michnowicz Juchno, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44
Michnowicz Jana, 11 adw.
Michnowicza Juchnowaja, b. Pinskaga padłszy. 209
Michtalewicz Szembor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 179
Micajtis Pacut, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280
Micewicz Andruszko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67 adw.
Micewicz Bartosz, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Micewicz Piotr, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43 adw.
Micewicz Stas', b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Micewicz Juchno, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Micewicz Juchno, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Micewicz Jana, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Mickiewicz Mikołaj, wyszagarodski, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Mickiewicz Jakub, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43
Micko, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Mickowaja, węża dusiciel, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278 adw.
Mickowicz Bałtozar, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Mickowicz Gabrijał, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281
Mickowicz Ławrin, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Mickowicz Macko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244
Mickowicz Macko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 182
Mickowicz Pietraszko, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287 adw.
Mickowicz Stanisławy, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244
Mickowicz Stas, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Mickowicz Truchon, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 182
Mickowicz Feliks, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Mickowicz Juryj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Mickowicz Juchno, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53
Mickowicz Jana, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Mickowicz Januszko, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247 adw.
Mickojtis Juris, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 267
Micowaja Zuzanna, węża dusiciel, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 248 adw.
Micowaja, węża dusiciel, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Micowicz Bałtromiej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237 adw.
Micowicz Łowcus, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230 adw.
Micowicz Mońko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Micowicz Narko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Micowicz Janusz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237
Micuta, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95
Micuta, b. Radamlskaj wół. 229 adw.
Micuticz Piotr, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Miczewicz Piotr, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277
Misiek, b. Wałynskaj 206
Miszewicz Mikołaj, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 52
Miszewicz Paszko, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 52
Miszewicz Piotr, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 52
Miszewicz Stanisławy, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67
Miszewicz Jana, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51 adw.
Miszejkowicz Micko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276
Miszenkowicz Micko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 245
Miszkiewicz Anton, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Miszkiewicz Szczasnyj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23
Miszkiewicz Jakub, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45 adw.
Miszko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 80
Miszko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago braty jest Wołodko i Stiecko 38 adw.
Miszkowicz Adam, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20
Miszkowicz Wasko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38 adw.
Miszkowicz Grin, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25 adw.
Miszkowicz Leńko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
Miszkowicz Martyny, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Miszkowicz Matiej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90 adw.
Miszkowicz Matiej, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Miszkowicz Rymko, b. Anikshcenskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 74
Miszkowicz Sawa, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Miszkowicz Sjeńko, b. Wicebskaj 224 adw.
Miszkowicz Juri, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Miszkowicz Jakub, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104
Miszkowicza Matiejewaja, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103
Miszkowicza Michaiiłowaja, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Misztortowicz Daszko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 240 adw.
Misztortowicz Juri, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 240 adw.
Mlekus (Mniekus-?) Jana, b. Bielickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 17 adw.; S . 56
Mleczko Wojtiech, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 80
Mleczkowicz Szczasnyj, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockagaw-d. 102 adw.
Mogintowicz Juchno, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 119 adw.
Mogrieszewicz Jacyna, t. 116
Moguta Siemion, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 128
Modierko Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 128 adw.
Modzjelewaja Stanisławowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 164 adw.
Możajskaja Kamsnickaja Andriejewaja, kng., Węża dusiciel 15 adw.
Możajtis Jana, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246
Możejkowaja Dorota, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Możejkowaja, węża dusiciel, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 252 adw.
Możejkowicz Bartosz, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 285
Możejkowicz Dowgiał, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254
Możejkowicz Żenkowt, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78
Możejkowicz Macus, b. Patumszyszskaj wół. Żamojckaj 272
Możejkowicz Mikołaj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78
Możejkowicz Michajło, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Możejkowicz Procko, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Możejkowicz Stanisławy, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Możejkowicz Staszko, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Możejkowicz Tomasz, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234
Możejkowicz Chrszczon, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239
Możejkowicz Szczepan, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. Sz adw.
Możejkowicz Jurij, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78
Możejkowicz Juri, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273
Możejkowicz Jakub, b. Patumszyszskaj wół. Żamojckaj 272
Możejkowicz Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Możejkowicz Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Możejkowicz Jana, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249 adw.
Możejkowicz Janko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280 adw.
Możejkowicza jest Janowa, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23
Możowicz Mikołaj, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280
Możrymowicz Dowgiał, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239
Możrymowicz Monko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 245
Możrymowicz Jana, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239
Możutiewicz Dowgił, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277
Możutiewicz Jana, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262
Mozalewicz Kostja, b. Kleckaga padłszy. 212
Mozgalewicz Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 197
Mozgiewicz Szczepan, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281 adw.
Moisjejewicz Andrzej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25
Moisjejewicza Andrzej, b. Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 93 adw.
Mojżesz, b. Garadzjeckaga padłszy. 213 adw.
Mokawicz Gryń, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. S . 31
Momyszkowicz Wołodko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234
Monaszowicz Azka, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 118 adw.
Monwiłowicz Bortko, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261
Monwiłowicz Wiencko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Monwiłowicz Matiej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Monwiłowicz Narko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281 adw.
Monwiłowicz Stankwil, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Monwiłowicz Szymko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277
Mongiirdowicz Bartosz, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Mongirdowicz Anton, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Mongirdowicz Piotr, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238
Mongirdowicz Jakub, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 115
Mongołowicz Stanisławy, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Mongiajłowicz Dowgiał, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233 adw.
Mongiałowicz Piotr, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276
Monkajtis Mikutis, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279
Monkajtis Olechno, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247 adw.
Monkiewicz Jana, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239
Monkiłowicz Jana, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77
Monkirdowicz Stanisławy, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Monkowicz Bołtromiej, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Monkowicz Bołtromiej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 242
Monkowicz Bołtromiej, b. Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Monkowicz Butrym, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239 adw.
Monkowicz Macko, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284 adw.
Monkowicz Mikołaj, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67
Monkowicz Mikołaj, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Monkowicz Olechno, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284 adw.
Monkowicz Piotr, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 264 adw.
Monkowicz Pietraszko, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Monkowicz Sczepan, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Monkontowicz Bilus, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280 adw.
Montwidowicz Janusz, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276 adw.
Montwiłowicz Mikołaj, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Montwiłowicz Pac, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280 adw.
Montwiłowicz Jana, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241
Montwiłojtis Andrzej, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281 adw.
Montiewicz Jana, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Montowtowicz Łukasz, służący putny Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58
Montowtowicz Micko, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Montowtowicz Stefan, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Montowtowicz Jakub, b. Wałynskaj 208
Montowtowicza Jakub Michajłowicz, p., p. Wałynskajl.a.-, p.-rtg.. 9 adw.
Montojłowicz Stanisławy, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 265
Montrimowicz Biernat, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60 adw.
Montrimowicz Wojtiech, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Montrimowicz Wołodko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276 adw.
Montrimowicz Jakub, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262
Montrimowicz Jana, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 263 adw.
Montrimowicz Janko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 253 adw.
Montiuszewicz, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27 adw.
Mońkowicz Grigor, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 250 adw.
Moniukowicz Stanis, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 240 adw.
Mordas, b. Kobrynskaj wół. 215 adw.
Mordas, b. Patumszyszskaj wół. Żamojckaj 272 adw.
Mordasowaja, węża dusiciel, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121 adw.
Mordasowicz Iwaniec, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Mordasowicz Paweł, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67
Mordasowicz Jana, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Mordaszewicz Matiej, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 adw.
Mordwin, b. Pinskaga padłszy. 210
Mordwinowicz Juchno, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Morkutowicz Gabriał, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54
Morkutowicz Matiej, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Moroczeńskij Iwan, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Mortiejkowicz Stanis, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282
Morchotczycz Gawriło, b. karalewy [Bony] 13
Moskwitin Szczogoł, x-rtg. wyznacz. Moskwitin nie zrazumieły, magczsza jest geta abaznacz. regijanm'naga pachodżannia, 6. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234; S . 41 (Szczogoł)
Mostajtis Stanis, b. Miedzingonskaj wół. Żamojckaj 270 adw.
Mostwiłowicz Gabriał, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 adw.
Mostwiłowicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20
Mostwiłowicz Juszko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275
Mostwiłowicz Juszko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40 adw.
Mostwiłowicz Juszko, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284
Mostwiłowicz Jana, 12 adw.
Mostiszkowicz Januszko, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 adw.
Mostowicz Andrzej, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287
Mostowskij Micuta, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Mostowtowicz Mit'ko, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Mostyka Iwan, b. Wicebskaj 224
Mostykaj, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36
Mostyczycz Sjenkowoje, b. Wicebskaj 224 adw.
Motwiłowicz Gabriał, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44
Motiewicz Stanisławy, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77
Motiewicz Stanisławy, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Motiewicz Stas', b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Motiewicz Jakub, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280 adw.
Motkowicz Andrzej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Motkowicz Juchno, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Motkowicz Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64 adw.
Motowtojtis Mic, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287
Moszewicz Wolinszus, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275 adw.
Moszkowicz Sjeniuta, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181 adw.
Mpłoszewicz Andruszko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Mrowka Andrzej Mikołajewicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168 adw.
Mroczek, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 156
Mroczkowicz Jana, b. Kobrynskaj wół. 216
Mstisławskij Michajło Iwanowicz, kn. 14
Mużyłko Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 128 adw.
Muratowaja, węża dusiciel, t. Aliszkawa char. 121 adw.
Murin, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38
Musakowicz Magriec, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 119 adw.
Mustiejkowicz Juchno, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Mustupicz Minko, t. 115 adw.
Mustuficzy, t. Aliszkawa char. 122
Musykowicz Romodan, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Mutykolskij Oponas, b. Kamianieckaga padłszy. Trockagaw-d. 107
Myzgałowicz Martyny, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37
Myzgiewicz, t. 116
Myzgołowicz Olechno, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37
Myncar Andrzej, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34
Myncerswicz Andrzej, 11
Myszy Fiodor, p., p. Wałynskaj 201 adw.
Myszkinin Stiefan, b. Mscisła?skaga padłszy. 227
Miadiewicz Stanisławy, b. Anikshcenskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 74
Mianżynski Wsch. S ., Mienżynskij Wsch. S . s .7, 39
Miartinowicz Wiencław, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45

http://kdkv.narod.ru
Tłumacznie:Translator Rosyjsko Polski
10.04.2009 15:15
Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"N"

Nawdowicz Butrim, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Nagiszka Bogdana, b. Brasła?skaga padłszy. Wilenskaga w-d., smalanin 74 adw.
Bezczelny Jana, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33 adw.
Nagorka Lenart Stanisławowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193
Najko Szyman, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 135
Narbutowaja, węża dusiciel, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Narbutowaja, węża dusiciel, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90 adw.
Narbutowicz Bartosz, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43
Narbutowicz Wojtiech, p., b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 10 adw., 245 adw.
Narbutowicz Marco, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57
Narbutowicz Matiej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Narbutowicz Matiej, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95
Narbutowicz Mikołaj, b. Wasiliszskaga i Jejszyszskaga pawieta? Trockaga w-d. 87 adw., 96
Narbutowicz Michno, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Narbutowicz Paweł, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54 adw.
Narbutowicz Piotr, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 11,263
Narbutowicz Pietrasz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Narbutowicz Piet'ko, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Narbutowicz Stanis, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Narbutowicz Stanisławy, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238 adw.
Narbutowicz Stanisławy, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54 adw.
Narbutowicz Stanisławy, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251 adw.
Narbutowicz Stanisławy, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251 adw.
Narbutowicz Jurij, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62 adw.
Narbutowicz Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Narbutowicz Jana, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Narbutowicz Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Narbutowicza Wojtiechowaja Ganna, pani, węża dusiciel, stawiała konie l.a. m-ka Lebiada 16
Narbutowicza Wojtiechowaja, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24 adw.
Narbutowicza Matuszowaja, pani, węża dusiciel 16
Narbutowicza Mikołaj Wojtiechowicz, p. 13 adw.
Narbutowicza Stanisławy Stanisławowicz, 11 adw.
Narwiłowicz Andrzej, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282
Narwiłowicz Mikołaj, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283 adw.
Narwojnowis Mikołaj, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 265
Narwojnowicz Staszko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Narwojszewicz Jakub, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277
Narwojszowncza Jakubowa, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 245
Narwoszajtis Jurgiel, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251 adw.
Narwoszojtis Stefan, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278 adw.
Narwoszojtis Jana, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 282 adw.
Nargajłowaja, węża dusiciel, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 253
Nargajłowicz Godwiad, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261
Nargajłowicz Juris, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258
Nargajłowicz Jakub, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255
Nargiełowicz Juszko, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Nariejkowicz Ałtuszko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238 adw.
Nariejkowicz Janusz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238 adw.
Nariejszajtis Miłko, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251 adw.
Nariejszajtis Roman, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251 adw.
Nariejszowicz Jana, b. Anikshcenskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 74
Narieslewicz Juchno, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Nariwoszewicz Pietrasz, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79 adw.
Narimowicz Pietrasz, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 267
Narkawicz Mik, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. S . 31
Narkiełowicz Juriej, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Narko, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60
Narkowaja, węża dusiciel, b. Miedzingonskaj wół. Żamojckaj 270
Narkowicz Adam, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232
Narkowicz Adam, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Narkowicz Adam, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110 adw.
Narkowicz Andrzej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20
Narkowicz Andrzej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239
Narkowicz Andrzej, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278 adw.
Narkowicz Bogdana, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95
Narkowicz Bogusz, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Narkowicz Bujko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61
Narkowicz Wiencko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230
Narkowicz Wojnis, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 248
Narkowicz Wołodko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Narkowicz Grin, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29
Narkowicz Łukasz, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga wD.65
Narkowicz Łukasz, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Narkowicz Martyny, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232
Narkowicz Martyny, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32 adw.
Narkowicz Martyny, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27 adw.
Narkowicz Matiej, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284 adw.
Narkowicz Macko, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20
Narkowicz Macko, b. Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Narkowicz Mikołaj, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Narkowicz Mikołaj, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48
Narkowicz Mikut, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 265
Narkowicz Michno, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Narkowicz Micko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233
Narkowicz Micko, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56
Narkowicz Micko, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32 adw.
Narkowicz Miszko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232
Narkowicz Piotr, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29
Narkowicz Prietsław, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Narkowicz Stanisławy, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 274
Narkowicz Stanisławy, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32
Narkowicz Stanisławy, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 286 adw.
Narkowicz Stańko, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29
Narkowicz Stasz, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247 adw.
Narkowicz Stiefan, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244
Narkowicz Stiecko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90 adw.
Narkowicz Tomasz, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254 adw.
Narkowicz Szczasnyj, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Narkowicz Juriej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Narkowicz Juryj, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73
Narkowicz Jurjewaja, węża dusiciel, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287 adw.
Narkowicz Juri, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231
Narkowicz Juri, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29
Narkowicz Jakub, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Narkowicz Jakub, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48
Narkowicz Jana, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Narkowicz Jana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Narkowicz Janieł, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Narkowicz, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d., jago dzjadźka - Bogdana Jewniłowicz 77
Narkun Janusz, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284 adw.
Narkutowicz Bartosz, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Narmontowicz Gric, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258 adw.
Narmontowicz Mikołaj, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 263
Narmontowncz Mikołaj, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254
Narowicz Pietrasz, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 267 adw.
Narowicz Pietrik, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 266 adw.
Nartowtowicz Januszko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Narutiewicz Stańko, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Narutowicz Mac, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281 adw.
Naruszewicz Lenart, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Naruszewicz Matiej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20 adw.
Naruszewicz Macko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48 adw.
Naruszewicz Mikołaj, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260 adw.
Naruszewicz Paweł, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Naruszewicz Paweł, p., p.-rtg.. 10
Naruszewicz Paszko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48
Naruszewicz Piotr, 6. Krożskaj wół. Żamojckaj 281
Naruszewicz Piotr, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23
Naruszewicz Piotr, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Naruszewicz Piotr, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281
Naruszewicz Proniec, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48 adw.
Naruszewicz Romaszko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Naruszewicz Stanisławy, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago brat - Juriej 49 adw.
Naruszewicz Juris, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Naruszewicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20
Naruszewicza Juriej Stanisławowicz, 11 adw.
Naruszewicza jest Janowa, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23 adw.
Naruszowicz Juchno, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87 adw.
Naruszojtis Jana, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 272 adw.
Nasjewicz jest Wsch., s . 404
Nasutowicz Mikłasz, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Naumowicz Pietraszkowaja, miaszcz. G. Połack 221
Naumowicza Pietruszko, miaszcz. G. Połack 223
Nacawicz Michna. Nacewicz Michno, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26; S . 39
Nacewaja, węża dusiciel, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243 adw.
Nacewicz Gabryjał, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 242
Nacewicz Gierman, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Nacewicz Ławrin, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Nacewicz Ławrin, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Nacewicz Łukasz, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246
Nacewicz Mikołaj, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Nacewicz Mitiaj, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Nacewicz Możejko, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Nacewicz Pietkieł, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67
Nacewicz Piotr, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Nacewicz Staszko, b. Niamienczynskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73 adw.
Nacewicz Jakub, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Nacewicz Jana, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Nacewicz Janko, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Nacewicz Januszko, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 adw.
Nacewicz Januszko, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259 adw.
Nackiewicz Mik, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Nackiewicz Jana, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Nackowaja, węża dusiciel, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103
Nackowicz Wasko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46 adw.
Nackowicz Wita, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Nackowicz Mikołaj, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Nackowicz Stas, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Nackowicz Juri, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Nacowaja Andruszkowna, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62
Nacowicz Wojtiech, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Nacowicz Paweł, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230 adw.
Nacowicz Januszko, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287
Naczewicz Juri, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Niewierowicz Androsz, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76
Niewierowicza Wojtkowaja, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53
Niewierowicza Jakubowa (Janubowaja pamyłk.), b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28; S . 42, 60
Niewierowskij Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 192 adw.
Niedałko Paweł, wozny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Stanisławy 174
Niedbałowicz Piotr, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Niejkowicz Gaiwił, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 267
Niekipiełyj Staszko, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283 adw.
Niekipiełyj Jana, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282 adw.
Niekrasowaja, pani, panią Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Niekraszewicz Andrzej, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45 adw.
Niekraszewicz Bartosz, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45 adw.
Niekraszewicz Bogdana, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
Niekraszewicz Bogdana, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46
Niekraszewicz Bogusz, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46
Niekraszewicz Wojownik, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35
Niekraszewicz Ławrin, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Niekraszewicz Lewko, b. Kobrynskaj wół. 215
Niekraszewicz Mikołaj, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45 adw.
Niekraszewicz Michajło, b. Na?garodskaga padłszy. Wileiskaga w-d. 35
Niekraszewicz Michno, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Niekraszewicz Osman, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Niekraszewicz Piotr, b. Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Niekraszewicz Stanisławy, 12 adw.
Niekraszewicz Stańko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Niekraszewicz Stańko, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Niekraszewicz Fiedźko, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Niekraszewicz Chrszczon, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Niekraszewicz Szymko, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95
Niekraszewicz Szymko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46
Niekraszewicz Szymko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Niekraszewicz Juri, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Niekraszewicz Juchno, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
Niekraszewicz Jakub, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247 adw.
Niekraszewicz Jana, char. [jaswojnski - ?], b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 286 adw.
Niekraszewicz Jacko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
Niekraszewicza Andriejewaja, pani, węża dusiciel 16
Nielubowicz Mikołaj, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Nielubowicz Stas, 6. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Niemca Indrich, x-rtg. wyznacz. Niemiec nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. etnicznaj prynależnasci, miaszcz. G. Połack 222 adw. (Indrich)
nieświata ,
zach. BielskajPadlaszskaga w-d. 149 adw. nieświata
, p., jago bac'ka jest niabożczyk Zbożnyj 12 Niemirowicz Mikołaj , p., p.-rtg.
., jago brat - JuriejNiemirowicz 9 adw. Niemirowicz Packo , b. Pianianskaga
padłszy. Wilenskagaw-d. 69 adw. Niemirowicz Juriej , p., p.-rtg.., jago brat
- Mikołaj Niemirowicz9 adw. Niemirowicz Jakub , b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga
w-d. 69 adw. NiemirowiczaButrimowaja , pani
, węża dusiciel 16 Niemirowicza Niemirowlanny, panny 15 adw.
Niemojewicz Szymko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Niemojkowicz Grigor, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Niemcewicz Awgusztyn, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 147
Niemcewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 147
Nieporożnij Andrzeja, 6. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Neron, miaszcz. G. Połack 221
Nieswieckij Bogusz, b. Wałynskaj 204 adw.; S . 11
Nieswitskij Bołtromiej, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 124 adw.
Niestierowicz Apanas, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockagaw-d. 101 adw.
Niestierowicz Dieszko, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Niestierowicza Żuk, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Nietiewicz Mokus, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Nieckowicz Grin, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 adw.
Nieszyjka Jana, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55
Nieszyjka Jesko, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32 adw.
Nieszyjczycz Jana, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Nikifor, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Nikifor, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38
Nikodym, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27 adw.
Nikon, miaszcz. G. Połack 221 adw., 223
Nikonowicza Wasko, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Nikonowicza Iwan, 17
Nowickije Jurjewicze, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Nowickij Andrzej, b. Puńskaga padłszy. Trockaga w-d. 17 adw.
Nowickij Szandra, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181 adw.
Nowickij, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Nowickij, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 31 adw.
Nowkshjewicz Szymko, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 adw.
Nowogonskij Adam Jaszkowicz, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 adw.
Nowosjelskij, b. Mscisła?skaga padłszy. 227 adw.
Nowosza, smalnianin x-rtg. wyznacz. Smołnienin nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. prozwiszcza ci imiamianuszki, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw. (Nowosza Smołnienin)
Nowoszycz Czekany, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
Nowsutiewicz Dowgird, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Nowsutiewicz Januszko, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Nogpotczycz Martyny, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Nomikowicz Żadiejko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Noniewicz Martyny, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Noniewicz Roman, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Nonszczynicz Packo, b. Na?tarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
Norukowicz Piktur, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276 adw.
Nosiłowskaja Wojtiechowaja, pani, węża dusiciel 15 adw.
Nosiłowskaja Janowa Jurjewicza, pani, węża dusiciel 15 adw.
Nosiłowskij Andrzej Wojtiechowicz, p. 13 adw.
Nosiłowskij Wojtiech Jurjewicz, 13
Nosiłowskij Stanisławy Wojtiechowicz, 11 adw.
Nosiłowskij Jana Wojtiechowicz, 11 adw.
Nosowa Michajłowaja, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95
Nosowicz Andruszko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Nosowicz Bogdana, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Nosowicz Gapon, sakolnik Na?garodskaga padłszy. 41
Nosowicz Mikiaj, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Nosowicz Piotr, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Nosowicz Stas, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.;S. 42,95
Nosowicz Jurij, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Nosowicz Juri, b, Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.;S. 42, 95
Notiewicz Januszko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110 adw.
Notiewicza Ławrinowaja, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Nupowicz Drutis, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.

http://kdkv.narod.ru
Tłumacznie:Translator Rosyjsko Polski
10.04.2009 15:17
Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"O"

Odmuchać, t. 116
Obdulinaja, węża dusiciel, t. 115 adw.
Obdulicz Magmiet, t. 115 adw.
Obiecyjanowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 153 adw.
Obragim, gł. Abragim
Obtiecza, kn., T. 115 adw.
Obuchowicz Iwaszko, b. Wałynskaj 208
Obszutieł Mikołaj, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57
Owsjeim, t. 116
Owsanikowicz Wasko, miaszcz. G. Połack 223
Owsanin, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38
Owsatowicz Stefan, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262
Owtuszkowicz Jana, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Owczynicz Bogdanowaja, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23 adw.
Owjukowicz Mic, b. Konie?skaga padłszy. Trockaga w-d. 93 adw.
Owjukowicz Paweł, b. Konie?skaga padłszy. Trockaga w-d. 93 adw.; S . 30
Ogaponowicz Zanko, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw.
Ogiełowicz Łukasz, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Oginskij M. A., p., Kanclerz WKŁ s . 44
Ogurczynowicz Jermoła, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104
Odincewicza Bogdana Fiodorowicz, kn. 14 adw.
Odnookij Stanisławy, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90 adw.
Ożarowskaja Marcyjanowaja, węża dusiciel, b. Skidzjelskaga padłszy., 16
Ożorowskij, nam. biskupa Wilenskaga 12 adw.
Ozdowskij Paszko, b. Wałynskaj 205 adw.
Ozjerickij Ondriej, kn. 14 adw.
Ozjerickij Siemion, kn. 15
Ozkowicz Was, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Oiiskowicz Janko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181
Okorskij Sjeńko, b. Wałynskaj 203 adw.
Okortiew Roman, 17
Okulinicz Andrzej, miaszcz. G. Połack 222
Okulicz Marek, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. Jub adw.
Okuszkowicz Andrzej, b. Marka?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 42
Okuszkowicz Wasilej, b. Marka?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 42
Okuszkowicz Sjeńko, b. Marka?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 42
Okuszkowicz Fiodor, b. Marka?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 42
Okuszkowicza Jankowaja, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Oładia Wojtiech, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20
Ołgiszewicza Iwanowaja, 228
Oleksandrowicz Mikołaj, 17
Oleksandrowicz Ostafiej, b. Połackaj 219 adw.
Oleksjejewicz Iwaszko, miaszcz. G. Wicebsk 226
Oleksjejewicz Michajło, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 196 adw.
Oleksjejewicz Olijasz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 176 adw.
Oleksjej, l.a. s . Laszczyławiczy, miaszcz. G. Połack 222 adw.; S . 29, 30
Olekshinaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 194
Olekshinaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 195 adw.
Olekshicz Stańko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 197 adw.
Olekshjcz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 197 adw.
Olelkowicz Słucki Juriej, kn. 14
Olenicz Martyny, b. ukugszy Garodzjenskaga padłszy. Trockagaw-d. 101 adw.
Olenicz Choma, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Olenojtis Jana, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249 adw.
Olenskij Stanisławy, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 126
Olechiowicz Wołodko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Olechno [Ostrożskij] Kostientin { Iwanowicz], kn., w-d. trocki, p.-rtg.. 8 adw.
Olechno, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Olechno, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241
Olechno, b. Gruszo?skaj ci Czarawaczyckaj wałascej, jaki "był" za książętami Sanguszkawiczami 217
Olechnowaja Owdot'ja, [węża dusiciel] sakolnika Na?garodskaga padłszy. 41
Olechnowaja, węża dusiciel, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Olechnowicz Ambrożej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskagaw-d. 61 adw.
Olechnowicz Andrzej, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Olechnowicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181 adw.
Olechnowicz Andrus, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 252 adw.
Olechnowicz Andruszko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Olechnowicz Bałtromiej, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 113
Olechnowicz Bartosz, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Olechnowicz Bartosz, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Olechnowicz Bienius, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66
Olechnowicz Bogdana, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45
Olechnowicz Bogdana, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Olechnowicz Bołtromiej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Olechnowicz Bołtromiej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Olechnowicz Bołtromiej, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 115
Olechnowicz Bołtromiej, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 adw.
Olechnowicz Butrym, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235
Olechnowicz Wasjuk, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Olechnowicz Wojtiech, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Olechnowicz Wojtko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Olechnowicz Garasim, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Olechnowicz Iryk, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24 adw.
Olechnowicz Krzyk, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Olechnowicz Ławrin, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Olechnowicz Łukasz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Olechnowicz Martyny, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25 adw.
Olechnowicz Martyny, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Olechnowicz Martyny, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Olechnowicz Martyny, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79 adw.
Olechnowicz Martyny, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45
Olechnowicz Martyny, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Olechnowicz Matiej, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48 adw.
Olechnowicz Matiej, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 adw.
Olechnowicz Mikołaj, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 245
Olechnowicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24 adw.
Olechnowicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Olechnowicz Mikołaj, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Olechnowicz Możeko, służący putny Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58
Olechnowicz Oleksandro, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246
Olechnowicz Onusz, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255 adw.
Olechnowicz Piotr, b. Wałynskaj 203
Olechnowicz Piotr, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Olechnowicz Piotr, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Olechnowicz Pietrik, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255 adw.
Olechnowicz Simko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255 adw.
Olechnowicz Stanisławy, b. Krożskaj wół. 281
Olechnowicz Zostań, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 253
Olechnowicz Stas, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Olechnowicz Stas', b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271
Olechnowicz Stiecko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Olechnowicz Tomasz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241 adw.
Olechnowicz Tomasz, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Olechnowicz Tomko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 adw.
Olechnowicz Szymko, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga wd. 56 adw.
Olechnowicz Szczasnyj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25
Olechnowicz Juraga, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33
Olechnowicz Jurgiel, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94 adw.
Olechnowicz Juryj, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94 adw.
Olechnowicz Juri, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Olechnowicz Jakub, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257 adw.
Olechnowicz Jakub, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Olechnowicz Jakub, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 50 adw.
Olechnowicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24 adw.
Olechnowicz Jana, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 253
Olechnowicz Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61
Olechnowicz Jana, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Olechnowicz Januszko, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Olechnowicz Jarosława, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103
Olechnowicza Mikołajewaja, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24 adw.
Olechnowicza Mikołajewaja, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 42 adw.
Olechnowicza Mikołaja, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Olechnowicza Juriej Michajłowicz, 12
Olechnowicza Jurjewaja, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Olechnowicza Jurjewaja, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Olechnowncz Stanisławy, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64
Olechowicz Jakub Andreewicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 179
Oleszyn, b. Garadzjeckaga padłszy. 213
Oleszko, l.a. s . Wołca, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
Oleszko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 185 adw.
Oleszkowicz Bogdana, b. Wicebskaj 224 adw.
Oleszkowicz Iwaszko, b. Wicebskaj 224 adw.
Oleszkowicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 146 adw.
Oleszkowicz Mikołaj, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35 adw.
Oleszkowicz Mikołaj, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46
Oleszkowicz Fiedko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35 adw.
Oleszkowicz Fiedko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46
Ołżbietajtis Martyny, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249
Oliżko, gł. Oliszko
Olizar, b. Pinskaga padłszy., jago bac'ka jest Dmitr Fiedkowicz 208 adw.
Olizarowicz Wasko, p., p. Bierascejskaga padłszy. Trockagaw-d. 107 adw.
Olizarowicz Gricko, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Olizarowicz Iwan, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95
Olizarowicz Ragoza, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181
Olizarowskij, b. Wałynskaj 203
Olifierowaja, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Olifirowiczy. try braty, b. Wicebskaj 224
Oliszko, Oliżko, t., char. tatarski 121 adw.
Oliszko, t. 115 adw.
Ołkowicz Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 158
Ołkowicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 158
Ołkowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 163 adw.
Ołkowicz Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 163 adw.
Ołkowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 145 adw.
Ołschnowicz Wojtko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 242 adw.
Ołschnowicz Gurko, b. Wicebskaj 224
Ołtuszewicz, t. 116 adw.
Ołszewskij Jana Jakubowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140 adw.
Olbrachtowicz Piotr, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. PO adw.
Oldasowicz jest Czekany, t. Abragimawa scjagu 117
Olszewskij Jury, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140 adw.
Ombroskowicza Iwaszkowaja, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36
Omielskiii Gurko, b. Wałynskaj 205
Omieljanowicz Matiej, 17
Omieljanowicz Mikołaj, 17
Omieljanowicz Mit'ko, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Omieljanowicz Sługa, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30 adw.
Omieljanowicza Iwaszkowaja, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25
Omieticza Jana Mackowicz, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockagaw-d. 100 adw.
Ondrowicz Mikołaj, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Ondrowicz Mikołaj, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87 adw.
Onisimowicz Griniec, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104
Onisimowicza Panas, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Oniskowicz Wasko, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Oniskowicz Ławryn, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90 adw.
Oniskowicz Przekop, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181 adw.
Oniszkowicz Juc, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181 adw.
Onkowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 143
Onkowicz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 151
Onkowicz Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 151
Onkowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 143
Onkowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d.. 179 adw.
Onkowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 179 adw.
Onkowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180
Onkowicz Janko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 143
Onoszkowicz Ławrin, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Onoszkowicz Fiodor, b. Wałynskaj 207
Ontuszewicz Oliszko, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Oncuszkowicz Paweł, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Ońkowicz Gawieł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 198 adw.
Opanas, sakolnik Na?garodskaga padłszy., jago "bratieja" Słowik, Timosz, Iwan, Chań i Griń 41
Oparipiewskij (Piropieskij pamyłk.) Oleksandro, b. Wałynskaj 203 adw.; S . 149
Opiżornis Matias, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Opiżornis Pietrasz, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Opisjewicz Bartosz, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Oprawca Jakub Stańkowicz, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 159 adw.
Oranskij Gniewosz, jago dzjeci jest b. Wałynskaj 206 adw.
Oranskij Macko, b. Wałynskaj 207
Orańskij Andrzej, b. Wałynskaj 207 adw.
Orwidowicz Paweł, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244
Orwidowicz Stanisławy, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 264
Orwidowicz Jana, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 264
Orwidowicza Stanisławy Wojtiechowicz, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283 adw.
Ordicz Siemion, b. Pinskaga padłszy. 210
Ordyniec Łopot, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Ordyniec Mat'fiej, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Ordyniec Piotr, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Orieficz Olifier, miaszcz. G. Połack 222
Orieszko Jana, p., p. Mielnickaga padłszy. Padlaszskaga w-d. 124
Orisckij, b. Wałynskaj 207 adw.
Ormienczyk Bogdana, b. Mscisła?skaga padłszy. 229
Ortuszewicz Grinasz, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Ortiuchowaja Nieluba, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104
Orfiemowicz Fiodor, p., p. Wałynskaj 202 adw.
Orszula, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Osait, t. x-rtg. wyznacz. Tatar nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. Imię 11; S . 41 (Osait Tatar)
Osan, l.a. s . Paporci, t. char. Bańka Sjenkawicza 124
Osipowicza Wasilej, b. Wicebskaj 224
Osowickij Michajło, kn. 15
Ososkow Jacko, miaszcz. G. Połack 222 adw.
Ostanin, b. Brasła?skaga padłszy. Wilenskaga w-d., smalani 74 adw.
Ostankowicz Iwan, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw.
Ostafjewicz Gleb, jago dzjeci jest b. Połackaj 220
Ostasz, Ostaszko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., wozny 132
Ostaszewicz Iwan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181
Ostaszewicz Macko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180
Ostaszewicz Sionek, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181
Ostaszko, gł. Ostasz
Ostaszko, miaszcz. G. Połack 222 adw.
Ostiejkowicz Andrzej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64 adw.
Ostiejkowicz Rowb, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Ostiejkowicz Słowuta, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockagaw-d. 104 adw.
Ostikowicz Grigoriej, p., p.-rtg.. 9
Ostikowicz Juriej Grigorjewicz, p., wajawodzicz trocki, p.-rtg.. 9
Ostriejkowicz jest Czekany, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
Ostriejkowicz Oleksjej, b. Mscisła?skaga padłszy. 228 adw.
Ostrowski Mikita, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37 adw.
Ostrowuchowicz Grinko, b. Marka?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 42
Ostromieczow Jana, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Ostrouchowicz Michajło, b. Marka?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 42
Ostrouchowicz Miszko, b. Marka?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 42
Ostrouchowicz Olechno, b. Marka?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 42
Ostrouchowicza Iwaszkowaja, b. Marka?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 42
Oscik Jury Juryjewicz, z-ta brasła?ski s . 31
Otwnorow Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 162 adw.
Otprawczycz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 184
Otprawczycz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 184
Ofanasowaja, b. Połackaj 218 adw.
Ofanasowaja, pani, panią Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Ochimowicz Michajło, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 182
Ochmat, b. Garadzjeckaga padłszy. 213
Ochmistrowicz Matiej, p., p.-rtg.., stawi? koni l.a. zasta?noga majontka Padlaszskaga w-d. I majontaczka jago. Jakuba Żuka Pianianskaga padłszy. 9 adw.
Ochniewicz Bienk, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 198 adw.
Ochniewicz Kazimir, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 198 adw.
Ochniewicz Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 199
Ochniewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 198 adw.
Ochowicz Awgusztyn, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 163
Ochowicz niemiara ,
zach. BielskajPadlaszskaga w-d. 163 Ochowicz Jana , zach.
Bielskaj Padlaszskaga w-d. 163 Ochriemowicz Iwan

http://kdkv.narod.ru
Tłumacznie:Translator Rosyjsko Polski
10.04.2009 15:20
Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"P"

Pidaj Stanisła?, miaszcz. G. Daragiczyn s . 31
Pawła, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Paweł, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76
Pawła, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28 adw.
Paweł, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Pawła, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 174; S . 136
Pawła, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Adam Swirż 187
Pawła, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Onk Żygimontowicz 151
Pawła, kn., biskup Łucki i Bierascejski, p.-rtg.. 8 adw.
Paweł, t. 116
Pawiłowicz Janiel, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268
Pawłowaja, pani, wojskaja bielskaja, pani Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Pawłowaja, węża dusiciel, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Pawłowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133
Pawłowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152 adw.
Pawłowicz Awgusztyn, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 169 adw.
Pawłowicz Adam, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Pawłowicz Adam, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 156
Pawłowicza Aleksiej, b. Konie?skaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Pawłowicza Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Pawłowicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177 adw.
Pawłowicz Bogusz, b. Wałynskaj 204 adw.; S . 11
Pawłowicza Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152 adw.
Pawłowicz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177 adw.
Pawłowicz Grigor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 135
Pawłowicza Żygimont, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 150 adw.
Pawłowicz Ząb, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269
Pawłowicza Iwaszko, b. Wicebskaj 226
Pawłowicza Ławriniec, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 135
Pawłowicza Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 171
Pawłowicza Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 187
Pawłowicza Matiejewaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 131
Pawłowicza Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129
Pawłowicza Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Pawłowicza Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 173 adw.
Pawłowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 185 adw.
Pawłowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 188
Pawłowicza Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 188 adw.
Pawłowicz Matys, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 146
Pawłowicza Mikołaj, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Pawłowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152 adw.
Pawłowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 157
Pawłowicza Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193
Pawłowicza Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Pawłowicza Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193
Pawłowicza Piotr, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Pawłowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129
Pawłowicza Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 156
Pawłowicza Pietrowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 152
Pawłowicza Sjerafin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133
Pawłowicza Stanisławy, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Pawłowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129
Pawłowicza Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155
Pawłowicza Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 171
Pawłowicza Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 189
Pawłowicza Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191 adw.
Pawłowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 197 adw.
Pawłowicz Stańko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 132 adw.
Pawłowicz Tomasz, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273
Pawłowicza Tomko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 173 adw.
Pawłowicz Szymon, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 135 adw.
Pawłowicz Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 146 adw.
Pawłowicz Juchno, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49
Pawłowicza Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155
Pawłowicza Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 157
Pawłowicza Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 171
Pawłowicza Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 196 adw.
Pawłowicz Jana, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 245
Pawłowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Pawłowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 149
Pawłowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 169 adw.
Pawłowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 171
Pawłowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 173 adw.
Pawłowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 195
Pawłowicza Jasko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Pawszyn Olechno, b. Wicebskaj 224
Pażkowskij Miszko, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30 adw.; S . 28, 30
Pażołkowicz Staniek, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 135 adw.
Panko, miaszcz. G. Wicebsk 226
Panlinskaja Małgorieta, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 126 adw.
Panfiłowicz Wasko, sakolnik Na?garodskaga padłszy. 41
Pańko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d.108 adw.
Paniata, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 149 adw.
Inspekt, miaszcz. G. Wicebsk 226
Parfion, sakolnik Na?garodskaga padłszy. 41
Parfionowicza Iwan, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Parfionowicz Oiipsko, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw.
Parfionowicz Sidor, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Patiejewicz Tomasz, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258
Patiej, p., p. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d.108
Patkowskij, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Patkowskij, p., p. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 128 adw.
Patrikiejewicz Siemion, b. Wałynskaj 204
Patrikijewicza Wasilej, b. Wałynskaj 204
Patrikijewicza Jacko, b. Wałynskaj 206 adw.
Pac, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254
Pac, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271
Pacewicz Bałtromiej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241 adw.
Pacewicz Bogdana, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79 adw.
Pacewicz Wiencław, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Pacewicz Wiencław, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 adw.
Pacewicz Wita, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.; S . 30
Pacewicz Żuk, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Pacewicz Klim, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 adw.
Pacewicz Lenart, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 adw.
Pacewicz Łukasz, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Pacewicz Martyny, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 253 adw.
Pacewicz Martyny, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231
Pacewicz Martyny, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Pacewicz Mikołaj, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Pacewicz Mikołaj, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Pacewicz Mikołaj, p., p.-rtg.. 9 adw.
Pacewicz Mitko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Pacewicz Niemojko, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 adw.
Pacewicz Paweł, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282
Pacewicz Stas, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 adw.
Pacewicz Stas', b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258 adw.
Pacewicz Sczepan, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78
Pacewicz Tomko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Pacewicz Szymko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62 adw.
Pacewicz Juryj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78
Pacewicz Jakub, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238
Pacewicz Jana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Pacewicz Januszko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79 adw.
Pacewicz Jarosława, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49
Pacewicza Michajłowaja, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Pacelewicz Jana, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48
Pacenko, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Packo, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Packowaja, węża dusiciel, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 242 adw.
Pacowaja, węża dusiciel, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55
Pacowicz Bałtromiej, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Pacowicz Martyny, b. Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Pacuta, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Paczewicz Jana, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249
Paszenkowicz Grigorjewaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Paszenkowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Paszenkowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Paszka, [węża dusiciel] padskarbija, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257 adw., 288
Paszkawicz Bagdan, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. S . 31
Paszkiewicz Adam, s . 11, 32, 38, 39, 44
Paszkiewicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20 adw.
Paszko, b. Brasła?skaga padłszy. Wilenskaga w-d., smalani 74 adw.
Paszko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckajl.a.-, jago cesc' jest Fiedko 232
Paszko, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Paszko, b. Pinskaga padłszy. 210
Paszkowaja, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236
Paszkowaja, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 252
Paszkowaja, węża dusiciel, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284 adw.
Paszkowicz Biernat, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254
Paszkowicz Bogdana, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 97 adw.
Paszkowicz Bogdana, b. Konie?skaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Paszkowicz Walentyn, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25 adw.
Paszkowicz Wojtko, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29
Paszkowicz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 173
Paszkowicz Grigoriej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 146 adw.
Paszkowicz Grin, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 80
Paszkowicz Griń, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Paszkowicz Dworian, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Paszkowicz Ławrin, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Paszkowicz Martyny, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238
Paszkowicz Matiej, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110 adw.
Paszkowicz Matiej, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Paszkowicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19
Paszkowicz Misko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177 adw.
Paszkowicz Michajło, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47 adw.
Paszkowicz Micko, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Paszkowicz Oleksa, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 182
Paszkowicz Olechno, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254
Paszkowicz Olechno, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Paszkowicz Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 173
Paszkowicz Piotr, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28 adw.
Paszkowicz Piotr, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47 adw.
Paszkowicz Sawa, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104
Paszkowicz Stanisławy, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Paszkowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 146 adw.
Paszkowicz Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62
Paszkowicz Jana, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Paszkowicz Jana, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78
Paszkowicz Jana, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287
Paszkowicz Janko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Paszkowicza Stanisławowaja, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Paszkojtis Jurgis, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259 adw.
Piosenkarz Mitiaj Wasiljewicz, b. Brasła?skaga padłszy. Wilenskaga w-d., smalanin 74 adw.
Piejmosz, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Piekowicz Mielech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181
Piekołka Andrzej Michajłowicz, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 194
Piekurniewicz Stiecuk, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Piekurnowicz Bonias, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Pieką Rafalik, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 195
Pieką Swiach Jakubowicz, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 195
Piekutowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139 adw.
Piełan Andrzej, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32
Piełdowicz Pietko, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 261 adw.
Piełdowicz Piotr, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256 adw.
Piełdowicz Jakub, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 261 adw.
Pielcewicz Packo, b. Kobrynskaj wół. 215
Pienko Jana Pietrowicz, p. 12
Pieniażkowicz Kilijan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 172
Pieniażkowicz Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 172
Pieniazjewicz Wasko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40 adw.
Piepołowicz Juszko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 242
Pieprowicz Jucus, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279 adw.
Pierwonojtis Gricus, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278 adw.
Pieriepiecza Paweł, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Pierfurjewicz Andrzej, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Pierfurjewicz Filip, 17
Pierfurjewicz, Pierchurjewicz Iwan, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d., smalanin 12 adw., 23 adw.
Pierszynicz Matfiej, miaszcz. G. Połack 221 adw.
Pierszkowicz Niestier, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Pierszowicz Andrzej, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d., jago brat - Griniec 104 adw.
Pieslakowicz Andrzej, b. Ainskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 31
Pieslakowicz Michno, b. Ainskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 31
Pieslakowicz Fiedko, b. Ainskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 31
Pietikshswicz Mikołaj, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236
Pietkiewicz Grinko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38 adw.
Pietkiewicz Stanisławy, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Pietkiewicz Stas, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Pietkiewicz Szymon, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25 adw.
Pietkiewicz Juchno, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23
Pietkiewicz Januszko, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Pietkowaja Katierina, węża dusiciel, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 248 adw.
Pietkowaja, węża dusiciel, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66
Pietkowaja, węża dusiciel, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249
Pietkowicz Adam, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281
Pietkowicz Andrzej, 6. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60 adw.
Pietkowicz Biertosz, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281
Pietkowicz Bogdana, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279
Pietkowicz Bołtromiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66
Pietkowicz Wasko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276 adw.
Pietkowicz Wasko, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Pietkowicz Wiencław, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284 adw.
Pietkowicz Wojtiech, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64
Pietkowicz Wojtko, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 263
Pietkowicz Gabryjał, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 250 adw.
Pietkowicz Grigoriej, 12 adw.
Pietkowicz Ławrin, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 267
Pietkowicz Ławrin, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 264
Pietkowicz Ludko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238 adw.
Pietkowicz Martyny, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Pietkowicz Martyny, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95
Pietkowicz Matiej, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 267
Pietkowicz Macko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Pietkowicz Mikołaj, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271 adw.
Pietkowicz Mikołaj, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Pietkowicz Paweł, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Pietkowicz Pac, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 266 adw.
Pietkowicz Piotr, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269
Pietkowicz Sjemaszko, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249 adw.
Pietkowicz Stanisławy, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87 adw.
Pietkowicz Stanisławy, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Pietkowicz Stanisławy, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Pietkowicz Stanisławy, p. 10 adw.
Pietkowicz Stas, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54 adw.
Pietkowicz Stas, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Pietkowicz Stas', b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275
Pietkowicz Stas', b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 264 adw.
Pietkowicz Stiec, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Pietkowicz Tomasz, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282 adw.
Pietkowicz Tomko, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Pietkowicz Szymko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90 adw.
Pietkowicz Juriej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Pietkowicz Juri, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 242
Pietkowicz Juchno, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233 adw.
Pietkowicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19
Pietkowicz Jana, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Pietkowicz Jana, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Pietkowicz Janko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Pietkowicz Januszko, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284
Pietkowicza Biertoszowaja Katierina, pani, węża dusiciel 15 adw.
Pietkowicza Katierina, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63 adw.
Pietkowicza Martyny Michajłowicz, p. 10 adw.
Pietkowicza Matiej Michajłowicz, p. 10 adw.
Pietkowicza Mikołajewaja, węża dusiciel, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260
Pietkowicza Michajłowaja, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64
Pietkowicza Stanisławy Janowicz, 11 adw.
Pietkowicza jest Janowa, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Pietkowicza Januszowaja Bogdana, węża dusiciel, stawiała konie l.a. majontka ci majontka? Kierna?skaga padłszy. 16, 17
Pietkowskij Bałtazar, zach. Bielskaj Padlaszska-ga w-d. 144 adw.
Pietkojtis Jana, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279
Piotra, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234 adw.
Piotr, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckajl.a.-, jago zjac' jest Jurgielis 234 adw.
Piotr, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago braty jest Jurij Jackowicz, Stanisławy i Jakub 29
Piotra, b. Niamienczynskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73 adw.
Piotr, b. Połackajl.a.-, jago dzjeci jest brataniczy Andrzeja Siemionowicza Jepimachowicza 218
Piotrem, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Stanisławy Szafrannik 130
Piotra, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 127
Piotra, kn., wysta?la? kania jest l.a. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 97 adw.
Piotr, pisar karalewy, b. Mscisła?skaga padłszy. 227 adw.
Piotr, swiaty s . 31
Pietrawis Wiencko, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 267
Pietrajtis Ławrin, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 248 adw.
Pietrasz, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 253 adw.
Pietrasz, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 248 adw.
Pietrasz, sakolnik Na?garodskaga padłszy. 41
Pietrasz, t. 115 adw.
Pietraszewicz Adaii, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 adw.
Pietraszewicz Andrzej, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.;S. 98
Pietraszewicz Biernat, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Pietraszewicz Bowław, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 263
Pietraszewicz Bogdana, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Pietraszewicz Bogdana, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54
Pietraszewicz Boi, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Pietraszewicz Wiencław, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33
Pietraszewicz Gabriał, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Pietraszewicz Gabryjał, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247
Pietraszewicz Grigor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 175
Pietraszewicz Dowgutis, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277
Pietraszewicz Jejgint, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Pietraszewicz Zabieła, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251 adw.
Pietraszewicz Kanczałga, b. Patumszyszskaj wół. Żamojckaj 272
Pietraszewicz Kaspar, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48 adw.
Pietraszewicz Klimunt, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 196 adw.
Pietraszewicz Lenart, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 175
Pietraszewicz Martyny, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 97 adw.
Pietraszewicz Martyny, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Pietraszewicz Martyny, b. Miedzingonskaj wół. Żamojckaj 270
Pietraszewicz Martyny, b. Reta?skaj wół. Żamojckaj 265 adw.
Pietraszewicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 175 adw.
Pietraszewicz Martinkowaja, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281
Pietraszewicz Matiej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw.
Pietraszewicz Matiej, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261
Pietraszewicz Matiej, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Pietraszewicz Matys, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 175
Pietraszewicz Macko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Pietraszewicz Mikołaj, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 97 adw.
Pietraszewicz Mikołaj, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28
Pietraszewicz Pac, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Pietraszewicz Pac, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 286 adw.
Pietraszewicz Romaszko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Pietraszewicz Rymko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Pietraszewicz Stanisławy, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Pietraszewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191
Pietraszewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 196 adw.
Pietraszewicz Zostań, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67
Pietraszewicz Stańko, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 285
Pietraszewicz Stas, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 adw.
Pietraszewicz Stiec, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 adw.
Pietraszewicz Szczepan, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67
Pietraszewicz Szczepan, b. Reta?skaj wół. Żamojckaj 265 adw.
Pietraszewicz Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 175
Pietraszewicz Juriej, b. Aszmienskaga padłszy, Wilenskaga w-d. 18 adw.
Pietraszewicz Juriej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Pietraszewicz Jurij, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Pietraszewicz Juszko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Pietraszewicz Jakub, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Pietraszewicz Jakub, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281
Pietraszewicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191
Pietraszewicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22
Pietraszewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 175 adw.
Pietraszewicz Janko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Pietraszewicza Martinowaja, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257 adw., 288
Pietraszko Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 196 adw.
Pietraszkowaja, węża dusiciel, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87 adw.
Pietraszkowicz Andrzej, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Pietraszkowicz Andrzej, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Pietraszkowicz Łukasz, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Pietraszkowicz Martyny, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d.106
Pietraszkowicz Matyjas, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79 adw.
Pietraszkowicz Mikołaj, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 113
Pietraszkowicz Michajło, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Pietraszkowicz Stanisławy, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockagaw-d. 81
Pietraszkowicz Stas, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Pietraszkowicz Stas, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 286 adw.
Pietraszkowicz Stas', b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Pietraszkowicz Juriej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Pietraszkowicz Juriej, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 adw.
Pietraszkowicza Mikołajewaja, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60 adw.
Pietraszowaja, węża dusiciel, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 266 adw.
Pietraszowicz Andrzej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76
Pietraszowicz Matiej, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Pietraszowicz niewiar ,
b. Wysakadworskagapadłszy. Trockaga w-d. 85 Pietraszowicz Jurij , b.
Kowienskaga padłszy. Trockagaw-d. 77 adw. Pietrikowicz Stefan , b. Trockaga
padłszy. Trockaga w-d. 113 adw. Pietrisczewicz Packo , b. Na?garodskaga
padłszy. Wilenskagaw-d. 37 Pietriszczow Tiszko , miaszcz
. G. Połack 222 adw. Pietrowaja Barbara , węża dusiciel, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj
247 adw. PietrowajaKatierina , b. Miedzingonskaj wół. Żamojckaj
270 PietrowajaJadwiga , węża dusiciel. b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj
248 Pietrowaja Janowicza, pani, węża dusiciel, wajawodzinaja trockaja 15 adw.
Pietrowaja, węża dusiciel służącego putnaga Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58
Pietrowaja, węża dusiciel, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94 adw.
Pietrowaja, węża dusiciel, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90 adw.;S. 30
Pietrowaja, węża dusiciel, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279
Pietrowaja, węża dusiciel, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Pietrowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 113 adw.
Pietrowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 130 adw.
Pietrowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 156 adw.
Pietrowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 171 adw.
Pietrowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193 adw.
Pietrowicz Andrzej, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247 adw.
Pietrowicz Andrzej, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Pietrowicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 154 adw.
Pietrowicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 161 adw.
Pietrowicz Andrsj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 184 adw.
Pietrowicz Biernat, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. CHAT adw.
Pietrowicz Bogdana, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Pietrowicza Bogusz, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Pietrowicz Bołtromiej, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277
Pietrowicza Bołtromiej, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32 adw.
Pietrowicz Budr, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276 adw.
Pietrowicz Wasko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
Pietrowicza Wiencko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237
Pietrowicza Wojtiech, b. Anikshcenskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 74
Pietrowicza Wojtiech, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Pietrowicza Wojtiech, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273
Pietrowicza Wojtiech, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Pietrowicza Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 154 adw.
Pietrowicz Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 184 adw.
Pietrowicz Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 189
Pietrowicza Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 164
Pietrowicza Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 175
Pietrowicza Wolentyn, b. Użwienckaj wół. Żamojckaj 274 adw.
Pietrowicz Gregor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 135 adw.
Pietrowicz Gregor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168 adw.
Pietrowicz Grigor, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66
Pietrowicza Grigor, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Pietrowicz Grigor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 171 adw.
Pietrowicz Grigoriej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Pietrowicz Grigoriej, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Pietrowicz Gridko, miaszcz. G. Połack 221 adw.
Pietrowicz Grin, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Pietrowicza Griń, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Pietrowicza Gricko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. JuO adw.
Pietrowicz Dowiat, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 263 adw.
Pietrowicz Jezof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 153 adw.
Pietrowicz Iwan, b. Gruszo?skaj ci Czarawaczyckaj wałascej, jaki "był" za książętami Sanguszkawiczami 216 adw.
Pietrowicz Iwan, b. Kobrynskaj wół. 215
Pietrowicza Kałmin, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269 adw.
Pietrowicz Klimunt, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 159
Pietrowicza Ławrin, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Pietrowicz Ławrin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177 adw.
Pietrowicz Ławriniec, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155 adw.
Pietrowicz Ławriniec, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 187 adw.
Pietrowicz Ławriniec, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 189 adw.
Pietrowicz Lenart, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 197
Pietrowicza Lenart, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. CHAT adw.
Pietrowicz Łukasz, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66
Pietrowicza Łukasz, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Pietrowicza Łukasz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193 adw.
Pietrowicz Marek, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160
Pietrowicza Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 185
Pietrowicza Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 189 adw.
Pietrowicz Martyny, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20 adw.
Pietrowicz Martyny, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Pietrowicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 146
Pietrowicza Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 161
Pietrowicza Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 176
Pietrowicza Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177
Pietrowicza Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180
Pietrowicza Matiej, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 263
Pietrowicza Matiej, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Pietrowicza Matiej, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Pietrowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155 adw.
Pietrowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 184 adw.
Pietrowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 189 adw.
Pietrowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Jakub 137 adw.
Pietrowicz Matys, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 156 adw.
Pietrowicz Macko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 182 adw.
Pietrowicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20 adw.
Pietrowicz Mikołaj, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 267
Pietrowicza Mikołaj, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40 adw.
Pietrowicz Mikołaj, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Pietrowicza Mikołaj, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284 adw.
Pietrowicz Mikołaj, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Pietrowicza Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129
Pietrowicza Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140 adw.
Pietrowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 171
Pietrowicza Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 184 adw.
Pietrowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 189 adw.
Pietrowicz Mitko, były lantwojt połacki, b. Połackaj 220 adw.
Pietrowicz Michajło, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Pietrowicza Michajło, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Pietrowicza Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Mikłasz 130 adw.
Pietrowicz Paweł, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32
Pietrowicza Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 135 adw.
Pietrowicz Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138 adw.
Pietrowicz Paszkielis, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268
Pietrowicza Razmus, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Pietrowicza Ratowt, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Pietrowicz Roman, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28
Pietrowicza Sjerafin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 169
Pietrowicza Sjerafin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 188
Pietrowicza Stanisławy, 6. Widuklskaj wół. Żamojckaj 235
Pietrowicza Stanisławy, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21 adw.
Pietrowicz Stanisławy, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66
Pietrowicza Stanisławy, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Pietrowicz Stanisławy, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Pietrowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 146 adw.
Pietrowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 154 adw.
Pietrowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155 adw.
Pietrowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 164
Pietrowicza Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 164 adw.
Pietrowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 171 adw.
Pietrowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 183 adw.
Pietrowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 187 adw.
Pietrowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 175
Pietrowicza Stańk, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 199
Pietrowicza Stańko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276
Pietrowicza Stańko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256 adw.
Pietrowicz Stańko, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Pietrowicza Stańko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129 adw.
Pietrowicz Stańko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 135 adw.
Pietrowicz Tworko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 183
Pietrowicza Tomko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 135 adw.
Pietrowicz Tomko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 161
Pietrowicza Tomko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 195 adw.
Pietrowicz Urban, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 174 adw.
Pietrowicz Szczasnyj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 153 adw.
Pietrowicz Szczefan, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260 adw.
Pietrowicz Młodzian, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63 adw.
Pietrowicz Juriej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20 adw.
Pietrowicz Juszko, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 267
Pietrowicza Jakub, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26 adw.
Pietrowicz Jakub, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Pietrowicz Jakub, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47
Pietrowicza Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129 adw.
Pietrowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 153 adw.
Pietrowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 162 adw.
Pietrowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 169
Pietrowicza Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 176
Pietrowicza Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 184 adw.
Pietrowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. PO adw.
Pietrowicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21
Pietrowicza Jana, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279
Pietrowicza Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Pietrowicza Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Pietrowicz Jana, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Pietrowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129 adw.
Pietrowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 130 adw.
Pietrowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 147 adw.
Pietrowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 153 adw.
Pietrowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 154 adw.
Pietrowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 156 adw.
Pietrowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 161 adw.
Pietrowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168
Pietrowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 172 adw.
Pietrowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177 adw.
Pietrowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 178
Pietrowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 183
Pietrowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 183 adw.
Pietrowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191
Pietrowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 192
Pietrowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193 adw.
Pietrowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., wozny 142
Pietrowicza Januszko, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Pietrowicza Jarosława, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 130 adw.
Piotrowski, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Pietrojtis Jakub, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Pietrojtis Jana, b. Gandzingskaj wół. Żamojckaj 266
Pietrsowicz Martyny, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 250 adw.
Pietruchna, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d., jaje brat - Golimont 107
Pietryk, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121 adw.
Kogut s . 39, 40, 97,155
Kogutów, s . 40
Pietuchowaja, s . 40, 97
Pietuchowicz, s . 39, 40, 103
Piet'ko, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121 adw.
Piet'kowicz Aleksiej, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269 adw.
Piet'kowicz Wojtko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Piet'kowicz Grigor, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Piet'kowicz Dowgiał, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Piet'kowicz Mikłasz, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 97 adw.
Piet'kowicz Mikłasz, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87 adw.
Piet'kowicz Mońko, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Piet'kowicz Stanisławy, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53 adw.
Piet'kowicz Stas, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Piet'kowicz Stas', b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 adw.
Piet'kowicz Szymko, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 97 adw.
Piet'kowicz Jurij, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Piet'kowicz Juryj, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Piet'kowicz Jakub, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Piet'kowicz Jań, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 97 adw.
Pietiulis, t. 116
Piechaczowaja Pietrowaja, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193
Piechaczowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193
Piechnikowicz Janko, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 52
Pieszkowicz Siemion, s . 121
Piwoszewicz Gabriał, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23 adw.; S . 59
Pikajtis Jana, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278 adw.
Pikałajtis Grigor, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283
Pikielewicz Ławrin, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Pikielewicz Matiej, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278 adw.
Pikielewicz Możejko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241
Pikielewicz Stanisławy, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275
Pikielewicz Stanisławy, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 267 adw.
Pikielis Sganisław, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278
Piktażewicz Stanius, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Piktajtis Kontrimuk, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280
Piktajtis Jakub, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275
Piktanowicz Bocus, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276
Piktwiłowicz Jakub, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268 adw.
Piktiewicz Downar, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238
Piktojtis Zostań, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281
Piktużewicz Piotr, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 274
Piktujżewicz Dowksh, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254 adw.
Pikturnajtis Bortko, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271
Pikturnowicz Jurgis, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj irytuj 247
Pikturnowicz Juc, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275 adw.
Pikturnowicz Janik, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 264 adw.
Pikturnos Piotr, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 274
Pilewicz Andrzej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Pilewicz Jakub, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Pileckij Iwan, b. Wicebskaj 224 adw.
Pileckij Jurij, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46
Pilip, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281
Pilipowicz Mikał, b. Patumszyszskaj wół. Żamojckaj 272
Pilipowicz Mikita, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Pilwieliwicz Ławrin, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Pinilewicz Macko, b. Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Pirin, stacki sawietnik, członek Kamisii 1835 jest 1837 r. s . 27
Pirmiejkowicz Stanisławy, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95
Pirchała Jana Stanisławowicz, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 192 adw.
Pirchalskij Tobijasz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 137
Pitiłota, t. Kleckaga padłszy. 212 adw.
Piszczykowicz Grigor, b. Kleckaga padłszy. 211 adw.
Piszczykowicz Lewko, b. Kleckaga padłszy. 211 adw.
Piszczykowicz Siemion, b. Radamlskaj wół. 229 adw.
Piszczykowicza Kostinaja, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Beksa Stańko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 128 adw.
Płakshtiewicz Piotr, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277
Plebankowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 170
Plesczynaja Mikołajewaja, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Pleszka Martyny Andreewicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 147
Plichticz Borys, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Plichticz Iwan, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Pluskow Bogdana, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 285 adw.
Pluskowaja Fiedorowaja, b. Garodzjenskaga i Kamianieckaga pawieta? Trockaga w-d. 99, 107
Plusko? Michna. Pluskow Michno, b. Ainskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 31; S . 39
Poginowicz Jurij, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Pogoststickij Radiwon, b. Wicebskaj 225 adw.; S . 156
Podawiec, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 154
Podawca Jana Szczepanowicz, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 184
Podbipieta Fiodor, 16 adw.
Podbipieta, Podbijpieta Martyny 13; S . 53
Poddwinskij Borys, b. Wicebskaj 225
Poddubiejskaja, węża dusiciel, b. Wicebskajl.a.-, jaje syn - Żda 225
Poddubiejskij Timofiej, b. Wicebskaj 225
Podiebnicz Jana Jakubowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 136
Podiejkowicz Wojtiech, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Podiejkowicz Gabriał, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Podiejkowicz Mikołaj, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Podiejkowicz Juchno, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Podiejkowicz Jana, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Podskij Wasko, b. Wałynskaj 202 adw.
Pożatka Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 170
Pożega Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 184 adw.
Pożkowskij Taras, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Pożkowskmj Staszko, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Pokriwnickij Oleksha, 11 adw.
Pokropowicz (Pokrokopowicz pamyłk.) Bartłomiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 156; S . 127
Pokropowicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155 adw.;S. 127
Pokropowicz Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 156;S. 127
Pokropowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155 adw.;S. 127
Pokropowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155 adw.;S. 127
Połazskij Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 192
Połaskij Matys, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 147 adw.
Połgowicz Wojtko, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Polepiewaja, węża dusiciel, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Polepiewicz Lenart, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Polepiewicz Jus, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Polikarpa, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Polickij, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 97 adw.
Połkordik Jana, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Połowicz Jesko, miaszcz. G. Połack 221 adw.
Połoz Iwan, b. Pinskaga padłszy. 208 adw.
Połoz, b. Wicebskaj 225
Połoz, b. Połackaj 220
Połpanok Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165 adw.
Połpanok Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 158 adw.
Połubienskaja, kng., kng. Połackaj 220 adw.
Połubienskij Wasilej, kn. 14 adw.
Połubienskij Iwan, kn., kn. Połackaj 220
Połubieńskij, kn., kn. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Połużenin Gridia, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Połukniazjewicz Gniewosz, b. Wałynskaj 203 adw.
Połukniazjewicz Chrs, b. Wałynskaj 203 adw.
Połupietin Iwan, b. Połackaj 218 adw.
Połujan Mikołaj, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27
Połujanowicz Wasil, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Połujanowicz Sawostijan, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Połchowskij Bogusz, b. Pinskaga padłszy. 211
Połchowskij Iwan, b. Pinskaga padłszy. 211
Połchowskij Stefan, b. Pinskaga padłszy. 211
Połchowskij Chodor, b. Pinskaga padłszy. 211
Polskiego Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21 adw.
Polski Jana, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27
Poluch Łukjan, l.a. s . Sjerniki, b. Pinskaga padłszy. 211
Polanskij Indrich, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Poniatko Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129 adw.
Zrozumieć Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129
Popielewicza jest Janową, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 80
Popowicz Daniło, b. Mscisła?skaga padłszy. 228 adw.
Popowicza Grinkowaja, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27
Porwanieckij niemiara ,
b. Wałynskaj 204 Porwanieckij Sjeńko ,
b. Wałynskaj203 Porieckij , kn., kn.
Wałynskaj 201 Porlewicz Taras , b. Słonimskaga padłszy. Trockaga
w-d. 106 adw. Postawczycz Jana , b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga
w-d. 19 PostnikSjeńko , p., p. Wałynskaj 202
adw. Postrigacz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168
Pos'nik Sjeńko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Posagowieckaja Tomkowaja, pani. Pani Wałynskaj 204 adw.
Potap, b. Połackaj 220
Potriebka Łukasz, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Potiuwicz Szymko, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Pochabowncz Wasilej, b. Kleckaga padłszy. 212
Pochmielczyn Jakub, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Poczuła Grigor Janowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Prasmyk. Prosmyk, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 125 adw.; S . 110
Praczewicz Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Praczewicz Jana, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284 adw.
Priedkowicz Dobko, b. Anikshcenskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 74
Priezdieckij Ławriniec, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 194 adw.
Prietkowicz Olechno, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238 adw.
Prietsławowaja, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76
Prieckowicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180
Prieckowicz Ławrin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180
Prieckowicz Łukasz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180
Prieckowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 169 adw.
Pribikowaja, zach. Mielnickaga padłszy. Padlaszskaga w-d. 124 adw.
Pribytkowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 142
Priwieriedowskij Gricko, b. Wałynskaj 205
Priwieriedowskij Iwan, b. Wałynskaj 205
Prikinowicz Dukiał, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256 adw.
Prirus Jana Markowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 196
Szturmu Oleksa, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180 adw.
Probosz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 164 adw.
Prowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 187 adw.
Progalinskij Stanisławy, zach. Padlaszskaga w-d. 108 adw.
Progalinskij Jana, zach. Padlaszskaga w-d. 108 adw.
Progalińskij Mikołaj, zach. Padlaszskaga w-d. 108 adw.
Prożnajtis Monko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256 adw.
Prozor Matiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64
Przekopu, b. Wałynskaj 205
Przekopu, l.a. s . Ureceml, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38
Prokopowaja, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73
Promczejko Griszko, p., p. Wałynskaj 203 adw.
Promczejkowaja Waskowaja, pani, pani Wałynskaj 202
Promczejkowicz Fiodor, b. Wałynskaj 204 adw.
Promyszlaj, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Proniewicz Griń, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Proniewicz Mit'ko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Pronko, smalnianin x-rtg. wyznacz. Smolnianin nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. prozwiszcza ci imiamianuszki, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 (Pronko Smolnianin)
Pronswicz Kondrat, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockagaw-d. 102
Pronskaja Glebowaja, kng., Węża dusiciel 16
Proncewicz Grigoriej, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45
Proncewicz Łukasz, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Pronckojtis Janusz, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 250
Proń, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Prońckiewicz Stiecko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Proswiłowicz Bartosz, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Proswicz Paweł, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78
Prosjełko Oleksjej, miaszcz. G. Połack 223
Prosjełko Sjeńko, b. Połackaj 219 adw.
Drogich polna Martyny, b. Połackaj 219
Prosmyk, gł. Prasmyk
Prosołowicz Grin, b. Pinskaga padłszy. 211
Prosołowicz Iwan, b. Pinskaga padłszy. 211
Prosołowicz Mas, b. Pinskaga padłszy. 211
Prostiewicz Bołtromiej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237 adw.
Prostiewicz Mac, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Prostiewicz Nac, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239
Prostiewicz Szymko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244
Prostiewicz Szczepan, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Prostniłowicz Stanis, b. Bielickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 17 adw.
Protańczycz Obcięty, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181 adw.
Protasowicz Bogdana, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37 adw.
Protasowicz Dmitr, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37 adw.
Protasowicz Iwan, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37 adw.
Protasowicz Michno, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38
Protasowicza Sjeńko, b. Pinskaga padłszy. 210
Protasowicza Jakub, b. Pinskaga padłszy. 210
Protopinicz Olesza, b. Mscisła?skaga padłszy. 227
Prockowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 180
Proczewicz Rymko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Proszewskaja Andriejewaja, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 194 adw.
Proszenskij Mikuta, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 197
Pruskij Jacko, b. Wałynskaj 204 adw.
Prydybało Iwan, b. Połackaj 219 adw.
Priażowskij Michajło, p., p. Wałynskaj 202
Ptach Jakub Janowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 162 adw.
Ptaszycki S . Ptaszyckij S ., s . 8, II, 30, 81, 88, 89, 99, 157
Puwrusowicz Legusz, t. Abragimawa scjagu 118
Pugaczewicz Wasilej, b. Wałynskaj 206
Pugaczewicz Grigoriej, b. Wałynskaj 203 adw.
Pugaszewicza Wasilej Ostafjewicz, 11
Pugaszewicza Grigoriej Ostafjewicz, 11
Pudlak Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 143
Pużewicz Mikołaj, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241 adw.
Brzuch Iwaszko, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Puzowicz Gabriał, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Puzowskij Bogusz, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108 adw.
Puzowskij Wasko, b. Wałynskaj 207 adw.
Puzowskij Martyny, b. Wałynskaj 207 adw.
Puzowskij Martyny, b. Wałynskaj 208 adw.
Puzyna Timochwiej, kn. 15
Pujtowicza Abramowaja, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44 adw.
Pukanowicz Oleksjej, miaszcz. G. Połack 222
Pukiewicz Daszko, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Pukiewicz Nacuk, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Pukshjewicz Bołtromiej, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskagaw-d. 71 adw.
Pukshta Martyny, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103
Pupsztowicz Pac, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236
Pupsztowicz Tomasz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj '236
Pupsztojtis Jurgis, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 248
Puriejszowicz Lutko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64 adw.
Purosze, s . 26
Purcekowicz Bogdana, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94 adw.
Pusjejlkis Martyny, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw.
Pustosjełow Jakub, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Pustosjel Bogdana, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Putiwlenin Iwan, x-rtg. wyznacz. Putiwlenin nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. regijanalnaga pachodżannia 11; S . 41 (Iwan)
Putiwlenin Michajło, x-rtg. wyznacz. Putiwlenin nie zrazumgły, magczyma jest geta abaznacz. Regijanalnaga pażodżannia, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87 adw. (Michajło)
Putiło Jesko Gnatowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 199 adw.
Putiło, b. Pinskaga padłszy., wyjazdża? l.a. s . Płotnica 211 adw.
Putoszynskij, p., p. Wałynskaj 204 adw.; S . 11
Putiata, b. Brasła?skaga padłszy. Wilenskaga w-d., smalani 74 adw.
Putiata, b. Połackaj 219 adw.
Putiatinicz Iwan, b. Mscisła?skaga padłszy. 229
Puchalskij Biernat, kn., plaban damano?ski, wysta?la? koni l.a. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 196 adw.
Puchalskij Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 196
Pęczka Tomko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 136
Puczyńskij Jana, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 127
Puszałowicz Iwan, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Puszkinicz jest Czekany, b. Mscisła?skaga padłszy. 229
Puszlak Garasim, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Puszczykowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140 adw.
Puszczyk Jezof Jakubowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140 adw.
Puszczykowicz Klimko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140 adw.
Pyżewicz Sadza, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 182
Pypczynaja, b. Wicebskajl.a.-, jaje syn - Wasko 224 adw.
Pyrindicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155 adw.
Pyrkowaja Stańkowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165
Pytowskij Jańko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108 adw.
Pysz Jana Tomkowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 149
Piatiewicz Mikołaj, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29 adw.
Piatuch Alaksandr, char. połacki s . 40
Piatuch Daminik, s . 40
Piatuch Kanstancyj, s . 40
Piatuch Fiodar, s . 40
Piatuch Cisza, s . 40

http://kdkv.narod.ru
Tłumacznie:Translator Rosyjsko Polski
10.04.2009 15:23
Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"Rtg."

Ragis Rimko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280 adw.
Ragłowicz Macko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Ragowicz Bogdana, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 245 adw.
Ragoza Bogdana Fiodorowicz, 17
Ragoza Mikołaj, 18
Ragoza Olechno, 18
Ragoza Stiecko, 17
Ragozicz Wasilej, 11 adw.
Ragozicz Ostafiej, 11
Ragozicz Siemion, 17
Ragozicz Fiodor, 11 adw.
Radajtis Grigoriej, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280
Radwiłojtis Budrus, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279 adw.
Radwiłojtis Mikołaj, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278 adw.
Radiewicz Stefan, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Radziwił Jury Mikałajewicz. Radiwił Juriej, p. wilenski, z-ta garodzjenski; Hetman s . 31, 33
Radziwiły, s . 4, 7
Radziwił Janusz, hetman polny WKŁ s . 45
Radiwił Stanisławy Mikołajewicz, p., dz-ca pianianski, p.-rtg.. 9
Radiwił Jana Mikołajewicz, marsz.; Marsz. zjemski s . 44
Radiwił Jana Mikołajewicz, p., padczaszy, p.-rtg.. 9
Radiwiłajtis Stanisławy, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279
Radiwiłowaja, węża dusiciel, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Radiwiłowicz Aiszrien, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Radiwiłowicz Wiencław, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255
Radiwiłowicz Wiencław, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230
Radiwiłowicz Wojtko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237
Radiwiłowicz Wołodko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279
Radiwiłowicz Lenart, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Radiwiłowicz Martyny, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Radiwiłowicz Martyny, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43 adw.
Radiwiłowicz Martyny, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Radiwiłowicz Macko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Radiwiłowicz Mis', b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Radiwiłowicz Piotr, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Radiwiłowicz Piotr, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230
Radiwiłowicz Piotr, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268
Radiwiłowicz Stanisławy, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24 adw.
Radiwiłowicz Stanisławy, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275
Radiwiłowicz Stanisławy, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279
Radiwiłowicz Sczepan, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Radiwiłowicz Jana, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Radiwiłowicz Jana, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 31 adw.
Radiwonowaja, węża dusiciel, b. Kleckaga padłszy. 211 adw.
Radiwonowicz Andrus, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287
Radiwonowicz Daniłowaja, b. Kleckaga padłszy. 211 adw.
Radiwonowicz Mac, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287
Radiwonowicz Olechno, b. Kleckaga padłszy. 211 adw.
Radiwonowicza Danilewaja, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Radiminowicz Butko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230 adw.
Radkiewicz Iwaszko, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Radkowicz Stiefan, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106 adw.
Radowickaja Pietrowaja, b. Wałynskaj 208
Radowickij, b. Wałynskaj 207
Radowskij Jana, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231 adw.
Radogoskij Flerian, 13
Radogoszczanin Jakub, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38
Radogoszczenin Andrzej, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37 adw.
Radogoszczenin Wasko, 11
Radoszynskij Roman, b. Wałynskaj 205 adw.
Radoszynskij Siemion, b. Wałynskaj 205 adw.
Radoszynskij, b. Wałynskaj 206 adw.
Radczycz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 137 adw.
Radywił Mikołaj [Jurjewicz], w-i trocki, hetman najwyszejszy WKŁ, z-ta mieracki, dz-ca lidski i sumiliszski s . 3
Radźkowicz Andrzej, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. Jub adw.
Radźczycz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 137 adw.
Rajewskij Strzelec, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Rajeckij Jana, stralec, b. Żyżmorskaga i Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 16 adw., 80 adw., 111
Razajtis Martyny, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 282 adw.
Razlicz Szyman, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Rozumu, t. Abragimawa scjagu 117 adw.
Rajfac, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38
Rakłojtis Zostań, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251
Raków Mieleszko, miaszcz. G. Połack 221 adw.
Rakowicz Jana, b. Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Rakshjewicz Wiencko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254 adw.
Ralejwicz Jakub, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241
Ramadanowicz Warłam, t. Abragimawa scjagu 117 adw.
Ramadanowicz Kieldawlet, t. Abragimawa scjagu 117 adw.
Rapanowicz Ja. N., S . 404
Rastwiełowicz Romaszko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Ratomskaja Jackowaja, pani, węża dusiciel 16
Ratomskaja, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Ratomskij Piotr, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Ratomskij Sjeńko, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Rachowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 151
Rachowyj Siwyj Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 150 adw.
Rac Mikuła, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95
Racsławowicz Micko, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Raczewicz Jakub, b. Patumszyszskaj wół. Żamojckaj 272
Raczkiewicz Martyny, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Raczkiewicz Mis, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 31 adw.
Raczko Paweł, p., p. Mielnickaga padłszy. Padlaszskaga w-d. 124 adw.; S . 28, 30
Raczko Juriej, Juri, p., suddzja bielski, p. Bielskaga, Mielnickaga i Daragickaga pawieta? Padlaszskaga w-d. 126 adw., 129
Raczkowicz Dobko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 240 adw.
Raczkowicz Michał, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Raczkowicz Jana, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243
Raczkowicz Januszko, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 50 adw.
Raczkowicza Stanisławy Michnowicz, 11 adw.
Riebkowicz Iwan, b. Pinskaga padłszy. 210 adw.
Riebkowicz Michno, b. Pinskagapaw. 210 adw.
Riewiaticz Janko, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Riedkowicz Oleksjej, b. Mscisła?skaga padłszy. 227
Noża, t. Kleckaga padłszy. 213
jest Cięty, sakolnik Na?garodskaga padłszy. 41
Riezaniec Iwan, dw. 13
Riekotiewicz Piotr, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Riekosza, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 253 adw.
Riekutiewicz Mikołaj, kn., wysta?la? koni jest l.a. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19
Riekutiewicz Michno, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19
Riekutiewicz Stanisławy, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22
Riekutiewicz Stanisławy, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. ALE adw.
Riekutiewicza Andriejewaja, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19
Riekutiewicza Bartoszowaja, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19
Rieniewicz Bogdana, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Rieniewicz Jacko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Rzepka Awgusztyn, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 178 adw.
Riepojtis Mikołaj, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255 adw.
Rieczyp, t. Abragimawa scjagu 118 adw.
Rieczypowicz Mustupa, t. 116
Rieczypowicz Czymagmiet, t. Abragimawa scjagu 117
Rieczypowicz Szaban, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Reszki Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 162
Rieszotko Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168 adw.
Ribałt Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 135 adw.
Ribałt Jana Pietrowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140 adw.
Ribałt Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134
Ribałt Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 194 adw.
Riło Jana, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Rimasjewicz Mis, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180 adw.
Rimwidowicz Martyny, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239
Rimgajłowicz Ławrin, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 266 adw.
Rimgajtis Andrzej, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249 adw.
Rimdiewicz Stanis, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Rimdiejkowicz Paweł, b. Gandzingskaj wół. Żamojckaj 265 adw.
Rimiejkowicz Giedwił, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269
Rimkowicz Kaspor, b. Miedzingonskaj wół. Żamojckaj 270
Rimkowicz Martyny, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Rimkowicz Matiej, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254 adw.
Rimkowicz Matiej, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Rimkowicz Paweł, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Rimkowicz Stas, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Rimkowicz Tomko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87 adw.
Rimkowicz Jana, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230
Rimowidowicz Mikołaj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Rimowicz Stanisławy, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Rimowicz Jurgis, b. Wilkamirskaga padłszy, Wilenskaga w-d. 66 adw.
Rimskowicz Mikołaj, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Rimuszewicz Piotr, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77
Rimszewicz Jana, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280
Rimszowaja, węża dusiciel, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255
Rimszycz Juriej, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59 adw.
Richlikowicz Bołtromiej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Rowkałowaja, węża dusiciel, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Rowkutiewicz Bogdana, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw.
Rowkutiewicz Juchno, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276 adw.
Rogajłowicz Radiwon, b. Mscisła?skaga padłszy. 228 adw.
Rogatinin Gorasim, miaszcz. G. Wicebsk 226
Rogowickij Wasilej, kn., kn. Wałynskaj 207
Rogowickij Iwan, kn., kn. Wałynskaj 206 adw.
Rogowickij Fiodor, kn., kn. Wałynskaj 207
Rogowskij, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Rogozjeńskij, b. Wałynskaj 203
Rodwiłowicz Paszko, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 adw.
Rodwiłowicz Szymko, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Rodiewaja, węża dusiciel, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95
Rodiewicz Piotr, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Rodiewicz Szymko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281 adw.
Rodiewicz Jana, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281 adw.
Rodiwiłowicz Stannsław, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Rodiwiłowicz Towtkin, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Rodikowicz Juryj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Rodkowicz Andrzej, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51 adw.
Rodkowicz Piotr, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 adw.
Rodkowicz Stanisławy, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Rodkowicz Stańko, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51 adw.
Rodkowicz Juryj, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Rodkowicz Jakub, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51 adw.
Rodojtis Wojtko, b. Użwienckaj wół. Żamojckaj 274 adw.
Rojewskij Michajło, b. Mscisła?skaga padłszy. 227 adw.
Rojewskij Stas, b. Mscisła?skaga padłszy. 227 adw.
Rożewaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Pysczek Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155
Rożko Andrzej Janowicz, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 195
Rożko Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 151 adw.
Rożkowicz Iwaszko, b. Mscisła?skaga padłszy. 227
Rokontiszskij Wasko, 13
Rokusa Bogdana, b. Połackaj 218 adw.
Powieść, t. 116
Romanowaja, węża dusiciel, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Romanowaja, węża dusiciel, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62 adw.
Romanowaja, węża dusiciel, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Romanowaja, węża dusiciel, b. Niamienczynskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73 adw.
Romanowicz Bartko, b. Wialenskaj wół. Żamojckajl.a.-, jago brat - Macko 240
Romanowicza Bogusz, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34 adw.
Romanowicz Grigor, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232
Romanowicza Grigoriej, b. Połackaj 218 adw.
Romanowicz Dorofieja, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34
Romanowicza Iwan, miaszcz. G. Wicebsk 226
Romanowicza Maksym, miaszcz. G. Wicebsk 226
Romanowicza Niekrasz, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34
Romanowicza Piotr, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284 adw.
Romanowicz Radiwił, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Romanowicz Rymko, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Romanowicz Stanisławy, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231
Romanowicza Stanisławy, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77
Romanowicza Stiecuk, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Romanowicza Sutko, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287
Romanowicza Szymko, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26 adw.
Romanowicz Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Matiej 142 adw.
Romanowicz Juszko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Romanowicza Jakub, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Romanowicz Jana, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233 adw.
Romanowicz Jana, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Romanowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 142 adw.
Romanowicz Jana, służący putny Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58
Romanowicza Januszko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239 adw.
Romancewicz Burin, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51 adw.
Romancewicz Stas, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33
Romaszkowicz Bałtromiej, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Romaszkowicz Bieńko, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Romaszkowicz Bołtromiej, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280
Romaszkowicz Grigor, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Romaszkowicz Dobko, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Romaszkowicz Matiej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Romaszkowicz Mikołaj, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Romaszkowicz Narko, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Romaszkowicz Piotr, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233 adw.
Romaszkowicz Rimowid, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Romaszkowicz Jakub, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22 adw.
Romaszkowicz Jakub, b. Niamienczynskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73 adw.
Romaszkowicz Jana, b. Upickaga padłszy. Trsszkaga w-d. 109
Romaszkowicza Jurjewaja, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 adw.
Romiejkowicz Daszko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39 adw.
Romiejkowicz Michałko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39 adw.
Romiejkowicz Michno, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 adw.
Romiejkowicz Paszko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39 adw.
Romodan, t. Abragimawaga scjagu 118 adw.
Romodanowicz Ahmed, t. char. kn. Bańka Sjenkawicza 123 adw.
Romodanowicz Magmiet, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Romodanowicz Miłkuman, t. char. kn. Bańka Sjenkawicza 123 adw.
Romodanowicz Onis, t. char. kn. Bańka Sjenkawicza 123 adw.
Romodanowicz Sapian, t. char. kn. Bańka Sjenkawicza 123 adw.
Ropanowicz Biernat, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77
Ropanowicz Martyny, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283
Roskij, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43
Rosłowicz Stas', b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 240 adw.
Rosoł Zańko, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Rosołowicz Andrzej, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Rospud Mikołaj, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Rostrosowicz Jana, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34
Rotoszt, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60
Rofałowicz Wiencław, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48
Rofałowicz Macko, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Rofałowicz Paweł, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48
Rofałowicza jest Janową, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44 adw.
Rochwał Mikołaj, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 125
Rtiszczewicz Danilej, b. Pinskaga padłszy. 209
Rubieżajtis Mikołaj, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 267
Rubierdiej Tanin, t. Abragimawa scjagu 117
Rud, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Jacko Szyronos 144
Rudiewicz Piotr, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244 adw.
Rudiewicz Stiec, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104
Rudicz Wojtko Tomkowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 149 adw.
Rujkujżewicz Jurgis, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67
Rukajtis kontrim ,
b. Krożskaj wół.Żamojckaj 279 adw. Rukowicz Andruszko , p., p. Biarżanskaj i Widuklskaj wałascej Żamojckajl.a.-, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 11 adw
., 58 adw., 277adw., 288; S . 29, 30, 172 Rukowicz Martyny
, b. Jaswojnskajwół. Żamojckaj 287 Rukowicz Stańko
, b. Rasjeinskajwół. Żamojckaj 249 Rukowicz Szymko ,
b. Rasjeinskajwół. Żamojckaj 249 Rukowicz Juri ,
b. Rasjeinskajwół. Żamojckaj 250 Rukowicz Jana , b. Rasjeinskaj
wół. Żamojckaj250 adw. Rukowicz Januszko , b. Jejszyszskaga
padłszy. Trockaga w-d. 87 adw. Rukojtis Stanis , b. Krożskaj wół
. Żamojckaj 279 adw. Rumszowicz Stanis , b. Karklanskaj
wół. Żamojckaj 274 Rupiejkowicz Michajło , b. Ajrogalskaj
wół. Żamojckaj 245 Rupiejkowicz Rumsz , b. Widuklskaj wół. Żamojckaj
253 adw.Rupikowicz jest Lewy , b. Pajurskaj wół. Żamojckaj
263 adw. RusanowiczSjeńko , b. Pinskaga padłszy
. 210 Rusin , p., p. Wałynskaj 204
adw. Rusicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 178
Rustiejkowicz Bartosz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235
Rustiejkowicz Wokdat, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235
Rustiejkowicz Michno, char. [wialenski], b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235
Ruty Mikołaj Janowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 149
Długopisu Jana, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231 adw.
Ruczczynaja Michajłowaja, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 148
Ryło Iwan, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Ryło, l.a. s . Wałniewiczy, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Ryłowicz Wasilej, b. Mscisła?skaga padłszy. 229
Rymwidowicz Pietko, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Rymgajło, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233
Rymgajłowicz Wiencko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243 adw.
Rymgajłowicz Ławryn, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243 adw.
Rymdimowicz Piotr, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237
Rymielewicz Stas', b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232
Rymko, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Rymkowaja Zofieja, węża dusiciel, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 250 adw.
Rymkowaja Kachna, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28
Rymkowicz Ambrożej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Rymkowicz Wojtko, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Rymkowicz Dobko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Rymkowicz Kontowt, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Rymkowicz Ławrin, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87 adw.
Rymkowicz Martyny, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27 adw.
Rymkowicz Matiej, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Rymkowicz Michajło, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25 adw.
Rymkowicz Michajło, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26 adw.
Rymkowicz Monko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244
Rymkojtis Jurgos, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 248
Rymowicz Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Rymtowtowicz Wojtko, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Rymszewicz Mikołaj, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 245
Rymszycz Olechno, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35 adw.
Rynkowicz Bogdana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22 adw.
Rewucki Mikłasz, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. S . 30
Riaca Stanisławy, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Riaszynskij Stanisławy, b. Kamianieckaga padłszy. Trockagaw-d. 107

http://kdkv.narod.ru
Tłumacznie:Translator Rosyjsko Polski
10.04.2009 15:27
Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"C"

Sabakowicz Bazar, t. Abragimawa scjagu 118
Sabiestijanowaja, węża dusiciel, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234 adw.
Sawa Smolnianin, x-rtg. wyznacz. Smolnianin nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. prozwiszcza ci imiamianuszki, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95 (Sawa Smolnianin)
Sawickij Piotr, b. Kobrynskaj wół. 215 adw.
Sawiczowicz Aleksandry, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 126
Sawsjewkowicz Michałko, miaszcz. G. Połack 222
Ogrodnika Piotr, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 adw.
Ogrodnik Jancuk, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 adw.
Saita Fiewdawlet, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 118 adw.
Sajmontowicz Stas', b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Sakowicz Anchim, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180 adw.
Sakowicz Bogdana, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Sakowicz Grin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180 adw.
Sakowicz Dowksh, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243 adw.
Sakowicz Piotr, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Sakowicz Samsom, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180 adw.
Sakowicz Sjeliwon, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180 adw.
Sakowicz Stefan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180 adw.
Sakowicz Janko, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Samariew Grigoriej, b. Mscisła?skaga padłszy. 228 adw.
Samaszkowicz Martyny, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230 adw.
Samaszkowicz Mac, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67 adw.
Samaszkowicz Piotr, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230
Samdajtis Juri, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 245
Samonkusow Piotr, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 113
Samsona Mielen, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., Jago syn - Iwan 185 adw.
Samson Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 185 adw.
Sangitajtis Barstik, b. Miedzingonskaj wół. Żamojckaj 270
Sanguszki, s . 28
Sanguszkowicz Koszyrskij Andrzej, kn., jago syn - kn. Aleksandro 14 adw.
Sanda, b. Mscisła?skaga padłszy. 228 adw.
Sandyczewicz Asanczyk, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Sank Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 163
Sankiewicz Tomko, b. Wałynskaj 207 adw.
Sankowicz Timofiej, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34 adw.
Santowtowicz Miłosz, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Sańkantowicz Paweł, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256
Sańkowicz Oleksjej, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40 adw.
Sapiegi, s . 11
Sapiega Le?, kanclerz WKŁ s . 9, 16
Sapiega Paweł Iwanawicz, sopstrokata Paweł Iwanowicz, p., p.-rtg..; dz-ca brasła?ski 9 adw.; S . 32, 33
Sarajewicz Pricz, t. Abragimawa scjagu 118
Szopy, t. 116 adw.
Sariejewicz Fuczabierdi, t. Abragimawa scjagu 117
Sariejkajtis Jurgis, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256 adw.
Sariejkowicz Juc, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 265
Sarim, t. Aliszkawachar. 122 adw.
Saryj Tanin, t. Aliszkawa char. 122 adw.
Sasin Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 132 adw.
Sasin Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 151 adw.
Sasin Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 132 adw.
Sasin Jana, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 126
Sasin, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d.108
Sasinow Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155 adw.
Sasinowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155 adw.
Satko, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121 adw.
Satkowicz Stiec, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244
Satskowicz Jańko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Saczewicz Packo, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79 adw.
Saczewicz Jagmin, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276 adw.
Saczkiewicz Jewłasz, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Saczkiewicz Kmita, b. Kleckaga padłszy. 212 adw.
Saczkowiec Wasil, b. Pinskaga padłszy. 211
Saczkowiec Radiwon, b. Pinskaga padłszy. 211
Saczkowicz Bogdana, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37
Saczkowicz jest Czekany, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37 adw.
Saczkowicz Kmita, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37
Saczkowicz Lewko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37
Saczkowicz Lewon, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37
Saczkowicz Liiiiiiickij, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Saczkowicz Stiecko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37
Saczkowicza Fiedorowaja, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37
Swirydona? Wałodka, s . 35
Swadbicz Jesko, b. Kobrynskaj wół. 216
Swadbicz Jacko, b. Kobrynskaj wół. 215
Swatkowicz Iwan, b. Marka?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 42
Buraka Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 164 adw.
Swiekuła Jakub Martinowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139 adw.
Swielipicz Gleb, magczyma, treba czytac' l.a. s . Wialipiczy, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35; S . 63
Swielipicz Sanko, magczyma, treba czytac' l.a. s . Wialipiczy, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35; S . 63
Swietickij, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 13 adw., 30 adw.
Swietlik Bartosz Mikołajewicz, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 165
Swietochna, węża dusiciel, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Swietochnowicz Mikołaj, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57 adw.
Swietosza Marco, stawi? kania l.a. m-ka Uzło?ski 18 adw.
Swietosza Fiedko, 13 adw.
Swigoniewicz Pieszczot, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167 adw.
Swiklicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165
Swilepicz Iwaszko, magczyma, treba czytac' l.a. s . Wilepiczy, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39 adw.; S . 65
Swilipicz Bogdana, magczyma, treba czytac' l.a. s . Wilipiczy., b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39; S . 65
Swiniuskij Michajło [Wasiljewicz], p., pisar, dz-ca miednicki, p. Wałynskaj 201 adw.; S . 44
Swirgowdowicz Martyny, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Swirż Adam, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., Jago brat - Paweł 187
Swirż Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 187
Swirid, b. Bielickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 17
Swirkutiewicz Jacuta, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Swirowicz Jańko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Swirplewicz Grin, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104
Swirskaja jest Jakubową, kng., Węża dusiciel, charużaja 16
Swirskij Czekany Aleksandrowicz, kn., służyc' przy kn. Słuckiego 15
Swisłockij Dmitr, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Świta Dawid, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Świta Kuźma, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Świta Mikołaj, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53
Switrigajłowicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133
Switrigajłowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 132 adw.
Swiażynski Przy., S . 39, 403
Swiatkowicz Michajło, p., p. Wałynskaj 206 adw.
Swiatkowicz Jana, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90 adw.
Świętoszka Fiedka Michajławicz, pisar s . 35
Świętoszka, b. Wałynskaj 207 adw.
Swiatus Paszko, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25 adw.
Swiach, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Mikołaj Jakubowicz 195
Swiachowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 141
Swiachowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 141
Swiachowicz jest Janową, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 197 adw.
Sjebastyjan, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53 adw.
Sjebiezkowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 157
Sjeit Kozy, t. Aliszkawa char. 122 adw.
Sjei'kowicz Jakub, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244
Ten Żałał, Dczał Minbałatowicz, Minbułatowicz, t., char. tatarski 5 adw., 118 adw., 119 adw.; S . 38
Sjeleckij Fiodor, b. Wałynskaj 203
Sjeliwiestrowicz Antuszko, miaszcz. G. Połack 221 adw.
Sjelickij Jana, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47
Sjelickij, b. Wicebskaj 225
Sjelickij, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 37 adw.
Sjelawicz Bogdana, b. Połackaj 218
Sjelawicz Wasilej, b. Połackaj 218, 219
Sjelawicz Iwan, b. Połackaj 218
Wieśniaka, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Sjelankinicz Bogdana, b. Mscisła?skaga padłszy. 227 adw.
Sjemaszko, b. Gandzingskaj wół. Żamojckaj 266
Sjemaszko, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Sjemaszko, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckajl.a.-, jago bratanna jest Ganna 249 adw.
Sjemaszko, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckajl.a.-, jago zjac' jest Staszko 285 adw.
Sjemaszkowaja, b. Mscisła?skaga padłszy. 227 adw.
Sjemaszkowicz Andrzej, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Sjemaszkowicz Bartosz, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258 adw.
Sjemaszkowicz Bogdana, p., p. Wałynskaj 208
Sjemaszkowicz Bortko, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247 adw.
Sjemaszkowicz Wasilej, p., p. Wałynskaj 202
Sjemaszkowicz Wojtiech, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 288
Sjemaszkowicz Wojtiech, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 263
Sjemaszkowicz Iljasz, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Sjemaszkowicz Kic, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Sjemaszkowicz Michajło, p., p. Wałynskajl.a.-, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d.107, 208
Sjemaszkowicz Paszko, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Sjemaszkowicz Stas', b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262
Sjemaszkowicz Szczasnyj, b. Wałynskaj 207
Sjemaszkowicz Jana, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241 adw.
Siemion, b. Niamienczynskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73 adw.
Siemion, l.a. s . Wołca, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39 adw.
Siemion, l.a. s . Maluszyczy, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
Siemion, sakolnik Na?garodskaga padłszy. 41 adw.
Sjemienowaja, węża dusiciel, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 253 adw.
Siemionowicz Andrzej, 13
Siemionowicza Andrzej, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Siemionowicz Wasilej, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Siemionowicza Zjeńko, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 adw.
Siemionowicz Lemnickij, b. Wicebskaj 225
Siemionowicza Lenart, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 97 adw.
Siemionowicz Mikołaj, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockagaw-d. 103
Siemionowicza Jana, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 253
Siemionowicza Borisowaja, pani, węża dusiciel 15 adw.
Sjemieńczycz Martyny, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Sjemiczow Fiodor, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30 adw.
Sjenielewicz Pętli, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Sjenielewicz Stiecko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Sjenielewicz Jakub, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Sjenielewicz Jacko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Sjenininaja, b. Kleckaga padłszy. 212
Sjenicz Wojownik, b. Kleckaga padłszy. 212
Sjenicz Ortiuch, b. Kleckaga padłszy. 212
Sjenkawicz Iwan, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. S . 32, 35
Sjenkawicz Achrem, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. S . 32, 35
Sjenkowaja, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44 adw.
Sjenkowicz Bortko, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55
Sjenkowicz Wasko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47 adw.
Sjenkowicz Martyny, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47 adw.
Sjenkowicz Mikołaj, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 50
Sjenkowicz Oleksa, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 182
Sjenkowicz Pietko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238
Sjenkowicz Roman, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 142 adw.
Sjenkowicza Iwaszkowaja, b. Połackaj 218 adw.
Sjenkowicza Michajłowaja, pani, pani Połackaj 219
Sjenkowskij Mikołaj, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56
Sjennickij Macko, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29 adw.
Sjennickij Fiedko, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Sjenskij Iwan, kn. 15
Sjenczyło, b. Kleckaga padłszy. 212
Sjeńkiewicz Adam, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Sjeńko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Sjeńko, b. Pinskaga padłszy. 210
Sjeńko, l.a. s . Amniewiczy, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Sjeńko, t. Kleckaga padłszy. 213
Sjeńkowicz Bańko, kn., T., char. tatarski, jago brat - Adko 6, 123 adw.; S . 38
Sjeńkowicz Zańko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Sjeńkowicz Ignat, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Sjeńkowicz Ławrin, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77
Sjeńkowicz Malec, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Sjeńkowicz Matiej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 242 adw.
Sjeńkowicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22 adw.
Sjeńkowicz Mikołaj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Sjeńkowicz Miszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Sjeńkowicz Ochriem, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 97 adw.
Sjeńkowicz Ochriem, b. Brasła?skaga padłszy. Wilenskaga w-d., smalanin 74 adw.
Sjeńkowicz Paweł, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 50
Sjeńkowicz Piotr, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Sjeńkowicz Stanisławy, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80
Sjeńkowicz Szymko, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80
Sjeńkowicz Jana, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Sjeńkowpcz Iwaszko, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120 adw.
Sjeńczukowicz jest Razem, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Sjeniuta, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 97 adw.
Sjeniuticz Gricko, b. Wałynskaj 206 adw.
Sjeniuticz Mikołaj, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Sjerafin, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61
Sjerafin, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Sjerafinowaja, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Sjerafinowaja, węża dusiciel, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Sjerafinowicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63 adw.
Sjerbinowicz Fiodor, Fiedźko, p., p. Wałynskaj 18, 202; S . 39
Sergieja Siemion, b. Wicebskaj 225
Sjernatskij Mikołaj, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 127
Sjernackij Jana, suddzja mielnicki, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Sjestrieniec Stanijeław, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45 adw.
Sjestrieniec, l.a. s . Abronaje, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34 adw.
Sjetiewin Stanisławy, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34 adw.
Sjet'kowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131 adw.
Siwicz Jana Janowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 151
Sigizmund 1-j, gł. Żygimont I Starzy
Sidagmietowicz Radiwon, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 118 adw.
Sidorowicz Bogdana, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104
Sidorowicza Jesko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104
Sidorowicza Iwaszko, 11 adw.
Sidorowicz Tanko, miaszcz. G. Wicebsk 226
Sidiuszkowicz Bołtromiej, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Simon, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36 adw.
Simonowicz, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28 adw.
Siniewicz Juryj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78
Siniakowicz Aleksandro, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago ajczym jest Mikołaj Dowszkiewicz 18 adw.
Sipilewicz Ambrożej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22 adw.
Sipowicza Pawłowaja, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24 adw.
Sirwidowicz Janczyk, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276 adw.
Sirgirdowicz Grinko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277
Sirgowdowicz Zostań, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Sirdowtowicz Bortko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Siriewaja Dorota, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59
Siriewicza Stanisława, pani, węża dusiciel, pani Widuklskaj wół. Żamojckaj 288
Sirowicz Sczepan, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Siroticz Matiej Pawłowicz, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 141
Sirtowtowicz Marco, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Sirtowtowicz Zostań, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Sirtowtowicz Jakub, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Sirtowtowicza Pacowaja, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109
Sirtutiewicz Bogdana, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Sirutiewicz Wiencko, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Sirutiewicza Wiencławowaja Swietochna, pani 16 adw.
Sirutiewicza Matiejewaja, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Siriutiewicz Juri, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Siriutiewicza jest Jakubową, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Siriatowicz Ławrin, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241
Siriatowicz Stanisławy, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257 adw.
Sismiłowicz Stanis, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 250
Sitkowicz Ławriniec, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 200
Sitkowicz Jakub, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73
Skarbnikowicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 169 adw.
Skarż Jana Tomkowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 148 adw.
Skwarok Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177 adw.
Skindier Andrzej, b. Wicebskaj 224 adw.
Skindier Jana Andreewicz, p. 17
Skindieriewicz Szymon, jago dzjeci jest b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29 adw.
Skindiriewicz Mikołaj, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Skindiriewicza Stanisławowaja, b. Kamianieckaga padłszy. Trockagaw-d.107
Skindirowaja, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 97 adw.
Skiporow Michajło, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 13 adw., 96
Skiporow, b. Wałynskaj 207 adw.
Skiporow, stawi? kania l.a. dwarca Krycza?skaj wół. 17
Skirwin, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 128 adw.
Skirwinowicz Janusz, b. Bierascejskaga padłszy. Trockagaw-d. 108
Skirwojnowicz Stanisławy, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287 adw.
Skirwojnojtis Bogdana, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 250
Skirkutiewicz Juszko, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262
Sklenikowicz Wojtiech, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskagaw-d. 21 adw.
Skobiejkowicz Jana, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Skowkirdowicz Pietko, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261
Skolimowskij Mikołaj, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Rybołowów Stanisła? Jakubawicz, p., p.-rtg..; sakratar 10; S . 33, 35
Skopowicz Piotr, b. Aiikshcenskaga i Kierna?skaga pawieta? Wilenskaga w-d., Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 55, 74, 234
Skorka Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 145
Skornik Iwan, miaszcz. G. Połack 223
Skorupicz Grin, magczyma, treba czytac' l.a. s . Karupiczy, sakolnik Na?garodskaga padłszy. 40 adw.; S . 66
Skriejkowicz Jakub, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237
Skriejktowicz Nomiejkshys, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Skrzypiec Olech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 128 adw.
Skubisz Piotr, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 267 adw.
Skuryłowiczy, miaszcz. G. Połack 222 adw.
Sławiek Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139
Sławskij, 12 adw.
Sledkołtowtowicz Juri, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279 adw.
Sleżakowicza Lenartowaja, 6. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46 adw.
Sliwowskij Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 169
Slinszowicz Monko, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258
Slicznyj Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 136
Słowuta, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Słuczynaja Juriej, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139 adw.
Słuszewicz Bogdana, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Słuszkowicz Wasko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 182 adw.
Słuszkowicz Sjerafin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 182 adw.
Smacewicz Jurij, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Smiendieriewicz Andisz, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Smietaninaja Jakubowa, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58 adw.
Smikowskij Kmita, b. Wałynskaj 204 adw.
Smilkin Macko, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Smirdikroch Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 132
Smlenskij Jacko, b. Wałynskaj 204 adw.
Smołnienin Kuźma Mikitinicz, x-rtg. wyznacz. Smołnienin nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. regijanalnaga pachodżannia, b. Połackaj 219 (Kuźma Mikitinicz)
Smołnienin Nowosza, x-rtg. wyznacz. Smołnienin nie zrazumiepy, magczyma jest geta abaznacz. Regijanalnaga pachodżannia, 6. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw. (Nowosza)
Smołnianin Zańko, x-rtg. wyznacz. Smołnianin nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. regijanalnaga pachodżannia, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw. (Zańko)
Smołnianin Marco, x-rtg. wyznacz. Smołnianin nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. regijanalnaga pachodżannia, b. Wicebskaj 225 adw. ( Marco)
Smołnianin Tiszko, x-rtg. wyznacz. Smołnianin nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. regijanalnaga pachodżannia, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw. (Tiszko)
Smolnianin Aleksiej, x-rtg. wyznacz. Smolnianin nie zrazumieły, magczyma - - geta abaznacz. reginalnaga pachodżannia, b. Pinskaga padłszy. 210 (Aleksiej)
Smolnianin Pronko, x-rtg. wyznacz. Smolnianin nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. regijanalnaga pachodżannia, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 (Pronko)
Smolnianin Sawa, x-rtg. wyznacz. Smolnianin nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. regijanalnaga pachodżannia, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95 (Sawa)
Smurło Bartazar, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 196
Smykowskij Michno, b. Wałynskaj 203
Snietienskij Ławriniec, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 159 adw.
Snitczycz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 128 adw.
Snitczycz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 128 adw.
Snutiewicz Jakub, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 80; S . 28, 30
Sobakowicz Sjeńko, t. Na?garodskaga padłszy. Wilenskagaw-d. 123
Sobakowicz Sjeńko, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 118 adw.
Sobaczkowicz Wasko, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Sobaczkowicz Kucko, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Sobaczkowicz Leguszko, t. Na?garodskaga padłszy. Wilenskagaw-d. 123
Sobiejkowicz Tawuczyk, t. Abragimawa scjagu 118
Sobolewicz Abragim, t. Abragimawa scjagu 116 adw.
Sobolewicz Asan, t. Abragimawa scjagu 118
Sobolewicz Sjunczok, t. Abragimawa scjagu 117
Sobolewskij, b. Puńskaga padłszy. Trockaga w-d. 17 adw.
Soból, t. Aliszkawachar. 122
Soboczycz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 195
Sowgowdis Wojczus, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276 adw.
Sowiejkowicz Wojszkutis, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Sowicz Iwan, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Sowicz Siemion, dw. 12 adw.
Sowiczowicz Aleksandry, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Sowiczowicz Juchno, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Sowiczowicz Juchno, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Sowkowicz Chrszczon, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 252 adw.
Sowkontojtis Mikołaj, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 274
Sowrimowicz Wojtko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Sójki Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 147 adw.
Sokierka Jana, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d.108
wspólny kilofa ,
zach. DaragickajPadlaszskaga w-d. 124 adw. Sokół Bartosz
, zach. BielskajPadlaszskaga w-d. 158 adw. Sokół Wojtiech
, zach. BielskajPadlaszskaga w-d. 158 adw. Sokół Szczepan ,
zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 158 adw. Sokolenskij
Paweł , kn., kn. Połackaj 219 adw. Sokolinskaja(Sołolinskaja pamyłk.) Jurjewaja , kng., kng. Połackaj
219 adw. ; S . 154Sokolinskaja Wasiljewaja , kng., kng.
Połackaj 219 adw. SokolinskajaGałszka Fiodorowna , knż
., Węża dusiciel 16 adw. SokolinskajaIwanowaja , kng., kng. Połackaj
219 adw. SokolinskijAndrzej ,
kn. 15 SokolskijAndrzej , kn., kn. Wałynskaj 201
adw. Sokolskij Sołtan, kn., kn. Wałynskaj 201 adw.
Sokolskij Stanisławy, b. Marka?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 42
Sokolskij Juriej, kn., kn. Wałynskaj 201 adw.
Soksantor Jakub, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Sołkirdowicz Piet'ko, b. Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Słowika, sakolnik Na?garodskaga padłszy., jago "bratieja" Timosz, Iwan, Chań, Opanas i Griń 41
Sołowczynaja Jakubowa, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 192 adw.
Sołogubowicz Juriej, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54 adw.
Sołogubowicz Juri Mikołajewicz, p., p. Wialenskaj wół. Żamojckaj 243
Sołogubowicza, Sołogubowicz Wojtiech Jurjewicz, p., jago braty jest Mikołaj i Stanisławą Jurjewicze Sołogubowicza 10 adw.
Sołogubowicza, Sołogubowicz Mikołaj Jurjewicz, p., jago braty - Stanisławy i Wojtiech Jurjewicze Sołogubowicza 10 adw.
Sołogubowicza, Sołogubowicz Stanisławy Jurjewicz, p., p. Wialenskaj wół. Żamojckajl.a.-, jago braty jest Mikołaj i Wojtiech Jurjewicze Sołogubowicza 10 adw., 242 adw.
Sołomierickij Wasilej, kn. 14 adw.
Sołtanowicz Aleksandro, p., p.-rtg.. 9
Sołtanowicz Wasko, t. 116
Sołtanowicz Orarz, t. 116
Sołtowtowicz Jakub, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277
Sołtyszewicz Borzdiło, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120 adw.
Solanik Pacus, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95
Somaszkowicz Jakub, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Songowicz Ławrin, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Songowicz Juryj, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Songojłowicza Mikołajewa, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 31 adw.
Songołowicz Grigor, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Songołowicz Matiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62 adw.
Songołowicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61
Songołowicz Pietraszko, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Songołowicza Matiejewaja, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Songołowicza Mikołajewa, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Songuszkowicza Andrzej Aleksandrowicz, kn., z-ta waładzimierski, kn. Wałynskaj 200 adw.
sopstrokata Iwan Bogdanowicz. p., Marsz. 16 adw.
sopstrokata Iwan Wasiljewicz, stawi? koni jest l.a. majontka Brasła?skaga padłszy. 11,13 adw.
sopstrokata Michajło Iwanowicz, 13 adw.
sopstrokata Paweł Iwanowicz, gł. Sapiega Paweł Iwanawicz
sopstrokata Fiodor Bogdanowicz, b. Żyżmorskaga i Samiliszskaga pawieta? Trockaga w-d. 81
sopstrokata Friedrich Iwanowicz, 13 adw.
sopstrokata Juchno, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
jest sopstrokata ,
Sopieżycz Jana, Janusz [Bogdanowicz], p., b. Mierackaga
padłszy. Trockaga w-d., sumiesna l.a. cjoszczaj stawi? koni l.a. m-ka Dubna
, jago ceszcza jest Kroszynskaja12 adw., 95 Sopieżycz Jana , gł. sopstrokata Jana [Bogdanowicz
]
SopliczyczLeńko , b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d
. 40 Sopowskaja Połonieja, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw. Sopot'ko
, b. Garodzjenskagapadłszy. Trockaga w-d. 99 adw. Sorgowdowicz Mnłosz
, b. Wilkamirskagapadłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw. Sorgowtowicz Paszko
, b. Majszagalskagapadłszy. Wilenskaga w-d. 60 Sorgontowicz
Paweł , b. Majszagalskagapadłszy. Wilenskaga w-d. 60 wspólny łaty Jana , b. Upickaga
padłszy. Trockagaw-d. 110 Soriejkowicz Olechno , b. Ajrogalskaj
wół. Żamojckaj 243 adw. Soryżycz Michno , b. Na?garodskaga
padłszy. Wilenskagaw-d. 36 Sotkowicz Bogdana , b. Upickaga padłszy. Trockaga
w-d. 112 SotkowiczWasil , służący putny Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga
w-d. 58 SotkowiczWiencław , b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga
w-d. 57 SotkowiczGrin , b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57 Sotkowicz
Ławrin , służącyputny Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d.
58 Sotkowicz Matiej, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Sotkowicz Mikołaj, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57 Sotkowicz
Stas , służący putny Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58 Sotkowicz
Stiec , b. ukupny Garodzjenskagapadłszy. Trockaga w-d. 102 Sotnikowicz Mikołaj
, b. Kowienskagapadłszy. Trockaga w-d. 77 Sotynkowicz Juryj ,
b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56 Sot'kowaja Ganna , węża dusiciel, b.
Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53
Sochonad Iwan ,miaszcz. G. Połack 223 Soczewicz Bortko , b.
Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247 Soczewicz Martyny , b. Upickaga
padłszy. Trockagaw-d. 112 adw. Soczewicz Szczafan , b. Wialenskaj
wół. Żamojckaj239 Lemiesza Jana , zach. Bielskaj Padlaszskaga
w-d. 176 adw. Spirydona?M. F. , S . 5, 44
, 404 Spasjewicz Grigor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Spasowicz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Spasowicz Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Społczowaja Anna, b. Mscisła?skaga padłszy. 229
Sportikowicz Januszko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Spudowicz Budko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256 adw.
Sriednickij Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 188 adw.
Sriednickij Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 188 adw.
Stawieckije, b. Wałynskaj 207 adw.
Stawianowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 132 adw.
Stadnickij, b. Wałynskaj 207
Staiisław, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago cesc' jest Michajło 159
Stakskij Wasko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36 adw.
Stanisławawaja Ganna, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. S . 31
Stanajtis Jana, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273
Staniewaja Mokdia, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262 adw.
Staniewicz Awgusztyn, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 154
Staniewicz Andrzej, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Staniewicz Andrusz, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 261 adw.
Staniewicz Bałtromiej, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249
Staniewicz Bałtromiej, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 286
Staniewicz Wojtiech, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243 adw.
Staniewicz Wojtko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Staniewicz Grin, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49
Staniewicz Iwaszko, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Staniewicz Ławrin, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277
Staniewicz Ławrin, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Staniewicz Lenart, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 175 adw.
Staniewicz Martyny, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243
Staniewicz Martyny, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Staniewicz Martyny, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Staniewicz Matiej, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246
Staniewicz Mikołaj, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Staniewicz Mikołaj, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 248
Staniewicz Mikut, b. Birżanianskaj wół. Żamojckaj 268 adw.
Staniewicz Michajło, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67
Staniewicz Michajło, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Staniewicz Mic, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279
Staniewicz Micko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77
Staniewicz Pac, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262
Staniewicz Pietko, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Staniewicz Piotr, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Staniewicz Piotr, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282 adw.
Staniewicz Roman, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Staniewicz Simona, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241
Staniewicz Stanisławy, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279
Staniewicz Stańko, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 31 adw.
Staniewicz Stiecko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90 adw.
Staniewicz Stiecko, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246 adw.
Staniewicz Juryj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Staniewicz Juszko, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Staniewicz Jana, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Staniewicz Januszko, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29 adw.
Staniewicz Januszko, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287
Staniewicza Mackowaja Marin, węża dusiciel, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283 adw.
Staniewicza jest Janowa, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Stanisław, 11 adw.
Stanisław, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Stanisław, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236
Stanisławy, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Stanisław, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d., jago brat - Szulbut 99 adw.
Stanisław, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago braty jest Jurij Jackowicz, Piotr i Jakub 29
Stanisławy, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago maci jest Wojtkowaja Czyżewicza 50
Stanisławy, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Stanisław, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Stanisławy, wójt, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 192 adw.
Stanisław, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 158 adw.
Stanisław, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., zasta?nik 159 adw.
Stanisław, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Bartosz Klimkowicz 135
Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Martyny Jakubowicz 153
Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Paweł Niedałko 174
Stanisławy, kn., wysta?la? kania jest l.a. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Stanisławy, kn., wysta?la? kania jest l.a. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76
Stanisławy, swirny [wilenski], b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Stanisławowaja Ganna, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59
Stanisławowaja Ganna, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 125
Stanisławowaja Daniłka, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 170
Stanisławowaja Kachna, węża dusiciel, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246 adw.
Stanisławowaja Łuca, węża dusiciel, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 250
Stanisławowaja Jadwiga, węża dusiciel, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247 adw.
Stanisławowaja, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191
Stanisławowaja, węża dusiciel, b, Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Stanisławowaja, węża dusiciel, b. Kobrynskaj wół. 215
Stanisławowaja, węża dusiciel, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59
Stanisławowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 173
Stanisławowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 185
Stanisławowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 186 adw.
Stanisławowaja. Węża dusiciel, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Stanisławowicz Awgusztyn, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167 adw.
Stanisławowicz Andrzej, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44 adw.
Stanisławowicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 172
Stanisławowicza Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 188 adw.
Stanisławowicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 193

http://kdkv.narod.ru
Tłumacznie:Translator Rosyjsko Polski
10.04.2009 15:29
Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

Stanisławowicza Bałtromiej, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Stanisławowicz Bartosz, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Stanisławowicza Bartosz, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 adw.
Stanisławowicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 141 adw.
Stanisławowicz Biernat, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Bartosz 183 adw.
Stanisławowicz Bołtromiej, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57
Stanisławowicza Wiencław, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140 adw.
Stanisławowicz Włost, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 190
Stanisławowicza Wojtiech, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 245
Stanisławowicza Wojtiech, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 286 adw.
Stanisławowicz Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 183 adw.
Stanisławowicz Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 148
Stanisławowicza Grigoriej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22
Stanisławowicza Grigoriej, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47 adw.
Stanisławowicz Grinko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Stanisławowicza Dawid, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 192 adw.
Stanisławowicz Dobko, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Stanisławowicza Jezof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 157
Stanisławowicza Kaspier, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22
Stanisławowicza Ławrin, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 192
Stanisławowicza Ławriniec, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 190
Stanisławowicza Ławriniec, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 196
Stanisławowicza Lenart, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 138 adw.
Stanisławowicz Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 141 adw.
Stanisławowicz Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 184 adw.
Stanisławowicz Marco, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 188
Stanisławowicza Markowaja, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 135 adw.
Stanisławowicz Martyny, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Stanisławowicza Martyny, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47 adw.
Stanisławowicz Martyny, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Stanisławowicza Martyny, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Stanisławowicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 141
Stanisławowicza Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 179
Stanisławowicza Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 190
Stanisławowicza Matiej, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Stanisławowicz Matiej, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56
Stanisławowicza Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 176 adw.
Stanisławowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 184
Stanisławowicza Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 196 adw.
Stanisławowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 130
Stanisławowicza Matys, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Jana 190 adw.
Stanisławowicz Mikołaj, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57
Stanisławowicza Mikołaj, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57 adw.
Stanisławowicz Mikołaj, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Stanisławowicza Mikołaj, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44 adw.
Stanisławowicz Mikołaj, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Stanisławowicz Mikołaj, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Stanisławowicza Mikołaj, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110 adw.
Stanisławowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 130
Stanisławowicza Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140
Stanisławowicza Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140 adw.
Stanisławowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 190
Stanisławowicza Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 129
Stanisławowicza Mis, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Stanisławowicza Mitko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76
Stanisławowicza Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 184
Stanisławowicza Michał, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 169
Stanisławowicza Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Stanisławowicza Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 149 adw.
Stanisławowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 157 adw.
Stanisławowicz Piotr, zach. Padlaszskaga w-d. 108 adw.
Stanisławowicz Sarafin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140 adw.
Stanisławowicz Sjerafin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 141
Stanisławowicza Sjerafin, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 177
Stanisławowicza Stanisławy, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 286
Stanisławowicza Tomko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177
Stanisławowicza Tomko, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 189
Stanisławowicza Urban, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22
Stanisławowicza Szyman, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Jana 150 adw.
Stanisławowicz Szymko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62 adw.
Stanisławowicz Szymko, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56 adw.
Stanisławowicz Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 159 adw.
Stanisławowicz Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 183 adw.
Stanisławowicz Juriej, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53 adw.
Stanisławowicz Juriej, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28 adw.
Stanisławowicz Jurij, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Stanisławowicz Juryj, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 129
Stanisławowicza Juri, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Stanisławowicza Juri, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 267 adw.
Stanisławowicz Juri, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 141 adw.
Stanisławowicz Jakub, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53 adw.
Stanisławowicz Jakub, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48
Stanisławowicza Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 157 adw.
Stanisławowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168
Stanisławowicza Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 169
Stanisławowicza Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177
Stanisławowicza Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 197
Stanisławowicza Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25
Stanisławowicza Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Stanisławowicza Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64
Stanisławowicza Jana, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Stanisławowicz Jana, b. Niamienczynskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73 adw.
Stanisławowicz Jana, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47 adw.
Stanisławowicz Jana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Stanisławowicza Jana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Stanisławowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 163
Stanisławowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 172 adw.
Stanisławowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180
Stanisławowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 187 adw.
Stanisławowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 190
Stanisławowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 198
Stanisławowicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Biernat 135
Stanisławowicza Janowa, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 166
Stankiewicz Abram, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 159 adw.
Stankiewicz Andrzej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Stankiewicz Andrzej, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29 adw.
Stankiewicz Biertosz, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 263 adw.
Stankiewicz Grigor, b. Konie?skaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Stankiewicz Dowgwił, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 253 adw.
Stankiewicz Matiej, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51 adw.
Stankiewicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22
Stankiewicz Mikołaj, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 31 adw.
Stankiewicz Milko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Stankiewicz Piotr, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Stankiewicz Stanisławy, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw.
Stankiewicz Juri, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Stankiewicz Jana, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Stankiewicz Jacko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34 adw.
Stankiełojtis Jana, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275 adw.
Stankojtis Aleksandry, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284 adw.
Stankojtis Bałtromiej, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251 adw.
Stankswncz Bartosz, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257 adw.
Stanowskij Iwan, miaszcz. G. Połack 221
Stancowaja Barbara, węża dusiciel, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247
Stanczykowicz Bałtromiej, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247 adw.
Stanczukowicz Jana, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54
Stanczukowicz Jana, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54 adw.
Stańkiewicz Andrzej. skarbny trocki, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 adw.
Stańkiewicz Bogdana, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 118 adw.
Stańkiewicz Wiencław, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 adw.
Stańkiewicz Dowgula, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Stańkiewicz Maluch, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Stańkiewicz Michajło, char. [wilkiejski], b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230
Stańkiewicz Pac, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273
Stańkiewicz Juryj, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Stańkiewicz Jakub, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Stańkiewicz Jakub, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Stańkiewicz Jakub, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Stańkiewicz Jana, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d.106
Stańkiewicz Jana, b. Użwienckaj wół. Żamojckaj 274 adw.
Stańkiewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 154
Stańkiewicz Janko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Stańkiewicz Janysz, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 111 adw.
Stańkiewicza Kachna, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Stańkiewicza Matiejewaja, pani, pani Połackaj 220 adw.
Stańko, l.a. s . Swarotwa, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Stańko, char. [jejszyszski], b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Stańkowaja, węża dusiciel, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Stańkowaja, węża dusiciel, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53 adw.
Stańkowaja, węża dusiciel, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Stańkowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129 adw.
Stańkowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 186
Stańkowicz Abram, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Stańkowicz Abram, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 156
Stańkowicz Awram, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 adw.
Stańkowicz Aleksandry, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20
Stańkowicz Andrzej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Stańkowicz Andrzej, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103
Stańkowicz Andrzej, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Stańkowicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138
Stańkowicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 143 adw.
Stańkowicz Basz, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 263 adw.
Stańkowicz Biernat, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59 adw.
Stańkowicz Błażej, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231 adw.
Stańkowicz Błażej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Stańkowicz Błażej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Stańkowicz Bogdana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20
Stańkowicz Bogdana, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46 adw.
Stańkowicz Bortko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 235
Stańkowicz Bortko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62 adw.
Stańkowicz Bortko, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284 adw.
Stańkowicz Boc, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255
Stańkowicz Butwił, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Stańkowicz Wiencław, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275 adw.
Stańkowicz Wojtiech, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Stańkowicz Wojtiech, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Stańkowicz Wojtiech, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Stańkowicz Wojtiech, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Stańkowicz Wojtko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244 adw.
Stańkowicz Wojtko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255
Stańkowicz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 185
Stańkowicz Wołodko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 adw.
Stańkowicz Gregor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138
Stańkowicz Gregor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193 adw.
Stańkowicz Grigoriej, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Stańkowicz Grińko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103
Stańkowicz Kozioł, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103
Stańkowicz Ławriniec, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 183
Stańkowicz Ławriniec, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Mikołaj 137
Stańkowicz Lenart, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Stańkowicz Lenart, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Stańkowicz Marek, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 166
Stańkowicz Martyny, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277
Stańkowicz Martyny, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66
Stańkowicz Martyny, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Stańkowicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 149
Stańkowicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160
Stańkowicz Matiej, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Stańkowicz Matiej, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104
Stańkowicz Matiej, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Stańkowicz Matiej, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Stańkowicz Matiej, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Stańkowicz Matiej, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55
Stańkowicz Matiej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77
Stańkowicz Matiej, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258
Stańkowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133 adw.
Stańkowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 153 adw.
Stańkowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 179 adw.
Stańkowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 189 adw.
Stańkowicz Matusz, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51 adw.
Stańkowicz Macko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Stańkowicz Mikołaj (Mikołałaj pamyłk.), zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 189 adw.; S . 143
Stańkowicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20 adw.
Stańkowicz Mikołaj, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61
Stańkowicz Mikołaj, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskagaw-d. 61 adw.
Stańkowicz Mikołaj, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Stańkowicz Mikołaj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw.
Stańkowicz Mikołaj, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27
Stańkowicz Mikołaj, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28
Stańkowicz Mikołaj, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46
Stańkowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129
Stańkowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 135 adw.
Stańkowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 149
Stańkowicz Mikołam, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 156
Stańkowicz Michajło, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66
Stańkowicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 149
Stańkowicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 185
Stańkowicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 198 adw.
Stańkowicz Miszko, 6. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Stańkowicz Mnkołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 187 adw.
Stańkowicz Narwid, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94 adw.
Stańkowicz Obiecijan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 153 adw.
Stańkowicz Olekshi, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 179 adw.
Stańkowicz Olechno, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 183
Stańkowicz Ombros, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Stańkowicz Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129 adw.
Stańkowicz Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 189 adw.
Stańkowicz Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191 adw.
Stańkowicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62 adw.
Stańkowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Stańkowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 153
Stańkowicz Pietrasz, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 263 adw.
Stańkowicz Pietrasz, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Stańkowicz Radiwił, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Stańkowicz Rymko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Stańkowicz Sarafin, b. Niamienczynskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73 adw.
Stańkowicz Stanisławy, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66
Stańkowicz Stanisławy, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47 adw.
Stańkowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 197 adw.
Stańkowicz Stiec, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Stańkowicz Stiecko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Stańkowicz Tomko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63 adw.
Stańkowicz Tomko, b. Reta?skaj wół. Żamojckaj 265 adw.
Stańkowicz Tomko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180
Stańkowicz Urban, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64 adw.
Stańkowicz Fiodor, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Stańkowicz Szczastnyj, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63 adw.
Stańkowicz Jurgiel, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67 adw.
Stańkowicz Juriej, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33
Stańkowicz Juriej, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Stańkowicz Juriej, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 adw.
Stańkowicz Jurij, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Stańkowicz Jurij, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78
Stańkowicz Juryj, 6. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78
Stańkowicz Juri, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54 adw.
Stańkowicz Juchno, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44
Stańkowicz Juchno, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46 adw.
Stańkowicz Juszko, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 265
Stańkowicz Jakub, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58 adw.
Stańkowicz Jakub, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Stańkowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 129 adw.
Stańkowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134
Stańkowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 185
Stańkowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191 adw.
Stańkowicz Jakutis, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269
Stańkowicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25 adw.
Stańkowicz Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62 adw.
Stańkowicz Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Stańkowicz Jana, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Stańkowicz Jana, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43
Stańkowicz Jana, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27
Stańkowicz Jana, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27 adw.
Stańkowicz Jana, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28
Stańkowicz Jana, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 252
Stańkowicz Jana, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46 adw.
Stańkowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133
Stańkowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193 adw.
Stańkowicz Janusz, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Stańkowicz Januszko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66
Stańkowicz Januszko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77
Stańkowicza Bogutmiła, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87 adw.; S . 88
Stańkowicza Boniula, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga wD. 84
Stańkowicza Ławrinowaja, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25
Stańkowicza Matiejewaja, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Stańkowicza Pietrowaja, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Stańkowicza Jurjewaja, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63 adw.
Stańkunowicz Januszko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 113
Staniukajtis Piotr, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 282 adw.
Staniukowicz Mikołaj, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281 adw.
Staniulewicz Paszko, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Staniulis, t. Aliszkawa char. 122 adw.
Starascina I. P., S . 9
Starej Pietrowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 171
Starca Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 161 adw.
Starkowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 169 adw.
Starodubcewicz Iwachno, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockagaw-d. 100
Staruszko Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 145
Starego Aidriej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 149
Starego Andrzeja, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 150
Starego Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 132 adw.
Stary Gregor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138
Starego Iwana, kuchmistr x-rtg. wyznacz. Stary nie zrazumieły, b. Wicebskaj 225 (Iwan)
Stary Lenart, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 158
Starego Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152
Starego Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 159 adw.
Stary Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138
Starego Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 159
Starego Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160
Starego Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 190 adw.
Stary Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 132
Starego Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 188
Starego Pawła, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 163 adw.
Stary Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 132
Starego Stańko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138
Starego Tomko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 148
Starego Jakuba, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 141
Starego Jakuba, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 154
Starego Jakuba, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 173 adw.
Stary Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 187
Starego Jakuba, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 195 adw.
Stary Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago syn - Matiej 188 adw.
Stary Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191
Starego, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Stasjewaja Żytka, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Stasjewaja, węża dusiciel, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Stasjewaja, węża dusiciel, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 adw.
Stasjewicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Stasjewicz Lenart, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 198 adw.
Stasjewicz Martyny, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Stasjewicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Stasjewicz Matys, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 198 adw.
Stasjewicz Mikołaj, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Stasjewicz Sczasnyj, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Stasjewicz Sczepan, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Stasjewicz Szyman, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. ZE adw.
Staskowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155 adw.
Stas', b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104
Stas', b. x-rtg. wyznacz. Bojaryn nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. prozwiszcza ci imia-mianuszki, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 97 adw. (Stas' Bojar)
Statikowicz Bołtromiej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Stachowskij, b. Mscisła?skaga padłszy. 227
Stacewicz Tomko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Stackowicz, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29
Staszajtis Andrzej, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278
Staszewicz Bołtromiej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Staszewicz Jakub, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73
Staszewicza Mickowaja, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62
Staszkiewicz Bogdana, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Staszkiewicz Wojtko, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 264
Staszko, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Staszko, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckajl.a.-, jago cesc' jest Sjemaszko 285 adw.
Staszkowicz Adam, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 173 adw.
Staszkowicz Andrzej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Staszkowicz Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155 adw.
Staszkowicz Matiej, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59 adw.
Staszkowicz Mikołaj, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53 adw.
Staszkowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155 adw.
Staszkowicz Juriej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Stiebudowicz Olechno, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54 adw.
Stiebutowicz Mikołaj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Stiewidowicz Juchno, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Stiegwiłowicz Matiej, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 286 adw.
Stiegwiłowicz Pac, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236
Stiegwiłowicz Pac, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 248
Stiegwiłowicz Jakub, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 242 adw.
Stieginowicz Bortko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278 adw.
Stiekbiłowicza Jurjewaja, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Stiekojłowicz Juris, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262
Stielicznicz Klimiata, miaszcz. G. Połack 221
Stefana, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 97 adw.
Stefan, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Stefana, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Stefan, b. Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d., jago brat - Mit'ko 98 adw.
Stefan, b. Pinskaga padłszy. 210
Stefana, l.a. s . Traszczyczy (?), b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34; S . 63
Stiepanowicza Azim, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121 adw.
Stiepanowicz Bogdana, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Stiepanowicza Worozgocza, t. Abragimawa scjagu, jago syn - Magmiet 118
Stiepanowicza Griszko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46 adw.
Stiepanowicz Martyny, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27
Stiepanowicza Macko, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Stiepanowicza Micko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. ALE adw.
Stiepanowicz Jurgiel, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 adw.
Stiepanowicz Juri, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Stiepanowicza Janko, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockagaw-d. 102.
Stiepanowncz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Stiefanowicz Piotr, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234
Stiefanowicz Stanisławy, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243
Stiec, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 80; S . 28, 30
Stiec, b. Niamienczynskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73 adw.
Stiec, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat Bartosz Czepielewicz 139 adw.
Stiecewicz Martyny, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Stiecewicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Misko 144
Stiecewicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144
Stiecewicz Pietko, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Stiecewicz Jana, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 adw.
Stiecko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago braty jest Wołodko i Miszko 38 adw.
Stiecko, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d., jago brat - Chrszczon 98 adw.
Stiecko, t. 116
Stieckowaja, węża dusiciel, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54
Stieckowaja, węża dusiciel, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55
Stieckowicz Wojtiech, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43
Stieckowicz Grigor, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Stieckowicz Griń, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 adw.
Stieckowicz Iwan, b. Brasła?skaga padłszy. Wilenskaga w-d., smalanin 74
Stieckowicz Matiej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21
Stieckowicz Matiej, char. pianianski, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Stieckowicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Stieckowicz Mikołaj, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Stieckowicz Mikołaj, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Stieckowicz Micus, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25 adw.
Stieckowicz Mpkołaj, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28
Stieckowicz Paweł, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Stieckowicz Stanisławy, 12
Stieckowicz Stanisławy, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278
Stieckowicz Stanisławy, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 50 adw.
Stieckowicz Stanisławy, char. miednicki, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26 adw.
Stieckowicz Stas, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24 adw.
Stieckowicz Szymon, b. Niamienczynskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73 adw.
Stieckowicz Juchno, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23
Stieckowna, dzje?ka, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56 adw.
Stiecowicz Mikołaj, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 adw.
Stirginowicz Bortko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255
Stirkowicz Martyny, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73
Stirpiejkowicz Mikołaj, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56 adw.
Stirpiejkowicz Miłosz, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233 adw.
Stirpiejkowicz Misko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockagaw-d. 100
Stirpiejkowicz Szpak, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56 adw.
Stirpiejkowicza Matiejewaja, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockagaw-d. 100
Stirpiejkojtis Matiej, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 285
Stowgun Bałtromiej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 242
Stowtowicz Rodżej, 6. Patumszyszskaj wół. Żamojckaj 272
Stojdieriewo Bogdana, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38 adw.
Stołbunowicz Zańko, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30 adw.
Stołbunowicz Martiń, 6. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30 adw.
Stolukajtis Matiej, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284 adw.
Stonajtis Rymko, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249 adw.
Stracewicz Bogdana Sjenkowicz, magczyma, treba czytac' l.a. s . Tracewiczy, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35 adw.; S . 63
Stracewicz Jana, magczyma, treba czytac' l.a. s . Tracewiczy, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35 adw.; S . 63
Straszewicz Bogdana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Straszewicz Wojtiech, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64
Straszewicz Wojtiech, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Strzelec Jacko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Strzelca Fiedko, b. Pinskaga padłszy. 211
Striełcewicz Piet-ruszko, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. CHAT adw.
Strietowicza Kmitinaja, pani, węża dusiciel 15 adw.
Strzyżenie Jana, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Strokowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 200
Stromiło Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Matiej 179
Stromiłowicz Tiszko, b. Mscisła?skaga padłszy. 228 adw.
Stroczewicz Szymko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Stryż Michajło, b. Połackaj 219
Striabunowna, węża dusiciel, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Studgintowicz Pac, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273 adw.
Moździerz Mikołaj, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Sturusnyj Główka Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 143 adw.
Stypułkow Stefan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168
Stiabutowicz Olechno, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236
Stiagwiłowicz Bortko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Stiagwiłowicz Juryj, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Subowrazowicz Baran, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Suboczewicz Gowien, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Sugajłowa, węża dusiciel, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271 adw.
Sugajłowicz Janusz, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258
Sugłobicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 adw.
Sudiewicz Witko, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Sudikowicz Andrzej, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284
Sudiłowicz Bałtromiej, b. Miedzingonskaj wół. Żamojckaj 270
Sudicz Iwan, b. Garadzjeckaga padłszy. 213 adw.
Sudkowicz Ortiuszko, t. 116
Sudkowicz Szczspan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 163
Sudmontowicz Nargał, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 274.
Sudmontowicz Piotr, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262
Sudmontowicz Stanisławy, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64 adw.
Sudmontojtis Sakto, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271 adw.
Suzinow Griszko, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Suk Jakub Pietrowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193 adw.
Sukajtis Wiecko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279 adw.
Sułkowicz Jana Wojtkowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177
Sumorok Paszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Sumorok Piotr, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Sumorok, b. Wałynskaj 207
Sumorok, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38
Sungajłowicz Dodwid, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237
Sunkałajtis Martyny, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280
Sunkołowicz Matiej, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256 adw.
Suńkowicz Matiej, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59
Supinski Marcin, rotmistrz Aszmianskaga padłszy. S . 29
Supricza Sjeńko, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Suprunowicz Michajło, b. Połackaj 220
Suprunowicz Oleszko, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Surbło Mikołaj Jankowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 183 adw.
Surbłowicz Martyny Mikołajewicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 183 adw.
Surwikowicz Bołtromiej, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Brzeczka Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 161
Brzeczki Jana Stanisławowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 149 adw.
Suscz Jana, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34
Sutin Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 198
Sutin Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 198
Sutkiewicz Tomasz, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231 adw.
Sutkiewicz Jana, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 252 adw.
Sutkiewicz Jana, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 250
Sutkowicz Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 163 adw.
Sutkowicz Gric, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Sutkowicz Jewnis, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Sutkowicz Ławrin, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Sutkowicz Stanisławy, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279 adw.
Sutkowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 163
Sutkowicz Jurij, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Sutkowicz Jakub (Jabub - ?), b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 250; S . 163
Sutkowicz Jana, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79 adw.
Sutkojtis Bałtromiej, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 248
Suchij Iwan, b. Mscisła?skaga padłszy. 229
Suchinicz Bogdana, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Suchinicz Wasil, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Suchodolskij Mikołaj, 13 adw.
Suchodolskij, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29 adw.
Suchodolskij, b. Mscisła?skaga padłszy. 228
Suchoszewicz Ławrin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 145 adw.
Suchoszewicz Lenart, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 145 adw.
Suchoszewicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 145 adw.
Suszczewicz Jakub, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39 adw.
Sczepanowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 142 adw.
Sczepanowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 154
Sczuricha Stanisławy, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Syropiatowicz jest Łamany, b. Wałynskaj 205
Syropiatowicz Matiasz, b. Wałynskaj 204
Sytkowicz Piotr, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Sjunduk, jago dzjeci jest t. char. Bańka Sjenkawicza 124
Sjuńko, t. Aliszkawa char. 122
Sjuńtiek, t. Aliszkawa char. 122 adw.
Sjutiłojtia Micko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275 adw.

http://kdkv.narod.ru
Tłumacznie:Translator Rosyjsko Polski
10.04.2009 15:32
Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"Sz"

Szaban Fiodor, b. Pinskaga padłszy. 210
Szagdawlet Asan, t. Aliszkawa char. 122
Szadowicz Nac, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Szadujkowicz Bortko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79 adw.
Szadujkowicz Narko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79 adw.
Szadujkowicz Juriii, 6. Anikshcenskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 74
Szażukajtis Stanis, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280
Szałucha Bogdana, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30 adw.
Szambarok Mikołaj, zach. Padlaszskaga w-d. 109
Szaminkowicz Piotr, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Szapczynaja Iwaszkowaja, b. Wicebskaj 225 adw.
Szapczycz Gleb, b. Wicebskaj 224
Szarapa Michajło, b. Garadzjeckaga padłszy. 213 adw.
Szarapow Michajło, b. Kleckaga padłszy. 211 adw.
Szatbar, b. Korszauskaj wół. Żamojckaj 259 adw.
Szatiejkowicz Piotr, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231 adw.
Szatyszowicz Sjuńdiuk, t. Abragimawa scjagu 117 adw.
Szauła Bagdan Mackawicz, pisar dwarou Trockaga w-d.; dzjak s . 32, 35, 38
Szafrannik Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago synawiec jest Matiej, jago brat - Piotr 130
Krawca Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 166
Szwogirowaja Fiedkowaja, b. Wicebskaj 224 adw.
Szebajkowicz Mikołaj, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Szebiejkowicz Martyny, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Szedborowicza Stańkowaja, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Szediewicz Martyny, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94 adw.
Szediewicz Jakub, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Szediejkowicz Mikołaj, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Szediejkowicz Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64 adw.
Szejbarowicz Wojtisz, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Szejbarowicz Stas, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 adw.
Szełbowskij Bogusz, b. Wałynskaj 206 adw.
Szełbowskij Iwanko, b. Wałynskaj 206 adw.
Szelegowaja Stanisławowaja, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 148
Szelag, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Jana Szkopok 149 adw.
Szelag[o]wicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 147 adw.; S . 123
Szelagowicz Juri, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 147 adw.; S . 123
Szembor Bronisz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 186
Szembor Michtalewicz, gł. Michtalewicz Szembor
Szemierdiewicz Mangir, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Szemietowicz Stanisławy, b. Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. I Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46 adw., 102
Szemietowicz Juri, b. Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Szemietowicz Jana Jurjewicz, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44
Szemietowicz Jana, 11 adw.
Szemiaka, b. Mscisłauskaga padłszy. 226 adw.
Szenbiel Grigoriej, b. Brasłauskaga padłszy. Wilenskaga w-d., smalanin 74 adw.
Szenbiel, b. Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38 adw.
Szeńbieł Bogdana, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Szeńbiel Chot'jan, gł. Szembiel Chacjan
Szepielewicz Juri, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Szepielewicz Jasko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Szepietczynaja jest Janowa, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 183 adw.
Szepietczycz Domienik, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 145
Szepietczycz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 183 adw.
Szepietczycz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago syn - Martyny 145
Szepicz Abram, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 197 adw.
Szepuriewicz Iwaszuta, 17; S . 28, 30, 39
Szeriejkowiczy, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Szestowa Dienis, miaszcz. G. Połack 221 adw.
Szestowicz Dienis, miaszcz. G. Połack 222
Szeszuta, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Szykshnia Juraga, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 50 adw.
Szylejkowicz Stanisławy, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44
Szymanowaja Ganna, b. Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Szymanowicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168
Szymanowicz Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168
Szymanowicz Pietrowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168
Szymanowicz Tomko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 132 adw.
Szymborowicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21 adw.
Szymko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Szymko, b. Kreuskaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 42 adw.
Szymkowicz Łukasz, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251
Szymkowicz Mikołaj, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Szymkowicz Mikołaj, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Szymkowicz Paweł, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Szymkowicz Sjerafin, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281
Szymkowicz Jakub, b. Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Szymkowicz Jakub, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Szymon, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d., jago dzjadźka jest Stiecko Michałczewicz 100 adw.
Szymon, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 286
Szypiłowicz Grigoriej, b. Mscisłauskaga padłszy. 227
Kolców Miszko, b. Połackaj 220
Szypowicza Andriejewaja, miaszcz. G. Połack 222 adw.
Szyriejkowicz Olech, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Szyrmicz Martyny, b. Pinskaga padłszy. 209
Szyronos Jacko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat -Rud 144; S . 121
Szytajewicz Totusz, t. Abragimawa scjagu 118
Szyszki Daszko, miaszcz. G. Połack 221
Szyszki Miszko, miaszcz. G. Połack 223
Szyszki Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138
Szyszki Fiodor, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Szyszowiec Griszko, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Szkoda Andrzej, b. Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Szkopok Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 149 adw.
Szlepowicz, b. Sudzjareuskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73
Szluticz Jana, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47
Szlachty Miszko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Sznipowicz Ławryn, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234
Szołajda Piotr Andreewicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139 adw.
Szołkowskij Paweł, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Szołomicz Aleksiej, b. Pinskaga padłszy. 211
Szołomicz Iwan, b. Pinskaga padłszy. 211
Szołtoborszczewicza Bortkowaja, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Szołtoborszcz Mis', b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Szomak, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 97 adw.
Szostakowaja, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Szostakowicz Mikołaj, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Szpakowiczy, b. Pinskaga padłszy. 210
Szugaj Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144 adw.
Szudowicza Michajłowaja, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44 adw.
Szukowicz Ławrin, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59
Szukowicz Mikołaj, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 264
Szukowicza Ławrin Pietkowicz, ciwun gandzinski 18
Szukshta Jana, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. I Miedzin-gonskaj wół. Żamojckaj 75 adw., 270
Szułkowicz Rimko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277 adw.
Szulbut, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d., jago brat - Stanisławy 99 adw.
Szumiaticz Tomko, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Szumiatowicz Lenart, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Błazen Sjeńko, 11
Szczasnyj Jurjewicz Ilinicza, gł. Ilinicza Szczasnyj Jurjewicz
Szczepanowicz Pietrowaja, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 136
Szczepanowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 157
Szczyt Mikołaj, 13 adw.
Szczepkin Wsch. M. Szczepkin Wsch. N., S . 40, 45
Szygałycz Sjeńko, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 118 adw.
Szyk Bazar, t. 116
Szyłow Łukjan, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Szymko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64 adw.
Szymko, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Szymkowaja Barbara, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32 adw.
Szymkowicz Adam, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29
Szymkowicz Łukasz, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Szymkowicz Juris, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Szymonowaja, węża dusiciel, b. Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54
Szyraj, b. Ainskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 31
Szembiel Chacjan. Szeńbiel Chot'jan, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d.; dw. 100 adw.; S . 30, 31
http://kdkv.narod.ru
Tłumacznie:Translator Rosyjsko Polski
Strona z 2 Następna >