Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Błogosławione Powinowactwo.

12.08.2016 12:54
Wiem, że to trochę małostkowe, ale jakże się nie mogę - szczególnie nie cieszyć z tego, iż powinowaty zostanie wyniesiony na ołtarze? Rozpiera mnie też radość, w pełnym znaczeniu tego określenia – genealogiczna. Dzięki bowiem nie tak znowu dawno rozbudzonej pasji – udało się mi ustalić rodzinne powiązania ze Sługą Bożym Ks. Władysławem Bukowińskim, którego beatyfikacja przewidziana jest na 11 września 2016 r. w Karagandzie.
„Ks. Władysław Bukowiński urodził się 22 grudnia 1904 r. w Berdyczowie. W 1920 r. rodzina przeniosła się do Polski. W latach 1921-1931 studiował prawo i teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 czerwca 1931 r. Po kilku latach pracy duszpasterskiej w Rabce i w Suchej Beskidzkiej, 8 sierpnia 1936 r. wyjechał na Kresy i został wykładowcą w Seminarium Duchownym w Łucku. Od 1939 r. był proboszczem katedry w Łucku. W 1940 r. został uwięziony przez NKWD.
Po opuszczeniu więzienia w 1941 r. aktywnie pomagał uciekinierom i jeńcom. W latach 1945-1954 przebywał w radzieckich więzieniach i obozach pracy w Kijowie, Bakał, Czelabińsku i Dżezkazganie. Tam, po wyczerpującej, kilkunastogodzinnej pracy odwiedzał chorych w więziennym szpitalu, umacniał współwięźniów w wierze i nadziei, udzielał sakramentów, prowadził rekolekcje w różnych językach.
Napisał i wykładał w łagrze historię Polski. W 1954 r. został zesłany do Karagandy, z obowiązkiem podjęcia pracy stróża, jednocześnie prowadząc tajne duszpasterstwo. Odbył wyprawy misyjne m.in. do Tadżykistanu, Ałmaty, Semipałatyńska, Aktiubińska. W 1958 r. został ponownie uwięziony na trzy lata i zesłany do łagrów. Trzykrotnie zamykany, przebywał w łagrach i więzieniach 13 lat, 5 miesięcy i 10 dni. Po odbyciu kary kontynuował w Karagandzie pracę duszpasterską: w prywatnych domach odprawiał Msze św., katechizował, udzielał sakramentów. Zmarł w Karagandzie 3 grudnia 1974 r. do końca duszpasterzując.” .Nasze z nim rodzinne powiązania są: poprzez Wandę Henrykę z Adamskich Hirschmann, córkę prapradziadków żony Florentyna i Magdaleny z Pomianowskich Adamskich. Ich druga córka Walentyna to praprababka naszych dzieci . Adamscy mieli w sumie pięcioro dzieci, poza wymienionymi, jeszcze córki Michalinę i Katarzynę, oraz synów Stanisława Kostkę Józefa i Wojciecha. Córka zaś Wandy Henryki i Ludwika Antoniego Stanisława Hirschmannów, którzy mieli sześcioro dzieci ( Jana,Augusta,Konstantego, Krystynę Walewską Ranke,Elżbietę Hełczyńską) - Ludwika wyszła za mąż za Michała Scipio del Campo brata matki Ks.Władysława Bukowińskiego.

Komentarze (8)

12.08.2016 13:03
Prezentowany portret przedstawia Walentynę Adamską, siostrę Wandy Weroniki,która po wyjściu za mąż za Ludwika Antoniego Stanisława Hirschmanna ,stała się ogniwem łączącym nas z błogosławionym ks. Władysławem Bukowińskim . Sam obraz,który wisi w naszym mieszkaniu na ciekawą historię, cudem uratowany z pożogi wojennej, został wyniesiony z narażeniem życia z Powstania Warszawskiego przez matkę mojej żony.
12.08.2016 13:30
Udało się mi znaleźć w sieci stare bardzo zdjęcie Michała Scipio del Campo słynnego lotnika, męża Ludwiki siostrzenicy prababki Walentyny, ożenił się z nią w 1912 r. Moja teściowa opowiadała,jak to w bohaterskim ,ciotecznym wuju będąc nastolatką .... się podkochiwała.[attachment]Michał Scipio del Campo.jpg
12.08.2016 13:38
No, proszę - jest i Ludwik Antoni Stanisław Hirschmann, mąż siostry prababki Walentyny - Wandy Weroniki. Na zbiorowej fotografii familii warszawskich fabrykantów.
12.08.2016 13:43
to z tej fotografii pochodzi zbliżenie Ludwika
12.08.2016 19:57
A w tym załączniku jest metryka ślubu Wandy Henryki Adamskiej z Ludwikiem Antonim Stanisławem Hirschmanem.
12.08.2016 22:12
Plakat informujący o uroczystościach w dniu 11 września w Karagandzie.
28.08.2017 22:16
Genealogia ks. Wł. Bukowińskiego ze strony matki: Henryk Scipio del Campo, „Rodowód polski rodziny Scipio del Campo od roku 1518”, „Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół”, opr. ks. Witold Józef Kowalów, cz. 2, Biały Dunajec-Ostróg 2006, s. 17-31. // https://www.academia.edu/10307657/_Spot ... 3%B3g_2006
28.08.2017 22:18
A moje powinowactwo z Błogosławionym wygląda tak:
Władysław Bukowiński is my second cousin once removed's husband's wife's aunt's husband's fourth cousin once removed's wife's brother's wife's father's wife's third cousin once removed's husband's son.
You
→ Helena Kowalów
your mother → Helena Stanek z d. Gierka
her mother → Zofia Gierka
her mother → Jan Franosz
her brother → Aniela Kamińska
his daughter → Helena Cudzich
her daughter → Józef Cudzich-Marcinów
her husband → Elżbieta Renata Cudzich-Marcinów
his wife → Antoni Małkiewicz
her father → Alina Lipińska
his sister → Kazimierz Lipiński
her husband → Zofia Lipiński
his mother → Klemens Feliks Schade
her father → Katarzyna Schade
his mother → Józef Leitgeber
her father → Jan Kasper Leitgeber
his father → Antoni Leitgeber
his brother → Józef Napoleon Leitgeber
his son → Wanda Kirschenstein
his daughter → Stefan Kirschenstein
her son → Witold Kirschenstein
his son → Maria Kirschenstein
his wife → Bohdan Karpiński
her brother → Zuzanna Karpiński
his wife → Zygmunt Zielewicz
her father → Aleksandra Zielewicz
his wife → Józef Emanuel Marian Weyssenhoff h. Łabędź
her father → Wanda Weyssenhoff
his mother → Amelia Łubieńska
her mother → Jan Nepomucen Paweł Gołąbek-Jezierski h. Prus (II), hrabia
her father → Stanisław Donat Gołąbek-Jezierski h. Prus (II), hrabia
his brother → Aniela Karolina Róża Scipio
his daughter → Tadeusz Scipio del Campo h. wł., Sr.
her son → Wiktoria Bukowińska
his daughter → Cyprian Józef Bukowiński, Jr.
her husband → Władysław Bukowiński
his son