Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Śladków Duży pow. kielecki

16.04.2009 11:02
Śladków Duży ladk%F3w Nazwa pochodzi od staropolskiej nazwy osobowej Ślodek ( Śladek ). Przymiotnik określa wielkość osady. Pojawia się w XIV w. jako Slyodków, w XVI w. – Slodkoff, w wieku XVIII – Slodków. Śladków Duży od XV w. należał do rodziny Balickich – w 1429 r. nabył go Żegota z Balic. W rodzinie Balickich Śladków pozostawał do połowy XVII w. W 1680 r wybudowano tu klasycystyczny pałac. a zachód od pałacu znajdowały się stajnie , nieco dalej spichlerz, budynki owczarni i gorzelni. Pałac wybudowano na planie wydłużonego prostokąta, z piętrowym ryzalitem i tarasem filarowo – arkadowym. Dach pałacu jest czterospadowy ze świetlikami. Nad frontem pałacu kartusz herbowy z herbami Suchekomnaty i Sielski. W czasie I Wojny Światowej gościł tu Józef Piłsudski.

Kolejnymi właścicielami Śladkowa byli:
 1. 1579 r. Prokop Balicki,
 2. 1676 r. Krzysztof Ścibor Chełmicki h. Ostoja, jego syn Adam,
 3. Ignacy Ścibor Chełmicki,
 4. 1747 r. Anna z Potockich Morsztyna,
 5. 1790 r. Michał Grodzicki h. Łada,
 6. Początek XIX w. – Katarzyna z Grodzickich ,
 7. 1817 r. Feliks Bystrzynowski,
 8. 1835 r. Piotr Romiszewski,
 9. 1856 r. Józef Sielski,
 10. 1909 r. Pytkowski,
 11. 1922 r. Napoleon Olszański,
 12. 1925 r. Tadeusz Bohdanowicz.
 13. Ostatnim przedwojennym właścicielem pałacu do 1945 r.był Feliks Korytkiewicz
 14. Po wojnie budynek przeszedł na własność państwa. Do 1973 r. w pałacu mieścił się Państwowy Dom Dziecka.
 15. Obecnie własność prywatna
[na podst.: Plan odnowy miejscowości Śladków Duży na lata 2009 – 2015]