Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Karwacki // Archiwum aneksy 451 - 630

20.04.2016 11:13
Aneks 451

Problemy adresowe w Krakowie XVIII/XIX w., numeracja ze spisu Poniatowskiego 1790-92 odniesiona do planu senackiego 1805 (Endlera)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

patrz tez Archiwum Narodowe on line:

29/33/0/1.21/1434
Księga miasta stołecznego Krakowa zamykająca imiona wszystkich mieszczan posesyonatów prawo do wotowania na elekcyach mających, kwartałami i numerami ułożona z wyszczególnieniem gatunku posesji WAZNE
1791
str 62


dom 565 Sławetny Walenty Karwacki Rzeźnik mieszczanin krakowski; dziedzic posesji. str 71; 564 Gorski, 566 Jerzy Wiatrowicz

Niestety duże braki nazwisk właścicieli; ostatni dom na Kwartale Rzeźniczym to 628, potem idą przedmieścia, brzegi, grunty, ogrody miasta
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dostępne numeracje domow w Starym Krakowie są zachowana w zestawieniach mieszkańców ujętych:
1) - listy podatkowe
2) - spisy 1790-91
3) - plan senacki Endlera
4) - stara numeracja miejska
5) - nowa numeracja miejska

PROBLEM W TYM, że nie są one adekwatne wzajemnie adekwatne !

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Patrz tez:
Aneks 188 : adresy Karwackich w Krakowie XVII/XVIII w (PROBLEM ZMIAN NUMERACJI DOMÓW)
Aneks 317: Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle z lat (1802-1805) 1807-1808 tak zwany senacki wraz z wykazem realności miasta z początku XIX wieku
Post 54. Adresy Karwackich w Krakowie w XVII/XVIII w

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dostępny online spis mieszkańców parafii woj. krakowskiego i Krakowa z roku 1790-91 zawiera znakomite informacje genealogiczne, numery domów, dane właściciela i jego rodziny, wszystkich lokatorów wg płci oraz wiek każdego z mieszkańców. Sa też imienne wykazu udzielonych w tym roku chrztów, ślubów i pogrzebów w parafii.

Problemem jest ścisła lokalizacja numeracji domów i kamienic wydaje się, że nie jest ona tozsama z ujeda w planie senackim Enderlego z 1802-1805 roku a więc zaledwie 10 lat po spisie mieszkańców. PRAWDOPODOBNIE EDERLE przyjął własny porządek numeracyjny.

Toteż dalszych badań wymagają adresy Karwackich w końcu XVIII wieku.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wg spisu 1790-91 w parafii Bożego Ciała1 – Ratusz
2 - Dom Miejski mieszka Józef Janoszek z rodziną
3 – Dom XX Kanoników mieszka Janusz Bozkiewicz z rodzina (Enderle 3)
4 – pustka XX Kanoników pusty (Enderle 4)
5 – Dom Duchowny Kam. Reg. Mieszka Michał Pyzikowski (Olexinski Enderle)
6 – Dom Miejski mieszka Michał Zytkiewicz z roidzina (Enderle 6)
7 – Dom Miejski mieszka Jan Kanty Grzesiewicz z zoną (Enderle 7)
8 – Dom Jakóba Janoszka z rodzina
9 – Dom Marcina Starczewskiego z rodziną i 2 rodziny najemców mieszkan
10 – Dom Michała Parlinskiego z rodzina i 2 najemcami

11 – Dom Jerzego Zayca z żona Teresą, dziecmi Franciszkiem i Marianna, 2 czeladnikami i 2 służącymi
12 – Dom Stefana Borkowskiego; mieszka rodzina STARSKICH zona , 2 dzieci, 3 czeladników, 2 słuzby
13 – Dom JW. Gieniego Szwayczara – mieszka w nim rodzina Szymona Przesławskiego zoną Teresą , 3 dzieci i 6 słuzby (Enderle 14 Ebli)
14 – KLASZTOR Trynitarzy (Enderle 15)
15 – Dom XX Trynitarzy (Enderle 16)
16 – Dom Pana Karasinskiego ze Stradomia; mieszka w nim Dęguszowski z rodzina oraz 4 innych najemców;(Enderle Grabowskich sukcesorow 17)
17 – Dom Franciszka Czechowskiego z rodzina i 1 rodziny lokatorow
18 – Dom Wojciecha Kowalskiego z rodzina i czeladnikami sluzba (Enderle 19-20; Brama wielicka 21)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

http://www.genealogia.okiem.pl/wykaz.htm wlaściciele domów

86 – Dom ks. Kanonika Sierakowskiego mieszka w nim Franciszek Szwar z Rodziną
87 - Dom XX Kanoników Reg najemcy 3-4 rodziny
88 – Dom Szymona Lassoty mieszka Małg. Stachowska z synem i słuzaca
89 – Dom Szymona Rodkiewicza mieszka Antoni Ruwinski z rodzina
90 –Dom 2-gi Bernarda Siwickiego gdzie mieszka sam z rodzina
91 – Dom Jakóba Baranskiego z najemcam,i

]92 - Dom XX Kanoników Regularnych; mieszka w nim: Andrzej Brozkiewicz z żona Teresą i słuzba Wiktoria Jedrzejkówna, Franciszek Michałowski, 1) najemca Franciszek KLrólicki 2) WALENTY (1747) KARWACKI lat 46/47 i zona FRANCISZKA lat 50/51 z synem MICHAŁEM lat 14/15; 3), 4), 5).
TO CHYBA Zydowska/Józefa/b]


93 - Dom szl. Wisłowskiego
94 – Dom szl. Rzepeckiego
95 – Kamienica Mączynskiego z najemcami (Enderle 119 i 120 LKrakowska ale 99-116 ul Zydowska)
96 - II ga Rzepeckiego kamienica mieszka Jan Jedlinski z zoną
97 – Kamienica Dunicza Szczepana z licznymi najemcami (Enderle 121 Krakowska)
98 – Kamienica Marcina Hallera z najemcami
99 – Kamienica Tagowskiego
100 – Kamienica Siwickiego Pawła (Enderle 125 Krakowska)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wg spisu 1790-91 w parafii Wszystkich SwiętychSTRADOM

1 – Wincent Klemencki z rodzina, lokatorzy Wacławscy i Zabinscy
2 – kilka rodzin Danieckich (Enderle 2)
3 – Marcin Okonski z liczna rodzina
4 – Kacper Liwinski sam
5- Pan Piotr Librowski ze sługa oraz liczna rodzina Jana Kraszewskiego
6 –

7 – Pan Franciszek Brawczynski z rodzina (Enderle 13)
Pan Błazej Dabrowski z rodzina
Pan Andrzej Młynkiewicz z rodzina
Pan Kasper Klembalski z rodzina
Pan Franciszek Rychter z rodzina

8 - Pan Stefan Gąsecki syndyk oraz 7 lokatorów różnych i 3 osoby rodziny Lalikowskich (Enderle 19 Lalikowskich sukcesorzy)

9 – Katarzyna Czałczynska i Jadwiga Skurczynska

10 – Pani Katarzyna Wyszynska lat 55 i Romuald Mikułowski lat 15 i sługa Kunegunda; oraz 7 wieloosobowych rodzin….

11 - (w testamencie podaje nr 17) – dom FRANCISZKA (1750) KARWACKIEGO lat 41 i Rozali lat 47; mnóstwo lokatorów: 1) Michał Lewandowski lat 37, Wojciech Konarzewski lat 47 z zona Katarzyna lat 51 2) P.Wernerowa Barbara wdowa lat 56 z c. Katarzyna 20 i sluga Anna G… lat 30, 3) P. Tomasz Gorecki lat 62 zona Wiktoria lat 41, corka Helena lat 6; 4) Walenty Gołebiowski lat 56, zona Brygida lat 41, Maciej syn 1 rok, Tekla lat 15 i Katarzyna lat 12; 5) P. Joanna Rabczynska wdowa lat 47, Klemens syn 27 lat i Jadwiga corka 19


12 – dom Mikołaj Gli / (Enderle Leonard Galii nr 5 i 6 , 1 i 7 Russecki Karol)); Teresa zona, dzieci Jerzy, Michał, Zofia, Marianna i 2 sługi;

13 – dom Andrzej Hoffman lat 39 z żona Agatą lat 29, syn em Andrzejem lat 9 i córka Agata lat 4; lokatorzy 1) Jakub Zielinski lat 20; Franciszka Stapalska lat 31, córka Teresa lat 12, c. Jozefa lat 7; 2) Pan MARCIN (1768) KARWACKI (chirurg-aptekarz) lat 24, żona Zofia ze Stadnickich lat 27, córka Teresa (1788) lat 4, sługa Marianna lat 28; Jan Lalikowski;


14- P. Kazimierz Matysik
15 – P. Jan Góralski
16 – OO. Bernardynów ( klasztor u Enderle 22)
17 – OO. Misjonarze (klasztor u Enderle 23 i Dom Misjonarzy 24)
18 – P. St. Zerkowski
19 - Tomasz Raczynski
20 – Regina Markiewicz

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wg spisu 1790-91 w parafii NPMUWAGA jest kilka wersji spisu parafii NPM sa rozbieżności pomiędzy nimi

Wg spisu 1790-91 w parafii NPM:

Szukac adresów wg Enderlego

Idac od NPM w ul Grodzka

1 / Endler 14- Kamienica Józefa Bartsha
2 / Endler 15 – Słuzący Antoni
3 – Szara kamienica Zielenskiego kasztelana bieckiego
?
7 / Endler 20 – Kam. Wolfa Franciszka
8 – Kamienica Turyani
9 / Endler 22 – Kamienica Sebastiana Drelikiewicza
10 – Kamienica Koronskiego ?
11/ Endler 24 – Kamienica Filip Władyczynski
12 – kam Piotra Szustra
13 – Kamienica Emanuela Laskiewicza
14 / Endler 27 – Kam. Antoniego Grebla
15 – Kam. Franciszka Szejowskiego
16 – kam Heleny Studzienskiej
17 / Endler 30 – kam Wojciecha Marczewskiego
18 – kam Wojc. Wielgodzienskiego
19 – kam Dominika Chełpinskiego
20 – kam Macieja Andzlikiewicza

34 – klasztorek Dominikanie od 1818 Józef Leszczynski
35 – szpital wdow od 1818 Józef Leszczynski
37 – kam sukcesorow Miklaszewskich
38/ Endler 52 – szpital 2 wdow
39 / Endler 53– kam Bractwa Milosierdzia (Stolarska/Sienna)
40 – kam sukc. Czekajskich
41 – kam Bractwa Milosierdzia Zbawiciela
42 / Endler 56– kam. XX Mansjonarzy tegoz kościoła
43/ Endler 55 – Wikariuszowie kościoła NPM
44 – kamienica na tymze cmentarzu NPM
45 - … chorych sw. Barbary
46 – Szkoła kościoła NPM (Sienna/Stolarska)
47 – kam XX Baltorystów
48/49/50/51 / Endler 62 do 76 – kam. OO Dominikanów

????????

170 – kam Julia Giepiestowa z wnukiem
171 – Kam Czecha
172 – kam Michała Odmana
173 – kam Jana Goyllera / Poyllera
174 – kam. Golliba Cypera
175 – Bractwa Miłosierdzia
176 – kam Jana Stancla
177 – kam Agnieszki Orlczewskiej ?
178 - kam Franciszka Dzianotego
179 – kam Jozefa Kubeckiego
180 – kam Branickiej hetmanowej
181 – kam Ant Fesmandla / Tesmandla
182 – kam Baltazera Hellera
183 – kam Wodzickiego starosty be..
184 – kam. Zapisana ludności…
185- kam Kajetana Sobiniowskiego
186 – kam Michała Janiszewskiego
187 – kam Walentego Laickiego
188 – kam dziedziczna Michała Grabowskiego starosta ciechanowski – KWARTAŁ GRODZKI
189 – kam XX Massalskich
190
191 – kam X Przyrębskiego
192- kam Kacpra Meciszewskiego
193 – kam W. Zielinskiego
194 – kam Antoniego Kozli
195 – kam Franciszka Ryskowskiego
196 – kam W. Pobuchowskiego
197 ?
198 – kam W. Bobrowskiego
199 – kam XX karmelitów z Bielan (Gołebia 6 ?)
200 - kam Jana Lexickiego / Lekszyckiego
201 – kam Konopki / Sroczynskiego
202 – kam Ankwicza kasztelana
203 – kam Glixelego Sebastiana
204 – kam Lanckoronskiego
205 – kam Józefa Wielowiejskiego
206 – kam F/Teyzmandla
207 – kam Franciszka Wilanta
208- kam Elzbiety Szayterowej wdowy
209 – kam Aleksandra Szembeka
210 – kam Wincentego Laskiewicza
ULICA WISLNA
211 – Franciszka Szczepanowskiego
212/213 kam Marcina Bednarskiego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Parafia sw. Szczepana str 1197
PARAFIA sw. Szczepana


(Karta 41)
325 kam. Wawrzyniec Liaayzewski str 1211 par Szczepana
326 kam Jan Jurkiwicz str 1211
327 kam Piotr Witkowski str 1211
328 kam Wawrzyniec Jagielski str 1211
329 kam Marian Wisniowski str 1211
330 kam Paweł Michalski str 1212
331 kam Maciej Gajewski jw.
332 kam Antoni Ledzwinski jw
…….
343 Tadeusz Watorowicz par Szczepana jw.
344 Wojciech Szymczykiewicz jw.
345 Kunegunda Mierzwinska jw.
346 Krzysztof Łagowski jw.
347 Jakub Kuropatwinski jw.
349 Wuncenty Dzianetty jw
364 Norbert Mazurkiewicz jw.
365 Bartłomiej Betkowski jw
366 Sebastyan Krawczynski
367 Jerzy Nowakowski

Cd Przedmiescia Krupniki i Garbary

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

cdn NPM

????????

Str 437
ULICA SWIECKA II spis str 646
272 – kam. Jana Piasteckiego
273 – kam Jana Jastrzebskiego
274 – kam Milosierdzia
275 – kam Heleny Zelechowskiej
275 – kam Doninowej Zofii
276 – kam J. Lipnickiego
276 – Dununowej starosciny zatorskiej str
277 – kam Jana Lipnickiego
278 – kam Przebendowskiego starosty Soleckiego
278 – kam Likowej str 1044
279 – kam starosciny krakowskiej str 1045

????????

282 KWARTAŁ GANCARSKI bursa lekarska UCZNIOWIE CHIRURGII

283 – kam Mateusza Kryszkiera
284 (Enderle 11) – dom w jatkach piekarskich
(Enderle 9) Dom w rybnych jatkach
Dom w śledziowych jatkach

285 – kam Sendykowska
286 SUKIENNICE
287 / Enderle 8) WAGA MIEJSKA mniejsza
288 Smodrus
289 Kamienica miejska
290 / Enderle 8) Waga miejska
291 / Enderle 1) RATUSZ KRAK|OWSKI
292 Dom wielo rzady

????????

301 kam Jozefa Nowakowskiego
302 kam Dunina starosty zatorskiego
303 kam Salomei Dabrowskiej / Tuxiewicza ? str 1050
304 / Endler 352-53kam Franciszka Lewinskiego
305 / Endler 355 kam Jana Glogiera
306 / Endler 356 Gronerowa /kam Winklera
305 kam Senderkowskiego
307 kam Antoniego Gronera
308 kam niegdyś XX Massalskich
309 / Endler 357/58. kam Kluszewskiego starosty

????????

315 kam Franciszek Petrzyna str 1211
ULICA SZCZEPANSKA
317 kam Jana Zeydlera
318 kam Jendrzeja Wilczynskiego
319 kam jana Bartosiewicza
320 kam Józefa Hectzgerna
321 kam Ignacego Mierzeiowskiego
322 kam Morsztyna szambelana
323 kam Wojciecha Maczynskiego
324 kam jana Pugeta starosty duninowskiego
325. kam Andrzja Orgala Zawadzkiego
326 kam Cechu szewskiego
327 kam Wojciecha Głabskiego
328 kam Kunegundy Sroczynskiej mnóstwo lokatorow
329 kam Jakuba Białeckiego
330 kam Szembeka
? ????????

335 kam Marianna Jaworska
336 kam Jendrzej Planowski LANOSA ? str 1057
337 kam Piotra Luczkiewica
338 kam Wadowskiej wdowy
339 kam Jendrzeja Gielowica i corki Lucji
340 / Endler 392 kam Antoniego Obrebskiego
341 kam Szpitala sw. Ducha koniec strona 461
342/ Endler 394 kam jozefa Izdebskiego

cdn NPM

343 kam bartlomieja Mydalskiego
344 kam Mikołaja Kosinskiego
346 Teresa Wegrzynowicz
347 kam franciszka Badyniego
348 kam Agnieszki Cykuszewskiej ? z c. Tekla
349 kam Tuszynskiego Stanisława
350 kam Jana Heifzlera
351 kam Antoni Gruszecki
352 kam Katarzyna Muraszewska
353 kam Meraszowskiego
354 kam Andrzeja Kichczewskiego
355 kam Marcina Ruszkienicza
356 kam Tomasza Czerneckiego..
357 kam Marcina Szymanskiego

stop 469
cdn NPM

358 / Endler 410 Klasztor reformatów
359 Domek Sieieckiego
360 Kam Jozefa Kmiecinskiego
361 Dom Wincentego Dabrowskiego
362 Dom Waclawa Bałuckiego
363 Dom Macieja Manieckiego
364 Dom Raczkowskiego
365 Dom Bernarda Ziębinskiego
366 Dom Wojciecha Trzcinskiego mnóstwo mieszkancow
367 Dom Tomasza Palaszoskiego
368 Kamienica jw.,
369/ Endler 420 - Konwent sw, Marka
370 kam. Małgorzata Schawinska
371 kam p Przybilskiego
372 / Endler 423 - kam franciszka szaura
373 kam Agnieszki jaworski
374 kam Jendrzeja Stanoskiego
375 dom Tomasza Kopaninskiego
376 dom Konstancji Steyzanowy
Bez numeru dom Jana Zabinskiego kaprala
Bez numeru dom Jana Glodenskiego
378 dom Piotra Urbanskiego
379 kamienica Augustyna Helmonda
379/80/81 CHELMONT
380 ?
381lub 382 kamienica Macieja Kuropa,,,
383 kam. Rozali Jawo..ckiej
384 kam Torperki
385 kam jana Chlipatki
386 kam Grzegorza Markiewicza KWARTAŁ SLAWKOWSKi mieszka B. de Geoffrey….
387 kam Domine Borka
388/89 Wielopolskich starosty lanckoronskiego
389 kam Lanckoronski
390 kam Wodzickiego Kasztelana
391 kam Gostkowskiego
392 kam Ant Klopanskiego
393 kam Jozefa Kuczerowicza
394 kam jozefa Bosnowicza
395 kam OLBROMSKIEJ starościny
396 kam Filipa Wośniakowskioego
397 i 398 kam Florkowskiego
399 kam Walentego Barstcha
400 kam Jana Tuszki
401 kam Wojciecha Tuszki
402 kam Macieja Barstcha
403 kam Starowiejskiego
404 kam Miroszewskiego
405 kam Jana Poszmana
406 kam Sniadecki Jan z synem

Kwartał III NPM str 1087
407 klasztor XX Bazylianów
408 kam starościny Olbromskiej
409 kam Maszowskiego
410 kam ? Jacek Bykowski
411 kam sukc Baierowskich
412 kam Michał Piatkowski
413 kam Otwinowskiego
414 kam Kołłataja KWARTAŁ SŁAWKOWSKI
415 ?
416 klasztor Bonifratrów
416/417 / Enderle 469 OO. Bonifratrów
418 kam Agnieszki Fiałkowski
419 kam Bal;cera Trzcinskiego
420 kam Jedrzeja Cykowskiego
421 kam Musiałowicza

????????
424 kam margrabiny Wielopolskiej

424 – margrabiny Wielopolskiej
425 / Endler 498 ?- kam Jana Ulrycha
426 kam Franciszka Wróblewskiego
427 / Endler 496 – Józefa Kirchmeira
428 / Endler 495 - – kam Józefa Sobieniowskiego
429 – J. Schastera
429 kam Jana Schastera
430 / Endler 491 i 493 kam Wytyszkiewicza
431 kam Sebastiana Masiewicza
432 kam Baiera Macieia
433 kam Wodzickiego starosty grzybowskiego (Pałac)
434 klasztor PP Prezentek

????????
cdn NPM

442 kam Antoniego Gegenbaura
443 kam Antoniego Gaworskiego
444/445 też – kasztelanowej Dembowskiej

Enderle 476 KLASZTOR XX Pijarów
Enderle 477 Zbrojownia miejska

CZESC IV NPM str 1113

Domki pod Murem
445 dom katarzyny Cieslikowej / Cieslikiewicza
446 / Endler 479 dom Mateusza Leistera / Laistera
447 dom Bart Kpiasinskiego / Kopiaszynskiego
447 – kamienica Kasperego mieszka X., Kazimierz Czartoryski (pałac chwalibogowskich ?)

????????

452 –kam Karola Tacza / Tacla mieszka Rottmundowa KWART RZEZNICZY
453 – kam Julianny Klimkowej / Kosinskiego
454 – kam Piotra Waynera / Wagnera Waygnera
455 – kam Jana Rynasa / Kinasta
456 – kam Agnieszki Zaleskiej / Wielowieyskich
457 – kam Jakuba Wyckowskiego /Więckowskiego
458 – kam Wojciecha Bafy.. dużo lokatorów / Bractwa Miłosierdzia
459 – kam Szymanskiego – dużo lokatorów
460 – kam Jozefa SZTATLERA / Hahlera – dużo lokatorow
461- kam Joachima /J acka Morsztyna – dużo l;okatorów
462 – kam Andrzeja Morbitzera – dużo lokat
463 – kam Mikołaja Kordy – dużo lok
464 – kam j. Cyrcha – dużo lok.

464 – Mirosławskiego starosty będzińskiego ; lokatorzy: Jacek Drozsżewicz lat 70 i zona Katarzyna lat 63 i służaca KATARZYNA (1775) KARWACKA lat 16

465 – kam Bened. Kubeckiego 0
466 – kam Jana Zeillera dużo lokat
467 kam Karola Kustoskiego
468 kam Kozłowskiego
469 kam Jana Kozłowskiego
470 kam Walentego Zielenskiego
471 kam Jakuba Sen….
472 kam Jana Jelonka

473 kam Andrzeja Kowalskiego / vel Strauzowska KWARTAŁ RZEZNICZY mieszka wdowa Strauzowska
474 kam Panstwa Nenckich /’ Nuckich
475 kam Jana Sztumera
476 kam kupiecka mieszka Wolska.. Piekosinski mnóstwo lokatorów

477 kam Agnieszka Choroszewiczowa

KONIEC KWARTAŁU III strona 1111

478 kam Ignacego Laskiewicza
479 kam Karola Kiersterna / dziedziczna Kirszteina KWARTAL RZEZNICZY
480 kam jana Paluszynskiego
481 kam Rafala Czerwiakowskiego
482 kam Katarzyna Szostakiewicz
483 kam Ant Szyyskiego mnóstwo lokatorow
484 kam Józefa łabundzinskiego
485 kam Michała Zawalskiego
486 kam Kolendowicza mnóstwo lok
487 kam Franciszka Kronpaltrza
488 kam Ignacego Hutlara
489 kam Stanisława Paczkowskiego
490 kam Lipnickiego

????????

Stop str 529

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

cdn NPM

521 kam Jordanów
522 kam sukcesorów Bobroskich dużo lokat
523 kam Reginy Fluczkawieczowej / Haczkiewiczowej dużo lokat
524 kam Niewięścianskiego
525 kam Panien Prezentek mnóstwo lokatorów
526 kam cechu krawieckiego
527 kam Elerta

cdn NPM

521 – Kamienica Jordanów
525 – PP. Prezentek (569 u Edlera)
526 – cechu krawieckiego
527 – Elert tez strona tez strona 1120
528 – klasztor karmelitów sw. Tomasza (565 u Edlera)
529 – kam Jana Grzybowskiego
530 – kam Walentego Lichockiego sukcesorzy
531 – kam Salomei Lichockiej
532 – sendyka Lichockiego
Lub nr 476 tył kamienicy konggacji kupieckiej
533 kam Leonarda Kiełczewskiego
534 – kam sukcesorów Badurskich
535 – kam spowiednikow nowej fundacji
536 – kam Karola Kryskiera
537 – kam Franciszka Grzyboskiego dużo lokatorow
538 – kam Karola Wochowskiego
539 – kam Stanisława Piatkoskiego
Bez numeru kam sukcesorów Dziedzickich
540 – kam Anny Dziedzicki
541 – kamienica Kurdwanowskich mnóstwo lokatorów
542 – dom SZALONYCH ! (Enderle 609) Szpitalna 13
543 - kam Lichockiego 1 osoba
544 – kam jana Frystackiego
545 – kam Miejska mnóstwo lokatorów na 2 stronach tez str 1127

cdn NPM

553 – dworek Archiprezbitera
?
555 – dworek Wodzickiego (Enderle 613) obecnie Tomasza 32/34
556 – dom Bart. Machayskiego
BASZTA Filip Szczytnicki
557 – dom Marcina Prochoskiego
558 Dom Jedrzeja Ochedrowicza
BASZTA zolnierz regimentu Wodzickiego

561 – kam Kirchmaiera
561 – kamienica Kirchmaiera (Enderle 614.Tomasza 35/ Krzyza 13)
562 ? (Enderle 615, Krzyza 11)

563 – Kamienica JP Toryani wdowy w arendzie Sław. Górskiego (Enderle 616, Krzyza 10)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

cdn NPM

Korekta w adresach

UL KRZYŻA

564 – kam Jana Gorskiego
564 – kamienica sław. Jana Górskiego i żony Apolonii z córkami Zuzanną, Katarzyną, Joanną oraz 2 pannami dla edukacji i 2 służby – Tomasza 33 /Krzyza 12 (Enderle 617

565 – kam Walentego Karwackiego
565 – Kamienica Sławetnego WALENTY (1750) KARWACKI (starszy cechu rzeźniczego) lat 41; zona Magdalena (1761) lat 30, dzieci Franciszek lat 12, Agnieszka lat 0, Brygida lat 4, Salomea ¼ i sługa Jan Karwacki lat 18; lokatorzy: 1) Jan Sikorskiego lat 36, zona Anna lat 20, dzieci Kasper, Marianna; 2) Rozalia Nowakowic – obecnie Tomasza 31 / dawniej Caritas (Enderle 618 /566 – Kamienica Jerzego Wiatrowicza (Enderle 619) obecnie Tomasza 29 (sushi)– dużo lokatorów

567 …. Kam Jana Graboskiego Tomasza 27 (jubiler) (Enderle 620)

568 ……Kam jw. Tomasza 25/plomba (Enderle 621)

569 – ( Tomasza 23/Szpitalna 9 - Enderle 622) Kamienica 569 Pana Józefa Dudkiewicza i jego żony Rozali, w której mieszkają: 1) Grzegorz Ziemski, Jadwiga Zarabszczanka, Maria Krzykowna; 2) GRZEGORZ (1741) KARWACKI lat 50 i żona MAGDALENA (1730) lat 61; 3) Konstanty Kostecki ze sługą Zuzanna Parkowną - obecnie Tomasza 23


sl1770 -GRZEGORZ KARWACKI (ur. ok. 1741) i Magdalena ur 1730/ 1790/91 Szpitalna dom 563 dom Dutkiewicza
569 druga Dudkiewicza
sl1770 -GRZEGORZ KARWACKI (ur. ok. 1741) i Magdalena ur 1730/ 1790/91 Szpitalna dom 563 dom Dutkiewicza

cdn NPM

ULICA SZPITALNA

Kolejne domy/kamienice w spisie to:
570 - Obermanowy ( Szpitalna 5 – Enderle 623)
571 – Kamienica OO. Dominikanów ( Szpitalna 3 – Enderle 624)
572 – Kamienica Wawrzenca Jędrzejewskiego (Ederle 640 Mikołajska 32) –
573 i 574 – Kamienice OO. Dominikanów z mnóstwem lokatorów (Mikołajska 30 i 28 ; Enderle 639 i 638) mnóstwo lokatorów
575 kam Franciszka Gadomskiego
576 – kam sukc Kaszewicza
577 – kam Pawła Adamskiego
578 - kam Kazimierza W…. ?
579 – kam Jana Kuchunskiego
580 / Endler 46,47,48 – klasztor Dominikanek

581 – KAMIENICA PRZED KLASZTOREM, (Enderle 643, Mikołajska 19)
582 – dom Błażeja Szatankiewicza (Ederle 644, Mikołajska 17)
583 – kam Marka Filipkowicza (Mikołajska 15 ; Enderle 645 Marcin Filipkiewicz)
584 – kam Jozefa Staydela
585/586 - kamienice Agnieszka Puckiewiczowa
587 – kam Jozefa Pnowskiego
588 – kam, Jozefa Strozeckiego
589 – kam sukc. Mireckiego
589 – kam sukcesorów Mireckiego
590 – kam XX CHEBDOWSKICH obecnie ul. Krzyza 5
591 – kam Jakuba Styrkowskiego
592 – kam jw. pusta
593/4 kam Michała Wotowskiego
595 – kam Ignacego Pucka
596 – kam sukc. Waryskich KWARTAL RZEZNICZY
597 – kam sukc. Banasiewiczów
598 – kam Szymona Ziobrowskiego
599 – kam Wojciecha Skorczynskiego
600 – kam Romiszowskiego
601 – kam Bez numeru kam. Romanowskiego mnóstwo lokatorów
602 – kam Szymona Orlickiego
603 – kam Ant Fachinttego
604 – kam spowiednikow dawnej fundacji
605 - kam Mateusza Sikorskiego
606 – SZPITAL dla żołnierzy (591 Ederle)
607 – dom Kantego Kuszewicza
608 – dom miejski
Dom bez numeru Jedrzeja Lewandoskiego
609 – dom Wojciecha Graboskiego
610 – dom Leopolda Czerneckiego
BASZTA WIELKA
611 – dom jana Błonskiego
612 – dom Grzegorza Więcłaskiego
613 – dom Grzegorza Strońskiego
614 – dom michala Dantzygiera
615 – dom katarzyny Pałaszoski
617 – dom sebastiana Kamienskiego
618 – dom Kazimierza Bieloskiego
Bez numeru dom Maciej Bajero lub nr 435
619 – kam kianskiego
620 - kam sukc. Slajfoskich
621 – kam szpitala sw. Ducha
622 – kam Jana Kaufmanna
623 – kam Magdaleny Florkoskiej
624 – kam michała Wachowicza
625 – kam Jozefa Walkanoskiego
626 - kam Stan. Zawadzkiego tez strona 1151,
Koniec str 960 potem Bronowice od str 963

Str 981 ponownioe NPM chrzty sluby zgony

Enderle 652 - kamienica nob. KARWACKIEGO Augustyna (652 Enderle)


Enderle 657 – zgorzał
Enderle 658
Enderle 659
Enderle 660
Enderle 661 BASZTA Prochowa III

Enderle 662 - KARWACKICH (661 baszta/662 dom Ederle) Góreckich do zburzenia; Uwaga: 5.VIII.1779 JAN KARWACKI - do zburzenia chrzestnym Dominika Michała Bałuckiego……


Enderle 663 - Bałuckich (663) do zburzenia
Enderle 664 Ciepelskich

BRAMA NOWA

Enderle 666 zburzona
Enderle 667 zburzona
Enderle 668 zburzona

po stronie spisu 1157 JUŻ PARAFIA sw. Mikołaja

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wg spisu 1790-91 w parafii sw. Floriana

39
40
41
42 Dom Lubowieckiego ma klika kamienic
43 – Dom JAN (1744) KARWACKI lat 56 zona Katarzyna (1747) z Baranowskich lat 53 i sługa Katarzyna Pałacka lat 60
44 – Dom szl.Stanoskiego
45- kamienica Boguskiego
46 – dom Myszkowskich
47 – dom Wojtyszkiewicza

123 – Dom Marcina Kiliana i zony Marianny; lokatorzy : 1) BALCER 1760 KARWACKI )starszy cechu ślusarskiego, rodem z Wolbromia) lat 31, żona Salomea lat 24, syn Jan lat 4, c. Katarzyna lat 6, c. Agata lat 2; 2) Antoni Telodzieński, 3) Wojciech Kucieński z rodziną.

124 – dworek JW. Starosty Krakowskiego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UWAGA 12/13 kwiecień 2017
z konsultacji z v-dyr. ANK dr. Kamilą Follprecht:

1) "w staropolskim Krakowie podatki zbierano czyli sporządzano spisy z których
my teraz korzystamy kwartałami (4) po których w miarę ustalona trasa chodził
urzędnik - podane tam liczby to na pewno nie są numery domów tylko pozycje
spisów. Numery domów pojawiają się w spisach z lat 90. XVIII w. dopiero
(jest kilka sporządzonych wówczas spisów) i one dopiero maja jakoś tam
korelacje z późniejszą numeracja domów. Ale w większości przypadków z pewnym
nakładem sil udaje sie te numery domów ustalić"


2) - Księża Hebdowscy to św. Krzyża 5
= Pankraczowska to Szpitalna 24 / od 1900 bożnica/dom modlitwy po 1945 cerkiew prawosławna
trzeba bowiem pamiętać, że czasem liczba kamienic w pierzei ulic się zmieniała bo były łączone, czasem
nawet po kilka


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na stronie Archiwum Narodowego w Krakowie (online) ukazały się ostatnio znakomite teki Schneidera
z listami nieruchomości / nazwiskami właścicieli w Krakowie i jego przedmieściach na przełomie XVIII/XIX wieku ( sa tez inne miasta Polski)

29/684 Teki Antoniego Schneidra Nowość!

29/684/0/1/1868 Materiały do encyklopedii krajoznawczej Galicji Antoniego Schneidra, hasła: Kraków miasto. Wykazy kwaterowego z lat 1797–1806 1773-1877 381
29/684/0/1/1869 Materiały do encyklopedii krajoznawczej Galicji Antoniego Schneidra, hasła: Kraków – Kazimierz. Wykazy kwaterowego z lat 1808–1809 1773-1877 275
29/684/0/1/1870 Materiały do encyklopedii krajoznawczej Galicji Antoniego Schneidra, hasła: Kraków – Kleparz. Wykazy kwaterowego z lat 1808–1809 1773-1877 447
29/684/0/1/1871 Materiały do encyklopedii krajoznawczej Galicji Antoniego Schneidra, hasła: Kraków – przedmieścia: Piasek, Dąbie, Grzegórzki, Olsza, Piaski. Wykazy kwaterowego z lat 1798–1806. 1773-1877 159

Odpowiedzi (188)

Strona z 10 Następna >
21.04.2016 10:24
Aneks 452

MARCIN i TOMASZ KARWACCY bracia w Jędrzejowie 1790/2


W spisie mieszkańców 1790-1791 podklasztorza cysterskiego w Jędrzejowie, w ostatniej pozycji
Nr 23 jest zapisany Pan (1768) MARCIN KARWACKI lat 24
- (1771) Zofia żona lat 20
- (1788) Teresa córka lat 4
- (1774)Tomasz Karwacki – brat lat 17,

Brat Tomasz ????? NOWA ZAGADKA ! Stanisław i Marianna Karwaccy mieli więc: Marcina 1768, Teresę 1770, Tomasza 1774 .....?
A więc zaraz po zdobyciu uprawnień magistra chirurga (1788) Marcin Karwacki osiada w Jędrzejowie przy Klasztorze Cystersów. Z czasem na 30 lat prowadzi aptekę w Rynku 5.

A więc zaraz po zdobyciu w 1788 roku uprawnien magistra chirurga Marcin Karwacki osiada w Jędrzejowie przy Klasztorze Cystersów. Z czasem na 30 lat prowadzi aptekę w rynku 5.

xxxxxxxxxxxx

Na osiedlu klasztornym mieszka wówczas 79 mężczyzn i 90 kobiet. Natomiast w samym Klasztorze 63 osoby; w tym 32 ojców i braci cystersów, 31 osób świeckich na służbie w zakonie ( 7 ubogich rezydentów), wśród nich jest tez:
MACIEJ CIECHANOWSKI Aptekarz lat 26
MAREK GŁUSZECKI Laborant w Aptece lat 26.
W tym więc momencie Marcin Karwacki ni mógł prowadzuć apteki klasztornej, może praktykował jako chirurg w klasztorze, ale w Jędrzejowie żył jeszcze chirurg Wodecki zmarł w 1797 roku.

A więc zaraz po zdobyciu w 1788 roku uprawnień magistra chirurga Marcin Karwacki osiada w Jędrzejowie przy Klasztorze Cystersów. Z czasem na 30 lat prowadzi aptekę w rynku 5, po pożarze w 1800…..bo już w 1808 (ślub córki Teresy) jest tutaj aptekarzem.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Magister chirurgii MARCIN s. Stanisława KARWACKI w cechu każmierskim:

Sesja środa 11 lipca 1787 SŁAWTNY MARCIN KARWACKI mieszczanin kazimierski (od 1785 roku patrz wyżej przyhecie prawa kazimierskiego) pragnie być wspólkolegą naszym, uczynił nam przy prośbie odbytej oświadczenie na Wspólbrata przy Prawazch naszych mogłbyc umieszczony. Czego mu zapowiadamy nierychło, ale przyznało tylko, aby listy terminu swojego, tak pryncypalskiego jak i towarzyskiego prezentował, że jest w pełni wytrenowany, to w najkrótszym czasie Go……

Sesja 24 grudzień 1787 .. Bedąc wokowany PAN KARWACKIm dlaczego MAGISTRACJI NIE CZYNI prawu naszemu duże szkody czyni… MARCIN KARWACJKI prosi o przyjecie go na suche dni….. z uwagi na Oyca yego zmarłego, który był naszym współbratem pozwalamy na suchednie po roku iednym… Tenze Stanisław (błąd Marcin) Karwacki zobowiązuje się płacic suchednioer na kwartał po 4 złote, a po roku ma się do zadość MAGISTERIUM uczynienia.
Zobowiązanie podpisał Marcin Karwacki

Sesja 10 lipiec 1788
Po roku MARCIN KARWACKI ponownie wezwany na 17 wrzesien na egzamin magisterski (?)

Sesja 2 wrzesień 1788 strona 82
Sławetny Marcin Karwacki mając sobie komunikować punkty od Zgromadzenia podług przepisu prawa do zdolności swojej profesji chirurgicznej ten podług ordynacji zgromadzenia zadość uczynił. PRZETO ZGROMADZENIE za zdatnego aspiranta będzie go uznawac. Tenze Karwacki listy terminowe swego i kollaterne i kolwoletne Zgromadzeniu okazał i złożył.

Sesja 3 maj 1791 / strona 97
Marcin Karwacki sygnuje rachunek starszych. OSTATNI ZAPIS KARWACKICH W TEJ KSIEDZE !

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wkrótce nowy etap życia MARCINA KARWACKIEGO aptekarza w Jędrzejowie (przed ślubem córki urodzonej jeszcze w Krakowie 1788, ale ślub z Dominkiem Franckim już Jędrzejowie 1808) – w domu obecnie, lewej części kompleksu Muzeum Przypkowskich.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kim był brat TOMASZ KARWACKI ur ok 1774 ?
Faktycznie bratem, synem Stanisława i Marianny Karwackich ?

WCZESNIEJ :

TOMASZ KARWACKI był studentem Akademii Krakowskiej :
Przeglądnięte ostatnio Albumy przyjęć na Uniwersytet Krakowskich w latach 1400-1643 oraz 1720 – 1780 wskazują na podejmowanie studiów w tej uczelni przez sporą grupę Karwackich.
1471 NICOLUS . s. Pauli de Carwacz / MIKOŁAJ syn Pawła z Karwacza k.
Przasnysza w diec. Płockiej ...
1517 TOMASZ syn Andrzeja z Karwacza

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tomasz Karwacki był BOJARZYNEM Wisniowieckiego na przełomie XVI/XVII w na Podolu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RODZINA TOMASZA KARWACKIEGO NPM
1660 TOMASZ KARWACKI/ Korvacki płaci pogłowne 1699-1700w w kam. 398 (ul. Żydowska potem św.Tomasza 8 tam gdzie hostel i stara kuchnia));
czyli oprócz JANA KARWACKIEGO już dojrzałymi ludźmi urodzonymi (gdzie ????) w II połowie XVII wieku są KATARZYNA KARWACKA i TOMASZ KARWACKI.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TOMASZEM był na Kazimierzu syn Walentego i Franciszki
Ur 1771 – u Bożego Ciała 14 XII. 1771 TOMASZ KARWACKI syn Walentego i Franciszki; chrzestni: Tomasz Baranski i Teresa Mozyczynska;
Zmarł1772 – u Bożego Ciała 12 luty 1772 TOMASZ KARWACKI 2 lata; syn WALENTEGO I FRANCISZKI KARWACKICH
24.04.2016 11:28
Aneks 453

Aneks 453: starsze korzenie gniazda Bukaczowce (korekta 24 kwiec 2016 ) patrz tez aneks 318


1640/50 JAN KARWACKI z Jaworowa i Katarzyna z Zurawna
1670sl 3 1670 styczeń 25 1 Jan Karwacki z Jaworowa na S od Niemirowa )(jest tez Jaworow stanisławowski) / & Katarzyna z Zurawna / m. Stryjem a Bursztynem; Niemirów / 10 km na N od Jaworowa


1670/80 PIOTR KARWACKI & Jadwiga z Zurowa stanisławowskiego; prawdopodobnie syn Jana Karwackiego z Jaworowa i Katarzyny z Zurawna
Bukaczowce 1696 40 1696ur 0 Zofia Karwacki córka Piotr Jadwiga Żurów / między Żydaczowem a Bursztynem


1710 STANISŁAW KARWACKI & Marianna
Bukaczowce 1733 20 1733ur 0 Lucam Karwacki Stanislao Marianna Bukaczowce

1715 WOJCIECH KARWACKI
1715-1755 Bukaczowce 1755zg 4 1755 0 Adalbertus Karwacki lat 40 Bukaczowce

1738 WOJCIECH KARWACKI & Anna
1738-1795 Bukaczowce 1795zg 5 1795 0 Adalbertus lat 57 Karwacki Bukaczowce
Bukaczowce 1763 9 1763ur 0 Franciscum Karwacki Adalberti Anna Bukaczowce
1763-1818 Bukaczowce 1818zg 8 1818 0 Franciscus lat 55 Karwacki Bukaczowce

1738 WOJCIECH KARWACKI & Katarzyna
Bukaczowce 1778 2 1778ur 0 Andream Karwacki Adalberti Catharina Bukaczowce
Bukaczowce 1778 3 1778ur 0 Andreas Karwacki Adalbertus Catharina Bukaczowce
1780-1794 Bukaczowce 1794zg 7 1794 0 Andreas lat 14 Karwacki Adalberti Bukaczowce

1760 WOJCIECH KARWACKI & Marianna
Bukaczowce 1784 31 1784ur 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
1784-1785 Bukaczowce 1785zg 18 1785 0 Thomas 1 rok Karwacki Bukaczowce
Bukaczowce 1786 8 1786ur 0 Casimirus Karwacki Adalbertus Maryanna Bukaczowce
Bukaczowce 1788 6 1788ur 0 Bartholomeus Karwacki Adalbertus Maryanna Bukaczowce
Bukaczowce 1790 19 1790ur 0 Laurentius Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
Bukaczowce 1793 32 1793ur 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce

1763-1818 FRANCISZEK KARWACKI s. Wojciecha 1738 i Anny & Marianna
Bukaczowce 1794 15 1794ur 0 Josephus Karwacki Franciscus Marianna Bukaczowce
Bukaczowce 1799 1 1799ur 0 Adalberto Karwacki Franciscus Francisca Bukaczowce
1805-1834 Bukaczowce 1834zg 6 1834 0 Adalbertus lat 30 Karwacki Franciscii Mariana Lipowa Bukaczowce

1788 BARTLOMIEJ KARWACKI syn Wojciecha 1760 i Marianny & Apolonia Zamorska
Bukaczowce 1820 14 1820ur 0 Joanes Karwacki Bartholomeus Apolonia Zamoroka Bukaczowce

1786 KAZIMIERZ KARWACKI syn Wojciecha 1760 i Marianny & Anna Szabaturiwa
Bukaczowce 1822 36 1822ur 0 Wincentius Karwacki Casimirus Anna Szabaturowa Bukaczowce

1800 JÓZEF KARWACKI & Rosalia Zeeman
1825slub 5 1825 Josephus Karwacki Pankow & Rosalia Zeeman Tarłowa Bukaczowce
Bukaczowce 1826 24 1826ur 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeemann Bukaczowce
Bukaczowce 1826 25 1826ur 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeeman Bukaczowce
1827-1827 Bukaczowce 1827zg 14 1827 0 Nicolaus Karwacki Josephi Rosalia Zeemann Bukaczowce
1827-1827 Bukaczowce 1827zg 15 1827 0 Nicolaus 3 mies Karwacki Josephi Rosalia Zeeman Bukaczowce
24.04.2016 21:32
Aneks 454

Gniazdo ZDZIWÓJ k. Chorzel
(Warmia-Mazowsze)


MIASTO JANOWO - Zdziwój 5/6 km na NW od Chorzeli
1787 JAN KARWACKI & Marianna Sniadowska z MIASTA JANOWO
1821 3 1821 70 ur Ignacy Karwacki Jan lat 34 rolnik Marianna Sniadowska MIASTO Janowo
1843 2 1843 20sl Ignacy lat 22 Karwacki Syn Jana i Marianny Sniadowska – rolnicy & Barbara Pisarska c. piotra i katarzyny Małkowska Miasto Janowo

1780 ? MACIEJ KARWACKI z Brnowa w par. dzierzgowskiej. Zmarły W Grzebsku 5 km na NW od Dzierzgowa & Marianna Brzyżniak zm w Starej wsi
1817 STANISŁAW KARWACKI & Marianna Sylwestrzak
1817 3 1817-1861 39zg Stanisław lat 44 ze Zdziwoja Karwacki Józef Marianna Janowo Zdziwój
1853 7 1853 19sl Stanisław Karwacki ur w Brnowie w par. Dzierzgowskieji w Zdziwoju na słuzbie Syn Macieja zma. W Grzbsku wsi koscielnej i Marianny Brzyzniak zmarłej w Starej wsi & Marianna Sylwestrzak c. Wojciecha i Tekli Wiśniewska Janowo Zdziwój
1857 1 1857 67 ur Franciszka Karwacka Stanisław Marianna Sylwestrzak Janowo Zdziw
1857 1 1857-1904 74zg Franciszka lat 47 ze Zdziwója Karwacka Stanisław Marianna Sylwestrzak Janowo Zdziwój
1859 4 1859 96 ur Marianna Karwacka Stanisław Marianna Sylwestrzak Janowo Zdziw
1861 3 1861 93 ur Józefa Karwacka Stanisław Marianna Wiśniewska Janowo Zdziw

1863 JÓZEFA KARWACKA Stanisławowa Chojnacka
1891 2 1891 4sl Stanisław lat 19 z Wólki Chojnacki s. Andrzeja i Anny Łazicka & Józefa lat 28 z Zdziwója Karwacka c. Stanisława i Marianny Sylwestrzak Janowo

1862 1 1862 11sl Michał Bruzda s.Jakuba i Ludwiki & Marianna Wdowa po Stanisławie Karwacka z domu Sylwestrzak c. Wojciecha i Tekli Janowo Zdziwuj

1860 ? FRANCISZKA KARWACKA ze wsi Zdziwój
1879 5 1879 65 ur Stefania Karwacka Franciszka Karwacka Janowo Zdziw
1879 2 1879-1883 60zg Stefania lat 4 Karwacka Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1882 1 1882 49 ur Aleksander Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1882 6 1882 49 ur Aleksander Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziw
1885 5 1885 50 ur Józef Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdzowój
1885 8 1885 50 ur Józef Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziw
1899 4 1899 49 ur Jan Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdzowój
1899 7 1899 49 ur Jan Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziw
1899 1 1899-1900 50zg Jan Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1899 3 1899-1900 50 zg Jan lat 1 Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój

1885 JÓZEF KARWACKI syn Franciszki & Leokadia Bruzda
1906 5 1906 2sl Józef lat 21 Karwacki Syn Franciszki Karwacka ze Zdziwoja Leokadia lat 19 Bruzdziak Pawłowska ze starej wsi Janowo Zdziwój
1906 4 1906 2sl Józef lat 21 ze wsi Zdfziwój Karwacki s. Franciszki Karwacka & Leokadia lat 19 ze Starej Wsi Bruzdziak lub Bróździak c. Antoniego i Konstancji Pawłowska Janowo
1906 6 1906 93 ur Józef Karwacki Józef Leokadia Bruzda Janowo Stara Wies
1906 2 1906-1907 39zg Józef 9 mies Karwacki Józef Leokadia Bruzda Janowo Stara Wies
1907 2 1907 152ur Bronisław Karwacki Józef Leokadia Bruzda Janowo Stara woes
1911 7 1911-1988 w Zdziwoju 43 ur Stanisław Karwacki Józef Leokadia Bruzda Janowo Stara Wies
1912 2 1912 116ur Genowefa Karwacka Józef Lepokadia Bruzdzińska Janowo Stara Wies

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Geneteka maj 2018
warminskomazurskie

Janowo Janowo 1843 20sl Ignacy Karwacki Jan, Marianna Sniadowska Barbara Pisarska Piotr, Katarzyna Małkowska Janowo
Janowo Janowo 1862 11sl Michał Bruzda lat 19 Jakub, Ludwika Marianna KarwackaSylwestrzak Wojciech, Tekla Janowo


Janowo Janowo 1853 19sl Stanisław Karwacki Maciej, Marianna Brzyzniak Marianna Sylwestrzak Wojciech, Tekla Wiśniewska Janowo
Janowo Zdziwój 1857 67ur Franciszka Karwacka Stanisław Marianna Sylwestrzak Janowo Zdziwuj
Janowo Zdziwój 1859 96ur Marianna Karwacka Stanisław Marianna Sylwestrzak Janowo Zdziwuj
Janowo Zdziwój 1861 93ur Józefa Karwacka Stanisław Marianna Wiśniewska Janowo Zdziwuj
Janowo Zdziwój 1861 39zg Stanisław  1 rok Karwacki Józef Marianna Janowo Zdziwuj
Janowo Zdziwuj 1904 74zg Franciszka Karwacka lat 47 Stanisław Marianna Sylwestrzak Janowo Zdziwój
Janowo Janowo 1891 4sl Stanisław Chojnacki lat 19 z Wolki Andrzej, Anna Łazicka Józefa  lat 24 ze Zdziwój Karwacka Stanisław, Marianna Sylwestrzak Janowo
Janowo Zdziwuj 1918 129zg Józefa Chojnackadd karwacka Stanisław Marianna Janowo Zdziwój

Janowo Zdziwój 1879 65ur Stefania Karwacka Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
Janowo Zdziwój 1882 49ur Aleksander Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
Janowo Zdziwój 1883 60zg Stefania Karwacka lat 5 Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
Janowo Zdziwój 1885 50ur Józef Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
Janowo Zdziwój 1899 49ur Jan Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
Janowo Zdziwuj 1900 50zg Jan Karwacki lat 1 Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój

Janowo Janowo 1906 2sl Józef Karwacki Franciszka Karwacka Leokadia Bruzdziak Antoni, Konstancja Pawłowska Janowo
Janowo Stara Wieś 1907 39zg Józef  9 mies Karwacki Józef Leokadia Bruzda Janowo Stara Wieś
Janowo Stara Wieś 1912 116ur Genowefa Karwacka Józef Lepokadia Bruzdzińska Janowo Stara Wieś
Janowo Stara Wieś 1914 91ur Helena Karwacka Józef Leokadia Bruzdzińska Janowo Stara Wieś
Janowo Stara Wieś 1916 66ur Edmund Karwacka Józef Leokadia Bruzdziak Janowo Stara Wieś


Janowo Janowo 1926 18sl Jan Karwacki Antoni, Marianna Perdjon Deby Wiktoria Olszewska Nikodem Piotr, Franciszka Sarbiewska Rebowo Janowo

xxxxxxxxxxxxxxxPURDA miedzy Szczytnem a Olsztynem
1820/30 ? MATHIAS KARWACKI & Ewa Skrzypska z Gross Purda
1850 ? MICHAEL KARWACKI & Maria Jackowska
1876 6 1876 3 sl Michael Karwacki Syn Mathiasa i ewy Skrzypski & Maria Jackowski c. Augusta i Doroty Penguitt Purda - Gross Purden
1905 3 1905 9sl Johann Karwacki Syn Michaela i Marianny Jatzkowski & Antonia Schulz Purda - Gross Purden
MATTHIAS KARWACKI & Marianna Wipich z Purdy
1897 8 1897 3sl Josef Schimanski & Theresia Karwacki c. mattiasa i Marianny Wippich Purda - Gross Purden
1860 ? JOSEPH KARWACKI & Katharina Zaremba z Prejłowa
1888 4 1888 2 sl Joseph Karwacki Syn Josepha i Marianny Biernat & Katharina Zaremba Papierski Prejłowo 3 km na N od Purdy


RYBNO działdowskie m. Mławą/Działdowem a Nowym Miastem lubawskim
1840 ? CATHARINA KARWACKA Adamowa Orzechowska
1889 5 1889 4sl Leonhard Anton Kozlowski syn Franza i julianhny Leliwa & Elisabeth Orzechowski z d. Jankowska c. Adama i Catharina Karwacka Rybno (pow. działdowski)

1840 ? MARIANNA KARWACKA Antoniowa Karbowska
1890 1 1890 14sl Marian Karbowski Syn Antoniego i Marianny Karwacki & Rozalia Morenz c. samuela i Charlotty Koszczynska Rybno (pow. działdowski)

LIDZBARK Warm 30 km na N od Olsztyna
1840 ? KATARZYNA KARWACKA Adamowa Jankowska
1900 3 1900 17sl Teofil Jankowski s. Adama i Katarzyny Karwacka & Rozalia Kurzentkowska lub von c. Walentego i Julianny Maczkiewicz Lidzbark Miasto - Lautenburg

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

geneteka maj 2018

1821 70ur Ignacy Karwacki Jan Marianna Sniadowska Janowo Janowo
1857 67ur Franciszka Karwacka Stanisław Marianna Sylwestrzak Janowo Zdziwuj
1859 96ur Marianna Karwacka Stanisław Marianna Sylwestrzak Janowo Zdziwuj
1861 93ur Józefa Karwacka Stanisław Marianna Wiśniewska Janowo Zdziwuj
1879 65ur Stefania Karwacka Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1882 49ur Aleksander Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1885 50ur Józef Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1899 49ur Jan Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1882 49ur Aleksander Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1885 50ur Józef Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1899 49ur Jan Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1906 93ur Józef Karwacki Józef Leokadia Bruzda Janowo Stara Wieś
1907 152ur Bronisław Karwacki Józef Leokadia Bruzda Janowo Stara Wieś
1911 43ur Stanisław Karwacki Józef Leokadia Bruzda Janowo Stara Wieś
1912 116ur Genowefa Karwacka Józef Lepokadia Bruzdzińska Janowo Stara Wieś
1914 91ur Helena Karwacka Józef Leokadia Bruzdzińska Janowo Stara Wieś
1916 66ur Edmund Karwacka Józef Leokadia Bruzdziak Janowo Stara Wieś

1843 20sl Ignacy Karwacki Jan, Marianna Sniadowska Barbara Pisarska Piotr, Katarzyna Małkowska Janowo
1853 19sl Stanisław Karwacki Maciej, Marianna Brzyzniak Marianna Sylwestrzak Wojciech, Tekla Wiśniewska Janowo

1862 11sl Michał Bruzda Jakub, Ludwika Marianna Karwacka Sylwestrzak Wojciech, Tekla Janowo
1891 4sl Stanisław Chojnacki Andrzej, Anna Łazicka Józefa Karwacka Stanisław, Marianna Sylwestrzak Janowo
1906 2sl Józef Karwacki Franciszka Karwacka Leokadia Bruzdziak brzuzdziak Antoni, Konstancja Pawłowska Janowo
1906 2sl Józef Karwacki Franciszka Karwacka Leokadia Bruzdziak Antoni, Konstancja Pawłowska Janowo
1926 18sl Jan Karwacki Antoni, Marianna Perdjon Wiktoria Olszewska Nikodem Piotr, Franciszka Sarbiewska Janowo
1926-1926 51zg Helena 16 dni Olszewska Franciszek Józefa Karwacka Wyszyny Kościelne Dąbek


1861 39zg Stanisław Karwacki Józef Marianna Janowo Zdziwuj
1883 60zg Stefania Karwacka Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1900 50zg Jan Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1900 50zg Jan Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1907 39zg Józef Karwacki Józef Leokadia Bruzda Janowo Stara Wieś
1904 74zg Franciszka Karwacka Stanisław Marianna Sylwestrzak Janowo Zdziwój
1918 129zg Józefa Chojnacka karwacka Stanisław Marianna Janowo Zdziwój

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

family search maj 2018

GNIAZDA WARMINSKIEGniazdo Regerteln
1680 LUKASZ KARWACKI i Barbara Hepp.. Z Regerteln
Lucas Karwacki spouse: Barbara
International Genealogical Index (IGI) child: Anna Karwacki
1707 Anna Karwacki birth: 4 sierpień 1707 Regerteln, Ostpreussen, Prussia father: Lucas Karwacki
International Genealogical Index (IGI) mother: Barbara
Lucas Karwacki spouse: Barbara
International Genealogical Index (IGI) child: Michael Karwacki
1710 Joannes Karwacki birth: 19 styczeń 1710 Regerteln, Ostpreussen, Prussia father: Lucas Karwacki
International Genealogical Index (IGI) mother: Barbara
Lucas Karwacki spouse: Barbara
International Genealogical Index (IGI) child: Joannes Karwacki
1712 Michael Karwacki birth: 12 maj 1712 Regerteln, Ostpreussen, Prussia father: Lucas Karwacki
International Genealogical Index (IGI) mother: Barbara
Lucas Karwacki spouse: Barbara
International Genealogical Index (IGI) child: Andreas Karwacki
1714 Andreas Karwacki birth: 17 kwiecień 1714 Regerteln, Ostpreussen, Prussia father: Lucas Karwacki
International Genealogical Index (IGI) mother: Barbara


1680 JAN KARWACKI i Anna
Joannes Karwacki spouse: Anna
International Genealogical Index (IGI) child: Georgius Karwacki
1706 Georgius Karwacki birth: 24 lipiec 1706 Regerteln, Ostpreussen, Prussia father: Joannes Karwacki
International Genealogical Index (IGI) mother: AnnaGniazdo Wojtowo

1757 Simonis Karwacki birth: about 1757 of Woytowo, Allenstein, Ostpreussen, Preussen spouse: Karwacki
International Genealogical Index (IGI) death: of Woytowo, Allenstein, Ostpreussen, Preussen child: Cunegundis Karwacki
marriage: about 1780 of Schoenbrueck, Allenstein, Ostpreussen, Preussen
1759 Karwacki birth: about 1759 of Woytowo, Allenstein, Ostpreussen, Preussen spouse: Simonis Karwacki
International Genealogical Index (IGI) death: of Woytowo, Allenstein, Ostpreussen, Preussen child: Cunegundis Karwacki
marriage: about 1780 of Schoenbrueck, Allenstein, Ostpreussen, Preussen
1774 Cunegundis Karwacki birth: about 1774 Woytowo, Allenstein, Ostpreussen, Preussen father: Simonis Karwacki
International Genealogical Index (IGI) death: of Woytowo, Allenstein, Ostpreussen, Preussen mother: Karwacki
1774 Cunegundis Karwacki - Materna birth: about 1774 Woytowo, Allenstein, Ostpreussen, Preussen spouse: Jacobus Materna
International Genealogical Index (IGI) death: of Woytowo, Allenstein, Ostpreussen, Preussen children: Joannis Materna, Helena Materna
marriage: about 1795 of Schoenbrueck, Allenstein, Ostpreussen, Preussen


Gniazdo Schoenfelde
1759 Casparis Karwacki birth: about 1759 of Schoenfelde, Allenstein, Ostpreussen, Preussen spouse: Karwacki
International Genealogical Index (IGI) death: of Schoenfelde, Allenstein, Ostpreussen, Preussen children: Anna Karwacki, Anna Materna, Joannes Materna, Josephus Materna
marriage: about 1780 of Schoenbrueck, Allenstein, Ostpreussen, Preussen
Karwacki birth: about 1763 of Schoenfelde, Allenstein, Ostpreussen, Preussen spouse: Casparis Karwacki
International Genealogical Index (IGI) death: of Schoenfelde, Allenstein, Ostpreussen, Preussen children: Anna Karwacki, Anna Materna, Joannes Materna, Josephus Materna
marriage: about 1780 of Schoenbrueck, Allenstein, Ostpreussen, Preussen

1781 Anna Karwacki MATERNA birth: about 1781 of Schoenfelde, Allenstein, Ostpreussen, Preussen father: Casparis Karwacki
International Genealogical Index (IGI) death: of Schoenfelde, Allenstein, Ostpreussen, Preussen mother: Karwacki
International Genealogical Index (IGI) death: of Schoenfelde, Allenstein, Ostpreussen, Preussen child: Elisabetha Materna
marriage: about 1802 of Schoenbrueck, Allenstein, Ostpreussen, Preussen


1792 Bartholomaeus Karwacki birth: calculated 1792 Schoenfelde, Allenstein, Ostpreussen, Preussen spouse: Eva Klaper
International Genealogical Index (IGI) death: of Schoenfelde, Allenstein, Ostpreussen, Preussen
marriage: 23 wrzesień 1817 Schoenbruek, Allenstein, Ostpreussen, Preussen

1841 Eva Karwacka BAUER birth: calculated 1841 Schoenfelde, Allenstein, Ostpreussen, Preussen spouse: Valentin Bauer
International Genealogical Index (IGI) death: of Schoenfelde, Allenstein, Ostpreussen, Preussen
marriage: 28 wrzesień 1861 Schoenbruek, Allenstein, Ostpreussen, Preussen

1846 Catharina Karwacka Kłopotowska birth: calculated 1846 of Abstich, Allenstein, Ostpreussen, Preussen spouse: Klopotowska
International Genealogical Index (IGI) death: 16-sty-06
marriage: about 1867 est Goetkendorf, Allenstein, Ostpreussen, Preussen


Gniazdo Gross Betrug
1810 Jakub Karwacki i Weronika Matedowicz z Gross Bertug
Jacob Karwacki birth: 21 lipiec 1810 of Gross Bertung, Allenstein, Ostpreussen, Preussen spouse: Veronica Matedeivicz
International Genealogical Index (IGI) death: 1 grudzień 1868 children: Johann Karwacki, Marianna Karwacki, Valent. Karwacki, Franz Karwacki
marriage: about 1834 of Gross Bertung, Allenstein, Ostpreussen, Preussen

1835 Johann Karwacki birth: calculated 1835 Gross Bertung, Allenstein, Ostpreussen, Preussen father: Jacob Karwacki
International Genealogical Index (IGI) mother: Veronica Matedeivicz
1840 Valent. Karwacki birth: calculated 1840 Gross Bertung, Allenstein, Ostpreussen, Preussen father: Jacob Karwacki
International Genealogical Index (IGI) mother: Veronica Matedeivicz
1842 Marianna Karwacki birth: calculated 1842 Gross Bertung, Allenstein, Ostpreussen, Preussen father: Jacob Karwacki
International Genealogical Index (IGI) mother: Veronica Matedeivicz
1854 Franz Karwacki birth: calculated 1854 Gross Bertung, Allenstein, Ostpreussen, Preussen father: Jacob Karwacki
International Genealogical Index (IGI) mother: Veronica Matedeivicz


Gross Betrung / DOROTOWO olsztynskie


1824 MARIANA Karwacka Grodowska
Mariana Karwacki birth: calculated 1824 Dorotowo, Ostpreussen, Preussen spouse: Martin Grodowski
International Genealogical Index (IGI) death: 6 styczeń 1884
marriage: about 1846 Gross Bertung, Allenstein, Ostpreussen, Preussen
1823 Marianna Karwacka Leihs
1823 Marianne Karwacki birth: calculated 1823 Dongen, Allenstein, Ostpreussen, Preussen spouse: Johann Leihs
International Genealogical Index (IGI) marriage: 13 listopad 1848 Diwitten, Allenstein, Ostpreussen, Preussen


GNIAZDO Purda Wielka
1827 Karwacki i anna Wippich
Karwacki birth: about 1827 of Gollaw, , Ostpreussen, Preussen spouse: Anna Wippich
International Genealogical Index (IGI) death: of Gollaw, , Ostpreussen, Preussen
marriage: about 1851 of Gross Purden, Allenstein, Ostpreussen, Preussen
1870 Marianna Karwacki- Hermanska birth: about 1870 of Gross Purden, Allenstein, Ostpreussen, Preussen spouse: Peter Hermanski
International Genealogical Index (IGI) death: of Gross Purden, Allenstein, Ostpreussen, Preussen child: Anna Hermanski
marriage: about 1890 of Gross Purden, Allenstein, Ostpreussen, Preussen
1841 Joseph Karwacki birth: about 1841 of Gross Purden, Allenstein, Ostpreussen, Preussen spouse: Marianna Biernat
International Genealogical Index (IGI) death: of Gross Purden, Allenstein, Ostpreussen, Preussen
marriage: about 1865 of Gross Purden, Allenstein, Ostpreussen, Preussen

Gniazdo Naterki
1857 Jacob Karwacki birth: about 1857 Nattern, Allenstein, Ostpreussen, Preussen spouse: Helene Hermanski
International Genealogical Index (IGI) marriage: about 1879 Nattern, Allenstein, Ostpreussen, Preussen child: Joseph Karwacki
1879 Joseph Karwacki birth: 1879 Nattern, Allenstein, Ostpreussen, Preussen father: Jacob Karwacki
International Genealogical Index (IGI) marriage: 2397 Gross Bertung, Allenstein, Ostpreussen, Preussen mother: Helene Hermanski
spouse: Anna Pilewski

Gniazdo Jomendorf olsztynski
1865 Michael Karwacki birth: about 1865 unc Jomendorf, Allenstein, Ostpreussen, Preussen spouse: Mrs Eva Karwacki
International Genealogical Index (IGI) marriage: about 1888 Allenstein, Allenstein, Ostpreussen, Preussen child: Auguste Karwacki
Mrs Eva Karwacki birth: about 1865 unc Jomendorf, Allenstein, Ostpreussen, Preussen spouse: Michael Karwacki
International Genealogical Index (IGI) marriage: about 1888 Allenstein, Allenstein, Ostpreussen, Preussen child: Auguste Karwacki
1889 Auguste Karwacki WACH birth: 1889 Jomendorf, Allenstein, Ostpreussen, Preussen father: Michael Karwacki
International Genealogical Index (IGI) marriage: 31-paź-09 Gross Bertung, Allenstein, Ostpreussen, Preussen mother: Mrs Eva Karwacki
spouse: Josef Wach
Gniazdo Olsztynskie

1868 Franz Karwacki i Elizabet Ganswindst
Franz Karwacki birth: about 1868 of Allenstein, Allenstein, Ostpreussen, Preussen spouse: Elisabeth Ganswindst
International Genealogical Index (IGI) marriage: about 1889 Allenstein, Allenstein, Ostpreussen, Preussen
Franz Karwacki birth: about 1868 of Allenstein, Allenstein, Ostpreussen, Preussen spouse: Elisabeth Ganswindst
International Genealogical Index (IGI) marriage: about 1889 Allenstein, Allenstein, Ostpreussen, Preussen child: Elisabeth Karwacki
1890 Elisabeth Karwacki birth: 25 luty 1890 Allenstein, Allenstein, Ostpreussen, Preussen father: Franz Karwacki
International Genealogical Index (IGI) mother: Elisabeth Ganswindst


1866 Theodor Karwacki i Maria Wisniewski
Theodor Karwacki birth: about 1866 of Allenstein, Allenstein, Ostpreussen, Preussen spouse: Maria Wisniewski
International Genealogical Index (IGI) marriage: about 1887 Allenstein, Allenstein, Ostpreussen, Preussen
Theodor Karwacki birth: about 1866 of Allenstein, Allenstein, Ostpreussen, Preussen spouse: Maria Wisniewski
International Genealogical Index (IGI) marriage: about 1887 Allenstein, Allenstein, Ostpreussen, Preussen child: Martha Karwacki
1888 Martha Karwacki birth: 22 grudzień 1888 Allenstein, Allenstein, Ostpreussen, Preussen father: Theodor Karwacki
International Genealogical Index (IGI) mother: Maria Wisniewski

1868 ANTON KARWACKI i Anna Kowalewska
Anton Karwacki birth: about 1868 of Allenstein, Allenstein, Ostpreussen, Preussen spouse: Maria Kowalewski
International Genealogical Index (IGI) marriage: about 1889 Allenstein, Allenstein, Ostpreussen, Preussen child: Anna Karwacki
Anna Karwacki birth: 15 grudzień 1890 Allenstein, Allenstein, Ostpreussen, Preussen father: Anton Karwacki
International Genealogical Index (IGI) marriage: 15-cze-20 Allenstein, Allenstein, Ostpreussen, Preussen mother: Maria Kowalewski
spouse: Franz Sochatzki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Geneteka lipiec - sierpień 2019


1791 sl Michał Karwacki Franciszka Truszczyńska Rumian


1812 sl 132 Jędrzej Ekendorf Marianna Karwacka Rumian1825 sl 138 Leon Malinowski Karolina Karwacka Rumian

1821 ur 70 Ignacy Karwacki Jan Marianna Sniadowska Janowo Janowo
1843 sl 20 Ignacy Karwacki Jan, Marianna Sniadowska Barbara Pisarska Piotr, Katarzyna Małkowska Janowo


1791-1851 zgon 48 Antoni lesnik lat 60 Karwacki vel karwowski NN zona Salomea z zabinskich Janowiec Kościelny Pokrzywnica zglosil Konstanty Wojciechowski majster kunsztu stolarskiego lat 70 i wlenty Olszewski ekonom lat 31


1853 sl 19 Stanisław Karwacki Maciej, Marianna Brzyzniak Marianna Sylwestrzak Wojciech, Tekla Wiśniewska Janowo
1857 ur 67 Franciszka Karwacka Stanisław Marianna Sylwestrzak Janowo Zdziwuj
1904 zgon 74 Franciszka Karwacka Stanisław Marianna Sylwestrzak Janowo Zdziwój
1859 ur 96 Marianna Karwacka Stanisław Marianna Sylwestrzak Janowo Zdziwuj
1861 ur 93 Józefa Karwacka Stanisław Marianna Wiśniewska Janowo Zdziwuj
1861 zgon 39 Stanisław Karwacki Józef Marianna Janowo Zdziwuj


1891 sl 4 Stanisław Chojnacki Andrzej, Anna Łazicka Józefa Karwacka Stanisław, Marianna Sylwestrzak Janowo
1892 ur 31 Bronisław Chojnacki Stanisław Józefa Karwacka Janowo Zdziwuj
1892 ur 31 Bronisław Chojnacki Stanisław Józefa Karwacka Janowo m Mławą a Szczytnem Zdziwuj

1918 zgon 129 Józefa dd KarwackaChojnacka Stanisław Marianna Janowo Zdziwój

1862 sl 11 Michał Bruzda Jakub, Ludwika Marianna Karwacka Wojciech, Tekla Janowo
1876 sl 3 Michael Karwacki Maria Jackowski Purda - Gross Purden


1879 ur 65 Stefania Karwacka Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1882 ur 49 Aleksander Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1882 ur 49 Aleksander Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1883 zgon 60 Stefania Karwacka Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1885 ur 50 Józef Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1885 ur 50 Józef Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój


1883 sl 3 Mathias Koszynski Jacob, Agnes Sliwinska Catharina Wodarska Friedrich, Dorothea Karwacka Kostkowo USC
1886 sl 3 Theophil Jankowski Adam, Catharina Karwacka Raczynska Anna Rynkowska Joseph, Johanna Ulatowska Kostkowo USC

1888 sl 2 Joseph Karwacki Joseph, Marianna Biernat Katharina Zaremba Joseph, Brigitta Papierski Prejłowo


1889 sl 4 Leonhard Anton Kozlowski Franz, Julianna Leliwa Elisabeth Orzechowski Adam, Catharine Karwacka Rybno (pow. działdowski)

1890 sl 14 Marian Karbowski Antoni, Marianna Karwacki Rozalia Morenz Samuel, Charlotte Koszczynska Rybno (pow. działdowski)
1897 sl 3 Josef Schimanski Theresia Karwacki Purda - Gross Purden


1899 ur 49 Jan Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1899 ur 49 Jan Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1900 zgon 50 Jan Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1900 zgon 50 Jan Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój


1900 sl 17 Teofil Jankowski Adam, Katarzyna Karwacka Rozalia Kurzentkowska Walenty, Julianna Maczkiewicz Lidzbark Miasto - Lautenburg

1905 sl 9 Johann Karwacki Antonia Schulz Purda - Gross Purden


1906 sl 2 Józef Karwacki Franciszka Karwacka Leokadia Bruzdziak Antoni, Konstancja Pawłowska Janowo
1906 sl 2 Józef Karwacki Franciszka Karwacka Leokadia Bruzdziak Antoni, Konstancja Pawłowska Janowo
1906 ur 93 Józef Karwacki Józef Leokadia Bruzda Janowo Stara Wieś
1907 ur 152 Bronisław Karwacki Józef Leokadia Bruzda Janowo Stara Wieś
1907 zgon 39 Józef Karwacki Józef Leokadia Bruzda Janowo Stara Wieś
1911 ur 43 Stanisław Karwacki Józef Leokadia Bruzda Janowo Stara Wieś
1912 ur 116 Genowefa Karwacka Józef Lepokadia Bruzdzińska Janowo Stara Wieś
1914 ur 91 Helena Karwacka Józef Leokadia Bruzdzińska Janowo Stara Wieś
1916 ur 66 Edmund Karwacka Józef Leokadia Bruzdziak Janowo Stara Wieś


1926 sl 18 Jan Karwacki Antoni, Marianna Perdjon Wiktoria Olszewska Nikodem Piotr, Franciszka Sarbiewska Janowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Warminsko-Mazurskie
JANOWO geneteka 15 km plus

warmińsko-mazurskie: Janowo miasto, Janowo [0.2km], Janowo (mojż.) [0.9km], Janowiec Kościelny [10.1km]
- mazowieckie: Duczymin [11.0km], Grzebsk [11.9km]


rolnicy Jan Karwackizm 1842 i Marianna Sniadowska
1821 ur 70 Ignacy Karwacki slawetny Jan lat 34 rolnik Marianna lat 33 Sniadowska Janowo 7 km NW od Chorzele Janowo zamieszkali w janowie
1843 sl 20 Ignacy lat 20 Karwacki urodzony w Janowie przy matce w Janowie Jan, Marianna Sniadowska Barbara Pisarska Piotr, Katarzyna Małkowska Janowo
Maciej Karwacki i marianna Zbrzezna
1827-1831 zg 25 Antoni lat 4 Karwacki Maciej lat 32 fornal dworski Marianna Zbrzezna Grzebsk Grzebsk
1799- 1831 zg 44 Maciej LAT 32 FORNAL DWORSKI Karwacki NN NN Grzebsk Grzebsk

1791-1851 zg 48 Anton lat 60 lesnik Karwacki nieznany ch rodziców Janowiec Kościelny Pokrzywnica

Wawrzeniec Karwacki , Elżbieta z Dobrogostów
1850 sl 18 Grzegorz kawaler lat 19 ur w Dobrogostach a teraz zamieszkały w Chmieleniu Wielkim na słuzbie Karwacki Wawrzeniec, Elżbieta Rozalia Karasek Wawrzeniec, Marianna Grzebsk Chmielewo Male
1851 ur 16 Marianna Karwacka Grzegorz Rozalia Karasek Grzebsk Grzebsk
1852 ur 45 Marianna Karwacka Grzegorz Rozalia Karasek Grzebsk Grzebsk
1855 ur 17 Franciszka Karwacka Grzegorz Rozalia Karasek Grzebsk Grzebsk
1857 ur 64 Antoni Karwacki Grzegorz Rozalia Karasek Grzebsk 1q2 km na W od Chorzele Grzebsk
1864 ur 22 Józefa Muchorska Jan Wiktoria Karwacka Grzebsk Grzebsk


1871 zg 1 Franciszek Szczepkowski Jan Katarzyna Karwacka Grzebsk Grzebsk


Jan Karwacki, Wiktoria Szkalińska z Krer
1857-1881 zg 24 Karolina lat 24 Spychalska Jan Wiktoria Szkalińska Grzebsk Bielawy
1861,1882 sl 4 Jan kawaler lat 21 Karwacki rodem z Krer Konstancja Jędrzejewska Jan, Magdalena Więckowska Grzebsk


1892 zg 26 Bronisława Grabińska Franciszek Zofia Karwacka Grzebsk Bielawy
1893 ur 2 Weronika Grabińska Franciszek Józefa Karwacka Bielawy
1921 sl 19 Konstanty Osiecki Antoni, Anna Kucińska Weronika Grabińska Franciszek, Zofia Karwacka Grzebsk
1894 ur 74 Cyprian Stanisław Grabiński Franciszek Zofia Karwacka Grzebsk Bielawy
1923 sl 9 Cyprian Grabiński Franciszek, Zofia Karwacka Kazimiera Małoska Antoni, Helena Krystkiewicz Grzebsk
1897 ur 56 Apolonia Grabińska Franciszek Zofia Karwacka Grzebsk Bielawy
1920 zg 39 Apolonia Grabińska Franciszek Zofia Karwacka Grzebsk Grzebsk
1901 ur 5 Feliksa Grabińska Franciszek Zofia Karwacka Grzebsk Bielawy
1905 zg 67 1901 Feliksa Grabińska Franciszek Zofia Karwacka Grzebsk Bielawy
1903 ur 89 Genowefa Grabińska Franciszek Zofia Karwacka Grzebsk Bielawy


Jan Karwacki , Anna Racka z Stielna
1904 sl 3 Józef Grabiński Wincenty, Rozalia Rudzińska Marianna Karwacka Jan, Anna Racka Grzebsk
1904 ur 69 Marianna Grabińska Józef Marianna Karwacka Grzebsk Bielawy
1906 ur 66 Aleksander Grabiński Józef Marianna Karwacka Grzebsk Bielawy
1927 sl 14 Józef Przybyłek Andrzej, Paulina Tama Marianna Grabińska Józef, Marianna Karwacka Grzebsk1897 sl 2 Jan Petrykowski Julian, Marianna Karwacka Helena Mękiel Jakub, Domicella Stypińska Grzebsk


1918 zg 25 Czesław Bogumił Rzepczyński Julian Stanisława Karwacka Grzebsk Grzebsk
1913 ur 49 Marianna Rzepczyńska Julian Stanisława Karwacka Grzebsk Nowa Wieś


Maciej Karwack zmarły w Grzebsku Marianna Brzyzniak zmarłej w Płocku Mławskim
1799- 1831 zg 44 Maciej LAT 32 FORNAL DWORSKI Karwacki NN NN Grzebsk Grzebsk
1853 sl 19 Stanisław lat 25 Karwacki ur w Brnowie Nowym par Dzierzgowskiej Maciej, Marianna Brzyzniak Marianna Sylwestrzak Wojciech, Tekla Wiśniewska Janowo
1857 ur 67 Franciszka Karwacka Stanisław Marianna Sylwestrzak Janowo Zdziwuj
1859 ur 96 Marianna Karwacka Stanisław Marianna Sylwestrzak Janowo Zdziwuj
1861 ur 93 Józefa Karwacka Stanisław Marianna Wiśniewska Janowo Zdziwuj
1861 zg 39 Stanisław Karwacki Józef Marianna Janowo Zdziwuj
1862 sl 11 Michał Bruzda Jakub, Ludwika Marianna lat 28 wdowa po Stanisławie Karwacka dd Sylwestrzak Wojciech, Tekla Janowo
1891 sl 4 Stanisław Chojnacki Andrzej, Anna Łazicka 1861 Józefa Karwacka Stanisław, Marianna Sylwestrzak Janowo
1892 ur 31 Bronisław Chojnacki Stanisław Józefa Karwacka Janowo Zdziwuj
1918 zg 129 Józefa Chojnacka Stanisław Marianna Janowo Zdziwój
1857-1904 zg 74 Franciszka Karwacka Stanisław Marianna Sylwestrzak Janowo Zdziwój1879 ur 65 Stefania Karwacka 1857 Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1882 ur 49 Aleksander Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1882 ur 49 Aleksander Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1883 zg 60 Stefania Karwacka Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1885 ur 50 Józef Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1885 ur 50 Józef Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1899 ur 49 Jan Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1899 ur 49 Jan Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1900 zg 50 Jan Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1900 zg 50 Jan Karwacki Franciszka Karwacka Janowo Zdziwój
1906 sl 2 1885 Józef Karwacki Franciszka Karwacka Leokadia Bruzdziak Antoni, Konstancja Pawłowska Janowo
1906 sl 2 Józef Karwacki Franciszka Karwacka Leokadia Bruzdziak Antoni, Konstancja Pawłowska Janowo

1906 ur 93 Józef Karwacki Józef s Franciszki Leokadia Bruzda Janowo Stara Wieś
1907 ur 152 Bronisław Karwacki Józef Leokadia Bruzda Janowo Stara Wieś
1911 ur 43 Stanisław Karwacki Józef Leokadia Bruzda Janowo Stara Wieś
1912 ur 116 Genowefa Karwacka Józef Lepokadia Bruzdzińska Janowo Stara Wieś
1914 ur 91 Helena Karwacka Józef Leokadia Bruzdzińska Janowo Stara Wieś
1916 66 Edmund Karwacka Józef Leokadia Bruzdziak Janowo Stara Wieś
1907 zg 39 Józef Karwacki Józef Leokadia Bruzda Janowo Stara Wieś
1930 zg 18 Wacław Karwacki Józef Leokadia Bruzda Duczymin Zdziwój Nowy
1926 sl 18 Jan Karwacki Antoni, Marianna Perdjon Wiktoria Olszewska Nikodem Piotr, Franciszka Sarbiewska Janowo


1927 zg 6 Halina Tańska Zacheusz Józefa Karwacka Grzebsk GrzebskRUMIAN
Geneteka 15 plus

warmińsko-mazurskie: Rumian, Rybno (pow. działdowski) [4.0km], Elgnowo-Elgenau [4.7km], Grodziczno USC [11.5km], Glaznoty [13.1km], Jeleń USC [14.3km], Dylewo-Döhlau [14.6km]

1791 sl Michał Karwacki Franciszka Truszczyńska Rumian Debin a W i Sw od Dabrowna działdowskiego
1812 sl 132 Jędrzej Ekendorf Marianna Karwacka Rumian Lewałd
1825 sl 138 Leon Malinowski Karolina Karwacka Rumian Debien

1889 sl 4 Leonhard Anton Kozlowski Franz, Julianna Leliwa Elisabeth Orzechowski Adam, Catharine Karwacka Rybno (pow. działdowski)
1890 sl 14 Marian Karbowski Antoni, Marianna Karwacki Rozalia Morenz Samuel, Charlotte Koszczynska Rybno (pow. działdowski)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1886 sl 3 Theophil Jankowski Adam, Catharina Karwacka Raczynska Anna Rynkowska Joseph, Johanna Ulatowska Kostkowo USC
29.04.2016 09:44
Aneks 455

Gniazda wołyńskie (konsolidacja)
Волинський метрики Карвацькі METRYKI WOŁYŃSKIE KARWACKICH

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1600) Anastazji Karwackiej Mikołajowej Lewoniowej z Upity i Stanisława Karwackiego z Juciun

1600 ANASTAZJA KARWACKA Mikołajowa LewoniowaW indeksie POLSKIE KSIĄZKI NA LITWIE w XVII wieku, M. Ivanovic na poz. 701, str 169 jest:TRZCIŃSKI JAN:„Wizerunek pobożności chrześciyanskiey y mestwa rycerskiego w pozyciu MIKOLAJA KAZIMIERZA LEWONIA dostatecznie a przy ostatniey onemu jego ciału posłudze na uśmierzenie żalu.... Iana Lewonia chorązego upickiego ... Samuela Lewonia tudzież na utuleniu tez pozostałej małzonki ANASTAZIEY KARWACKIEY Mikołajowej Lewoniowej przez Jana Trzcińskiego w Akademii wileńskiej ... ofiaroawany
W Druk. Soc. Jesu (1638) [15] p.w.
1600 STANISŁAW KARWACKI z Juciun na SW od Upity Córka 1630 MARIANNA KARWACKA-Kaczyńska na dobrach UPITA woj. trockie Sporadycznie – zwykle Panie – spotykamy Karwackich na historycznej Litwie (Litwa + Białoruś), ale w Metryce litewskiej znajdujemy w II połowie XVII w STANISŁAWA KARWACKIEGO z Juciun k. Ejszyszek-Raduni, oraz wraz z córką MARIANNA KARWACKĄ-Kaczyńską na dobrach UPITA w woj. trockim.
JW. P. Krzysztof Dabrowski (płaci podymne) skarbniki mozyrski z majętności Upity po jm p. Samuelu Berku sędzim grodzkim upickim i po p. STANISŁAWIE KARWACKIM z JUCIUN !!!!.
Tenże (p. Krzysztof Dąbrowski) z Pojezior w zastawie będącej u. P. MARIANNY KARWADZKIEJ Mikołajowej Karzyńskiej / vel Kaczyńskiej, po jwp Kazimierzu Umiastowskim cześniku upickim
http://www.pajero.org.pl/index.php?id=f ... tid%5D=294

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1640) Barbary Karwackej – Korowickiej z Nepla k. Terespola (potem XVIII/XIX w w rękach Niemcewiczów)
1580 BARBARA KARWACKA-Korowicka z Nepla k. Terespola W tym też czasie – połowa XVII wieku - w woj. brzesko-litewskim, w NEPLE k. Terespola włada BARBARA z KARWACKICH (siostra Macieja Karwackiego z Karwacza) – Korowicka, żona Macieja Korowickiego (zmarli. przed 1666), matka Wacława, Benedykta i Marianny Korowickich, nad którymi opiekę król Władysław IV powierzył MACIEJOWI i ZUZANNIE KARWACKIM z Karwacza i ich córce Eufrozynie (w zakonie Elżbiecie – Bydgoszcz),
1580..1610 BARBARA z KARWACKICH Maciejowa KOROWICKA z Nepli k. Terespola
1) na str 26 o BARBARZE z KARWACKICH KOROWICKIEJ, żonie Macieja Korowickiego vel Kurowickiego, wojskiego drohickiego, których syn WACŁAW KUROWICKI płaci w 1667 roku podymne z NEPELA I KOZŁOWICZ,
2) na str 32 i 79 a wiec za lata kolejno 1667 i 1690 podymne płaci z NEPALA BENEDYKT KOROWICKI, zapene drugi syn Barbary z Karwackich i Macieja Korowickiego.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1640) podstarosty Katwackiego w OWR
1650 Gniazdo OWR / Owruckie (mozyrskie czy kijowskie)?

2 września 1664 Nob. KARWACKI podst. (-starosta, - stoli ?) w pow.. Owruckim w umowie z Duminskim:
„... dnia 30 lipca w Owr. od Wasyla Martynowicza Krupskiego Tymosiejowi Dawidowiczowi Вишнskiemn na sianozec i pola w Buzankach z oznaczeniem granic;
.. wilejów przywilej w ekstrakcie za teraz nam szczęśliwie panującego króla pol. Wydanym, a roku 1630 dnia 29 pazdz. W gr Owr. Przed Ur. Stanisławem Horskim Kaszt. Kijow. S-tta Owr różnych praw i dokumentów UUr Dumińskim na te ziemie służących w jeden ekstrakt zebranych oblata; roku 1594 dnia 30 lipca w Owr. od Wasyla Martynowicza Krupskiego Tymosjejowi Dawidowiczowi Dunińskiemu na sianożęć i pola w Buzankach z oznaczeniem granic; zapis roku 1664 dnia 2 września od Ur. Dumìnskich na Ur. Karwackim Podst. „

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1719) Kazimierza Karwackiego z Wielkich Eysmont k. Grodna

*1719-1779 Kazimierz Karwacki Wielkie Eysymonty k. Grodna
* 1730…. 1765 PIOTR KARWACKi (syn Kazimierza ?) – ekonom zarubecki (Aneks 345)
**
***1760 TERESA z Karwackich Ludwikowa Steckiewicz w Steckach/Swisłoczu
*** Kazimierz Karwacki i Zuzanna Mejer rodzice Michała z Oszmian
**** 1820 ?..Michał Karwacki slub w Oszmianach w 1843

*** Rodzina nob. 1770 PIOTRA i Ludwiki z Mikulskich Karwackich z Domaniewic (Nowe Miasto /n.Pilicą) SYLWAN tom 12 str 586 ;4. JAN NEPOMUCEN KARWADZKI Nadleśnic. L. Łuków
*** Nob PIOTR KARWACKI i LUDWIKA z Machulskich /Mikulskich z Domaniewic ( zaraz na N od Myślakowic); PIOTR komisarz dóbr w Domaniewicach;rodzice
**** 1794 MARIANNA AGNIESZKA KARWACKA- Nowicka Warszawa sw. Krzyza
****1798 JAN NEPOMUCEN KARWACKI syn Piotra i Ludwiki ur 1798-1836 zmarł w Poważu Łukowskim
**** 1798-1836 JAN NEPOMUCEN KARWACKI lat trzydzieści osm mający Nasterny w dobrach Rządowych, syn PIOTRA i LUDWIKI małżonków już zmarlych, pozostawiwszy po sobie owdowiałą TEOFILE z ŁOZÓW/ŁOGÓW
**** 1802 kwiecień 27 w Janowcu Lubelskim bliźniaki WINCENTY i FRANCISZEK a Paulo Karwacki (Gnosis Ignatia) synowie Piotra Karwackiego gnosis i Ludwiki Makulskiej; chrzestni Gasparus Wojciechowski i Marianna Gizeńska

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1730) Jana Karwackiego z Włodawy
UWAGA! Gniazda Lubelskie mogą mieć zwiazki małopolskie/sandomierskie lub bełzskie !!!!!!
Syn ???
1730 JAN KARWACKI, (skąd ???)ojciec zakonny Zakonu Paulinów we Włodawie, zmarł. 23 czerwca 1790, pochowany w sarkofagu - wraz z fundatorem klasztoru - hetmana Ludwika Konstantego Pocieja.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1730) Piotra Karwackiego ekonoma w majątku Zarubicze

1730 PIOTR KARWACKI - Zarubicze
Popis szlachty grodzieńskiej z 1765 roku (1)
... Jankowski na koniu gniadym, ze wszystkim porządkiem. Ci ichmość trzey z dóbr ieymość pani woiewodziney Brzeskiey popisali. Imć pan Piotr Karwacki – ekonom Zarubiecki, z tych że dobr na koniu karym, ze wszelkim moderumkiem popisał się. Wielmożny imć pan Stanisław Daszkiewicz – łowczy powiatu ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina 1750 Piotra Karwackiego i Ludwiki Mikulskiej z POWAŻA (patrz tez w Połancu k. Janowca, w sierzadzkim i w Warszawie)

1770 PIOTR KARWACKI i LUDWIKA nadleśliczy łukowski rodzice
* 1798 JAN NEPOMUCEN KARWACKI syn Piotra i Ludwiki ur 1798

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1730) Andrzeja Karwackiego

1730 ANDRZEJ KARWACKI (skąd ???)(– 1763 podpisuje manifest szlachty litewskiej (Ks. Gr. Czerskie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1777) Franciszki Karwackiej z ZEMBRY Trzebieszów łukowski

1777 FRANCISZKA KARWACKA matka
• 1813 IGNACY KARWACKI

legitymowali szlachectwo w Królestwie w pierwszej połowie XIX w.
IGNACY FRANCISZEK KARWACKI
FRANCISZEK ANTONI KARWACKI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1760) braci KARWACCY z Litwy
1792 rok: PP (anowie) bracia Karwaccy z Litwy funduja dwie armaty polowe

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1740) Mikołaja Karwackiego z 1773 WITEBSKIE Dryssa WOŁYNCE

WOŁYNCE / par. Zabiał / dekanat Dryssa-Siebiez/ pow. Dryssa
18 oct 1773 ks. Wincenty Grodzicki udzielił sakr. Mał / zawarto slub pomiędzy

1740/1750 MIKOŁAJEM KARWACKIM a TEOFILA WOŁOTKOWICZÓWNA / wołodkowicz;

w obecności świadkówe 1700-1720 LEON KARWACKI i MARIANNA WOŁOTKIOWICZOWA / Wołodkowicz

1750 PŁOSKÓW GNIAZDO MAZOWSZE/Podlasie/Parafia Sarnaki/Płosków
1750 LEON i ROZALIA KARWACCY: rodzice Andrzeja ( i Kazimierza) , dziadkowie Pawła i Katarzyny: Zgon 1850/ poz. 14/str 115/ 6 kwietnia 1850 o 9 rano stawił się KAZIMIERZ KARWACKI l. 40 ??? i PAWEŁ KARWACKI l. 27 obydwaj włościanie gospodarze rolni w Płoskowie zamieszkali i oświadczyli nam, że zmarł ANDRZEJ KARWACKI włościanin gospodarz, lat 50 syn LEONA i ROZALI KARWACKICH zmarłych, zostawił żonę Annę i dzieci Pawła i Katarzynę.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1780) Kazimierza Karwackiegoi Zuzanny z Meierów par. Graużyski – Szczepanowice i par. Oszmiany – Ludwikowszczyzna

1780 KAZIMIERZ KARWACKI i
1780 ZUZANNA z Meierów KARWACKA rodzice MICHAŁA (ur 1817)
ROKU 1843/poz 55 miesiąca listopada 21 w Oszmiańskim Rzymsko-Katolickim Parafialnym Kościele X. Hieronim Bielawski Wikary po wyszłych 3 zapowiedziach pierwszej 14 drugiej 21 miesiąca listopada a trzecia dyspenzował Dziekan miejscowy w przytomności ludu na Nabożeństwie zgromadzonego; PRACOWITYCH
MICHAŁA KARWACKIEGO , Młodziana lat 26 ze wsi Szczepanowice parafii Graużyńskiej; Pracowitych KAZIMIERZA i ZUZANY z Meierów KARWACKICH ślubnych małżonków Syna Z ANTONINĄ SZYBUTOWNĄ, lat 28 ze wsi Ludwikowszczyzny w parafii Oszmiańskiej; STEFANA i KATARZYNY z Kużnickich SZYBUTÓW ślubnych małżonków córki, po oswiadczeniu o braku przeszkód ............ zawarto .. związek małżeński w przytomności świadków: ADAM PASZKOWSKI IGNACY ZYGMUNTOWY FELICJAN SZYBUTUW WINCENTY HOŁUBOWSKI Syn KAZIMIERZA KARWACKIEGO i ZUZANNY z Meierów KARWACKIEJ
1817 MICHAŁ KARWACKI (ur 1817) i jego żona
ANTONINA z Szybutów Michałowa Karwacka (1815)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1770) Kazimierza Karwackiego i Konstancji Zuzanny z 1800 GNIAZDO PINSKIE / OLESKIE/ Łachwe-MOZYSZ

LACHWE 50 km na NEE od Pinska, 30 km na NNE od Stolina

KONTROLNA NOTATKA z 27 kwietnia 1834 roku w Minskiej guberni Mozyrskij Powiat wdowy szlachcianki przyjmującej odnodworcowe zwanie
KONSTANCJI Michała córka KORWACKAJA zamieszkujacej na czynszowych ziemiach o nazwie ŁACHWE (Łachwa, Mozyrz) hrabiny Wirtemberskiej w składzie męskich i żeńskich dusz.
KAZIMIERZ KARWACKI 1770 ?
KONSTANCJA KARWACKA 1770 ?
JEJ SYNOWIE:
1) HIERONIM Kazimierza syn Korwackij – 18 lat (ur 1816)
2) JAN – 14 lat (ur 1820)
3) NORBERT – 9 lat (ur 1825)
JEJ CÓRKI:
1) JÓZEFA – 13 lat ( ur 1821)
2) ALEKSANDRA 3 lata (ur 1831)
3) Imie nieczytelne

Jest także w oryginale wyżej wspomnianej KONSTANCJI Michjłowny KORWACKOJ do komisji rewizyjnej mozyrskiego ujezda, gdzie ona pisze o tym, że rod Korwackich stary szlachecki ród. Tam tez wystepują wypiski z Kościoła po polsku). Z zyczeniami powodzenia. Litwin

.
Spis szlachty zamieszkałej w m. Wilnie w różnych latach XIX wieku.
Informacja z metryk koscielnych.

(zródło: Czesław Malewski, rekopis „Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Wilno i powiat wilenski”) WILNO 25 STYCZNIA 2009 R

Karwacki, Wilno 1837 r.
Karwecki, Wilno 1828 – 1835 r.
Korwecki, Wilno 1828 – 1873 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1750) Leona Karwackiego i Rozalii z PŁOSKÓW /Parafia Sarnaki/Płosków

1750 LEON i ROZALIA KARWACCY:
rodzice Andrzeja i Kazimierza ,
dziadkowie Pawła i Katarzyny:
Zgon 1850/ poz. 14/str 115/ 6 kwietnia 1850 o 9 rano stawił się KAZIMIERZ KARWACKI l. 40 ??? i PAWEŁ KARWACKI l. 27 obydwaj włościanie gospodarze rolni w Płoskowie zamieszkali i oświadczyli nam, że zmarł ANDRZEJ KARWACKI włościanin gospodarz, lat 50 syn LEONA i ROZALI KARWACKICH zmarłych, zostawił żonę Annę i dzieci Pawła i Katarzynę.

Rodzina Kazimierza 1780

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1770) W. Karwackiego Wiszenki 25 km na N od Łucka / Swóz
1770 W. KARWACKI
19-8-1800 ur Wiszenki Marianna Gołębiowska mc. Swóż rodzice Łukasz i Tekla chrzestni W.Karwacki, A. Luprzewska 297-1-12 Łuck 0

10- 2- 1842 ur TEKLA KARWACKA Krzemieniec łucki (?) Tekla Karwacka Krzemieniec Tomasz Maryanna Gołębiowska 873 451 17

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1790) ROZALII z KARWACKICH – Teodorowa Kułakowska z Książęcina

KSIĄZECIN / par. Lachowice

Józef Aleksander Jabłonowski posiadał aż 18 rezydencji, m.in. pałac w Podhorcach koło Stryja, pałac w Jabłonowie Litewskim[12] koło Łunnej, zamek w Lachowcach na Wołyniu, zamek w Zawałowie, pałac w Busku, „palatia” w Książęcinie[13], Prussowie, Steblowie, Ziemielińcach i Ulowcach. Przyczynił się do fundacji kościoła i klasztoru trynitarskiego w Teofilpolu, murowanego kościoła i klasztoru dominikańskiego w Lachowcach, kaplicy i misji bazyliańskiej w Jabłonowie Litewskim. Na zamku w Lachowcach, wzniesionym na wyspie, w kształcie pentagonu, zgromadził jedną z najwcześniejszych kolekcji starożytności w Rzeczypospolitej (gromadzoną od lat 30. wieku XVIII) oraz rozbudowaną galerię portretową.

1790 ROZALIA z KARWACKICH – Teodorowa Kułakowska z Książęcina / par. Lachowice / Lachowce pow. ostrogski

Slub 1840 – luty 4 par. Lachowice
MARCIN 1820 KUŁAKOWSKI z Ksiażencina lat 20 syn Teodora i ROZALI Z KARWACKICH oraz Anna Zajaczkowska z Ksiażecina.lat 19, c. Klemensa i Paulinu Zawadzik

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1794) ALOJZEGO z Galicji i Ludwiki Franciszki Karwackich z Wólki par. Łuck

1799 ur LUDWIKA z Wolskich KARWACKA ; 3-6-1829 zgon Łuck Ludwika Karwacka Lat 30 Łuck z Wolskich. Pozostawiła: wd. Alojzy, s. Piotr, Antoni 815 37 55 ZP http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 5_0037.htm
1794 ur ALOJZY KARWACJI z Galicjil 12-8-1829 zgon Łuck Alojzy Karwacki lat 35 Łuck Wdowiec, szewc, synowie Piotr, Antoni 815 40 79 Z
(http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 5_0040.htm)
Alojzy Karwacki rodem z cesarstwa Austrackiego od lat 3 w tut parafii osiadły, lat 35 wdowiec pozostawil synów Piotra i Antoniego
9-5-1827 ur PIOTR ANTONI KARWACKI Łuck Piotr Antoni Karwacki
mc. Wólka rodzice Alojzy i Ludwika Wolska chrzestni nob/ur.Jakub Sobolewski, nob/ur Helena Konasewicz 368 11 38 ZP
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 8_0006.htm
rodzice Slawetni Alojzy i marianna z Wolskich, chrzestni nob/ur.Jakub Sobolewski i nob/ur. Helena Konasewiczowa; w asystencji nob/ur Macieja Konasewicza i nob/ur Teklą Wiąckowska, małżonką
26-5-1829 ur ANTONI KARWACKI Łuck Antoni Karwacki
Msc. Wólka rodzice Alojzy i Ludwika Wolska; Chrzestni nob. Jakub Sobolewski, nob, Tekla Powstańska 368 79 32 815 9 ZP http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 8_0040.htm
chrzestni nob/ur Jakub Sobolewski i nob/ur Tekla Powslanska

1794-1829 ALOJZY KARWACKI; szewc wdowiec po 1799-1829 Ludwice z Wolskich, ich synowie w Łucku:
• 1827 ur PIOTR
• 1829 ur ANTONI

12 8 1829 zg Łuck Alojzy Karwacki 35 Łuck Wdowiec, szewc, s. Piotr, Antoni 815 40 79 ZP http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 5_0040.htm

3 6 1829 zg Łuck Ludwika Karwacka 30 Łuck z Wolskich. Pozostawiła: wd. Alojzy, s. Piotr, Antoni 815 37 55 ZP http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 5_0037.htm

9 5 1827 ur Łuck Piotr Antoni Karwacki Wólka Alojzy Ludwika Wolska Jakub Sobolewski, Helena Konasewicz 368 11 38 ZP http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 8_0006.htm

26 5 1829 ur Łuck Antoni Karwacki Wólka Alojzy Ludwika Wolska Jakub Sobolewski, Tekla Powstańska 368 79 32 815 9 ZP http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 8_0040.htm

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1785) ELŻBIETY Karwackiej Łukaszowej Lityńskiej z Dederkał / Pototurów ?
(wieś. POTOTURÓW. gromada Pototurów, gmina Dederkały, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie parafia Dederkały. DERDEKAŁY (20 km na E od Krzemienca)
1-3-1842 slub Dederkały Ludwik Rudnicki Pototurów lat 33 Jakub Anastazja Waśkiewicz & 1809 Józefa z Lityńskich Kiełczewska Pototurów lat 33 c. Łukasza i Elżbieta Karwacka 873 822 5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodziny (1800) Karwackich na Wołyniu

1847 KARWACKI - h. Radwan – 1847,Wołyń (Kt.Szp.Br.Ur,H.Kr.P) (Polska Encyklopedia Szlachecka, Starykoń-Kasprzycki, Dmochowski, t.VI, str273, wykaz polskich rodzin szlacheckich)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1820) ROZALI Karwackiej Teodorowej KOŁAKOWSKIEJ z Książęcina
4-2-1840 slub Lachowce Marcin Kułakowski Książęcin lat 20 s. Teodora i 1820 ? Rozalia Karwacka &; Anna Zajączkowska Książęcin 19 lat, c. Klemens Pawlina Zawadzka 880 76 V 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1810) TOMASZA i Maryanny Karwackich z Krzemienca (wołyński ? ) 15 km na N od Łucka ( lub tarnopolski ? - m. Wiśniowcem a Dubnem)
1800 TOMASZ KARWACKI i MARIANNA Gołebiowska , rodzice Pauliny 1833 z Krzemienca i Tekli 1842

Ur 1842-luty-10 TEKLA KARWACKA c. Tomasza i Marianny z Gołebiowskich

Slub 1853 – luty – 2 ANTONI WIDKOWSKI, LAT 20, S. WAWRZYNCA I Anny Gustawskiej & 1833 PAULINA KARWACKA z Krzemienca lat 20- c. Tomasza i Marianny.

1833 ur PAULINA KARWACKA; 2-2-1853 slub Krzemieniec Antoni Widkowski Krzemieniec lat 20 rodzice Wawrzyniec i Anna Gustawska & Pawlina Karwacka Krzemieniec lat 20 c. Tomasza i Marianna 878 59 3
10-2-1842 ur TEKLA KARWACKA Krzemieniec Tekla Karwacka Krzemieniec c. Tomasza Maryanna Gołębiowska 873 451 17

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1820) Rozalii Karwackiej Antoniowej Słobodzian z Gródka
1845 ur MICHAL Slobodzian 12-5-1874 slub Gródek Michał Słobodzian Gródek lat 29 syn Antoniego i Rozali Karwacka & Marianna Gorczyca Gródek 28 Jan Franciszka Małecka sw.Wojtowicz Jan Baran Jan 26 JZ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1850) Ludwika Karwackiego i Józefy Kaliny z Ołyki 30 km na E od Łucka Równe
1850/60 ? LUDWIK KARWACKI i Jozefa Kalina
23-3-1880 ur Ołyka Wacław Karwacki stacja Ołyka na trasie kolei Kijów-Brześc rodzice Ludwik Józefa Kalina 501 20 29 MO
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 1_0011.htm

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1860) Apolonii i Jana Sekułów z OŁYKI / Jałowicze łuckie !
OŁYKA w polowie (20-25 km) miedzy Luckiem a Równem

1860 ? APOLONIA KARWACKA Janowa Sekulowa i WALENTY KARWACKI
1884 ur …JÓZEF SEKUŁA ; 15-8-1904 slub Ołyka Józef Sekuła Ujeźdżce lat 20 syn Jana i Apolonia Karwacka & Marianna Marszalak Ujeżdżce lat 20 c, Jan Katarzyna 984 58 27 MO http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 4_0058.htm
1887 ur KATARZYNA SEKULA ;10-6-1907 slub Ołyka Władysław Jurkiewicz Ołyka lat 27 syn Wojciecha i Julianna Lipińska & Katarzyna Sekuła Ołyka lat 20 c Jan Apolonia Korwacka 1019 445 18 MO
17-11-1888 ur JAN SEKUŁA Ołyka Jan Sekuła Długoszyje rodzice Jan i Apolonia Karwacka 508 56 112 MO http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 8_0029.htm
1891 ur ZOFIA SEKUŁA…12-7-1908 slub Ołyka Władysław Switek Ołyka lat 22 NN Anna & Zofia Sekuła Ołyka lat 17 c. Jan Apolonia Karwacka 1019 639 35 MO
17-3-1893 ur ANTONI SEKUŁA Ołyka Antoni Sekuła Długoszyje Jan Apolonia Karwacka 1018 119 37 MO 0
22-1-1896 ur WOJCIECH SEKUŁA Jałowicze Wojciech Sakuła Pjanie Jan Apolonia Karwacka 904 1 V-2 R 2 0
8-3-1900 ur WLADYSŁAW SEKUŁA Jałowicze Władysław Sekuła Pjanie rodzice Jan Apolonia. Korwacka Chrzestni Walenty Karwacki, Anna Gruszczyńska wdowa 945 2 V-3 R 6 0
1902 ur MICHALINA SEKUŁA; 29-8-1904 zgon Ołyka Michalina Sekul Lat 2 Ołyka c. Jana i Apoloni z Karwackich 984 77 58 MO
11-2-1905 ur BOLESŁAW SEKUŁ Ołyka Bolesław Sekuł Ołyka rodzice Jan Apolonia Karwacka 985 9 29 MO 0 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 5_0009.htm
1905 ur.. BOLESŁAW SEKUŁ 11-8-1905 zgon Ołyka Bolesław Sekuła 6 tygodni /52 Ołyka Jana i Apolonii Z Karwackich 985 77 60 MO (http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 5_0072.htm)

11 2 1905 ur Ołyka Bolesław Sekuł Ołyka Jan Apolonia Karwacka 985 9 29 MO 0 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 5_0009.htm

7-4-1907 ur STANISŁAW SEKUŁ Ołyka Stanisław Sekuła Ołyka rodzice Jan Paulina Karwacka 1019 359 52 MO
Jałowicze (parafia)
________________________________________
Kościół pw. Objawienia Naświętszej Marii Panny. Pierwszy kościół, drewniany, został wybudowany przez Samuela Dolmata Isajkowskiego (dekret Sądu Ziemskiego Łuckiego dla Tomasza Leżeńskiego - bpa łuckiego i brzeskiego z 25 maja 1669 r.). Nowy, murowa¬ny, został wybudowany w 1716 r. ze składek i ofiar wiernych oraz staraniem Władysława Krzyszkowskiego - starosty włodzimierskiego. Był pod administracją oo. Dominikanów do 1851 r. Wtedy został przekazany duchowieństwu świeckiemu. Konsekracji świątyni doko¬nał bp Józef Podhorodeński w 1820 r. Parafia utworzona w 1796 r.
W 1938 r. liczyła 1163 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Jałowicze, Czekno, Holeszów, Horodnica: Mała i Wielka; Jarosławicze, Kniahininek, Korszowiec, Kru¬pa Granica, Ledóchówka, Łachodówka, Mstyszyn, Nadczyce, Nowostaw, Ostrożec, Pia¬nie, Podliśce, Rudeczka, Świszczów, Werbiajów, Worsuń, Wygoda, Załawie, Zamczysko.
Kaplica murowana w Ostrożcu z 1934 r., wybudowana przez rodzinę Ledóchowskich. W czerwcu 1943 r. miejscowi Polacy bronili się skutecznie w tej kaplicy przed banderow¬cami, którzy zorganizowali masowe rzezie Polaków na terenie parafii.
W 1941 r. proboszczem był ks. Mikołaj Tarczewski; ur. w 1875 r., wyśw. w 1901 r. zm. 1952 r.
Obecnie kościół w Jałowiczach i kaplica w Ostrożcu nie istnieją. Zostały zniszczone praw-dopodobnie w 1943 r. przez UPA, w nie znanych bliżej okolicznościach

http://www.wolhynia.pl/index.php?option ... Itemid=101

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1870) WALENTEGO i Weroniki Karwackich z Metelnai 1 km na S Ołyki
1870 WALENTY KARWACKI i Weronika Zakrzewska
8-4-1907 zgon Ołyka Weronika Karwacka; Lat 32 Ołyka z Zakrzewskich, zostawiła męża Walentego, synów Władysława, Józefa, córki Stanisławę, Józefę i Antoninę 1019 469 25 MO ; DZIECI :
Córka 10-2-1904 ur Ołyka Apolonia Karwacka Metelno rodzice Walenty Weronika Zakrzewska 984 8 26 MO http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 4_0008.htm
Syn Władysław Karwacki
Syn Józef Karwacki, córki
Syn Stanisława Karwacki
Córka Józefa Karwacka
Córka Antonina Karwacka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1870) EDWARDA i Franciszki Karwackich z Włodzimierza 15 km na E od Hrubieszowa / Kowela 40 km na N id Łucka i Wlodzimierza

1870/75 EDWARD KARWACKI i Franciszka Kolarzyk z Włodzimierza / Poniczowa
3-1-1900 ur ANTONI KARWACKI msc. Włodzimierz Antoni Karwacki Msc. Poniczów rodzice Edward i Franciszka Kolarzyk 958 11V-12R 18 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 1_436_958_ 15-7-1904 ur KAZIMIERA KARWACKA msc. Kowel Kazimiera Karwacka Kowel c. Edward i Franciszka Kołażek 979 16V-17R 77 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 9_0017.htm
EDWARD KARWACKI i Franciszka Kolarzyk z Poniczowa rodzice w Kowelu
• 1900 Włodzimierza Antoniego
3 1 1900 ur Włodzimierz Antoni Karwacki Poniczów Edward Franciszka Kolarzyk 958 11V-12R 18 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 8_0010.htm
15 7 1904 ur Kowel Kazimiera Karwacka Kowel Edward Franciszka Kołażek 979 16V-17R 77 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 1_436_979_

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1875) Walerii Karwackiej Franciszkowej Kułażek z Kowla
1875 WALERIA (siostra Edwarda) KARWACKA Franciszkowa Kułazek
16-12-1904 Kowel Jan Kułażek Kowel rodzice Franciszek i Waleria Karwacka; chrzestni Jan Januszyński, Franciszka Karwacka ż. Edwarda 979 27V-28R 131 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 9_0029.htm

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1880) Agnieszki Karwackiej Adolfowej Artwich z Łucka

W Łucku w 1939 mieszkali:
39. *** BIERNACKI Paweł (1895-1984) - syn **Gabriela (zm.1934, syn *Marcina
i *Karoliny z d. Wolak ) i Anieli z d. Łopuszańska (zm.1935) Usicze,
***żona Weronika z d. Artwich (1912-1990) - córka ** Adolfa Artwich i
**Agnieszki z d. Karwacka.
Tuż przed wojną zamieszkali w Łucku. Dzieci: ****
Tadeusz r.1938, **** Zbigniew r.1940 i ****Jan r.1944.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Z Łucka do Kłodzka AGNIESZKA KARWACKA Adolfowa Artwich z Łucka do Kłodzka
Adolf Artich ur. 10. 02.1872 – zm 29.01.1958 poch. Kłodzko cmen.komunalny
Agnieszka Hartiwch z d. Karwacka ur 03.01.1880-29.08.1957, poch. Kłodzko cmen.komunalny

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW domowych wg stanu w około 1939 r.
http://wolyn.ovh.org/opisy/luck-07.html
Łuck: Kuczkarówka, Omelanik, Czerczyce, Hnidawa, Rowańce, Bołocha, Liplany, przemieście Dworzec,
Wołyń - ŁUCK (wolyn.ovh.org/opisy/luck-07.html)
Aleksander był urzędnikiem i wraz z rodziną mieszkali w Łucku na terenie urzędniczej kolonii polskiej dokładnie strzeżonej. .... Karwacka. Tuż przed wojną ...
• BIERNACKI Paweł 1895-1984 - s. Gabriela +1934 (s. Marcina i Karoliny z d. Wolak) i Anieli +1935 (Usicze) z d. Łopuszańska,
• żona Weronika Pawłowa Biernacka 1912-1990 z d. Artwich - c. Adolfa i Agnieszki z d. Karwacka. Tuż przed wojną zamieszkali w Łucku. Dzieci:
• ** Tadeusz 1938, ** Zbigniew 1940 i ** Jan 1944.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1920) Onuifrego Ignacewicza Karwackiego iw Udrycku wołyńskim
Первый Карвацкий из Удрицка скорее всего был служащим на станции. Его звали Онуфрий (1876) Игнатьевич 1878 года. В Удрицке он женился на Анне Филипповне (Гузовец - в первом браке, Пигаль - в девичестве) 1894 г.р.. От них и пошла ветвь Карвацких в Удрицке. Можно поинтересоваться как Вы пришли к выводу, что Удрицкие Карвацкие связаны с Карвацкими из Ясенца?
Dymitr, bardzo dziękuję za przesłane informacje o rodzinie Onufrego Ignatiewicza Karwackiego:
* ONUFRY IGNATIEWICZ (syn Ignacego) KARWACKI ur 1878 ?/ 1886 - zmarł 7 luty 1950 ( w 1933 miał 49 lat a więc z 1886 , w 1938 – 52 lata a wiec raczej z 1886 roku), ożeniony
* ANNA FILIPOWNA z domu PIGAL, 1 voto Guzowiec, 2 voto Karwacka ; ur 2. XI 1894; slub 1924 ZMARŁA 7 sierpien1955;
Dzieci w 1933 roku :
PROKOP 27.XI. 1918 (syn z 1 go związku Anny)
MARIA 21.VIII 1923 (też w spisie 1938)
FILIP 17 XII 1924 (też w spisie 1938 r)
EUGENIA 26 XI 1926 (też w spisie 1938 r.)
OLESIA ? 27 IX 1929 (tez w spisie 1938 r.)
OLEKSANDR ? 16 V 1932 – 18.I 1936 ?
JAKUB 16 V 1932 – 17. I 1936

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1850) Jana Karwackiego.. Bronisława /…… Romualda z Baranowicz podlaskie /Piła/Poznań

* 1850 JAN KARWACKI ur ok. 1880
** 1880 BRONISŁAW KARWACKI 1904-1985 i Jadwiga Karwacka
***1910 ROMUALD KARWACKI –
ROMUALD KARWACKI syn ... ur 1932 w Nowogródku
Brat Romualda
Siostra Romualda
Kiedy w grudniu 44 roku, w wagonach towarowych, w towarzystwie kóz przekraczaliśmy Bug, wszyscy płakali i śpiewali „Serdeczna matko”. Do Piły jechaliśmy już na platformie. Jak dziś pamiętam Białośliwie. Tak pięknie kwitły wtedy drzewa. Rodzice zamieszkali razem z innymi kolejarzami, ale większość osiedliła się na Podlasiu, w rejonie Lutyckiej. Chcieli być razem, wśród swoich.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1850) Karwackich we WŁODAWIE GNIAZDO POLESIE/Lubelskie/Wołyńskie/Włodawa/

1840? JÓZEF KARWACKI i Antonina z Kosarzewskich
Syn 1871 LEON KARWACKI (9 kwiecień 1871 Włodawa – 18 luty 1942, bezdzietnie) syn Józefa i Antoniny z Kosarzewskich; lekarz mikrobiolog, prof. patologii UWarsz. Gimnazjum ukończył w Chełmie w 1891 roku ze złotym medalem; studia medyczne w Warszawie gdzie w grudniu 1895 uzyskał dyplom lekarza. Dalsze studia w Pradze (1896-1897), potem w Paryżu w Instytucie Pasteura (1898-1905), nastepnie w Berlinie i Rzymie. W 1906 powrót do Warszawy i praca jako bakteriolog w Szp. Dzieciatka Jezus. W 1912 doktorat z zakesu chorób wewnetrznych. Wykładał w Tow.Kursów Naukowych, nastepnie badania z zakresu bakteriologii, 1914-1915 praca w Lazarecie Miejskim,, potem jako Lekarz Naczelny w Szpitalu Miejskim, kierownik laboratorium u sw Stanisława na którym pozostał do 1937 roku. !918 ochotniczo wstępuje do Wojska Polskiego, starszy ordynator zakaznego W Wojsk. Szp. Ujazdowskim, podobne w Woj. Szp. Zakaznym, i w szpitalu przy Zakroczymskiej opuszczajac słuzbe czynna w 1928 w stopniu lekarza pułkownika. Habilitacja 1922 z zakesu patologii ogólnej i doswiadczalnej, 1926 profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej, 4 kwietnia 1936 profesor tytularny na Wydziale Lekarskim UWarsz. JEDEN Z NAJWYBITNIEJSZYCH w Polsce znawców chorób zakaźnych (intuicja i trafność diagnostyki), świetny zanwca chorób wewnetrznych. Napisał podręcznik „Choroby wewnetrzne”. Zajmował się badania posocznic, gruzlicy. Był członkiem korespondentem PAU. Odznaczony OOP kl.4, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej, Orderem Korony Włoskiej. Żonaty, żona
1) Maria z domu Rudzka Leonowa KARWACKA; bezdzietny zmarł w Warszawie, 18.II 1942,
2) Marianna Rudzka 1 voto Szymanowska 2 voto Karwacka
1901 12 Leon Paweł Karwacki Kosarzewska & Marianna Stanisława Wdowa po Janie Aleksandrze Szymanowskim Szymanowska z domu Rudzka c. Piotra i Aliny Wędrychowska /Nasiechowice Zarogów

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/leon-karwacki

Karwacki Leon (1871–1942), lekarz mikrobiolog, profesor patologii Uniw. Warsz. Ur. we Włodawie 9 IV, syn Józefa i Antoniny z Kosarzewskich. Gimnazjum ukończył w Chełmie w r. 1891 ze złotym medalem, studia medyczne odbył w Warszawie i tu w grudniu 1895 r. uzyskał dyplom lekarza (cum eximia laude). Dalsze studia odbywał w Pradze (1896–7), potem w Paryżu w Instytucie Pasteura (1898–1905), następnie w Berlinie i Rzymie. W r. 1906 wrócił do Warszawy i pracował jako bakteriolog w Szpitalu Dzieciątka Jezus. W r. 1912 uzyskał doktorat medycyny na podstawie pracy z zakresu chorób wewnętrznych. Wykładał w Tow. Kursów Naukowych. W tym czasie rozpoczął także prace badawcze z zakresu bakteriologii, które ukończył później. W l. 1914–5 pracował w Lazarecie Miejskim, potem jako lekarz naczelny Miejskiego Szpitala. Następnie był kierownikiem laboratorium Szpitala św. Stanisława i na tym stanowisku, mimo licznych zajęć, pozostał do r. 1937. W r. 1918 wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego. Służbę czynną opuścił w r. 1928 w stopniu lekarza-pułkownika. Początkowo przydzielony został w charakterze starszego ordynatora do oddziału zakaźnego w Wojskowym Szpitalu Ujazdowskim, jednocześnie objął podobne stanowisko w Wojskowym Szpitalu Zakaźnym, następnie od r. 1922 został kierownikiem naukowym Oddziału Chorób Zakaźnych I Szpitala Okręgowego przy ul. Zakroczymskiej. Na tym stanowisku pozostał do r. 1930, tj. do emerytury; potem w l. 1930–9 był tu zatrudniony jako konsultant. Przez cały czas K. rozwijał działalność naukową, której rezultatem była habilitacja z zakresu patologii ogólnej i doświadczalnej w r. 1922 w Warszawie. W r. 1926 został tamże profesorem Wolnej Wszechnicy Polskiej, a 4 IV 1936 r. profesorem tytularnym na Wydziale Lekarskim Uniw. Warsz. Nie zgodził się na wykłady z zakresu chorób zakaźnych, gdyż uważał, że mogą one odbywać się tylko na samodzielnej klinice zakaźnej, której wówczas nie było.

K. był jednym z najwybitniejszych w Polsce znawców chorób zakaźnych. Cechowała go trafność diagnostyki i intuicja. Był poza tym świetnym znawcą chorób wewnętrznych. Pozostawił z tej dziedziny podręcznik dla lekarzy i studentów, pt. Choroby wewnętrzne (W. 1936, 3. Wyd. 1938). Miał też dużą praktykę lekarską. Z zamiłowania jednak był bakteriologiem i tej dziedzinie poświęcił większość swych prac. Był pierwszym w Polsce badaczem cyklu rozwojowego prątka gruźliczego i stworzył własną koncepcję jego rozwoju. Przeszło 25 lat poświęcił na badanie posocznic samoistnych i towarzyszących innym schorzeniom. Wyniki ogłosił w źródłowej monografii, która ukazała się w r. 1937 jako III tom podręcznika pt. „Choroby zakaźne”, wydanego pod redakcją K-ego i Malinowskiego.

Drugim kierunkiem pracy naukowej K-ego były badania zmienności zarazka gruźlicy. Z tej dziedziny ogłosił monografię pt. Zmienność biologiczna zarazka gruźlicy (W. 1934). W t. r. monografia ta została wydana po francusku. K. wygłosił referat programowy pod tymże tytułem na IX Zjeździe Międzynarodowym Związku Przeciwgruźliczego w Warszawie w r. 1934. Referat był poparty przeszło dwudziestoletnią obserwacją tysięcy szczepów gruźliczych. K. wytworzył specjalny szczep gruźliczy, który był pozbawiony właściwości kwasoodpornych, a jednocześnie zachował własność chorobotwórczą. Badań swych nie zakończył, gdyż w czasie okupacji hitlerowskiej zniszczeniu uległo muzeum szczepów. Badania prowadził początkowo w ogólnej pracowni biologicznej Warszawskiego Tow. Naukowego, potem we własnej pracowni, przydzielonej mu ad personam przez towarzystwo. Ogółem pozostawił ok. 100 prac naukowych i popularyzacyjnych. K. był członkiem Tow. Naukowego Warszawskiego, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie i wielu towarzystw lekarskich za granicą. Żonaty, zmarł bezdzietnie w Warszawie 18 II 1942 r., pochowany na Powązkach. Posiadał odznaczenia: Order Odrodzenia Polski 4 kl., Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Legii Honorowej, Order Korony Włoskiej.

Łoza, Czy wiesz, kto to jest? (fot.); Who’s who in World Med., 1939; Peretiatkowicz A. i Sobeski M., Współczesna kultura polska, Życiorysy uczonych, literatów i artystów z wyszczególnieniem ich prac, P. 1932 s. 97; Olszewicz, Lista strat kultury pol.; – Manteuffel T., Uniwersytet Warszawski w latach 1915/6–1934/5. Kronika, W. 1936 s. 113, 143; Orłowski W., Patologia i terapia szczegółowa, W. 1938 II cz. 2 s. 44, 145, 247, 389, 448; Wszelaki S., „Gruźlica” T. 15: 1947 [1948] nr 3–4 s. 385–9; – Gł. B. Lek.: Nr inw. 7282, 1/228, pacz. 7 (Kartoteka W. Ziembickiego Je-Km), Nr T 389/6 i nr 222/23 (Akta izb lekarskich); Zakł. Dok. IH PAN w Kr.: Materiał dostarczony przez żonę Kazimierę.

Piotr Szarejko

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1850) Mikity Karwackiego z KOBRIN BREST

1888 MIKITA KARWACKI, ur. 1888 z Kobrin
1888 1907/MIKITA KARWACKI/Korwatzky, Kobrin/Ros, Rosjanin, ur. 1888, niepiśmienny, kawaler w wieku 19 lat z Rotterdamu do USA 13 kwietnia 1907, na zaproszenie półbrata P. Gryniewicza do Camden NJ ; KOBRIN k.Kamieńca Litweskiego


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Rodzina (1850) Josipa Karwackiego i Aleksandry w BREST Moskwa

1897 JOSIP KARWACKI, ur, 1887 z Moskwy,
żona ALEKSANDRA KARWACKA
1911/OSIP KARWACKI/Korwatzky, z Moskwy, Rosjanin urodzony 1887 w Brest, piśmienny, żona Aleksandra w Moskwie, żonaty, w wieku 24 jedzie z Libau/Posen/Prusy do USA 22 marca 1911, do Chicago/Ill

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1850) Karwackich BORISLEWO (SE od Moskwy)

1870 ZENAIDA KARWADZKA, z Minovilla/Pa
1879 ANNA KARWACKA, ur. 1879 z Borislewa
1903/ANNA KARWACKA/Karwatzka, ur, 1879, zam. Borislewo/Bognstew?Ros/Pol, panna z Antwerpii do USA, 28 lipca 1903, w wieku 24 lat, niepiśmienna, na zaproszenie siostry Zenaidy Karwadzkiej, do Minovlla/PA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1850) Piotra i Anny Karwackich w BARILEW

1879 PIOTR KARWACKI z Borilewa, ur. 1879. mąż
1879 ANNY KARWACKIEJ
1910/PIOTR KARWACKI/KARWOSKI, Borilew/Russia, ur. W BARYILOW w 1879, przez Hamburg do USA 7.XI.1910, 31 żonaty; żona ANNA KARWACKA, Borilew ;piśmienny; jedzie do Racine/Ives/Wisconsin na zaproszenie szwagra Alexa Koniewskiego, Racine Wisconsin;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina Karwackich w OLSZANY BOBINO w Pińskim (pinskij rejon) k. Brzescia (brzeska oblast) /Archangielsk

Первое упоминание о городе Пинске (Пинеске) встречается в «Повести временных лет» с упоминанием 1097 года. Следующее упоминание датируется 1160 годом: в летописи называются имена князей пинских — Ярослав (1183), Ярополк (1190). Пинск, расположенный тогда в центре Туровского княжества, имел торговые связи с Волынью, Средним Поднепровьем и Северным Причерноморьем.К середине XII столетия Пинск — крупный торговый город Туровского княжества, позднее — центр самостоятельного княжества, вплоть до XIV столетия. В августе 1858 года возле села Жмени, Пинского района упал железокаменный метеорит Жмени (Zhmeni) весом 0.246 кг.
1850 BAZYL WASYL KARWACKI ojciec Jana
1885 KARWACKI JAN, ur. 1885 syn Wasyla, Porzecze-Olszany
Карвацский Иван Васильевич KARWACKI JAN s. Wasyla (варианты фамилии: Карватский)1885 г.р. Место рождения: Пинская губ., Поречье, Ольшана; поляки; образование: 3 класса; место проживания: Пинская обл., Пинский, Бабино BABINOПриговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 04.03.40, Первомайский р-н, Уйма. Осв. со спецпоселения по амнистии 28.08.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."
Dzieci Jana Karwackiego z Olszan Pińskich:
1920 KARWACKI MICHAL, syn Jana, ur. 1920 w Porzeczu Olszańskim pinska gub.
Карвацский Михаил Иванович KARWACKI MICHAŁ s. Jana (варианты фамилии: Корвацкий)1920 г.р. Место рождения: Пинская губ., Поречье, Ольшана; украинцы; место проживания: Пинская обл., Пинский, Бабино BABINOПриговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 04.03.40, Первомайский р-н, Уйма. Осв. со спецпоселения по амнистии 28.08.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл.
1925 KARWACKA STEFANIA, ur. 1925, c, Jana; ur Poriecze/Olszana Pinska gub.
Карвацская Стефания Ивановина KARWACKA STEFANIA c. Jana, ur. 1925 г.р. Место рождения: Пинская губ., Поречье, Ольшана; украинцы; образование: 4 класса; место проживания: Пинская обл., Пинский, Бабино BABINOПриговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 04.03.40, Первомайский р-н, Уйма. Осв. со спецпоселения по амнистии 28.08.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."
1928 KARWACKA KATARZYNA, ur. 1928, c. Jana /Poriecze/Olszany/Pinska gub.
Карвацская Екатерина Ивановина KARWACKA KATARZYNA c. Jana1928 г.р. Место рождения: Пинская губ (PIŃSK)., Поречье (Poriecze), Ольшана (OLSZANY) ; украинцы; образование: 4 класса; место проживания: Пинская обл., Пинский, Бабино BABINO Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 04.03.40, Первомайский р-н, Уйма. Осв. со спецпоселения по амнистии 28.08.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."
1880 JÓZRF KARWACKI ojciec Marii
Dzieci Józefa Karwackiego z Olszan Pińskich:
1917 KARWACKA MARIA. 1917 c. Józefa ur. Poriecze/Pinska gub.
Карвацская Мария Иосиповна KARWACKA MARIA c. Józefa 1917 г.р. Место рождения: Пинская губ., Поречье, Ольшана; украинцы; место проживания: Пинская обл., Пинский, Бабино BABINOПриговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 04.03.40, Первомайский р-н, Уйма. Осв. со спецпоселения по амнистии 28.08.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1850) Karwackich w WILNIE

Bracia:
1881 KAZIMIERZ KARWACKI, ur, 1881 z Wilna….
JÓZEF KARWACKI z Wilna w Dunmore/PA….
1878 STANISŁAW KARWACKI z Wilna ur. 1878..
1905/KAZIMIERZ KARWACKI/Karwatzky, ur. 1881, z Wilna, Polak, kawaler, w wieku 24 lat z Hamburga do USA 24 czerwca 1905 do Dunmore../PA do brata Józefa Karwatzky; jedzie z kuzynem Adamem Siemianowiczem
1905/STANISŁAW KARWACKI/Karwetzky, ur. 1878; z Wilna, pismienny, żonaty z Hamburga do USA 2 lipiec 1905, do Dunmore/Pa do Jozef Karwaczki


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1800) JURKOWO dnowski rejon
Дно́вский райо́н — административная единица на востоке Псковской области России. Административный центр — город Дно.
GNIAZDO ............. Jurkowo na północ od Porochowa i Dna
1840 Bazyl WASYL KARWECKI Ojciec Pawła
* 1866 PAWEŁ KARWECKI, s. Wasyla, ur, 1866 w Jurkowie w Dnowskim Rejonie; Rosjanin, aresztowany 19 grudnia 1937, rozstrzelany 30 grudnia w Leningradzie. Zrehabilitowany w 1989 roku Карвецкий Павел Васильевич KARWECKI PAWEŁ s.
Wasyla;1866 г.р. Место рождения: Дновский р-н, д. Юрково (JURKOWO) русский; Псаломщик Арест: 19.12.1937 Осужд. 30.12.1937 тройка при УНКВД Ленинградской обл.. Обв. по ст. 58-10 УК РСФСР Расстрел /ROSTRZELANYРеаб. 23.06.1989 , основание: реабилитирован ZREHABILITOWANYИсточник: Книга памяти Псковской обл.Карвецкий Павел Васильеич KARWECKI PAWEŁ rostrzelany w styczniu 1938 w Leningradzie. 1866 г.р. Расстр. январь 1938. Место расстрела: Ленинград Источник: Ленинградский мартиролог: 1937-1938

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1850) Karwackich w1850 ŚWIR ŚWIECIANY

Syn.......
1850 JAN KARWACKI
1870 URSZULA KARWACKA
Parafianie kościoła Świr z 1895 roku
Rosja, gubernia Wileńska, powiat Święciany, miejscowości: Świr, Szemietowo, Niestaniszki, Wiśniewo, Aleksandrowska, Konastantynowo.
Obecnie: Białoruś, obwód Miński, Rejon Miadelski, kościoły Świr, Szemietowo, Wiśniewo.
(Po powstaniu 1863 roku pozostał tylko kościół w Świrze. Kościół w Szemietowie był nieczynny do 1952, w Wiśniewie i w Zaświrze do 1952 roku zamieniono kościoły na cerkwie.
Liczebność wiernych w parafiach w 1908 roku: kościół Świr - 7387, kobiet.-3831, mężczyzn. -3556 ; kościół Szemietowo - 3240 wiernych, kobiet - 1720, mężczyzn - 1520).

788. Urszula Korwacka / URSZULA KARWACKA . 788. ?????? ????????.
838. Jan Korwacki / JAN KARWACKI . 838. ?? ?????????.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodziny (1880) Karwackich czy Krawackich w SUBOTNIKU k. Lidy

Mieszkańcy SUBOTNIK k. Lidy (1939-1941)
VII. Ulica Wileńska- strona prawa

Nr 125
1898 FRANCISZEK KARWACKI FRANISZEK 41 (ur 1898),
1898 Żona . FELICJA z Grzybowskich KARWACKA 41 (ur 1898),
Dzieci
1920 Wiktoria Karwacka 19 (ur 1920),
1926 Leon Karwacki 13 (ur 1926),
1928 Jadwiga Karwacka 11 (1928),
1932 Józef Karwacki 7 (ur 1932),
1930 Jan Karwacki 9, (ur 1930)
1935 Kazimiera Karwacka 5 ( ur 1935),
1936 Henryk Karwacki 3 (ur 1936).

PODLASIE
Spis mieszkańców Sobotnik 1939/40

Spis mieszkańców Sobotnik z lat 1939 - 1940 wzięty ze spisu parafialnego. Obok nazwiska podany jest wiek. Liczba porządkowa odpowiada tej, która podana jest na planie miasteczka. Oznaczenia literowe: c - córka, dz. dzieci, m. - matka, s. - syn, wd. - wdowa, wdowiec, ż - żona, post. - posterunkowy.

II. Ulica Gieranonska - strona prawa patrząc od Kwiatkowców
8. Minko Antoni 39, ż. Bronisława z Karawackich 37, dz.: Stanisław 10, Zofia
19. Karawacki Michał 26, ż. Helena z Ejgierdów 26, c. Stanisława 3
20. Karawacka Faustyna 69.
21. Karawacki Józef 32, ż.: Józefa z Juchniuków 32, dz.: Alfreda 5, Janina 2.

(....) W rodzinach, w których było kilkoro dzieci a mało ziemi istniał problem jak ją później podzielić. Dlatego niektórzy mieszkańcy naszej gminy, decydowali się na emigrację zarobkową za granicę. Taka podróż była bardzo kosztowna. Oni jednak na tyle byli zdeterminowani, że chcieli wyjechać na zarobek, wrócić i dokupić upragnionej ziemi. Do Francji wyjechali: Franciszek Kononowicz starszy brat dziadka Jana, Anna Paszkowska, Stanisław Dziadul. Do Ameryki wyjechali: Boguszewicze z Antokola, Szarycz, Aleksander Kononowicz i inni.
Aż do Urugwaju udał się Jan Karawacki, następnie jego siostra Bronisława. Część z nich tam zostawała, inni wracali, aby za ciężko zarobione pieniądze kupić ziemię, którą między innymi sprzedawał ze swojego majątku w Kwiatkowcach Ciemniewski. Ci, którzy wrócili nie zdawali sobie sprawy, że wkrótce wybuchnie wojna i ich wysiłek pójdzie na marne. Ludzie wyjeżdżali również wcześniej, na początku XX wieku.(....)

VII. Ulica Wileńska- strona prawa

125. Karwacki Franciszek * 41, ż. Felicja z Grzybowskich 41, dz.: Wiktoria KARWACKA 19, Leon KARWACKI 13, Jadwiga KARWACKA 11, Józef KARWACKI 7, Jan KARWACKI 9, Kazimiera KARWACKA 5, Henryk KARWACKI 3.

*) Karawacki Franciszek - działacz komunistyczny, dysydent ...?/ wyszukaj post o Franciszku Karwackim vel Karawackim !!!!

VIII. Ulica Wileńska- strona lewa w kierunku centrum
134. Naron Michał 82 (wd.), s..Michał 34, ż. Maria z Karwackich 23

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodziny Karwackich / Krawackich z Marguciszek i Lipna

W spisach bibliograficznych pozycja o zesłańcach z Marguciszek i Lipna na Litwie mówi o RODZINIE KARWACKICH. W ORYGINALNYM TEKŚCIE J. DUDY mowa o rodzinie KRAWACKICH ? Nazwisko takie nosi obecnie około 140 osób w Polsce, najwięcej około 30-40 w pow. krakowskim ...

Dzięki uprzejmości Pana Roberta Tomczaka z "Sybiraka" w Białymstoku - serdeczne podziękowania dla Niego - udostepiono nam artykuł Jerzego Dudy z Opola " Syberyjskie Losy Rodziny KRAWACKICH"("Sybirak" nr 10/1994 str.14-19). Fascynujący opis peregrynacji wojennej tej Rodziny, a bedących udziałem wielu tysięcy innych kresowych polskich rodzin (np. Karwackich z Podola do Kazachstanu). Nic nie wiemy o relacjach KRAWACKICH i KARWACKICH, bardzo bliskie podobieństwo nazwisk, które często ma miejsce na wskutek błędów w zapisach metrykalnych, skutkujacych na dalsze pokolenia wyodrębnieniem nowego nazwiska. Czy tak jest w tym przypadku nie wiemy. Obecnie Krawackich jest w Polsce ponad 130 osób (KARWACKICH odpowiednio 4100), głównie w pow. krakowskim (prawdopodobnie w Czernichowie), Krakowie, Chrzanowie... także w Opolu, Katowicach. Policach. SYBERYJSKA HISTORIA dotyczy Rodziny KRAWACKICH z pow. święciańskiego na Litwie, z majątków Marguciszki i Lipiany. Jako pierwszy w rodzinie jest wspominany

• * ALEKSANDER KRAWACKI, budowniczy koleji transyberyjskiej, gdzie zaginął bez wieści w 1923 roku;
• *jego żoną była Wiktoria ( 1865-1942 na Syberii) ze Stefanowiczów-Ułaszynów Krawacka, córka Ludwika Stefanowicza-Ułaszyna, właściciela Czubianki w kijowskim, powstańca styczniowego, zesłanego na katorge w 1864 roku;
• ** Ich synem był LEON KRAWACKI (1903-1939), uczestnik wojny z boleszewikami w 1920, zginął od zdradzieckiej kuli w 1939 roku;
• ** jego żoną była IRENA (1904-1990) z Dąbrowskich,
• *** a ich dziecmi : BOHDAN KRAWACKI,
• *** TERESA KRYSTYNA KRAWACKA (1931-1943 na Syberii);
• *** JULIUSZ MARIA KRAWACKI,
• *** MARIA BOŻENA KRAWACKA i
• *** JAN ALEKSANDER KRAWACKI.
User.php::374 -> User EVERYBODY is NOT owner of album 'KRAWACKI'

LITWA Marguciszki i Lipno
KARWACCY vel Krawaccy z wileńskiego zesłani na Syberie
(patrz album).
Polacy w Kazachstanie 1940-1946: zesłańcy lat wojny
Stanisław Ciesielski - 1997 - Liczba stron: 314... Warszawa 1988
Duda J., Syberyjskie losy rodziny Karwackich, (KRAWACKICH ?? z Wilenskiego) patrz Galeria/Album str 6

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina Karwackich w PODBRODZIE wileńskim

... Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem Czesław Andrukianiec ....." "...... dokładnie tą historię zna jego krewny mieszkający na Litwie - pan Edward. Historia dotyczy jakiegoś hrabiego KARWACKIEGO posiadającego przed wojną w okolicach Podbrodzia kilka majątków. Otóż żona tegoż ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodziny Karwackich z mci NIEWOJNIAŃCE Podborska parafia, miejscowości, nazwiska, przed 1939

Pierwszy proboszcz Stanisław Możejko przebywał w Podborzu do lata 1925 roku. Zamienił go Eugeniusz Zasztowt , który wraz z parafianami wybudował kościół, spełniał swoje obowiążki aż do zakończenia II wojny światowej. Następnie został przeniesiony do Ejszyszek, gdzie i zmarł w 1963 r.
Z biegiem lat zmieniało się terytorium parafii (wspominam miejscowości, które zostały włączone wraz z powołaniem parafii podborskiej).

Początkowo parafia należała do dekanatu bieniakońskiego a w drugiej połowie lat 30 - ch podobnie jak ejszyska do dekanatu raduńskiego.

Niewojniańce/Nevainionys (Baranowski, Bocewicz, Bohdanowicz, Budrewicz, Dziczkaniec, Gieszczyk, Jackiewicz, Jundził, Karwacki, Kołak, Korkuć, Korniła, Kowalewski, Kucewicz, Kulesza, Liminowicz, Majewski, Malewski, Markiewicz, Mentelis, Monkiewicz, Nacewicz, Nosewicz, Olszewski, Rekść, Rodziewicz, Roskowski, Różkowski, Tietianiec, Wilkaniec, Żyliński)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodziny (1930) Karwackich w Bortnicy pod Dubnem

Aneks 320: Wojskowi osadnicy w Bortnicy na Wołyniu
Wieś BORTNICA gromada Bortnica, gmina Dubno, powiat Dubno, woj. Wołyńskie od 1925 r. parafia r-k Radów.
W wykazie miejscowości z 1936 r. Bortnica występuje jako wieś, ale znana była też jako kolonia. Bortnica graniczyła: od zachodu – z osadą wojskową Bortnica, od północy – z niemiecką kolonią Honczarycha, od wschodu i południa – z chutorem Pogorzelec Czereszniówką. Jej mieszkańcy Polacy, nabyli ziemię z parcelacji na podstawie korzystnych kredytów państwowych.
WYKAZ GOSPODARSTW w kolejności usytuowania od północy, stan w około 1939 r.
1. ANTCZAK IN., gospodarstwo po Lewickiej IN.
2. KARWACKI Stanisław.
3. KARWACKI Antoni.
4. BABIŻEWSKI Jan (II), dzieci: Feliks plus 2 córki. Może v.n.: Babirzecki, Babierzecki.
5. SOBIECKI IN., 9 synów i 2 córki: Franciszek, Władysław, Bolesław, Walerian, Edward, Petronela, Stanisława.
6. JEŁOWICKI Wiktor, 7 synów: Józef, Michał, Wacław, Izydor (na Łabędziance), Marian, Stefan, Antoni – jego chrzestnym ojcem był Prezydent RP Ignacy Mościcki.
7. NOWICKA IN. i jej zięć Jan Babiżewski.
BABIŻEWSKI Jan (I) +1943, zabity przez Ukraińców na Czereszniówce u szwagra.
8. BABIŻEWSKI Bronisław, 1 syn.
9. GŁOWACKI Bolesław, 2 synów i 8 córek, m.in.: Tadeusz, Antoni, Wiktoria, Zofia, Petronela, Felicja, Jadwiga, Józefa.
10. NALEPKA Bronisław, dzieci: Joanna, Stanisław.
11. KARWACKI Paweł, córka Maria.
12. KOPACZ Bolesław, syn Antoni 1928-1999, po wojnie Szemzdrowo, gm. Bojanowo w woj. wielkopolskim.
13. COFAŁ Wacław 1902 - s. Józefa i Barbary z d. Ochralik, żona Bronisława 1908 z d. Łazarska - c. Bronisława i Marii z d. Giżycka, dzieci: Alicja 1933-1944 (zamordowana przez Niemców), Stanisław 1935, Wanda 1941 [...]. Po wojnie w Kleszczynie koło Piły.
14. BABIŻEWSKI Kazimierz, żona?, dzieci: Mieczysław, Władysław 1928, Franciszek 1932, Janina i Roman.
15. JANICKI Kazimierz, synowie: Stanisław 1922, Józef 1924, Piotr 1934.
16. TARNOWSKI Tomasz, żona Rozalia z d. Różycka, syn Bolesław 1928-2001, po wojnie: Szmezdrowo.
17. TARNOWSKI Józef, żona?, synowie: Wincenty 1928 i Dominik 1931. Po wojnie zamieszkali na Zamojszczyźnie.
W nieznanym kierunku:
18. DĘBCZYŃSKI Mieczysław 1905 - s. Józefa i Marii, I żona Natalia 1913-33 z d. Pająk, dzieci: Alicja, Józef; II żona Stefania 1916 z d. Pietras, dzieci: Danuta, Zbigniew, Stanisław, Ryszard, Waldemar, Waleria.
19. CZAJKA IN., dzieci: Leokadia, Bogusia. (rodzina w osadzie .Bortnica?).

20. SUPROWICZ IN., dzieci: Wacław, Kazik, Walentyna. (rodzina w osadzie .Bortnica?).

21. PRASAŁOWSKI Mieczysław, żona Aniela z d. Pietras, dzieci: Zdzisław, Krystyna

Xxx
Zbrodnie w osadzie wojskowej Bortnica - zbrodnie na polskich mieszkańcach osady wojskowej Bortnica popełnione przez żołnierzy UPA w czasie trzech kolejnych napadów na tę miejscowość.
Osada Bortnica powstała po parcelacji majątku Rosjanina E. Szuwałowa. Osadnicy wojskowi zamieszkujący ją przed wybuchem II wojny światowej padli ofiarą radzieckich deportacji w 1940. Między tą datą a rokiem 1943 ich domy zajęli inni Polacy. W osadzie znajdowała się również mleczarnia.
Według wspomnień zgromadzonych przez Władysława i Ewę Siemaszków, w marcu 1943 oddział UPA napadł na osadę, po czym spalił żywcem w budynku mleczarni 4 lub 6 Polaków, których tożsamość nie została ustalona. W związku z tym wydarzeniem grupa 15 Polaków oraz 8 Żydów z Bortnicy zorganizowała samoobronę, zamieniając w jej bazę część dawnych domów osadników. Mimo jej istnienia jesienią 1943 UPA dokonała kolejnej napaści na osadę, zabijając 20 Polaków. Ostatni atak nastąpił w czasie fali napaści na Polaków w czasie Bożego Narodzenia w roku 1943. Samoobrona odparła wówczas atak ukraiński, tracąc jednak 11 zabitych (8 Polaków i 3 Żydów). Pozostali przy życiu obrońcy zdołali razem z polską ludnością cywilną ewakuować się do Kurdybania Warkowickiego. Porzucone zabudowania zostały całkowicie spalone.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WSPÓŁCZESNE gniazda na Wołyniu ukraińskim

Najstarsze gniazda Karwackich na Ukrainie są w obszarach:

- w wołyńskim Karwaccy skupiają się koło Pińska, w Łucku, Nowowolyńsku, Jasincu dubrownickim (ogółem kilkanasce
rodzin),

- belsko-lwowsko-buski, poczynając od HORPINA buskiego, na całym roztoczu lwowskim, aż do obecnej granicy w Bełzie, Medyce, Samborze, Iwanofrankowie, Dobromilu, Dobrostanie, Jaworowie, Nowym Jaworowie, Dublanach, Krzemiencu i innych, obecnie najwięcej jest zameldowanych we Lwowie, KILKUSET KARWACKICH;

- w stanisławowskim (Iwanofrankowskim) Karwaccy sa skupieni w KAŁUSZU (pond 16 rodzin), Stanisławowie (9 rodzin), Zydaczowie (6 rodzin), Bursztynie (6), Stryju (4) Tłumaczu (7) i wielu innych miejscowościach Zakarpacia,

- w czernowicko-tarnopolskim gdzie gniazdowali w XVII w w Zalożcach; obecnie ogromne skupiska Karwackich są w : KLISZKOWCY pod Chocimiem (ponad 60 rodzin), Zielone Kuryłowce (ponad 25 rodzin), Czerniowce (19 rodzin), Zarożany (14 rodzin), ponadto w wielu miejscach Bukowiny i Podola, zwłaszcza Czortkowa, Skały Podolskiej,

- w płoskirowskiem / chmielnickiem Karwaccy skupiają się głownie w Gródku (27 rodzin), Mudre Gołowy gródeckie (21 rodzin), Jasieniówka grodecka (9 rodzin), Ziszczanicy grodeckie (10 rodzin); Czarnej Wodzie gródeckiej (7 rodzin), Płasikrow/Chmielnicki (28 rodzin), a z na południu KAMIENIEC PODOLSKi (12 rodzin) i pod nim historyczne gniazdo DUNAJOWCY (12 rodzin).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PATRZ TAKŻE :
Aneks 164: Karwaccy z Mińskiego / Wołyń w 1800 ........
Aneks 259: Metryki wołynskie Karwackich
Aneks 265: Stare szlacheckie gniazda poleskie i wołyńskie
Aneks 308: Karwacki w Udrycku wołyńskim
Aneks 310: XII 1944 z Baranowicz do Piły
Aneks 312: Z Łucka do Kłodzka
Aneks 320 :Wojskowi osadnicy w Bortnicy na Wołyniu
Aneks 327: nob.KARWECCY (vel Karwaccy) z Korkożyszek wileńskich k. Podbrodzia (na NE od Wilna)
Aneks 328 : Karweccy z Białorusi w genetece polskiej
Karwacki ////// stare klany ukrainskie.. wołyńskie
29.04.2016 09:47
Aneks 456

Pragniazda ukraińskie Karwackich

1500 BUSK lwowski
Z mazowieckiej emigracji do księstwa bełzskiego w BUSKU pod Lwowem już w 1537 roku jest odnotowany ANDRZEJ KARWACKI , zapewne protoplasta wszystkich rodzin bełskich, wołyńskich i podolskich.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1700 HORPIN
25 km na NE od Lwowa pod Kamionką Strum. W par. Zelechów Wielki, 70 km na NW od Załoźca
HORPIN dom nr 8 Karwacki

Rodzina 1709 Stanisława Karwackiego
SIEDZIBA KARWACKICH dom nr 8
* 1709 STANISŁAW STANISLAUS KARWACKI lat 68 zmarł 18 luty 1777 w domu nr 8 ZGONY Horpin 1776-1796

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina 1700 Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej
* 1700 KAZIMIERZ KARWACKI i Marianna Ilnicka, z która miał syna Marcina ożenionego z Anastazją Wisniowską, a oni mieli synów Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1792 roku

viewtopic.php?f=45&t=25253&p=51944&hilit=horpin#p51944
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1650 NIEMIRÓW Jaworów
20 km na N od Jaworowa i 20 km na E od Lubaczowa
3 1670 slub 1 Jan Karwacki z Jaworowa & Katarzyna z Zurawna Niemirów
3 1670 slub 1 Jan Karwacki z Jaworowa Katarzyna z Zurawna Niemirów

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1580 Załoźce
osiedle typu miejskiego w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zborowskim Ukrainy, leżące nad Seretem. 30 km na SW od Wisniowca, 30 km na NW od Tarnopola, 30 km na E od Złoczowa, 25 km na SSE od Brodów
Andrzeja z Buskao prawnuk TOMASZ KARWACKI jest w latach 20.tych XVII wieku bojarzynem księcia Wiśniowieckiego na Podolu - poświadcza w Podkamieniu w 1644 roku; potem zaś w ANEKSIE inwenatarza wyposażenia koscioła Augustainów w Załozcach z roku 1757 sprawionego po sporządzeniu poprzedniego spisu, którego data nie jest znana (APKr, Aug 154, s.63-66):KAPA ROŻÓWA W KWIATY RÓŻNEGO KOLORU, [] stuła i manipukarzem od JMCi PANI KARWACKIEJ pisarzowej załozieckiej...(Zalożce nad Seretem na NW od Zbaraża, głowna siedziba Wisniowieckich, na S od Podkamienia i Krzemieńca) - byli najpewniej zwiazani z ks.ks. Wisniowieckimi i Zbaraskimi, wraz z nimi mogli się pojawić w Krakowie, gdzie ostatni bracia Zbarascy mieli pałac i majątki na Jurze krakowskiej,w końcu sami spoczeli w kaplicy u Dominkanów; byłby więc to wsteczny nurt podolski Karwackich, równoległy do progresywnych mazowieckiego, sieradzko-kaliskiego
• zamek[11] – w 1516 roku Marcin Kamieniecki, hetman polny koronny wybudował w mieście zamek. Od połowy XVI w. własność Wiśniowieckich, był główną siedzibą rodu. Po Wiśniowieckich dobra załozieckie stały się własnością Sobieskich, a następnie Potockich. Zamek jest obecnie w całkowitej ruinie.
Osobny artykuł: Zamek w Załoźcach.
• cerkiew pw. Opieki Matki Bożej z 1740 roku (dawny kościół augustianów)[3]
• kościół pw. św. Antoniego z XVII wieku, zrujnowany po wojnie[3]
• kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z XIX w. (zwrócony katolikom po upadku ZSRR


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1650 ZURÓW
5 km na N od Bukaczowce
40 1696ur 0 Zofia Karwacki c. Piotra i Jadwigi Żurów / Bukaczowce
40 1696ur 0 Zofia Karwacki Piotr Jadwiga Żurów / Bukaczowce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1700 BUKACZOWCE
Miedzy Zurawnem a Bursztynem, 30 km na E od Stryja, 60 km SWW od Tarnopola, 20 km na NNE od Kałusza, 35 km na N od Stanisławowa, 80 km SW od Załoźców
Bukaczowce – osiedle typu miejskiego w rejonie rohatyńskim obwodu iwanofrankowskiego.
Osada została założona w 1438 r. W 1489 r. Bukoczowce uzyskały magdeburskie prawo miejskie; utraciły je między 1932 a 1934 r. Należały do dóbr Augusta Aleksandra Czartoryskiego. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Bukaczowce w powiecie rohatyńskim województwa stanisławowskiego.
W Bukaczowcach urodzili się:
• w 1882 Józef Widawski - ksiądz rzymskokatolicki, uczestnik wojny z bolszewikami 1920 i kawaler Krzyża Walecznych,
• w 1884 Jakub Rothfeld - neurolog, dziad Jacka Rostowskiego.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1800 BRZOZDOWCE
Pod Nowym Rozdołem 30 km na NE od Bukaczowca
12 1856ur 0 Jan Karwacki s. Mikołaja i Katarzyna Wewiorska Brzozdowce
12 1856ur 0 Jan Karwacki Mikołaj Katarzyna Wewiorska Brzozdowce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1800 ZABŁOTÓW
50 km na SE od Stanisławowa za Kołomyją
18 1812ur 2 Karolina Karwacki c. Antoniego i Marianny Baworowska Zabłotów
18 1812ur 2 Karolina Karwacki Antoni Marianna Baworowska Zabłotów

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1750 BAWORÓW / Proszowa
15 km na SSE od Tarnopola
6 1785 sl 1 Krzysztof Karwacki & Helena Czochłowa Baworów
6 1785sl 1 Krzysztof Karwacki Helena Czochłowa Baworów

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1850 GRZYMAŁOW
30 km na SE od Tarnopola oraz 20 na E od Trembowli
1 1882 zg 6 Jan Karwacki Grzymałów
2 1828 zg 0 Ludwik Karwacki Grzymałów
3 1880 zg 4 Wawrzyniec Karwacki Grzymałów

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1850 OŁYKA
Na Wołyniu w połowie pomiędzy Łuckiem a Równem
34 1880ur 29 Wacław Karwacki s. Ludwika i Józefy Kalina Ołyka
34 1880ur 29 Wacław Karwacki Ludwik Józefa Kalina Ołyka
3.05.2016 10:13
Aneks 457

Ważna metryka krakowska z 1810 roku

1810 par. NPM sluby 1/str 8 (kompilacja z zapowiedzi i aktu ślubnego)

Dnia 5 wrzesnia 1810 stawili się
(1781-29.III.1833 u sw. Wacława w wieku 57 lat) JOACHIM WOICICKI /Woycicki (synowie Wojcieński) wg metryki z Opatowa, na ul. Różanej 620 (obecnie ul.TOMASZA 27) zamieszkały, profesji żeżnickiey (rzeźniczej) lat 29 syna Franciszka i Marianny z Drzewieckich, mieszkającego przy krewnych w Krakowie; w asystencji szwagra Grzegorza Zieleniewskiego gospodarza i Kazimierza Wieruszkiewicza w Krakowie osiadłego gospodarza, TUDZIEŻ
(1782) AGNIESZKA KARWACKA c. Walentego i Magdaleny Pażelskiej /Parzaleszczanki, wg metryki NPM majaca lat 28 ( w zapowiedziach ma 24 lata) , która w domu pokrewieństwa zostaie, w asystencji:
BRATA swego STRYJECZNEGO (1765) AUGUSTYNA KARWACKIEGO obywatela w Krakowie zamieszkałego, lat 45 na gospodarstwie w Krakowie pod numerem 652 przy ul. Mikołajskiej (obecnie ul. Krzyza 5) .. tudzież
SZWAGRA MICHAŁA ZALEWSKIEGO lat 27, zamieszkałego w Krakowie
Zapowiedzi 1) 6 czerwca, 2) 2 września .. tamowania nie zgłoszono .. SPORZADZONO AKT SLUBNY który podpisał wikary NPM Walenty Grabowski i Augustyn Karwacki, reszta uczestników nie pismienna.


Resume koligacji :

• * (1749) WALENTY KARWACKI rzeżnik krakowski i 2. zona Magdalena Parzelska / Parzeliszczanka
• ** (1782 lub 86) Córka AGNIESZKA Karwacka za Joachimem Woicickim rzeźnikiem z Opatowa
o *** Wojciech Stanisław Wojcienski :W 1837 slub Wojciecha Stanisława Wojcienskiego brata Mikołaja; 83 1837 4 Wojciech lat 23 NPM Wójcicki zam Mikołajska 639; syn zmarłych Joachima i Agnieszki z Karwackich; akta zejścia od sw. Wacława na Wawelu dla Ojca i sw. Mikołaja dla matki & Franciszka lat 23 rzeźniczka; zam Mikołajska 639, ur w Zebrzydowicach c. Jana i Marianny Kencelman zam w Mogile 1 voto Piotrowa Fijałkowska wdowaKraków WNMP (Mariacki), dużo świadków rzeżnikow
o *** Mikołaj Maciej Wojcieński :6 1844 45 Mikołaj Maciej kawaler lat 27 Wojcieński profesji rzeźniczej z Wesołej 226 Syn Joachima handlarza i Agnieszki Karwacki zmarłych ks. Sw, Wacława i sw Mikołaja na Wesołej & Ludwika lat 16 z Mikołajskiej 654 Kasiewicz c. Kana i Kunegundy Cekierski Kraków WNMP (Mariacki)
• ** siostra za Michałem Zalewskim
• * starszy brat Walentego / stryj Agnieszki i jej rodzeństwa
• ** (1765) Augustyn Karwacki zlotnik krakowski rodem z Wolbromia; ma dom 652 przy ul. Mikołajskiej; ożeniony z Salomeą z Wojciechowskich; ma syna Adama Kalasantego; sędziego krakowskiego oraz Ewe za porucznikiem Gradowiczem. BRAT STRYJECZNY AGNIESZKI i jej licznego rodzeństwa..
• Starszy brat Walentego nob.
• * 1734/44 JAN KARWACKI ł stryj AUGUSTYNA i AGNIESZKI TEZ ; ławnik kleparski, właściciel zajazdu w Rynku 3 od 1768 roku; ożeniony z Katarzyną z Baranowskich – bezdzietni
• * siostra JANA, WALENTEGO i OJCA Augustyna .. za Sygulskim, mająca dwie córki teklę i Mariannę Sygulskie (testament Jana)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uwaga: Ulica św. Tomasza. Jej wcześniejsze nazwy to :
- Ul. Szpiglarska (od ul. Sławkowskiej do Szpitalnej),
- Ul. Żydowska (od ul. Sławkowskiej do pl. Szczepańskiego),
- Ul. Kącik lub Wąska (załamanie przy kościele św. Jana),
- Ul. Wolbromska (od ul. Sławkowskiej do ul. Św. Jana około 1870 roku),
- Ul. Świnia, Świńska, Świdnicka, Różana (od ul. Szpitalnej lub Floriańskiej do murów miejskich obecnie Plant) a obecną nazwę otrzymała w 1881 roku.

19.05.2016 11:27
Aneks 458
Karwacki Wieńczysław w:
Sędziowie w II Rzeczypospolitej; Lech Krzyżanowski

Okręgi apelacyjne: krakowski i katowicki
Rozdział siódmy
Polityczne uwarunkowania aktywności zawodowej sędziów krakowskiego i katowickiego
okręgu apelacyjnego / 368
Formy i rozmiar politycznego zaangażowania sędziów / 368
Walka o zachowanie niezawisłości sędziowskiej jako czynnik determinujący
udział sędziów w życiu politycznym / 382
Sędziowie wobec sanacyjnych metod doboru kadr wymiaru sprawiedliwości
/ 396

Karwacki Wieńczysław str 413

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wieńczysław Karwacki (1912 - 1941) - Genealogy - Geni
Wieńczysław Karwacki
Data urodzenia: 1912
Death: Died 19 listopada 1941
Cause of death: podczas II wojny światowej w obozie w Oświęcimiu
Najbliższa rodzina:
Syn Kazimierz Karwacki i Helena Karwacka
Mąż dla Urszula Karwacka
Brat dla Jerzy Karwacki; Eugenia Karwacka i January Karwacki
Sprawozdanie Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Ofiarom Powodzi w Lublinie od lipca 1934 r. do końca akcji / $c oprac. Wieńczysław Karwacki
JAN GRYGIEK (1985) Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa w obwodzie zamojskim 1939 – 1944; szkice .. strona 115,
„str 115 ? (żródło) kwaterowani inspektorzy Wąsikowski i Janczewski , przychodzili łącznicy. M.in. Wacław Stefanek. Na stacji u Jana Składnika mieszkało młode małżeństwo z Lublina – WIENCZYSŁAW i URSZULA KARWACCY. Prowadzili oni skład opału, a zarazem punkt konserwacji... „
wia̜zek Walki Zbrojnej--Armia Krajowa w obwodzie zamojskim 1939-1944 ...‎ - Strona 122 Jan Grygiel, Zygmunt Mańkowski - 1985 - Liczba stron: 535... Urszula Karwacka, Adela Prusówna. Prusówna i Karwacka zginęły. ...
oraz Wieńczysław Karwacki syn Kazimierza

Zwia̜zek Walki Zbrojnej--Armia Krajowa w obwodzie zamojskim 1939-1944 ...‎ - Strona 115 Jan Grygiel, Zygmunt Mańkowski - 1985 - Liczba stron: 535
Na stancji u Jana Składnika mieszkało młode małżeństwo z Lublina — Wieńczysław i Urszula Karwaccy. Prowadzili oni skład opału, a zarazem punkt konspiracyjny ...
19.05.2016 11:36
Aneks 459

Stare gniazda : Wojsławice, Chruścice, Chotel Czerwony, Chorzelów, Widawa, Sokolniki, Kurzeszyn, Bobrowniki, Kaszewice, Łeg


Z GENETEKI POLSKIEJ:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1779 sl sl Paweł Karwacki Barbara Żaglówna Płock-Imielnica karta 203 sumariusz

xxxxxxxxxx

Par. Chroberz msc. Wojsławice 5 km na S od Buska; Wojsławice 1,5 km na N od Chroberza
1690?/1711 sl Paweł Karwacki z Wojsławic & Regina Kruścierska z Chroberz 5 km na SSW od Buska Zdroju
1711 sl Paweł Karwacki Regina Kruścierska Chroberz Wojsławice
1718 ur 0 Elżbieta Karwacka Paweł Elżbieta Gogol Krynki
1724 ur 0 Konstancja Karwacka Paweł Elżbieta Gogol Krynki
1785ur 30 Kunegunda Krystyna Karwacka Tomasz Kunegunda Staszów

1711 slub Paweł Karwacki Regina Kruścierska Chroberz Wojsławice

1814 slub Stanisław lat 39 Karwacki karbownik we dworze Balcer, Marianna Mączarek z Chrobierza & Jadwiga Kowalska Wawrzyniec, Apolonia marzec Pińczów Brzescie str 29/akt29 BRZESCIE str 29/ akt 29

Liczni tutaj KARWASOWIE ?
957 1726sl Jan Karwas Małgorzata Łokaczka Chroberz
958 1726sl Maciej Karwas Zofia Delasina Chroberz
959 1753sl Piotr Karwas Elżbieta Jarosowna Chroberz
960 1711sl Sebastian Karwasik Marianna Okitasąka Chroberz

2306 1784ur 0 Elżbieta Karwas Bartłomiej Marianna Chroberz
2307 1777ur 0 Jan Karwas Balcer Marianna Chroberz
2308 1753ur 0 Łucja Karwas Kazimierz Regina Chroberz
2309 1781ur 0 Marianna Karwas Balcer Marianna Chroberz
2310 1772ur 0 Mikołaj Bal Karwas Bartłomiej Marianna Chroberz
2311 1771ur 0 Petronela Karwas Balcer Marianna Chroberz
2312 1775ur 0 Stanisław Karwas Baltazar Marianna Chroberz
2313 1771ur 0 Wojciech Karwas Wojciech Marianna Chroberz

Xxxxxxxxxxxxxxx

Par.Kije msc. Chwałowice – Chruścice
86 1769 slub Szymon Sajon kawaler z Chruscić par Sedzie ? 2km na NE od Buska & Franciszka Karwacki z Chwałowic 2 km na NE od Chruścić, parafia Kije ; świadkowie Franciszek Bartnik de Borków i Wojciech Lichwała ? Lichura se Chwałowice
86 1769 Szymon Sajon z Chruscic Franciszka Karwack z Chwałowici Kije

xxxxxxxxxxxxxxx

Brody w parafii Olesnickiej (7 km na SW od Staszowa, k. Sichowa i Rytwian)
Chotel Czerwony 10 km na S od Buska Zdroju
Gmina Chotelska, powiat stopnicki, województwo krakowskie

1 1798-1823 5 sl Piotr służący w dworze w Bielczowie Magierski vel Magierski lat 25 Syn żyjących obywateli i gospodarzy Wojciecha i Salomei Magierów z Lusławic parafii Żurnawskiej & 1798 Rozalia w dworze Bielczowie zamieszkała służaca Karwacka lat 25; c. już nieżyjących Ignacego i Magdaleny Nawrockiej ze wsi Brody w parafii Olesnickiej (7 km na SW od Staszowa, k. Sichowa i Rytwian) gospodarzy zamieszkałych /Chotel Czerwony

Liczni Karwatowie w Chotelu Czerwonym ????
1720 1 sl Franciszek Karwat Jadwiga Nowakówna Chotel Czerwony
1726 10sl Andrzej Karwat Zofia Wilkówna Chotel Czerwony
1731 041ur Adam Karwat Chotel Czerwony
1732 02 ur Paweł Karwat Chotel Czerwony
1732 02 ur Piotr Karwat Chotel Czerwony
1735 07 ur Jan Karwat Chotel Czerwony
1770 1 sl Jan Karwat Marianna Wielguszówna Chotel Czerwony
1751 02 ur Kacper Karwat Chotel Czerwony
1755 01 ur Kacper Karwat Chotel Czerwony
1756 043 ur Elżbieta Karwat Chotel Czerwony
1759 010 ur Magdalena Karwat Chotel Czerwony
1760 024 ur Szymon Karwat Chotel Czerwony
1763 012 ur Marianna Karwat Chotel Czerwony
1765 012 ur Regina Karwat Chotel Czerwony
1767 019 ur Małgorzata Karwat Chotel Czerwony
1778 012 ur Katarzyna Karwat Chotel Czerwony
1782 036 ur Jan Kanty Karwat Chotel Czerwony
1793 08 ur Maciej Karwat Chotel Czerwony
1795 036 ur Jacenty Karwat Chotel Czerwony
1820 14 sl Jacenty Karwat Małgorzata Domagała Chotel Czerwony
1820 22 sl Jacenty Karwat Małgorzata Domagała Chotel Czerwony
1800 013 ur Franciszka Karwat Chotel Czerwony
1803 016 ur Wojciech Karwat Chotel Czerwony
1806 021 ur Piotr Paweł Karwat Chotel Czerwony
1812 04 ur Marianna Karwat Chotel Czerwony
1821 06 ur Julianna Karwat Chotel Czerwony
1827 026 ur Anna Karwat Chotel Czerwony
1829 021 ur Ignacy Karwat Chotel Czerwony
1833 01 ur Paweł Karwat Chotel Czerwony
1838 039 ur Ewa Karwat Chotel Czerwony
1840 031 ur Franciszek Karwat Chotel Czerwony
1846 029 ur Bronisława Karwat Chotel Czerwony
1848 08 ur Wojciech Karwat Chotel Czerwony

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

podkarpacki par. Chorzelów / Tuszów Narodowy dom 33/ 7 km na NNE od Mielca

1814 ur 0 Jan Karwacki s. Michała i Marianna Pieryzara Chorzelów
9 1814 ur 0 Jan Karwacki Michał Marianna Pieryzara Chorzelów

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WIDAWA miasto na SE od Sieradza
Widawa 15 km SE od Sieradza

Widawa 1828 z 30 1788- 1828 84 Barbara lat 40 Karwacka wdowa Widawa
Widawa/Chrusty 1837 slub 4 1792-1837 18 Antoni wdowiec, lat 45 ekonom Karwacki & Marianna Siechniewicz
1815 ? Konstanty Karwacki 1841 & Barbara Zielezińska z Sulmierzyc
1788-1828 zg 84 Barbara lat 40 Karwacka wdowa Widawa
30 1788-1828 zg 84 Barbara Karwacka wdowa Widawa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SOKOLNIKI / Wieruszów
SOLOLNIKI m. Wieluniem a Wieruszowem 1750 ANDRZEJ KARWACKI i marianna Swiatlo
Sokolniki pow. wieruszowski 1786 u 43 1786 164 Jan Karwacki indeks Sokolniki pow. wieruszowski
Sokolniki pow. wieruszowski 1808 u 64 1808 163 Antonina Karwacka indeks Sokolniki pow. wieruszowski
Sokolniki pow. wieruszowski 1809 u 19 1809 179 Antoni Karwacki indeks Sokolniki pow. wieruszowski
Sokolniki pow. wieruszowski 1809 u 107 1809 37 Teofil Antoni Karwacki Andrzej Marianna Swiatła Sokolniki pow. wieruszowski
Sokolniki pow. wieruszowski 1809 u 108 1809 41 Teofil Antoni Karwacki Andrzej Marianna Swiatła Sokolniki pow. wieruszowski
1809 ur 37 Teofil Antoni Karwacki syn Andrzeja lat 30 kunsztu szewskiego i Marianny lat 22 Swiatła Sokolniki dom nr 2 pow. wieruszowski

WIERUSZÓW 40 km na SW od Sieradza
Wieruszów 1833 slub 77 1833 14 Gotfryd Wizner Michał Katarzyna Karwacka
Wieruszów 1836 u 193 1836 33 Jan Nepomucen Wizner Godfryd Katarzyna Karwacka Wieruszów
Wieruszów 1838 u 194 1838 32 Stanisław Wizner Godfryd Katarzyna Karwacka Wieruszów

FRANCISZEK KARWACKI i Felicjana Parnowska
Wieruszów 1840 u 60 1840 52 Józef Kalasanty Karwacki Franciszek Felicjana Parnowska Wieruszów
Wieruszów 1848 z 13 1848 136 Jakub Karwacki Franciszek Felicjanna Parnowska Wieruszów
Wieruszów 1848 z 50 1848 179 Tomasz Karwacki Franciszek Felicjana Parnowska Wieruszów
1848 136zg Jakub 2 lata Karwacki Franciszek (+) Felicjana Parnowska Wieruszów Wieruszów
1848 179zg Tomasz 6 lat Karwacki Franciszek (+) Felicjana Parnowska Wieruszów Wieruszów
Wieruszów 1859 slub 67 1859 16 Antoni Swierczeński Błażejowska & JuliannaKamińska Parnowska
Wieruszów 1860 z 92 1860 51 Julianna Świerczyńska Franciszek Tekla Parnowska Wieruszów

JULIANNA KARWACKA Szymonowa Kaminska
Wieruszów 1853 u 55 1853 44 Rozalia Kamińska Szczepan
Julianna
Karwacka Wieruszów
Wieruszów 1856 z 24 1856 68 Rozalia Kamińska Szymon Julianna Karwacka Wieruszów
Wieruszów 1857 u 54 1857 75 Kordula Kamińska Szymon Julianna Karwacka Wieruszów
Wieruszów 1861 z 23 1861 60 Karolina Kamińska Szymon Julianna Karwacka Wieruszów

Wieruszów 1856 u 82 1856 14 Józefa Karwacka NN Anna Karwacka Wieruszów
Wieruszów 1858 z 40 1858 23 Józefa Karwacka NN Marianna Karwacka Wieruszów

Wieruszów 1856 slub 23 1856 5 Kazimierz Jabłoński Karwacka &Józefa Wypych Kwiatkowska
1856 slub 5 Kazimierz Jabłoński z Baranowa WKP s. Macieja i marianny Karwacka & Józefa Wypych zd. parnowska Kwiatkowska Wieruszów
1836 ur 33 Jan Nepomucen Wizner syn Godfryda Katarzyna Karwacka Wieruszów
1838 ur 32 Stanisław Wizner syn Godfryda i Katarzyny Karwacka Wieruszów
1840 ur 52 Józef Kalasanty Karwacki Franciszek lat 26 płociennik Felicjana lat 25 Parnowska Wieruszów
1853 ur 44 Rozalia Kamińska c. Szczepana i Julianny Karwacka Wieruszów
1856zg 68 Rozalia lata Kamińska Szymon Julianna Karwacka Wieruszów
1861zg 60 Karolina Kamińska Szymon Julianna Karwacka Wieruszów
1857 ur 75 Kordula Kamińska c. Szymona i Julianny Karwacka Wieruszów
1859 slub 16 Antoni Swierczeński Błażejowska & Julianna Kamińska wdowa po Szymonie z domu Karwacka 2 voto Parnowska Wieruszów
1860zg 51 Julianna Świerczyńska z d. Karwacka c. Franciszek Tekla Parnowska Wieruszów
1856 ur 14 Józefa Karwacka c. NN Anna Karwacka Wieruszów
1858 zg 23 Józefa 2 lata Karwacka NN Marianna Karwacka Wieruszów

23 1861zg 60 Karolina Kamińska Szymon Julianna Karwacka Wieruszów
24 1856zg 68 Rozalia lata Kamińska Szymon Julianna Karwacka Wieruszów
92 1860zg 51 Julianna Świerczyńska Franciszek Tekla Parnowska Wieruszów

108 1809ur 37 Teofil Antoni Karwacki Andrzej lat 30 kunsztu szewskiego Marianna lat 22 Swiatła Sokolniki dom nr 2 pow. wieruszowski
109 1809ur 41 Teofil Antoni Karwacki Andrzej Marianna Swiatła Sokolniki pow. wieruszowski

61 1840ur 52 Józef Kalasanty Karwacki Franciszek lat 26 płociennik Felicjana lat 25 Parnowska Wieruszów
56 1857ur 75 Kordula Kamińska Szymon Julianna Karwacka Wieruszów
57 1853ur 44 Rozalia Kamińska Szczepan Julianna Karwacka Wieruszów
85 1856ur 14 Józefa Karwacka NN Anna Karwacka Wieruszów
209 1836 ur 33 Jan Nepomucen Wizner Godfryd Katarzyna Karwacka Wieruszów
210 1838ur 32 Stanisław Wizner Godfryd Katarzyna Karwacka Wieruszów

24 1856 5 Kazimierz Jabłoński z Baranowa WKP s. Macieja i marianny Karwacka Józefa Wypych zd. Parnowska Kwiatkowska Wieruszów

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kurzeszyn / Wołucza pod Raduczem 10 km na W od Bialej Rawskiej

1838 ur 3 Julianna Miedzianowski; chrzestni Onufry i Aniela Glinscy ojciec Kacper Miedzianowski lat 25 szybak dzierzawny; świadek ekonom Onufry Glinski z Woli Pękoszewskiej ; matka Tekla Karwacka lat 25 Kurzeszyn /Wołucza
168 1838ur 3 Julianna Miedzianowski; chrzestni Onufry i Aniela Glinscy Kacper Miedzianowski lat 25 szybak dzierzawny; świadek ekonom Onufry Glinski z Woli pekoszewskiej Tekla Karwacka lat 25 Kurzeszyn /Wołucza

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bobrowniki łowickie 5 km SE od Łowicza
1722 ur 0 Marianna Mikuła c. Sebastiana i Ewy Karwat Karwacka Łowicz Kolegiata /Bobrowniki
1723 ur 0 Walenty Mikuła s. Sebastiana i Ewy Karwat Karwacka Łowicz Kolegiata Bobrowniki
1725 ur 0 Marianna Mikuła c. Sebastian i Ewy Karwat Karwacka Łowicz Kolegiata/Bobrowniki
1728sl 29 Michał Karwacki & Teresa Piłat Łowicz Kolegiata
1729 ur 0 Franciszek z Paoli Karwacki s. Michała Teresa Piłatowna Łowicz Kolegiata
1782 sl Szymon Honesti kawaler Karwacki ciesla z Luwartowa & Marianna Honesta panna Sumówna Łowicz św. Duch

169 1725ur 0 Marianna Mikuła Sebastian Ewa Karwat Karwacka Łowicz Kolegiata/Bobrowniki
170 1722ur 0 Marianna Mikuła Sebastian Ewa Karwat Karwacka Łowicz Kolegiata /Bobrowniki
171 1723ur 0 Walenty Mikuła Sebastian Ewa Karwat Karwacka Łowicz Kolegiata Bobrowniki
28 1729 ur 0 Franciszek z Paoli Karwacki Michał Teresa Piłatowna Łowicz Kolegiata

29 1728sl 29 Michał Karwacki Teresa Piłat Łowicz Kolegiata

34 1782sl Szymon Honesti kawalerKarwacki ciesla z Luwartowa Marianna Honesta panna Sumówna Łowicz św. Duch

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kaszewice łodzkie
Kaszewice na S od Bełchatowa

1730 MIKOŁAJ KARWACKI i 1738-1828 GERTRUDA Grabinska piekarze z Wytoki Szlacheckiej
Kaszewice/Zar 1828 z 35 1738-1828 59 Gertruda lat 90 Karwacka z d. Grabinska Bartłomiej Grabinski Kaszewice
Kaszewice na S od Bełchatowa 1821 u 35 1821 66 Karolina Tekla Hendrychowska Antoni Antonina Karwacka Kaszewice
Kaszewice 1824 u 38 1824 38 Jan Bartłomiej Henrychowski Antoni Antonina Karwacka Kaszewice
Kaszewice 1827 u 36 1827 66 Aniela Henrychowska Antoni Antonina Karwacka Kaszewice
Kaszewice 1832 u 37 1832 61 Zofia Henrychowska Antoni Antonina Karwacka Kaszewice
Kaszewice 1849 slub 21 1849 9 Alojzy Józef Henrykowski Karwacka & Anna Leder
Kaszewice 1861 slub 22 1861 4 Józef Henrykowski Karwacka & Teresa Pawłowska
Kaszewice 1873 z 16 1873 105 Józef Henrykowski Antoni Antonina Karwacka Kaszewice
Kaszewice 1874 slub 14 1874 6 Szczepan Dziembowski Dziembowska & Teofila Henrykowska
Kaszewice / Skaraczew 1848 z 15 1798-1848 72 Antonina lat 50 wdowa Henrykowska Mikołaj Gertruda Kaszewice
Kaszewice/Slupia 1850 z 13 1782-1850 67 Marianna alt 68 zmarła u ziecia w Slupi Fiszer dd. Karwacka Mikołaj Gertruda Kaszewice

* 1738-1828zg 59 Gertruda lat 90 , wdowa Mikołaja Karwacka c. Bartłomieja Grabinski Kaszewice Zar
** 1782-1850zg 67 Marianna lat 68 De domo Karwacka Fiszer c. Mikołaja Gertruda Kaszewice
** 1798-1848zg 72 Antonina lat 50 z d. Karwacka Henrykowska Mikołaj Gertruda Kaszewice /Skarczew
***1817- 1873zg 105 Józef lat 56 Henrykowski syn Antoniego Antonina Karwacka Kaszewice / Kurnos
*** slub 1849 9 Alojzy Józef Henrykowski Karwacka & Anna Wdowa Leder zd. Neugebauer Kaszewice / Kurnos

*** 1821ur 66 Karolina Tekla Hendrychowska Antoni Antonina Karwacka Kaszewice
*** 1827ur 66 Aniela Henrychowska Antoni Antonina Karwacka Kaszewice
***1832 ur 61 Zofia Henrychowska Antoni Antonina Karwacka Kaszewice
*** 1824 ur 38 Jan Bartłomiej Henrychowski Antoni Antonina Karwacka Kaszewice

*** slub 1854 5 Antoni Mielczarek Domagała & Marianna Sadulak z. d Henrykowska Karwacka Kaszewice
*** ślub 1861 4 Józef Henrykowski Karwacka & Teresa Z domu Kałka wdowa Pawłowska Pohl Kaszewice /Trząs
*** slub 1874 6 Szczepan Dziembowski Dziembowska & Teofila Henrykowska Karwacka Kaszewice / Zar

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

36 1821ur 66 Karolina Tekla Hendrychowska Antoni Antonina Karwacka Kaszewice
37 1827ur 66 Aniela Henrychowska Antoni Antonina Karwacka Kaszewice
38 1832 ur 61 Zofia Henrychowska Antoni Antonina Karwacka Kaszewice
39 1824 ur 38 Jan Bartłomiej Henrychowski Antoni Antonina Karwacka Kaszewice

57 1854sl 5 Antoni Mielczarek Domagała Marianna Sadulak Karwacka Kaszewice
15 1874 sl 6 Szczepan Dziembowski Dziembowska Teofila Henrykowska Karwacka Kaszewice
22 1849sl 9 Alojzy Józef Henrykowski Karwacka Anna Wdowa Leder zd. Neugebauer Kaszewice
23 1861 sl 4 Józef Henrykowski Karwacka Teresa Z domu Kałka wdowa Pawłowska Pohl Kaszewice
13 1782-1850zg 67 Marianna lat 68 De domo Karwacka Fiszer Mikołaj Gertruda Kaszewice
16 1873zg 105 Józef Henrykowski Antoni Antonina Karwacka Kaszewice
35 1738-1828zg 59 Gertrudalat 90 Karwacka Bartłomiej Grabinski Kaszewice Zar
15 1848 72 Antonina z d. Karwacka lat 50 Henrykowska Mikołaj Gertruda Kaszewice Skarczew

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Łeg
Karwaccy aneks 273: nowe metryki w genetece (19.X.2014)
Kostery
par. ŁEG

1770 MATEUSZ KARWACKI i Marianna
1801/0 ur JAKUB KARWACKI ur 26 lipca, syn Mateusza i Marianny
1804/0 ur GRZEGORZ Karwacki syn Michała i Marii, ur 11 marca
1806/0 ur SYLWESTER KARWACKI s. Mateusza i Marianny
1806/0 zgon JAKUB KARWACKI syn Mateusza i Marianny
1820/5 sl. - 5 listopada FRANCISZEK KARWACKI lat 23; s. Mateusza i Marianny & z MARIANNA Rokicką c. Stanisława i cecyli; l. 19

1770 FRANCISZEK KARWACKi i MaRIAnna Rokicka
1849/16 zgon MARIANNA Karwacka ROKICKA, lat 45, wdowiec Franciszek
1821/25 ur MALGORZATA KARWACKA c. Franciszka i Marianny Rokickiej
1824/62 ur ANDRZEJ KARWACKI s. Franciszka i Marianny Rokickiej ur 17 listopad 1824
1825/5 zgon Andrzej Karwacki, 4 mies. Syn Franciszka i Marianny Rokickiej

1828/49 ur ROZALIA c. Franciszka i Rozali Rokickiej ROZALIA KARWACKA Piotrowa Kwoatkowska matka
1858/34 ur 29 maja Jana Kwiatkowskiego i Franciszka ożenionego 1871

1871 1 sl Franciszek Kwiatkowski Piotr, Rozalia Karwacka Teofila Szymańska Józef, Franciszka Sobiecka Łęg

Rodzina Franciszka i Marianny z Rokickich
1820 5 sl Franciszek lat 26 Karwacki Marianna lat 19 Rokicka Stanisław, Cecylia Łęg Kostery
1837 3 sl Stanisław lat 20 ur w Kostyrach Fabirkiewicz Mateusz, Agnieszka Kozlak Magdalena lat 20 w Kostyrach przy rodzicach Karwacka Franciszek, Maryanna Łęg Kostyry
1846 13 sl Piotr lat 24 Kwiatkowski Maciej, Józefa Lemanowicz Rozalia lat 24 Karwacka Franciszek, Maryanna z Legu Łęg
1849 16 sl Kazimierz lat 23 zam w Legu przy Ojcu urodzony w Kostyrach Karwacki Franciszek, Marianna Julianna lat 18 Lisiewska Piotr, Marianna Łęg Siemienie swiadek paweł rokicki
1852 11 sl Michał Nowakowski Jędrzej, Maryanna Maryanna Karwacka Franciszek, Maryanna Łęg

1850 10 sl Franciszek lat 60 wdowiec po Mariannie Rokickiej Karwacki Mateusz, Marianna Karwackich zamrłych w łegu gospodarzy Łucja lat 30 wdowa Tyburska dd Gurecka Walenty, Agnieszka Łęg swiadek Paweł Rokicki

1838/44 ur TEODORA KARWACKA c. Franciszka i marianny Rokickiej
1840/58 ur 13 listopada JULIAN KARWACKI s. Franciszka i Marianny Rokickiej
1844/39 ur LEON KARWACKI syn Franciszka i Marianny Rokickiej
1850/10 slub - 2 czerwca FRANCISZEK KARWACKI; s. Mateusza i Marianny, l. 60 wdowiec po Mariannie Rokickiej & zeni się Łucją Tyburską vel Gurecką; c. Walentego i Agnieszki Goreckich; lat 30 wdowa po Józefiw Tyburskim; z d. Gurecka
1849/16 slub 18 pazdziernika; KAZIMIERZ KARWACKi lat 23; s. Franciszka I Marianny (Rokickiej?) & z Julianna Lisewska, lat. 18, c. Piotra I Marianny
1846/sl 13 slub 25 listopada ROZALI KARWACKIEJ c. Franciszka i Marianny & z Piotrem Kwiatkowskim
1852/11 sl MARIANNA KARWACKA c. Franciszka i Marianny & wychodzi 14 listopada za Michała Nowakowskiego

MOKRZK
par. ŁEG

FRANCISZEK KARWACKI i ŁUCJA GORECKA (Leg Mokrzk)
1852/33 ur JAN KARWACKi syn Franciszka i Łucji Gotakty / Gureckiej
1857/4 ur JULIANNA KARWACKA c. Franciszka i Lucji Goreckiej

1810 KAZIMIERZ KARWACKI i Julia Liszewska (MOKRZK)
1850/89 ur 29 listopada FRANCISZKA KARWACAK c. Kazimierza i Julii
1852/7 ur WALENTY KARWACKI; s. Kazimierza i Julii Liszewskiej (mc. MOKRZK) m. DROBINEM A BIELSKIEM
1853/34 ur MALGOZRATA c. Kazimierza i Julii Liszewskiej
1859/42ur MARIANNA c. Kazimierza i Julii Liszowskiej
1859/43 ur JAN KANTY ROKICKI vel Karwacki; s. Marcella i Marianny Mireckiej
1867/9 Kostery slub LEON KARWACKI I Agata Rogowska

Rodzina Leona Karwackiego i Agaty Rogowskiej z Łegu
1867 9sl sl Leon Karwacki Agata Rogowska Łęg
1892 10 sl Piotr Piórkowski Stanisław, Rozalia Orgoniak Eleonora Karwacka Leon, Agata Rogowska Łęg
1900 9 sl Antoni Rzymkowski Stanisław, Marianna Jabłońska Paulina Karwacka Leon, Agata Rogowska Łęg
1904 5 sl Leon Piotrowski Faustyn, Konstancja Zielińska Marianna Karwacka Leon, Agata Rogowska Łęg
1905 8 sl Marceli Gorczycki Leon, Katarzyna Matuszewska Aniela Karwacka Leon, Agata Rogowska Łęg
1907 1sl sl Piotr Karwacki Leon, Agata Rogowska Antonina Gościcka Franciszek, Marianna Czermińska Łęg
1865/24 zgon FRANCISZEK KARWACKI
1867/87 ur SZCZEPAN KARWACKI

MAGDALENA KARWACKA Jóżefowa Mikołajewska, matka
1843/44 ur Marianna Mikołajewska

MAGDALENA KARWACKA Stanisławowa Faberkiewicz (MOGELNICA)
1857/70 ur Franciszek Faberkiewicz
1849/40 ur Marianna
1852/29 Wojciech
1840/46 Balbina ( ur Kostyry)
1844/48 Jan
1847 Teofil

WILKESY
par. ŁEG DROBIN - BIELSK mlawa plock
MARIANNA KARWACKA Walentowa Zuchowicz, matka
1826/33 JULIAN Zuchowicz

1846-1848/7 zgon FRANCISZKA KARWACKA c. Jana i Anny Błaszczak; miała 2 lata

PIOTR KARWACKI / Kostery
1912/27 ur WACŁĄWA PETRONELA KARWACKA c. Piotra

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kostery par. ŁEG

• * 1770 MATEUSZ KARWACKI i Marianna
** 1801/0 ur JAKUB KARWACKI ur 26 lipca, syn Mateusza i Marianny
** 1804/0 ur GRZEGORZ Karwacki syn Michała ...
** 1794 ur w Mokrzsku…32 1820sl5 Franciszek Karwacki lat 26 w towarzystwie 3 braci ? ; syn Mateusza i Marianny &Marianna lat 19 Rokicka Łęg
** 1794 …33/1850 sl 10 Franciszek lat 60 wdowiec po Rokickiej Karwacki syn Mateusza i Marianny & Łucja lat 30 Z d. Gurska wdowa Tyburska Łęg

***16 1825zgon 5 Andrzej 4 mies Karwacki Franciszek Maryanna Rokicka Łęg Kostery
*** 140 1826ur 18 Kazimierz Karwacki Franciszek Marianna Rokicka Łęg.Kostery
*** 1826 ur 80 1849sl 16 Kazimierz lat 23 syn franciszka i zmarłej marianny Karwacki, przy Oycu w Łegu & Julianna Lisiewska Łęg
*** 131 1840 ur 58 Julian Karwacki Franciszek lat 40 Maryanna lat 30 Rokicka Łęg Kostyry
*** 143 1844 ur-1912 zm 39 Leon Karwacki Franciszek lat 50 Maryanna lat 40 Rokicka ŁęgŁeg
*** 82 1867sl 9 Leon syn franciszka i marianny Karwacki & Agata Rogowska Łęg
**** 100 1907 sl 1 Piotr Karwacki Syn Leona i agaty Rogowska & Antonina Gościcka Czermińska Łęg
*** 47 1872slub 9 Jan Karwacki s. Franciszka i Łucja Górecka & Antonina Kowalska Florkowska Łęg Mokrzk

1872 9 sl Jan Karwacki Franciszek, Łucja Górecka Antonina Kowalska Jan, Joanna Florkowska Łęg

242 1859 ur 43 Jan Kanty Rokicki syn 1836 Marcelego i 1835 Marianny Karwackich / vel Rokickich kopczerz lat 23 ; Marcelli lat 23 i Maryanna Mirecka lat 24 Łęg /Koziki


32 1820sl 5 Franciszek lat 26 w towarzystwie 3 braci Karwacki syn Mateusza i marianny Marianna lat 19 Rokicka Łęg
33 1850 sl 10 Franciszek lat 60 wdowiec po Rokickiej Karwacki syn Mateusza i marianny Łucja lat 30 Z d. Gurska wdowa
Tyburska Łęg
47 1872 9 Jan Karwacki s. Franciszka i Łucka Górecka Antonina Kowalska Florkowska Łęg Mokrzk

80 1849sl 16 Kazimierz lat 23 syn franciszka i niezyjacej marianny Karwacki z Kostery u Oyca Julianna Lisiewska Łęg
82 1867sl 9 Leon syn franciszka i marianny Karwacki Agata Rogowska Łęg
100 1907 sl 1 Piotr Karwacki Syn Leona i agatyRogowska Antonina Gościcka Czermińska Łęg

16 1825zgon 5 Andrzej 4 mies Karwacki Franciszek Maryanna Rokicka Łęg Kostery

140 1826ur 18 Kazimierz Karwacki Franciszek Marianna Rokicka Łęg.Kostery
143 1844 ur-1912 zm 39 Leon Karwacki Franciszek lat 50 Maryanna lat 40 Rokicka ŁęgŁeg
131 1840 ur 58 Julian Karwacki Franciszek lat 40 Maryanna lat 30 Rokicka Łęg Kostyry

242 1859 43 Jan Kanty Rokicki syn Marcelego i Marianny Karwackich / vel Rokickich kopczerz lat 23 ; Marcelli lat 23 i Maryanna Mirecka lat 24 Łęg /Koziki
242 1859 43 Jan Kanty Rokicki Marcelli Maryanna Mirecka Łęg
19.05.2016 11:43
Aneks 460… (patrz też 360)

GNIAZDA SŁOMNICKIE

A) Gniazdo Łętkowice k. Słomnik

Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1791: I. Parafie powiatu proszowskiego na lit. B-N
(str 935)
14. Parafia Łętkowice. (wieś królewska)
NIE MA KARWACKICH w 1790-92
Około 1796 przybyć musiał 1754-1827 Franciszek Karwacki i ożenił się z Agnieszka / vel 1762-1836 Agata

Geneteka polska podaje :

Łętkowice

RODZINA FRANCISZKA i AGATY vel Agnieszki Karwackich

*1754 - 1827 / zgon 12 Franciszek Karwacki lat 73 Łętkowice 24 lipiec
*1762-1835/zgon 20 Agata Karwacka Łętkowice ; 73 lata wdowa
1797 6 Katarzyna Karwacka 0 Łętkowice
**1797/ur 0 Katarzyna Karwacka rodzice Franciszek Agnieszka Łętkowice
1815/sl 3 Franciszek Łyszczyk & Katarzyna Karwacka c. Franciszka i Agnieszki 1815 3 Franciszek Łyszczyk Katarzyna Karwacka Łętkowice c. Franciszka i Agaty

1811/ur 7 Szymon Karwacki rodzice Franciszek Agnieszka Łętkowice - 1811 240 Szymon Karwacki Franciszka i Agnieszki 7 Łętkowice 17 lipiec

1797ur 0 Katarzyna Karwacka Franciszek Agnieszka Łętkowice
1811 ur 7 Szymon Karwacki Franciszek Agnieszka Łętkowice

1835zg 20 Agata Karwacka Łętkowice
1827zg 12 Franciszek Karwacki Łętkowice

1815sl 3 Franciszek Łyszczyk Katarzyna Karwacka Łętkowice

?????????????????

Księga - Małżeństwa (M)
4 1833slub 94 Szymon Karwacki Józefa Trzebiński Kraków św. Szczepan
Nasiechowice
1876/sl 4 Józef Ozdoba matka Karwacka & Marianna Janik Ordys

1762-1835/20 zg Agata vel Agnieszka Karwacka lat 73 wdowa
1797/0 ur Katarzyna Karwacka c. Franciszka i Agnieszki (20 marzec 1797)
1811/7 ur (17 sierpień) SZYMON KARWACKI syn Franciszka i Agnieszki
Księga - Zgony (Z)
L.p. Rok Poz. Imię Nazwisko Akt Miejscowość Uwagi Dodał
1 1754-1827 443 Franciszek Karwacki lat 73 12 Łętkowice 24 lipiec
Księga - Zgony (Z)
L.p. Rok Poz. Imię Nazwisko Akt Miejscowość Uwagi Dodał
1 1762-1835 614 Agata Karwacka lat 73 wdowa 20 Łętkowice
Księga - Urodzenia (U)
L.p. Rok Poz. Imię Nazwisko Akt Miejscowość Uwagi Dodał
1 1797 6 Katarzyna Karwacka 0 Łętkowice
Księga - Urodzenia (U)
L.p. Rok Poz. Imię Nazwisko Akt Miejscowość Uwagi Dodał
1 1811 240 Szymon Karwacki Franciszka i Agnieszki 7 Łętkowice 17 lipiec
Księga - Małżeństwa (M)
Lp. Rok Akt Imię Nazwisko Imię Nazwisko Miejscowość Uwagi Dodał
1 1815 3 Franciszek Łyszczyk Katarzyna Karwacka Łętkowice c. Franciszka i Agaty
Księga - Małżeństwa (M)
4 1833 94 Szymon Karwacki Józefa Trzebiński Kraków św. Szczepan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

B) Gniazdo SMONIOWICE par. Wrocimowice NEE od Słomnik

Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1791: II. Parafie powiatu proszowskiego na lit. P-Z
(str 1023)

13. Parafia Wrocimowice - wsie: Wrocimowice, Smoniowice, Kaczowice, Lelowice, Sudołek, Pieczeniegi, Imbramowice, Wola Radziemska, Gruszów
NIE MA KARWACKICH w spisach 1790-91

Geneteka podaje:

Gniazdo SMONIOWICE par. Wrocimowice

Aneks 360 / patrz tez aneks 122
par. Wrocimowice racławickie 12 km NEE od Slomnik:

1740-1810zg 87 Marianna Karwiecka wdowa Lat 70 Wrocimowice - Smoniowice - Lelowice
1780ur 53 Anna Karwicka c. Franciszka i Marianny Szwaja Wrocimowice / Wrocimowice

** 1750 ? WOJCIECH KARWACKI i Małgorzata rodzice urodzonego w Kadzi Piotra
Kadź - wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przysuskim, w gminie Klwów. 7 km na SSE od Nowego Miasta n.Pilicą; w polowie 20 km między Przysuchą a Bialobrzegami

PIOTRA i Ludwiki z Mikulskich Karwackich z Domaniewic (Nowe Miasto /n.Pilicą)
PRZYBYLI z KADŻI spod Nowego Miasta n. Pilicą

***1779-1846 PIOTR KARWACKI i Salomea z Nowaków,
1834 /zgon 25 Salomea (Nowakówna) żona 1778 Piotra 1 Karwackiego Karwacka Pałecznica
**** 1832 / ur 6 Franciszka Karwacka Pałecznica 2km na E od Smoniowic

*** 1778-1846/zgon 18 Piotr lat 68 wdowiec po Salomei Nowak Karwacki s.Wojciecha i Małgorzata Wrocimowice Smoniowice

12 wrzesnia 1846 syn Jakub Karwacki lat 46 lub 36 i Maciej Szostak lat 45 sasiad zagrodnicy we wsi SMONIOWICE zamieszkali, oświadczyli ze 17 wrzesnia o 12 zmarł PIOTR KARWACKI włościanin przy synie zostający, urodzony we Wrocimowicach syn niegdy WOJCIECHA KARWACKIEGO i Małgorzaty Karwackich, wdowiec po Salomei z Nowaków; lat 68

**** 1800..1808..12- zm 1853 JAKÓB KARWACKI syn Piotra i Salomei z Nowalów i Agnieszka z Budziaków, mający liczne potomstwo dzieci ***** i wnuków ****** w Wrocimowicach

GENETEKA POLSKA
1877zg 6 Agnieszka Karwacka Smoniowice
Wrocimowice
1846zg 11 Helena Karwacka Jakób Agnieszka Budzeń SmonWrocimowice
1869zg 4 Józefa Karwacka nn Franciszka Gardzinska SmonWrocimowice
1847zg 43 Katarzyna Karwacka Jakób Agnieszka Budzeń SmonWrocimowice
1873zg 74 Marianna Karwacka Franciszka Karwacka SmonWrocimowice
1874zg 28 Marianna Karwacka Piotr Urszula Banasik SmonWrocimowice
1874zg 24 Antoni Karwacki Piotr Urszula Banasik SmonWrocimowice
1853zg 9 Jakób Karwacki Piotr Salomea SmonWrocimowice
1866zg 2 Paweł Karwacki nn Franciszka Karwacka SmonWrocimowice
1876zg 12 Paweł Karwacki Piotr Urszula Banasik SmonWrocimowice
1846zg 18 Piotr Karwacki Wojciech Małgorzata SmonWrocimowice
1810zg 87 Marianna Karwiecka Wrocimowice

1877 56ur Brygida Karwacka Franciszka Karwacka SmonWrocimowice
1846 45ur Katarzyna Karwacka Jakób Agnieszka Budzeń SmonWrocimowice
1869 16ur Marianna Karwacka Piotr Orszula Banasik SmonWrocimowice
1867 0ur Marianna Karwacka Piotr Urszula Banasik SmonWrocimowice
1882 34ur Marianna Karwacka Piotr Urszula Banasik SmonWrocimowice
1871 20ur Antoni Karwacki Piotr Orszula Banasik SmonWrocimowice
1888 32ur Franciszek Karwacki Piotr Urszula Banasik SmonWrocimowice
1845 13url Helena Karwacki Jakób Agnieszka Budzyń SmonWrocimowice
1876 11ur Jan Karwacki Piotr Urszula Banasik SmonWrocimowice
1885 2 ur Julian Karwacki Piotr Urszula Banasik SmonWrocimowice
1880 14ur Kazimierz Karwacki Piotr Urszula Banasik SmonWrocimowice
1874 1ur Paweł Karwacki Piotr Urszula Banasik SmonWrocimowice
1780 53 ur Anna Karwicka Franciszek Marianna Szwaja Wrocimowice

1865 4 sl Piotr Karwacki Budzen Urszula Banasik Cicha SmonWrocimowice

1857sl 12 Kacper lt 55 wdowiec Chrzanowski Agnieszka lat 46 wdowa po Piotrze z d. Budzeń Karwacka c. wojciecha i Małgorzaty Wrocimowice SMONIOWICE
1854sl 11 Franciszek Duraj Julianna Karwacka Budzeń Wrocimowice GRUSZÓW
1860sl 14 Józef Gardzinski Budzka Franciszka Karwacka Budzen Wrocimowice SMONIOWICE
1859sl 17 Marcin Kuras Jakubas Marianna Karwacka Budzen Wrocimowice SMONOWICE
1885sl 2 Jan Musiał Sadło Katarzyna Doraj Karwacka Wrocimowice PIECZONOGI
1901sl 9 Tomasz lat 24 Kruszec Kwiecień Marianna lat 19 Doraj Karwacka Wrocimowice PIECZONOGI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Geneteka polska podaje :
1740-1810/ zgon 87 wdowa Marianna Karwiecka Wrocimowice
1800 JAKUB KARWACKI syn Piotra i Salomei z Nowaków i Agnieszka Budzen
1800-1808 lub 1812-1853/ zg 9/ str 24 Jakób lat 45 Karwacki syn Piotra i Salomei z Kadzi ;
Wrocimowice Smoniowice : 17 lutego 1853 o 9.00 MichaŁ Ptak lat 20 i Antoni Bielski lat 28, zagrodnicy w Smoniowicach, oświadczyli, ze 15 lutego 1853 o 17 umarł JAKOB KARWACKI lat 45 mąż Agnieszki z domu Budzen, urodzony tamze, urodzony we wsi KADZI syn Piotra i Salomei małżonków Karwackich.
1857/sl 12 Kacper lat 55 wdowiec Chrzanowski & 1809 Agnieszka KARWACKA lat 48 wdowa po JAKUBIE KARWACKIM z d. Budzen Karwacka
Dzieci Jakuba Karwackiego i Agnieszki Budzeń
1829ur MARIANNA KARWACKA Kuras
1836ur JULIANNA KARWACKA Durajowa
1840ur FRANCISZKA KARWACKA Gardzinska
1843ur PIOTR KARWACKI & Urszula Banasik
1845 / ur 13 Helena Karwacki Jakób Agnieszka Budzyń Wrocimowice
1846 / ur 45 Katarzyna Karwacka Jakób Agnieszka Budzeń Wrocimowice
1845-1846/ zgon 11 Helena 1 rok Karwacka Jakób – zagrodnik- Agnieszka Budzeń Smoniowice zmarla 13 sierpnia 1846
1846-1847/zg 43 Katarzyna 8 mies Karwacka Jakób Agnieszka Budzeń Wrocimowice Smoniowice ; zglosil Jakub Karwacki lat 36 i Maciej szostak lat 46 chałupnicy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wg geneteki polskiej

* 1750 ? Wojciech Karwacki i Małgorzata z ….. ? rodzice
** 1778-1846 PIOTR 1 KARWACKI mąż Salomei Nowak w Smoniowicach
**1778-1846zg 18 Piotr 1 lat 68 Karwacki syn Wojciecha i Małgorzata Zona Salomea Nowak Wrocimowice
*** 1808-1853 JAKÓB KARWACKI mąż Agnieszki Budzeń syn 1778 Piotra i Salomei
*** 1808-1853zg 9 Jakób lat 45 Karwacki syn Piotra 1 i Salomea Mąz Agnieszki Budzen Wrocimowice Smoniowice
*** 1857 sl 12 Kacper Chrzanowski & wdowa Agnieszka Karwacka Wrocimowice
*** 1807-1877zg 6 Agnieszka lat 70 Jakubow Karwacka z domu Budzen Wrocimowice
Dzieci:
**** 1843 ur PIOTR 2 KARWACKI syn Jakuba mąż Urszuli Banasik
****1846ur 45 Katarzyna Karwacka 1806 Jakób lat 40 i1808
Agnieszka lat 37 Budzeń Wrocimowice Smoniowice
**** 1845ur 13 Helena Karwacki c. 1805 Jakóba lat 40 1809 Agnieszka lat 36 Budzyń Wrocimowice
**** 1845-1846zg 11 Helena 1,5 roku Karwacka c. Jakóba i Agnieszka Budzeń Wrocimowice
**** 1847- 1847zg 43 Katarzyna 8 mies. Karwacka c. Jakóba Agnieszka Budzeń Wrocimowice
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1843ur PIOTR 2 KARWACKI & Urszula Banasik
1865/sl 4 1843 Piotr lat 22 Karwacki matka Budzen & Urszula lat 19 Banasik matka Cicha
1867/ur 0 Marianna Karwacka Piotr Urszula Banasik Wrocimowice
1869-74 /ur 16 Marianna Karwacka Piotr Orszula Banasik Wrocimowice
1871-74 /ur 20 Antoni Karwacki Piotr Orszula Banasik Wrocimowice
1874 /ur 1 Paweł Karwacki Piotr Urszula Banasik Wrocimowice
1876 /ur 11 Jan Karwacki Piotr Urszula Banasik Wrocimowice
1880 /ur14 Kazimierz Karwacki Piotr Urszula Banasik Wrocimowice
1882 /ur 34 Marianna Karwacka Piotr Urszula Banasik Wrocimowice
1885 /ur2 Julian Karwacki Piotr Urszula Banasik Wrocimowice
1888 /ur 32 Franciszek Karwacki Piotr Urszula Banasik Wrocimowice
1874/ zg 24 Antoni Karwacki syn Piotra i Urszuli Banasik Wrocimowice
1874 /zg 28 Marianna Karwacka Piotra i Urszuli Banasik Wrocimowice
1874 / zg 28 Marianna Karwacka c. Piotr Urszula Banasik Wrocimowice

**** 1843 PIOTR 2 KARWACKI syn Jakuba mąż Urszuli Banasik
1865sl 4 Piotr 2 lat 22 Karwacki s. Jakóba agnieszka Budzen Urszula Banasik Cicha Wrocimowice Inbramowice
***** 1869ur 16 Marianna Karwacka c. Piotra lat 26 Orszula lat 21 Banasik
***** 1874zg 28 Marianna lat 5 Karwacka c. Piotra 2 i Urszula Banasik Wrocimowice Wrocimowice Smoniowice
***** 1867ur 0 Marianna Karwacka c. Piotra 2 i Urszuli Banasik Wrocimowice
***** 1871ur 20 Antoni Karwacki s. Piotra 2 i Orszuli Banasik Wrocimowice
***** 1874zg 24 Antoni lat 3 Karwacki s. Piotra 2 i Urszuli Banasik Wrocimowice
***** 1874 ur 1 Paweł Karwacki s. Piotra 2 i Urszuli Banasik Wrocimowice
*****1876zg 12 Paweł 2,5 Karwacki s. Piotra 2 i Urszuli Banasik Wrocimowice
***** 1876ur 11 Jan Karwacki s. Piotra 2 i Urszuli Banasik Wrocimowice
***** 1880ur 14 Kazimierz Karwacki s. Piotra 2 i Urszuli Banasik Wrocimowice
***** 1882ur 34 Marianna Karwacka c. Piotra 2 i Urszuli Banasik Wrocimowice
***** 1885ur 2 Julian Karwacki s.Piotra 2 i Urszuli Banasik Wrocimowice
***** 1888ur 32 Franciszek Karwacki s. Piotra 2 i Urszuli Banasik Wrocimowice

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1836 JULIANNA KARWACKA Durajowa

1854/sl 11 Franciszek Duraj 18 lat & 1836 Julianna 17 lat Karwacka c. Jakuba i Agnieszki Budzeń
1859/ 0 Jakób Duraj Franciszek 25 Julianna 23 Karwacka Wrocimowice
1862/ur 26 Jan Duraj Franciszek Julianna Karwacka Wrocimowice
1864/ur 37 Józef Duraj Franciszek Julianna Karwacka Wrocimowice 1866 / ur 53 Katarzyna Duraj Franciszek Julianna Karwacka Wrocimowice
1869/ur 29 Jan Duraj Franciszek Julianna Karwacka Wrocimowice 1872/ur 2 Paweł Duraj Franciszek Julianna Karwacka Wrocimowice 1879/ur 34 Karol Duraj Franciszek Julia Karwacka Wrocimowice
1882/ur 18 Marianna Duraj Franciszek Julianna Karwacka Wrocimowice
1875/ zg 18 Elżbieta Duraj Franciszek Julianna Karwacka Wrocimowice
1878/zg 20 Aniela Duraj Franciszek Julianna Karwacka Wrocimowice 1885/zg 34 Karol Doraj Franciszek Julianna Karwacka Wrocimowice
1876 /zg12 Paweł Karwacki Piotr Urszula Banasik Wrocimowice 1877/zg 6 Agnieszka Karwacka Wrocimowice 1903/zg31 Franciszka Nowakowski Mateusz Marianna Karwacka Wrocimowice
• 1885/sl 2 Jan lat 26 Musiał S adło Katarzyna lat 18 Doraj c. framciszka i marianny Karwacka
• 1901/sl 9 Tomasz lat 24 Kruszec Kwiecień Marianna lat 19 Doraj c. Franciszka i marianny Karwacka

**** JULIANNA KARWACKA Durajowa z Pieczeniegi
**** 1854sl 11 Franciszek Duraj & Julianna Karwacka c. Jakuba i Budzeń Wrocimowice
***** 1885 2 slub Jan Musiał Sadło & Katarzyna Doraj Karwacka Wrocimowice
***** 1901 9 slub Tomasz Kruszec Kwiecień & Marianna Doraj Karwacka Wrocimowice

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1829 MARIANNA KARWACKA Jakubasowa
1859/sl 17 Marcin Kuras lat 25 matka Jakubas & 1829 Marianna lat 25 Karwacka c.Jakuba i Agnieszki Budzen
1860/ ur 0 Stanisław Kuras Marcin Marianna Karwacka Wrocimowice 1863/ur 40 Jadwiga Kuras Marcin Marianna Karwacka Wrocimowice

**** MARIANNA KARWACKA Jakubasowa
1859sl 17 Marcin Kuras Jakubas & Marianna Karwacka c. Jakuba i Budzen Wrocimowice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1840 FRANCISZKA KARWACKA potem Gardzinska matka :
1860/14 Józef lat 34 Gardzinski matka Budzka & 1840 Franciszka lat 20 Karwacka c. Jakuba i Agnieszki Budzen
1861/ur 38 Katarzyna Gardzinska Józef Franciszka Karwacka Wrocimowice
1866/zg 2 Paweł 1 rok Karwacki nn Franciszka Karwacka Wrocimowice Smoniowice
20 stycznia 1866 Józef Jangrot lat 32 i PIOTR KARWACKI lat 23 gospodarze w Smoniowicach, oświadczyli ze 18 stycznia 1866 o 6.00 rano umarł PAWEŁ KARWACKI przy matce na komornem zamieszkały i tamze urodzony z Franciszki z Karwackich, ojca niewiadomym rok 1

1869/zg 4 Józefa 10 mies Karwacka nn Franciszka z Karwackich Gardzinska Wrocimowice
1873 13/25 XII/zg 74 Marianna 6 mies Karwacka ? Franciszka lat 31 Karwacka Wrocimowice Smoniowice
1877 /ur 56 Brygida Karwacka Franciszka Karwacka Wrocimowice

**** 1840 FRANCISZKA KARWACKA c. Jakuba i Agn. Budzen
**** 1840 FRANCISZKA KARWACKA Gardzinska
**** 1860sl 14 Józef Gardzinski Budzka & Franciszka Karwacka c. Jakuba i Budzen Wrocimowice
**** 1860sl 14 Józef Gardzinski Budzka Franciszka Karwacka Budzen Wrocimowice
***** 1877ur 56 Brygida Karwacka 1840
Franciszka lat 30 Karwacka Wrocimowice Smoniowice
***** 1868-1869zg 4 Józefa 10 mies Karwacka Nn Franciszka z d. Karwacka Gardzinska Wrocimowice
***** 1866zg 2 Paweł 1 rok Karwacki Nn Franciszka Karwacka Wrocimowice
***** 1872-1873zg 74 Marianna lat 1,5 Karwacka Franciszka Karwacka Wrocimowice

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Spis mieszkańców par. Wrocimowice 1792

Wrocimowice 1790:
Chałupa: 1746 Franciszek KARWICKI lat 44 , zona Marianna 43, sluzaca przychodnia Helenka lat 8
Smoniowice 1790:
Dwór ekonom Borzecki
Sa Tondosy, Krzanowscy… Karwackich nie ma
Sudołek (dziedziczna wies./ Pana Jerzego Dembinskiego, starosty zbigniewickiego)
Dwór JWP Józef Karwat dzierzawca wdowiec z c. Marianna
Pieczeniegi (królewska) w pos. Franciszka Dembinskiego starosty pieczeniewskiego
Dwór JWP Franciszek Dembinski z rodzina
Imbramowice (dziedziczna p Dembinskiej, starosciny wolbromskiej)
Gruszów (dziedziczna p Dembinskiej, starosciny wolbromskiej)

NIE MA KARWACKICH w spisach parafii Wrocimowice w 1790-92 roku

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
29.05.2016 11:00
Aneks 461

W archiwach IPN

xxxxxxxxxxxx

Funkcjonariusze
Imiona WALDEMAR
Nazwisko KARWACKI
Nazwisko rodowe
Data urodzenia 10.08.1941
Imię ojca JAN
Imię matki PELAGIA
Miejsce urodzenia BYDGOSZCZ
Znany też jako:
Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia lub/i rozkazu Data zakończenia Sygnatura (Stara sygnatura) Rodzaj akt. Załącznik
GPK GDAŃSK PLACÓWKA W HELU KONTROLER - 01.03.1970 IPN Gd 214/2540 (V-6196) akta osobowe i karta
GPK GDAŃSK PLACÓWKA WE WŁADYSŁAWOWIE KONTROLER - 16.04.1970 ()
GPK GDAŃSK PLACÓWKA RYBOŁÓWSTWA W GDYNI KONTROLER - 01.11.1972 ()
KW MO GDAŃSK BRAK DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA - 10.02.1974 ()
KW MO GDAŃSK WYDZIAŁ II INSPEKTOR - 16.02.1974 ()
KW MO GDAŃSK BRAK SŁUŻBA W MO - 01.11.1974 ()
WUSW GDAŃSK WYDZIAŁ VI STARSZY INSPEKTOR - 01.10.1985 ()
WUSW GDAŃSK WYDZIAŁ OCHRONY GOSPODARKI STARSZY INSPEKTOR kpt. 01.11.1989 15.03.1990 ()

Imiona JERZY
Nazwisko KARWACKI
Nazwisko rodowe
Data urodzenia 01.04.1931
Imię ojca EDWARD
Imię matki IRENA
Miejsce urodzenia WARSZAWA
Znany też jako:

Wynik postępowania lustracyjnego
Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia lub/i rozkazu Data zakończenia Sygnatura (Stara sygnatura) Rodzaj akt. Załącznik
CW MBP LEGIONOWO DWULETNIA SZKOŁA OFICERSKA SŁUCHACZ - 18.09.1950 IPN BU 0604/602 (17118/V) akta osobowe
UBP na M ŁÓDŹ DO DYSPOZYCJI SZEFA - 26.07.1952 ()
UBP na M ŁÓDŹ REFERAT OCHRONY REFERENT RO PRZY POLSKICH ZAKŁADACH PRZEMYSŁU POŃCZOSZANEGO NR 1 - 26.07.1952 ()
UBP na M ŁÓDŹ WYDZIAŁ ŚLEDCZY, SEKCJA I OFICER ŚLEDCZY - 01.09.1952 ()
WUBP STALINOGRÓD (KATOWICE) BRAK DO DYSPOZYCJI SZEFA - 01.09.1954 ()
WUBP STALINOGRÓD (KATOWICE) WYDZIAŁ ŚLEDCZY, SEKCJA I OFICER ŚLEDCZY - 01.09.1954 ()
WUdsBP STALINOGRÓD (KATOWICE) WYDZIAŁ VII, SEKCJA III OFICER ŚLEDCZY - 01.04.1955 ()
KW MO KATOWICE WYDZIAŁ II, SEKCJA III OFICER OPERACYJNY - 27.12.1956 ()
KW MO KATOWICE WYDZIAŁ ŚLEDCZY OFICER ŚLEDCZY - 01.06.1957 ()
KW MO KATOWICE WYDZIAŁ ŚLEDCZY STARSZY OFICER ŚLEDCZY - 01.03.1958 ()
KW MO KATOWICE BRAK SŁUŻBA W MO - 01.06.1959 ()
KW MO KATOWICE WYDZIAŁ PASZPORTÓW ZASTĘPCA NACZELNIKA - 15.07.1964 ()
KW MO KATOWICE WYDZIAŁ "B", SEKCJA ZADAŃ SPECJALNYCH KIEROWNIK - 01.01.1965 ()
KW MO KATOWICE WYDZIAŁ "B", SEKCJA VII KIEROWNIK kpt. 16.04.1973 31.12.1973 ()

Inne informacje o funkcjonariuszu i służbie
W okresie 1.06.1959-14.07.1964 służba w Wydziale Paszportów KWMO w Katowicach; 01-01-1974-14.05.1977 służba w Wydziale Operacyjno-Ochronnym KWMO w Katowicach; 15.05.1977-15.05.1982 służba w BOR MSW (służbę zakończył w stopniu podpułkownika).


Imiona MARIAN
Nazwisko KARWACKI
Nazwisko rodowe
Data urodzenia 10.10.1931
Imię ojca JÓZEF
Imię matki ZOFIA
Miejsce urodzenia GDYNIA
Znany też jako:

Wynik postępowania lustracyjnego
jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia lub/i rozkazu Data zakończenia Sygnatura (Stara sygnatura) Rodzaj akt. Załącznik
WUBP GDAŃSK KOMENDANTURA WARTOWNIK szer. 05.01.1954 30.09.1954 IPN Gd 213/22 (V-2024) akta osobowe i karta

Inne informacje o funkcjonariuszu i służbie
Członek ORMO.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACKA ANNA urodzony/a 18.01.1955, WARSZAWA
KARWACKA BRONISŁAWA urodzony/a 04.04.1927, JAWORÓW
KARWACKA IWONA urodzony/a 24.03.1965, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Imiona ANNA KRYSTYNA
Nazwisko KARWACKA
Nazwisko rodowe GOŁAŚ
Data urodzenia 18.01.1955
Imię ojca JAN
Imię matki JANINA
Miejsce urodzenia WARSZAWA
Znany też jako:

Wynik postępowania lustracyjnego
Informacja o przebiegu służby
Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia lub/i rozkazu Data zakończenia Sygnatura (Stara sygnatura) Rodzaj akt. Załącznik
MSW WARSZAWA BIURO RADIOKONTRWYWIADU, SEKCJA OGÓLNA MASZYNISTKA - 20.05.1979 IPN BU 02530/42 (-) akta osobowe
MSW WARSZAWA BIURO RADIOKONTRWYWIADU, WYDZIAŁ IV SEKRETARZ-MASZYNISTKA - 01.07.1984 ()
MSW WARSZAWA BIURO RADIOKONTRWYWIADU, WYDZIAŁ I SEKRETARZ-MASZYNISTKA mł. chor. 01.08.1988 16.06.1989 ()

Inne informacje o funkcjonariuszu i służbie
W okresie 01.07.1989-31.07.1990 służba w MO.
Imiona BRONISŁAWA
Nazwisko KARWACKA
Nazwisko rodowe
Data urodzenia 04.04.1927
Imię ojca TEODOR
Imię matki MARIA
Miejsce urodzenia JAWORÓW
Znany też jako:

Wynik postępowania lustracyjnego
Informacja o przebiegu służby
Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia lub/i rozkazu Data zakończenia Sygnatura (Stara sygnatura) Rodzaj akt. Załącznik
PUBP LUBLINIEC BRAK DANYCH MASZYNISTKA brak stopnia 01.05.1945 14.11.1945 IPN Ka 0188/186 (188/V) akta osobowe i karta

Imiona IWONA BARBARA
Nazwisko KARWACKA
Nazwisko rodowe CIECIURA
Data urodzenia 24.03.1965
Imię ojca JAN
Imię matki FILOMENA
Miejsce urodzenia OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Znany też jako:

Wynik postępowania lustracyjnego
Informacja o przebiegu służby
Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia lub/i rozkazu Data zakończenia Sygnatura (Stara sygnatura) Rodzaj akt. Załącznik
MUSW BYTOM WYDZIAŁ PASZPORTÓW STARSZY REFERENT - 08.10.1984 IPN Ka 382/28 (581684) akta osobowe i karta
MUSW BYTOM WYDZIAŁ PASZPORTÓW REFERENT TECHNIKI OPERACYJNEJ plut. 01.02.1989 17.10.1989 ()

Inne informacje o funkcjonariuszu i służbie
W 1984 lub 1985 ukończyła kurs "0" Służby Bezpieczeństwa. W dniu 28.04.1986 egzamin na podoficera w Szkole Chorążych przy WSO MSW w Legionowie. Dane dotyczące późniejszego okresu służby zostały zanonimizowane przez poprzedniego dysponenta akt.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

STANOWISKA KIEROWNICZE

Znaleziono 1 osobę o tym nazwisku
KARWACKA BOGUMIŁA
urodzony/a 16.05.1955, JANOWICE WIELKIE

Imiona BOGUMIŁA JANINA
Nazwisko KARWACKA
Nazwisko rodowe
Data urodzenia 16.05.1955
Imię ojca JAN
Imię matki JANINA
Miejsce urodzenia JANOWICE WIELKIE
Znany też jako:

Wynik postępowania lustracyjnego
Od 17.05.1980 r. w PZPR. Źródło: AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, teczka osobowa 1285, karta osobowa.
Informacja o pełnionych funkcjach
Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Organizacja Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Instruktor brak danych Komitet Miejsko-Gminny Kuźnia Raciborska PZPR 01.09.1988 31.03.1989 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, teczka osobowa 1285, karta osobowa.
Kierownik Miejsko-Gminny Ośrodek Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitet Miejsko-Gminny Kuźnia Raciborska PZPR 01.04.1989 30.11.1989 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, teczka osobowa 1285, karta osobowa.
KARWACKI PIOTR
urodzony/a 01.08.1935, PŁOCOCHOWO
Imiona PIOTR
Nazwisko KARWACKI
Nazwisko rodowe
Data urodzenia 01.08.1935
Imię ojca CZESŁAW
Imię matki ALEKSANDRA
Miejsce urodzenia PŁOCOCHOWO
Znany też jako:

Wynik postępowania lustracyjnego
W PZPR od 1962 r. Członek Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej, ZMP i ZMS. Absolwent Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu. Od 10.09.1975 r. członek Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Źródła: AIPN Warszawa, IPN BU 2198/1571 (akta osobowe członka ORMO); AP m. st. Warszawy, KMG PZPR w Pułtusku: 1, k. 379-381, 2, k. 224-225.
Informacja o pełnionych funkcjach
Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Organizacja Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa Komitet Miejsko-Gminny Pułtusk PZPR 30.11.1977 25.10.1986 AP m. st. Warszawy, KMG PZPR w Pułtusku, 1, k. 330-331; data końcowa oznacza koniec kadencji
Członek Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Wojewódzki Ciechanów PZPR 15.06.1981 26.01.1984 AP m. st. Warszawy, KW PZPR w Ciechanowie, 4, k. 390-391; data końcowa oznacza koniec kadencji

Imiona EUGENIUSZ
Nazwisko KARWACKI
Nazwisko rodowe
Data urodzenia 11.06.1953
Imię ojca STANISŁAW
Imię matki ALICJA
Miejsce urodzenia SZCZECIN
Znany też jako:

Wynik postępowania lustracyjnego
1976 - 1980 instruktor, następnie wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicowego ZSMP Szczecin Nad Odrą; 1980 sekretarz Komisji Sportu Zarządu Wojewódzkiego ZSMP w Szczecinie. AP Szczecin, KW PZPR w Szczecinie, akta osobowe 508.
Informacja o pełnionych funkcjach
Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Organizacja Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
INSTRUKTOR BRAK DANYCH KOMITET ŚRODOWISKOWY BUDOWNICTWA SZCZECIN PZPR 01.12.1981 1984 AP Szczecin, KW PZPR w Szczecinie, akta osobowe 508.
I SEKRETARZ KOMITET ZAKŁADOWY KOMBINATU BUDOWNICTWA OGÓLNEGO NR 1 SZCZECIN PZPR 01.12.1986 30.01.1989 AP Szczecin, KW PZPR w Szczecinie, akta osobowe 508.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ListaIPN

BU 0218/2199 KARWACKA CECYLIA
IPN BU 0891/1265 KARWACKA KRYSTYNA
IPN BU 0911/213 KARWACKI ALBIN
IPN BU 0891/584 KARWACKI EDWARD
IPN BU 00232/98 KARWACKI EUGENIUSZ
IPN BU 001164/128 Karwacki Eugeniusz
IPN BU 00945/1293 KARWACKI JAN
IPN BU 0218/3653 KARWACKI JANUSZ
IPN BU 0604/602 KARWACKI JERZY
IPN BU 00168/387 KARWACKI JERZY
IPN BU 00945/1989 KARWACKI JERZY - MAREK
IPN BU 0193/6675 KARWACKI JÓZEF
IPN BU 002086/251 KARWACKI JÓZEF
IPN BU 0891/1261 KARWACKI KAZIMIERZ
IPN BU 001052/1002 KARWACKI TADEUSZ
IPN BU 0891/583 KARWACKI WŁADYSŁAW
IPN BU 095/43 KARWACKI ZBYSŁAW Wildsteina

KARWACKI EUGENIUSZ - IPN BU 001164/128
KARWACKI JAN - IPN BU 00945/1293
KARWACKI JANUSZ - IPN BU 0218/3653
KARWACKI JERZY - IPN BU 0604/602
KARWACKI JERZY - IPN BU 00168/387
KARWACKI JERZY - MAREK - IPN BU 00945/1989
KARWACKI JÓZEF - IPN BU 0193/6675
KARWACKI JÓZEF - IPN BU 002086/251
KARWACKI KAZIMIERZ - IPN BU 0891/1261
KARWACKI TADEUSZ - IPN BU 001052/1002
KARWACKI WŁADYSŁAW - IPN BU 0891/583
KARWACKI ZBYSŁAW - IPN BU 095/43
KARWACKI EUGENIUSZ urodzony/a 11.06.1953, SZCZECIN
29.05.2016 11:02
Aneks 462

Pod Przytykiem Młudnice /Młodnice 10 km na W od Radomia; 3 km, na S od Przytyku
8 km na SE od Kadzi i Potworowa

Jednostka aktowa: 58/1386/0/1/13 Skany: 0 Opieki nad majątkiem i nieletnimi pozostałymi po śmierci mieszkańca wsi Młudnice Gm. Przytyk Antoniego Karwackiego 1918 : Indeksy osobowe: Karwacka Franciszka, Karwacka Jadwiga, Karwacka Zofia, Karwacki Antoni i Pietrasik Jadwiga.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Z Kadzi wywpdzi się gniazdo SMONIOWICE par. Wrocimowice koło Slomnik
Aneks 360 / patrz tez aneks 122

par. Wrocimowice racławickie 12 km NEE od Slomnik:
1740-1810zg 87 Marianna Karwiecka wdowa Lat 70 Wrocimowice - Smoniowice - Lelowice
1780ur 53 Anna Karwicka c. Franciszka i Marianny Szwaja Wrocimowice / Wrocimowice
** 1750 ? WOJCIECH KARWACKI i Małgorzata rodzice urodzonego w Kadzi Piotra
Kadź - wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przysuskim, w gminie Klwów. 7 km na SSE od Nowego Miasta n.Pilicą; w polowie 20 km między Przysuchą a Bialobrzegami

PIOTRA i Ludwiki z Mikulskich Karwackich z Domaniewic (Nowe Miasto /n.Pilicą)
PRZYBYLI z KADŻI spod Nowego Miasta n. Pilicą

***1779-1846 PIOTR KARWACKI i Salomea z Nowaków,
1834 /zgon 25 Salomea (Nowakówna) żona 1778 Piotra 1 Karwackiego Karwacka Pałecznica

…… dalsze pokolenia tam już osiadłe w Smoniowicach.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
29.05.2016 11:04
Aneks 463

Gniazdo repatriantów Karwackich w gorzowskim

Jednostka aktowa:
66/1086/0/18/877 Pietraniuk Michalina córka Piotra z domu Karwacka ur.02.09.1903; 1962-1993 Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
66/1086/0/12/6003 Karwacka Helena z domu Oświęcimska córka Adolfa ur.29.05.1911; 1942-1995 ; Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
66/1086/0/12/5304 Karwacka Stanisława z domu Hamsik córka Wincentego ur.06.05.1899; 951-1995 ;Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
66/943/0/-/119 Dwór w Mironicach (na N od Gorz.Wkp.) Inwentaryzacja1981-1981 ; Indeksy osobowe A. Tymczyszyn; W. Karwacki
Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
• Karwacka Stanisława z domu Hamsik córka Wincentego ur.06.05.1899 1951-1995
• Skorowidz do ewidencji repatriantów przybyłych na Punkt Etapowy w Zielonej Górze 1945 : Karwacka Maria 481;
• Jednostka aktowa: 53/918/0/13.12/2660 Skorowidz alfabetyczny do rejestru repatriantów t. I - IIIb.d. : Karwacki Mieczysław 1377; Karwacki Stanislaw 914;
29.05.2016 11:07
Aneks 464

Geometra rządowy Jan Nepomucen Karwacki syn nob. Piotra Karwackiego i Ludwiki Mikulskiej *)

Jednostka kartograficzna: 53/1004/0/-/Pl.gr.KST 2732 Skany: 0 Mappa boru msta Turku1827-1827 Uwagi - lasy sosnowe; - Inni twórcy zespołu: Włościański Bank Ziemski (1900-1915), Okręgowy Urząd i Komisja Ziemska w Piotrkowie (1920-1930), Towarzystwo Kredytowe Ziemskie (1825-1939),
oryginał wykonał - Jan Nepomucen Karwacki, geometra rządowy

*)

*** Rodzina nob. 1770 PIOTRA i Ludwiki z Mikulskich Karwackich z Domaniewic (Nowe Miasto /n.Pilicą) SYLWAN tom 12 str 586 ;4. JAN NEPOMUCEN KARWADZKI Nadleśnic. L. Łuków
*** Nob PIOTR KARWACKI i LUDWIKA z Machulskich /Mikulskich z Domaniewic ( zaraz na N od Myślakowic); PIOTR komisarz dóbr w Domaniewicach;rodzice
**** 1794 MARIANNA AGNIESZKA KARWACKA-Nowicka Warszawa sw. Krzyza
****1798 JAN NEPOMUCEN KARWACKI syn Piotra i Ludwiki ur 1798-1836 zmarł w Poważu Łukowskim

Ale także
Karwaccy aneks 429:Z gniazda grodzieńskiego (reasumpcja)
Aneks 429:Z gniazda grodzieńskiego (reasumpcja) *1719-1779 Kazimierz Karwacki Wielkie Eysymonty k. Grodna * 1730…. 1765 PIOTR KARWACKi (syn Kazimierza ... , wdowa 4796 1804 0 Antonina Franciszka Karwacka Piotr Ludwika Makulska Janowiec 4797 1805 0 Wincenty Franciszek Karwacki Piotr Ludwika Makulska ...
przez akarwa
Karwaccy aneks 412:Z Baryczki k. Janowca do Radomia (XVIII-X
... KARWAC/dzKI i LUDWIKA Makulska rodzice * 1798 – 1836 JAN NEPOMUCEN KARWACKI syn Piotra i Ludwiki ur 1798; nadleśliczy łukowski * wdowa TEOFILA ... 4796 1804 0 Antonina Franciszka Karwacka Piotr Ludwika Makulska Janowiec 4797 1805 0 Wincenty Franciszek Karwacki Piotr Ludwika Makulska ...
przez akarwa
Karwaccy aneks 345:Rodzina nob. PIOTRA i Ludwiki z Mikulskic
... tom 12 str 586 4. JAN NEPOMUCEN KARWADZKI Nadleśnic. L. Łuków Nob PIOTR KARWACKI i LUDWIKA z Machulskich /Mikulskich z Domaniewic ( zaraz na N od ... do Boga ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Natomiast w Przyłęku par. Janowiec rodza się Piotrowi i Ludwice kolejne dzieci Gnosus/ urodz / nobil. ...

4 1805ur 0 1 kwiec Wincenty Fex et Franciszek a Paulo Gnosis Ignatius Karwacki Piotr Gnosis Ludwika Makulska Janowiec przyłek 27; ch. Gaspary Wojciechowski i Marianna Gizenska

6 1829zg 309 Ignacy Karwacki Piotr Ludwika Makulska Warszawa św. Jan

16 1808-1839 158 Józef Kalasanty Karwacki Piotr Ludwika Makulska Warszawa św. Andrzej

1 1808 zg 0 24 kwiec Gnosis 5 mies Adrian Karwacki Karwadzkii Janowiec syn ekonoma Przyłek 27
8 1806zg 0 6 sierp 3 miesStanisław Karwacki Karwadzki i Janowiec syn gnosik ekonoma Przyłek 27
9 1805zg 0 15 czerw 2 mies Wincenty Gnosis Karwacko Karwadzki i Janowiec syn ekonoma w Przyłek 27
29.05.2016 11:08
Aneks 465

W spisie ludności Łodzi 1916-1921:

Jednostka aktowa: 39/221/0/4.12/24723 [Spis ludności Łodzi] Karporowicz - Kasza1916-1921

Indeksy osobowe
(...)waciński Piotr ur. 1886;
Karwacka Anna ur. 1868;
Karwacka Antonina ur. 1895;
Karwacka Genowefa ur. 1919;
Karwacka Marjanna ur. 1895;
Karwacka Marta Amalja ur. 1886;
Karwacka Michalina ur. -;
Karwacka Petronela ur. 1868;
Karwacka Stefanja ur. 1895;
Karwacki Alfred ur. 1892;
Karwacki Alfred ur. 1893;
Karwacki Alfred ur. 1896;
Karwacki Józef ur. 1880;
Karwacki Konstanty ur. 1861;
Karwacki Stanisław ur. 1865;
Karwacki Stanisław ur. 1888;
Karwacki Stanisław ur. 1897;
Karwacki Walenty ur. 1887;
Karwacki Władysław ur. 1870;
Karwacki Zygmunt ur. Początek formularza
14.06.2016 14:01
Aneks 466

Korzenie gniazda Mielec (geneteka)


KACPER s. Jana i Marianny KARWACKI i Małgorzata Kapuścionka / Kapuszniak / Kapusniak

GENERACJA 1700 – 1730
*1722 – 1802 zg. JAN KARWACKI lat 80
* 1729 – 1799 zg MARIANNA KARWACKA lat 70

GENERACJA 1730 – 1760….. 1790
** 1746 - 1831 zg KACPER 1 KARWACKI lat 85
**/ *** 1770 – 1819 zm JADWIGA KARWACKA lat 59
*** 1781 – 1801 zg MICHAŁ KARWACKI s. Kaspra lat 20
***1786-1786 zg Marianna Karwach KARWACKA c. Kaspra 5 mies; dom Mielec nr 142
***1787 ur JOANNA KARWACKA c. Kaspra i Małgozraty
*** 1790 ur – 1790 zg MAGDALENA KARWACJA c. Kaspra i Małgorzaty
*** 1792 ur – 1792 zg JÓZEF KARWACKI syn Kaspra i Małgorzaty 6 mies.
*** 1796 ur – 1798 zg ANTONI FELIKS KARWACKI lat 2s. Grzegorza ? i Małgorzaty Kapusniak
*** 1798 ur MICHAŁ KARWACKI s. Kacpra i Małgorzaty
*** 1801 ur PETRONELLA KARWACKA c. Kacpra i Małgorzaty JAKUBOWA STANKIEWICZOWA
*** 1804 ur SEBASTIAN KARWACKi syn Kaspra i Małgorzaty Kapusniak
Sebastian ożenił się z Małgorzatą Schosser c. Krzysztofa i Klary Welsing c. Piotra (kolonia Schoeanger).

** ? MATEUSZ KARWACKI
***1789 – 1822 zm KASPER 2 KARWACKI s. Mateusza lat 33

GENERACJA 1820-1850….1880
*** ………………….
**** MAŁGORZATA KARWACKA Walentowa Bednarska
***** 1853-1874/48 zg Katarzyna Bednarska c. Walentego i Małgorzaty Karwackiej

*** JULIAN ? KARWACKI ojciec Jana
**** JAN KARWACKI s. Juliana ? Gulemio… i KATARZYNY Podleszanskiej
****1869-1910/36 zg ANNA z d. Stankiewicz JANOWA KARWACKA lat 41; c. Walentego i Apolonii Leyko
***** 1895/80 ur zmarl w Bydgoszczy 1966; FRANCISZEK MARIAN syn Jana i Anny Stankiewicz skan; ch. Franciszek Olszewski i Marianna Leyko
****** 1898/15 ur JÓZEF KARWACKI syn Jana i Anny Stankiewicz skan;. Dom 524; sw. Jozef Spyra i Jadwiga Augustyn
****** 1901/31 ur EMILIA ANIELA KARWACKA c. Jana i Anny Stankiewicz skan ch. Józef Graczynski, Aniela Zaykiewicz

Xxxxxxxxxxxxx

Generacja 1790
Rodzina 1746 Kacpra 1 czy 1789 Kacpra 2 Karwackiego

Generacja 1820
RODZINA 1804 SEBASTIANA KARWACKIEGO syna Kaspra i MAŁGORZATY SCHOPSSER
*** 1804 ur SEBASTIAN KARWACKi syn Kaspra i Małgorzaty Kapusniak

****1837/ur18 Wilhelm Karwacki Sebastian s. Kacpra Małgorzata Schopsser Rzędzianowice
****1840/ur14 Krystyna Katarzyna Karwacka Sebastian s. kaspra Małgorzata Schoesser Rzędzianowice
****1842/ ur35 Katarzyna Karwacka Sebastian s. Kaspra Małgorzata Schosser Rzędzianowice
****1845/ur17 Zofia Karwacka Sebastian s. Kacpra Małgorzata Schusser Rzędzianowice
1848/ur9 Julia Karwacka Sebastian s. Kaspra Małgorzata Schoesser Rzędzianowice

Generacja 1850
RODZINA 1830 FRANCISZKA s. Sebastiana KARWACKIEGO i MARIANNY SPYRY
1849/ur23 Ewa Karwacka 1830 ?Franciszek s. Sebastiana - i Marianna Spyra Rzędzianowice
1851/ur31 Jadwiga Karwacka Franciszek s, Sebastiana Maria Spyra Rzędzianowice
1854/ur10 Małgorzata Karwacka Franciszek s, Sebastiana Maria Spyra Rzędzianowice
1858/ur5 Józefa Karwacka Franciszek s. Sebastiana Maria Spyra Rzędzianowice
1861/ur2 Józef Karwacki Franciszek s. Sebastiana Maria Spyra Rzędzianowice
1863/ur34 Jan Karwacki Franciszek s. Sebastiana Maria Spyra Rzędzianowice
1866/ur20 Zofia Karwacka Franciszek s. Sebastiana Marianna Spyra Rzędzianowice
1869/ur20 Wojciech Karwacki Franciszek s. Sebastiana Marianna Spyra Rzędzianowice
1872/ur19 Sebastian Karwacki Franciszek s. Sebastian Maria Spyra Rzędzianowice
1874/ur25 Julianna Karwacka Franciszek s, Sebastiana Marianna Spyra Rzędzianowice

Generacja 1880
RODZINA 1861 JÓZEFA s. FRANCISZKA KARWACKIEGO i Apolonii Krówki

1888/ur32 Stanisław Karwacki Józef s. Franciszka Apolonia Krówka Rzędzianowice
1891/ur28 Jadwiga Karwacka Józef s. Franciszka Apolonia Krówka Rzędzianowice
1894/ur7 Jan Karwacki Józef s, Franciszka Apolonia Krówka Rzędzianowice
1896/ur14 Karolina Karwacka Józef s. Franciszka Apolonia Krówka Rzędzianowice
1898/ur12 Stanisław Karwacki Józef s, Franciszka Apolonia Krówka Rzędzianowice
1899/ur23 Marianna Karwacka Józef s. Franciszka Apolonia Krówka Rzędzianowice
1902/ur10 Stefan Karwacki Józef s. Franciszka Apolonia Krówka Rzędzianowice

RODZINA 1863 JANA s. Franciszka KARWACKIEGO i 1) JULIANNY KRÓwKI 2) JÓZEFY SANECKIEJ

1893/ ur23 Roman Karwacki Jan s. Franciszka Julianna Krówka Rzędzianowice
1896/ur26 Marianna Karwacka 1863 Jan s. Franciszka Józefa Sanecka Rzędzianowice
1897/ur29 Bronisława Karwacka Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1898/ur 26 Władysław Karwacki Jan s. Franciszka Józefa Sanecka Rzędzianowice
1900/ur22 Stanisław Karwacki Jan s, Franciszka Józefa Sanecka Rzędzianowice
1902/ur17 Bronisława Karwacka Jan s. Franciszka Józefa Sanecka Rzędzianowice
1904/ur15 Józef Karwacki Jan s. Franciszka Józefa Sanecka Rzędzianowice
1905/ur45 Tadeusz Karwacki Jan s. Franciszka Józefa Sanecka Rzędzianowice
1907/ur32 Jan Karwacki Jan s. Franciszka Józefa Sanecka Rzędzianowice
1910/ur4 Stanisław Karwacki Jan s, Franciszka Józefa Sanecka Rzędzianowice
1911/ur22 Franciszek Karwacki Jans, Franciszka Józefa Sanecka Rzędzianowice
1913/ur10 Stefania Karwacka Jan s, Franciszka Józefa Sanecka Rzędzianowice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MIELEC

1901/ur31 Emilia Aniela Karwacka Jan Anna Stankiewicz Mielec
1895/ur 80zm 1966 Bydgoszcz Franciszek Marian Karwacki Jan szewc Anna Stankiewicz Mielec
1898/ur 15 – zm 1991 Mielec Józef Karwacki w 1928 ozenil się w Rzedzianowicach Jan szewc Anna Stanko Mielec
xxxxxxxxxxxxxxxx

Aneks 390

Geneteka RZĘDZIANOWICE - Mielec

Witam serdecznie. Nazywam się Magdalena Wąsowicz. Jestem dopiero raczkująca w poszukiwaniach moich korzeni. Na tym forum zarejestrowałam się dopiero dziś. Podziwiam cierpliwość i nakład pracy, które zostały włożone w to obszerne opracowanie. Chciałam się podzielić kilkoma uwagami odnośnie Karwackich z Rzędzianowic.

* Kacper Karwacki i Małgorzata Kaczorówna to moi 5xpradziadkowie. I
** ich syn Sebastian ożenił się z Małgorzatą Schosser c. Krzysztofa i Klary Welsing c. Piotra (kolonia Schoeanger).
*** Dalej będzie ich syn Franciszek Karwacki i jego żona Marianna Spyra.
**** Spośród ich dzieci moim prapradziadkiem był Józef Karwacki (ur. 07.01.1861r.) poślubił on Apolonię Krówkę (ur. 20.11.1866r., zm. 07.03.1955r.).
***** ch córka Maria Karwacka (ma trzy różne daty urodzenia- wg aktu urodzenia USC Mielec 25.09.1899r, wg aktu ślubu 05.09.1899r, wg Kenkarty 19.09.1899r.) wyszła za mąż za Tomasza Mazura (ur 05.05.1895r zm 1923r) ślub 24.05.1921r.
****** Mieli jednego syna Jana (ur 22.06.1922 zm 26.02.1955). Dziadek Tomasz Mazur zmarł nagle w 1923r. Niedługo po tym babcia Karwacka wyszła drugi raz za mąż za Stanisława Smolenia, z którym miała
******syna Władysława (ur 10.07.1924 zm 23.03.2013).
Acha, jeszcze jedno: Sebastian Karwacki był najprawdopodobniej krawcem.
Pozdrawiam z deszczowego Krakowa. Magdalena Wąsowicz.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mielec 1722 1722-1802 Jan Karwacki Mielec zgon
Mielec 1729 1729-1799 Marianna Karwacki Mielec zgon
Mielec 1763 1763-1819 Jadwiga Karwacki Mielec zgon
Mielec 1781 1781-1801 Michał Karwacki Kacper Mielec zgon
Mielec 1785 1785-1786 Marianna Karwacki Kacper Mielec dom 142 zgon
Mielec 1787 1787 Joanna Karwacki Kasper Małgorzata Kapuśniak Mielec Mielec 142 ur
Mielec 1789 1789-1822 Kacper Karwacki Mateusz Mielec zgon
Mielec 1790 1790 Magdalena Karwacki Kasper Małgorzata Kapuśniak Mielec Mielec ur
Mielec 1790 1790 Marianna Lejko Walenty Katarzyna Karwacki Mielec Mielec 109 ur
Mielec 1791 1791-1792 Józef Karwacki Kacper Mielec zgon
Mielec 1792 1792 Józef Karwacki Kasper Małgorzata Kapuśniak Mielec Mielec ur
Mielec 1793 1793 Brygida Lejko Walenty Katarzyna Karwacki Mielec Mielec ur
Mielec 1793 1793 Marianna Karwacki Kasper Małgorzata Kapuszniak Mielec Mielec ur
Mielec 1817 Andrzej Kerner Marianna Karwacka Mielec 142 slub
Mielec 1796 1796-1798 Antoni Karwacki Kacper Mielec zgon
Mielec 1796 1796 Antoni Feliks Karwacki Grzegorz Małgorzata Kapuśniak Mielec Mielec ur
Mielec 1796 1796 Franciszek Lejko Walenty Katarzyna Karwacki Mielec Mielec ur
Mielec 1798 1798 Michał Karwacki Kasper Małgorzata Kapuśniak Mielec Mielec ur
Mielec 1798 1798 Zofia Lejko Walenty Katarzyna Karwacki Mielec Mielec ur
Mielec 1801 1801 Anna Lejko Walenty Katarzyna Karwacki Mielec Mielec ur
Mielec 1801 1801 Petronella Karwacki Kasper Małgorzata Kapuśniak Mielec Mielec ur
Mielec 1804 1804 Małgorzata Lejko Walenty Katarzyna Karwacki Mielec Mielec ur
Mielec 1804 1804 Sebastian Karwacki Kasper Małgorzata Kapusnionka Mielec Mielec ur
Chorzelów na N od Mielca 3 km 1814 1814 Jan Karwacki Michał Marianna Pieryzara Chorzelów Tuszów Narodowy 33 / # km na N od Chirzelowa
Mielec 1827 1827-1841 Jan Siarkiewicz Andrzej Marianna Karwacki Mielec zgon
Mielec 1829 1829-1831 Kacper Karwacki Mielec zgon
Mielec 1831 1831-1872 32 Ignacy Wanatowicz Mateusz Marianna Karwacki Mielec zgon
Mielec 1834 1834-1838 Małgorzata Stankowicz Jakub Petronela Karwacki Mielec zgon
Mielec 1840 Wawrzyniec Wróblowski Józef, Tekla Gilowna Salomea Kerner Henryk, Marianna Karwacka Mielec slub
Mielec 1841 Franciszek Korpanty Adam, Zofia Leykowna Marianna Ryniewicz Michał, Julianna Karwacka Mielec 119/301 slub
Mielec 1851 Walenty Stankiewicz Jakub, Petronela Karwacka Apolonia Lejko Jakub, Tekla Ryniewicz Mielec slub
Mielec 1853 Mateusz Wanatowicz Stanisław, Zofia Zacharska Marianna Stankiewicz Jakub, Petronela Karwacka Mielec dom 138 slub
Mielec 1854 Wojciech Mazurkiewicz Wojciech, Julia Karwacka Julianna Lenartowicz Antoni, Maria Kolońska Mielec 206 slub
Mielec 1856 Julia lat 77 Wojciechowa Mazurkiewicz Mielec zgon
Mielec 1853 1853-1874 48 Katarzyna Bednarski Walenty Małgorzata Karwacki Mielec zgon
Mielec 1858 Jan Heruls Wacław, Katarzyna Karwacka Marianna Maziarski Jan, Zofia Rymanowska Mielec jego 13 slub
Mielec 1861 Franciszek Stankiewicz Jakub, Pteronela Karwacka Marianna Listkiewicz Karol, Katarzyna Maziarska Mielec 142/291 slub
Mielec 1875 Franciszek Stankiewicz Jakub, Petronela Karwacka Marianna Kardyś Maciej, Franciszka Światowiec Mielec slub
Mielec 1861 Wojciech Wanatowicz Marcin, Marianna Gil Julianna Stankiewicz Jakub, Petronela Karwacka Mielec 9 i 7 slub
Mielec 1872 Mateusz Wróblewski Wawrzyniec, Salomea Karwacka Marianna Jeż Tomasz, Małgorzata Ratusińska Mielec 1 i 206 slub
Mielec 1864 1864-1873 110 Jan Wanatowicz Maciej Marianna Karwacki Mielec zgon
Mielec 1867 1867-1875 8 Antonina Wanatowicz Mateusz Marianna Karwacki Mielec zgon
Mielec 1871 1871-1910 36 Anna Karwacki z domu Stankiewicz zina jana Mielec zgon
Mielec nr 1 1894 1894 Jan Karwacki Stanisław, Katarzyna Podleszańska Anna Stankiewicz Walenty, Apolonia Lejko Mielec nr 1 slub
Mielec 1895 1895 80 Franciszek Marian Karwacki zm w Bydgoszczy 1966 Jan szewc Anna Stankiewicz Mielec ur
Mielec 1898 1898 15 Józef Karwacki oze, 1928 w Rzedz. Zm. 1999 Jan Anna Stanko Stankiewicz Mielec ur
Książnice-Wola Mielecka 1930 1930 6 Tadeusz lat 25 z Wiki mieleckiej Karwacki Jan, Józefa Sanecka Zofia lat 22 Indyk Mateusz, Maria Mazur Książnice-Wola Mielecka slub

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RODZINA SEBASTIANA(s. Kacpra) KARWACKIEGO i Małgorzaty Schoesser
1840 14 Krystyna Katarzyna Karwacka Sebastian Małgorzata Schoesser Rzędzianowice
1848 9 Julia Karwacka Sebastian Małgorzata Schoesser Rzędzianowice
1837 18 Wilhelm Karwacki Sebastian Małgorzata Schopsser Rzędzianowice
1842 35 Katarzyna Karwacka Sebastian Małgorzata Schosser Rzędzianowice
1845 17 Zofia Karwacka Sebastian Małgorzata Schusser Rzędzianowice

RODZINA MARIANNY KARWACKIEJ Michałowej Rządzkiej
1847 15 Anna Rządzka Michał Marianna Karwacka Rzędzianowice
1850 20 Mateusz Rządzki Michał Maria Karwacka Rzędzianowice

RODZINA ZOFII KARWACKIEJ Kacperowej Mazur
1835 Marianna Mazur Kacper Zofia Karwacka Rzędzianowice
1837 Rzędzianowice Małgorzata Mazur Kacper Zofia Karwacka Rzędzianowice
1845 Rzędzianowice Ewa Mazur Kacper Zofia Karwacka Rzędzianowice
1846 5 Mateusz Mazur Kacper Zofia Karwacka
1848 16 Franciszka Mazur Kacper Zofia Karwacka

RODZINA FRANCISZKA (s. Sebastiana) KARWACKIEGO i Marianny Spyra
1849 23 Ewa Karwacka Franciszek Marianna Spyra Rzędzianowice
1851 31 Jadwiga Karwacka Franciszek Maria Spyra Rzędzianowice
1854 10 Małgorzata Karwacka Franciszek Maria Spyra Rzędzianowice
1858 5 Józefa Karwacka Franciszek Maria Spyra Rzędzianowice
1866 20 Zofia Karwacka Franciszek Marianna Spyra Rzędzianowice
1874 25 Julianna Karwacka Franciszek Marianna Spyra Rzędzianowice
1861 2 Józef Karwacki Franciszek Maria Spyra Rzędzianowice
1863 34 Jan Karwacki Franciszek Maria Spyra Rzędzianowice
1869 20 Wojciech Karwacki Franciszek Marianna Spyra Rzędzianowice
1872 19 Sebastian Karwacki Franciszek Maria Spyra Rzędzianowice

RODZINA MARII KARWACKIEJ Walentowej Spyra
1857 20 Mateusz Spyra Walenty Maria Karwacka Rzędzianowice
1860 21 Jan Spyra Walenty Maria Karwacka Rzędzianowice
1861 29 Józef Spyra Walenty Marianna Karwacka Rzędzianowice
1864 20 Agnieszka Spyra Walenty Maria Karwacka Rzędzianowice
1865 26 Tekla Spyra Walenty Marianna Karwacka Rzędzianowice
1867 15 Ludwika Spyra Walenty Marianna Karwacka Rzędzianowice
1869 33 Jan Spyra Walenty Marianna Karwacka Rzędzianowice
1872 4 Zofia Spyra Walenty Marianna Karwacka Rzędzianowice
1875 21 Wojciech Spyra Walenty Marianna Karwacka Rzędzianowice
1875 22 Stanisław Spyra Walenty Marianna Karwacka Rzędzianowice
1879 32 Marianna Spyra Walenty Marianna Karwacka Rzędzianowice
1879 33 Katarzyna Spyra Walenty Marianna Karwacka Rzędzianowice
1873 24 Maria Sanecka Marcin Maria Karwacka Rzędzianowice

RODZINA MARIANNY KARWACKIEJ Marcinowej Saneckiej
1875 19 Julianna Sanecka Marcin Marianna Karwacka Rzędzianowice
1878 25 Stanisław Sanecki Marcin Marianna Karwacka Rzędzianowice

RODZINA JADWIGI KARWACKIEJ Wojciechowej Tabor
1873 36 Józefa Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Rzędzianowice
1874 27 Józef Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Rzędzianowice
1877 15 Marianna Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Rzędzianowice
1880 2 Józefa Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Rzędzianowice
1882 22 Karolina Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Rzędzianowice
1884 42 Jan Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Rzędzianowice
1887 19 Zofia Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Rzędzianowice

RODZINA MAŁGORZATY KARWACKIEJ Mateuszowej Rządzkiej
1888 6 Aniela Rządzka Mateusz Małgorzata Karwacka Rzędzianowice
1890 27 Marianna Rządzka Mateusz Małgorzata Karwacka Rzędzianowice
1879 24 Jakub Rządzki Mateusz Małgorzata Karwacka Rzędzianowice
1882 18 Stanisław Rządzki Mateusz Małgorzata Karwacka Rzędzianowice
1884 40 Jan Rządzki Mateusz Małgorzata Karwacka Rzędzianowice
1895 7 Józef Rządzki Mateusz Małgorzata Karwacka Rzędzianowice
1898 4 Józefa Rządzka Mateusz Małgorzata Karwacka Rzędzianowice

RODZINA MARIANNY KARWACKIEJ Janowej Mazur
1881 6 Wojciech Mazur Jan Marianna Karwacka Rzędzianowice
1882 9 Mateusz Mazur Jan Marianna Karwacka Rzędzianowice
1884 3 Józefa Mazur Jan Marianna Karwacka Rzędzianowice
1887 12 Jan Mazur Jan Marianna Karwacka Rzędzianowice
1889 31 Józef Mazur Jan Marianna Karwacka Rzędzianowice
1891 37 Jan Mazur Jan Maria Karwacka Rzędzianowice

RODZINA JÓŻEFY KARWACKIEJ Janowej Rec
1887 40 Jan Rec Jan Józefa Karwacka Rzędzianowice
1889 21 Marianna Rec Jan Józefa Karwacka Rzędzianowice
1894 12 Stanisław Rec Jan Józefa Karwacka Rzędzianowice

RODZINA JADWIGI KARWACKIEJ Janowej Augustynowej
1889 10 Julianna Karolina Augustyn Jan Jadwiga Karwacka Rzędzianowice
1892 14 Karolina Augustyn Jan Jadwiga Karwacka Rzędzianowice

RODZINA JÓZEFA (s. Franciszka) KARWACKIEGO i Apolonii Krówki
1891 28 Jadwiga Karwacka Józef Apolonia Krówka Rzędzianowice
1896 14 Karolina Karwacka Józef Apolonia Krówka Rzędzianowice
1899 23 Marianna Karwacka Józef Apolonia Krówka Rzędzianowice
1888 32 Stanisław Karwacki Józef Apolonia Krówka Rzędzianowice
1893 23 Roman Karwacki Jan Julianna Krówka Rzędzianowice
1894 7 Jan Karwacki Józef Apolonia Krówka Rzędzianowice
1898 12 Stanisław Karwacki Józef Apolonia Krówka Rzędzianowice
1902 10 Stefan Karwacki Józef Apolonia Krówka Rzędzianowice

RODZINA JANA (s. Franciszka) KARWACKIEGO i Józefy Saneckiej
1896 26 Marianna Karwacka Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1897 29 Bronisława Karwacka Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1902 17 Bronisława Karwacka Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1913 10 Stefania Karwacka Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1915 5 Karolina Karwacka Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1898 26 Władysław Karwacki Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1900 22 Stanisław Karwacki Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1904 15 Józef Karwacki Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1905 45 Tadeusz Karwacki Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1907 32 Jan Karwacki Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1910 4 Stanisław Karwacki Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice
1911 22 Franciszek Karwacki Jan Józefa Sanecka Rzędzianowice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Geneteka podkarpckie lipiec - sierpień 2019

1825 sierpien sl sl Antoni Karwacki lat 42 Agnieszka Trzewicka lat 43 swiadkowie Michał Cap i maciej Cap Bircza m Przemyslem a Zagózrem; huta brzuska pod Zagózrem
1828 sl sl Wojciech Karwacki lat 35 Maria Kotarbicka lat 39 c Michała i Agnieszki z Borkowskich, swiad Basil Folwański Bircza brzuska 75
1830 sl sl Piotr Mielniczak lat 36 Petronela Karwacka lat 30 Bircza brzoska 35

1859 sl 4sl Mateusz Mazur lat 29 Kacper, Zofia Karwacka Teresa lat 30 wdowa po jakubie czaji Cuber 30 lat wdowa Czaja Tomasz, Ewa Kokoszka Czermin 7 km NW od Mielca na Połaniec
1875 sl 3sl Mateusz Mazur lat 46 wdowiec po Czuber Kacper, Zofia Karwacka Apolonia lat 24 Wójtowicz Jan, Katarzyna Kokoszka Czermin

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PODKARPACKIE

Mielec geneteka 16 km plus
- podkarpackie: Mielec, Mielec - Cyranka par. Św. Mateusza [0.7km], Mielec - Złotniki par. Ducha Świętego [1.0km], Mielec - Rzędzianowice [3.8km], Książnice-Wola Mielecka [4.1km], Chorzelów [4.3km], Zgórsko [6.5km], Mielec - Rzochów [6.6km], Przecław [11.5km]


Mielec

1722-1802 zg Jan Karwacki Mielec lat 80
1729- 1799 zg Marianna Karwacki Mielec lat 70
1739-1819 zg Jadwiga Karwacki Mielec lat 88


1754-1831 zg Kacper Karwacki Mielec lat 85
1781-1801 zg Michał Karwacki Kacper Mielec lat 20
1786- 1786 zg Marianna Karwacki Kacper Mielec 20t
1787 ur Joanna Karwacki Kasper Małgorzata Kapuśniak Mielec Mielec
1790 ur Magdalena Karwacki Kasper Małgorzata Kapuśniak Mielec Mielec
1792 ur Józef Karwacki Kasper Małgorzata Kapuśniak Mielec Mielec
1791-1792 zg Józef Karwacki Kacper Mielec 38t
1793 ur Marianna Karwacki Kasper Małgorzata Kapuszniak Mielec Mielec
1796 ur Antoni Feliks Karwacki Grzegorz Małgorzata Kapuśniak Mielec Mielec
1796-1798 zg Antoni Karwacki Kacper Mielec lat 2
1798 ur Michał Karwacki Kasper Małgorzata Kapuśniak Mielec Mielec
1801 ur Petronella Karwacki Kasper Małgorzata Kapuśniak Mielec Mielec
1804 ur Sebastian Karwacki Kasper Małgorzata Kapusnionka Mielec Mielec


1789-1822 zg Kacper Karwacki Mateusz Mielec lat 33


1790 ur Marianna Lejko Walenty Katarzyna Karwacki Mielec Mielec
1793 ur Brygida Lejko Walenty Katarzyna Karwacki Mielec Mielec
1796 ur Franciszek Lejko Walenty Katarzyna Karwacki Mielec Mielec
1798 ur Zofia Lejko Walenty Katarzyna Karwacki Mielec Mielec
1801 ur Anna Lejko Walenty Katarzyna Karwacki Mielec Mielec
1804 ur Małgorzata Lejko Walenty Katarzyna Karwacki Mielec Mielec


1814 ur Jan Karwacki Michał Marianna Pieryzara Chorzelów 5-5 km NNE od Mielca Tuszów Narodowy
1824 ur Agnieszka Siarkiewicz Andrzej Marianna Karwacka Mielec - Złotniki par. Ducha Świętego Złotniki
1825 ur Barbara Łucja Ziurkiewicz Andrzej Marianna Karwacka Mielec - Złotniki par. Ducha Świętego Złotniki
1828-1841 zg Jan Siarkiewicz Andrzej Marianna Karwacki Mielec lat 13


1834-1838 zg Małgorzata Stankowicz Jakub Petronela Karwacki Mielec lat 3,5

1853-1874 zg 48 Katarzyna Bednarski Walenty Małgorzata Karwacki Mielec lat 21


1831-1872 zg 32 Ignacy Wanatowicz Mateusz Marianna Karwacki Mielec 4t

1853 sl Mateusz Wanatowicz Stanisław, Zofia Zacharska Marianna Stankiewicz Jakub, Petronela Karwacka Mielec

1864-1873 zg 110 Jan Wanatowicz Maciej Marianna Karwacki Mielec lat 9
1869-1875 zg 8 Antonina Wanatowicz Mateusz Marianna Karwacki Mielec lat 6

1861 sl Wojciech Wanatowicz Marcin, Marianna Gil Julianna Stankiewicz Jakub, Petronela Karwacka MielecMielec - Rzędzianowice1765-1810 zg 7 Łukasz Karwacki Mielec - Rzędzianowice lat45
1784-1803 zg 6 Andrzej Karwacki Łukasz Mielec - Rzędzianowice lat 19
1804-1811 zg 16 Katarzyna Karwacka Marianna Mielec - Rzędzianowice lat 7


1835 ur 1 Marianna Mazur Kacper Zofia Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1837 ur 5 Małgorzata Mazur Kacper Zofia Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1845 ur 1 Ewa Mazur Kacper Zofia Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1846 ur 5 Mateusz Mazur Kacper Zofia Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1848 ur 16 Franciszka Mazur Kacper Zofia Karwacka Mielec - Rzędzianowice1837 ur 18 Wilhelm Karwacki Sebastian Małgorzata Schopsser Mielec - Rzędzianowice
1840 ur 14 Krystyna Katarzyna Karwacka Sebastian Małgorzata Schoesser Mielec - Rzędzianowice
1842 ur 35 Katarzyna Karwacka Sebastian Małgorzata Schosser Mielec - Rzędzianowice
1845 ur 17 Zofia Karwacka Sebastian Małgorzata Schusser Mielec - Rzędzianowice
1848 ur 9 Julia Karwacka Sebastian Małgorzata Schoesser Mielec - Rzędzianowice


1817 sl Andrzej Kerner Marianna Karwacka Mielec
Henryk, Marianna Karwacka
1840 sl Wawrzyniec Wróblowski Józef, Tekla Gilowna Salomea Kerner Henryk, Marianna Karwacka Mielec
Wawrzyniec, Salomea Karwacka
1872 sl Mateusz Wróblewski Wawrzyniec, Salomea Karwacka Marianna Jeż Tomasz, Małgorzata Ratusińska Mielec
Michał, Julianna Karwacka
1841 sl Franciszek Korpanty Adam, Zofia Leykowna Marianna Ryniewicz Michał, Julianna Karwacka Mielec


1842 ur Julianna Stankiewicz Jakub Petronela Karwacka Mielec Mielec
1851 sl Walenty Stankiewicz Jakub, Petronela Karwacka Apolonia Lejko Jakub, Tekla Ryniewicz Mielec
1861 sl Franciszek Stankiewicz Jakub, Pteronela Karwacka Marianna Listkiewicz Karol, Katarzyna Maziarska Mielec
1875 sl Franciszek Stankiewicz Jakub, Petronela Karwacka Marianna Kardyś Maciej, Franciszka Światowiec Mielec

1869-1910 zg 36 Anna stankiewicz janowa Karwacka Mielec 41 lat Janpwa z d Stankiewicz


1815- 1876 zg 5 Marianna Michałowa Rządzka dd Karwacka Mielec - Rzędzianowice lat 61
1847 ur 15 Anna Rządzka Michał Marianna Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1850 ur 20 Mateusz Rządzki Michał Maria Karwacka Mielec - Rzędzianowice1849 ur 23 Ewa Karwacka Franciszek Marianna Spyra Mielec - Rzędzianowice
1851 ur 31 Jadwiga Karwacka Franciszek Maria Spyra Mielec - Rzędzianowice
1854 ur 10 Małgorzata Karwacka Franciszek Maria Spyra Mielec - Rzędzianowice
1858 ur 5 Józefa Karwacka Franciszek Maria Spyra Mielec - Rzędzianowice
1863 ur 34 Jan Karwacki Franciszek Maria Spyra Mielec - Rzędzianowice
1861 ur 2 Józef Karwacki Franciszek Maria Spyra Mielec - Rzędzianowice
1866 ur 20 Zofia Karwacka Franciszek Marianna Spyra Mielec - Rzędzianowice
1869 ur 20 Wojciech Karwacki Franciszek Marianna Spyra Mielec - Rzędzianowice
1870-1878 zg 21 Wojciech Karwacki Franciszek Marianna Spyra Mielec - Rzędzianowice 8 lat
1872 ur 19 Sebastian Karwacki Franciszek Maria Spyra Mielec - Rzędzianowice
1874 ur 25 Julianna Karwacka Franciszek Marianna Spyra Mielec - Rzędzianowice
1875 zg 1 Julianna Karwacka Franciszek Marianna Spyra Mielec - Rzędzianowice
1873 zg 48 Sebastian Karwacki Franciszek Marianna Spyra Mielec - Rzędzianowice1854- 1939 zg 4 Małgorzata Mateuszowa Rządzka dd Karwacka Mielec - Rzędzianowice lat 85
1879 ur 24 Jakub Rządzki Mateusz Małgorzata Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1882 ur 18 Stanisław Rządzki Mateusz Małgorzata Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1884 ur 40 Jan Rządzki Mateusz Małgorzata Karwacka Mielec - Rzędzianowice1857 ur 20 Mateusz Spyra Walenty Maria Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1860 ur 21 Jan Spyra Walenty Maria Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1861 ur 29 Józef Spyra Walenty Marianna Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1864 ur 20 Agnieszka Spyra Walenty Maria Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1865 ur 26 Tekla Spyra Walenty Marianna Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1867 ur 15 Ludwika Spyra Walenty Marianna Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1869 ur 33 Jan Spyra Walenty Marianna Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1872 ur 4 Zofia Spyra Walenty Marianna Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1875 ur 21 Wojciech Spyra Walenty Marianna Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1875 ur 22 Stanisław Spyra Walenty Marianna Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1879 ur 32 Marianna Spyra Walenty Marianna Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1879 ur 33 Katarzyna Spyra Walenty Marianna Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1881 zg 5 Katarzyna Spyra Walenty Marianna Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1895 sl 7 Jan Spyra Walenty, Marianna Karwacka Anna Bratek Tomasz, Agata Węgrzyn Książnice-Wola Mielecka
1900 sl 4 Wojciech Spyra Walenty, Marianna Karwacka Agnieszka Lonczak Andrzej, Marianna Jeż Książnice-Wola Mielecka1779-1856 zg Julia Mazurkiewicz dd Karwacka Mielec lat 77
1854 sl Wojciech Mazurkiewicz Wojciech, Julia Karwacka Julianna Lenartowicz Antoni, Maria Kolońska Mielec

1858 sl Jan Heruls Wacław, Katarzyna Karwacka Marianna Maziarski Jan, Zofia Rymanowska Mielec
1859 sluby 4 Mateusz Mazur Kacper, Zofia Karwacka Teresa Cuber Tomasz, Ewa Kokoszka Czermin 5 km NW od Mielca
1875 sluby 3 Mateusz Mazur Kacper, Zofia Karwacka Apolonia Wójtowicz Jan, Katarzyna Kokoszka Czermin

1881 ur 6 Wojciech Mazur Jan Marianna Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1881 zg 8 Wojciech Mazur Wojciech Marianna Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1882 ur 9 Mateusz Mazur Jan Marianna Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1884 ur 3 Józefa Mazur Jan Marianna Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1887 ur 12 Jan Mazur Jan Marianna Karwacka Mielec - Rzędzianowice


1887 ur 40 Jan Rec Jan Józefa Karwacka Mielec - Rzędzianowice1873 ur 24 Maria Sanecka Marcin Maria Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1874 zg 26 Marianna Sanecka Marcin Marianna Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1875 ur 19 Julianna Sanecka Marcin Marianna Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1878 ur 25 Stanisław Sanecki Marcin Marianna Karwacka Mielec - Rzędzianowice


1873 ur 36 Józefa Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1873 zg 53 Józefa Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1874 ur 27 Józef Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1877 ur 15 Marianna Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1880 ur 2 Józefa Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1882 ur 22 Karolina Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1882 zg 31 Karolina Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1884 ur 42 Jan Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Mielec - Rzędzianowice
1887 ur 19 Zofia Tabor Wojciech Jadwiga Karwacka Mielec - Rzędzianowice1888 ur 32 Stanisław Karwacki Józef Apolonia Krówka Mielec - Rzędzianowice
1893 ur 23 Roman Karwacki Jan Julianna Krówka Mielec - Rzędzianowice
1894 ur 7 Jan Karwacki Józef Apolonia Krówka Mielec - Rzędzianowice
1898 ur 12 Stanisław Karwacki Józef Apolonia Krówka Mielec - Rzędzianowice
1902 ur 10 Stefan Karwacki Józef Apolonia Krówka Mielec - Rzędzianowice1894 sl Jan Karwacki Stanisław, Katarzyna Podleszańska Anna Stankiewicz Walenty, Apolonia Lejko Mielec dom 1 i 2
1895 ur 80 Franciszek Marian Karwacki Jan Anna Stankiewicz Mielec
1898 ur 15 Józef Karwacki Jan Anna Stanko Mielec

Jan, Apolonia Karwacka
1911 sl 3 Jan Sekuła Jan, Apolonia Karwacka Aniela Duma NN, Marianna Duma Książnice-Wola Mielecka


1898 ur 26 Władysław Karwacki Jan Józefa Sanecka Mielec - Rzędzianowice
1900 ur 22 Stanisław Karwacki Jan Józefa Sanecka Mielec - Rzędzianowice
1904 ur 15 Józef Karwacki Jan Józefa Sanecka Mielec - Rzędzianowice
1902-1939 zg 2 Karolina Karwacki Mielec - Rzędzianowice lat 37 zona Jozefa z dd Płatek
1905 ur 45 Tadeusz Karwacki Jan Józefa Sanecka Mielec - Rzędzianowice
1930 sl 6 1905 Tadeusz z Rz edzianowic Karwacki Jan, Józefa Sanecka Zofia Indyk Mateusz, Maria Mazur Książnice-Wola Mielecka
1907 ur 32 Jan Karwacki Jan Józefa Sanecka Mielec - Rzędzianowice
1910 ur 4 Stanisław Karwacki Jan Józefa Sanecka Mielec - Rzędzianowice
1911 ur 22 Franciszek Karwacki Jan Józefa Sanecka Mielec - Rzędzianowice
1917 ur 6 Roman Karwacki Jan Józefa Sanecka Mielec - Rzędzianowice
RESZTA PODKARPACIA urodzenia i sluby zgony podkarpackie


Inne


Gorzyce (p. tarnobrzeski)

1862 sluby Jan Karwacki Agnieszka Czerwińska Gorzyce (p. tarnobrzeski)

1864 ur 6 Łukasz Karwacki Jan i Agnieszka z Czewinskich Gorzyce (p. tarnobrzeski) Gorzyce (p. tarnobrzeski)
1894 sluby Łukasz Karwacki Jan i Agnieszka z Czewinskich Anna Grzywacz Gorzyce (p. tarnobrzeski)
1895 ur 8 Barbara Karwacki Łukasz i Anna Gorzyce (p. tarnobrzeski) Gorzyce (p. tarnobrzeski)
1898 ur 1 Adam Karwacki Łukasz i Anna Gorzyce (p. tarnobrzeski) Gorzyce (p. tarnobrzeski)
1900 ur 5 Józef Karwacki Łukasz i Anna Gorzyce (p. tarnobrzeski) Gorzyce (p. tarnobrzeski)
1902 ur 4 Władysław Franciszek Karwacki Łukasz i Anna Gorzyce (p. tarnobrzeski) Gorzyce (p. tarnobrzeski)


1868 ur 1 Katarzyna Karwacki Jan i Agnieszka z Czewinskich Gorzyce (p. tarnobrzeski) Gorzyce (p. tarnobrzeski)


1872 ur 9 Szymon Karwacki Jan i Agnieszka z Czewinskich Gorzyce (p. tarnobrzeski) Gorzyce (p. tarnobrzeski)
1906 sluby Szymon Karwacki Jan i Agnieszka z Czewinskich Maria Koper Godzik Gorzyce (p. tarnobrzeski)


Bircza 15 km na SW od Przemysła

1783,1825 Antoni lat 42 Karwacki Agnie lat 43 Trzewicka Bircza 15 km na Sw od Przemysła Huta Brzuska
1793,1828 sluby Wojciech lat 35 Karwacki Maria lat 30 Kotarbicka Bircza 15 km na Sw od Przemysła Brzuska
1800,183 sluby Piotr lat 36 Mielniczak Petronela lat 30 Karwacka Bircza Brzuska

1817,1849 sluby Franciszek lat 32 Karwacki Marianna lat 36 Przygoda Sanok 20 kjm SW od PrzemysłaKOMANCZA gr kat 15 km plus


1792 ur Marcianna Karwacki Andrzej Anna Hnatyszyn Komańcza (gr-kat) Jawornik
1812-1812 zgon zgon Anna Karwacka Komańcza (gr-kat) Komańcz 2 tyg


1816 sl Teodor Ulczak Anna Karwacka Komańcza (gr-kat)
1819 ur Marianna Olczak Teodor Anna Karwacka Komańcza (gr-kat) Jawornik
1833 ur Panteleon Ulczak Teodor Anna Karwacka Komańcza (gr-kat) Jawornik
1800-1848 zgon Nikita Karwacki Komańcza (gr-kat) m Komancza na S a Rzepedzia na NE lat49
1826 ur Grzegorz Karwacki Nikita Katarzyna Ferenc Komańcza (gr-kat) Jawornik
1828-1828 zgon Grzegorz Karwacki Mikita Komańcza (gr-kat) Jawornik 1,5
1830 ur Bazyli Karwacki Nikita Katarzyna Szkurłat Komańcza (gr-kat) Jawornik
1833 ur Teodor Karwacki Nikita Katarzyna Szkurat Komańcza (gr-kat) Jawornik
1835 ur Ksenia Karwacki Nikita Katarzyna Domarad Komańcza (gr-kat) Jawornik
1837-1838 zgon Parascewa Karwacki Nikita Katarzyna Komańcza (gr-kat) Jawornik 1rok
1839 ur Maria Karwacki Mikołaj Katarzyna Fedaszniec Komańcza (gr-kat) Jawornik
1848 zgon Nikita Karwacki Komańcza (gr-kat) Jawornik
1839-1849 zgon Maria Karwacki Komańcza (gr-kat) Jawornik la 10

1835-1855 zgon Ksenia Karwacki Michał Komańcza (gr-kat) Jawornik lat 20
1801-1856 zgon Katarzyna Karwacki Komańcza (gr-kat) Jawornik lat 55
29.06.2016 11:44
Aneks 467

Marcin i Zofia ze Stadnickich Karwaccy chrzestnymi w Jędrzejowie 1798-1802:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Z Krakowa do Jędrzejowa przeniesli się już około 1790 rokiem, prawdopodobnie w środowisko rodzinne Zofii z domu Stadnickiej rodziny licznie rozrodzonej tutaj w Łaczynie i Łysach pod Jędrzejowem. Zamieszkali na osiedlu pod klasztorem w domu nr 35 wraz z c. Teresą (lat 2) i bratem Tomaszem (lat 17)
UWAGA w marcu 1795/7 ? umiera TOMASZ WODECKI chirurg jędrzejowski, lat 40, czy MARCIN KARWACKI przejął jego praktykę.
ALE: Na osiedlu klasztornym mieszka wówczas 79 mężczyzn i 90 kobiet. Natomiast w samym Klasztorze 63 osoby; w tym 32 ojców i braci cystersów, 31 osób świeckich na służbie w zakonie ( 7 ubogich rezydentów), wśród nich jest tez:
MACIEJ CIECHANOWSKI Aptekarz lat 26
MAREK GŁUSZECKI Laborant w Aptece lat 26.

W tym więc momencie Marcin Karwacki ni mógł prowadzuć apteki klasztornej, może praktykował jako chirurg w klasztorze, ale w Jędrzejowie żył jeszcze chirurg Wodecki.

A więc zaraz po zdobyciu w 1788 roku uprawnien magistra chirurga Marcin Karwacki osiada w Jędrzejowie przy Klasztorze Cystersów. Z czasem na 30 lat prowadzi aptekę w rynku 5, po pożarze w 1800…..bo już w 1808 (ślub córki Teresy) jest tutaj aptekarzem.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- 1798 maj 2 Julianna c. Franciszka Bernatowicza i tekli Leszczynskiej, ch. Marcin Karwacki aptekarz i Helena Tryarska
1798 Rosali i Marianna C. Pawla Krzyszkiewicza i Zofii Bugayskiej; ch. Jan Zebrowski i Zofia Karwacka aptekarzowa
- 1799 Marcin Józef. S. Franciszka Bernatowicza spod Monasterio i Tekli Leszczynskiej; ch. Jan Zebrowski i Zofia Karwacka, Marcin Karwacki i Barbara Zebrowska
- 1799 Teodor i Maciej s. Alexa Kazmierskiego i Tekli Czernicowy, ch. J. Kisielewski, Zofia Karwacka
- 17 kwiecien 1800 Antonina i Zofia c. Piotra Michalskiego i tekli Nagielskiej; chrzestni Marcin Karwacki i Konstancja Jankowska
- 30 maj 1800 Anna i Barbara c. Adama Perzynskiego i Tekli Bartni.. chrzestni Marcin Karwacki z sub monasterio, Barbara Ciężartowiczowa, Damazy Płochocki i Zofia Karwacka
- 31 sierpień 1800 Rosalia i marianna c. Jana Mireckiego i Franciszkich z Sikorskich dyspozytora browaru; chrzesatni Julia Stokowska, Marcin Karwacki APTEKARZ, Jan marzec i Zofia Karwacka
- 29 listopad 1800 Marcin Copnf. Syn Franciszka Kedzierskiego i Tekli Olewinskiej; ch. Marcin Karwacki i Tekla Bernatowicz z sub Monasterio
- 8 luty 1801 Stanislaw syn Kazimierza Tryarski i Heleny Długosz; chrzestni <arcin Karwacki i Anna Woleńska
- 13 styczeń 1802 Felix i Stanisław s. Tomasza Ciężatowicza i Barbary Czaptowicz; chrzestni : Stanisław Straszak, Zofia Karwacka, Marcin Karwacki i Konstancja Jankowska
- 2 marzec 1802 Franciszka i Antonina c. Stanisława Jankowskiego i Konstancji Xzaptowicz; chrzestni: Marcin Karwacki, Anna Karczowa, Jan majer i Zofia Karwacka
UWAGA JAN MAJER świadkiem w 1808 lutego 8 na ślubie akt 69. Dominikla Frntzke lat 28 aptekarza z Miechowan i Teresy Karwackiej lat 20 c. Marcina i Zofii; świadek też Józef Konieczynski i inni multi….
- 31 maj 1802 Felix i Józef synowie Jana Mrca i Anny, chrzestni Marcin Karwacki i Apolonia Maciejowa, Zofia Karwacka i Kazimierz Trawiński,
29.06.2016 11:49
Aneks 468

Kraków w roku 1787 …


Krystyna Grzybowska z d. Estreicher w „ Kronika Rodzinna” opisuje Kraków widziany oczami prapradziadka Dominika zapisany przez jego syna Alojzego” (str.99)
„ Nie takim był Kraków w roku 1787, jakim go dziś widzimy (lata 30-te XIX w.) Ubóstwo jest obecne, brud , nieład i opustoszenie jest świetnością i przepychem w zestawieniu z obliczem jego przed półstuleciem. Niegdyś gród monarchów, serce ojczyzny – zmienił się w ich grób. Przy takim małym przeobrażeniu jeden litery wyrazu – jakaz olbrzymia różnica.

Żebraczy stan miasta byłze naówczas tak jako dziś jego winą ? Czyli kto zarzuca łazarzowim ze nie umie zakryc kosztownymi szatami ran i nagości, że nie zmyje brudu wylęgłego z choroby i niemocy ..?

Była to wtedy malutka mieścina. W dwóch tysiącach blisko kamienic (chyba mniej było kamienic i domów, nie więcej jak 1300 ?) miescilo się niespełna dziesięć mieszkańców. A opustoszałe gmachy, pleśniałe mchem i wilgocią pozostawiono na siedlisko strachów i duchów lub na pomieszczenie nałogowego i przechodniego zołdactwa, które falistymi przypływami i odpływami wydzierało zgłodniałym ostatni kęs czarnego i łzą oblanego chleba.

Na miejscu owego zielonego, rozkosznego, czarującego wieńca lip, topoli, akacji i kasztanów, koronującego skronie wdowie mieściny (mowa p Plantach) przewijała się czarną, brudną tasmą fosa głeboka – wąż, który oddechem nieczystym zabijał zdrowie i z wolna miasto wyludnił… Poszcerbane wieżyce, baszty i bramy utryzmywały się na urogowisko niedołężnemu wiekowi. Pogryzioną budową, rozoranym w bruzdy oblizcem, wypalonymi przez kule piersiami przemawiały ponuro do przechodniów, że one już zastygłe trupy nie są zdolne stać na strażnicy wielkiego ludu, bo tego ludu już nie ma, bo duch który by je wskrzesił, jak powstał, tak tez obumarł razem z nimi.

Gdybyś lotem ptasim spłynął ponad miastem nie ujrzałbyś różnicy co do jego rozlozystości. Tez same rozpina Kraków skrzydła swe orle, taż sama postać w zakroju podobna do orlęcia. Ale ujrzałbyś różnice przebiegłszy jej wnętrze. Domy budowy włoskiej z płaskimi dachami nie dojrzalnymi spoza blanków i murów, mało gdzie ustępowały budowlom klasztornym z dachami spiczastymi, wyniosłymi, czerwoną dachówką lśniącymi. Gdzieniegdzie przewinęła się strzecha słomiana, częściej pustkowie bez okien i dachu, a nierzadko kamienice drewniane o kolumnadach obszarpanych z podsieniami. Nie słyszano wtedy o gładkich chodnikach, ostre kamienie silnego wymagały obuwia. Nie miano czym oświetlac miasta, nie ustrzegano więc rabusiów; jaki taki nierad wychylał się pomiędzy zaułki ulic pieszo, a na kolasę i laufrów z pochodniami stać było tylko kanoników, rektora lub wysokiego dygnitarza.

Toteż – w noc psotną, pożal się Boże, nie było się wychylać na miasto. Z kałuży brnąłeś w kałużę. Rynny drewniane albo kamienne, wysunięte nad głowy mieszkańców oblewały ich glowy fontanną wielopiętrową. Szkoda, ze Prysznic ówczas nie urodził się..

Na próżno – pełna cnót chrześcijańskich – starościna Olbromska kazała kosztem swoim oczyszczać miasto; na próżno ksiądz kacek Przybylski, prefekt Biblioteki, maz pracy i nauki … projektował ulepszenia, na próżno rząd diecezji krakowskiej pzremysliwał nad wyprowadzeniem poza miasto wyziewnych cmentarzy. Dobre chęci roztrzaskiwały się jak kamień o brak środków ..”

W takich warunkach mieszkało tutaj przez 150 lat kilka rodzin Karwackich….. Żyli i umierali od plag o chorób, a ostatni porzucali Kraków osiadając na wsi.
Nic, ze podobnie wówczas wyglądał Rzym chociaż 3 razy większy (37 tys mieszkańców), z antycznymi kolumnami wystającymi z trawy pastwisk (jak wspomina Dominik Estreicher).
17.07.2016 12:43
Aneks 469

STARE GNIAZDA „zamojskie”

Rzymsko-katolickie, greko-katolickie, prawosławne

PATRZ TEZ: Karwacki /// KARWACCY: Geneteka..."lubelskie korzenie"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1720 BIAŁA janowska rzym-greko-katolickie

OBSZAR ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI OBSZAR ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI


rodzina 1720 MARCINA KARWACKIEGO i Marianny Pikulonki Gniazdo BIAŁA Janów Lubelski m, Krasnikiem a Biłgorajem (Biała na N od Janowa) 20 km na S od Krasnika na Biłgoraj ; rzym-kat
1741 Karwacki Marcin Pikulonka Slub Marianna Janów Lubelski (Biała) 20 km na S od Krasnika na Biłgoraj
karta 203, Data: 5-II, On- Janów, Ona- Bór

1743 Karwacka Anna c. Marcina i Maryny Janów Lubelski (Biała) Liber ur 1743
Janów, karta 291, O: Marcin, M: Maryna

Rodzina 1780 Józefa i Marianny z Piaswin
1812-1835 Karwacki Jacenty, lat 23, greko-katolik, aresztant w domu poprawy, ze wsi Piaswiny hrubieszowskie; Syn Józefa i marianny z tej wsi Janów Lubelski (Biała) Zgony 279 1835

?-1947 Karwacka Emilia Janów Lubelski (Biała) 170 zgon 1947 Janów Lubelski, zd. Oszczepalińska
?-1961 Karwacka Antonina Janów Lubelski (Biała) 110 zgon 1961 Janów Lubelski

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1730 ŁUKOWA biłgorajska ; rzymsko-katolickie

Rodzina 1731 MARCINA KARWACKIEGO i Jadwigi GNIAZDO Łukowa m. Biłgorajem a Lubaczowem w zamojskim na W od Tomaszowa Lubelskiego; rzym-kat
1731-1791 Karwacki Marcin lat 60, mąz Jadwigi; ojciec Piotra i Teresy Łukowa Zgony 26 1791 Łukowa 60
1761-1821 Karwacki Piotr Łukowa Zgony 45 1821 60 lat, pisarz gromadzki
1774 Karwacki Teresa Łukowa Ch 99 1774 Marcin I Jadwiga
1796 Karwacki Piotr Dyrka Slub Agnieszka Łukowa 8
1780-1832 Karwacka Agnieszka Łukowa 16 zgon 1832 z d. Dyrka wdowa po Piotrze
1802-1806 Karwacki Wojciech s. piotra Łukowa Zgony 126 1806 Łukowa 3,5
1807-1811 Karwacki Łukasz s. Piotra Łukowa Zgony 1 1811 lat 4
1815 Karwacka Róża c. Piotra i Agnieszki Dyrki Łukowa 74 ur 1815 O: Piotr, M: Agnieszka zd. Dyrka
1828 Jabłoński Jakub Karwacka Marianna slub Łukowa 42
1838 Karwacki Stanisław Łukowa Zgony 80 1838

Rodzina Macieja i heleny Pluskwa
1820 Karwacka Katarzyna c. 1793 Macieja i Heleny Łukowa 53 ur 1820 O: Maciej, M: Helena zd. Pluskwa
1823 Karwacka Marianna c. 1793 Macieja i heleny Łukowa 28 ur 1823 O: Maciej, M: Helena zd. Pluskwa
1857 Nyżak Mariusz Karwacka Marianna slub Łukowa 13
1828 Karwacki Paweł syn 1793 Macieja i Heleny Łukowa Ch 242 1828 O: Maciej, M: Helena zd. Pluskwa, Urodzony 26.06.1828, wg.świadectwa z-cy Wójta gm.Łukowej, w księgach metrykalnych nie był zapisany
1860 Karwacki Paweł Różańska Slub Jadwiga Łukowa 50
1824-1884 Karwacka Jadwiga Rózanska lat 60 wdowa Łukowa 1 zgon 1884

1881 Karwacki Paweł 53 lata zona jadwiga Turczynska Łukowa Zgony 120 1881

Rodzina 1824 Szymona Karwackiego
1825 Karwacki Szymon syn 1793 Macieja i heleny Łukowa Ch 150 1825 9.10.Łukowa, O:Maciej l.32, M:Helena Pluskwa l.28
1824-1893 Karwacki Szymon lat 69 Łukowa Zgony 179 1893
1850 Karwacki Szymon syn 1793 Macieja i heleny Kozyra Slub Agnieszka Łukowa On- O: Maciej, M: Helena zd Pluskwa Ona- O: Maciej M: Dorota zd Smolak
1833 Karwacka Ewa Łukowa 78 zgon 1833
1843 Karwacka Anna Łukowa 137 zgon 1843
1824-1882 Karwacka Agnieszka lat 58 z Kozyrów zona Szymona Łukowa 17 zgon 1882

1852 Karwacka Rozalia c. Szymona i Agnieszki Łukowa 93 ur 1852 O: Szymon, M: Agnieszka zd. Kozyra
1858-1935 Karwacki Antoni Łukowa Zgony 1 1935 Łukowa, lat 77
1863 Karwacka Helena Łukowa 175 zgon 1863
1866 Karwacka Katarzyna Łukowa 152 zgon 1866
1871 Karwacki Stanisław lat 6 syn Szymona lat 47 i Antoniny Łukowa Zgony 69 1871
Łukowa

1879 Paluch Franciszek Karwacka Rozalia slub Łukowa 59

Rodzina Antoniego i katarzyny Sytych
1880 Karwacki Antoni Syta Slub Katarzyna Łukowa 17
1880-1924 Karwacka Katarzyna zona Antoniego Łukowa 29 zgon 1924 zd. Syta
1881 Karwacka Rozalia c. Antoniego lat 25 Łukowa 128 ur 1881

1884 Karwacki Józef 10 mies. Syn Antoniego lat 24 i katarzyny Sytych Łukowa Zgony 8 1884

1885 Karwacki Jan syn Antoniego i Katarzyny Sytych lat 23; zgłosil Antoni Karwacki lat 26 Łukowa Ch 73 1885

1887 Karwacki Kazimierz s. Antoniego lat 30 i katarzyny Sytych Łukowa Ch 62 1887

1887-1919 Karwacki Kazimierz Łukowa Zgony 287 1919 zm. 1915
1889 Karwacki Wawrzyniec s. Antoniego i katarzyny Sytych Łukowa Ch 120 1889

1891 Karwacka Marianna j.w. Łukowa 95 ur 1891

1891-1891 Karwacka Marianna 3 tyg j.w Łukowa 73 zgon 1891

1892 Karwacka Anna jw. Łukowa 161 ur 1892

1899 Karwacka Katarzyna Łukowa 8 zgon 1899
1903 Karwacki Jan Łukowa Zgony 70 1903
1910 Karwacka Agnieszka Łukowa 57 zgon 1910
1912 Karwacka Katarzyna Łukowa 173 zgon 1912
1912 Karwacka Zofia Łukowa 175 zgon 1912
1920 Lachowski Jan Karwacka Rozalia slub Łukowa 33
1926 Lachowski Franciszek Karwacka Marianna slub Łukowa 9
1928 Ćwik Karol Karwacka Marianna slub Łukowa 7
1932 Grzyb Paweł Karwacka Rozalia slub Łukowa 1
1923 Hyz Teodor Karwacka Franciszka slub Łukowa 15
1923 Karwacki Wojciech Kożuszek Slub Rozalja Łukowa 50
1930 Karwacka Anna Łukowa 103 zgon 1930 Łukowa
1931 Karwacki Wojciech Łukowa Zgony 6 1931 Łukowa
1959 Karwacka Katarzyna Łukowa 37 zgon 1959 zd. Pukarowska, Pokarowska

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1740 ZAMOSC ; rzymsko-katolickie

rodziny 1740 ? STANISŁAWA KARWACKIEGO i MARIANNY oraz Antoniego i Zofii Gniazdo ZAMOSĆ rzym-kat
1772 Karwacki Franciszek s. Stanisława i marianny Zamość ch liber 1772 O: Stanisław, M: Marianna, 2 kwietnia
1773 Karwacki Michał s. Stanisława i marianny Zamość ch liber 1773 O: Stanisław, M: Marianna zd. [brak], 3 września
1776 Karwacki Karol s. Antoniego i Zofii Zamość ch liber 1776 O: Antoni, M: Zofia zd. [brak], 2 listopada
1776-1828 Karwacki Karol s. Antoniego i Zofii mąż Petronelli Gołebiowskiej Zamość dom nr 38 zgony 254 1828
szewc lat 52 maz Petronelli z Gołebiowskich w Zamosciu syn Antoniego i Zofii z kasprów mieszczan zamojskich

1782 Karwacka Joanna c. Antoniego i Zofii Zamość liber ur 1782 O: Antoni, M: Zofia zd. [brak], 9 maja
1798 Karwacki Adalbert/Wojciech s. karola i Elzbiety Zamość ch liber 1798 O: Karol, M: Elżbieta zd. Dorocińszczonka/Dorocińska, 13 kwietnia
1799 Karwacki Michał syn karola i elzbiety Zamość ch liber 1799 O: Karol, M: Elżbieta zd. Dorościczonka/Dorościcka?, 15 września
1800 Karwacki Michał Stanisław syn karola i elzbiety Zamość ch liber 1800 O: Karol, M: Elżbieta zd. Doroszowszcząka/Doroszewszcząka/Doroszoska/Doroszewska [?], 28 września
1802 Karwacka Anna c. karola i elbiety Zamość liber ur 1802 O: Karol, M: Elżbieta zd. Dorociszcząka/Dorocińska [?], 25 lipca
1805 Karwacki Józef Adalbert/Wojciech s. Karola i Elzbiety Zamość ch liber 1805 O: Karol, M: Elżbieta zd. Dorociszanka, 24 marca
1814 Karwacki Karol szewc Gołębiowska slub Rozalia Petronella Zamość 3
1814 Karwacka Zofia c. Karola lat 38 i Petroneli lat 22 Zamość 58 ur 1814

1832 Dybka Jakub Karwacka Zofia lat 18 c. Karola szewca i Petronelli Gołebiowskiej slub Zamość 21
1832 Turkała Franciszek Karwacka karolowa z domu Gołebiowska Petronella slub Zamość 9
1871 Karwacki Marcin syn Balbiny lat 25 Zamość ch 143 1871
M:Balbina lat 25

1872 Karwacki Marcin Zamość zgony 97 1872

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1755 OSZCZÓW dołhobycki rzymsko-katolickie, greko-katolickie, prawosławne

Rodzina 1755 JANA KARWACKIEGO i Tacjanny z Koszłaków oraz Dymitra i Julianny Gniazdo Oszczów Dołhobyczów lubaczowski; rzym-kat i grek-kat
1808-1811 Karwacki Roman lat 3; syna Jana lat 56 Oszczów zgony 122 1811

1812 Karwacki 1792 Dymitry lat 20 wg cerkwi dołohydzkiej; Chrapliwa slub Julianna lat 17 Oszczów 48
1813 Karwacki Piotr syn Jana 1763 Oszczów ch 59 1813
syn Jana Karwackiego lat 50 i Katarzyny z Kosiłow lat 30

1814-1816 Karwacki Piotr lat 2 syn Jana lat 56 Oszczów zgony 35 1816


1816 Karwacka Tatianna c, jana lat 56 i marianny z kozłow lat 47 Oszczów 11 ur 1816

1816 Karwacka Tatianna lat 37 zona 1770 Jana lat 46 Oszczów 29 zgon 1816

1816 Karwacki 1761 Jan lat 55 wdowiec Dołbyczowa syn Tomateusza Karwackiego i Arafii z Budzynskich Bubernik slub Anastazja Oszczów
On wdowiec Ona zd. Kureczka


1 i 2 Rodzina 1793 Dymitra i Julianny Chrapiuk / i Heleny Basałyk
1812 Karwacki 1792 Dymitry lat 20 wg cerkwi dołohydzkiej; Chrapliwa slub Julianna lat 17 Oszczów 48

Rodzina Dmitra i julianny Chrapiuk z Oszczowa
1836 Karwacki Konstanty lat 19 syn Dymitra i julianny Chrapiuk Lubrycka slub Eufemia Dołhobyczów (gr.-kat.)
Chrapluk, akt 7

1838 Iwanojczuk Auksenty Karwacka lat 25 c. Dmitriego i Julianny z Chryp… slub Dołhobyczów (gr.-kat.) 9
1840 Łukaszczuk Stefan Karwacka Magdalena v. Dymitra i Julianny z Chrapliwych lat 19 z Dolhobyczewa slub Dołhobyczów (gr.-kat.) 8

1814 Karwacka Marianna c. demitra lat 21 Oszczów 8 ur 1814

1819 Karwacka Prakseda c. Demitra i Heleny Oszczów 143 ur 1819

1819-1820 Karwacka Prakseda 1 rok, wnuczka1764 Jana lat 56 Oszczów 52 zgon 1820

1821 Karwacka Magdalena c. Dymitra lat 28 i Heleny 24 z Basałyków Oszczów 84 ur 1821

1825 Karwacka Anastazja c. Dymitra lat 28 i Heleny z Basałyków Oszczów 34 ur 1825

Rodzina1846 Stanisława i Petronelli Kos
1864 Karwacki Stanisław Kos slub Petronela Oszczów 16
1865 Karwacka Cecylia c. Stanisława lat 19 z Dołchobycz Oszczów 82 ur 1865

1867 Karwacka Teresa jw. Oszczów 75 ur 1867

1869 Karwacki Marianna jw. Oszczów ch 76 1869

1882 Halij Wawrzyniec Karwacka Cecylia lat 18 c. Stanisława lat 40 i Petroneli z Kozłowskich vel Kos slub Oszczów 24
1886 Kapusta Maciej Karwacka Teresa lat 20 c. Stanisława i Petroneli z Kozów vel Kos slub Oszczów 25
1888 Skiba Jan Karwacka Marianna lat 19 c. Stanisława i Petroneli z Kozłowskich vel Kos slub Oszczów 34
1889 Karwacki Michał syn Marcina lat 40 i Agnieszki lat 30 z d. Chudy Oszczów ch 72 1889

1876 Karwacki Zenobiusz lat 56 wdowiec po Melani Sucharko syn Andrzeja i katarzyny Parnicka slub Ewa Posadów (prawosł.) 7
1830 Romaniuk Michał Karwacka Marianna lat 18, c. Jana i Anastazji z Koreckich slub Dołhobyczów (gr.-kat.) 16
1837 Karwacki Jan lat 30 pierwsza zona Ksenia z Korolów zmarła ; syn Jana i tacjanny..Karwackich Dacyniuk slub Marianna Dołhobyczów (gr.-kat.)
z Kusiłów II Jankowska, akt 9

1800 Rodzina Dmitra i julianny Chrapiuk z Oszczowa
1836 Karwacki Konstanty lat 19 syn Dymitra i julianny Chrapiuk Lubrycka slub Eufemia Dołhobyczów (gr.-kat.)
Chrapluk, akt 7

1838 Iwanojczuk Auksenty Karwacka lat 25 c. Dmitriego i Julianny z Chryp… slub Dołhobyczów (gr.-kat.) 9
1840 Łukaszczuk Stefan Karwacka Magdalena v. Dymitra i Julianny z Chrapliwych lat 19 z Dolhobyczewa slub Dołhobyczów (gr.-kat.) 8

Rodzina 1800 Pawła 1830 Piotra 1853 Mikołaja
1805-1866 Karwacki Paweł zebrak lat 61 Gołębie (gr.-kat.) zgony 17 1866

1878 Karwacki Mikołaj lat 23 syn piotra i Anny z Majewskich Górska slub Melania Gołębie (prawosł.) 2

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1750 RZECZYCA Ziemiańska; rzymsko-katolickie

rodzina 1750 ? ANDRZEJA KARWACKIEGO i MARIANNY Kowalskiej Gniazdo Rzeczyca Ziemiańska pod Krasnikiem; rzym-kat
1797 Karwacki Józef syn Andrzeja i Marianny Kowalskiej Rzeczyca Ziemiańska ch liber 1797 O: Andrzej, M: Marianna Kowalska, Rzeczyca str.1
1876 Karwacki Antoni lat 26 syn Jana i Anny Rod… ze wsi Trubka Jarentowska slub Jadwiga Rzeplin 1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1800 KRASNYSTAW - HRUBIESZÓW


Rodzina 1800 Walentego i Teresy Burdabowicz Gniazdo KRASNYSTAW 2 km na S; rzym-kat
1826-1848sl Karwacki Maciej lat 22 kawaler ur we wsi Topoli, zamieszkały we wsi orłowiec, syn Walentego i Teresy Burdanowicz Sałata slub Antonina Krasnystaw 83

Rodzina 1820 Wincentego
1845-1878 Karwacki Roch lat 23, s. Wincentego Krasnystaw zgony 55 1878

1930 Karwacki Teodor Macewko slub Julia Lubaczów (Dekanat lubaczowski) Liber
1841 Karwacki Dominik Łuć slub Zofia Lwów św. Mikołaja on-22, ona-21, zapowiedzi, akt 116
1841 Karwacki Dominik Łuć slub Zofia Lwów św. Mikołaja on-23, ona-22, zapowiedzi, akt 124
1892 Strzembicki Filip Karwacka slub Lwów św. Antoniego

Rodzina 1790 Andrzeja i Katarzyny z Sienatynia m Łaszczem a Telatyniem na S od Tyszowic i Mircza
1866 Karwacki 1818 Jan od roku wdowiec syn niegdy Andrzeja i Katarzyny Karwackicj w Stienatynie zamieszkałych, lat 48 majacy Sochań slub Katarzyna lat 46 , od roku wdowaz Rzeplina Łaszczów 7

1840 Kozielewicz Szymon Karwacka Katarzyna slub Hrubieszów 8
1888 Karwacki Edmund syn Antoniego lat 46 Czułczyce ch 36 1888

1881-1927
Karwacka Bronisława Częstoborowice 89 zgon 1927

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Supl.

ZAMOJSKIE Belskie (Zamosc, Tomaszów Lubelski, Janow Lubelski)
ZAMOJSKIE
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Biała k. Godziszewa
1700 MARCIN KARWACKI i Maryna z Białej k. Godziszewa rodzice :
• * 1743/291 Karwacki Anna Janów Lubelski (Biała) Godziszów liber 1743 Janów, karta 291, O: Marcin, M: Maryna; chrzestni Lucas Bernacki i Katarzyna Dzietkowa (Janów) chrzcił o. Antoni Ptasinski
……………………………………………

• ** 1780 JÓZEF KARWACKI i Marianna z Białej k. Godziszewa
• *** 1812-1835 Karwacki Jacenty aresztant w domu poprawy w Janowie bezżenny; wyzn greko-ros.ze wsi Piaswiny w Hrubieszowskim lat 23, syn Jozefa i Marianny Karwackich wloscian z tej wsi Janów Lubelski (wies Biała) 20 km na S od Krasnika 279 1835
…………………………………….
………………………………….
………………………………
• ? -1947/170 zm Karwacka Emilia Janów Lubelski (Biała) 170 1947 Janów Lubelski; zd. Oszczepalińska
• ? 1961/110 zm Karwacka Antonina Janów Lubelski (Biała) 110 1961 Janów Lubelski
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ŁUKOWA / Stary Dzików
1823 MICHAŁ KARWACKI i Antonina Kozyrowa z Łukowa k. Starego Dzikowa
• * 1870-1871 Karwacki Stanisław 2 mieś syn Michała lat 47 i Antoniny Kozyrowej Łukowa 5 km na N od Starego Dzikowa 69 1871 Łukowa
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HRUBIESZÓW
Kozielewicz Szymon & 1840/8 Karwacka Katarzyna Hrubieszów 8 1840
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rzeczycy Ziemiańskiej 11 km na S od Krasnika 30 km na E od Annopola
1760 ANDRZEJ KARWACKI i Marianna Kowalska z
* 1797 JÓZEF KARWACKI . Andrzeja i Marianny Kowalskiej s. Andrzeja i Marianny Kowalska; Rzeczyca

RZECZYCA
1770 ANDRZEJ KARWACKI i Marianna Kowalska
• * 1797 Karwacki Józef Rzeczyca Ziemiańska 5 km na SSW od Krasnika liber 1797 O: Andrzej, M: Marianna Kowalska; Rzeczyca str.1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KRYŁOW
• * 1795 JAN KARWACKI i Jagna z Dagnyczaków z Biarzecznego k. Kryłowa
• ** 1814/35 Karwacki Asafia Kryłów 10 km od Mircze sama granica 35 c. Jana lat 19 wlosc z Biarzecznego i Jagny z Dagnyczaków 1814

• * 1830 JAN KARWACKI i … Apja ze wsi Golubie / Gołebie pod Kryłowem ?
** 1860-1919 Karwacki Aleksander Lublin (św. Jana) 327 1919 Lat: 69, O: Jan Karwacki, M: Apja , Mąż/Żona: Antonina Wojatycka; ALEKSANDER KARWACKI i Antonina Wojatycka ? – 1924 Karwacka Antonina Lublin (św. Jana) 491 1924 Lat: 0, O: JÓZEF WOJATYCKI, M: ZOFIA BACZYŃSKA, Mąż/Żona: ALEKSANDER KARWACKI

GNIAZDO bełskie HRUBIESZOWSKIE KARWACKICH z Kryłowa 17 km na S od Hrubieszowa (obecnie na granicy z Ukraina)
1790 MATEUSZKA KARWACKA-Czmar z Kryłowa wyszła w 1814 za Prokopa Czmara
1814 Kryłow n/Bugiem Slub MATEUSZKA KARWACKA i Prokop Czmar
Księga - Małżeństwa (S)
Lp. Rok Akt Imię Nazwisko Imię Nazwisko Miejscowość Uwagi Dodał
1 1814 36 Prokop Czmar Mateuszka Karwacka Kryłów
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ZAMOSC dom 138
„szewcy”
* 1750 ANTONI KARWACKI i Zofia z Karpow rodzice 1776 Karola
* * 1776-1828 Karwacki Karol wdowiec lat 38 wg metryki z Kolegiaty Zamojskiej, majster kunsztu szewskiego w Zamosciu zamieszkały; syn Antoniego i Zofii z Karprów…& 1814/3 Gołębiowska lat 22 Rozalia Petronella Zamość 3 1814 ;1828/254 zgon Karwacki Karol lat 52 szewc maz Petronelli z Gołebiowskich ur z Antoniego i Zofii z kaprów Zamość dom 138 254 1828
………………………………………………
****1846 BALBINA KARWACKA
***** 1871 Karwacki Marcin syn Balbiny lat 25 stanu wolneg i Zamość 143 1871
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KRASNYSTAW Topola/ Orłowiec
1790 WALENTY KARWACKI vel Karniowski i TERESA burdanow…
• * 1826 Karwacki vel Karniowski Maciej lat 22 kawaler ur w Topoli zamieszkały we wsi Orłowiec syn Walemtego i Tteresy Burdanow…& 1848/83 Sałata Antonina c. Mateusza i Marianny z Madejów ;Krasnystaw 83 1848
• * 1830 WINCENTY KARWACKI ojciec
• ** 1855-1878 Karwacki Roch lat 23; syn Wincentego Karwackiego Krasnystaw 55 1878 ; prac pocztowej stacji w Krasnym stawie
• ** 1854/2 Karwacka Katarzyna Tarnogóra 5 km na S od Krasnystawu 2 1854
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CZESTOBOROWICE
? - 1927/89 zgon Bronisława Karwacka
1927/127 ur Karwacki Stefan Częstoborowice Krasnystawskie 127 1927
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
STENIATYN ŁASZCZÓW 10 km na E od Tomaszowa Lub.
1800 ANDRZEJ KARWACKI i Katarzyna ze Steniatynia
• * 1826 JAN Karwacki od roku wdowiec, syn niegdy Andrzeja i katarzyny Karwackich w Steniatynie pod Łaszczowem zamieszkałych, lat 40 tu urodzony & 1866/7 Sochań lat 46 wdowa Katarzyna Łaszczów na S od Tyszowce Mircze; 10 km od Tomaszowa lub na E 7 1866
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OSZCZOW / Dołhobyczowie k. Honiatynia
1844 STANISŁAW KARWACKI z Dołhobyczowie k. Honiatynia 1848 Petronela Kos
• 1869/76 Karwacki Marianna c. Stanisława lat 25 i Petroneli z Kosów lat 21 ; Oszczów SE od Mircze przy granicy 76 1869
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LUBACZÓW
? Karwacki Teodor &1930 Macewko Julia Lubaczów (Dekanat lubaczowski) Liber 1930
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Altualizacja lipiec 2016 do blików:

Karwacki /// KARWACCY: Geneteka..."lubelskie korzenie" (cz.I)
Rzymsko-katolickie gniazda bialsko-podlaskie (cz. II) DOPISAC BIAŁORUSKIE !!!
Rzymsko-katolickie gniazda sarnackie (cz.III)
Gniazda : Łuków , Radzyń Podl. , Kock, (cz. IV)
KARWATOWIE czyl Karwaccy pod LUBARTOWEM ? (cz, V)
Gniazdo LUBARTÓW - Wola Sernicka (cz. VI)
Gniazda Puławskie (cz. VII)
Gniazda parafii KIJANY lubelskie (cz. VIII)
Gniazda Łęcznej, Podzamcza, Wlodawy, Chełmna (cz.IX) dopisano wołynskie
Gniazdo LUBLIN MIASTO (cz. X)
Gniazda ZAMOJSKIE Annopol,Zamość, Tomaszów Lubelski, Janów Lubelski (cz. XI) dopisano belskie
Młodsze XVII-XXI generacje lubelskie zbiorczo (cz. XII)
ANALIZA ZAWODOW KaRWACKICH w lubelskim (cz. XIII)
Zabużanskie gniazda Karwackich (cz. XIV) Podlasie, Litwa, Białoruś, Ukraina ...(cz. XIV)

20.07.2016 00:20
Aneks 470 a:

STARE GNIAZDA : „łosicko-bialskopodlaskie”


Rzymsko-katolickie, greko-katolickie, prawosławne

Patrz tez :
viewtopic.php?f=45&t=27436
viewtopic.php?f=45&t=2512&start=10#p26138

gniazda WKL podlaskie i litewskie cz. I i dalsze II, III, IV


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OBSZAR LOSICKO-BIALSKO PODLASKI

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina 1700 WOJCIECHA KARWACKIEGO z Makarówki Huszlew (dekanat łosicki) Makarówka 7 km na SE od Łosic
1727 Karwacki Wojciech Huszlew (dekanat łosicki) ch 20 1727 około, indeks bez dat

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina 1780 DYMITRA i Rozali Sajna Waskowolki Huszlew (dekanat łosicki) Waskowola
1816-1848 Karwacki Demetry DYMITR Sajna slub Rozalia Huszlew (dekanat łosicki) 3
1817 Karwacka Apolonia Huszlew (dekanat łosicki) 11 ur 1817
1837 Sulima Andrzej Karwacka Apolonia slub Huszlew (dekanat łosicki) 6
1821 Karwacki Mikołaj syn Dymitra i Rózy Sajna Huszlew (dekanat łosicki) ch 42 1821
1821-1896 Karwacki Mikołaj 75 lat syn Dymitra i Rózy Sajki; stryj lub ojciec Kazimierza 34 Huszlew (dekanat łosicki) zgony 47 1896

1828 Karwacki Jan Huszlew (dekanat łosicki) ch 23 1828

Rodzina Mikołaja i Tekli z Sulimów / Marii Kleofasy Waszczuk Huszlew (dekanat łosicki) Waskowola
1841 Karwacki Mikołaj Sulima slub Tekla Huszlew (dekanat łosicki) 10
1818-1884 Karwacka Tekla z Sulimów lat 66 …zona Mikołaja 63 i matka Jana 40 lat Huszlew (dekanat łosicki) 12 zgon 1884
1884 Karwacki Bogumił syn Mikołaja lat 25 i Marii Kleofasy Waszczuk Huszlew (dekanat łosicki) ch 43 1884
1864- 1887 Karwacka Maria Kleofasa lat 23 z Waszczuków zona Mikołaja lat 26 Huszlew (dekanat łosicki) 27 zgon 1887
1841-1913 Karwacka Magdalena Huszlew (dekanat łosicki) 14 zgon 1913 Waśkowólka, 72 lata
1842 Karwacka Teresa Huszlew (dekanat łosicki) 20 zgon 1842
1844 Karwacki Jan Chryzostom Huszlew (dekanat łosicki) ch 1 1844

1857 Rodzina Kazimierza i justyny Zietek Huszlew (dekanat łosicki) Waskowola
1888 Karwacki Kazimierz Ziętek slub Justyna Międzyrzec Podlaski 46
1857-1935 Karwacki Kazimierz mąz Justyny Zietek Huszlew (dekanat łosicki) zgony 29 1935 Waśkowólka, 78 lat, poz. (wd.) Justyna zd. Ziątek, O: Mikołaj, M: Tekla
1919 Chwalczuk Józef Karwacka Marianna c. Kazimierza i Juztyny Zietek slub Huszlew (dekanat łosicki) On- O: Daniel, M: Anna Gromadzka, Ona- O: Kazimierz, M: Justyna Ziętek, akt 62
1889-1961 Karwacki Franciszek s. Kazimierza lat 28 i Justyny Zietek, zmarł W kownatach Huszlew (dekanat łosicki) ch 64 1889
1893 Karwacka Barbara c. Kazimierza lat 32 i Jystyny z Zieykw 24 Huszlew (dekanat łosicki) 112 ur 1893
1895 Karwacka Aleksandra c. Kazimierza lat 35 i Justyny z Zietkow Huszlew (dekanat łosicki) 109 ur 1895
1896 Karwacka Barbara lat 2,5 c, Kazimierza lat 35 i Justyny zietek Huszlew (dekanat łosicki) 33 zgon 1896
1899 Karwacka Marianna c. Kazimierza lat 39 i Justyny Zietek lat 30 Huszlew (dekanat łosicki) 73 ur 1899
1903 Karwacka Władysława s. Kazimierza 40 i Justyny Zietek lat 34 Huszlew (dekanat łosicki) 12 ur 1903
1907 Karwacki Józef s. Kazimierza lat 40 i Justyny z Zietków lat 40 Huszlew (dekanat łosicki) ch 109 1907

Rodzina Jana i Magdaleny Osiej Huszlew (dekanat łosicki) Waskowola
1862 Karwacki Jan Osiej slub Magdalena Huszlew (dekanat łosicki) 4
1862 Karwacka Teodora Huszlew (dekanat łosicki) 49 zgon 1862
1885 Huczko Paweł Karwacka Agnieszka lat 22 c. Jana i magdaleny slub Huszlew (dekanat łosicki) 14
1864 Karwacki Stanisław Huszlew (dekanat łosicki) zgony 25 1864
1866 Karwacka Józefa c. Jana i Magdaleny Isiej Huszlew (dekanat łosicki) 17 ur 1866
1866 Karwacka Józefa Huszlew (dekanat łosicki) 16 zgon 1866
1876 Karwacka Marianna Huszlew (dekanat łosicki) 35 ur 1876
1876 Karwacka Marianna 3 mies c. Jana 33 lata i Magdaleny z Osjejów Huszlew (dekanat łosicki) 33 zgon 1876
1878 Karwacki Adam syn Jana lat 35 i magdaleny z Osiejów Huszlew (dekanat łosicki) ch 26 1878
1874 Karwacka Justyna Jan lat 31 zolnierz urlopowany długoterminowy i Magdaleny z Osiejów lat 28 Huszlew (dekanat łosicki) 55 ur 1874
1875-1881 Karwacka Justyna 6 lat c. Jana 38 i Magdaleny Osiej Huszlew (dekanat łosicki) 35 zgon 1881
1880 Karwacka Karolina c. Jana 37 i Magdaleny Huszlew (dekanat łosicki) 60 ur 1880
1883 Karwacki Benedykt syn Jana lat 40 i magdaleny Huszlew (dekanat łosicki) ch 13 1883
1883-1883 Karwacki Benedykt 5 mies. Syn Jana lat 40 i Magdaleny Osiej Huszlew (dekanat łosicki) zgony 18 1883
1885 Karwacka Michalina jw. Huszlew (dekanat łosicki) 58 ur 1885
1885-1903 Karwacka Michalina lat 18, jana lat 58 i Magdaleny Osiej Huszlew (dekanat łosicki) 41 zgon 1903
1890-1913 Karwacka Jadwiga Huszlew (dekanat łosicki) 62 zgon 1913 Waśkowólka, 22 lata, panna, O: Jan, M: Magdalena Osiej
1887 Karwacka Franciszka c Jana lat 45 i Magdaleny Osiej lat 42 Huszlew (dekanat łosicki) 59 ur 1887
1890 Karwacka Jadwiga c. Jana lat 47 i Magdalena z Osiejów, sw. Kazimierz kat 28 Huszlew (dekanat łosicki) 63 ur 1890
1902 Chalimoniuk Maciej Karwacka Karolina lat 22 c. Jana i magdaleny Osiej slub Huszlew (dekanat łosicki) 9

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina Jana i Joanny z Kijków z ZAWADKI Huszlew (dekanat łosicki) Zawadka
1848 Karwacki Jan Kijko slub Joanna Huszlew (dekanat łosicki) 4
1881 Karwacki Mikołaj lat 22 s. Jana i Joanny Kijji Waszczuk slub Maria Huszlew (dekanat łosicki) 11
1879 Waszczuk Szymon Karwacka Tekla lat 24 c. Jana i Joanny Kijko slub Huszlew (dekanat łosicki) 9
1883 Kalniuk Sylwester Karwacka Małgorzata lat 20 c, Jana i Joanny Kijko slub Huszlew (dekanat łosicki) 21
1865 Karwacki Józef Huszlew (dekanat łosicki) ch 53 1865
1865-1865 Karwacki Józef 5 dni syn Jana i Joanny Huszlew (dekanat łosicki) zgony 42 1865
1866 Karwacka Franciszka c. Jana 38 i Joanny 38 z Kijków z mcu zawadka Huszlew (dekanat łosicki) 52 ur 1866
1828-1896 Karwacki Jan wdowiec 68 lat syn Dymitra i Rózy Sajki Huszlew (dekanat łosicki) zgony 7 1896
1825 Karwacka Franciszka Huszlew (dekanat łosicki) 4 ur 1825
1843 Skiba Filip Karwacka Franciszka slub Huszlew (dekanat łosicki) 3
1834 Karwacka Wiktoria Huszlew (dekanat łosicki) 17 ur 1834
1838 Wawryniuk Jan Karwacka Julianna slub Huszlew (dekanat łosicki) 5
1848 Karwacki Demetriusz Huszlew (dekanat łosicki) zgony 26 1848
1890 Wawryniuk Leon Karwacka Franciszka lat 24 c, Kana i Joanny Kijko slub Huszlew (dekanat łosicki) 4
1827-1895 Karwacka Joanna lat 68 z Kijków zona Jana 71 Huszlew (dekanat łosicki) 16 zgon 1895

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

??????????????
1849 Karwacki Filip Huszlew (dekanat łosicki) ch 43 1849
1850 Maksymiuk Wawrzyniec Karwacka Wiktoria slub Huszlew (dekanat łosicki) 3
1851 Karwacki Teodor Huszlew (dekanat łosicki) ch 56 1851
1853 Karwacki Wiktor Huszlew (dekanat łosicki) ch 17 1853
1857 Karwacki Wiktor Huszlew (dekanat łosicki) zgony 7 1857 s.1/1857
1855 Karwacka Tekla Huszlew (dekanat łosicki) 36 ur 1855
1857 Karwacki Tomasz Jakub Huszlew (dekanat łosicki) ch 65 1857
1858 Karwacki Tomasz Huszlew (dekanat łosicki) zgony 42 1858 s.4/1858
1861 Karwacki Stanisław Dominik Huszlew (dekanat łosicki) zgony 26 1861 s.2/1861

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina Mikołaja i Anny Krzymowskiej Międzyrzec Podlaski ROGOZNICZKI
1889 Karwacki Mikołaj wdowiec lat 30 zawadki syn Jana u Jianny Kijko Krzymowska slub Julia Międzyrzec Podlaski 8
1891 Karwacki Władysław s. Mikołaja lat 32 i Julianny Krzymowskiej 21 Huszlew (dekanat łosicki) ch 11 1891
1891-1893 Karwacki Władysław 2 lata s. mikołaja i julianny Kzrymowskiej Huszlew (dekanat łosicki) zgony 12 1893
1893 Karwacka Stanisława c. Mikołaja i Julianny z Krzymowskich lat 24 Huszlew (dekanat łosicki) 97 ur 1893
1897 Karwacka Ludomiła c.. Mikołaja lat 38 i Julianny Krzymowskiej lat 28 Huszlew (dekanat łosicki) 36 ur 1897
1900 Karwacka Bronisława c. Mikołaja 41 lat i Julianny Krzymowskiej lat 31 Huszlew (dekanat łosicki) 39 ur 1900
1907 Karwacka Amelia c. Mikołaja lat 45 i Julianny Krzymowskiej lat 30 z zawadki Huszlew (dekanat łosicki) 14 ur 1907
1919 Szałkowski Zygmunt Karwacka Ludwika slub Huszlew (dekanat łosicki) On- O: Andrzej, M: Petronela Kurowska, Ona- O: Mikołaj, M: Julianna Krzymowska, akt 30

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina 1730 MIKITY KARWACKIEGO i Anny z Mierzwic Gniazda losickiie Hołowczyce, Mierzwice, Pi CHŁOPKOW grek-kat
1730 Rodzina Mikity i Anny Romanianki Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki); Mierzwice
1750-1825 Karwacka Anna lat 78 zona niegdy Mikity Karwackiego;matka Jana lat 50 Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 59 zgon 1825 Mierzwice,

Rodzina Antoniego i Wiktorii Hackiewicz z Mierzwic Starych Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Mierzwice Stare
1823-1889 Karwacka Wiktoria Hackiewicz lat 66 wdowa po Antonim Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 22 zgon 1889 Hackiewicz

Rodzina ……………. Marianny Hackiewicz z Mierzwic starych Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Mierzwice Stare
1823-1903 Karwacka Marianna lat 80 z Hackiewiczów Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 37 zgon 1903 wdowa z Hackiewiczów

Rodzina Antoniego brata Macieja i Wiktorii Hackiewicz z Mierzwic Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) Mierzwice
1839 Karwacki Antoni lat 19 syn Jana i Anny Łuksianki Hackiewicz slub Wiktoria Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 20
1843 Karwacka Marianna Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 2 ur 1843 O: Antoni, M: Wiktoria zd. Hackiewicz, Mierzwice
1845 Karwacka Anna c. Antoniego lat 21 sołtysa w Mierzwicach i Wiktorii Klimiuk lat 23 Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) akt 9, zglosil Maciej karwacki lat 40 gajowy w lasach rzadowych i Bazyli lat 27 Karwaccy sołtych w Mierzwicach ur 1845 O: Antoni, M: Wiktoria zd. Klimiuk, Mierzwice

1847 Karwacki Michał s. Antoniego lat 28 z Mierzwici Wiktorii szerszen lat 25 Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch swiadek Maciej sołtys z Hołowczyc lat 43 i Hackiewicz sołtys Mierzwic 62 1847 O: Antoni, M: Wiktoria zd. Szerszeń, Mierzwice
1850 Karwacka Franciszka c. Antoniego lat 31 sołtysa z Mierzwic i Wiktorii Panasiuk lat 26 z mierzwic Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 6 akt. Swiadek Bazyli lat 33 soltys z Mierzwic ur 1850 O: Antoni, M: Wiktoria zd. Panasiuk, Mierzwice
1852 Karwacki Paweł s. Antoniego lat 34 i wiktorii Panasoik lat 30 z Mierzwic Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch; swiadek Maciej Karwacki lat 53 z Hołowczyc 46 1852 O: Antoni, M: Wiktoria zd. Panasiuk, Mierzwice

Rodzina Michała i Magdaleny Sokołowskiej z Mierzwic Starych Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Mierzwice Stare
1847-1906 Karwacki Michał lat 59 z Mierzwic Starych syn Antoniego i Wiktorii, mąz Magdaleny Sokołowskiej, Paweł 52 i Józef 26 Sarnaki (Dekanat Sarnacki) zgony 6 1906


Rodzina Stiepana i Antoniny Danieluk z Mierzwic Starych Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Mierzwice
1905 Karwacki Stefan lat 39 syn Wasyla i Marianny Hackiewicz Daniluk slub Antonina Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 198
1905-1908 Karwacka Danieluk Marianna 4 lata c. Stiepana 42 i Antoniny; bratanica jozefa Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 51 zgon 1908 mierzwice stare
1905 Karwacki Polikarp Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 872 1905 Mierzwice, O: Stefan, M: Antonina Daniluk, ur 1900
1905 Karwacka Bronisława Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 648 ur 1905 Mierzwice, O: Stefan, M: Antonina Daniluk, ur 1890
1905 Karwacka Leontyna Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 649 ur 1905Mierzwice, O: Stefan, M: Antonina Daniluk, ur 1898
1905 Karwacka Teofila Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 870 ur 1905 Mierzwice, O: Stefan, M: Antonina Daniluk, ur 1892
1905 Karwacka Franciszka Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 871 ur 1905 Mierzwice, O: Stefan, M: Antonina Daniluk, ur 1895
1905 Karwacka Marianna Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 873 ur 1905 Mierzwice, O: Stefan, M: Antonina Daniluk, ur 1903
1907 Karwacka Stanisława Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 167 ur 1907 Mierzwice, O: Stefan, M: Antonina Daniluk
1908-1908 Karwacka Stanisława 8 mies. C. stiepana i antoniny Danieluk Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 94 zgon 1908
1910 Karwacki Zygmunt Marek Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 111 1910 Mierzwice, O: Stefan, M: Antonina Daniluk
1910-1910 Karwacki Zygmunt Marek 4 tygodnie syn Stiepana lat 45 i Antoniny Danieluk Sarnaki (Dekanat Sarnacki) zgony 43 1910

Marianna Karwacka z Mierzwic Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Mierzwice
1905ur 1904 Karwacki Kazimierz syna panny marianny lat 21, w 1950 wpisano imie ojca wladysław; zglosila Aleksandra lat 31 Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 74 1905 Mierzwice, M: Marianna Karwacka, ur 1904

Rodzina Józefa i Agaty Szymczuk z Mierzwic Starych Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Mierzwice Stare
1905 Karwacki Józef Szymczuk slub Agata Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 197

Rodzina Bazyla i Teofili Denisiuk z Mierzwic Sarnaki (Dekanat Sarnacki) z Mierzwic
1905 Karwacki Bazyli Denisiuk slub Teofila Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 320
1907 Karwacka Marianna Bazylego lat 34 i Teofila Denisuk lat 20 Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 192 ur 1907 Mierzwice, O: Bazyli, M: Teofila Denisiuk
1910 Karwacka Emilia Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 74 ur 1910 Mierzwice, O: Bazyli, M: Teofila Denisiuk

Rodzina Grzegorza i Marianny Kulesz z Mierzwic Starych Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Mierzwice stare
1905ur 1886 Karwacka Michalina c. Grzegorza i marianny Kulesz Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 897 ur 1905 Mierzwice, O: Grzegorz, M: Marianna Kulesz, ur 1886
1905 Michaluk Bronisław Karwacka Michalina lat 19 c. Grzegorza i marianny Kuleszy slub Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 301
1906 Karwacki Aleksander Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 198 1906 Mierzwice, O: Grzegorz, M: Marianna Kulesz
1906 Sawicki Józef Karwacka Marianna lat 39 c. Grzegorza i marianny Kuleszy slub Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 57

Rodzina Pawła i Stanisławy Załeska z Mierzwic starych Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Mierzwice stare
1907 Karwacki Paweł Zalęska slub Bronisława Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 26
1907 Karwacki Czesław Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 141 1907 Mierzwice, O: Paweł, M: Stanisława Załęska
1910 Karwacki Jan Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 240 1910 Mierzwice, O: Paweł, M: Bronisława Załęska

Rodzina Bazyli i Teofila Radziejewska z Mierzwic Starych Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Mierzwice stare
1906 Karwacka Feliksa Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 8 ur 1906
Mierzwice, O: Bazyli, M: Teofila Radziejewska

Rodzina Jozefa i Agaty Szymczuk z Mierzwic starych Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Mierzwice stare
1907 Karwacka Sabina Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 21 ur 1907 Mierzwice, O: Józef, M: Agata Szymczuk
1911 Karwacki Tadeusz Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 165 1911 Mierzwice, O: Józef, M: Agata Szymczuk

Rodzina Michala i Magdaleny Sokołowskiej z Mierzwic Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Mierzwice stare
1905 Daniluk Stefan Karwacka Anna lat 32 c. Michala i magdaleny Sokołowskiej slub Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 144


Rodzina Jóżef i marianna Mysłowska z Kózek Sarnaki (Dekanat Sarnacki) KOZKI
1910 Karwacka Rozalia Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 167 ur 1910 Kózki, O: Józef, M: Marianna Mysłowska

Rodzina Piotra i Stanisława Mateuszuk z KLIMCZYC Sarnaki (Dekanat Sarnacki KLIMCZYCE na E od Mierzwic
1911 Karwacki Stanisław Marcin Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 200 1911 Klimczyce, O: Piotr, M: Stanisława Mateuszuk

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1650 HOŁOWCZYCE gniazdo podlasie HOŁOWCZYCE

1680 EUDOKIJA KARWACKA Karwacka (1721 zeznanie)

Odnotowujemy najstarszy zapis dla HOŁOWCZYC z 1721 roku
Ze wsi Hołowczyc zza Buga Eudokija Karwacka zeznała, że drzewo było przybiło w lesie szkodliwie, że chorowała obłożnie niedziel dziesięć, bliska była śmierci i dysponowana na śmierć, a kiedy się udała w tym utrapieniu i ofiarowała do Kornina do obrazu Matki Najświętszej, zaraz do siebie przychodzić poczęła i prędko ozdrowiała. (rok 1721)

http://kamunikat.fontel.net/www/knizki/ ... zrodlo.htm

1754 Rodzina Jana i Anny Nikoniuk z Hołowczyc Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) Hołowczyce
1754-1822 Karwacki lat 68 Jan 1 brat Mikity i Anny Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) zgony 0 1822
Hołowczyce 14 , stryj Franciszka Karwackiego lat 26
1780-1840 Karwacka Anna lat 60 sołtyska w Hołowczycach zona Jana matka Macieja, Bazylego, Antoniego, Grzegorza zgłosił Franciszek lat 43 ; corka Łukasza i Tatiamy Zietiaszanki NIKONIUKÓW Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 7 zgon 1840 Hołowczyce,Nikoniuk
1827 Karwacki Grzegorz syn 1787 Jana lat 40 Anny Ziatiuch, bratanek Franciszka lat 29 Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch 12 1827
O: Jan, M: Anna zd. Ziatiuch, Hołowczyce

Rodzina 1772 Jana i Anny Łukaszuk z Hołowczyc Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) Hołowczyce

1772-1840 Karwacki Jan 2 lat 68 mąz Anny Lukaszuk; syn Mikity i Anna Romanianki Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) zgony 73 1840
Hołowczyce, ojciec Macieja, Antoniego, Bazylego, Grzegorza,
1813 Karwacka Teresa c. jana i Anny Nikoniuk Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 26 ur 1813 O: Jan, M: Anna zd. Nikoniuk, Hołowczyce
1813-1814 Karwacka Teresa 1 roki c. Jana lat 40 bratanica Piotra lat 30 Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 46 zgon 1814
Hołowczyce,
1815 Karwacka Katarzyna c. Jana i Anny Łukaszuk Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 54 ur 1815
O: Jan, M: Anna zd. Łukaszuk, Hołowczyce
1815-1815 Karwacka Katarzyna c. Jana i Anny Łukaszuk Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 39 zgon 5 dni c. Jana lat 40 1815
Hołowczyce,

Rodzina 1766 Wasyla i Anny Timoszuk z Hołowczyc Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) Hołowczyce
1766-1836 Karwacki lat 70 mąz Anny ojciec Franciszka i Franciszki Wasyl brat Jana 56 ? Syn Mikity i Anny ? Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) zgony 92 1836 Hołowczyce,
1770-1840 Karwacka Anna wdowa lat 70 z Timoszukow matka Franciszka i Franciszki Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 43 zgon 1840 Hołowczyce,Tymoszuk wdowa
1811 Karwacki Stefan syn Wasyla i anny Tymoszuk Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch 90 1811 O: Wasyl, M: Anna zd. Tymoszuk, Hołowczyce
1812-1815 Karwacki lat 3 Stefan syn 1765 WASYLA Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) zgony 35 1815
Hołowczyce 15, syn Wasyla lat 50
1826 Jakoniuk Franciszek Karwacka Franciszka lat 22 c. Bazylego i Anny z Tymoszuk slub Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 17
1836 Babecki Wojciech wdowiec z d. Karwacka wdowa Jakoniuk wdowa Franciszka slub Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 3
1837-1837 Karwacka Prakseda 12 tyg. C. Bazylego i Anny Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 14 zgon 1837 Mierzwice,

????? Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) Hołowczyce
1772- 1832 Karwacka Prakseda kat 60 wdowa matka franciszka lat 36 Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 56 zgon 1832
Hołowczyce, wdowa

Rodzina 1773 Filipa z Hołowczyc Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) Hołowczyce
1773-1813 Karwacki Filip lat 40 sołtys Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) zgony 2 1813 Hołowczyce, brat Piotra lat 25, Filip lat 40 sołtys w Hołowczycach nr 4

Rodzina 1786 Piotra z Hołowczyc Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki)
1816 Karwacki Piotr lat 21 syn zmarłych Pawła i Marianny z Karwackich Jakoniuk slub natalia Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 14
1786-1846 Karwacki Piotr lat 60 maz Natalii ,ojciec Mikołaja lat 24 Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) zgony 28 1846 Hołowczyce,
1818 Karwacki Paweł s. Piotra i Anastazji Tarasiuk Jakoniuk ? Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch 44 1818 O: Piotr, M: Anastazja zd. Tarasiuk, Hołowczyce
1824 Karwacka Anna c. piotra i natali tarsiuk Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 55 ur 1824 O: Piotr, M: Natalia zd. Tarasiuk, Hołowczyce
1821 Karwacki Mikołaj s. Piotra i Natali Tarasiuk Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch 74 1821 O: Piotr, M: Natalia, Hołowczyce
1824- 1824 Karwacka Anna 12 dni c. Piotra lat 30 i natali Tarasiuk Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 42 zgon 1824 Hołowczyce,
1825 Karwacki Michał s. Piotra i natali Tarasiuk Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch 70 1825 O: Piotr, M: Natalia zd. Tarasiuk, Hołowczyce
1831-1840 Karwacka Magdalena lat 9 c. Piotra i natali, zglosil Jan Karwacki kat 60 Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 55 zgon 1840
Hołowczyce,
1827 Karwacki Michał lat 2 jw. Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch 76 1827 O: Piotr, M: Natalia zd. Tarasiuk, Hołowczyce
1828-1828 Karwacki 10 tyg Michał Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) zgony 4 1828 Hołowczyce, syn Piotra i Natali
1832 Karwacka Marianna c. Piotra i natali Tarasiuk Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 37 ur 1832 O: Piotr, M: Natalia zd. Tarasiuk, Hołowczyce
1832-1833 Karwacka Marianna 1,5 roku corka Piotra i natali Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 62 zgon 1833 Hołowczyce,
1835 Karwacka Prakseda Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 95 ur 1835 O: Piotr, M: Natalia zd. Tarasiuk, Hołowczyce
1835-1842 Karwacka Prakseda lat 7 c. Piotra i natali Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 76 zgon 1842 Hołowczyce,

Rodzina Łukasza i Tacjanny z Hołowczyc Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) Hołowczyce
1781 ur-1813sl Fileniuk Jozafat Karwacka Tacjanna wdowa lat 32 z domu Hryciak z Mielnika, wdowa po Lukaszu Karwackim slub Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 5
1813 Karwacka Marianna c. Łukasza, wnuczka Jana lat 50 Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 73 zgon 1813 Hołowczyce,

Rodzina Grzegorza sołtysa i Teodory Mysłowskiej z Hołowczyc Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) Holowczyce
1832 Karwacki Grzegorz lat 27 syn filipa i Marianny Antoniuk Mysłowska slub Teodora Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 31
1835 Karwacka Marianna c. Grzegorza i Teodory Mysłowskiej Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 35 ur 1835 O: Grzegorz, M: Teodora zd. Mysłowska, Hołowczyce
1839 Karwacka Anna c. Grzegorza i Teodory Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 32 ur 1839 O: Grzegorz, M: Teodora zd. Mysłowska, Hołowczyce
1839-1839 Karwacka Anna 5 dni c. Grzegorza i teodozry Mysłowskiej Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 53 zgon 1839 Hołowczyce,
1841 Karwacki Antoni Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch 7 1841 O: Grzegorz, M: Teodora zd. Mysłowska, Hołowczyce
1843 Karwacka Tekla Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 71 ur 1843 O: Grzegorz, M: Teodora zd. Mysłowska, Hołowczyce
1846 Karwacka Aniela Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 10 ur 1846 O: Grzegorz, M: Teodora zd. Masłowska, Hołowczyce
1847 Karwacka Aniela c. grzegorza lat 42 sołtys z Hołowczyc i Teodory z Myslowskich Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 6 zgon 1847
Hołowczyce,
1848 Karwacki Jan Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch 9 1848 O: Grzegorz, M: Teodora zd. Mysłowska, Hołowczyce
1851 Karwacki Stefan Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch 96 1851 O: Grzegorz, M: Teodora zd. Mysłowska, Hołowczyce

Rodzina Macieja i Marianny Chwedczuk z Hołowczyc Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) Holowczyce
1832 Karwacki Maciej lat 27 syn jana i Anny Łukaszonki Chwedorczuk slub Marianna Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 35
1833 Karwacka Katarzyna c. macieja i Marianny Chwedczuk Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 74 ur 1833 O: Maciej, M: Marianna zd. Chwedczuk, Hołowczyce
1833-1836 Karwacka Katarzyna lat 2 corka Macieja i Marianny Chwedczanki Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 60 zgon 1836 Hołowczyce,
1835 Karwacka Aniela c, macieja I Marianny Chwedczuk Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 74 ur 1835 O: Maciej, M: Marianna zd. Chwedczuk, Hołowczyce
1853 Daniluk Grzegorz Karwacka Aniela lat 18 c. Macieja i Anny Chwedczuk slub Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 20
1837 Karwacka Anna c. Macieja i Marianny Chwedczuk Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 75 ur 1837 O: Maciej, M: Marianna zd. Chwedczuk, Hołowczyce
1840 Karwacki Jan s. Macieja i Marianny Chwedczuk Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch 34 1840 O: Maciej, M: Marianna zd. Chwedczuk, Hołowczyce
1842-1842 Karwacki Jan 3 kwart. Syn Macieja i marianny Chwedczanki Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) zgony 1 1842 Hołowczyce,
1842 Karwacki Antoni Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch 45 1842 O: Maciej, M: Marianna zd. Chwedczuk, Hołowczyce
1844 Karwacki Mikołaj Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch 87 1844 O: Maciej, M: Marianna zd. Chwedczuk, Mierzwice
1847 Karwacka Józefa Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 15 ur 1847 O: Maciej, M: Marianna zd. Chwedoruk, Hołowczyce
1849 Karwacki Justyn Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch 44 1849 O: Maciej, M: Marianna zd. Chwedczuk, Hołowczyce
1848 Karwacka Józefa 5 mies c. Macieja lat 46 i marianny Chwedczuk Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 46 zgon 1848 Hołowczyce,
1848 Karwacka Tekla 5 mies. c, Macieja lat 44 i marianny z Chweczuków Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 75 zgon 1848 Hołowczyce,
1849-1850 Karwacki Justyn 10 mies. S. Macieja i Marianny Chwedczuk Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) zgony 18 1850 Hołowczyce,
1851 Karwacka Antonina Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 21 ur 1851 O: Maciej, M: Marianna zd. Chwedczuk, Hołowczyce
1853 Karwacka Magdalena Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 49 ur 1853 O: Maciej, M: Marianna zd. Chwedczuk, Hołowczyce
1853-1854 Karwacka Magdalena 1 rok c. macieja i marianny Chwedczuk z Hołowczyc Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 98 zgon 1854 Hołowczyce,

SIOSTRA MACIEJA
1847 Tomczuk Bazyli Karwacka Katarzyna c. Wojciecha i Magdaleny z Chwedczuków, wdowa po tarasiuku, siostra Macieja lat 43 sołtysa z Hołowczyc slub Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 10
1841-1846 Karwacki Józef lat 5 syn Bazylego lat 30 i Anny z Myslowskich Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) zgony 0 1846 Mierzwice,
1840 Karwacki Jan syn Franciszka i Katarzyny Krzysztosznaki Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch 37 1840 O: Franciszek, M: Katarzyna zd. Krzysztoszanka, Hołowczyce
1843 Karwacki Antoni sYn Franciszka i katarzyny Czayja Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch 34 1843
O: Franciszek, M: Katarzyna zd. Czayka, Hołowczyce
1843-1848 Karwacki Antoni lat 5 syn Franciszka lat 50 i Anny z Czerków Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) zgony 10 1848
Hołowczyce,
1845 Szymaniuk Jan Karwacka Prakseda lat 27 c. Felicjana i Franciszki z Kołodziejczuków Karwackich; wdowa po Pawle Kazmieruku slub Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 1
1851 Dacewicz Mikołaj Karwacka Elżbieta lat 21 z HOLOWCZYCc. Franciszka i katarzyny Kazmieruk slub Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 13

Rodzina Filipa i marianny Kozaczyńskiej z Hołowczyc Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Hołowczyce
1812 Karwacki Franciszka c. Filipa i marianny Kozaczyńskiej Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 23 1812 O: Filip, M: Marianna zd. Kozaczyńska, Hołowczyce

Rodzina Bazylego i Anny Tymoszuk z Hołowczyc
Rodzina Franciszka i Katarzyny Czerka z Hołowczyc Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Hołowczyce
1826 Karwacki Franciszek lat 30 syn sołtysa Bazylego i Anny Tymoszuk; brat stryjeczny Łukasza 45 z Mielnika Czerka slub Katarzyna Sarnaki (Dekanat Sarnacki) On- O: Bazyli, M: Anna Tymoszuk, Ona- O: Kazimierz, M: Agnieszka [brak danych rodziców]
1873 Czerka Franciszek Karwacka Antonina lat 23 c. Franciszka i Katarzyna Czerka z Hołowczyc slub Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 9

Rodzina Franciszka i katarzyny Kazmieruk z Hołowczyc Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Hołowczyce
1829 Karwacka Elżbieta c. Franciszka i katarzyny Kazmieruk Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 74 ur 1829 O: Franciszek, M: Katarzyna zd. Kazimieruk, Hołowczyce

Rodzina Franciszka i Józefy Paluszczyk z Płoskowa Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Płosków-Hołowczyce
1888 Szpura Jan Karwacka Józefa lat 51 wdowa po Franciszku Karwackim c. jana Makiszczyka i Aureoli z Płoskowa slub Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 16
1882 Karwacki Arkadiusz s. Franciszka i Jozefy Paluszczyk Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 3 1882 Płosków, O: Franciszek, M: Józefa Paluszczyk
1904 Karwacki Arkadiusz lat 23 syn Franciszka i Józefy Polu.. Czyżyk slub Bronisława Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 32
1906 Karwacki Piotr syn Arkadiusza Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 48 1906 Hołowczyce, O: Arkadiusz, M: Bronisława Czeżyk
1907 Karwacki Bronisław syn Arkadiusza Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 166 1907 Hołowczyce, O: Arkadiusz, M: Bronisława Czeżyk
1910 Karwacki Józef Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 88 1910 Hołowczyce, O: Arkadiusz, M: Bronisława Czeżyk
1907 Karwacki Bronisław Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 166 1907 Hołowczyce, O: Arkadiusz, M: Bronisława Czeżyk
1885 Karwacki Bronisław jw. Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 14 1885 Płosków, O: Franciszek, M: Józefa Paluszczyk
1885-1886 Karwacki Bronisław 1 rok syn Franciszka i jozefy Pa… Sarnaki (Dekanat Sarnacki) zgony 28 1886
1900 Jadczuk Józef Karwacka Emilia lat 23 z Płoskowa, c. zmarlego Franciszka i Józefu Połu….sw. Jozef Karwacki lat 36 slub Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 9

Rodzina Jana i marianny Laszuk z Hołowczyc Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Hołowczyce
1905 Karwacki Jan Liaszuk slub Marianna Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 42
1905 ur 1896 Karwacki Andrzej Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 440 1905 Hołowczyce, O: Jan, M: Marianna Laszuk, ur 1896
1905 ur 1901 Karwacki Józef Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 442 1905 Hołowczyce, O: Jan, M: Marianna Laszuk, ur 1901
1905 ur 1904 Karwacka Wiktoria Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 443 ur 1905 Hołowczyce, O: Jan, M: Marianna Laszuk, ur 1904
1905 ur 1899 Karwacka Marianna Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 441 ur 1905 Hołowczyce, O: Jan, M: Marianna Laszuk, ur 1899

1870 JAKÓWKI Witoldów Hołowczyce

Mój (Marka z Jakówki) pradziadek
*
1870 JAN KARWACKI Jan Karwacki a jego żona/ prababcia Marianna Karwacka z domu Laszuk
**Mój (Marka z Jakówki) dziadek
1900 Józef Karwacki urodzil się w 1900 roku w Hołowczycach, jego żona moja babcia Anna z domu Nitychoruk Karwacka urodzila się w 1904 roku w Jakowkach ; jej ojcem byl Filip Nitychoruk a matka Antonina Nitychoruk z domu Szoplik.
*** Ich (Józefa i Anny Karwackich) dziećmi byli:
***Wanda Karwacka- ? -mieszka we Wroclawiu
***Jadwiga Karwacka- ? -Wroclaw
***Henryka Karwacka- ? - Biala Podlaska
***Marianna Karwacka- ? -Witoldow ( na E od Horoszek i Konstantynowa)
***Stanislaw Karwacki - Wroclaw
***Tadeusz Karwacki - Jakowki (na E od Horoszek i Konstantynowa, na S od Witoldowa)

****Dzieci Wandy Karwacka- ? -mieszka we Wroclawiu
****Dzieci Jadwigi Karwacka- ? -Wroclaw
****Dzieci Henryki Karwacja- ? - Biala Podlaska
****Dzieci Marianny Karwacka- ? -Witoldow ( na E od Horoszek i Konstantynowa)
****Dzieci Stanislawa Karwacki - Wroclaw
****Dzieci Tadeusza Karwacki - Jakowki (na E od Horoszek i Konstantynowa, na S od Witoldowa)

**** Dzieci Mirosława (Ja jestem synem Miroslawa, mam siostre Anete i braci Piotra i Grzegorza)
**** MAREK KARWACKI Jakówki (jw)
**** ANETA KARWACKA
**** PIOTR KARWACKI
**** GRZEGORZ KARWACKI.
> Marek Karwacki-Jakowki

Rodzina Stefana i Praksedy Maciejuk z Hołowczyc Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Hołowczyce
1905 Karwacki Jan Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 198 1905 Hołowczyce, O: Stefan, M: Prakseda Maciejuk, ur 1887
1905 Karwacki Szymon Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 199 1905 Hołowczyce, O: Stefan, M: Prakseda Maciejuk, ur 1886

Rodzina Stefana i Eufrozyny Maleńczuk z Hołowczyc Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Hołowczyce
1905 Karwacki Stefan Malenczuk slub Eufrozyna Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 85
1905 Karwacki Władysław Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 482 1905 Hołowczyce, O: Stefan, M: Eufrozyna Maleńczuk, ur 1896
1905 Karwacki Józef Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 804 1905 Hołowczyce, O: Stefan, M: Eufrozyna Maleńczuk, ur 1903
1905 Karwacki Piotr Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 483 1905 Hołowczyce, O: Stefan, M: Eufrozyna Maleńczuk, ur 1898

Rodzina Pawła i Julianny Woźniak z Hołowczyce Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Hołowczyce
1905 Karwacki Paweł Woźniak slub Julianna Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 260
1905 Karwacki Andrzej Julian Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 790 1905 Hołowczyce, O: Paweł, M: Julianna Woźniak, ur 1901
1905 Karwacki Stanisław Ignacy Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 918 1905 Hołowczyce, O: Paweł, M: Julianna Woźniak
1905 Karwacka Władysława Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 789 ur 1905 Hołowczyce, O: Paweł, M: Julianna Woźniak, ur 1895
1908 Karwacki Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 7 1908 Hołowczyce, O: Paweł, M: Julianna Woźniak

Rodzina Jana i Jadwigi Leonczuk Hołowczyce Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Hołowczyce
1905 Karwacki Jan Leonczuk slub Jadwiga Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 259
1905 Karwacka Ksawera Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 937 ur 1905 Hołowczyce, O: Jan, M: Ludwika Leonczuk, ur 1900
1905 Karwacka Agata Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 938 ur 1905 Hołowczyce, O: Jan, M: Ludwika Leonczuk, ur 1903


Rodzima Mikołaja i Wiktorii Zuk z Hołowczyc Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Hołowczyce
1905 Karwacki Mikołaj Żuk slub Wiktoria Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 261
1905 Karwacki Józef Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 929 1905 Hołowczyce, O: Mikołaj, M: Wiktoria Żuk, ur 1897
1905 Karwacka Marianna Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 930 ur 1905 Hołowczyce, O: Mikołaj, M: Wiktoria Żuk, ur 1904
1906 Karwacki Bronisław Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 169 1906 Hołowczyce, O: Mikołaj, M: Wiktoria Czerka
1906-1907 Karwacki Bronisław 1 rok, syn Mikołaja 35 i Wiktorii Zuk Sarnaki (Dekanat Sarnacki) zgony 99 1907
1908 Karwacka Anna Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 218 ur 1908 Hołowczyce, O: Mikołaj, M: Wiktoria Żuk
1911 Karwacki Franciszek Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 80 1911 Hołowczyce, O: Mikołaj, M: Wiktoria Żuk

Rodzina Szymona i Marianny Bobińskiej z Hołowczyc Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Hołowczyce
1905 Karwacka Leontyna Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 103 ur 1905 Hołowczyce, O: Szymon, M: Marianna Bobińska
1905 Karwacka Wiktoria Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 104 ur 1905 Hołowczyce, O: Szymon, M: Marianna Bobińska
1908 Karwacka Józefa Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 82 ur 1908 Hołowczyce, O: Szymon, M: Marianna Bobińska

Rodzina Jana i Pauliny Kasperuk z Hołowczyc Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Hołowczyce
1905 ur 1892 Karwacka Józefa Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 228 ur 1905 Hołowczyce, O: Jan, M: Paulina Kasperuk, ur 1892
1911 Wasiuk Stefan Karwacka Józefa lat 18 c. jana i zm. Pauliny Kasperuk slub Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 17

Rodzina Józefa i Franciszki Niesciór z Hołowczyc Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Hołowczyce
1906 Karwacki Józef Niieścior slub Franciszka Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 11
1907 Karwacka Kazimiera Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 152 ur 1907 Hołowczyce, O: Józef, M: Józefa Franciszka Nieścior

Rodzina Grzegorza i Teodory Mysłowskiej Hołowczyc i Horoszek Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Hołowczyce
zgloszenie 1908slub 1884 Karwacki Stefan syn Grzegorza i Teodory Mysłowskiej z Hołowczyc Maciejuk slub u OO. Sanctorium w Krakowie Prakseda lat 22, z Horoszki w gub Siedleckiej Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ślub krakowski' 1884

Rodzina Pawła i Katarzyny Kardaczuk z Hołowczyc Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Hołowczyce
1910 Jaszczuk vel Bazyluk Władysław Karwacka Maria lat 28 c. pawła i Katarzyny Kartdaczuk slub Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 33

Rodzina Jana i marianny Laszuk z Hołowczyc Sarnaki (Dekanat Sarnacki) HOŁOWCZYCE
1911 Karwacka Helena Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 122 ur 1911 Hołowczyce, O: Jan, M: Marianna Laszuk

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina Michała i Pauliny vel Apolonia Kaminskiej z SERPELIC Sarnaki (Dekanat Sarnacki) serpelice
1887-1906 Karwacka Marianna lat 19 c. Michala i Antoniny Kaminskiej Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 86 zgon 1906
1905 Karwacki Julian Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 898 1905 Serpelice, O: Michał, M: Paulina Kamińska, ur 1898
1905 Karwacka Teofila Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 899 ur 1905 Serpelice, O: Michał, M: Apolonia Kamińska, ur 1902
1906 Karwacka Adela Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 77 ur 1906 Serpelice, O: Michał, M: Apolonia Kamieńska
1906 Karwacka Marianna Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 78 ur 1906 Serpelice, O: Michał, M: Apolonia Kamieńska

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina 1770 Józefa i Anny Szewczenki z Ostromęczyna Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) Ostromeczyn
Rodzina 1799 Jana i Tekli Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) Ostromeczyn
1799-1849 Karwacki Jan 3 pastuch lat 50, mąz Tekli ojciec Bazylego i Marianny i Antoniny Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) zgony 2 1849 Ostromęczyn,
1817 Karwacki Bazyli s. Jana i Anny Nikoniuk Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch 37 1817 O: Jan, M: Anna zd. Nikoniuk, Hołowczyce

1855 Karwacki Roman syn Bazylego i Anny Chłopczuk z Ostromeczyna Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch 26 1855 O: Bazyli, M: Anna zd. Chłopczuk, Ostromęczyn
1830 Paździor Jan Karwacka Antonina lat 20 c. jana i Anny slub Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 24
1820 Karwacki Antoni s. Jana i Anny Łukaszuk Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch 19 1820 O: Jan, M: Anna zd. Łukaszuk, Hołowczyce
1822-1848 Karwacki Stefan lat 26, syn Jana i Tekli; mąz Magdaleny; ojciec Grzegorza i Joanny Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) zgony 78 1848
Ostromęczyn,
1825-1844 Karwacki Jan, bezenny lat 19, syn Jana i Tekli z d. Kornus. Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) zgony 28 1844 Ostromęczyn,
1834 Karwacki Piotr s. Jana i Tekli Stasiuk z Ostromęczyna Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch 97 1834 O: Jan, M: Tekla zd. Stasiuk, Ostromęczyn
1834-1837 Karwacki Piotr lat 3 syn jana i tekli Prosianki Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) zgony 75 1837 Ostromęczyn,
1838 Karwacka Anna Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 32 ur 1838 O: Jan, M: Tekla zd. Stasiuk, Ostromęczyn
1939-1839 Karwacka Agnieszka 6 mies. C. Jana i Tekli Karwackich z Ostromęczyna Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 20 zgon 1839 Ostromęczyn,
1840 Karwacka Antonina Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 31 ur 1840 O: Jan, M: Tekla zd. Stasiuk, Ostromęczyn
1843 Karwacka Marianna Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 59 ur 1843 O: Jan, M: Tekla zd. Stasiuk, Ostromęczyn

Rodzina Bazylego i Anny Ostapiuk z Ostromęczyna Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) Ostromeczyn
1849 Karwacki vel Szmerekieta Bazyli lat 20 z Ostromęczyna syn Jana i Tekli z Krzysztofków Szmerekletów Ostapiuk slub Anna Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 24
1851 Sterniczuk Szymon Karwacka vel Szmerekieta Marianna c. Jana i Tekli ze Stasiuków Karwackich z Ostromeczyna , lat 21 slub Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 12
1852 Szmerekieta vel Karwacki Stefan s. Bazylego i Anny z d. Ostapczuk Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch 49 1852 O: Bazyli, M: Anna zd. Ostapczuk, Ostromęczyn

1905 Maksymiuk Grzegorz Karwacka 1861 Magdalena lat 46 c. Bazylego i Anny Ostapik slub Górki (dekanat łosicki) On- O: Jan, M: Justyna NN; Ona- O: Bazyli, M: Anna zd. Ostapiuk, Ostromęczyn, akt 28


Rodzina zmarłego Stefana i Magdaleny Stasiak z Ostromeczyna Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) Ostromeczyn
1845-1849 Karwacki Grzegorz lat 4, syn Stefana zmarłaego już i Magdaleny ze Stasiaków Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) zgony 36 1849
Ostromęczyn,

1845 Karwacki Grzegorz Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) ch 29 1845 O: Stefan, M: Magdalena zd. Stasiuk, Ostromęczyn
1848 Karwacka Joanna Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 1 ur 1848 O: Stefan, M: Magdalena zd. Stasiuk, Ostromęczyn
1849 Karwacka Joanna 1 rok c. zmarlego Stiepana i Magdaleny ze Stasiuków Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 20 zgon 1849
Ostromęczyn,
1850 Dudziuk Jan Karwacka Magdalena wdowa po Stepanie Karwackim zmarlym 26 listoppada 1848 roku lat 28, c. MIKOŁAJA i Teodory z Jalczuków KARWACKICH.. slub Chłopków (gr.-kat.)(dekanat Łosicki) 3


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina Romana i Tekli dawidziuk Górki (dekanat łosicki) Ostromęczyn
1905 Karwacka 1886 Józefa Górki (dekanat łosicki) 586 ur 1905 O: Roman, M: Tekla zd. Dawidziuk, Ostromęczyn ,ur.1886

Rodzina Ludwika i Teofili z d. Woktoruk w Ostromęczynie Górki (dekanat łosicki) Ostromeczyn
1909 Karwacka Marianna Górki (dekanat łosicki) 151 ur 1909 O: Ludwik, M: Teofila zd. Wiktoruk, Ostromęczyn
1909 Karwacka Marianna 10 dni Górki (dekanat łosicki) 114 zgon 1909 O: Ludwik, M: Teofila zd. Wiktoruk, Ostromęczyn, wiek: 10 dni

Rodzina Łukasza vel Antoniego i Katrzyny Jakubiak OSTROMECZYN i PASIEKA Górki (dekanat łosicki) SE 1 km od Chlopkowa i ostromęczyna Pasieka
1862- 1894 Karwacki vel Mazur Antoni lat 33 syn Antoniegovel Łukasza i Katarzyny Jakubiak Górki (dekanat łosicki) zgony 57 1894
Pasieka, s. Łukasza i Katarzyny Jakubiuk
1862 Karwacki Antoni syn rodziców Antoni parobek w Ostromeczynie lat 43 i Katarzyny Jakubiak lat 28 Górki (dekanat łosicki) ch 43 1862
Ostromęczyn
1868 Karwacki Jakub s. Łukavel Antoniego i Kat. Jakubiak Górki (dekanat łosicki) ch 44 1868 Ostromęczyn, O: Łukasz, M: Katarzyna Jakubiuk
1868-1872 Karwacki Jakub lat 5 syn Łukasza i katarzyny Jakubiuk Górki (dekanat łosicki) zgony 31 1872 Pasieka

Rodzina Konstanty i Elzbieta Kroml z Pasieki Górki (dekanat łosicki) Pasieka
1905 Karwacki Konstanty syn Antoniego i marianny Kuroczko Krumel slub Elżbieta Górki (dekanat łosicki) On- O: Antoni , M: Marianna Kuroczko; Ona- O: Grzegorz, M: Anna zd. Miniuk, wdowiec po Józefie Grzesiuk,Pasieka, akt 305
1905 Karwacki 1902 Feliks Górki (dekanat łosicki) ch 476 1905 O: Konstanty, M: Elżbieta zd. Kroml, Pasieka ,ur.1902
1905 Karwacka 1904 Teofil Górki (dekanat łosicki) 477 ur 1905 O: Konstanty, M: Elżbieta zd. Kroml, Pasieka ,ur.1904
1908 Karwacka Agnieszka Górki (dekanat łosicki) 143 ur 1908 O: Konstanty, M: Elżbieta zd. Krumel, Pasieka

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina Stefana s. Bazylego i Anny Kuc Górki (dekanat łosicki)
1905 Karwacki Stefan syn Bazyla o Anny Ostapiuk Kuc slub Anna Górki (dekanat łosicki) On- O: Bazyli, M: Anna Ostapiuk; Ona- O: Stefan, M: Marianna zd. Abramiuk, Ostromęczyn, akt 32
1906 Karwacki Ludwik Górki (dekanat łosicki) ch 55 1906 O: Stefan, M: Anna zd. Kuc, Ostromęczyn, ur.1885
1906 Karwacka Eleonora Górki (dekanat łosicki) 56 ur 1906 O: Stefan, M: Anna zd. Kuc, Ostromęczyn, ur.1896
1909 Karwacki Ludwik Wiktoruk slub Teofila Górki (dekanat łosicki) On- O: Stefan, M: Anna Kuc; Ona- O: Józef, M: Marianna zd. Gregorczuk, Ostromęczyn, akt 7

Rodzina Górki (dekanat łosicki) Chłopkow
1905 Karwacki Józef syn Antoniego i Joanny Czerko Sterniczuk slub Tekla Górki (dekanat łosicki) On- O: Antoni , M: Joanna Czerko; Ona- O: Antoni, M: Marianna zd. Maksymiuk, Chłopków, akt 348

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1730 ZARUBICZE GNIAZDO PODLASIE S Podlasie - LITWA - ?
1730 PIOTR KARWACKI - Zarubicze
Popis szlachty grodzieńskiej z 1765 roku (1)
... Jankowski na koniu gniadym, ze wszystkim porządkiem. Ci ichmość trzey z dóbr ieymość pani woiewodziney Brzeskiey popisali. Imć pan Piotr Karwacki – ekonom Zarubiecki, z tych że dobr na koniu karym, ze wszelkim moderumkiem popisał się. Wielmożny imć pan Stanisław Daszkiewicz – łowczy powiatu ...

1750 Łosice i SWORY łosickie GNIAZDO MAZOWSZE/ Łosice/Swory
1770 MITROFAN KARWACKI i Aleksandra rodzice Prokopa Karwackiegp z Łosic
1795 PROKOP KARWACKI – grekokatolik (1795) w Łosicach, syn Mitrofieja i Aleksanrdy Karwackich ze Swor; maz
żona Prakseda Żurawilska

Rodziny 1750 ROMANA, BENEDYKTA, JÓZEFA KARWACKICH SWORY - Sycyna
1749-1799 Karwacki Roman maz Małgorzaty Swory (gr.-kat.) zgony 1 1799 Swory, 11.01.1799, 50 lat

Rodzina Romana
1756-1796 Karwacka Małgorzata zona Romana Swory (gr.-kat.) 6 zgon 1796 Swory, 08.08.1796, 40 lat
1788 Karwacki Piotr syn Romana Swory (gr.-kat.) ch 12 1788 Swory, 29.06.1788, O: Roman, M: Małgorzata
1791 Karwacka Ahafia c. Romana i Małgorzaty Swory (gr.-kat.) 2 ur 1791 Swory, 02.02.1791, O: Roman, M: Małgorzata
1792 Karwacka Fruzyna c. Romana i Małg Swory (gr.-kat.) 22 ur 1792 26.09.1792, O: Roman, M: Małgorzata
1795 Karwacki Dymitr syn Romana i małgorzaty Swory (gr.-kat.) ch 27 1795 21.10.1795, O: Roman, M: Małgorzata

Rodzina Benedykta
1754-1809 Karwacki Benedykt zona maryna Swory (gr.-kat.) zgony 1 1809 Swory, 11.01.1808, 55 lat
1787 Karwacki Joachim syn Benedykta Swory (gr.-kat.) ch 15 1787 Swory, 09.09.1787, O: Benedykt, M: Maryna
1789 Karwacka Pelagia c. Benedykta Swory (gr.-kat.) 23 ur 1789 Swory, 10.10.1789, O: Benedykt, M: Maryna
1795 Karwacki Wasyl s. Benedykta i Marianny Swory (gr.-kat.) ch 7 1795 07.03.1795, O: Benedykt, M: Marianna

??????
1755-1791 Karwacka Salomea Swory (gr.-kat.) 3 zgon 1791 Swory, 04.05.1791, 36 lat
1757-1812 Karwacka Helena Swory (gr.-kat.) 3 zgon 1812 Swory, 13.02.1812, 55 lat
1760-1800 Karwacki Józef Swory (gr.-kat.) zgony 9 1800 Swory, 29.05.1800, 40 lat
1784-1814 Karwacka Prakseda Swory (gr.-kat.) 33 zgon 1814 Swory, mężatka lat 30

Rodzina Mitrofana
1790 Karwacka Fewronia c. Mitrofana i aleksandry Swory (gr.-kat.) 15 ur 1790 Swory, 15.06.1790, O: Mitrofan, M: Aleksandra
1792 Karwacka Tekla c. Mitrofana i aleks Swory (gr.-kat.) 24 ur 1792 02.10.1792, O: Mitrofan, M: Aleksandra
1795 Karwacki Prokop s. Mitrofana i aleks Swory (gr.-kat.) ch 6 1795 27.03.1795, O: Mitrofan, M: Aleksandra

Rodzina Józefa i Anny Smietuchówny
1791 Karwacki Józef Smetiuchówna slub Anna Swory (gr.-kat.) Swory, 08.06.1791, wdowiec; akt 1
1792 Karwacki Harasim s. Józefa i anny Smietuchówny Swory (gr.-kat.) ch 9 1792 Swory, 03.03.1792, O: Józef, M: Anna
1794 Karwacka Eudokia Sycyna (gr.-kat.) pow. bialski 6 ur 1794 Swory 21.02.1794, O: Józef, M: Anna
1767-1797 Karwacka Anna Swory (gr.-kat.) 1 zgon 1797 Swory, 10.01.1797, 30 lat

????
1795 Smarzuk Symeon Karwacka Teodora slub Swory (gr.-kat.) 2

????
1797-1797 Karwacka Natalia Swory (gr.-kat.) 2 zgon 1797 Swory, 09.02.1797, 4 m-ce
1797- 1805 Karwacka Natalia Swory (gr.-kat.) 8 zgon 1805 Swory, 26.09.1805, 8 lat

Rodzina Szymona i Praksedy Hniatiuk
1799 Karwacki Filip Hnatiuk slub Prakseda Swory (gr.-kat.) 10.11.1799, kawaler ze Swór lat 20, panna z Jagodnicy lat 15, akt 3
1799-1849 Karwacki Szymon zona Praksda Swory (gr.-kat.) zgony 6 1849 Swory, 50 lat, poz. (wd.) Prakseda

?????
1799 Koleśnik Jakub Karwacka Helena slub Swory (gr.-kat.) 10.11.1799, kawaler lat 19, panna lat 18, oboje zam. Swory; akt 4
1800 Karwacka Tekla Swory (gr.-kat.) 6 zgon 1800 Swory, 05.03.1800, 7 lat
1801 Łochina Teodor Karwacka Marianna slub Swory (gr.-kat.) 08.11.1801, kawaler lat 20, panna lat 21, oboje zam. Swory, akt 6

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina 1790 EWY KARWACKIEJ i Praksedy Karwackiej panny Nosów (gr.-kat.)
1790-1840 Karwacka Ewa panna lat 50 Nosów (gr.-kat.) 14 zgon 1840 Nosów 19, lat 50

1839 Kokoszka Bartosz Karwacka Prakseda lat 37 c. Filipa i Praksedy Filipików w Sworach niezyjacycj już slub Nosów (gr.-kat.) 2
1824 Karwacka Anna c. Praksedy lat 18 Nosów (gr.-kat.) 11 ur 1824 Nosów 18, M: Prakseda Karwacka, Panna
1838 Karwacki Franciszek s. Praksedy Karwackiej lat 34 Nosów (gr.-kat.) ch 25 1838 Nosów 19, M: Prakseda Karwacka
1843 Rogalski Kazimierz Karwacka Anna c. Praksedy lat 19 slub Nosów (gr.-kat.) 4

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina Jana i Małgorzaty Szyniaskich Leśna Podlaska na N od Białej Podlaskiej
1864 Karwacka Anna Marianna c. Jana i małgozraty Szyniaskich Leśna Podlaska 1 ur 1864 O: Jan, M: Małgorzata z Szyniaskich
1886 Mironiuk Paweł syn Joachima i Eufemii maksimiuk Karwacka Anna c. jana i antoniny Sziniawskiej slub Biała Podlaska (prawosł.) On- O: Joachim, M: Eufimia Maksymiuk, Ona- O: Jan, M: Małgorzata Sziniawska, akt 20

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina Jana i Marianny Wnorowska z Nosowa Górki (dekanat łosicki)Nosów
1905 Karwacki Jan syn Franciszka i Julianny Julczuk Wnorowska slub Marianna Górki (dekanat łosicki) On- O: Franciszek, M: Julianna Julczuk; Ona- O: Kacper, M: Anastazja zd. Chomicka, Nosów, akt 104
1905 Karwacki 1896 Józef Górki (dekanat łosicki) ch 115 1905 O: Jan, M: Marianna zd. Wnorowska, Nosów ,ur.1896
1905 ur 1904 Karwacki 1904 Jakub Górki (dekanat łosicki) ch 116 1905 O: Jan, M: Marianna zd. Wnorowska, Nosów ,ur.1904
1905 ur 1891 Karwacka 1891 Władysława Górki (dekanat łosicki) 113 ur 1905 O: Jan, M: Marianna zd. Wnorowska, Bukowice ,ur.1891
1905 ur 1893 Karwacka 1893 Seweryna Górki (dekanat łosicki) 114 ur 1905 O: Jan, M: Marianna zd. Wnorowska, Bukowice ,ur.1893
1907 Karwacka Jadwiga Górki (dekanat łosicki) 257 ur 1907 O: Jan, M: Marianna zd. Wnorowska, Nosów
przeniesli się do Kornicy
1910 Karwacka Stanisław syn Jana lat 46 i Marianny Wnorowskiej lat 40 z Nosowa Kornica (Dekanat Janowski) 7 ur 1910
1910 Popławski Leopold Karwacka Władysława c. Jana lat 46 i c. 1891 Marianny Wnorowskiej lat 40 z Nosowa slub Kornica (Dekanat Janowski) 13

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina 1780 Jana i Katarzyny Klimiuk z Rogoźniczki Sycyna (gr.-kat.) pow. Bialski ROGOZNICA
1807 Karwacki Symeon Sycyna (gr.-kat.) pow. bialski ch 5 1807 Rogoźnica 22.05.1807, O: NN, M: Anna Karwacka
1807 Karwacki Jan lat 25 Klimiuk slub Katarzyna lat 19 Sycyna (gr.-kat.) pow. bialski 1
1811 Karwacka Ksenia Swory (gr.-kat.) 18 zgon 1811 Swory, 20 tyg. O: Jan, M: Katarzyna Klimiuk
1806-1806 Karwacka Ksenia Swory (gr.-kat.) 8 zgon 1806 Swory, 08.03.1806, 4 tyg.
1811 Karwacka Ksenia Agata Swory (gr.-kat.) 15 ur 1811 Swory, O: Jan, M: Katarzyna Klimianiuk (Klimiuk)
1814 Karwacka Anna Sycyna (gr.-kat.) pow. bialski 8 ur 1814 Krzymowskie, O: Jan, M: Katarzyna Klimiuk
1816 Karwacka Tatiana Sycyna (gr.-kat.) pow. bialski 1 ur 1816 Rogoźnica, O: Jan, M: Katarzyna Klimiuk
1816 Karwacka Anna Sycyna (gr.-kat.) pow. bialski 3 zgon 1816 Rogoźnica, 2 lata
1818 Karwacki Bazyli Sycyna (gr.-kat.) pow. bialski ch 4 1818 Rogoźnica, O: Jan, M: Katarzyna Klimiuczuk
1819-1823 Karwacki Bazyli Sycyna (gr.-kat.) pow. bialski zgony 8 1823 Rogoźnica, O: Jan, M: Katarzyna Klimiuk, 4 lata
1819 Karwacka Cecylia Sycyna (gr.-kat.) pow. bialski 16 ur 1819 Rogozneczka, O: Jan, M: Katarzyna Klimiuk
1820 Karwacka Cecylia Sycyna (gr.-kat.) pow. bialski 6 zgon 1820 Rogożniczka O: Jan, M: Katarzyna Klimiuk, 2 lata
1821 Karwacka Ahafia Sycyna (gr.-kat.) pow. bialski 6 ur 1821 Rogoźniczka, O: Jan, M: Katarzyna Klimiuk
1821-1824 Karwacka Agata Sycyna (gr.-kat.) pow. bialski 8 zgon 1824 Rogoźnica, 3 lata
1823 Karwacki Teodor Sycyna (gr.-kat.) pow. bialski ch 4 1823 Rogoźnica, O: Jan, M: Katarzyna Klimiuk
1825 Karwacka Charytyna Sycyna (gr.-kat.) pow. bialski 12 ur 1825 Sycyna, O: Jan, M: Katarzyna Klimiuk
20.07.2016 00:52
Aneks 470 b:

STARE GNIAZDA : „łosicko-bialskopodlaskie”


Rzymsko-katolickie, greko-katolickie, prawosławne

Patrz tez :
viewtopic.php?f=45&t=27436
viewtopic.php?f=45&t=2512&start=10#p26138

gniazda WKL podlaskie i litewskie cz. I i dalsze II, III, IV


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1800 TERESPOL 41 km na NE od Rossosza

1800 ANDRZEJ KARWACKI z Terespola ożeniony z
Dorotą z Tarnogrodzkich; rodzice WOJCIECHA KARWACKIEGO; l 28 (ur 1836 w TERESPOLU) kawaler, syn niegdyś ANDRZEJA i DOROTY z Tarnogrodzkich małżonków KARWACKICH, kucharzy,; kucharz zatrudniony we dworze tokarskim (między Drohiczynem na N a Ruskowem na S) ożenił się 13 listopada 1864 o godz. 15 z EMILIĄ PERKOWSKĄ, panna lat 31, służącą dworską, córką niegdyś Tomasza i Antoniny z Teraskiewiczów małżonków Perkowskich; urodzona w miescie Białej; w obecności Jana Pawłowskiego l. 55 kowal i Michała Sandeckiego l 33 lokaja, obydwaj zamieszkali w Tokarach; akt podpisali pieknie Wojciech Karwacki, Emilia z Perkowskich Karwacka i Jan Pawłowski.

Syn Andrzeja Karwackiego i Doroty Tarnogrodzkich z Terespola
* 1836 WOJCIECH KARWACKI; l 28 (ur 1836 w TERESPOLU) kawaler, syn niegdyś ANDRZEJA i DOROTY z Tarnogrodzkich małżonków KARWACKICH, kucharzy,; kucharz zatrudniony we dworze tokarskim (miedzy Drohiczynem na N a Ruskowem na S) ożenił się 13 listopada 1864 o godz. 15 z EMILIĄ PERKOWSKĄ, panna lat 31, służącą dworską, córką niegdyś Tomasza i Antoniny z Teraskiewiczów małżonków T/Perkowskich; urodzona w mieście Białej; w obecności Jana Pawłowskiego l. 55 kowal i Michała Sandeckiego l 33 lokaja, obydwaj zamieszkali w Tokarach; akt podpisali pięknie Wojciech Karwacki, Emilia z Perkowskich Karwacka i Jan Pawłowski.
1833 EMILIA (ur 1833) z Perkowskich Wojciechowa KARWACKA

Rodzina 1794 Andrzeja i Doroty Targanskiej / Tarnogrodzkiej Terespol
1830 Karwacka Józefa c. Andrzeja lat 36 i Doroty Targanskiej lat 30 Terespol 3 ur 1830

1837 Karwacki Wojciech Terespol ch 2 1837 syn Andrzeja (pismienny) kucharza w terespolu lat 43 i Doroty z tarnogórskich lat 37

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1730 WAWRZYNIEC i KRYSTYNA z d. Sledz KARWACCY Trzebieszów
1761-1828 Karwacka Franciszka c. Wawrzyńca i Krystyny z d. Sledz Trzebieszów 35 zgon 1828 O: Wawrzyniec, M: Krystyna, l.67, zd. Śledź,
1813 Karwacki Ignacy Trzebieszów ch 81 1813 niezamężna Franciszka
1817 Karwacka / Karwadzka Marianna Trzebieszów 174 ur 1817 niezamężna Franciszka
1836-1906 Karwacki Wincenty lat 70 syn Jana i katarzyny Padlewskiej Ulan zgony 77 1906

1915 Karwacka Natalia Feliksa Ulan 121 ur 1915 O: Feliks, M: Marianna zd. Kowalska, Sobole

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nobil Antoni Karwacki
Rodzina 1780 nobil Antoniego Karwackiego i Tekli Zamysłowskiej Wohyń / Jezioro 6 km na E od Radzynia Podlaskiego rzym-ka
1830 Karwacki Maciej syn urodzonego (1780) Antoniego Karwackiego lat 50 w Jeziorze zamieszkały i tekli z Zamysłowskich lat 38 JEZIORO miedzy Kockiem a Parczewem Wohyń nr 92 ch 12 1830 urodzony; ch. Wojciech Walicki lat 23, szlachty gospodarze w Jeziorze i Agnieszka Walicka, w drugiej parze Maciej Walicki i Agnieszka Szczygielska

Rodzina 1780 Jana o Franciszki Kazanowskiej Radzyń Podlaski
1814 Karwacki Ludwik Radzyń Podlaski ch 150 1814 O: Jan, M: Franciszka Kaznows
1905 Masłowski Michał Karwacka 1885 Józefa lat 20 c. Jana i Tat.. Mosiek.. slub Wohyń 97
1890 Karwacki Stefan Wola Gułowska ch 94 1890
1890 Karwacki Józef Boniecka slub Eleonora Wola Gułowska 8
1890 Wójcik Feliks Karwacka Antonina slub Wola Gułowska 19
1829-1889 Karwacka Julianna matka Jozefa 30 lat i Michała lat 26 Witulin (prawosł.) 13; pochodzaca z mci Bukowni…Bukowit zgon 1889 Witulin, 60 lat

1922 slub 55 Stefan Wincenty Karwacki kawaler lat 32 ur w Gułowskiej Woli pow. Łukowski zam w stacji Ostrołeka magazynierewm niegdy Władysław, zyj Franciszki Jaśkiewicz z Woli Gułowskiej Kazimiera lat 28 Wesołowska panna przy matce w Rzekuniu niegdy Klemens, żyj Anna Dąbkowska Rzekuń m Przasnyszem a Łomżą http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,313486,122 sw Władysław Romanik lat 35 organista w Rzekuniu i Wlad Kaczynskiego lat 40 rachmistrza zam na stacji Ostrołeka

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1750 ZEMBRY Trzebieszów łukowski GNIAZDO PODLASKIe/ Trzebieszów Łukowski-Zembry

1777 FRANCISZKA KARWACKA matka
1813 IGNACY KARWACKI

legitymowali szlachectwo w Królestwie w pierwszej połowie XIX w.
IGNACY FRANCISZEK KARWACKI
FRANCISZEK ANTONI KARWACKI

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1750 POWAŻE łukowskie GNIAZDO PODLASKIe/ Łuków-Poważe

1770 PIOTR KARWACKI i LUDWIKA nadleśniczy łukowski rodzice
* 1798 JAN NEPOMUCEN KARWACKI syn Piotra i Ludwiki ur 1798

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1750 MAKAROWO łosickie GNIAZDO MAZOWSZE/ Łosice/ Makarowo/Łosice .. Biernaty Stare
1765-1825 MARIANNA KARWACKA – grekokatoliczka/ matka Małgorzaty z Biernat Starych, panna zmarła w wieku 60 lat w Łosicach

Rodzina Franciszka i Rozali z Biernat Starych Biernaty Stare łosickie
1815-1871 Karwacka Rozalia lat 56 zona Franciszka Łosice (dekanat łosicki) 51 zgon 1871 Biernaty Stare
1851-1872 Karwacka Marianna c. Franciszka i Rozali Łosice (dekanat łosicki) 46 zgon 1872 21 l., Biernaty Stare, O: Franciszek, M: Rozalia

Rodzina Mateusza i Józefy Wasiluk vel Wasilewskiej Biernaty Stare łosickie

1867 Karwacka Florentyna c. mateusza i józefy Wasiluk Łosice (dekanat łosicki) 14 ur 1867 O: Mateusz, M: Józefa zd: Wasiluk, ur: Biernaty Stare
1867-1873 Karwacka Florentyna Łosice (dekanat łosicki) 42 zgon 1873 Biernaty Stare, 6 l.
1869-1871 Karwacki Teofil Adalbert lat 2 syn Mateusza i Józefy Łosice (dekanat łosicki) zgony 15 1871 Biernaty Stare
1872 Karwacki Adam Łosice (dekanat łosicki) ch 24 1872 O: Mateusz, M: Józefa zd. Wasilewska, ur. Biernaty Stare
1884 Karwacki Franciszek syn wdowy Józefy Karwackiej z d. Waszewskiej, ojca nieznanego Hadynów (dekanat łosicki) ch 24 1884 Biernaty Stare

1797-1873 zg 42 Florentyna lat 76 lub 56 Karwacka Mateusz Józefa Łosice Biernaty Stare https://szukajwarchiwach.pl/35/1870/0/2 ... WZp1b3SABA plik 47
1800-1871 zg 6 Franciszek lat 71 Karwacki Jan Agata Łosice Biernaty Stare https://szukajwarchiwach.pl/35/1870/0/2 ... Cj_wO4Yrnw okik 40
1815-1871 zg 51 Rozalia lat 56 wdowa Karwacka dd Desperat Grzegorz Ewa Łosice Biernaty Stare https://szukajwarchiwach.pl/35/1870/0/2 ... 0vO7Gf8CXA okik 52
1851-1872 zg 46 Marianna lat 21 Karwacka Franciszek Rozalia Łosice Biernaty Stare https://szukajwarchiwach.pl/35/1870/0/2 ... ROeTH65Btg plik 49 zglosil Mateusz lat 32
1870-1871 zg 15 Teofil Adolf 1 rok Karwacki 1840 Mateusz Tekla Łosice Biernaty Stare https://szukajwarchiwach.pl/35/1870/0/2 ... Jcn80fU6RA olik 43

1879 slub 17 Benedykt Cmoch Tomasz, Agnieszka Wróblewska Marianna Mikołajczuk Stefan, Antonina Karwacka Hadynów Biernaty Stare https://szukajwarchiwach.pl/35/1826/0/2 ... NHzsz4jmOw
1899 zg 43 Agata Sadowska Julian Konstancja Karwacka Sieluń

1908 ur 83 Franciszek Julian Jakubiak Józef Klementyna Karwacka Łosice Biernaty Stare plik 25

1910 ur 23 Helena Pawluk Władysław Zofia Karwacka Łosice Starostwo plik 10
1912 ur 17 Józefa Pawluk Władysław Zofia Karwacka Łosice Łosice plik 13Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1750 PŁOSKÓW GNIAZDO MAZOWSZE/Podlasie/Parafia Sarnaki/Płosków

1750 LEON i ROZALIA KARWACCY: rodzice Andrzeja ( i Kazimierza) , dziadkowie Pawła i Katarzyny: Zgon 1850/ poz. 14/str 115/ 6 kwietnia 1850 o 9 rano stawił się KAZIMIERZ KARWACKI l. 40 ??? i PAWEŁ KARWACKI l. 27 obydwaj włościanie gospodarze rolni w Płoskowie zamieszkali i oświadczyli nam, że zmarł ANDRZEJ KARWACKI włościanin gospodarz, lat 50 syn LEONA i ROZALI KARWACKICH zmarłych, zostawił żonę Annę i dzieci Pawła i Katarzynę.

Rodzina 1760 JÓZEFA i FRUZYNY KARWACKICH z Płoskowa Sarnaki (Dekanat Sarnacki)
1814-1885 Karwacka Antonina lat 71 c. Jozefa i Eufrozyny Karwackich Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 63 zgon 1885
Rodzina 1780 Łukasza 1) apolonii 2) Marianny Waszczuk z Hołowczyc Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Hołowczyce
1792-1811 Karwacka Apolonia lat 19 zona Łukasza Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 57 zgon 1811
Hołowczyce nr 4, żona Łukasza
1812-1813 Karwacka Franciszka rok 1, bratanica piotra, c. Łukasza i marianny waszczuk Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 27 zgon 1813
O: Łukasz, M: Marianna zd. Waszczuk, Hołowczyce,

Rodzina Kazimierza i Teresy Dobroczuk z Ploskowa Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Plosków
1800 ? -1869 Karwacki Kazimierz wdowiec po Teresie Dobruczuk syn Józefa i Fruzynyz Płoskowa; ojciec Laurentego lat 36 i Katarzyny z Płoskowa Sarnaki (Dekanat Sarnacki) zgony 14 1869

1877 Karwacki Wawrzyniec lat 42 z Ploskowa zyn Kazimierza i Teresy Dobruckiej Pacholczuk slub Agnieszka z Lipna, wdowa z domu Czerwinska Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 7


Rodzina Andrzeja i Anny
Rodzina Pawła i Anny Mikołajuk z Płoskowa Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Płosków
1822-1882 Karwacki Paweł lat 60 ojciec Franciszka 38, syn Andrzeja i Anny Karwackich Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Ploskow zgony 12 1882
1828-1898 Karwacka Anna z d. Mikołajczuk lat 70 Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 29 zgon 1898 Mikołajczuk
1867-1868 Karwacka Emilia 1 rok c. Pawła i Anny Mikołajuk Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 12 zgon 1868 Ploskow
1872-1873 Karwacka Franciszka 1 rok c. pawła i Anny z Szumczuków Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 38 zgon 1873 Ploskow

Rodzina Laurentego (syna Kazimierza i Teresy Sobraczuk) i Teresy Jaworskiej z Płoskowa Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Płosków
1833- 1877 Karwacka Teresa lat 44 zona Laurentego zd. Jaworska Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 11 zgon 1877 Jaworska Ploskow
1835-1905 karwatka karwacki wawrzyniec lat 70 syn kazimierza i teresy dobraczuk Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 35

Rodzina … Marianny Kureczko z Hołowczyc Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Hołowczyce
1840-1908 Karwacka Marianna z d. kureczko lat 68 zglosił 1866 Paweł 42 i 1868 Jan 40; ur w Litwenikach Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 156 zgon 1908 z d. Kureczko, wdowa

Rodzina Franciszka i Apolonii Lewczuk z Płoskowa Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Płosków
1865-1865 Karwacka Aleksandra c. Franciszka i apolonii z Lewczukow w Ploskowie Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 25 zgon 1865 Ploskow

1865 Karwacka Aleksandra Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 31 ur 1865 Płosków, O: Franciszek, M: Apolonia Lewczuk
1868 Karwacki Władysław Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 89 1868 Płosków, M: Antonina Lewczuk

Rodzina Pawła i Agnieszki Semieniuk z Płoskowa Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Płosków
1848-1905 Karwacki Ignacy lat 57 wdowiec syn Pawła i Agnieszki semieniuk Sarnaki (Dekanat Sarnacki) zgony 19 1905 wdowiec

Rodzina Franciszka i Józefy Paluszczyk z Płoskowa Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Płosków
1848-1886 Karwacki Franciszek lat 38, mąz Józefy Pol.. syn pawła i Agnieszki Semieniuk Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Ploskow zgony 7 1886
1875 Karwacki Franciszek Paluszczyk slub Józefa Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 15
1876 Karwacka Emilia Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 60 ur 1876 Płosków, O: Franciszek, M: Józefa Paluszczyk
1879-1880 Karwacki Wincenty 1 rok syn Franciszka i Józefy Połusz...zgłosili Franciszek lat 30 i Paweł lat 60 Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Ploskow zgony 46 1880

Rodzina Ignacego i Ewy Iwaniuk z Ploskowa Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Płosków
1870 Karwacki Ignacy lat 23 z Płoskowa syn Pawla i niezyjacej Agneszki Semieniuk Iwaniuk slub Ewa Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 20
1853-1901 Karwacka Ewa z Iwaniuków lat 48 zona Ignacego Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 54 zgon 1901 z Iwaniuków
1875 Karwacki Jan Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 59 1875 Płosków, O: Ignacy, M: Ewa Iwaniuk
1877 Karwacki Józef Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 103 1877 Płosków, O: Ignacy, M: Ewa Iwaniuk
1880 Karwacki Rafał Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 80 1880 Płosków, O: Ignacy, M: Ewa Iwaniuk

Rodzina Antoniego i Joanny Czerka z Hołowczyc Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Hołowczyce
1868 Karwacka Tekla Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 132 ur 1868 Hołowczyce, O: Antoni, M: Joanna Czerka
1889 Jędrzejuk Wincenty Karwacka Tekla lat 21 z Hołowczyc c. Antoniego i Joanny czerka slub Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 28
z Ploskowa z Ploskowa
1876-1900 Karwacka Wiktoria lat 24 zona Jana Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 72 zgon 1900

Rodzina Franciszka i Józefy Marczuk z Płoskowa Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Płosków
1879 Karwacki Wincenty Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 33 1879 Płosków, O: Franciszek, M: Józefa Marczuk

Rodzina Pawła i Agnieszki Semieniuk z loskowa Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Płosków
1880 Gałecki Andrzej Karwacka Klara lat 25 c. Pawła i Agnieszki Semieniuk z Płoskowa slub Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 17

Rodzina Franciszka i Józefy Paluszczyk z Płoskowa Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Płosków-Hołowczyce
1888 Szpura Jan Karwacka Józefa lat 51 wdowa po Franciszku Karwackim c. jana Makiszczyka i Aureoli z Płoskowa slub Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 16
1882 Karwacki Arkadiusz s. Franciszka i Jozefy Paluszczyk Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 3 1882 Płosków, O: Franciszek, M: Józefa Paluszczy
1904 Karwacki Arkadiusz lat 23 syn Franciszka i Józefy Polu.. Czyżyk slub Bronisława Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 32
1906 Karwacki Piotr syn Arkadiusza Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 48 1906 Hołowczyce, O: Arkadiusz, M: Bronisława Czeżyk
1907 Karwacki Bronisław syn Arkadiusza Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 166 1907 Hołowczyce, O: Arkadiusz, M: Bronisława Czeżyk
1910 Karwacki Józef Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 88 1910 Hołowczyce, O: Arkadiusz, M: Bronisława Czeży
1907 Karwacki Bronisław Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 166 1907 Hołowczyce, O: Arkadiusz, M: Bronisława Czeży
1885 Karwacki Bronisław jw. Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 14 1885 Płosków, O: Franciszek, M: Józefa Paluszczy
1885-1886 Karwacki Bronisław 1 rok syn Franciszka i jozefy Pa… Sarnaki (Dekanat Sarnacki) zgony 28 1886
1900 Jadczuk Józef Karwacka Emilia lat 23 z Płoskowa, c. zmarlego Franciszka i Józefu Połu….sw. Jozef Karwacki lat 36 slub Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 9


Rodzina Józefa i marianny Czerwińskiej z Ploskowa Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Płosków
1887 Karwacki Józef Czerwińska slub Marianna Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 1
1882-1899 Karwacka Bolesława lat 17 c. Jozefa i marianny Czerwinskiej Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 50 zgon 1899
1889 Karwacka Franciszka Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 21 ur 1889 Płosków, O: Józef, M: Marianna Czerwińska
1889-1889 Karwacka Franciszka 5 mies. C. jozefa io marianny z Czerwinskich Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 26 zgon 1889
1890 Karwacki Stanisław Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 49 1890 Płosków, O: Józef, M: Marianna Czerwińska
1891 Karwacka Jadwiga Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 58 ur 1891 Płosków, O: Józef, M: Marianna Czerwińska
1890-1890 Karwacki Stanisław 2 mies. Syn Jóżefa i Marianny Czerwinskiej; zgłosili 1835 Laurenty 55 i 1850 Ignacy lat 40 Sarnaki (Dekanat Sarnacki) zgony 42 1890
1899 Karwacka Bolesława Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 61 ur 1899 Płosków, O: Józef, M: Marianna Czerwińska
1902 Karwacka Teofila Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 139 ur 1902 Płosków, O: Józef, M: Marianna Czerwińska

Rodzina Ignacego i Ewy Iwaniuk z Płoskowa Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Płosków
1908 Karwacki Józef lat 30 syn Ignacego i eufrozyny Iwaniuk z Płoskowa Mysłowska slub Marianna Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 15
1886 Karwacki Władysław Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 21 1886 Płosków, O: Ignacy, M: Ewa Iwaniuk
1889 Karwacki Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 126 1889 Płosków, O: Ignacy, M: Ewa Iwaniuk
1893 Karwacka Anna Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 11 ur 1893 Płosków, O: Ignacy, M: Ewa Iwaniuk
1896 Karwacka Marianna Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 77 ur 1896 Płosków, O: Ignacy, M: Ewa Iwaniuk
1896-1899 Karwacka Marianna 3lata c. Ignacego i ewy Iwaniuk Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 52 zgon 1899

Rodzina Jana i Wiktorii Stachowicz z Płoskowa Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Płosków
1899 Karwacki Stanisław Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 130 1899 Płosków, O: Jan, M: Wiktoria Stachowicz
1900-1900 Karwacki Stanisław 5 miesęcy syn Jana i Wiktorii Stachowicz,zgłosili Ignacy 52 i Józef 33 Sarnaki (Dekanat Sarnacki) zgony 60 1900

Rodzina Jana i Teofili Oleszczuk z Płoskowa Sarnaki (Dekanat Sarnacki) Płosków
1901 Karwacka Feliksa s. jana i Teofilli Oleszczuk Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 136 ur 1901 Płosków, O: Jan, M: Teofila Oleszczuk
1901-1905 Karwacka Feliksa lat 4 c. jana Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 36 zgon 1905
1903 Karwacki Wacław Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 27 1903 Płosków, O: Jan, M: Teofila Oleszczuk
1903 Karwacki Piotr Leonard Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 28 1903 Płosków, O: Jan, M: Teofila Oleszczuk
1905 Karwacki Kazimierz Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 38 1905 Płosków, O: Jan, M: Teofila Oleszczuk
1905-1905 Karwacki Kazimierz 5 tygodni syn Jana lat 30 i Teodozji Oleszczuk Sarnaki (Dekanat Sarnacki) zgony 44 1905
1906 Karwacki Antoni Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 122 1906 Płosków, O: Jan, M: Teofila Oleszczuk
1908 Karwacka Helena Sarnaki (Dekanat Sarnacki) 135 ur 1908 Płosków, O: Jan, M: Teofila Oleszczuk
1910 Karwacki Stanisław Sarnaki (Dekanat Sarnacki) ch 41 1910 Płosków, O: Jan, M: Teofila Oleszc

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Serokomla 20 km na S od Łukowa 12 km na Sw od Radzynia Podlaskiego
1871 Karwacki Romuald Serokomla ch 13 1871
1873 Karwacki Jakub Serokomla ch 59 1873
1875 Karwacki Jakub Serokomla zgony 20 1875
1877 Karwacka Eleonora Serokomla 19 ur 1877
1879 Karwacka Wiktoria Serokomla 115 ur 1879

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina 1750 JÓZEFA KARWACKIEGO szewca i Tekli Majewskiej BIAŁA PODLASKA'rzym kat, grek kat, praw
Rodzina 1750 JÓZEFA i Tekli z Majewskich 2) Tekli Rajskiej Biała Podlaska m. Łukowem a Terespolem
1758-1828 Karwacki Józef lat 70 ojciec Piotra Biała Podlaska zgony 51 1828
1780-1817 Karwacka Tekla lat 37 z Majewskich zona Józefa lat 52 szewca Biała Podlaska 17 zgon 1817 l.37 z Majewskich
1793 Karwacki honestus Józef kawaler Rayka ? Rajska slub Tekla panna Biała Podlaska sw.hon , Mateusz Alexandrowicz, hon Joanna Kladzinska, hon. Maciej kaliszewski i inni; akt 195
1803-1816 Karwacka Marianna c. kozefa i tekli Biała Podlaska 36 zgon 1816 l.13, O: Józefa, M: Tekla
1827 Markiewicz Tomasz Karwacka Rozalia c. Józefa i Tekli z Rajskich slub Biała Podlaska M: M: Marianna z Wakulskich, Ż. M: Tekla z Rayskich, akt 25
1796 Karwacki Piotr mąz Anny Klembinskiej Biała Podlaska ch 85 1796
syn hon. Józefa i katarzyny Karwackich; chrzestni hon Mateusz Alexandrowicz i hon Konstancja Turczynowa z Białej

Rodzina 1790 PIOTRA i Annyu Klembinskierj Biała Podlaska
1829 Karwacki Piotr Stankiewicz slub Anna Biała Podlaska rodz. Żony Klembińscy, akt 8
1829 Karwacka Wiktoria Teofila c. Piotra lat 33 i Anny Klembinskiej lat 36 Biała Podlaska nr 175 82 ur 1829

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina 1780 BENEDYKTA : Siemena i Praksowii Łukowce (gr.-kat.) Biała Podlaska gr-kat
1815-1865 Karwacka Praskiewia matka Jana lat 24 Łukowce (gr.-kat.) 11 zgon 1865 Worgule, 50 lat
1830 Karwacki Semen syn Benedykta i marianny Krasowiec slub Praskiewia Biała Podlaska (gr.-kat.) On- O: Benedykt, M: Marianna, Ona- (wd.) po Piotrze O: Mikołaj Dobrowolski, M: Marianna, akt 1
1830 Karwacki Semen lat 37 syn Benedykta i marianny z Parosiuk; rodzce zyjacy Krasowiec slub Praskiewia wdowa lat 23 Biała Podlaska (gr.-kat.) On- O: Benedykt, M: Marianna, Ona- (wd.) po Piotrze O: Mikołaj Dobrowolski, M: Marianna, akt 1
1867 Mirończuk Teodor Karwacka Anna c. Symeona i Praksowii Dobrowolskiej slub Biała Podlaska (gr.-kat.) On- O: Jakub, M: Helena; Ona- O: Symeon, M: Praskiewia Dobrowolska, akt 14
1868 Karwacki Jan syn Symeona i Praksowi Dobrowolskiej Maleńczuk slub Anastazja Biała Podlaska (gr.-kat.)
On- (wd.) O: Semen, M: Praskiewia Dobrowolska; Ona- O: Józefat, M: Anna Zieniewicz; akt 3

Rodzina Jana i Antoniny Sziniawskiej Biała Podlaska (prawosł.)
1886 Mironiuk Paweł syn Joachima i Eufemii maksimiuk Karwacka Anna c. jana i antoniny Sziniawskiej slub Biała Podlaska (prawosł.)
On- O: Joachim, M: Eufimia Maksymiuk, Ona- O: Jan, M: Małgorzata Sziniawska, akt 2

???????
1889 Karwacki Biała Podlaska zgony 25 1889 Rossosz
1905 Karwacka Janina Biała Podlaska 274 zgon 1905 Biała
1906 Karwacki Kazimierz Biała Podlaska ch 904 1906
1906 Karwacki Władysław Biała Podlaska ch 901 1906
1906 Karwacki Jan Biała Podlaska ch 902 1906
1906 Karwacki Józef Hajczuk slub Marianna Biała Podlaska 297 Biała Podlaska 1906 Karwacka Bronisława Biała Podlaska 903 ur 1906

Rodzina Józefa i Amrianny Paszczuk Biała Podlaska (gr.-kat.)
1909 Karwacka Józefa c. Józefa lat 38 i Marianna z Paszczuków lat 33 Biała Podlaska 298 ur 1909 Roskos
1909 Karwacki Kazimierz 3 mies, s, Józefa i Narianny Jaszczuk Biała Podlaska zgony 401 1909 Roskosz

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina Onufrego i Katarzyny Kozik Dołha (prawosł.) 7 km od Miedzyrzecza Podl w kier E n a B. B. Podlaska
1888 Karwacki Onufry Dołha (prawosł.) ch 14 1888
???
1909 Karwacki Stanisław syn Onufrego lat 22 i Katarzyny z Kozików lat 22 Biała Podlaska ch 470 1909 Styrzyniec na W od BB pod Sycyna i sworam

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina Jana i Anastazji Mielniczuk z Cicibór Cicibór (prawosł.) na N od Białej podlaskiej
1878-1878 Karwacki Michał Cicibór (prawosł.) zgony 7 1878 Cicibór, 7 tyg. O: Jan, M: Anastazja Mielniczu

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina Wojciecha (syn Andrzeja i Doroty) kucharz prywatny we dworze w Cielecinie I Emili Perkowskiej z Cieleśnie Janów Podlaski KONSTANTYNÓW
1866 Karwacka Maria Anna c. Wojciecha lat 20 Kucharza i emilli Perkowskiej; sw. Wikariusz katedry podlaskiej Sadkowski; obywa Ralfred ose z Kijowca; Marianna Serwinska córka dziedzica Cielenicy Janów Podlaski 52 ur 1866
O: Wojciech, M: Emilia Perkowska, Cieleśnic

1850 ROSKOSZ 4,5 km na N od Białej Podlaskiej i 24 od Rossosza
* JÓZEF KARWACKI ekonom folwarku + KAROLINA CHOMINSKA patrz dalsze generacje
Józef Karwacki ur.Roskosz + Karolina Chomińska =
Dzieci Józefa Karwackiego i Karoliny Chomińskiej
** MARIA KARWACKA- Przeździecka */ Maria +Bolesław Przeździecki /mieszkali w Mołodecznie//= syn Henryk –bd = córka Julia –bd
Bolesław był organistą w Kościele w Konstantynowie potem przeniesli się do Mołodeczna gdzie pracował w Starostwie, wziety za burżuja zesłany wgła Rosji gdzie zaginął, żona z dziecmi podobno wróciła
HENRYK PRZEZDZIECKI ....Mołodeczno
JULIA PRZEZDZIECKA ....

Rodzina Józefa ekonoma folwarku i Karoliny Chominskiej .Tekli Kierczuk Janów Podlaski KONSTANTYNÓW
1905 ur 1885 Karwacki Stanisław Janów Podlaski ch 212 1905 Konstantynów, O: Józef, M: Karolina z Chomińskich, ur.1885r.
1905 ur 1897 Karwacki Franciszek Janów Podlaski ch 214 1905 Konstantynów, O: Józef, M: Karolina z Chomińskich, ur.1897r.
1905 Karwacki Józef lat 45 wdowiec po Karolinie ur w Bukow… syn Franciszka i Julianny Orkowicz / Berkowicz ? Kierczuk slub Tekla Janów Podlaski 122
1904 Karwacka (Kierczuk) Zofia urodzona jako z Tekli Kierczuk lat 40, od 1936 roku sadowo Karwacka c. Jozefa i Tekli Janów Podlaski 97 ur 1904
Konstantynów, O: Józef Karwackiego, M: Tekla Kierczuk
1905 ur 1883 Karwacka Marianna Janów Podlaski 213 ur 1905 Konstantynów, O: Józef, M: Karolina z Chomińskich, ur.1883r.
1909 Przezdziecki Michał Bolesław Karwacka 1883 Marianna Jozef karwacki lat 60 ekonom folwarku I karoliny Chołminskiej; siostra Stanisława lat 27 slub Konstantynów 10

Rodzina Stanisława i Józefy Przeździeckiej Janów Podlaski KONSTANTYNÓW
1905 ur 1885 Karwacki Stanisław syn Jozefa i karoliny Chomińskiej Janów Podlaski ch 212 1905 Konstantynów, O: Józef, M: Karolina z Chomińskich, ur.1885r.
1908 Karwacki 1885 Stanisław lat 23 syn Józefa i Karoliny Chominskiej Przeździecka slub Józefa Janów Podlaski 26
1910 Karwacka Aniela c. Stanisława lat 26 i Józefy Przeździeckiej Konstantynów 16 ur 1910
1910 Karwacka Aniela Konstantynów 15 zgon 1910
1908 Karwacka Marianna Zofia c. Stanisława lat 24 i Józefy Przeżdzieckiej lat 24 Konstantynów 69 ur 1908
1911 Karwacka Bronisława c. Stanisława lat 26 i Józefy Przeździeckiej Konstantynów 37 ur 1911
1909 Przezdziecki Michał Bolesław Karwacka 1883 Marianna Jozef karwacki lat 60 ekonom folwarku I karoliny Chołminskiej; siostra Stanisława lat 27 slub Konstantynów 10
1909 Karwacki Julian lat 12 syn Michała lat 47 i Apolonii z kaminskich Konstantynów zgony 92 1909
1911 Karwacki Jan lat 39 z mierzwic Starych syn Antoniego i Wiktorii Hackiewicz / Gackiewicz ;swiadek i Jozef Karwacki lat 32 z Mierzwic Franczuk slub Prakseda lat 30 c. Adama i Katarzyny z Malinowskich Konstantynów 13

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1700 ROSSOSZ... 50 km na SE od Łosic i 55 km od Sarnak
1700 RODZICE Pawła Karwackiego z Rossosza
*1730 PAWEŁ KARWACKI (ur ok. 1733) z Rossosza, ojciec Urbana

Dzieci Pawła Karwackiego z Rossosza:
** 1781 (1)ANDRZEJ KARWACKI (ur 1781) ojciec Sebastiana
dzieci Andrzeja Karwackiego i Franciszki z Niesiorków
*** 1825 MARIANNA KARWACKA (ur. 1825)
„USC1825 poz.. Roku 1825 dnia 28 miesiąca marca stawił się ANDRZEJ KARWACKI, lat 42 na gospodarstwie w Rossoszu osiadły i okazał dziecię płci żenskiej urodzone w domu pod numerem 61...... spłodzone z niego i Franciszki z Niesiorków l 40. mającej jego małżonki; z życzeniem nadania mu imienia MARIANNA, w przytomności Feliksa Karwaszewskiego l. 36 i Stanisława Połubiec l. 30.
*** 1821 SEBASTIAN KARWACKI (ur. 1821)
„USC1821 poz.4/str 2. Roku 1817 dnia 11 miesiąca czerwca....1817 stawił się ANDRZEJ KARWACKI, lat 40 na gospodarstwie w Rossoszu osiadły i okazał dziecię płci męzkiej urodzone w domu yego pod numerem 37...... spłodzone z niego i Franciszki z Me.... mającej jego małżonki; z życzeniem nadania mu imienia Sebastian, w przytomności Jana Polubca l. 24 i Joachima Karwackiego l. 30 ( niepiśmienni).

**1783 (2) URBAN KARWACKI (ur. 1783) ojciec Łukasza ur. 1813) mąż Magdaleny: 24 kwietnia 1840 Urban Karwacki mąż (lat 55) i Łukasz Karwacki (l. 27) syn zmarłej oświadczyli że 20 zmarła Magdalena Karwacka l. 60 córka malżonkow Olszewskich.... pozostawiając po sobie owdowiałego męża Urbana Karwackiegi.....
dzieci Urbana Karwackiego i Malgorzaty z Olszewskich Bzowskich ?
*** 1807 MARIANNA KARWACKA-Osipowicz (ur. 1807)
USC1828 16 listopada 1828 w obecności świadków Teodora Bopowicza l. 60 stryja Jana Osipowicza oraz Bartłomieja Sawoniuka l. 50, obydwu mieszczan i rolników zamieszkałych w Rossoszu, w dniu dzisiejszym zawarte zostalo małżeństwo pomiędzy JANEM OSIPOWICZEM wdowcem , mieszczaninem w Rossoszu zamieszkałym, urodzonym z Grzegorza i Heleny Osipowiczów tu zamieszkałych, lat 31 majacy a Pannąa MARIANNĄ KARWACKĄ, córką Urbana i Małgorzaty z Olszowskich Karwackich, mieszczan Rossoszowskich tu zamieszkałych, lat 21 majacą i przy swych rodzicach dotad zostajacą. Małzenstwo to po trzech zapowiedziach 2, 9 i 16 listopada br....
*** 1813 (1)ŁUKASZ KARWACKI (ur. 1813)
„USC1813 poz.25/str 18. Roku 1813 dnia 14 miesiąca pażdziernika o godz. 6 wieczorem przed Nami Proboszczem Rossoszkim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Rossoszkiej, Powiatu Bialskiego w Departamencie Siedleckim stawił się SŁAWETNY PAWEŁ KARWACKI, mający lat osiemdziesiąt w mieście Rossoszu zamieszkały y okaza nam dziecię płci mezkiej, które urodziło się w domu pod numerem 42 dnia trzynastego miesiąca i roku bieżącego o godzinie jedynastej w nocy i oświadczył, jest spłodzone z URBANA KARWACKIEGO liczącego lat 30 syna yego y Małgorzaty z Domu Bzowskiej, liczącej lat 34, pierwszego śłubu małżonków y żtczeniem yego yest nadać mu Imie ŁUKASZ. Po uczynieniu powyższego i okazaniu dziecięcia w przytomności świadków SŁAWETNYCH MICHAŁA STRYNIEWSKIEGO lat 45 liczącego, JACKA OLSZEWSKIEGO lat 40, obydwu w mieście Rossoszu zamieszkałych, po przeczytaniu stawajacym niniejszy akt podpisano”
(1) JAN KARWACKI (ur. 1814) ojciec chrzestny syna Łukasza... Andrzeja ur. 1836
Dzieci Łukasza Karwackiego i Apolonii z Kopryanin.
**** 1836 (2)ANDRZEJ KARWACKI (ur. 1836)USC1836 1 grudzien 1836 o godzinie 7 rano stawił się LUKASZ KARWACKI lat 24 gospodarz zamieszkały w Rossoszu; w obecnosci JANA(1) KARWACKIEGO l. 22 i URBANA KARWACKIEGO l. 60 obydwu gospodarzy w Rossoszu osiadłych stwierdził, ze o 3 rano z niego i jego małzonki Apolonii Kopryjanek l. 20 urodziło się dziecię płci mezkiej, z życzeniem nadania imienia ANDRZEJ; chrzestni Jan (1) Karwacki, Jadwiga Ma.......
**** 1839 (2) MARIANNA KARWACKA (ur. 1839)
USC, poz. 23; 29 marca stawił się Łukasz Karwacki lat 27, w obecności Jana Karwackiego l. 23 i Grzegorza Połubca lat 60... okazał dziecko płci żeńskiej zrodzone z niego i jego małżonki Apolonii Kopr.., l. 23 liczącej; chrzestnymi byli Jan (1) Karwacki i Apolonia Kopryanin.
**** 1842 (1) WOJCIECH KARWACKI (ur. 1842)
USC, poz. 25;24.IV.1842 stawił się Łukasz Karwacki lat 28, w obecności Wawrzynca Kuja llat 38 i Urbana Karwackiego l. 60 ... okazał dziecko płci męzkiej zrodzone 24 kwietnia o godzie 2 zrana z jego żony Apolonii K.. lat 26........ któremu na chrzcie nadano imię WOJCIECH; a chrzestnymi byli wyżej wspomniany Wawrzyniec Kluj i Marianna Osipowiczowa
**** 1844 (2) JAN KANTY KARWACKI (ur. 1844)
USC, poz. 34 ;20. X.1844 stawił się Łukasz Karwacki lat 36, w obecności Rocha Głowy lat 28 i Franciszka Głowy lat 40 ... okazał dziecko płci męzkiej zrodzone 19 października o godzinie 6 wieczorem z jego żony Apolonii K.. lat 28........ któremu na chrzcie nadano imię JAN KANTY; a chrzestnymi byli wyżej wspomniany Roch Głowa j i Ewa Porubowa
**** 1847 JADWIGA KARWACKA (ur. 1847)
8. X.1847 stawił się Łukasz Karwacki lat 36, w obecności Benedykta Kierczewskiego lat 33 i Grzegorza Kierca l. 46, ... okazał dziecko płci zenskiej zrodzone 7 października o godzinie7 wieczorem z jego żony Apolonii K.. lat 30........ któremu na chrzcie nadano imię JADWIGA, a chrzestnymi byli Benedykt Sewczuk i Jadwiga Mazurykowa
**** 1853 (2) PIOTR KARWACKI
Poz. 39; 15. X.1853 stawił się Łukasz Karwacki lat 40, w obecności Mateusza Makarczuka l. 36 i Wincentego Połuba l. 30, ... okazał dziecko płci męzkiej zrodzone w dniu wczorajszym z jego żony Apolonii K.. lat 36........ któremu na chrzcie nadano imię PIOTR, a chrzestnymi byli Mateusz Makaruk i Anastazja Osipowicz
(ur. 1853 uwaga brak ksiąg z okresu 1850-1851)

*** 1814 (1)JAN KARWACKI (ur. 1814)
Dzieci Jana Karwackiego i Heleny z Makariew...r..
**** 1837 ANTONINA KARWACKA (ur. 1837)
USC1837 poz.61; 16 grudnia 1837 o godzinie 17 stawił się JAN KARWACKI lat 24 gospodarz zamieszkały w Rossoszu; w obecności KAROLA Warenkowicza . 25 i JOACHIMA KARWACKIEGO l.50 obydwu gospodarzy w Rossoszu osiadłych i okazał dziecię płci żeńskiej urodzone to w Rossoszu o godzinie 3 spłodzone przez niego i Małzonke Helene z Makar...... l. 20 majacą; z żadaniem nadania dziecieciu imienia ANTONINA; chrzestni Karol Worniewicz i Apolonia Łukaszowa Karwacka.

** 1787 JOACHIM KARWACKI (ur 1787) ojciec Antoniego ur 1817
dzieci Joachima Karwackiego i Katarzyny ze Steckiewiczów
*** 1817 (1) ANTONI KARWACKI (ur. 1817)
„USC1817 poz.23/str 6. Roku 1817 dnia 11 miesiąca czerwca....1817 stawił się SŁAWETNY JOACHIM KARWACKI, lat 30 na gospodarstwie w Rossoszu osiadły i okazał dziecię płci męzkiej urodzone w domu yego pod numerem 33 w dniu 10 czerwca 1817...... spłodzone z niego i Katarzyny ze Steckiewiczów lat 25 mającej jego małzoni; życzeniem jego jest nadac mu Imie Antoni; chrzestni Wawrzyniec Winczak lat 38 i Józef Połuba obydwu na gospodarstwie w Rossoszu osiadłych
*** 1819 SYLWESTER KARWACKI (ur. 1819) i
KAROLINA Sylwestrowa (1821-1854) z Wieczorków KARWACKA jego 1 żona
ZOFIA Sylwestrowa (1836) z Bujników KARWACKA jego 2 żona
„USC1819 . Roku 1820 dnia 1 stycznia stawił się SŁAWETNY JOACHIM KARWACKI, lat 32 na gospodarstwie w Rossoszu osiadły i okazał dziecię płci męzkiej urodzone w domu yego pod numerem 64 w dniu 30 grudnia 1819...... spłodzone z niego i Katarzyny ze Steckiewiczów lat 25 mającej jego małżonki; życzeniem jego jest nadać mu Imię SYLWESTERi; chrzestni Stefan Pasternik l. 29 i Marek Koropatnicki l. 45 obydwu na gospodarstwie w Rossoszu osiadłych”
USC 1838, poz. 2 sluby. 12 lutego 1838 o 9 rano w obecności Karola Ułasiewicza lat 45 i Stefana Pawłowskiego l. 47 zaszło religijne malżeństwo między SYLWESTREM KARWACKIM młodzieńcem lat 18, synem Joachima a panna KAROLINĄ córką Mateusza i Jadwigi z O.... Wieczorków; lat 17 liczącą

USC 1854, poz. 3 6 marca 1854 o godzinie 9 rano stawił się Mateusz Miczuk lat 45 i Jan Koptyniecki l. 40, oswiadczyli ... ze 5 marca 1854 o godzinie 5 wieczorem zmarła KAROLINA KARWACKA , lat 33 córka Mareusza i Jadwigi .....

USC 1854, 4 maja 1854 ślub SYLWESTRA KARWACKIEGO, wdowca po Karolinie z Wieczorków, lat 33 mającego syna Joachima i Katarzyny Karwackich z panną ZOFIĄ BUJNIK córką Karola i Agaty z Joze.... Bujników, przy rodzicach zamieszkała, lat 18.... w obecności brata Piotra Karwackiego l. 26 i Karola Wiernikowicza.
Dzieci Sylwestra i Karoliny z Wieczorków Karwackich
****1839 TERESA KARWACKA (ur. 1839)
USC1839 poz 73; 29 X 1838 stawił się Sylwester Karwacki l. 20 w obecności ANTONIEGO KARWACKIEGO brata lat 23 i LUKASZA KARWACKIEGO l. 27.... okazał dziecko płci zenskiej urodzone 29 X 1838 o godz 2 po południu z niego i Małzonki Karoliny lat 18; dziecieciu nadano imie TERESA; a chrzestnymi byli ANTONI KARWACKI, MARIANNA OLSZOWSKA
**** 1843 LUDWIKA KARWACKA (ur. 1843)
USC143 poz 8; 13 lutego 1843 stawił się Sylwester Karwacki l. 24 w obecności Mateusza Makaruka l. 26 i Antoniego Makaruka l. 27 ... okazali dziecię płci zeńskiej urodzone w Rossoszu dnia 13 lutego roku bieżącego o godzinie 5 rano z niego i Małzonki Karoliny lat 22; dziecieciu na chrzcie nadano imię Karo Ludwika, a rodzicami chrzestnymi byli: wspomniany Mateusz Makaruk; Apolonia Karwacka
**** 1845 JĘDRZEJ KARWACKI (ur. 1845)
21 listopada 1845 roku stawił się Sylwester Karwacki l. 27 w obecności Mateusza Makaruka l. 28 i Klimena Mackiewicza, l. 387 ... okazali dziecię płci męzkiejj urodzone w Rossoszu dnia 21 listopada o godzinie 3 po południu z niego i Małzonki Karoliny l. 24, dziecieciu nadano imie JENDRZEJj; chrzestnymi byli Mateusz Makaruk, Marianna Mackiewicz.
**** 1848 ANIELA KARWACKA (ur. 1848)3 październik 1848 roku stawił się Sylwester Karwacki l. 26.... ... okazji dziecię płci żenskiej urodzone... z niego i Małzonki Karoliny l. 26, dziecieciu nadano imie ANIELA; chrzestnymi byli Mateusz Makaruk, Anna Mazurykowa.

Rodzina 1740 URBANA (syna Pawła i magdaleny) Małgorzaty ossowskiej Rossosz
1780-1840 Karwacka Magdalena lat 60 zona Urbana Rossosz 6 zgon 1840 Rossosz
1828 Osipowicz Jan Karwacka Marianna slub Rossosz Rossosz, On- (wd.) O: Grzegorz, M: Helena, Ona- O: Urban, M: Małgorzata Ossowska, akt 9
1832 Karwacki Łukasz Kopryaniuk slub Apolonia Rossosz Rossosz, On- O: Urban, M: Małgorzata Ossowska, Ona- O: Jakub, M: Małgorzata Pasternak

Rodzina 1800 ŁUKASZA i Apolonii Kopryaniuk Rossosz
1812-1858 Karwacka Apolonia lat 46 zona Łukasza Rossosz 4 zgon 1858 Rossosz
1836 Karwacki Andrzej Rossosz ch 65 1836 O: Łukasz, M: Apolonia Kupryaniuk, Rossosz
1839 Karwacka Marianna Rossosz 23 ur 1839 O: Łukasz, M: Apolonia Kopryaniuk, Rossosz
1842 Karwacki Wojciech Rossosz ch 15 1842 O: Łukasz, M: Apolonia zd. Kopryaniuk, Rossosz
1844 Karwacki Jan Kanty Rossosz ch 34 1844 O: Łukasz, M: Apolonia zd. Kopryaniuk, Rossosz
1847 Karwacka Jadwiga Rossosz 23 ur 1847 O: Łukasz, M: Apolonia zd. Kopryaniuk, Rossosz
1853 Karwacki Piotr Rossosz ch 39 1853 O: Łukasz, M: Apolonia zd. Kopryaniuk, Rossosz
1859 Karwacki Jędrzej Melanowicz slub Anna Rossosz Rossosz, On- O: Łukasz, M: Apolonia Kopryaniuk, Ona- O: Jozefat, M: Apolonia Polubiec

1808 Karwacki Augustyn Huszcza ch 0 1808

Rodzina 1787 Joachima i katarzyny Steckiewicz Rossosz
1817 Karwacki Antoni syn Joachima 30 kat i Katarzyny Steckiewicz Rossosz ch 23 1817 syn Joachima lat 30 i Katarzyny Steckiewicz lat 25
1820 Karwacki Sylwester Rossosz ch 2 1820 O: Joachim, M: Katarzyna zd. Steckiewicz, Rossosz
1822 Karwacka Elżbieta Rossosz 36 ur 1822 O: Joachim, M: Katarzyna zd. Steckiewicz, Rossosz
1825 Karwacki Piotr Rossosz ch 29 1825 O: Joachim, M: Katarzyna zd. Steckiewicz, Rossosz
1828 Karwacka Magdalena Rossosz 16 ur 1828 O: Joachim, M: Katarzyna zd. Steckiewicz, Rossosz
1832 Karwacki Stanisław Rossosz ch 30 1832 O: Joachim, M: Marianna Steckiewicz, Rossosz
1835 Karwacka Apolonia Rossosz 9 ur 1835 O: Joachim, M: Katarzyna Steckiewicz, Rossosz
1838 Karwacki Sylwester Wiczuk slub Karolina Rossosz Rossosz, On- O: Joachim, M: Katarzyna Steckiewicz, Ona- O: Mateusz, M: Jadwiga Ossowska


Rodzina 1820 Sylwestra (syn Joachima i Katarzyny) i Karoliny Wiczuk i Zofii Bujnik Rossosz
1821-1854 Karwacka Karolina lat 33 żona Sylwestra Rossosz 3 zgon 1854 Rossosz
1839 Karwacka Teressa c. Sylwetsra lat 20 sw. Antoni brat lat 23 i Łukasz lat 27 Rossosz 73 ur 1839 O: Sylwester, M: Karolina Wiczuk, Rossosz
1843 Karwacka Ludwika Rossosz 8 ur 1843 O: Sylwester, M: Karolina zd. Wiczuk, Rossosz
1845 Karwacki Jędrzej Rossosz ch 41 1845 O: Sylwester, M: Karolina zd. Wiczuk, Rossosz
1848 Karwacka Aniela Rossosz 44 ur 1848 O: Sylwester, M: Karolina zd. Wiczuk, Rossosz
1852 Karwacka Helena Rossosz 18 ur 1852 O: Sylwester, M: Karolina zd. Wiczuk, Rossosz
1854 Karwacki Sylwester Bujnik slub Zofia Rossosz Rossosz, On- (wd. po Karolinie zd. Wiczuk) O: Joachim, M: Katarzyna, Ona- O: Karol, M: Agata Józefaciuk
1856 Karwacka Antonina Rossosz 12 ur 1856 O: Sylwester, M: Zofia zd. Bujnik, Rossosz


Rodzina 1776 Andrzeja i Franciszki z Niesiorków vel Nikuruk Rossosz
1818 Karwacka Jadwiga o. sławetny Andrzej Karwacki lat 42 i Franciszka z Niesiorków lat 28 Rossosz 39 ur 1818
1821 Karwacki Sebastian Rossosz ch 4 1821 O: Andrzej, M: Franciszka zd. Neścioruk, Rossosz
1825 Karwacka Marianna Rossosz 21 ur 1825 O: Andrzej, M: Franciszka zd. Nikuruk, Rossosz

Rodzina 1813 Jana i Heleny Makaruk Rossosz
1837 Karwacka Antonina corka Jana lat 24 Rossosz nr 95 67 ur 1837 O: Jan, M: Helena Makaruk, Rossos

1857 Szubarczuk Tomasz z Dubicy Karwacka Magdalena lat 28 wdowa po Piotrze zmarłym w 20 sierpnia 1856 w Rossoszu zamieszkała slub Rossosz Rossosz, On- (wd. po Teodorze) O: Kasjan, M: Eudoksja Dragan, Ona- (wd. po Piotrze) O: Feliks Mazuryk, M: Agata Józefaciuk, akt 3

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina 1760 JÓZEFA KARWACKIEGO i ANNY z Mszanny; rodzice Harasima Międzyrzec Podlaski
1786-1834 Karwacki Harasim wyrobnik lat 40 syn Józefa i Anny ze wsi…… działkowskiej ?/ MSZANNA wdowiec Międzyrzec Podlaski (Stare Miasto) (gr.-kat.) zgony 54 1834Rodzina Jana Rozalii
1805-1865 Karwacka Rozalia lat 60 wdowa po Janie i matka Stanisława lat 30 i Mariannyz 1839 roku Międzyrzec Podlaski 76 zgon 1865
1859 Białecki Jan Karwacka Marianna lat 20 c. niedy Jana i zyjacej Rozali z Mankiewiczów slub Międzyrzec Podlaski 17

Rodzina Jana stolarza i Zuzanny Filipowicz / syna Jżefa i Franciszki Międzyrzec Podlaski
1811-1847 Karwacki Jan stolarz lat 36, syn Józefa i Franciszki; zostawił zone Zuzanne z Filipowiczów Międzyrzec Podlaski zgony 114 1847
1833 Karwacki Stanisław syn jana lat 23 stolarza i Zuzanny Filipowicz lat 22 Międzyrzec Podlaski ch 216 1833
1835 Karwacki Edward jw. Międzyrzec Podlaski ch 188 1835
1836-1843 Karwacki Edmund lat 7 syn jana i zuzanny Międzyrzec Podlaski zgony 24 1843
1837 Karwacka Marianna jw. Międzyrzec Podlaski 62 ur 1837
1840 Karwacki Tomasz jw. Międzyrzec Podlaski ch 173 1840

?????
1905 Wereta Melan Karwacka Barbara lat 22 ur w Dohn c. Piotra i apoloni melaniuk slub Międzyrzec Podlaski 314


Rodzina 1790 HARASIMA Karwackiego i Krystyny z WYGODA Międzyrzec Podlaski (Stare Miasto) (gr.-kat.) 20 km na W od Białej Podlaskiej
1786-1834 Karwacki Harasim wyrobnik lat 40 syn Józefa i Anny ze wsi…MSZANNA wdowiec Międzyrzec Podlaski (Stare Miasto) (gr.-kat.) 20 km na W od Białej Podlaskiej zgony 54 1834
1817 Karwacki Harasim lat 25 z par. sworowskiej poz ejsciu rodzisów w asystencji Filipa lat 38 ze Swor Surma slub Krystyna lat 21 Mszanna (gr.-kat.) (powiat łosicki) 5 km na S od Łosic 6
1818 Karwacka Pelagia c. Horacego lat 24 ze wsi WYGODY I Krystyny kiruluk Mszanna (gr.-kat.) (powiat łosicki) WYGODY 2 km na S od Hyszlewa i 2 km na W od Makarówki 37 ur 1818
1822 Karwacki Stefan syn Harasima lat 35 i Krystyny Kiryluk lat 24 ) Mszanna (gr.-kat.) (powiat łosicki) WYGODY 2 km na S od Hyszlewa i 2 km na W od Makarówki ch 36 1822
1826 Karwacki Stefan Mszanna (gr.-kat.) (powiat łosicki) WYGODY 2 km na S od Hyszlewa i 2 km na W od Makarówki zgony 22 1826


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina Józefa i Tekli Sterniczuk z Chłopkowa Górki (dekanat łosicki) Chłopkow
1905ur 1800 Karwacki 1900 Franciszek Górki (dekanat łosicki) ch 940 1905 O: Józef, M: Tekla zd. Sterniczuk, Chłopków ,ur.1900
1905ur 1891 Karwacka 1891 Marianna Górki (dekanat łosicki) 939 ur 1905 O: Józef, M: Tekla zd. Sterniczuk, Chłopków ,ur.1891
1907 Karwacka Anna Górki (dekanat łosicki) 203 ur 1907 O: Józef, M: Tekla zd. Sterniczuk, Chłopków

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina 1875 Antoniego i Karoliny Andrzejewskiej z Debowej Kłody Parczew Debowa Kłoda
1897 Karwacki Antoni lat 22 z Rudna syn jana i tatiany Mas… Andrzejewska slub Karolina lat 20 Parczew 22
1900 Karwacka Franciszka c. Antoniego 25 i Karoliny lat 24 Parczew 25 ur 1900 Dębowa Kłoda

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina Józefa i Eleonory Bonieckiej1875 Antoniego i Karoliny Andrzejewskiej z Debowej Kłody Radoryż m Łukowem a Dęblinem / Radzyniem Podl
1890 Karwacka Stanisława Radoryż 31 ur 1890 O: Józef, M: Eleonora zd. Boniecka
1892 Karwacka Janina Anna Radoryż 54 ur 1892 O: Józef, M: Eleonora zd. Boniecka
1894 Karwacka Rozalia Cecylia Radoryż 71 ur 1894 O: Jakub, M: Eleonora zd. Boniecka
1896 Karwacka Leokadia Radoryż 86 ur 1896 O: Józef, M: Eleonora zd. Boniecka

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina Hieronima syna Mitrofana rodem ze swor ? Dokudów Dokudów (gr.-kat.) m, B. Podl a Rossoszem
1821 Karwacki 1780 Heronim la 31 zam we wsi czerniowce syn Mitrofana i Aleksandry ze Swor Patyjuk slub Elżbieta Dokudów (gr.-kat.) m, B. Podl a Rossoszem On- O: Mitrofan, M: Aleksandra, Ona- O: Szymon, M: Marianna Maksymiuk, akt 10
1888 Karwacki Onufry syn wdowy Karwackiej Dołha (prawosł.) 7 km od Miedzyrzecza Podl w kier E n a B. B. Podlaska ch 14 1888
1888 Karwacki Symeon lat 26 syn Jana i Kseni Galkiewicz Bobińska slub Marianna Gnojno (prawosł.) na Bugiem Niemirów, Mielnik 15

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina 1770 STANISŁAWA KARWACKIEGO i Katarzyny Mazur Kąkolewnica 7 km na S od Miedzyrzecza Podlaskiego
1815-1885 Karwacki Marcin lat 70; syn Stanisława i Katarzyny z Mazurów ; ojciec Stanisława lat 45 Kąkolewnica 20 km na E od Łukowa,
7 km na S od Miedzyrzecza Podlaskiego zgony 11 1885
1832-1882 Karwacki Benedykt lat 50 syn Stanisława i katarzyny z Mazurów Kąkolewnica zgony 2 1882
1858 Karwacki Stanisław Kąkolewnica ch 47 1858
1882 Błaszczuk Jan Karwacka Tekla lat 20. c, Stanisława i Katarzyny z Mazurów slub Kąkolewnica 10
1883 Litwiniec Michał Karwacka Urszula slub Kąkolewnica 1
1819- 1895 Karwacka Katarzyna lat 73 zona Stanisława 68 Kąkolewnica 24 zgon 1895
1895 Karwacki Stanisław Majczyna slub Katarzyna Kąkolewnica 42

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kock
1872-1873 Karwacki;karwowski Tomasz 10 mies syn Aleksandra lat 28 i Konstancji Kock zgony 66 1873

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina Aleksandra i Aleksandry Walenciak Kodeniec 12 km na E od Parczewa
1926 Karwacki Henryk syn Aleksandra i Aleksandry Kodeniec zgony 1 1926 O: Aleksander, M: Aleksandra zd. Walenciuk
1951 Karwacki Stanisław s. Aleksandra i Aleksandry Walenciak Kodeniec zgony 17 1951 O: Aleksander, M: Aleksandra zd. Walenciuk
1978 Karwacki Teofil Kodeniec zgony 17 1978 O: Aleksander, M: Bronisława

Rodzina Józefa KARWACKIEGO i Julii
1950 Karwacki Aleksander s. Józefa i Julii Kodeniec zgony 2 1950 O: Józef, M: Julia
1950 Sawczuk Stefan Karwacka Alina Franciszka slub Kodeniec 7

Rodzina STANISŁAWA KARWACKIEGO i Ireny Drób
1948 Karwacki Stanisław Drób slub Irena Kodeniec 11
1949 Karwacki Eugeniusz syn Stanisława i Ireny z Drobiów Kodeniec zgony 11 1949 O: Stanisław, M: Irena z Drobów
1953 Kwiatkowski Jan Karwacka Irena z Drobiów slub Kodeniec 10

????
1933 Chorąży Jan Karwacka Józefa slub Kodeniec 15
1936 Prystupa Jan Karwacka Marianna slub Kodeniec 4
1951 Pietrak Jan Józef Karwacka Zofia Genowefa slub Kodeniec 5

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina kowala 1816 Antoniego i Apolonii Kolembrody (gr.-kat.) na E od Rossosza
1836-1856 Karwacki Jan lat 20, syn kowala Antoniego lat 40 i Apolonii Kolembrody (gr.-kat.) zgony 26 1856

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kornica (Dekanat Janowski)
1838-1908 Karwacki Franciszek lat 70, wdowiec s. War…. I Praksedy Kornica (Dekanat Janowski) zgony 21 1908

Rodzina Jana i Marianny Wnorowskiej z Nosowa Kornica (Dekanat Janowski)
1910 Karwacka Stanisława syn Jana lat 46 i Marianny Wnorowskiej lat 40 z Nosowa Kornica (Dekanat Janowski) 7 ur 1910
1910 Popławski Leopold Karwacka Władysława Jana lat 46 i c. Marianny Wnorowskiej lat 40 z Nosowa slub Kornica (Dekanat Janowski) 13
Strona z 10 Następna >