Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Gwardia Narodowa 1830 - nominacje

1.01.2017 23:32
Stosownie do przepisanej organizacyi Gwardyi Narodowej, z liczby podanych kandydatów na Sztabs-Oficerów i Oficerów Gwardyi, Dyktator zatwierdził na dniu 26 grudnia r. b. 1830.

w Sztabie niepłatnym.

Na Pułkowników. Hrabiego Krasińskiego Józefa i Sejdel Fryderyka.

Na Podpułkowników. Żelazowskiego Jana, Hrabiego Rostworowskiego Jana.

Na Majorów: Zdzietowieckiego Józefa, Ziółkowskiego Franciszka, Śliwińskiego Wojciecha, Kruszewskiego
Macieja, Kiełkiewicza Mikołaja, Tokarskiego Andrzeja-Smoczynskiego Ignacego, Eckerkunst Józefa.

Na Kapitanów: Grabowskiego Pawia, Blum Teodora, Brzezińskiego Wojciecha, Tugut Karola, Borysiewicza Wincentego, Szczawińskiego Wincentego, Geremskiego Ludwika, Gosowskicgo Karola, Rokitnickicgo Klemensa, Kozłowskiego Józefa, Boretti Felicyana, Jagodzińskiego Stanisława, Brezińskiego Franciszka, Jasińskiego Władysława, Plichtę Kazimierza, Jaroszewskiego Piotra Pawła, Czaban Tomasza, Kraińskiego Wincentego , Idzikowskiego Tadeusza, Hejlmana Augusta Cichockiego Józefa, Soleckiego Józefa, Piaseckiego Jana, Magnus Karola, Weischeit Karola, Zarzyckiego Piotra, Orłowskiego Józefa, Żurawskiego Anastazego, Drati Jsna, Hoffmanna Edwarda, Bruszewskiego Ignacego, Hauszylda Antoniego, Lipińskiego Tadeusza, Schlesingera Jana, Kossowskiego Karola, Kóchler Józefa, Neubauer Stefana, Stern Leona, Lier Jana, Dobrycza Konstantego, Sclioltza Franciszka, Za brodzklego Stefana.

Na Poruczników: Miłkuszyc Karola, Bansemera Adof-fa, Zeuschnera Wilhelma, Masłowskiego Andrzeja, Kunickiego Franciszka, Duczyńskiego Mikołaja, Wysockiego Stanisława, Zalewskiego Wincentego, Kuczyńskiego Kacpra, Grot Ferdynanda, Witkowskiego Klemensa, Zuberbier Karola, Schutarego Piotra, Wolskiego Marcina, Stupnickicgo Jana, Witkowskiego Bonrfacego, Kuleszę Fełixa, Miorderzyńskiego Pawia, HauszyIda Krzysztofa, Brzezińskiego Felixa, Kozieradzkiego Antoniego, Kelichen Andrzeja, Grobickiego Michała, Zubrzyckiego Benedykta, Wołowskiego, Łęckiego Bogumiła, Tenstaedta Jana, Brzostowskiego Hipolita, Duckert Karola, Papkę Jana, Nideckiego Ludwika, Stypułkowskicgo Macieja, Hoffmana Karola, Lessel Józefa, Hejzer Antonie go, Kośmińskiego Józefa, Kwiecińskiego Benedykta, Gaduszewskiego Franciszka, Nikel Adama, Nofocka, Ludwika, Celińskiego Juliana, Majewskiego Stanisława, Naimskiego Kazimierza, Schmidta Adama, Kruszewskiego Tobiasza, Balickiego Franciszka.

Na Podporuczników: Paczyńskiego Kacpra, Bejrej tera Karola, Zelta Józefa, Molitza Wincentego, Prowe Karola, Zaleskiego Jakóha, Dąbrowskiego Stanisława, Sokołowskiego Andrzeja, Wolke Stanisława, Warda Jana, Laskiewicza Antoniego, Maryewsk.ego Edwarda, Groffe Antoniego. Mack Józefa, Hakenbeila Augusta, Kulesze Jana, Kozłowskiego Hipolita, Henneberga Józefa, Chęcińskiego Jana Nepomuc., Witt Gustawa , Ehrenfeuchta Henryka, Jeziorkowskiego Józefa, Bein-hold Józefa, Plewińskiego Franciszka, Jaworskiego Pawła, Siąnowskiego Antoniego, Komierowskicgo Jana , Wernera Jana, Janickiego Pawła, Dembińskiego Macieja, Marczewskiego Telesfora, Koyszewicza Xawere-go, Petykowskiego Jana, Prażmowskicgo Alexandra,v Sommer Macieja, Gołaszewskiego Macieja, Iwanickiego Józefa, Mentzel Jana, Schwartt Józefa, Turowskiego Seweryna, Piotrowskiego Tadeusza, daszyńskiego Tadeusza, Salller Jana, Rejbh Augnsta, Zalewskiego Jana, Winnickiego Pawla, Czerw ińskiego Józefa, Gutkowskiego Wojciecha, Gersson Wojciecha, Konarskiego Pawła, Werner Karola, Gosiewskiego Andrzeja, Nowickiego Michała, Pieczkowskiego Karola, Krzemińskiego Mateusza, Zawackiego Rocha, Kicińskiego Wojciecha, Szymanowskiego Jakóba, Szarmach Frederyka, Budziszewskiego Wojcieclia, Kługer Aloizego, Grabowskiego Ludwika, Kielc Jana, Ziemler Jakóba, Konopkę Macieja, Szymańskiego Jacentego, Błeszyńskiego Jana, Raszke Samuela, Minasowieża Józefa, Drozdowskiego Floryana, lluokiego Alexandra, Sommer Augustyna, Piskorskiego Francuzka , Romaszewskiego Grzegorza , Obrembskięgo Wincentego.

Na Chorążego: Orlowego, Grabowskiego Józefa.

w Sztabie płatnym.

Na Kapitana Adjutanta: Palińskiego Pawła dymis. Majora Kaw. Krzyza .wojskowego.

Na Kapitana Rapportiera i płatnika: Chotomskie-go Ignacego lł. Kap.

Na Podporuczników: Majewskiego Józefa, Krajner Adaina, Stępkowskiego Franciszka, Kirchne Jana, Niemojewskiego Ignacego, Wojciechowskiego, Lipnickiego. Kowalskiego Teofila, Piqu Franciszka, Wysockiego Antoniego, Wysockiego Napoleona, Zamorskiego byłego Kapitana, Dzierzbickiego Józefa, Wilskiego Walentego, Swinarskiego Walerego, Dąbroskiego Józefa, Goryszewskiego Antoniego, Skrodzkiego byłego Kapitana, Zabickiego Tadeusza, Zmichowskiego Erazma, Pągowskiego Michała.

W jeździe.
Na Dowódcę: Rojewskiego Stanisława.

W Sztabie przybocznym Dowódcy Naczelnego Gwardyi Narodowej niepłatnym.

Na Kapitana: Osińskiego byłego Kap. i Kawał era Legi j honorowej i S. Stanisława.

Na Podporuczników: Okęckicgo Józefa i Szlubowskiego.

Dowódzca Gwardyi Narodowej (podpisano) Piotr Hrabia Łubieński.
Za Zgodność z Oryginałem Paliński.