Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Wawrykiewicz z Opatowca i Iwanowic / Potoka

10.11.2016 21:58
Ziemianie spod Wiślicy

WAWRYKIEWICZE z Opatowca / Wawrowic wiślickich / Iwanowic / Potoka rakowskiego


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W Polsce jest 97 osób o nazwisku Wawrykiewicz.
Zamieszkują oni w 19 różnych powiatach i miastach. Najwięcej zameldowanych jest w m. Kraków ,a dokładnie 26.
Dalsze powiaty/miasta ze szczególnie dużą liczbą osób o tym nazwisku pow.Bartoszyce (14), pow.Świdnica (10), pow.Warszawa (7), m. Tarnów (6), pow.Brzesko (4), pow.Wieliczka (4), pow.Gdańsk (4), m. Zamość (3) i pow.Sopot z liczbą wpisów 3.

METRYKI W GENETECE POLSKIEJ
Tereny Urodzenia Zgony Małżeństwa
małopolskie
- - 3
mazowieckie
1 - -
Warszawa
1 - 1
śląskie
1 - -
świętokrzyskie
9 3 4
Razem 12 3 8
- - 23

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Przypadkowo odkrywam w genetece poskiej indeks slubu pradziadków Jana Wawrykiewicza, długoletniego sekretarza/pisarza gminy IWANOWICE i Julii Bonikowskiej, rodziców Wandy Wawrykiewicz Karwackiej,

Rodziny 1790 Kryspiana Wawrykiewicza i Małgorzaty Staworzynskiej z Opatowca / Andrzeja Bonikowskiego i Krystyny Felisz ze Zborowa

xxxxxxxxxxxxx

Rodzina 1830 JANA WAWRYKIEWICZA i 1839 Julii Bonikowskiej ze Zborowa k. Solca / Iwanowic

METRYKA URODZENIA Jana Nepomucena felixa wawrykiewicza

http://metryki.genbaza.com/genbaza,detail,114666,8

Opatowiec 1830 / ur 37

dnia 15 maja 1930 w mieście Opatowcu stawił się 1795 * Kryspin Wawrykiewicz lat 35 mający majster profesji szewskiej tu w Opatowcu zamieszkały w Obecności Jendzreja Nowakowskiego lat 50 oraz Jendrzeja Kowalskiego lat 39, kupców tu w Opatowcu zamieszkałych
okazał dziecię płci meskiej urodzone 14 maja
1800 * Małgorzaty z Toboszewskich (Staworzyńskich ????) lat 30
nadano imie JAN NEPOMUCEN FELIX
ch Jendrzej Nowakowski
Antonina Kowalska
Stawajacy niepismienni4 1856 8 slub Jan Wawrykiewicz Syn Kryspiana i Małgorzaty Staworzyńska Julia Bonikowska c. Andrzeja Krystyny Felisz Solec Zdrój
1856 slub akt 8 Jan Wawrykiewicz syn Kryspiana i Małgorzaty Staworzyńska & Julia Bonikowska c. Andrzeja Krystyny Felisz parafia Solec Zdrój / Zborów

Akt 8. Zborów 2 km na N od Solca Zdroju / Parafia Solec 12 km na SE od Buska Zdroju
Działo się w Solcu 22 czerwca 1856 roku o godzinie 11 przed południem. Wiadomym czynimy, iż w przytomnosci świadków Stanisława Sowińskiego lat 36 i Stanisława Pałys lat 38 włościan zagrodników ze Zborowa, w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy:
• 1830 JANEM WAWRYKIEWICZEM, kawalerem mającym lat 26 urodzony w Opatowcu (20 km n S od Buska, koło Bejsca i Kazimierzy Wilekiej) z KRYSTIANA WAWRYKIEWICZA tamże zmarłego i Małgorzaty ze Staworzyńskich Wawrykiewiczowej w Niedzwiedziu (k. Słomnik) zamieszkałej; obecnie mieszkającego w mieście Stopnicy (12 km na SEE od Buska) , a
• 1839 Panna JULIA BONIKOWSKA mająca lat 17, urodzoną w Zborowie z Andrzeja Bonikowskiego ekonoma w Zborowie i Krystyny z Feliszów jego małżonki, przy rodzicach w Zborowie zamieszkałą.
Małżeństwo to poprzedziły 3 zapowiedzi tak w parafii tutejszej jak i w Parafii Stopnica tj w dniach niedzielnych 8, 16 i 22 czerwca bieżącego roku jako jajo też oświadczenie ustne zaślubiającego i jego matki oraz obojga rodziców zaślubiającej się oświadczone było. Tamowania tego małżeństwa nie zaszło. Małzonkowie nowi oświadczyli iż zadnej umowy przedślubnej i zawarli. Pozcym akt ten stawiającym przeczytany i przez nas tylko podpisany i osoby zawirające małzenstwo, gdyż świadkowie nie umieja pisać. Podpisani: NW Drajkowski, Jan Wawrykiewicz, Julia Bonikowska.

Pradziadkowie Jan i Julia Wawrykiewiczowie z Iwanowic mieli 11-14 dzieci wśród nich: 1860 Marianna i 1873 Wanda Wawrykiewicz, Michał Wawrykiewicz

2 1897 0 slub Antoni Bolesław Karwacki & 1873 Wanda Wawrykiewicz c. Jana i Julii z Bonikowskiech Sieciechowice

Karwaccy aneks 348
2 śluby w Sieciechowicach:

1897 szok znowu SIECIECHOWICE
Ślub Dziadków Antoniego Bolesława Karwackiego i Wandy z Wawrykiewiczów

SIECIECHOWICE 1897 Dnia 28 lutego 1897 zawarli związek (ur 1860) ANTONI BOLESŁAW KARWACKI lat 36 kawaler i WANDA (ur 1873) WAWRYKIEWICZ lat 22,
Dziadek Antoni Bolesław to syn SEBASTIANA Karwackiego i Emili z Kosickich, którzy w Sieciechowicach mieszkali w latach 1848- 1855.. Od śmierci tutaj Eufrozyny z Zagajewskich 1) Amf 2) Marcinowej Karwackiej.

SIECIECHOWICE sluby 1897/akt 10, str.82
„Działo się 16/28 lutego 1897 roku o 6 wieczorem, oznajmaimy, ze w obecności świadków Feliksa Lisa LAT 56 I Antoniego podsiadło 55 lat chłopów z Sieciechowic zaszło religijne małżeństwo między:
ANTONIM KARWACKIM, kawalerem lat 36, we wsi zagrody prichoda Skała zamieszkały przy ojcu; syn Sebastiana i zmarłej Emilii z Kosickich,
a WANDA WAWRYKIEWICZ panna lat 22 urodzona w Iwanowicach, mieszkająca w Sieciechowicach przy krewnych, corkę JANA i Julii Bonikowskiej. Slub poprzedziły 3 zapowiedzi 21. I, 7. II i 21 II 1897 r.”
Bardzo ładne podpisy obojga małżonków, Wandy ładne pismo, staranne !

Równocześnie rok później

3 1898 9 slub Wit Włosek Gajos 1860 Marianna Wawrykiewicz wdowa po Pimenie c. Jana i Julii z Bonikowskich Sieciechowice
SIECIECHOWICE 1898/9, str. 41
;Wit Wlosek lat 36 syn Tomasza i Marianny Gajos żeni się tutaj z MARIANNA WAWRYKIEWICZ vel Pimien (wdowa po nim) lat 38, c. Jana i Julii Wawrykiewicz z dom Bonikowskiej.

„Działo się 26.V / 7 VI, w obecności świadków Stanisława lecha lat 40 z Celin i Jana Czekaja z Sieciechowic, chłopów, zaszło religijne małżeństwo między:
WITEM WŁOSKIEM kawalerem lat 36 urodzonym w Drzemierzycach prichod Nasiechowice na SE od Miechowa, pow. Miechowski syn chłopów Tomasza i Marianny urodzonej Gajos,
A
MARIANNA PIMEŃ z domu Wawrykiewicz, wdowa lat 38, urodzoną (1860) w Luborzycy (? Luborz… 10 km na SE) żyjacą w Sieciechowicach c. Jana i zmarłej Julii z domu Bonikowskiej”

Po Iwanowicach pradziadek był pisarzem w gminie POTOK koło Rakowa, tutaj już rodzi im się syn Zdzisław Zenobiusz :

Narodziny młodszego o 10 (8) lat brata babci Wandy 1883
Zdzisława Zenobiusza Wawrykiewicza w Potoku rakowskim
1883 ur 94 Zdzisław Zenobiusz Wawrykiewicz syn 1830 Jana lat 53 pisarza gminy Potok i Julii lat 45 Bonikowska ; Potok Potok pod Rakowem m. Korzennem a Szydłowem; świadkowie Michał Jurkiewicz 45 i Maciej Wilk 50; chrzestni Kazimierz Jabłocki i Florentyna Brzozowska
1883 94ur Zdzisław Zenobiusz Wawrykiewicz Jan Julia Bonikowska Potok Potok


http://metryki.genbaza.com/genbaza,detail,88264,25

1883 / ur 94

Stawił się 1830 Jan Wawrykiewicz lat 53 pisarz gminy Potok zamieszkały w Potoku w towarzystwie Mikołaja Jurkowicza lat 45 i Macieja Wilka lat 30 kolonistów z Potoka,
okazał dziecie płci meskiej urodzone z 1838 Julli z Bonikowskich Wawrykidewicz lat 45
chłopcu nadano imiona Zdzisław Zenobiusz
chrzestni Kazimierz Jałocki i Florentyna Brzozowska


WNIOSEK:

Marianna Wawrykiewicz-Włosek, to dużo starsza o kilkanascie lat siostra babci Wandy Wawrykiewicz Karwackiej; córek JANA WAWRYKIEWICZA sekretarza gminy Iwanowice oraz Julii z Bonikowskich.,prawdopodobnie matka nie zyła juz w 1897 roku skoro Wanda mieszkała u siostry wdowy Pimenowej.

(Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej św. Michała w Warszawie (Mokotów))
1 1941 zgon 432 Michał Wawrykiewicz s. Jana Julii Bonikowska


xxxxxxxxxxxxx

Prapradziadek Jan Wawrykiewicz miał też brata FRANCISZEK JANA KANTY WAWRYKIEWICZ
ożeniony w 1846 roku z TEKLA MARUSINSKA w Starym Korczynie Czarkowy
Rodzina 1820 Franciszka Jana Kantego Wawrykiewicza i Tekli Marusińskiej z WAWROWIC wislickich
3 1845 maj 11 slub8 Franciszek Jan Kanty Wawrykiewicz s. Kryspiana i Małgorzaty Stawrzyńska Tekla 1830 Marusieńska c. Walentego i Konstancji Mszańska Stary Korczyn / Czarkowy

Działo się w Starym Korczynie dnia 11 maja 1845 roku w przytomności świadków URODZONYCH Wiktora Kotarbinskiego kontrolera państwa Czarkowskiego lat 23 i Mikołaja Kruszynskiego Ekonoma lat 31 liczących, obydwóch w folawarkach zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo miedzy
• 1820 URODZONYM FRANCISZKIEM JANEM KANTYM WAWRYKIEWICZEM, kawalerem Officjalistą Dóbr Czarkowskich, w Czarkowach od lat 11 zamieszkałym, w miescie Opatowcu urodzonym z KRYSPINA I MAŁGORZATY z Stowarzynskich małżonków WAWRYKIEWICZÓW obywateli opatowickich; lat 24 i 7 miesiecy,
• Z URODZONĄ TEKLA MARUSINSKA, panna lat 21 c. Walentego i Konstancji z Mszanskich Małzonków Marusińskich, Rządcy Dóbr Czarkowskich, lat 28 przy rodzicach zostającą
• Małzęństwo to poprzedziły 3 zapowiedzi…. W dniach … podczas mszy… w kościele starokorczynskim…. Nie było tamowania…. Umowy przedślubnej
Podpisali wszyscy (oprócz matki oblubienca) Kryspin wawrykiewicz, Franciszek Wawrykiewicz i reszta

8 1871 119 ur Tomasz Apostoł Adam Wawrykiewicz s.1820 Franciszka lat 51 własciciela Wawrowic wiślickich i 1840 Tekli lat 41 z Marusińskich; ch. Winbcenty Rzewicki i marianna z Złowockich Wawrzeniecka Wiślica / Wawrowice
9 1870 108 ur Urszula,Leona Wawrykiewicz c. 1820 Franciszka lat 50 uprawiającego .. w Wawrowicach 2 km na S od Wislicy , i 1830Tekli z Morasinskich lat 42; ch. Antoni Baier i Marianna Liskiewicz Wiślica/Wawrowice/

3 1861-1862 wrzesien 9 Zgon 51 Marianna Wawrykiewicz 1 rok Franciszek Tekla Marusinska Sokolina / Krzczonów

Rodzina 1820 Franciszka Wawrykiewicza i Wandy Kwapińskiej
2 1880 36 1820 Franciszek lat 60 Wawrykiewicz syn KRYSTYNA i MAŁGORZATY z Opatowca Wanda lat 40 Kwapińska c. Franciszka i Konstancji z Miklaszewskich Chmielnik

xxxxxxxxxxxxx

Prapradziadek Jan Wawrykiewicz miał też Siostrę Florentyna Wawrykiewicz Jakubowa Kaczmarska w par. Sokolin
Rodzina 1853 Florentyny Wawrykiewicz Jakubowej Kaczmarskiej z Sokolina
Księga - Urodzenia (U)
L.p. Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Uwagi Dodał
1 1868grudz 15 90ur Marianna Kaczmarska Jakub Florentyna c. Kryspina i Małgorzaty Wawrykiewicz Sokolina
2 1873 kw 22 27 ur Stanisława Kaczmarska Jakub Florentyna Wawrykiewicz Sokolina
3 1870 paz 19 72 ur Franciszek Kaczmarski Jakub Florentyna Wawrykiewicz Sokolina

Księga - Zgony (Z)
L.p. Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Uwagi Dodał
1 1853-1881 maj 5 51zgon 1853 Florentyna Kaczmarska lar 28 Krystian Małgorzata Wawrykiewicz Sokolina
2 1870-1881 marzec 5 28zgon Franciszek Kaczmarski lat 10 Jakub Florentyna Wawrykiewicz Sokolina
4 1863 sierp 17 62zgon Michał Ludwik Kaczmarski Jakub Florentyna Wawrykiewicz Sokolina

Rodzina 1851 Marianny z Kozłow 1 voto Wawrykiewicz 2 voto Opatowicz
Księga - Małżeństwa (M)
Lp. Rok Akt Imię Nazwisko Naz. matki Imię Nazwisko Naz. matki Parafia Uwagi Dodał
1 1899 32 Maciej lat 56 Pietroski wdowiec po mariannie Pindral Syn Jacentego i Marianny z zagdanów Marianna lat 48 wdowa 1 voto Wawrykiewicz 2 voto Optowicz Córka Macieja i julianny Kozłow Bieliny Kapitulne

Rodzina 1840 Franciszka Krystiana Wawrykiewicz i 1855/7/8 Leoni Koczanowicz
Księga - Urodzenia (U)
L.p. Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Uwagi Dodał
5 1888 894 Eleonora Wanda Wawrykiewicz Franciszek wawrykiewicz lat 40 Leonia lat 30 Kielce (Katedra) ch. Edward Juszczyk i Zodia Koczanowicz
6 1874 714 Eugeniusz Wawrykiewicz Franciszek Krystian Wawrykiewicz latr 27 urzednik Leonia lat 19 Koczanowicz Kielce (Katedra) sw. Franciszek Wawrykiewicz i Eleonora Koczanowicz ?
7 1883 762 Jarosław Franciszek Wawrykiewicz Franciszek Wawrykiewicz lat 36 Leonia lat 26 Koczanowicz Kielce (Katedra) ch. Eugeniusz Koczanowicz lat 29 porucznik WP i Walenty Koczanowicz

Xxxxxxxxxxx

OPATOWIEC

Opatowiec położony jest na Ponidziu, na terenie Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Znajduje się na lewym brzegu Wisły, naprzeciw ujścia Dunajca. Wieś położona jest ok. 10 km na południowy zachód od Nowego Korczyna, 18 km na wschód od Kazimierzy Wielkiej i ok. 65 km na południe od Kielc.
U ujścia Dunajca do Wisły pływa prom łączący Opatowiec z Ujściem Jezuickim Przez miejscowość przebiega droga krajowa nr 79 z Warszawy do Bytomia.

Historia
Pierwsze wzmianki o Opatowcu pochodzą z XI w. W 1085 r. Judyta, żona Władysława Hermana nadała wieś opactwu benedyktynów z Tyńca[3]. W 1271 r. książę Bolesław Wstydliwy nadał osadzie prawa miejskie na prośbę opata Modliboga[3]. Opatowiec położony był na szlaku ze Śląska na Ruś Kijowską i w pobliżu przeprawy przez Wisłę, co sprzyjało szybkiemu rozwojowi handlu.
W 1283 r. opat tyniecki Tomasz założył tu klasztor dominikanów. W 1341 r. król Kazimierz Wielki nadał miastu prawo do jarmarku. Opatowiec miał za panowania Kazimierza 1270 mieszkańców. W 1411 r. Władysław Jagiełło uwolnił mieszczan od podwód. W 1468 r. Kazimierz Jagiellończyk rozszerzył swobody miejskie, a w 1470 r. nadał Opatowcowi drugi jarmark. W 1474 r. odbył się tu zjazd szlachty małopolskiej dla ogłoszenia pospolitego ruszenia, na wypadek wojny z Maciejem węgierskim. W tym samym roku król przyjął w Opatowcu posłów weneckich oraz wysłanników perskiego szacha, w sprawie wojny z Turkami.
Z miasta tego pochodził Marek z Opatowca – poeta i wykładowca Akademii Krakowskiej.
W 1500 r. w Opatowcu, przy kościele parafialnym, biskup krakowski Fryderyk założył bractwo literackie, skupiające mężczyzn umiejących czytać. W mieście znajdowały się łaźnie oraz założony przez Jana Olbrachta szpital dla ubogich. W 1553 r. powstał wspólny cech skupiający rzemieślników różnych profesji, m.in. kowali, ślusarzy, garncarzy i bednarzy. W 1579 r. znajdowało się tu 55 warsztatów mistrzowskich. W mieście pracowały 4 młyny. W 1639 r. król Władysław IV nadał Opatowcowi prawo do kolejnych 4 jarmarków.
Miasto podupadło w XVII w. po najeździe szwedzkim. Zniszczony przez Szwedów Opatowiec w 1673 r. miał zaledwie 241 mieszkańców. W 1772 r., kiedy po I rozbiorze Polski opactwo w Tyńcu znalazło się w zaborze austriackim, Opatowiec przeszedł na własność rządu. W tym samym roku został jednak sprzedany rodzinie Walewskich. W 1792 r. Romuald Walewski wyjednał dla miasta prawo do całotygodniowego jarmarku, jednakże po rozbiorach targowisko w Opatowcu straciło swoje znacznie. W 1862 r. miasto miało zaledwie 67 domów i 459 mieszkańców (w tym 35 Żydów). W 1869 r. Opatowiec utracił prawa miejskie.
Osada uległa znacznym zniszczeniom w trakcie I wojny światowej i ponownie, dwukrotnie w czasie II wojny światowej. W 1939 r. Opatowiec został spalony. 8 września 1939 r. żołnierze Wehrmachtu rozstrzelali tutaj 45 polskich jeńców. 28 lipca 1944 r. w Opatowcu doszło do walki pomiędzy oddziałami Armii Krajowej i własowcami, po której nastąpiła hitlerowska pacyfikacja wsi. Zamordowanych zostało 31 osób, w tym dzieci. Ogółem hitlerowcy spalili około 30 zabudowań, 10 osób zostało spalonych żywcem[4].

Zabytki• Podominikański kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła wzniesiony pod koniec XV w. w miejsce częściowo drewnianego kościoła św. Jacka z 1283 r.; w pierwszej połowie XVII wieku świątynia została przebudowana w stylu barokowym; kościół składa się z jednej nawy z przybudówkami (przedsionek i kaplica Różańcowa), zamkniętego ścianą prostą prezbiterium oraz zakrystii; nawę i prezbiterium przykrywa sklepienie kolebkowe z lunetami; zewnętrzne ściany kościoła wsparte są przyporami; świątynia ma dwuspadowy dach z barokową sygnaturką, dach nawy ujęty jest pomiędzy dwa trójkątne szczyty z ostrołukowymi wnękami; w arkadowej wnęce na wschodniej ścianie prezbiterium znajduje się barokowa płaskorzeźba przedstawiająca niosącego Krzyż Chrystusa; ołtarz główny i ołtarze boczne pochodzą z XIX wieku; na ołtarzu głównym umieszczony jest obraz przedstawiający św. Jakuba; wyposażenie kościoła barokowe i rokokowe; do nawy przylega Kaplica Różańcowa, którą nakrywa kopuła z latarnią; wewnątrz kaplicy znajdują się obrazy z XVII i XIX wieku; na ołtarzu kaplicy umieszczony jest XVII-wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
Kościół został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych (nr rej.: A.200 z 14.05.1971)[6].
• Dwie barokowe figury z XVIII wieku na przykościelnym cmentarzu.

Odpowiedzi (7)

11.11.2016 09:55
Alfabetyczny spis zmarłych w Warszawie nazwiska z zakresu Waso-Wąd

1883-1919 Wawrykiewicz Jarosław 22.02.1919
1888-1941 Wawrykiewicz Wanda 07.07.1941
1941 Michał Wawrykiewicz s. Jana i Julii Bonikowskiej 1941
1855-1943 Wawrykiewicz Leonia Koczanowicz 26.02.1943
1977 Wawrykiewicz Irena 22.09.1977
2006 Wawrykiewicz Jerzy 27.12.2008
2011 Wawrykiewicz-Wiernicka Janina 11.03.2011
11.11.2016 09:57
26.03.2015

WAWRYKIEWICZ
Metryki Wawrykiewiczów JANA i Julii z Bonikowskich Wawrykiewiczów
(rodzina pisarza gminy Iwanowice k. Krakowa)


MIECHÓW
dużo dzieci mieli (12-15 ?)
1869 3 Kazimierz Franciszek Wawrykiewicz Jan urzednik zarzadu powiatowego lat 38 zam w Miechowie Julia lat 30 Bonikowska Miechów Miechów
1883 94ur Zdzisław Zenobiusz Wawrykiewicz Jan sekratrz gminy Potok Julia Bonikowska Potok Potok
1897 sl Antoni Bolesław Karwacki Wanda Wawrykiewicz Jan i julia Bonikowska sekretarz gminy Iwanowice Sieciechowice
1898 9 sl Wit Włosek Tomasz, Marianna Gajos Marianna dd Wawrykiewicz 1 voto Pimen Jan, Julia Bonikowska Sieciechowice

IWANOWICE 1874/6
WAWRYKIEWICZ WANDA Wiktoria 20.XI/2.XII. 1873
„Stało się 30 grudnia 1873 roku/ 11 stycznia 1874 o godz. 17.00 zjawił się JAN (1830) WAWRYKIEWICZ Pisarz gminy IWANOWICE, lat 44 w towarzystwie Antoniego Bubaka lat 36 i Stanisława Kiszedla lat 38; chłopów w Iwanowicach, oświadczając i okazując niemowlę plci zenskiej urodzone w Iwanowicach 20 XI/2.XII 1893 o godz. 21.00 z JULII (1849) z Bonikowskich lat 36 lat, na chrzcie nadani jej imię WANDA WIKTORIA.. Chrzestni : leon Wołnicki i Marian Citek”

93 1839 30 Antoni Bubak Jan Magdalena Rachwaniec Iwanowice
94 1840 41 Antoni Bubak Jacek Katarzyna Zębala Iwanowice

IWANOWICE 1878/13
WAWRYKIEWICZ PAULINA Lucyna 23.I/4.II. 1878
„Stało się w Iwanowicach 23 styczen 1878 roku/ 4 luty 1878 o godz. 13.00 zjawił się JAN (1830) WAWRYKIEWICZ Pisarz gminy IWANOWICE, lat 47w Iwanowicach zamieszkały w towarzystwie Stanisława Kitwy (?) lat 38 i Mikołaja Jasiówki lat 38; chłopów w Iwanowicach, oświadczając i okazując niemowlę plci zenskiej urodzone w Iwanowicach 14/26 styczeń 1878 o godz. 18.00 z JULII (1839) z Bonikowskich lat 39, której nadano imię PAULINA LUCYNA. Chrzestni : Feliks Jurkowski i Marianna Wawrykiewicz (siostra ur 1860 roku w Luborzycy).

IWANOWICE 1878/14
WAWRYKIEWICZ TADEUSZ Kazimierz 23.I/4.II. 1878
„Stało się w Iwanowicach 23 styczeń 1878 roku/ 4 luty 1878 o godz. 13.00 zjawił się JAN (1830) WAWRYKIEWICZ Pisarz gminy IWANOWICE, lat 47 w Iwanowicach zamieszkały w towarzystwie Stanisława Kitwy (?) lat 38 i Mikołaja Jasiówki lat 38; chłopów w Iwanowicach, oświadczając i okazując niemowlę plci męskiej urodzone w Iwanowicach 16/28 styczeń 1878 o godz. 18.00 z JULII (1839) z Bonikowskich lat 39, której nadano imię PAULINA LUCYNA. Chrzestni : Franciszek Misztal i Marianna Bonikowska.
1997 1836 10 Franciszek Mistal Józef Agata Kwiecień Iwanowice
1998 1838 48 Franciszek Mistal Kazimierz Konstancja Cupiał Iwanowice
993 1839 45 Mikołaj Jasiówka Paweł Barbara Slęk Iwanowice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2 śluby Wawrykiewiczówien w Sieciechowicach:

1897 szok znowu SIECIECHOWICE
Ślub Antoniego Bolesława Karwackiego i Wandy Wawrykiewicz

SIECIECHOWICE 1897 Dnia 28 lutego 1897 zawarli związek (ur 1860) ANTONI BOLESŁAW KARWACKI lat 36 kawaler i WANDA (ur 1873) WAWRYKIEWICZ lat 22,
Dziadek Antoni Bolesław to syn SEBASTIANA Karwackiego i Emili z Kosickich, którzy w Sieciechowicach mieszkali w latach 1848- 1855.. Od śmierci tutaj Eufrozyny z Zagajewskich 1) Amf 2) Marcinowej Karwackiej.

SIECIECHOWICE sluby 1897/akt 10, str.82
„Działo się 16/28 lutego 1897 roku o 6 wieczorem, oznajmaimy, ze w obecności świadków Feliksa Lisa LAT 56 I Antoniego podsiadło 55 lat chłopów z Sieciechowic zaszło religijne małżeństwo między:

ANTONIM KARWACKIM, kawalerem lat 36, we wsi zagrody prichoda Skała zamieszkały przy ojcu; syn Sebastiana i zmarłej Emilii z Kosickich,
a WANDA WAWRYKIEWICZ panna lat 22 urodzona w Iwanowicach, mieszkająca w Sieciechowicach przy krewnych, corkę JANA i Julii Bonikowskiej. Slub poprzedziły 3 zapowiedzi 21. I, 7. II i 21 II 1897 r.” Bardzo ładne podpisy obojga małożonków, Wandy ładne pismo, staranne !

Równocześnie rok później

SIECIECHOWICE 1898/9, str. 41
;Wit Wlosek lat 36 syn Tomasza i Marianny Gajos żeni się tutaj z MARIANNA WAWRYKIEWICZ vel Pimien (wdowa po nim) lat 38, c. Jana i Julii Wawrykiewicz z dom Bonikowskiej.

„Działo się 26.V / 7 VI, w obecności świadków Stanisława lecha lat 40 z Celin i Jana Czekaja z Sieciechowic, chłopów, zaszło religijne małżeństwo między:
WITEM WŁOSKIEM kawalerem lat 36 urodzonym w Drzemierzycach prichod Nasiechowice na SE od Miechowa, pow. Miechowski syn chłopów Tomasza i Marianny urodzonej Gajos,
A
MARIANNA PIMEŃ z domu Wawrykiewicz, wdowa lat 38, urodzoną (1860) w Luborzycy (? Luborz… 10 km na SE) żyjacą w Sieciechowicach c. Jana i zmarłej Julii z domu Bonikowskiej”

WNIOSEK:
Marianna Wawrykiewicz-Włosek, to dużo starsza o kilkanascie lat siostra babci Wandy Wawrykiewicz Karwackiej; córek JANA WAWRYKIEWICZA pisarza gminy Iwanowice oraz Julii z Bonikowskich.,prawdopodobnie matka nie zyla juz w 1897 roku skoro Wanda mieszkała u siostry Marianny wdowy Pimenowej,

cdn
akarwa
22.06.2017 15:58
W Bibliografii Estreichera znajdujemy Albina Antoniego WAWRYKIEWICZA już początkiem XVII w.


w hasle:

Albrychtowicz Don. Casimirus Fortunatus.

Pancarpiae a pallade jagellonica in coronamentum eruditiae virtutis VV. DD. primae laureae candidatorum contextae. Dum in alma universitate Cracoviensi per Illustrem, clarissimum et admodum reverend. Dom. D. M. Michaelem Cantium Czyrnicki philos. doct. et profess. coll. minorem, ecclesiae parochialis in Pobiedr curatum, in amplissima dignissimorum hospitum corona AA. LL. et philos. baccallaurei ritu solenni pronuntiarentur; in vim fraterni et gratulatorii applausus a V. Don. Casimiro Fortunato Albrychowicz sacri ordinis Benedictorum regalis archi-coenobij Tynecensis professo, ejusdem laureae candidato distributae. Anno quo in Terris Flos Nazaraenus apparuit 1742. d. 31 mens. Octobris.

Cracoviae, typ. univ. 1742.

fol. kart 9 nlb. Dedykowane Antoniemu Wacław. Dobrzańskiemu zastępcy opata i kustosza klasztoru Benedyktynów w Tyńcu. Następuje Oda do św. Jana Kantego, dalej panegyrik do egzaminatorów: Michała Czyrnickiego i Ig. Kant. Herka i Józ. De Clos, a dalej do laureatów t. j. Jana Fl. Falęckiego, Paw. Matuszewskiego, Alb. Ant. Wawrykiewicza, Mich. Mrugaczewskiego. Kazim. Albrychowiczowi dziękuje Falęcki. Jocher 1553. — Juszyńs. Dykcyon. I.

Jagiell. — Dzików — Ossol.
22.06.2017 16:02
Rodem z Wawrowic wiślickich (?)

Ks. Kazimierz Wawrykiewicz proboszcz Kargowa pacanowskiego w I połowie XVIII w


Kargów (Kargow)
Villa,palatinatus Sandomiriensis, e. murata, T. E.: s. Vladislaus R.
Jus patronatus: regale
Nomen parochi: Casimirus Wawrykiewicz, o. 17XII1735, b. 5 V1749 / przypis 314

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NAJSTARSZE SPISY DUCHOWIEŃSTWA
DIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Vol. 11 FOLIA HISTORICA CRACOVIENSIA 2005
Ks. J a n S z c z e p a n ia k


Dzięki życzliwości archiwistów Archiwum Kapituły Katedralnej na Wawelu
mogłem zapoznać się z najstarszym znanym dzisiaj katalogiem parafii i duchowieństwa
diecezji krakowskiej. Znajduje się on w 19 tomie Liber privilegiorum
katedry wawelskie.
W Krakowie droga od katalogu rękopiśmiennego, zestawionego zapewne dla
potrzeb urzędników konsystorskich, do katalogu publikowanego drukiem dla
użytku duszpasterzy była długa. W 1750 r. po raz pierwszy dołączono do kalendarza
liturgicznego wydanego na następny rok spis zmarłych w 1749 r. kapłanów
diecezji krakowskiej1. Dwa lata później, oprócz nekrologu, dołączono do rubryceli
pochodzący z 1752 r. katalog prałatów i kanoników kapituły katedralnej na Wawelu2
Po raz pierwszy pełny spis parafii i duchowieństwa diecezji krakowskiej
został wydrukowany w kalendarzu liturgicznym na rok 18123. Od 1836 r. rozpoczęto
podawać przy nazwiskach księży daty urodzenia, roku święceń i uzyskana
beneficjum lub prowizji wikariuszowskiej4. Ciągle jednak nie zrezygnowano
z łącznego wydawania przepisów liturgicznych i katalogu parafii oraz duchowieństwa.
Oddzielny katalog wydano dopiero w 1883 r.5

. W Publikowany tutaj elenchus składa się z dwóch części. W pierwszej umieszczono
katalog parafii, proboszczów i wikariuszy, w drugim - spis prałatów i kanoników
kapituły katedralnej i kapituł kolegiackich. Spisy te są o tyle ważne, że
obejmują całość diecezji: wszystkie parafie i kapituły. Tytuł pierwszej części zapowiada
pełny spis dekanatów, parafii, proboszczów i wikariuszy, ale pobieżne
jego przejrzenie wystarcza, by zorientować się, że piszący jedynie w kilku przy


1 Rubricella dioecesis Cracoviensis... ad annum Domini M D C C L I [Cracoviae 1750].
2 Rubricella dioecesis Cracoviensis... ad annum Domini MDCCLIII..., [Cracoviae 1752],
3 Ordo officii Divini pro dioecesi Cracoviensis... in annum Domini MDCCCXII...,
[Cracoviae 1811].
4 Directorium persolvendi rite officii Divini...ad usum universi cleri saecularis dioeceseos
Cracoviensis pro anno aearae vulgaris MDCCCXXXVI1.... Cracoviae [1836].
5 Elenchus venerabilis cleri tam saecularis, quam regularis dioeceseos Cracoviensis
S. Sedi Apostolicae immediate subjectae pro anno Domini 1883, Cracoviae 1883.
3. Decanatus Pacanoviensis (Pacanów)

Decanus: Gaspar Sebastianus Ząbkowski curatus in Biechow (Biechów)

Beszowa (Bessowa)
Villa, palatinatus Sandomiriensis, e. murata, T. E.: ss. Petrus et Paulus AAp.
Jus patronatus: provincia Poloniae Ord. s. Pauli Primi Eremiti
Nomen parochi: religiosus Ord. s. Pauli Primi Eremiti: Joannes Nepomucenus Michael
Lisowski OSPPE, prior conventu Bessoviensis (Beszowa), n. 1698 in
Ucisków (Ucisków), o. 23 X II1730, b. 1740 312


Kargów (Kargow)
Villa,palatinatus Sandomiriensis, e. murata, T. E.: s. Vladislaus R.
Jus patronatus: regale
Nomen parochi: Casimirus Wawrykiewicz, o. 17XII1735, b. 5 V1749 / 314 3H
28.10.2018 14:35

Ziemianie Wawrykiewiczowie z WAWROWIC pod Wislicą
(Prapradziadkowie WAWRYKIEWICZ - owie)Praprapradziadkowie ???
Rodzina 1750 Franciszka i Barbary Wawrykiewiczów na Pradze warszawskiej
1774 3438 ur Marianna Antonina Wawrykiewicz Franciszek Barbara Warszawa-Praga MB Loretańska Praga

xxxxxxxxxxxxxxxxx


Prapradziadkowie
Rodzina1800 Kryspiana i Małgorzaty 1) Stawczynskiej Wawrykiewiczów z Wawrowic
1825 6ur Marianna Wawrykiewicz Kryspian Małgorzata Skowrońska Solec Zdrój Zborów
1848 92zg Justyna Wawrykiewicz OpatowiecSiostra pradziadka Jana Wwrykiewicza
Rodzina Florentyny (c. Kryspiana) Wawrykiewicz Kaczmarskiej z Sokolina
1852-1881 51zg Florentyna lat 29 zona kakuba Kaczmarska Krystian Małgorzata Wawrykiewicz Sokolina Sokolina
1863 62ur Michał Ludwik 5 lat Kaczmarski Jakub Florentyna Wawrykiewicz Sokolina Sokolina
1868 90ur Marianna Kaczmarska Jakub Florentyna Wawrykiewicz Sokolina Sokolina
1870 72ur Franciszek Kaczmarski Jakub Florentyna Wawrykiewicz Sokolina Sokolina
1873 27ur Stanisława Kaczmarska Jakub Florentyna Wawrykiewicz Sokolina Sokolina
1881 28zg Franciszek Kaczmarski Jakub Florentyna Wawrykiewicz Sokolina Sokolina


Brat pradziadka Jana Wwrykiewicza
Rodzina 1820 Franciszka (s. Kryspina) i Tekli Marusinskiej z Wawrowic
1845 8sl Franciszek Jan Kanty Wawrykiewicz Kryspin, Małgorzata Stawczyńska Tekla Marusieńska Walenty, Konstancja Mszańska Stary Korczyn czarkowy
1873 13sl Franciszek Wawrykiewicz urzednik kancelarii guberialnej ;lat 26 syn Franciszka Jana Kantego i Tekli z Maruszynskich Leonia Kaczanowicz Wrocieryż
1862 51zg Marianna Wawrykiewicz Franciszek Tekla Sokolina Krzczonów
1870 108ur Urszula,Leona Wawrykiewicz Franciszek lat 50 własciciel Wawrpowiszcz Tekla Marusinska lat 42 Wiślica Wiślica
1871 119ur Tomasz,Adam Wawrykiewicz Franciszek lat 50 własciciel Wawrpowiszcz Tekla Marusinska lat 42 Wiślica Wiślica

1890 13sl Feliks Józef Frankiewicz Antoni, Helena Jackowska Tekla Wawrykiewicz Franciszek, Tekla Marusinska Wrocimowice
1894 493ur Janina Bogumiła Frankiewicz Feliks 26 lub  36 Tekla 28 Wawrykiewicz Dąbrowa Górnicza MB Anielskiej Huta Bankowa
1820-1880 36sl Franciszek lat 60 Wawrykiewicz wdowiec po Tekli maruszynskiej Wanda Kwapińska Chmielnik


Pradziadek
Rodzina 1830 Jana (s. Kryspina) i Julii Bonikowskiej (Opatowca,Stopnica, Iwanowice, Potok)
1830 37ur Jan Wawrykiewicz Opatowiec
1856 8sl Jan lat 26 Wawrykiewicz Kryspian, Małgorzata Staworzyńska Julia lat 17 Bonikowska Andrzej, Krystyna Felisz Solec Zdrój nieli 12-14 dzieci zam w Stopnicy

dużo dzieci mieli (12-15 ?)
1869 3 Kazimierz Franciszek Wawrykiewicz Jan urzednik zarzadu powiatowego lat 38 zam w Miechowie Julia lat 30 Bonikowska Miechów Miechów
1883 94ur Zdzisław Zenobiusz Wawrykiewicz Jan sekratrz gminy Potok Julia Bonikowska Potok Potok
1897 sl Antoni Bolesław Karwacki Wanda Wawrykiewicz Jan i julia Bonikowska sekretarz gminy Iwanowice Sieciechowice
1898 9 sl Wit Włosek Tomasz, Marianna Gajos Marianna dd Wawrykiewicz 1 voto Pimen Jan, Julia Bonikowska SieciechowiceSiostra pradziadka Jana Wawrykiewicza
Rodzina 1833 Rozali (c. Kryspiana / Wawrykiewicz Augustowskiej
1850 6sl Józef Joachim kawaler lat 19 Augustowski syn Walerego i Agnieszkiz Sochanskich szynkarze z Latanic Rozalia Ludwika panna lat 17 Wawrykiewicz Kryspina i Małgorzaty Stawarzynska, lawnicy magistratu opatowickiego Opatowiec Chwalibogowice
http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,114618,19 http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,114618,19
oryginalny podpis prapradziadka Kryspina wawrykiewicza?????
Rodzina 1851 Marianny dd ? 1? Wawrykiewicz 2 voto Opatowicz
1899 32sl Maciej Pietroski Jacenty, Marianna Zagdan 1851 Marianna lat 48 1 voto Wawrykiewicz Maciej, Julianna Kozieł Bieliny Kapitulne
1899 32sl Maciej Pietroski Jacenty, Marianna Zagdan 1851Marianna lat 48 2 voto Opatowicz Maciej, Julianna Kozieł Bieliny KapitulneBratanek pradziadka Jana, brat/kuzyn babci Wandy Wawrykiewicz Karwackiej
Rodzina 1846 Franciszka Krystiana Wnuk Kryspina syn Franciszka Jana Kantego) Wawrykiewicza z Kielc
1873 13sl Franciszek lat 26 Wawrykiewicz urzednik kancelarii guberialnej ;lat 26 syn Franciszka i Tekli z Maruszynskich Leonia lat 16 Kaczanowicz Wrocieryż

1874 714ur Eugeniusz Wawrykiewicz Franciszek Krystian urzednik guberuialny lat 27 Leobia Koczanowicz Kielce Katedra
1883 762ur Jarosław Wawrykiewicz Franciszek lat 36 Leonia Koczanowicz lat 26 Kielce Katedra
1888 894ur Eleonora Wawrykiewicz Franciszek lat 40 Leonia lat 30 Kielce Katedra


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Slaskie


Rodzina 1889 Stefani Wawrykiewicz Toczkowskiej z Bedzina

1900 248ur Teodozja Toczkowska Władysław Stefania Wawrykiewicz Będzin Trójca Przenajśw. Będzin skan 259 ?


Rodzina 1870 Jana Wawrykiewicza i Zofii Ksiąznickiej z Sosnowca
1900 295slub Jan Wawrykiewicz s. syn Jana i Julii ??? Zofia Książnicka Sosnowiec WNMP ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Warszawa ?????

Rodzina 1750 Franciszka i Barbary Wawrykiewiczów na Pradze warszawskiej
1774 3438 ur Marianna Antonina Wawrykiewicz Franciszek Barbara Warszawa-Praga MB Loretańska Praga

Rodzina 1820 Michała Warykiewicza i Zofii z Jaworskich z Tarnowa
1888 47slub Edward lat 41 rodem z Tarnowa w galicjiWawrykiewicz syn Michała i Zofii z jaworskich Zuzanna Eliza Luiza Pusch dd Lecoulter c, Karola i petroneli Warszawa św. Aleksander

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mazowieckie

Rodzina 1853 Józefa Wawrykiewicz i Marianny Tatler z Nowego Dworu

1899 203ur Józef Franciszek Wawrykiewicz Józef lat 46 zam nowy dwor Marianna lat 38 Tatler Nowy Dwór Mazowiecki Nowy Dwór
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Małopolska


Rodzina Jana (s. Kryspina) Wawrykiewicz i Julii Bonikowskiej z Iwanowic / Potoka
1897 sl Antoni Bolesław Karwacki Wanda Wawrykiewicz Jan i julia Bonikowska Sieciechowice
1898 9 sl Wit Włosek Tomasz, Marianna Gajos Marianna dd Wawrykiewicz 1 voto Pimen Jan, Julia Bonikowska Sieciechowice

Rodzina Feliksa Frankiewicz i Tekli dd Wawrykiewicz
1890 13sl Feliks Józef Frankiewicz Antoni, Helena Jackowska Tekla Wawrykiewicz Franciszek, Tekla Marusinska Wrocimowice
1894 493ur Janina Bogumiła Frankiewicz Feliks 26 lub  36 Tekla 28 Wawrykiewicz Dąbrowa Górnicza MB Anielskiej Huta Bankowa ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26.03.2019 10:44
Geneteka 19 marzec 2019

Poprzednia1NastępnaRok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1881 5 Agnieszka lat 40 Wawrynkiewicz niezamezna nn nn nn Pęczniew siedlatków


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

mazowsze

Poprzednia1NastępnaRok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1899 203 Józef Franciszek Wawrykiewicz Józef Marianna Tatler Nowy Dwór Mazowiecki Nowy Dwór
xxxxxxxxxxxxxxxx

warszawa

Poprzednia1NastępnaRok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1774 3438ur Marianna Antonina Wawrykiewicz Franciszek Barbara Warszawa-Praga MB Loretańska Praga
Poprzednia1NastępnaRok Akt Imię Nazwisko Rodzice Imię Nazwisko Rodzice Parafia Uwagi
1888 47 Edward Wawrykiewicz Zuzanna Eliza Luiza Pusch lecoulter Warszawa św. Aleksanderxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

slaskie


Poprzednia1NastępnaRok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1894 493ur Janina Bogumiła Frankiewicz Feliks Tekla Wawrykiewicz Dąbrowa Górnicza MB Anielskiej Huta Bankowa
1900 248ur Teodozja Toczkowska Władysław Stefania Wawrykiewicz Będzin Trójca Przenajśw. Będzin


Poprzednia1NastępnaRok Akt Imię Nazwisko Rodzice Imię Nazwisko Rodzice Parafia Uwagi
1900 295sl Jan Wawrykiewicz Zofia Książnicka Sosnowiec WNMPPoprzednia1NastępnaRok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1895 30 Janina 6 mies Frankiewicz Feliks Tekla Wawrzykiewicz Wawrykiewicz Dąbrowa Górnicza MB Anielskiej Stara Dąbrowa


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

malopolska

Poprzednia1NastępnaRok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1901 47ur Adela Zofia Broszkiewicz Piotr Felicja Wawrykiewicz Kraków św. Szczepan Piasek
1902 234ur Maria Anna Broszkiewicz Piotr Felicja Wawrykiewicz Kraków św. Szczepan Piasek
1906 55ur Piotr Józef Brożkiewicz Piotr Felicja Wawrykiewicz Kraków św. Szczepan PiasekPoprzednia1NastępnaRok Akt Imię Nazwisko Rodzice Imię Nazwisko Rodzice Parafia Uwagi
1890 13sl Feliks Józef Frankiewicz Antoni, Helena Jackowska Tekla Wawrykiewicz Franciszek, Tekla Marusinska Wrocimowice
1897 sl Antoni Bolesław Karwacki Wanda Wawrykiewicz Sieciechowice
1898 9sl Wit Włosek Tomasz, Marianna Gajos Marianna Wawrykiewicz1 voto Pimien Jan, Julia Bonikowska Sieciechowice


xcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SWIETOKRZYSKIE Kryspian Wawrykiewicz i Małgorzata Skowronska/Staworzynska


1825 6 Marianna Wawrykiewicz Kryspian Małgorzata Skowrońska Solec Zdrój Zborów
1825 6 Marianna Wawrykiewicz Kryspian Małgorzata Skowrońska Solec Zdrój Zborów
1830 37ur Jan Wawrykiewicz Opatowiec
1832 urRozalia,Ludwika Wawrynkiewicz podwójna numeracja w Opatowiec
1841 31ur Florentyna Wawrynkiewicz Opatowiecxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
urodzenia swietokrzyskie
1825 6 Marianna Wawrykiewicz Kryspian Małgorzata Skowrońska Solec Zdrój Zborów
1830 37 Jan Wawrykiewicz Opatowiec
1832 Rozalia,Ludwika Wawrynkiewicz podwójna numeracja w Opatowiec
1841 31 Florentyna Wawrynkiewicz Opatowiec
1863 62 Michał Ludwik Kaczmarski Jakub Florentyna Wawrykiewicz Sokolina Sokolina
1868 90 Marianna Kaczmarska Jakub Florentyna Wawrykiewicz Sokolina Sokolina
1870 72 Franciszek Kaczmarski Jakub Florentyna Wawrykiewicz Sokolina Sokolina
1870 108 Urszula,Leona Wawrykiewicz Wiślica Wiślica
1871 119 Tomasz,Adam Wawrykiewicz Wiślica Wiślica
1873 27 Stanisława Kaczmarska Jakub Florentyna Wawrykiewicz Sokolina Sokolina
1874 714 Eugeniusz Wawrykiewicz Kielce Katedra
1883 94 Zdzisław Zenobiusz Wawrykiewicz Jan Julia Bonikowska Potok Potok
1883 762 Jarosław Wawrykiewicz Kielce Katedra
1888 894 Eleonora Wawrykiewicz Kielce Katedrasluby swietokrzyskie

Poprzednia1Następna

Rok Akt Imię Nazwisko Rodzice Imię Nazwisko Rodzice Parafia Uwagi
1845 8 Franciszek Jan Kanty Wawrykiewicz Kryspin, Małgorzata Stawczyńska Tekla Marusieńska Walenty, Konstancja Mszańska Stary Korczyn
1850 6 Józef Augustowski Rozalia Wawrykiewicz Opatowiec
1856 8 Jan Wawrykiewicz Kryspian, Małgorzata Staworzyńska Julia Bonikowska Andrzej, Krystyna Felisz Solec Zdrój
1873 13 Franciszek Wawrykiewicz Leonia Kaczanowicz Wrocieryż
1880 36 Franciszek Wawrykiewicz Wanda Kwapińska Chmielnik
1899 32 Maciej Pietroski Jacenty, Marianna Zagdan Marianna Wawrykiewiczopatowicz Maciej, Julianna Kozieł Bieliny Kapitulne
1899 32 Maciej Pietroski Jacenty, Marianna Zagdan Marianna Opatowiczwawrykiewicz Maciej, Julianna Kozieł Bieliny Kapitulne
zgony swietokrzyskie


Poprzednia1NastępnaRok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1840 9 Salomea Wawrynkiewicz Opatowiec
1843 17 Paweł Wawrynkiewicz Opatowiec
1848 92 Justyna Wawrykiewicz Opatowiec
1850 36 Kryspin Wawrynkiewicz Opatowiec
1861 36 Bronisława Augustowska Józef Rozalia Wawrykiewicz Chotel Czerwony Łatanice
1861 40 Jan Augustowski Józef Rozalia Wawrykiewicz Chotel Czerwony Łatanice
1862 51 Marianna Wawrykiewicz Franciszek Tekla Sokolina Krzczonów
1881 28 Franciszek Kaczmarski Jakub Florentyna Wawrykiewicz Sokolina Sokolina
1881 51 Florentyna Kaczmarska Krystian Małgorzata Wawrykiewicz Sokolina Sokolina
1886 13 Jan Banaś Wojciech Marianna Wawrekiewicz Stopnica Stopnica
1937 12 Aleksander Augustowski Józef Rozalia Wawrykiewicz Chotel Czerwony Łatanice
16.05.2023 11:16
Wawrowice 3 km na S od Wiślicy
gniazdo rodowe prapradziadków Wawrykiewicz

Wawrowice – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim, w gminie Wiślica[4][5].
W Królestwie Polskim istniała gmina Wawrowice. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa kieleckiego.

Wieś Wawrowice to wieś leżąca w gminie Wiślica. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu buskiego.
Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku liczba ludności we wsi Wawrowice to 113
z czego 53,1% mieszkańców stanowią kobiety, a 46,9% ludności to mężczyźni. Miejscowość zamieszkuje 2,1%
mieszkańców gminy. Identyfikator miejscowości Wawrowice w systemie SIMC to 0277463,
a współrzędne GPS wsi Wawrowice to (20.664444, 50.312500).
Więcej: https://www.polskawliczbach.pl/wies_Wawrowice_swietokrzyskie


praprapradziadkowie Paweł Wawrykiewicz i Justyna Bujakowska
prapradziadkowie Kryspin Wawrykiewicz i Małgorzata Staworzyńska
brat pradziadka Franciszek Jana Kanty Wawrykiewicz i Tekla Marusińska
siostra pradziadka Marianna Wawrykiewicz Józefowa Niewęgłowska
siostra pradziadka Florentyna Wawrykiewicz Jakubowa Kaczmarska
siostra pradziadka Rozalia Wawrykiewicz Józefowa Augustowska
pradziadkowie Jan Wawrykiewicz i Julia Bonikowska


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Rodzina Kryspina Wawrykiewicza i Małgorzaty Staworzyńskiej
prapradziadkowie
1825 ur 6 Marianna Wawrykiewicz Kryspian Małgorzata Skowrońska Solec Zdrój Zborów
1848 zg 92 Justyna Wawrykiewicz Opatowiec


Rodzina Jana Wawrykiewicza i Julii Bonikowskiej
pradziadkowie

1856 sl 8 Jan Wawrykiewicz Kryspian, Małgorzata Staworzyńska Julia Bonikowska Andrzej, Krystyna Felisz Solec Zdrój
1857 ur 63 Konstancja Tekla Wawrykiewicz jan Julia Benikowska Więcławice Michałowice
1857 ur 63 Konstancja Tekla Wawrykiewicz Jan Julia Boczkowska Więcławice Michałowice
1859 - 1941 zg 432 Michał Wawrykiewicz Jan Julia Bonikowska Warszawa-Mokotów św. Michał https://metryki.genealodzy.pl/index.php?op=pg&ar=8&zs=9247d&se=&sy=5570&kt=2&plik=0430-0435.jpg&x=915&y=2300&zoom=1 brat babci Wandy Karwackiej
1892 ur 72 Jadwiga Julianna Wawrykiewicz Michał Salomea Jakiel Rymanów Rymanów
1899 ur 17 Władysław Antoni Wawrykiewicz Michał Salomea Jakiel Dukla - Fara Dukla
1899 ur 18 Jan Tadeusz Wawrykiewicz Michał Salomea Jakiel Dukla - Fara Dukla
1922 slub 52 Stanisław Zdzisław Wawrykiewicz mjr WP, willa warszawa Olimpijska 9, zmarł po wojnie na emigracji w Londynie Michał, Salomea Jakiel Irena Lucyna aktorka polska, rozwiedli się, w spadku po b. męzu otrzymala ok. 2000 funtów Holub Stanisław, Władysława Tuszyńska Łódź św. Krzyż https://metryki.genealodzy.pl/index.php?op=pg&ar=3&zs=1563d&se=&sy=1922b&kt=1&plik=052-053.jpg&x=623&y=69&zoom=1

1869 ur 3 Kazimierz Franciszek Wawrykiewicz Jan Julia Bonikowska Miechów Miechów
1870 zg 90 Kazimierz Wawrykiewicz Jan Julia Bonikowski Miechów Jaksice
1871 ur 19 Kazimiera Julia Wawrykiewicz Jan Julianna Bonikowska Więcławice Michałowice
1874 ur 6 Wanda Wiktoria Wawrykiewicz Jan Julia Bonikowska Iwanowice Iwanowice zona Antoniego Bolesława Karwackiego babcia Wanda
1878 ur 13 Lucyna Wawrykiewicz Jan Julia Bonikowska Iwanowice Iwanowice
1878 ur 14 Tadeusz Wawrykiewicz Jan Julia Bonikowska Iwanowice Iwanowice
1883 ur 94 Zdzisław Zenobiusz Wawrykiewicz Jan Julia Bonikowska Potok Potok
1895 sl 60 Aleksander Andrzej Wawrykiewicz Jan, Julia Bonikowski Jadwiga Wanda Jędrzejewski Jan, Teofila Czarnecki Miechów
1897 sl Antoni Bolesław Karwacki Wanda Wawrykiewicz Sieciechowice
1898 sl 9 Wit Włosek Tomasz, Marianna Gajos Marianna Wawrykiewicz Jan, Julia Bonikowska Sieciechowice
1902 ur 49 Marian Witold Wawrykiewicz Aleksander Andrzej Jadwiga Wanda Jendrzejewska Jędrzejewska Miechów Miechów
1903 ur 99 Tadeusz Jan Karwacki Antoni Wanda Wawrykiewicz Skała Zagrody
1830 ur 37 Jan Wawrykiewicz Opatowiec
1848 zg 92 Justyna Wawrykiewicz Opatowiec


Rodzina Kryspina Wawrykiewicza i Małgorzaty Staworzyńska
Rodzina Franciszka Jana Kantego Wawrykiewicza i Tekli Marusińskiej
starszy brat pradziadka Jana Wawrykieicza
1845 sl 8 Franciszek Jan Kanty Wawrykiewicz Kryspin, Małgorzata Stawczyńska Tekla Marusieńska Walenty, Konstancja Mszańska Stary Korczyn
1850 sl 6 Józef Augustowski Rozalia Wawrykiewicz Opatowiec
1855 ur 19 Marianna Zuzanna Wawrykiewicz Franciszek Tekla Marusińska Niedźwiedź (pow. krakowski) Niedźwiedź
1855 zg 62 Marianna Zuzanna Wawrykiewicz Franciszek Tekla Marusińska Niedźwiedź (pow. krakowski) Niedźwiedź
1856 ur 28 Maria Magdalena Wawrykiewicz Franciszek Tekla Marusińska Biórków Wielki Biórków
1858 ur 13 Jan Wawrykiewicz Franciszek Tekla Marusińska Biórków Wielki Biórków
1862 ur 27 Joanna Marianna Wawrykiewicz Franciszek Tekla Marusińska Biórków Wielki Biórków
1862 zg 51 Marianna Wawrykiewicz Franciszek Tekla Sokolina Krzczonów
1873 sl 13 Franciszek Wawrykiewicz Franciszek, Tekla Marusińska Leonia Koczanowicz Wincenty, Eleonora Miroszewska Wrocieryż
1880 sl 13 Aleksander Szotarski Zygmunt, Alojza Szyszianska Stanisława Wawrykiewicz Franciszek, Tekla Marusińska Solec Zdrój
Chmielnik 1880 sl 36 1820 Franciszek lat 60 Wawrykiewicz wdowiec po Tekli Maruszynskiej Wanda Kwapińska Chmielnik https://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,391731,41
1890 sl 13 Feliks Józef Frankiewicz Antoni, Helena Jackowska Tekla Wawrykiewicz Franciszek, Tekla Marusinska Wrocimowice
1900 sl 295 Jan Wawrykiewicz syn Franciszka i Tejka Marisinska Zofia Książnicka Sosnowiec Katedra WNMP https://metryki.genealodzy.pl/index.php?op=pg&ar=24&zs=2106d&se=&sy=1900c&kt=1&plik=293-296.jpg&x=2071&y=179&zoom=1
1903 ur 67 Zygmunt Władysław Wawrykiewicz Jan Zofia Książyńska Słomniki Słomniki
1905 ur 34 Maria Franciszka Wawrykiewicz Jan Zofia Książyńska Słomniki Słomniki
1906 ur 159 Łucja Janina Wawrykiewicz Jan Zofia Książyńska Słomniki Słomniki
1909 ur 12 Helena Gabrjela Wawrykiewicz Jan Zofia Książyńska Słomniki Słomniki
1909 ur 36 Eugeniusz Leonard Wawrykiewicz Jan Zofia Książyńska Słomniki Słomniki
1901 ur 202 Mieczysław Eust Wawrykiewicz Jan Zofia Książęcka Wolbrom Wolbrom


Rodzina Kryspina Wawrykiewicza i Małgorzaty Staworzyńska
RodzinaJózefa Niewęgłowskiego i Marianny Wawrykiewicz
siostra pradziadka Jana Wawrykieicza
1858 ur 45 Jan Kryspin Niewęgłowski Józef Marianna Wawrykiewicz Biórków Wielki Biórków
1861 ur 39 Franciszek Michał Niewęgłowski Józef Marianna Wawrykiewicz Biórków Wielki Biórków
1864 ur 35 Marianna Stefania Niewęgłowska Józef Marianna Wawrykiewicz Biórków Wielki Biórków
1867 ur 65 Wiktoria Niewęgłowska Józef Marianna Wawrykiewicz Biórków Wielki Biórków
1875 sl 18 Kazimierz Dorman Jan, Anastazja Nowakowska Antonina Niewęgłowska Józef, Marianna Wawrykiewicz Biórków Wielki


Rodzina Kryspina Wawrykiewicza i Małgorzaty Staworzyńska
Rodzin Jakuba Kaczmarskiego i Florentyny Wawrykiewicz
siostra pradziadka Jana Wawrykieicza
1862 sl 25 Jakub Kaczmarski Antoni, Marianna Liguzińska Florentyna Wawrykiewicz Kryspin, Małgorzata Staworzyńska Biórków Wielki
1863 ur 62 Michał Ludwik Kaczmarski Jakub Florentyna Wawrykiewicz Sokolina Sokolina
1868 ur 90 Marianna Kaczmarska Jakub Florentyna Wawrykiewicz Sokolina Sokolina
1870 ur 72 Franciszek Kaczmarski Jakub Florentyna Wawrykiewicz Sokolina Sokolina
1873 ur 27 Stanisława Kaczmarska Jakub Florentyna Wawrykiewicz Sokolina Sokolina
1881 zg 28 Franciszek Kaczmarski Jakub Florentyna Wawrykiewicz Sokolina Sokolina
1881 zg 51 Florentyna Kaczmarska ss Wawrykiewicz Krystian Małgorzata Wawrykiewicz Sokolina Sokolina


Rodzina Kryspina Wawrykiewicza i Małgorzaty Staworzyńska

siostra pradziadka Jana Wawrykieicza
1861 zg 36 Bronisława Augustowska Józef Rozalia Wawrykiewicz Chotel Czerwony Łatanice
1861 zg 40 Jan Augustowski Józef Rozalia Wawrykiewicz Chotel Czerwony Łatanice
1904 sl 1 Jan Adolf G?tze Wilhelm, Elżbieta Lënze Józefa Augustowska Józef, Rozalia Wawrykiewicz Chotel Czerwony
1937 zg 12 Aleksander Augustowski Józef Rozalia Wawrykiewicz Chotel Czerwony Łatanice
1867 - 1942 zg 256 Michał lat 75 Augustowski Józef Rozalia Wawrykiewicz Lublin św. Mikołaj rodem z Latanic, gm Radzanów, pow. Stopnica
1880 - 1942 zg 288 Józefa lat 62 wdowa Götze dd Augustowska Józef Rozalia Wawrykiewicz Lublin św. Mikołaj rodem z Latanic, gm Radzanów, pow. Stopnica


Rodzina Kryspina Wawrykiewicza i Małgorzaty Staworzyńska
Rodzin Jana Wawrykiewicza i Julii Bonikowskiej
pradziadkowie
Rodzina Aleksandra i Jadwigi Jedrzejewskiej
brata babci Wandy Warykewicz Karwackiej

1895 slub 60 Aleksander Andrzej Wawrykiewicz Jan, Julia Bonikowski Jadwiga Wanda Jędrzejewski Jan, Teofila Czarnecki Miechów
1896 ur 141 Antonina Aleksandra Wawrykiewicz Aleksander Jadwiga Jędrzejowska Słomniki Słomniki
1900 ur 172 Zofia Jadwiga Wawrykiewicz Aleksander Jadwiga Jędrzejewska Słomniki Słomniki
1902 ur 49 Marian Witold Wawrykiewicz Aleksander Andrzej Jadwiga Wanda Jendrzejewska Jędrzejewska Miechów Miechów

1899 sl 32 Maciej Pietroski Jacenty, Marianna Zagdan Marianna 1 voto Wawrykiewicz Maciej, Julianna Kozieł Bieliny Kapitulne
1899 sl 32 Maciej Pietroski Jacenty, Marianna Zagdan Marianna 2 voto Opatowicz 1 voto Wawrykiewicz Maciej, Julianna Kozieł Bieliny Kapitulne

Rodzina Kryspina Wawrykiewicza i Małgorzaty Staworzyńska
Rodzin Franciszka Jana wawrykiewicza i Tekli Marusińskiej
brata pradziadka Jana Wawrykiewicza
Rodzina Franciszka Wawrykiewicza i leoni Koczanowicz
brata stryjecznego babci Wandy Karwackiej
1873 13 Franciszek Wawrykiewicz Franciszek, Tekla Marusińska Leonia Koczanowicz Wincenty, Eleonora Miroszewska Wrocieryż
1874 ur 714 Eugeniusz Wawrykiewicz 1848 Franciszek Krystyn Wawrykiewicz urzednik lat 27 Leonia Kecaznowicz lat 25 Kielce Katedra https://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,400538,92
1883 ur 762 Jarosław Wawrykiewicz FrnciszekWawrykiewicz lat 36 Leonia Koczanowicz lat 26 Kielce Katedra https://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,400653,94
1888 ur 894 Eleonora Wawrykiewicz Franciszek Wawrykiewicz lat 40 Leonaia Koczanowicz lat 35 Kielce Katedra https://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,400674,157
1921 sl 161 Leon Piotr lat 30 Łatkiewicz urzednik zam Warszawa 1711 Władysław, Jadwiga Cholewińska z paraf. Sw. Barbary w Warszawie Eleonora Wanda lat 32 w Kielcach urodzona wdowa po Janie Julianie Malinowska zm w par. sw Aleksandra w 1919 roku, dd Wawrykiewicz, zam Warszawa ul Tamka nr 2846 urżedniczka Franciszek, Leonia Kaczanowicz Warszawa św. Krzyż https://metryki.genealodzy.pl/index.php?op=pg&ar=1&zs=0158d&se=&sy=1921b&kt=1&plik=160-161.jpg&x=2247&y=133&zoom=1 sw. Porucznik WP Stanisław Szczepański zam w Warszawie , aptekarz Eugeniusz Wawrykiewicz z Biezunia w płockim
1940 sl 44 Stefan Binenda Binienda Władysław, Franciszka Sybilska Irena Wawrykiewicz NN, Eleonora Wawrykiewicz Warszawa-Mokotów św. Michał
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.