Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Ilkowice, pow. sokalski

11.09.2016 03:15
Ilkowice

Ilkowice (al. Ilkowce) z Walawką, wś w pow. sokalskim, 6 kil. na płn, wschód od stacji pocztowej w Sokalu, 5 mil na płd. od granicy rossyjskiej. Na płn. leżą Ulwówek i Skomorochy, na wschód Świtanów, na płd, Sokal, na zachód Cielęż wzdłuż granicy zach. płynie od płd. zach. na płn. wschód Bug, a w płn. wsch. części wsi potok Waławka, w którego dolinie leżą, zabudowania wiejskie. Na płd. granicy wsi leży przysiółek Walawka, a na wschód od niego wznosi się na samej granicy Sokala wzgórze Ilkowice do 225 m.

Własność większa (Włodzimierza hr. Dzieduszyckiego) obejmuje roli ornej 51, łąk i ogr. 40, pastw; 41, lasu 79 mr.; własn. mniej. roli ornej 840, łąk i ogr. 1*60,. past. 101, lasu 18 mr. liczba mk. czyni wedle spisu z r. 1869 w gminie 414, na obsz. dwór. 18 w Ilkowicach, 30 w Walawce; wedle szematyzmów z r. 1881 jest mk. obrz. gr. kat. 870, rzym. katol. 27,

Par, gr. kat. w Skomorochach, rzym, kat. w Sokalu, We wsi szkoła niezorganizowana.
[SGKP]

Odpowiedzi (1)

26.09.2016 18:34
Lista wg nr domów[1]
1. ......
2. Jacko Mielnik
3. Lesko Harasymczuk
4. Jacko Baran
5. Kondrat Makowski
6. Jacko Harasymczuk
7. Anton Makowski
8. Semen Praczka
9. .....
10. Hryćko Branda
11. Dom Arendy (dworskie)
12. Kondrat Buiaryn
13. Jacko Mazur
14. Jan Bruczacki
15. Józko Kołtun
16. Jan Mielnik
17. Stefan Meszko
18. Stefam Tyszczuk alias Andrzej Mazur
19. Iwan Trodsko alias Stefan Gryciuk
20. Jan Sewota
21. Jan Mazur
22. Jan Bołbczuk (Babesiuk)
23. Prystupa Korny
24. Jan Harasymczuk
25. Iwan Moszko
26. Andrzej makowski
27. Lewko Makowski
28. Piotr Komar alias Stach Meckar
29. Antoni Mazur
30. Tymko Dzioba
31. Kost Dynia
32. Tymko Moierczuk (Bujarczuk)
33. Cyprian Garwona
34. Lesko Makowski
35. Marcin Praczko
36. Demko Makowski
37. Panas Makowski
38. Tymko Garwona
39. Hryć Stykało
40. Hryćko Dynia
41. Daćko Parkolanka
42. ....
43. Wasyl Kobieć
44. Jacko Mosko
45. Jaśko Bielowski
46. Ostap Kowal
47. Wasyl Kabrućka (Kaluha)
47. Błaszko Mazur
48. Mykita Tkacz

Bibliografia

[Ikowice - Metryka Józefińska]