Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi

13.10.2016 11:27
Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz
obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami
w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie,
według najświeższych skazówek urzędowych
Rok 1872

http://pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=10927