Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Parafianie kościoła Swir w 1895

9.05.2009 19:46
ZASOBY METRYKAŁNE
Spis słusznych katolickicz parafii S'wir z 1895 rz.
W 1895 losu parafia S'wir znajdowała się w granicach guberni Wileńskiej, powiat S'więciany.
Do parafii należały następujące miejscowoszczy: Wis'niewo, Niestaniszki, S'wir, Konstantynuw, Szemietowo...
Po powstaniu w 1863 losu w m. S'wir pozostał tyłko jedzony koszczyuł. Koszczyuł w Szemietowie był zamknięty do 1952 rz., w Wis'niewie i Zas'wiże do 1952 rz. pozostały tyłko cerkwie.
W / g spisu słusznych spożądzonego w 1908 rz. do koszczoła w S'wiże należało 7387 słusznych w dym 3831 kobiet i 3556 mężczyzn; Do koszczoła w Szemietowie należało 3240 słusznych, 1720 kobiet i 1520 mężczyzn.


Parafianie kościoła Swir w 1895
Rosji, Wileńska gubernia, powiat Swiencjany, gminy: Swir, Szemietowo, Niestaniszki, Wiśniowe, Aleksandrowskaja, Konstantinowo.
Dzisiaj: Białoruś, Minskaja obwód, Miadielskij okręg, do-l Swir, do-l Szemietowo, do-l Wiśniowe.
(Po powstaniu 1863 roku został tylko jeden kościół Swir, były zamknięte kościoły Szemietowo do 195g, Wiśniowe – została cerkiew do 195g, Zaswir – została cerkiew.
Ilość parafian w 1908 roku: kościół Swir – 7387, żen.- 3831, mąż. -3556 ; kościół Szemietowo - 3240 ludzi, żon -1720, mąż jest 1520 )

1. ...
2. Parafianie kościoła Swir w 01.1895.
3. Parafianie kościoła Swir w 02.1895.
4. Parafianie kościoła Swir w 03.1895.
5. Parafianie kościoła Swir w 04.1895.
6. Parafianie kościoła Swir w 05.1895.
7. Parafianie kościoła Swir w 06.1895.
8. Parafianie kościoła Swir w 07.1895.
9. Parafianie kościoła Swir w 08.1895.
10. Parafianie kościoła Swir w 09.1895.

Parafianie są w 01.1895
11. 580 jest 5 Kazimir Alechno wami born in Swir.
12. Kazimir Alechno.
13. ch Jasjul.
14. Maria Paszuk.
15. Anton Maracz.
16. Bronisława Drozd.
17. Franc Drozd.
18. Franciszka Plukowska.
19. Paulina Smigielska.
20. Wiktor Plukowskij.
21. Adolf Słowik was born in Załkowszczyzna.
22. Wiktoria Wojniłko.
23. Iosif Słowik.
24. Emilia Szyłak.
25. Franc Babicz.
26. Stefania * Szymaniel was born in k-ł Niestaniszki.
27. Helena Paszuk was born in Zawidzjenienty.
28. Matwiej Paszuk.
29. Paulina Sucharżewska.
30. Michaił Sucharżewskij.
31. Mikołaj Salennik.
32. Pietroniela * Salennik.
33. Wiktoria Dragon was born in Starłygi.
34. Anna Łubinska.
35. Jakub Dragon.
36. Aniela Łubinska.
37. Andrzej Łubinskij.
38. Jadwiga Łojko was born in Michniczy.
39. Helena Bielaczyc.
40. Wikientij Łojko.
41. Aniela Łojko.
42. Ignat Wiesztort.
43. Jan Spieglanin was born in Koncenienty.
44. Krystyna Kołodziej.
45. Iosif Spieglanin.
46. Emilia Spieglanin.
47. Franc Kołodziej.
48. Augustyn Tondrik was born in Surwiły.
49. Agatu Surwiło.
50. Piotr Tondrik.
51. Iosif Tondrik.
52. Anna Surwiło.
53. 581 jest 13 Wikientij Surwiło.
54. Piotr Surwiło.
55. Paulina Kurkul.
56. Stanisław Kurkul.
57. Marianna Surwiło.
58. Romuald Klewiado.
59. Iosif Klewiado.
60. Wiktoria Szyłak.
61. Emilia Kumiszczo.
62. Jan Ratkiewicz.
63. Stanisława * Slizka.
64. Tieofila Sucharżewskij.
65. Symon Sucharżewskij.
66. Pietroniela Lach.
67. Justyna Lach.
68. Franc Słowik.
69. Piekłom * Maracz.
70. Antonina Garasim was born in Karakuliczy.
71. Iosif Garasimowicz.
72. Urszula Cikoto.
73. Franc Cikoto.
74. Wikientij Żyszniewskij.
75. Marianna * Żyszniewskij.
76. Michaił Pierwinskij.
77. Tiekla Michnowicz.
78. Grasylda Sakowicz.
79. Michaił Michnowicz.
80. Helena Sapiego was born in Wróble.
81. Tomasz Sapiego.
82. Marianna Radzjusz.
83. Michalina Sapiego.
84. Aleksander Sapiego.
85. Stanisława Sucharżewskij was born in Chwiedzjewiczy.
86. Jan Sucharżewskij.
87. Paulina Bielewicz.
88. Elżbieta Sucharżewskij.
89. Stanisław Rajeckij.
90. Aleksander Kurkul was born in Skórki.
91. Karł Kurkul.
92. Konstancija Sjegień.
93. Aniela Łuksho.
94. Iosif Kurkul.
95. 582 jest 21 Sigizmund Kisiel wami born in Wnuki.
96. Aleksander Kisiel.
97. Aniela Sucharżewskij.
98. Marianna Sucharżewskij.
99. Iosif Paszuk.
100. Bronisława Dubinska was born in Starłygi.
101. Juzjefa Dubinska.
102. Scholastika * Leosz.
103. Michaił Leosz.
104. Kazimir Kołodziej.
105. Iosif Sakowicz was born in Kostiewiczy.
106. Michaił Sakowicz.
107. Izabieła Michnowicz.
108. Stefania Pomiec'ko.
109. Wikientij Pomiec'ko.
110. Stanisława Woncewicz was born in Doradziszki.
111. Iosif Woncewicz.
112. Michalina Paszuk.
113. Anna Paszuk.
114. Piekłom Mackiewicz.
115. Paulina Zacharżewska was born in Łuszczyki.
116. Jurij Zacharżewskij.
117. Wincenta Babicz.
118. Sofia Zacharżewskij.
119. Anton Babicz.
120. Wikientij Surwiło.
121. Konstancija Szypko.
122. Adela Szypko.
123. Andrzej Surwiło.
124. Franc Sakowicz.
125. Dominik Sakowicz.
126. Juzjefa Pomiec'ko.
127. Franc Ławrinowicz.
128. Jan Ławrinowicz.
129. Tiekla * Ławrinowicz.
130. Marianna * Szczuczko.
131. Jurij Nowoszynskij was born in Kurkuli.
132. Krystyna Kostieczko.
133. Iosif Nowoszynskij.
134. Krystyna Nowoszynskij.
135. Wikientij Naruc' was born in Syrmież.
136. Foma Naruc'.
137. Michalina Żyłko.
138. Siemion Naruc'.
139. Paulina * Naruc'.
140. Fadiej Żyłko.
141. 583 jest 30 Iosif Grycuk wami born in Skórki.
142. Mikołaj Gricuk.
143. Anna Kurkul.
144. Anton Gricuk.
145. Michalina Jancewicz.
146. Paulina Pietrowska was born in Swir.
147. Michaił jest Piotrowski.
148. Karolina Szarak.
149. Jan Cerieszko.
150. Michalina Szarak.
151. Jan * Radzjusz.
152. Isidor Łopato was born in Wołoc'ki.
153. Jan Łopato.
154. Paulina Rogowska.
155. Justyna Łopato.
156. Jan Baturo.
157. Iosif Kołodziej was born in Niewierowiczy.
158. Franc Kołodziej.
159. Aniela Runowicz.
160. Piotr Iwatowicz.
161. Elżbieta Runowicz.
162. Mikołaj Miłosz was born in Zawidzjenienty.
163. Matwiej Miłosz.
164. Karolina Łuksho.
165. Paulina Łuksho.
166. Piotr jest Smoleński.
167. Wikientij Mascjanica was born in Nowosjełki.
168. Andrzej Mascjanica.
169. Anna Matusowicz.
170. Grasylda Macesowicz.
171. Władisław Tieras'.
172. Salome Puchowicz.
173. Mikołaj Puchowicz.
174. Wincenta Czepanowska.
175. Helena Czepanowska.
176. Iwan Puchowicz.
177. Bronisława Szybko was born in Janiewiczy.
178. Kazimir Szybko.
179. Marianna Koriecka.
180. Mikołaj Karieckij.
181. Paulina Karieckij.
182. Adolf Karieckij.
183. Franc Rajeckij was born in Starłygi.
184. Andrzej Rajeckij.
185. ch Kaspierska.
186. Franc Kaspierskij.
187. Rozalija Rajeckij.
188. 578 jest 1Karolina Janowiczem wami born in Stracza.
189. Jan Janowicz.
190. Pietroniela Sliska.
191. Kazimir Lewickij.
192. Helena Lewickij.
193. Iosif Sjelewicz.
194. Mikołaj Sulżyckij was born in Michniczy.
195. Michalina Wojniłko.
196. Wikientij Wojniłko.
197. Paweł Polejko.
198. Marianna * Polejko.
199. Marianna Dragon was born in Swir.
200. Michaił Dragon.
201. Julia Busza.
202. Anton Maracz.
203. Krystyna Symanowicz.
204. Stanisława Babicz was born in Łuszczyki.
205. Karł Babicz.
206. Karolina Bielaczyc.
207. Jan Cerieszko.
208. Marianna Chudowna.

Parafianie są w 02.1895
209. 584 jest 39 Marianna Konczanin.
210. Franc Konczanin.
211. Aniela Michnowicz.
212. Andrzej Michnowicz.
213. Katierina Nosowska.
214. Franc Mróz was born in Stołpienienty.
215. Iosif Mróz.
216. Marcijana Niebieska.
217. Gabriela Niebieska.
218. Ignat Subocz.
219. Mikołaj Stolnik was born in Szyłaki.
220. Jan Stolnik.
221. Anna Klewiado.
222. Feliks Szczuczko.
223. Stefania Szczuczko.
224. Franc Sjelewicz.
225. Marianna wspólny lennik was born in Chociłki.
226. Franc wspólny lennik .
227. Rozalija wspólny lennik .
228. Paulina Wiesztort.
229. Michaił Wiesztort.
230. Juzjefa Bakuło was born in Zawidzjenienty.
231. Andrzej Bakuło.
232. Agatu Palinska.
233. Michaił Palinskij.
234. Kazimir Palinskij.
235. Juzjefa Jurgiel.
236. Izydor Jurgiel.
237. Stefania Wiencewicz.
238. Stanisław Kurkul.
239. Emilia Ratkiewicz.
240. Jadwiga Sucharżewskij was born in Posborcy.
241. Foma Sucharżewskij.
242. Iosif Sucharżewskij.
243. Aniela * Sucharżewskij.
244. Maria Błaszkiewicz.
245. Konstantin Błaszkiewicz.
246. Franc Szurpickij was born in Spondy.
247. Piekłom Szurpickij.
248. Elżbieta Łoś.
249. Anton Łoś.
250. Fielicija Bujnicka.
251. Paulina Saniuk.
252. Iosif Saniuk.
253. Helena Saniuk.
254. Izabieła Bielewicz.
255. Jan Radzjusz.
256. 585 jest 48 Marij Samko wami born in Skórki.
257. Matwiej Samko.
258. Iosif Samko.
259. Sofia Bakuło.
260. Michalina Bakuło.
261. Michaił Bielewicz was born in Chwiedzjewiczy.
262. Mikołaj Bielewicz.
263. Anna Romiejko.
264. Michaił Boriejko.
265. Anna Wojniłko.
266. Julia subdo was born in Chwiedzjewiczy.
267. Paweł subdo .
268. Tieriesa Ławrinowicz.
269. Franc Mackiewicz.
270. Elżbieta Sucharżewskij.
271. Isidor * Gil was born in 1921.
272. Ustin Michnowicz was born in Żukojni.
273. Michaił Michnowicz.
274. Karolina Szurpicka.
275. Paweł Salmanowicz.
276. Tiekla Ławrinowicz.
277. Helena Zjelenkiewicz was born in Zujulki.
278. Anna Zjelenkiewicz.
279. Feliks Konczanin.
280. Marianna Pomiec'ko.
281. Iosif Szypko was born in Niewierowiczy.
282. Marianna Szymanowska.
283. Andrzej Szypko.
284. Paulina Wirszyło.
285. Helena Dobrej was born in Chmyłki.
286. Iosif Dobrej.
287. Pietroniela Romienica.
288. Marianna Romienica.
289. Wikientij Dobrej.
290. Anton Kurkul was born in Skórki.
291. Andrzej Kurkul.
292. Magdalena Rajecka.
293. Franc Bylinko.
294. Helena Bilinko.
295. 586 jest 56 Heleną Babicz wami born in Stracza.
296. Piotr Babicz.
297. Walerijan Babicz.
298. Rozalija Słowik.
299. Rozalija * Słowik.
300. Anton * Jemiljan was born in 1918.
301. Jan Lachowicz.
302. Piekłom Lachowicz.
303. Aniela Lachowicz.
304. Helena Mackiewicz.
305. Matwiej Kuzmik.
306. Michaił Milko.
307. Iosif Milko.
308. Izabieła Szurpicka.
309. Marianna Jadzjewicz.
310. Jan Jadzjewicz.
311. Aleksander Michnowicz.
312. Marianna * Bielewicz was born in 1920.
313. Anton subdo was born in Chwiedzjewiczy.
314. Cyprijan subdo .
315. Elżbieta Klimowicz.
316. Anton Maracz.
317. Anna * Maracz.
318. Jan Janowicz.
319. Jadwiga Łuksho was born in Karakuliczy.
320. Michaił Łuksho.
321. Elżbieta Ławnik.
322. Jurij Lagun.
323. Urszula Karawanska.
324. Gabriel Ławrinowicz was born in Spondy.
325. Michaił Ławrinowicz.
326. Izydor Ławrinowicz.
327. Aniela Ławrinowicz.
328. Rozalija Łobacz.
329. Konstantin Ławrinowicz was born in Spondy.
330. Nikodim Ławrinowicz.
331. Izabieła Gierdyjan.
332. Michaił Sakowicz.
333. Grasylda Maslenik.
334. Michaił Korczakowskij was born in Małe Stołpienienty.
335. Aniela Klip.
336. Franc Michnowicz.
337. Gabriela * Mackiewicz.
338. Eleonora * Griszeń was born in 1922 in k-ł Łyntupy.
339. 587 jest 64 Bronisława Kumiszczo wami born in Koncenienty.
340. Franc Kumiszczo.
341. Iosif Kumiszczo.
342. Karolina Andruszkiewicz.
343. Franciszka Andruszkiewicz.
344. Wieronika Jasjulko was born in Stołpienienty.
345. Aleksander Jasjulko.
346. Elżbieta Sjegień.
347. Iosif Szymkowicz.
348. Ustin Griniewicz.
349. Gabriela Griniewicz.
350. Sigizmund subdo was born in Łuszczyki.
351. Michaił subdo .
352. Aniela subdo .
353. Aniela Bielewicz.
354. Stanisław Bielewicz.
355. Michaił Bogdanowicz was born in Żukojni.
356. Cecylia Bogdanowicz.
357. Emilia Michnowicz.
358. Ludwik Bujczyk.
359. Wiktoria Żelikowska * was born in im Stracza.
360. Franc Żelikowskij *.
361. Helena Tierinska.
362. Walerijan Obolewicz.
363. Franc Łukaszewicz.
364. Salome Łukaszewicz.
365. alfons-Wikientij Guszczo was born in Niecki.
366. Ludwik Guszczo.
367. Adela Drozdowska.
368. Benedikt Drozdowska.
369. Franc Szydłowskij.
370. Iosif Surwiło.
371. Konstancija Kuczynska.
372. Marianna * Romiejko.
373. Helena Miłosz was born in Zawidzjenienty.
374. Michaił Miłosz.
375. Michalina Radzjusz.
376. Jurij Symonowicz.
377. Domicela Kostieczko.

Parafianie są w 03.1895
378. 588 jest 71 Bronisława Dragon wami born in Starłygi.
379. Anton Dragon.
380. Maria Awgustowicz.
381. Emilia Awgustowicz.
382. Franc Awgustowicz.
383. Maria Dragon was born in Syrmież.
384. Macej Dragon.
385. Rozalija Dragon.
386. Jan Wirszyło.
387. Anna * Wirszyło.
388. Jan Dragon.
389. Wikientij Kurkul was born in Skórki.
390. Jan Kurkul.
391. Konstancija Wierżbicka.
392. Magdalena Kurkul.
393. Franc Kurkul.
394. Sigizmund Donasjewicz was born in im Szemietowszczyzna.
395. Augustyn Kalickij.
396. Jan Bardosjewicz.
397. Marianna * Bardosjewicz.
398. Fielicija Bogdanowicz.
399. Andrzej Bogdanowicz was born in Żukojni.
400. Tieriesa Szurpiewicz.
401. Nikodim Szurpiewicz.
402. Michalina * Szurpiewicz.
403. Joachim Sjelmanowicz.
404. Władisław Kalczynskij was born in Bolkowszczyzna.
405. Wikientij Kalczynskij.
406. Kazimir Kalczynskij.
407. Tieofila Kriewszowa.
408. Piotr Rogowskij.
409. Aniela * Rogowskij.
410. Matwiej Łuksho was born in Swir.
411. Helena Czerniawska.
412. Michaił Nowosjelskij.
413. Wieronika Czerniawska.
414. Włodzimierz Pańkowskij.
415. Mikołaj Sjerdzjuk.
416. Olga * Sjerdzjuk.
417. Aleksander Surwiło was born in Starłygi.
418. Mikołaj Surwiło.
419. Calizna Kalicka.
420. Gabriela Kalicka.
421. Bolesław Kalickij.
422. 589 jest 79 Kazimir Michnowicz wami born in Ostaszyszki.
423. Aniela Warnieło.
424. Andrzej Michnowicz.
425. Ignat Sakowicz.
426. Gieronim Lewickij.
427. Marianna * Lewickij.
428. Wieronika * Klewiado.
429. Jadwiga * Mieldzjuk.
430. Jadwiga Niebieska was born in Sjelewiczy.
431. Marianna Sawicz.
432. Mikołaj Niebieskij.
433. Iosif Niebieskij.
434. Wieronika Sjelewicz.
435. Melania Kopacz was born in Kurkuli.
436. Aniela Kurkul.
437. Michaił Kopacz.
438. Emilia Kopacz.
439. Jurij Kurkul.
440. Bronisław Lachowicz was born in Gurniki.
441. Krystyna Niebieska.
442. Michaił Lachowicz.
443. Elżbieta Sjelewicz.
444. Feliks Sjelewicz.
445. Michalina Lachowicz was born in Iodzi.
446. Domicela Lachowicz.
447. Michaił Lachowicz.
448. Tieriesa * Lachowicz.
449. Konstantin Słowik.
450. Juzjefa Runowicz was born in Bujki *.
451. Anna Runowicz.
452. Iosif Runowicz.
453. Kazimir Runowicz.
454. Piekłom Ambrosjewicz was born in Mizuliczy.
455. Aniela Siewierin.
456. Jurij Ambrosjewicz.
457. Julijan Ambrosjewicz.
458. Iosif Kuniej.
459. Elżbieta * Kuniej.
460. Adolf Łuksho was born in Karakuliczy.
461. Izabieła Łuksho.
462. Piotr Łuksho.
463. Iosif Gierasimowicz.
464. Urszula * Gierasimowicz.
465. Michaił Łuksho.
466. Iosif Szypko was born in Janiewiczy.
467. Maria Kurkul.
468. Jan Szypko.
469. Aleksander Kurkul.
470. Pietroniela Kurkul.
471. Jan Sjelewicz was born in Budyszki.
472. Michalina Saniuk.
473. Michaił Sjelewicz.
474. Michalina Sjelewicz.
475. Jan Saniuk.
476. Franciszka Naruc' was born in Surwiły.
477. Rozalija Tondrik.
478. Iosif Naruc'.
479. Anna Naruc'.
480. Wikientij Tondrik.
481. Iosif Macjusowicz was born in Żukojni.
482. Anna Rogowskij.
483. Ustin Macjusowicz.
484. Tiekla Borodynko.
485. Wikientij Babicz.
486. Iosif Kurkul was born in Skórki.
487. Marianna Tomaszewicz.
488. Franc Kurkul.
489. Juzjefa Gricuk.
490. Wikientij Karwiel.
491. Juzjefa Babicz.
492. Karolina Szepiel.
493. Jurij Babicz.
494. Adolf Babicz.
495. Marianna Szepiel.
496. Wikientij Barkowskij was born in Stoupienienty.
497. Wikientij Barkowskij.
498. Pietroniela * Barkowskij.
499. Marianna Ławrinowicz.
500. Jan Barkowskij.
501. Juzjefa Klewiado was born in Stoupienienty.
502. Anna Mackiewicz.
503. Jan Klewiado.
504. Michaił Mackiewicz.
505. Elżbieta * Mackiewicz.
506. Mikołaj Mackiewicz.
507. 592 jest 95 Edwardem Chariewicz wami born in Guski.
508. Pietroniela * Chariewicz.
509. Michaił Chariewicz.
510. Kazimir Kołodziej.
511. Helena Kołodziej.
512. Marianna * Gierman.
513. Stanisława Sapiego was born in Starłygi.
514. Elżbieta Miłosz.
515. Kazimir Sapiego.
516. Michaił Sapiego.
517. Wiktoria Sapiego.
518. Juzjefa Chudyj was born in Wnuki.
519. Juzjefa Kurkul.
520. Michaił Chudyj.
521. Sofia Chudyj.
522. Jurij wspólny lennik .
523. Melania Spieglanin was born in Koncenienty.
524. Elżbieta Wirszyło.
525. Marianna Wirszyło.
526. Mikołaj Spieglanin.
527. Iosif Piwcewicz.
528. Władisław Dragon was born in Sjelatki.
529. Franc Dragon.
530. Helena Dragon.
531. Wikientij Dragon.
532. Antonina Dragon.
533. Paulina Dragon.
534. Stanisława Ustinowicz was born in im Stracza.
535. Justyna Chwalewicz.
536. Iosif Ustinowicz.
537. Emilia * Owolewicz.
538. Walerijan Owolewicz.
539. Franc Łukaszewicz.
540. Narciz Bujczyk was born in Żukojni.
541. Izabieła Sakowicz.
542. Piekłom Bujczyk.
543. Piotr Bujczyk.
544. Malwina Bujczyk.
545. Iosif Kruczynskij was born in Posborcy.
546. Marianna Bielaczyc.
547. Mikołaj Kruczynskij.
548. Franc Bielaczyc.
549. Aniela * Bielaczyc.
550. Iosif Sucharżewskij.
551. 594 jest 104 Stanisławą Gutowicz wami born in Wróble.
552. Michaił Gutowicz.
553. Rozalija Klewiado.
554. Stanisław Wróbel.
555. Franc Lachowicz.
556. Emilia * Lachowicz.
557. Jan Cerieszko was born in Michniczy.
558. Michalina Achranowicz.
559. Jan Cerieszko.
560. KAzimr Wirszyło.
561. Anna Cerieszko.
562. Jadwiga Gasjewicz was born in Olekshki.
563. Fadiej Gasjewicz.
564. Marianna Lachowicz.
565. Anna Lachowicz.
566. Franc Morgiewicz.
567. Bernard Wielki was born in Chmyłki.
568. Wikientij jest Wielki.
569. Ewa Kalczynska.
570. Helena Byczko.
571. Franc Szypko.

Parafianie są w 04.1895
572. 594 jest 108 Iosif Konczanin wami born in Konczanino.
573. Augustyn Konczanin.
574. Helena Dobrej.
575. Michaił Dobrej.
576. Helena Kołodziej was born in Niewierowiczy.
577. Kastan Kołodziej.
578. Karolina Awgustinowicz.
579. Anna Kołodziej.
580. Wikientij Kołodziej.
581. Wiktoria Kurkul was born in Skórki.
582. Jan Kurkul.
583. Marianna Kisiel.
584. Franc Szytik.
585. Helena Kołodziej.
586. Stanisława Wirszyło was born in Skórki.
587. Maria Wirszyło.
588. Iosif Wirszyło.
589. Marianna Kisiel.
590. Matwiej Kurkul.
591. Helena Matusjewicz was born in Koscewiczy.
592. Augustyn Matusjewicz.
593. Rozalija Czapu ....
594. Jan Ławrinowicz.
595. Franc Ławrinowicz.
596. Tiekla * Ławrinowicz.
597. 596 jest 113 Marij Lachowicz wami born in Znachary.
598. Anton * Tracewski.
599. Michaił Lachowicz.
600. Jan Lachowicz.
601. Marianna * Lachowicz.
602. Justyna Cejko.
603. Jaków Wierbickij.
604. Iosif Sliżewskij was born in Bojarnowiczy.
605. Anna Sliżewskij.
606. Wikientij Sliżewskij.
607. Michaił Dragon.
608. Pietroniela * Dragon.
609. Anna Wołoc'ko was born in im Stracza.
610. Fadiej Wołoc'ko.
611. Domicela Gutowicz.
612. Franc Kurkowskij *.
613. Michalina Sapiego.
614. Michaił Chariewicz was born in Surwiły.
615. Anna Tondrik.
616. Andrzej Chariewicz.
617. Marianna Kwarcjan.
618. Iosif Kwarcjan.
619. Elżbieta Surwiło was born in Starłygi.
620. Maria Rajecka was born in Starłygi.
621. Jan Rajeckij.
622. Franc Rajeckij.
623. Franciszka Surwiło.
624. Izydor Garasimowicz was born in Karakuliczy.
625. Anna Szypko.
626. Wikientij Garasimowicz.
627. Agatu Dukso.
628. Jan Szypko.
629. Jan Matusjewicz was born in Gorszewiczy.
630. Rozalija Radzjusz.
631. Jan Matusjewicz.
632. Michalina Waszkiewicz.
633. Bernard Bogdanowicz was born in Żukojni.
634. Ludwika Bogdanowicz.
635. Iosif Łapo.
636. Grasylda * Łapo.
637. Michaił Pomiec'ko.
638. 597 jest 121 Bronisława Przekop wami born in im Bolkowo.
639. Michalina Griesko.
640. Andrzej Przekop.
641. Anna Karolenko.
642. Jan Jachimowicz.
643. Emilia Garncarz was born in Bolkowo.
644. Izabieła Łuksho.
645. Jaków Garncarz.
646. Iosif Pietruc'.
647. Ewa * Pietruc'.
648. Mikołaj Ledak.
649. Stanisława Jerman was born in Janiewiczy.
650. Jan Jerman.
651. Adela Jerman.
652. Maria Łopato.
653. Konstantin Łopato.
654. Anton Klewiado was born in Oleszki.
655. Iosif Klewiado.
656. Michaił Klewiado.
657. Anna Sliska.
658. Marianna Sucharżewska.
659. Marianna Giedruc' was born in Chociłki.
660. Iosif Giedruc'.
661. Alina Mróz.
662. Wikientij Mróz.
663. Marianna Pieszczak.
664. Iosif Matusowicz was born in Spondy.
665. Michalina Matusowicz.
666. Izabieła Mackiewicz.
667. Matwiej Matusowicz.
668. Michaił Wołujewicz.
669. Anton Rimszo was born in Boriejszy.
670. Aniela Rimszo.
671. Mikołaj Rimszo.
672. Izabieła Łoś.
673. Anton Łoś.
674. 598 jest 128 Waleria Bujczyk wami born in Dubniki.
675. Iosif Bujczyk.
676. Konstancija Rodzjewicz.
677. Anton Kotok.
678. Konstancija jest Chuda.
679. Mieczisław Bielewicz was born in Chwiedzjewiczy.
680. Jan Bielewicz.
681. Aniela Lach.
682. Jan Lach.
683. Elżbieta Kotko.
684. Adela Koszko was born in Dubniki.
685. Michaił Koszko.
686. Paulina Bujczyk.
687. Michaił Surwiło.
688. Anton Bujczyk.
689. Agatu * Bujczyk.
690. Michaił Surwiło.
691. Iosif Łukaszewicz was born in Znachary.
692. Stefania Mackiewicz.
693. Anna Mackiewicz.
694. Paweł Łukaszewicz.
695. Nikodim Grinkiewicz.
696. Ignat Wierżbickij was born in Kluczatki.
697. Antonina Wierżbickij.
698. Michaił Wierżbickij.
699. Michalina Jancewicz.
700. Piekłom Szajuwko.
701. Michalina Romienico was born in Wnuki.
702. Marianna Romienico.
703. Michaił Romienico.
704. Marianna jest Chuda.
705. Jan Chudzi.
706. Iosif Cerieszko was born in Leonowicze.
707. Iosif Cerieszko.
708. Michalina Leosz.
709. Pietroniela Leosz.
710. Iosif Janiewicz.

Parafianie są w 05.1895
711. 599 jest 135 Michalina Wielki was born in Micinienty.
712. Agatu Jancewicz.
713. Wikientij jest Wielki.
714. Michalina Dobrej.
715. Jan Lisowskij.
716. Konstantin * Jancewicz was born in 1921.
717. Jan Mróz was born in Skopkowszczyzna.
718. Juzjefa Janowicz.
719. Michaił Mróz.
720. Anton Lachowicz.
721. Dominik Sjelickij.
722. Elżbieta * Sjelickij.
723. Jurij Mróz was born in Szyłaki.
724. Michaił Mróz.
725. Julijan Mróz.
726. Andrzej Mróz.
727. Emilia * Mróz.
728. Paulina Radzjusz.
729. Izydor Wiesztort was born in Gołodniczy.
730. Jan Wiesztort.
731. Antonina * Wiesztort.
732. Michalina Kuc'ko.
733. Iosif Paszuk.
734. Melania Szarkowska was born in Skórki.
735. Iosif Szarkowskij.
736. Agatu Głuchowska.
737. Aniela Gricuk.
738. Anton Samko.
739. Nikodim Łubinskij was born in Starłygi.
740. Anna Swirido.
741. Wiktoria Kumiszczo.
742. Anton Kumiszczo.
743. Antonina Byczek was born in Chmyłki.
744. Michaił Byczek.
745. Jan Byczek.
746. Antonina * Byczek.
747. Helena Szypko.
748. 600 jest 142 Anton Kurkul wami born in Skórki.
749. Iosif Kurkul.
750. Andrzej Kurkul.
751. Elżbieta * Kurkul.
752. Alina Spieglanin.
753. Franc Kotok.
754. Piotr Sjegień was born in Zaswir.
755. Franc Sjegień.
756. ELŻBIETA subdo .
757. MIchalina Sjegień.
758. Wikientij subdo .
759. Stefania Słowik was born in ZG...kach.
760. Izabieła * Słowik.
761. Iosif Słowik.
762. Marianna Potriebicz.
763. Anastasja Jurkowianiec was born in f Aleksandrieja.
764. Ludwik Jurkowianiec.
765. Maria Worze ....
766. Ewa Biejnierowicz.
767. Andrzej Pomiec'ko.
768. Stanisława Lisowiec was born in Gurniki.
769. Franc Lisowiec.
770. Aniela Słowik.
771. Michaił Słowik.
772. Marianna * Słowik.
773. Stanisław Kurkul.
774. Fielicija Subocz was born in Stołpienienty.
775. Konstantin Subocz.
776. Marianna Łoś.
777. Franc Łoś.
778. Fielicija * Łoś.
779. Michaił Szurpickij.
780. Bolesław Nowosjelskij was born in Swir.
781. Mikołaj Nowosjelskij.
782. Krystyna Nowosjelskij.
783. Konstancija * Nowosjelskij.
784. Matwiej Łuksho.
785. 602 jest 149 Stanisławą Chuda was born in Niecki.
786. Ksawierij Chudyj.
787. ...cija Romiejko.
788. Urszula Korwacka.
789. Jurij Łagownik.
790. Michalina Tondrik.
791. Wi... Tondrik.
792. Michalina ..ik.
793. Michaił Tondrik.
794. Aniela Kołodziej.
795. Marianna wspólny lennik was born in Chociłki.
796. Michaił Lisowiec.
797. Jan wspólny lennik .
798. Agatu * wspólny lennik .
799. Tieofila Kostieczko.
800. Macej Kostieczko was born in Strapieli.
801. ..ra Janiuk.
802. Michalina Kostieczko.
803. Wikientij Kostieczko.
804. Władisław Runowicz.
805. Konstantin Runowicz.
806. Anna ......
807. Konstancija Runowicz.
808. Władisław Runowicz.
809. Ewa Jasjul was born in Znachary.
810. Iosif ...cechowicz.
811. Aleksander Jasjul.
812. Franc Iwancewicz.
813. Helena * Iwancewicz.
814. Paulina Grigiel.
815. Piekłom Grigiel.
816. Jaków Wierbickij.
817. Matwiej Cejko.
818. Aniela * Cejko.
819. 603 jest 156 Michaił Wojuc' wami born in Oleszki.
820. Iosif Wojuc'.
821. Emilia Iwancewicz.
822. Stefania Łoś.
823. Piekłom Ławrinowicz was born in Spondy.
824. Elżbieta Macjusowicz.
825. Franc Macjusowicz.
826. Aniela Ławrinowicz.
827. Wanda Gienzik was born in im Szemietowszczyzna.
828. Tieofil Gienzik.
829. Maria Szmu ....
830. Andrzej Gienzik.
831. Michaił Sjelmanowicz.
832. Stanisława * Sjelmanowicz.
833. Władisław Gasjulewicz was born in 1927.
834. Iosif Smolskij was born in Jacyniki.
835. Tiekla Wojuc'.
836. Jan Smolskij.
837. Helena Wojuc'.
838. Jan Korwackij.
839. Olimpia Sliska was born in 1919.
840. Bronisława Macesowicz was born in Ostaszyszki.
841. Isidor Macesowicz.
842. Paulina Supko.
843. Paweł Supko.
844. Anton Słowik.
845. Emilia * Słowik.
846. Kazimir Siwickij was born in Syrmież.
847. Iosif Siwickij.
848. Elżbieta Kotko.
849. Michalina Kotko.
850. Justyn Siwickij.
851. Emilia Iwancewicz was born in Znachary.
852. Michaił Iwancewicz.
853. Marcijana Wojcechowicz.
854. Konstantin Wojcechowicz.
855. Matwiej Kieżuc'.
856. Aniela * Kieżuc'.

Parafianie są w 06.1895
857. 604 jest 163 Jadwigą Symonowicz wami born in Kurkuli.
858. Agatu Polak.
859. Andrzej Symonowicz.
860. Bernard Ordowskij.
861. Aniela Szuszko.
862. Jadwiga Łoś was born in Bielkiszki.
863. Iosif Łoś.
864. Juzjefa Łoś.
865. Agatu Szyłak.
866. Foma Kostieczko.
867. Adolf * Sjelewicz was born in 1920.
868. Ignat Rodzjewicz was born in Gorszewiczy.
869. Emilia Wielki.
870. Jan Rodzjewicz.
871. Stanisław Kurkul.
872. Piekłom Iwaszkiewicz.
873. Agatu * Iwaszkiewicz.
874. Iosif Sapiego was born in Starłygi.
875. Andrzej Sapiego.
876. Anna Bakuło.
877. Mikołaj Bakuło.
878. Wincenta Sapiego.
879. Apolinarij Łuksho was born in Swir.
880. Matwiej Łuksho.
881. Helena Nowosjelska.
882. Michaił Nowosjelskij.
883. Wieronika Nowosjelska.
884. Augustyn Kumiszczo was born in Surwiły.
885. Martin Kumiszczo.
886. Wiktoria Szy...Do.
887. Marianna Chariewicz.
888. Iosif Chariewicz.
889. Julijan Dowbor was born in Podsjelatki.
890. Onufrij Dowbor *.
891. Emilia Runowicz.
892. Antonina Runowicz.
893. Benedikt Pietrucin.
894. Fielicija Drozd was born in Nowosjełki.
895. 605 jest 170 Fłorijan Drozd.
896. Rozalija Jukowicz.
897. Piekłom Jukowicz.
898. Izabieła Simaszko.
899. Jan Jancewicz was born in Syrmież.
900. Aleksander Jancewicz.
901. Pietroniela Tumasz.
902. Anna * Tumasz.
903. Siemion Tumasz.
904. Wikientij Karol.
905. Michaił Sjelewicz was born in Sjelewiczy.
906. Joachim Sjelewicz.
907. Anna Sucharżewska.
908. Elżbieta Sucharżewska.
909. Franc Lachowicz.
910. Rozalija Baturo was born in Jaceniki.
911. Andrzej Baturo.
912. Aniela Nowosjelska.
913. Marcijana Nowosjelska.
914. Michaił Nowosjelskij.
915. Franciszka Sliżewska was born in Karakuliczy.
916. Agatu Runowicz.
917. Aniela Runowicz.
918. Iosif Runowicz.
919. Kastan Sliżewskij.
920. Antonina Kotko was born in Syrmież.
921. Izabieła Wirszyło.
922. Jan Kotko.
923. Michaił Tondrik.
924. Pietroniela * Tondrik.
925. Piotr Tondrik.
926. Wieronika Bakuło was born in Nosjewiczy.
927. Aniela Rodzjewicz.
928. Wikientij Bakuło.
929. Michalina Bakuło.
930. Anton Andruszkiewicz.
931. 606 jest 177 Juzjefa Kurkul wami born in Skórki.
932. Iosif Kurkul.
933. Paulina Garncarz.
934. Juzjefa Rogowska.
935. Wikientij Karwiel.
936. Anna Ławrinowicz was born in ...obory.
937. Ludwik Ławrinowicz.
938. Marianna Pomiec'ko.
939. Ewa Pronska.
940. Michaił Wojcechowicz.
941. Michaił Sucharżewskij was born in Chwiedzjewiczy.
942. Anna Wiesztort.
943. Kontancija * Wiesztort.
944. Michaił Wiesztort.
945. Wikientij Sucharżewskij.
946. Franc Solenik.
947. Michalina Bielaczyc was born in 1931.
948. Aniela Sucharżewskij was born in Chwiedzjewiczy.
949. Aniela Rimszo.
950. Anna Rimszo.
951. Wikientij Sucharżewskij.
952. Franc Sucharżewskij.
953. Wieronika Kalczynska was born in Bolkowszczyzna.
954. Aniela Łuszczyk.
955. Ignat Szarkowskij.
956. Michaił Kalczynskij.
957. Antonina Rogowska.
958. Franc * Babicz was born in 1921.
959. Anton Wolejko was born in Łuszczyki.
960. Nikodim Wolejko *.
961. Edward Piwcewicz.
962. Antonina Kosinska *.
963. Stefan Sjelewicz.
964. Helena * Sjelewicz.
965. Helena Michnowicz was born in Spondy.
966. Iosif Michnowicz.
967. Michaił Michnowicz.
968. Marianna Łukaszewicz.
969. Aniela Łukaszewicz.
970. 607 jest 184 Anton Chudyj wami born in Cydki.
971. Krystyna Lach.
972. Paulina Lach.
973. Feliks Lach.
974. Jan Chudyj.
975. Salome Michnowicz was born in Spondy.
976. Aniela Michnowicz.
977. ..ard Michnowicz.
978. Anna Maśle ....
979. Joachim Ławrinowicz.
980. Iosif Miłosz was born in Zawidzjenienty.
981. Feliks Miłosz.
982. Wikientij Miłosz.
983. Elżbieta Łobacz.
984. Krystyna Łobacz.
985. Feliks Dragon was born in Bałtaguzy.
986. Michalina Dragon.
987. Wiktoria Dragon.
988. Jan Dragon.
989. Siemion Lisowskij.
990. Piotr Sliskij was born in Tuszcza.
991. Iosif Sliskij.
992. Jan Sliskij.
993. Stanisław Sliskij.
994. Aniela * Sliskij.
995. Tiekla Subocz.
996. Wikientij Szypko was born in Niewierowiczy.
997. Jan Szypko.
998. Paulina Daszko.
999. Paulina Wirszyło.
1000. Michaił Kurkul.
1001. ...Nina Kisiel was born in Zaswir.
1002. Antonina Kisiel.
1003. Jan Kisiel.
1004. Paulina Babicz.
1005. Kazimir Kolec.
1006. 608 jest 191 Bronisława Tondrik wami born in Janiewiczy.
1007. Pietroniela Tondrik.
1008. Wikientij Tondrik.
1009. Michalina Kurkul.
1010. Anton Gricuk.
1011. Helena Kotko was born in Dubniki.
1012. Iosif Kotko.
1013. Wikientij Kotok.
1014. Anna Kotko.
1015. Aniela Kotko.
1016. Maria Kariecka was born in Dubniki.
1017. Mikołaj Karieckij.
1018. Paulina Michnowicz.
1019. Michaił Michnowicz.
1020. Kazimir Kolec.
1021. Maria * Kolec.
1022. Iosif Malżuk was born in Znachary.
1023. Marianna Iwancewicz.
1024. Kastan Słowik.
1025. Antonina Kurkul.
1026. Władisław Szurpicka was born in Spondy.
1027. Tiekla Szurpicka.
1028. Iosif Szurpickij.
1029. Michalina Macesowicz.
1030. Franc Macesowicz.
1031. Helena Kariecka was born in Zaswir.
1032. Franc Karieckij.
1033. Iosif Karieckij.
1034. Agatu Kisiel.
1035. Sofia Kisiel.
1036. Helena Lisowiec was born in Sjeniuci.
1037. Julia Ciunowicz.
1038. Anna Ciunowicz.
1039. Michaił Lisowiec.
1040. Michaił Gilkiewicz.
1041. Julian * Tamkiewicz was born in 1924.

Parafianie są w 07.1895
1042. Anton Szymieczko was born in Sjemki.
1043. 609 jest 198 Fadiej Szymieczko.
1044. Karolina Grincewicz.
1045. Matwiej Porucznik.
1046. Piełagieja Grijanowa.
1047. Stanisława Słowik.
1048. Stanisław Słowik.
1049. Iosif Astapowicz.
1050. Karolina Astapowicz.
1051. Michaił Danowskij.
1052. Marciana * Danowska.
1053. Iosif Sakowicz was born in Giniszki.
1054. Jan Sakowicz.
1055. Ewa Jeskiewicz.
1056. Ludwik Bielewicz.
1057. Marijanna * Lachowicz.
1058. Ludwika Bakuło was born in Koncenienty.
1059. Michaił Bakuło.
1060. Antonina ...glanin.
1061. Calizna Andruszkiewicz.
1062. Michaił Jancewicz.
1063. Izydor Mróz was born in ...ajszy.
1064. Michaił Mróz.
1065. Stefania Mróz.
1066. Ludwika Pomiec'ko.
1067. Mikołaj Rimsza.
1068. Stanisław Słowik was born in Znachary.
1069. Karolina Słowik.
1070. Marijanna Słowik.
1071. Franc Lachowicz.
1072. Bronisława Łukaszewicz was born in Kluczatki.
1073. Matwiej Kolec.
1074. Iosif Kolec.
1075. Agatu Kolec.
1076. Wiktoria Rajecka.
1077. 611 jest 205 Heleną Achranowicz wami born in Wiencewiczy.
1078. Jurij Achranowicz.
1079. Michalina Malinowska.
1080. Jan Malinowskij.
1081. Helena Kalczynska.
1082. Wincent * Gryncewicz was born in 1924.
1083. Iosif Wojuc' was born in Oleszki.
1084. Michaił Wojuc'.
1085. Izydor Wojuc'.
1086. Anna Symanowicz.
1087. Emilia Klewiado.
1088. Irena Pietułowska was born in im Szemietowszczyzna.
1089. Aleksander Pietułowskij.
1090. Anna Towtkiewicz.
1091. Matwiej Naliwajko.
1092. Aniela * Naliwajko.
1093. Wacław Erdman.
1094. Rozalija Szmuro was born in im Szemietowszczyzna.
1095. Filip Szmuro.
1096. Wieronika Ławniczek.
1097. Mikołaj Runowicz.
1098. Stanisław Ławniczek.
1099. Wieronika * Ławniczek.
1100. Aleksander Bakierowskij was born in 1925.
1101. Helena Korwiel was born in Bolkowszczyzna.
1102. Juzjefa Rogowska.
1103. Emilia Rogowska.
1104. Wikientij Korwiel.
1105. Iosif Kumiszcza.
1106. Jan Michnowicz was born in Żukojni.
1107. Aleksander Michnowicz.
1108. Franciszka * Michnowicz.
1109. Jan Michnowicz.
1110. Krystyna Bogdanowicz.
1111. Franc Ławrinowicz.
1112. Franc Siewierin was born in Kupszczecki.
1113. Anna Siewierin.
1114. Matwiej Siewierin.
1115. Maria Sliskij.
1116. Stanisław Sliskij.
1117. 614 jest 212 Wikientij Piec'ko wami born in Siwkowszczyzna.
1118. Anton Piec'ko.
1119. Aniela Sjelewicz.
1120. Iosif Wirszyło.
1121. Tieofila Sjelewicz.
1122. Helena * Tondrik was born in 1922.
1123. Nie wiadomo.
1124. Iosif Kieczkuc'.
1125. Marianna Mróz.
1126. Mikołaj Kieczkuc'.
1127. Aleksander Iwancewicz.
1128. Aniela Iwancewicz.
1129. Antonina Sliżewska was born in Bojarnowiczy.
1130. Helena Chariewicz.
1131. Kazimir Sliżewskij.
1132. Paulina Surwiło.
1133. Wikientij Chariewicz.
1134. Marciana Babicz was born in Stołpienienty.
1135. Kazimir Drozd.
1136. Iosif Babicz.
1137. Franciszka Drozd.
1138. Stanisław Drozd.
1139. Stanisław Łubinskij was born in Starłygi.
1140. Anna Bajko.
1141. Jurij Łubinskij.
1142. Julia Bajko.
1143. Stanisław Swirid.
1144. Wieronika Sliska was born in Oleszki.
1145. Julia Klewiado.
1146. Iosif Sliskij.
1147. Izabieła Klewiado.
1148. Julijan Wojuc'.
1149. Aniela Maracz was born in Bolkowszczyzna.
1150. Marianna Oleszkiewicz.
1151. Jan Maracz.
1152. Paulina Fiodorowicz.
1153. Ignat Szypiło.

Parafianie są w 08.1895
1154. 615 jest 219 Iosif Jurgiel wami born in Swir.
1155. Michaił Jurgiel.
1156. Antonina * Jurgiel.
1157. Andrzej Kotok.
1158. Wikientij Nowosjelskij.
1159. Anna * Nowosjelskij.
1160. Michaił Kurkul was born in Bolkowszczyzna.
1161. Kontancija Kumiszczo.
1162. Anton Kurkul.
1163. Franc Kurkul.
1164. Ewa Kurkul.
1165. Stanisława Klewiado was born in Żukojni.
1166. Paulina Macesowicz.
1167. Matwiej Klewiado.
1168. Franc Ławrinowicz.
1169. Marianna Pomiec'ko.
1170. Adolf Apanowicz was born in Dubniki.
1171. Ewa Koriecka.
1172. Iosif Korieckij.
1173. Wikientij Apanowicz.
1174. Stefania Sliska.
1175. Adolf Bielewicz.
1176. Jan Bielewicz.
1177. Antonina Lisowska.
1178. Emilia Kleban.
1179. Jan Sucharżewskij.
1180. Iosif Tondrik was born in Janiewiczy.
1181. Pietroniela Tondrik.
1182. Iosif Jerman.
1183. Michalina * Jerman.
1184. Iosif Kurkul.
1185. Robert Ławrinowicz was born in Żukojni.
1186. Mikołaj Ławrinowicz.
1187. Michalina Szurpickij.
1188. Marianna Konczanin.
1189. Andrzej Bogdanowicz.
1190. 616 jest 226 Janem Sapiego.
1191. Matwiej Sapiego.
1192. Krystyna Łoś.
1193. Krystyna Sapiego.
1194. Aleksander Sapiego.
1195. Marianna Bogdanowicz was born in Żukojni.
1196. Iosif Bogdanowicz.
1197. Fielicija Filimon.
1198. Kastan Filimon.
1199. Emilia Michnowicz.
1200. Piotr Czerniawskij was born in 1918.
1201. Helena Kojerowicz was born in Wiencg.
1202. Anna Grincewicz.
1203. Michalina Kojerowicz.
1204. Iosif Kalczynskij.
1205. Bolesław Iwancewicz was born in Sjeniuci.
1206. Tomasz Iwancewicz.
1207. Aniela * Iwancewicz.
1208. Walerijan Kowalewskij.
1209. Michalina Sapiego.
1210. Eleonora Malżuk was born in 1917.
1211. Gabriela Leosz was born in Starłygi.
1212. Nie wiadomo.
1213. Michaił Leosz.
1214. Scholastika Wierbicka.
1215. Michalina Leosz.
1216. Wikientij Dobrej.
1217. Jan Lach was born in 1921.
1218. Anna Wojuc' was born in Oleszki.
1219. Iosif Wojuc'.
1220. Helena Szyłak.
1221. Emilia Szyłak.
1222. Franc Kopacz.
1223. Iosif Rodzjewicz was born in 1924.
1224. Maria Samko was born in Skórki.
1225. Michalina Kisiel.
1226. Michaił Samko.
1227. Franc Kisiel.
1228. Anna Samko.
1229. Bolesław Lachowicz was born in 1919.
1230. 617 jest 233 Franc Buszo wami born in Zaswir.
1231. Anton Buszo.
1232. Anna Szczuczko.
1233. Juzjefa Szczuczko.
1234. Anton Gricuk.
1235. Paulina Gricuk.
1236. Franc Szczuczko.
1237. Mikołaj Chariewicz was born in Bałtaguzy.
1238. Pietroniela Łapo.
1239. Ilja Chariewicz.
1240. Iosif Łapa.
1241. Agatu Chariewicz.
1242. Anton Popiel was born in Choniewiczy.
1243. Marianna Jancewicz.
1244. Matwiej Jancewicz.
1245. Izabieła Michnicz.
1246. Wieronika Rogowska was born in Bolkowszczyzna.
1247. Helena Szczuczko.
1248. Nie wiadomo.
1249. Jurij Rogowskij.
1250. Michaił Rogowskij.
1251. Fadiej Gasjewicz.
1252. Marianna Gasjewicz.
1253. Wikientij Adamowicz was born in Swir.
1254. Jan Adamowicz.
1255. Karolina Szczuczko.
1256. Michaił Bocjuta.
1257. Jan Gierko.
1258. Michalina Gierko.
1259. Melania Solenik was born in Chociłki.
1260. Anna Jejno.
1261. Iosif Solenik.
1262. Rozalija Solenik.
1263. Wikientij Paszuk.
1264. Feliks Saniuk was born in 1926.
1265. Iosif Tunkiewicz was born in Sjeniuci.
1266. Wiktoria Mackiewicz.
1267. Piekłom Tunkiewicz.
1268. Aniela Babicz.
1269. Jaków Łoś.
1270. 618 jest 341 Adolf Słowik.
1271. Karolina Słowik.
1272. Aniela Słowik.
1273. Kastan Słowik.
1274. Jan Morgiewicz was born in Swir.
1275. Franc Morgiewicz.
1276. Stanisława Koriecka.
1277. Izabieła Koriecka.
1278. Stefan Sjelewicz.
1279. Helena Baranowska.
1280. Czesław Zakshjewskij.
1281. Marianna Miłosz was born in Swir.
1282. Wikientij Miłosz.
1283. Ewa Podmostko.
1284. Wikientij Nowosjelskij.
1285. Marciana Nowosjelskij.
1286. Ludwika Wirszyło was born in Skórki.
1287. Franc Wirszyło.
1288. Aniela Wirszyło.
1289. Anna Wirszyło.
1290. Michaił Kisiel.
1291. Wiktor Gricuk was born in 1914.
1292. Iosif Dragon was born in Syrmież.
1293. Jan Dragon.
1294. Michalina Kisiel.
1295. Michaił Kisiel.
1296. Macej Wojcechowicz.
1297. Marciana * Wojcechowicz.
1298. Malwina Kumiszczo was born in Micinienty.
1299. Wikientij Kumiszczo.
1300. Anna Bakuło.
1301. Marianna Bakuło.
1302. Franc Bakuło.
1303. Solo.. Ledak was born in Nowosjełki.
1304. Kazimir Ledak.
1305. Elżbieta Bielaczyc.
1306. Michalina Ledak.
1307. Bolesław Mróz.
1308. 619 jest 248 M ... Kuczynska was born in Sjemki.
1309. Marianna Radzjusz.
1310. Iosif Samko.
1311. Helena Porucznik.
1312. Marianna Kostieczko.
1313. Stanisław Kurkul.
1314. Pietroniela Dubinska.

Parafianie są w 09.1895
1315. 619 jest 250 Antonin subdo .
1316. Michaił Samko.
1317. Franc Żyłko.
1318. Rozalija * Żyłko.
1319. Franc Lachowicz.
1320. Benedikt Pietrucin was born in im Szemietowszczyzna.
1321. Karolina Chadanowska.
1322. Konstantin Runowicz.
1323. Calizna * Ledak.
1324. Jadwiga Lisowiec was born in Ławki.
1325. Wincenta Matusjewicz.
1326. Boni... Lisowiec.
1327. Jan Lisowiec.
1328. Franc Łoś.
1329. Feliks Szestakowicz.
1330. Jan Szestakowicz.
1331. Franciszka Wierbicka.
1332. Franc Gierasim.
1333. Augustyn Kalickij.
1334. Izabieła Kalicka.
1335. Konstantin Szypko.
1336. Rozalija Lewicka.
1337. Jan Lewickij.
1338. 620 Antonin Szczuczko.
1339. Maria Szczuczko.
1340. Marianna Solenik.
1341. Michaił Łopata.
1342. Emilia Bajko.
1343. Paulina Konon.
1344. Adela Bajko.
1345. Andrzej Mróz.
1346. Adolf Lachowicz.
1347. Stanisław Lachowicz.
1348. Stanisław Kurkul.
1349. Jan Możejko.
1350. Wiktoria * Możejko.
1351. Franc Lachowicz was born in 1924.
1352. Adolf was born in Syrmież.
1353. Sofia Samko.
1354. Franc.
1355. Michaił Samko.
1356. Benin Siwicka.
1357. Edward Lisowiec.
1358. Michaił Lisowiec.
1359. Rozalija Lachowicz.
1360. Piotr Lachowicz.
1361. Emilia Lachowicz.

Uwaga:
Liści spełniają się według programu i dlatego pewne żeńskie nazwiska mogą mieć męskie zakończenia .
Końcówki w Nazwiskach na (...ow) odrzuceni (Mróz – Mrozów).

Autorem liście je: Chenryk Wirszyłło z Wilna. Posada on bogate zbiory opracowanycz metryk z ChWIII - ChCh powieki kturymi czętnie się przysiedli się z zainteresowanymi osobami. W sprawie pogłębienia informacji łub uzyskania indywiduałnycz danycz, proszę pisać bezpos'rednio do Autora .

Wykaz w połskiej wers'i językowej
Biblioteka Potyczek z Genealogią
Potyczki z genealogią


Opublikowane: 18 lipca jest 2008 losem

http://www.mm.pl/~wwmkiewicz/ws/bibliot ... _1895.html

Komentarze (1)

29.03.2013 19:06
witam na w\w liście jest nazwisko mojego dziadka Antoniego Kurkul urodzonego 7 grudnia 1893 r wieś Korki w gminie Świr ,guberni Wileńskiej [obecna Białoruś] syn Józefa i Krystyny Kurkul .Nie znam nazwiska panieńskiego Krystyny oraz nie mam żadnych informacji o jej i Józefa rodzicach .
Jest również babcia Melania Szarkowska ur. 30 kwietnia 1895 córka Józefa i Agaty