Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Oborski h. Pirzchała - Inna linia

26.05.2017 21:55
Sporządziłam jedno drzewo Oborskich na podstawie PSB, MK, PSHG, Herbarza ks. Bonieckiego.
viewtopic.php?f=49&t=32016
Porównałam je z niżej przedstawionym drzewem sporządzonym na podst. Herbarza ks. Niesieckiego - wersja usystematyzowana na podst. Duńczewskiego. Dostawiłam dodatki z Genealogii M. Minakowskiego. Ponieważ nie można znaleźć żadnych powiązań przypuszczam, że tych pięciu najstarszych braci Oborskich to synowie Marcisza z Turowic, o którym wiemy bardzo mało.
Marcisz z Turowic, podsędek czerski (1440–56)."1438 Jakub z Praczów Wielkich sprzedaje Marciszowi z Turowic swą część w Bogatkach" (SHG). Córka Weronka. Weronka wymieniona w 1468 "Andrzej z Kosaćca z żoną Weronką, córką zmarłego Marcina z Turowic podsędka czerskiego (MK 5, 89v)" (SHG). Może miał również tych pięciu synów?
Przodkiem ich musi być ktoś z pierwszej żony Stanisława Pierchały z Obór, Turowic (druga linia to Leśnowolscy). Skoro nie był nim Wigand, którego potomstwo znamy - to musi być Marcisz. Taka jest moja hipoteza.

„Lubo uczyniony przez Niesieckiego opis familii Oborskich jest dość dokładny, jednak gdy porządek genealogiczny niezupełnie w nim zachowany - a Duńczewski w herbarzu podał nam jak najobszerniej uczyniony porządek tej familii, który lubo co do najdawniejszych w nim uczynionych podań, nie tylko wiele błędów w sobie mieści, lecz wymienia osoby nigdy nieistniejące, cytuje daty z sobą się niezgadzające, i nie tylko osobom tej familii, ale innym przypisuje urzędy których nigdy nie piastowały: przeto, opuściwszy oczywiście błędny początek tego opisu, umieszczamy go tutaj od Mikołaja Oborskiego wspomnianego już przez Niesieckiego”.

1. Marcisz z Turowic miał pięciu synów.

1.1. Z pięciu braci Oborskich, najstarszy, Mikołaj Oborski miał za sobą Zofię Stryjeńską, stolnikównę Grodzińską, i z niej synów trzech:
1.1.1. Marcina sędziego Czerskiego, wspomnianego 1496. Marcin z Męcińskiej, kasztelanki Wieluńskiej spłodził:
1.1.1.1. Jana
1.1.1.2. Piotra
1.1.1.3. Córka jedna była za Gabrielem Lwowskim kasztelanem Poznańskim.
1.1.2. Krzysztofa oboźnego Czernichowskiego. Krzysztofa z Stadnickiej podczaszanki koronnej dwóch zostało synów:
1.1.2.1. Michał. O Michale pułkowniku J. K. Mci, powiada Stryjkowski, że na batalii Francuzów z Hiszpanami poległ na placu, kulą raniony.
1.1.2.2. Antoni
1.1.3. Władysława strażnika koronnego. Władysław miał jednego syna:
1.1.3.1. Kazimierza, rycerza dwóch orderów, to jest niepokalanie poczętej Panny Marii, i białego Orła
1.1.3.2. Annę, żonę wojewody Mińskiego Zawiszy.

1.2. Drugi brat, Jan Oborski kasztelan Wyszogrodzki, żona jego Elżbieta Ossolińska, kasztelanka Czechowska, czterech na świat wydała mu synów:
1.2.1. Jędrzeja, podczaszego Mazowieckiego.
1.2.2. Grzegorza, posła na konwokacją z województwa Sandomierskiego.
1.2.3. Piotra podczaszego Warszawskiego, i poborcę z sejmu 1564. według Konstytucji fol. 76. którego z Lasockiej, podkomorzanki Łęczyckiej, synowie:
1.2.3.1. Wojciech
1.2.3.2. Mikołaj
1.2.3.3. Stanisław - zakonnik
1.2.3.4. Helena zakonnica wszystkich świętych we Lwowie.
1.2.4. Józefa podkomorzy Czerski, którego z Marianny Oleńskiej syn jeden i córki dwie:
1.2.4.1. Adam starosta Liwski, według Konstytucji 1634. fol. 13.
1.2.4.2. Elżbieta
1.2.4.3. Teresa.

1.3. Trzeci brat, Szymon starosta Warszawski, ten z Leszczyńskich domu, zaślubił sobie Reginę, podstolankę Krakowską, z której to urodziły się dzieci:
1.3.1. Serafin z Obór i Zalesia Oborski 1510, którego z Morskiej burgrabianki Ostrzeszowskiej synowie i córki:
1.3.1.1. Rafał
1.3.1.2. Józef
1.3.1.3. Antoni
1.3.1.4. Helena
1.3.1.5. Barbara
1.3.1.6. Jerzy 1550, żona Dorota Bogatko herbu Pomian
1.3.1.6.1. Paweł 1600
1.3.1.6.1.1. Jan Zygmunt 1640-1676 (w PSB)
1.3.1.6.1.2. Katarzyna 1650, mąż Jakub Kuczborski z Kuczborka h. Ogończyk 1670
1.3.1.6.1.3. Konstancja 1660, mąż Stanisław Morsztyn h. Leliwa
1.3.1.6.2. Anna 1641 Jazgaczew

1.3.2. Hieronim, dziedzic na Łocieszycach, chorąży Czerski, a tego syn jeden:
1.3.2.1. Mikołaj, którzy w r. 1525. podpisali dekret przeciwko heretykom.
1.3.3. Jan, o którym wspomina Paprocki.1560
1.3.3.1. Jan Zygmunt 1610
1.3.3.2. Franciszek Hieronim Oborski herbu Pierzchała skarbnik Liv ok. 1650, żona Krystyna Kałuska herbu Rogala
1.3.3.2.1. Mikołaj 1700, żona Zuzanna Wodzińska
1.3.3.2.1.1. Felicjan 1730, żona Klara Grzybowska herbu Prus, ślub 7.02.1767 Św. Krzyż Warszawa,

1.3.3.2.1.1.1. Adam 1780, żona Julianna Buyno
1.3.3.2.1.1.1.1. Franciszek Felicjan 1806
1.3.3.2.1.1.1.2. Józef 1810
1.3.3.2.2. Kazimierz skarbnik Liv, żona Anna Chlebowska herbu Poraj
1.3.4. Olbrycht. Zostało po nim potomstwo:
1.3.4.1. Wojciech wprzód pleban Iwieniecki, potem kanonik Gnieźnieński
1.3.4.2. Krzysztof
1.3.4.3. Marcin podstoli Warszawski, poborca w Czerskiem. Constit. 1590. fol. 603.
1.3.5. Prokop 1540, żona Katarzyna Łoś herbu Dąbrowa
1.3.5.1. Kasper 1570 (jest z linii Kuflewskiej), żona Anna Kłoczowska
1.3.6. Tomasz 1571-1645 (w PSB)

1.4. Czwarty brat, Prokop podczaszy Czerski, ten posłując na sejm roku 1589. podpisał transakcją Będzinską, miał za sobą Katarzynę Łosiównę, kasztelankę Wyszogrodzką, która mu dwóch powiła synów:
1.4.1. Mikołaj, ten wstąpiwszy do zakonu Societas Jesu roku 1602. mając wieku swojego lat 26. rządził kolegia, Gdańskie, Lubelskie, Lwowskie, i nowicjat Krakowski.
1.4.2. Tomasz także sobie stan duchowny obrał, w którym kanonikiem najprzód Krakowskim, potem biskupem Laodyckim, i sufraganem Krakowskim został. Umarł roku 1689. w lat życia swojego 75. drugie prymicje odprawił, po których trzeciego roku z tym światem pożegnał się dn. 16. Kwietnia, na kapłaństwie lat 55. na biskupstwie 31. przeżywszy.

1.5. Piąty brat, Gabriel Jan Oborski, podkomorzy Litewski, którego z Cieciszewskiej potomstwo:
1.5.1. Marianna, dwa razy śluby małżeńskie ponawiała, raz z Wojciechem Łużeckim, drugi raz z Zbigniewem Ossolińskim.
1.5.2. Wojciech, którego synowie i córka:
1.5.2.1. Jerzy
1.5.2.2. Szymon
1.5.2.3. Teresa
1.5.2. Franciszek, którego synowie i córki:
1.5.2.1. Adam
1.5.2.2. Józef
1.5.2.3. Katarzyna
1.5.2.4. Helena
1.5.2.5. Anastazja
1.5.3. Marcin, najprzód kasztelan, a potem wojewoda Podlaski, starosta Liwski i Gołąbski. Z drugą żoną Ludwiką Rozrażewską, brał ślub roku 1685. Z pierwszą żoną Izabelą Ossolińską, kasztelanką Połaniecką, miał córek trzy i synów pięciu:
1.5.3.1. Angelę, Floriana Rzewuskiego, podskarbiego nadwornego koronnego małżonkę
1.5.3.2. Annę
1.5.3.3. Helenę
1.5.3.4. Jana
1.5.3.5. Jerzego
1.5.3.6. Antoniego
1.5.3.7. Zbigniewa, starostę Gołąbskiego, który pojął Ludwikę Rzewuską, stolnikównę Liwską, a z niej był syn:
1.5.3.7.1. Marcin, którego córka z Cieszkowskiej urodzona, Krzysztofa Godlewskiego, starosty Nurskiego małżonka.
1.5.3.8. Karola, kasztelana Bracławskiego, starosty Liwskiego i marszałka konfederacji 1704., z tego z Marianny Ligęzowny zostało potomstwo:
1.5.3.8.1. Andrzej, podkomorzy Czerski, któremu Zofia Czyżowska powiła:
1.5.3.8.1.1. Konstantego Janusza
1.5.3.8.1.2. Elżbietę
1.5.3.8.1.3. Barbarę
1.5.3.8.1.4. Magdalenę
1.5.3.8.1.5. Krystynę
1.5.3.8.2. Stanisław kanonik Krakowski i Warszawski
1.5.3.8.3. Franciszek starosta Liwski, ten z Eufrozyną Boguszowną spłodził:
1.5.3.8.3.1. Karola,
1.5.3.8.3.2. Brygittę zamężną Wereszczak,
1.5.3.8.3.3. Annę zamężną Strzelnickiemu
1.5.3.8.3.4. Eleonorę
1.5.3.9. Jan kasztelan Warszawski, wspomniany w Konstytucji 1670. i 1676. Żona jego Lanckorońska, łowczanka Sandomierska, z której potomstwo:
1.5.3.9.1. Konstancja Stanisławowi Morsztynowi, wojewodzie Sandomierskiemu
1.5.3.9.2. Elżbieta Jakubowi Kuczborskiemu zaślubiona, Acta Castren. Czerscen. 1677.
1.5.3.9.3. Stanisław, ten na wojnie poległ
1.5.3.9.4. Adam najprzód stolnik 1666. potem kasztelan Liwski 1670 podpisał elekcją Króla Michała
1.5.3.9.5. Ludwik wkrótce p o bracie swoim, także kasztelan Liwski, Konst rut. 1678. fol. 43. A1696. którego z Kędzierzawskiej, kasztelanki Smoleńskiej, ci byli synowie:
1.5.3.9.5.1. Marcin kasztelan Czerski, wprzód podkomorzy Liwski, starosta Sochaczewski, był posłem na sejm 1659. którego wspomina Konstytucja 1667. fol. 21. i 1670. fol. 26.
1.5.3.9.5.2. Jan starosta Liwski, który jeździł posłem do Moskwy od Władysława Króla, a mając w małżeństwie Zofią Baranowską, zostawił z nią synów:
1.5.3.9.5.2.1. Stefana starostę Liwskiego
1.5.3.9.5.2.2. Stanisława starostę Sochaczewskiego
1.5.3.9.5.3. Zygmunt chorąży Czerski roku 1632.
1.5.3.9.5.4. Piotr, który przy kościele Wiskim wystawił kaplicę, był ekonomem Trockim
1.5.3.9.5.5. Stanisław podstoli Czerski, miecznik Warszawski, ten ożeniony z Teofilą Kosińską, sam umarł 1654. pochowany w Płocku, zostawił synów czterech, i córkę jedną:
1.5.3.9.5.5.1. Kazimierz stolnik Czerski
1.5.3.9.5.5.1. Jan starosta Sochaczewski, komisarz do granic 1683. Constit. fol. 11.
1.5.3.9.5.5.1. Leo Janusz, który miał za sobą Reginę Krasińską wdowę, po Jakubie Załuskim, chorążym Rawskim, z której syn Józef
1.5.3.9.5.5.1. Stefan, miał za sobą Mirską, z której synów dwóch, Stanisław, który z Zieleńską kasztelanką Płocką, dwóch synów:
1.5.3.9.5.5.1. Kasper
1.5.3.9.5.6. Andrzej Hrehory starosta Horbowski, poseł i mówca zacny, w senacie i Rzeczpospolitej miał żonę Annę Grużewską chorążankę Żmudzką, z Teodory Ogińskiej kasztelanowy Trockiej urodzoną która, mu dwóch synów powiła:
1.5.3.9.5.6.1. Stefan będący w małżeństwie z Domosławską, a z niej córek dwie
1.5.3.9.5.6.2. Rafał zaślubiony z Moskiewiczówną, z Czadowskiej krajczyny Mścisławskiej zrodzoną, z której zostało się potomstwo:
1.5.3.9.5.6.2.1. Bernard starosta Horbowski
1.5.3.9.5.6.2.2. Józef
1.5.3.9.5.6.2.3. Franciszek
1.5.3.9.5.6.2.4. Katarzyna Baranowiczowi, oboźnemu Grodzińskiemu zaślubiona
1.5.3.9.5.6.2.5. Anna Horajmowi koniuszemu i pisarzowi grodzkiemu Wileńskiemu w małżeństwo dana.
Linia Mińska
„Tych ostatnich pradziad, trzymając pierwej dobra znaczne zastawem w województwie Mińskiem, a potem dziad i ojciec pomienionego Bernarda Oborskiego, starosty Horbowskiego, z bracią i siostrami jego dopiero wspomnianymi, dobra ziemskie, dziedziczne wiecznemi czasy pokupowali w tymże województwie Mińskiem, nazwane Pereżyny, Białorucze, Hajany, Biesiady, Dalkiewicze, z przyległościami, i Morki; a Kormuż i Borawiki w województwie Nowogrodzkim, do tego trzymając zastawą dobra Bereżynę, Paców, Gęś i Łożyce pod Mińskiem itd. tamże osiedli” K.Niesiecki.
Drzewo utworzone na podstawie K. Niesiecki Herbarz – wersja usystematyzowana na pdst. Duńczewskiego, M. Minakowski