Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Romer herbu Jelita

30.04.2017 11:02
Romer herbu Jelita, wg K. Niesieckiego z Włoch do Polski przyszli. „Gwilhelm Romer książę wielce utytułowany i majętny pojął za żonę Jadwigę Kazimierza Wielkiego Króla Polskiego córkę, o czym piszą Długosz lib. 10. f. 12. pod rokiem 1370. Kromer lib. 13. i inni, i od tego rozumiem Gwilhelma, rozpleniony w Polsce dom Rowerów: syn jego Jan, za konsensem Króla Władysława Jagiełło, wieś Chyszów za Tarnowem założył, co się pokazuje z erekcji tychże dóbr. W kościele Bieździeckim, jest ich grób, w którym się od lat dwóchset chowają. W r. 1778. Aleksander Romer skarbnik Krakowski. Dziś familia ta znacznie w Litwie i w Gallicji rozrodzona. - Aleksander Romer był kasztelanem w Zawichoście od 1758 r. Umarł 1771. - Syn jego Cyprian Chyzów Romer właściciel dóbr Bieździatka w Gallicji - wyniesiony został wraz z potomstwem swoim do godności hrabiowskiej, przez Cesarza Austriackiego Franciszka I. dyplomem z dnia 14. Sierpnia 1818. r.” Cyprian ur. się w Bieździatce 23.06.1772 r. i zmarł również tam 17.04.1850 r. Część potomków Cypriana osiadła w Jaśle na Podkarpaciu. Wg Geneteki Romerowie o tytułach hrabiowskich: ur. 1793 Julianna, 1818 Feliks Aleksander, 1819 Stanisław i 1846 Kazimierz.

Wg poniższej notatki z Wikipedii ród pochodził z Niemiec i ta wersja wydaje się być bardziej prawdopodobna ze względu na pierwotną pisownię nazwiska. Pominięto tu jednak początki rodu o wiele starsze, ponieważ, jak wyżej, u Niesieckiego o pierwszym Romerze wspominał już Długosz i Kromer.
„Szlachecki ród Romerów herbu Jelita przybył do Bieździedzy z Chyszowa (obecnie w gminie Klikowa ) na przełomie XVI i XVII wieku. Sam ród pochodził z niemieckiej nobilitowanej szlachty (1470), która pisała się Romer (lub Römer). Z gałęzi tej rodziny do Polski przybył Romer za zgodą Władysława Jagiełły i założył pod Tarnowem wieś Chyszów. Pierwsza wzmianka o Romerach w Bieździedzy pochodzi z lat 1596-1598, co odnotowano przez bpa Krzysztofa Kazimierskiego, wizytatora z polecenia kard. Jerzego Radziwiłła: „Bezdzieża. Nad. Anny z Roszkowa. Dziesięciny Romer nie płaci”. Wdowa po Jerzym Romerze, Zofia z Chmielnickich, na swój koszt dobudowała do kościoła kaplicę (tzw. „Romerowską”). Imię Jerzego Romera otworzyło nową gałąź Romerów z Bieździedzy i Bieździadki. W 1600 r. członkowi tej rodziny Jerzemu Romerowi, Piotr Broniewski sprzedał wszystkie położone tam majętności dziedziczne. Podczas władania Bieździedzą i okolicznymi wsiami przez Romerów miał miejsce najazd wojsk siedmiogrodzkich Rakoczego w 1657 r., który je spustoszył. Ród Romerów zadomowił się tu aż do 1945 r., kiedy zlikwidowano w Polsce ziemiaństwo i przymusowo rozparcelowano ich majętności.”
Bieździedza wieś położona w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, w gminie Kołaczyce.
W centrum wsi znajduje się murowany gotycki kościół z XV wieku z kaplicą wolno stojącą dzwonnicą. Wewnątrz świątyni znajduje się szereg „świadectw” zabytkowych w postaci nagrobków i epitafia upamiętniające fundatorów:
• W kruchcie południowej mała tablica z marmuru czerwonego Joanny Romerowej z 1737 r. z herbami Habdank i Nieczuja oraz napisem: Joanna z Ankwiczów – Romerowa – podstolina pilźnińska (sic) – prosi – o jedno pozdrowienie – umarła dnia 28 lipca – roku pań. 1737 (jej mężem był Jan Romer).
• Na prawo portalu wejściowego zewnątrz kościoła, tablica prostokątna: Tu leży W.I.X. Michał z Chyszowa Romer – Proboszcz Kollegiaty Bobowskiey – Pleban Bieździecki żył lat 69 – Umarł roku 1786 – prosi o – Zdrowaś Marya.
• Tablica z marmuru czarnego (przepalona od pożaru): Ku pamięci Rozalii z Oraczewskich Romerowej, zmarłej 1809 r.(była żoną wymienionego poniżej Antoniego Romera, syna zmarłego w 1783 r. Jakuba i Józefy Gorajskiej).
• Tablica z czarnego marmuru (przypalona od pożaru): Julianna, Antoniego i Rozalii Romerów córka, Kantego Słotwińskiego żona, zm. 1834 r. O Konstantym: http://ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/kon ... slotwinski
• Na ścianie naprzeciw ołtarza, tablica z 1851 r.: - D. O. M. – Edmundus de Chyszow – Romer – natus in Bieździedza die XVII Sept. A. D. MDCCLXXV – obiit Cracoviae die XV Januarii A. D. MDCCCXLI (dalszy napis mówi, że pomnik postawiła żona, Salomea z Pilińskich).

Wg Geneteki w Bieździedzy zmarli również Stanisław Romer w 1855 r. i Rozalia Romer w wieku 31 lat w 1856 r.

Jedna z gałęzi rodu to Romerowie z Chyszowa herbu Jelita, którzy osiedli dla odmiany w Zagajach w Świetokrzyskim (drzewo na podstawie M. Minakowskiego):
1. Ezajasz żona Anna z Palczowic
1.1. Krzysztof żona Elżbieta Trzecieska
1.1.1. Wojciech skarbnik Bracław, żona Zuzanna Piegłowska, kasztelanówna Oświecimska, ślub 25.06.1733 Dziaduszyce par. Słaboszów Krakowskie
1.1.1.1. Kazimierz skarbnik Bracław (1735-21.11.1798) żona Anna z Wolskich (1734-30.12.1779). Oboje zmarli w Zagajach par. Mierzwin.
1.1.1.1.1. Franciszka, córka w/w, była żoną Szymona Malczewskiego. Nie był to jednak Szymon z linii Jacka Malczewskiego, tak jak u M. Minakowskiego. Jej małżonkiem był inny Szymon ur. ok 1753 r., który zmarł 07.10. 1803 r. w Drochowie par. Chomentów w wieku 50 lat. Franciszka zmarła również nagłą śmiercią w Drochowie par. Chomentów w 06.03.1790 r. Ten ostatni Szymon był jakoś powiązany z Ignacym Malczewskim z Drochowa par. Chomentów, komornika granicznego sandomierskiego, opoczyńskiego komisarza ds. wojny, którego żoną była Wiktoria ze Skórkowskich. - obaj mieszkali w Drochowie. Może byli braćmi? Wiek zbliżony. Franciszka czasem jest podawana jako córka Wojciecha i siostra Kazimierza. W związku z wiekiem jej męża Szymona była to zapewne córka Kazimierza. W 1780 r. Kazimierz zabezpieczył jej na wsi Zagaje 25.000 zł. posagu.
1.1.1.1.2. Marianna ur. 1764 par. Mierzwin
1.1.1.1.3. Konstanty Józef Wincenty ur. 1766 Zagaje par. Mierzwin
1.1.1.1.4. Małgorzata Antonina Barbara ur. 15.06.1767 Zagaje par. Mierzwin
1.1.1.1.5. Salomea Marianna Elżbieta ur. 1768 Zagaje par. Mierzwin, zmarła w 1779 r.
1.1.1.1.6. Marianna Wincenta ur. 1770 Zagaje par. Mierzwin, zmarła tegoż roku
1.1.1.1.7. Wincenty Jan ur. 1774 Zagaje par. Mierzwin, zmarł w 1779 r.
1.1.1.1.8. Cyprian Onufry Ignacy 1776 Zagaje par. Mierzwin, zmarł w 1779 r.
1.1.1.2. Stefan posesor Januszewic par. Działoszyce, Artis Militaris Republicae Majoris, żona Anna
1.1.1.2.1. Anna Katarzyna 1787 Januszewice par. Działoszyce

Nie zamieszczam wszystkich aktów ur. dzieci Kazimierza. W aktach jako chrzestni występują Jan Romer skarbnik Krakowski i jego żona Jadwiga, Antoni Romer Commendans Militia Regni, może bracia Kazimierza, Józef Oraczewski burgrabia Krakowski, Magdalena z Łabędzkich Gołuchowska.

Jeden z synów Kazimierza Józef:

https://szukajwarchiwach.pl/21/1706/0/- ... 27jTBRGsnw
zgon Konstancja z Bajenkiewiczów 1v. Heidrych 2v. Romer żona Józefa
https://szukajwarchiwach.pl/21/1706/0/- ... eljGrlRrOQ
ślub Józef Romer 1815 akt 12 Kozłów
https://szukajwarchiwach.pl/21/1706/0/- ... fAQGKBAT0w
alegata z aktu urodzenia Józefa 1767 Grudzyny

ur. córki Kazimierza Marianny 1764 par. Mierzwin
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =688&y=560


ślub Wojciech Romer z Zuzanną Piegłowską 1733 Dziaduszyce par. Słaboszów Krakowskie


ur. Kazimierz syn Wojciecha 1735 Dziaduszyce par. Słaboszów Krakowskie


ur. Małgorzata Antonina Barbara Romer 1767


zgon Franciszka z Romerów Malczewska 1790 Drochów par. Chomentów


zgon Szymon Malczewski 1803 Drochów par. Chomentów wiek 50 lat


zgon Kazimierz Romer 1798 Jędrzejów ojciec Franciszki


zgon Anna z Wolskich Romer 1779 Zagaje par. Mierzwin matka Franciszki


ur. Anna Katarzyna córka Stefana Romera i Anny 1787 Januszewice par. Działoszyce