Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Wołczyn parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej

3.12.2017 08:18
Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej w Wołczynie

Wstęp
W poł. XVI w. miasteczko Wołczyn było własnością rodu Sołtanów, w XVII w. należał do Gosiewskich.

• 1630-1639 – w diecezji łuckiej
Już ok. 1630 r. miała miejsce fundacja drewnianej świątyni, dokonana przez Aleksandra Gosiewskiego, który równocześnie na potrzeby plebani wyznaczył uposażając wielkości 15 włók ziemi.

• 1639-1640x – proboszcz ks. R. BOGUSZEWICZ
W 1639 –r. odbyła się konsekracja kościoła, przez posługę bp. A. Wojno i przydzielenie plebana. Dokument erygowania parafii wystawiony z datą 3.III.1639 r. przez Aleksandra Gosiewskiego.

• Ok. 1645 – proboszcz ks. PIETRZYKOWSKI
Parafia w diecezji łuckiej w dekanacie kamienieckim.

• 1650-1660 – proboszcz ks. Jan PODOLAKOWICZ
Od 1653 r. początek zachowanych zapisów chrztów . Ok. 1656 r. zniszczenia w czasie „Potopu”. (?)

• ok. 1670 – proboszcz ks. Franciszek ŁAPIŃSKI
Ok. 1661 r. czas odbudowy

• ok. 1690 – proboszcz ks. Jakub KAMIŃSKI
Pocz. XVIII w. miasteczko staje się własnością Sapiehów a później Czartoryskich

• 1700-1710x – proboszcz ks. Leon OLSZEWSKI
W 1710 r. zniszczenia w czasie wojen północnych, i powstałe później epidemie nie sprzyjają odrodzeniu życia religijnego

• ok. 1720-1727 – proboszcz ks. Józef SMOGORZEWSKI
Parafia w diecezji łuckiej

• 1727-1758 – proboszcz ks. Wojciech KŁOSSOWICZ
Od 1728 r. początek zachowanych zapisów chrztów
W 1733 r. miała miejsce fundacja świątyni, dokonana przez Stanisława Poniatowskiego. Trwają prace budowlane. W 1738 r. budowa kościoła na ukończeniu (mury nakryte dachem gontowym).
W 1743 r. (21.VII) konsekracja świątyni (p.w. Trójcy Św. i Nawiedzenia NMP oraz Św. Stanisława) przez bp. F. Kobialskiego. W 1748 r. całkowite zakończenie budowy (razem z ogrodzeniem terenu i zabudową gospodarczą plebani.
W 1755 r. to parafia w dekanacie kamienieckim, diecezja łucka

• 1758-1770 – proboszcz ks. Ignacy BUCHOWIECKI
W 1758 r. (VII) początek urzędu ks. Buchowieckiego,
W 1761 r. odnotowano obecność bp. Tadeusza Czartoryskiego (biskup poznański) na ślubie Adama i Izabeli Czartoryskich
W 1769 r. majątki Poniatowskiego zostaje zajęty przez Konfederatów Barskich (zabrano m.in. ar-maty i amunicje).

• 1770-1789 – proboszcz ks. Jan KRZYŻANOWSKI
W 1770 r. restauracja świątyni

• ok. 1783-1795x – proboszcz ks. Adam KUKIEL
W 1788 r. odbyła się wizytacja kościoła, pozostał inwentarz.
W 1794 r. doszło do zarekwirowanie srebra z kościoła (waga 38 funtów) na potrzeby Insurekcji Ko-ściuszkowskiej przez Komisje Brzeską (m.in. 14 lichtarzy, krzyż, ampułki, tace).

• x1795-1798x – proboszcz ks. Adam KUKIEL
W 1796 r. to parafia w diecezji brzeskiej , w 1797 r. parafia w dekanacie brzeskim w diecezji łucko-brzeskiej, liczy 157 kat.
Wspomagał: 1797 – ks. Ignacy Dąbrowski (w)

• x1798-1802x – proboszcz ks. Adam KUKIEL
Od 1798 r. włączenie parafii do diecezji wileńskiej

• 1803-1820 – proboszcz ks. Karol SZAŃKOWSKI
W 1812 r. zniszczenia w czasie wojny napoleońskiej
W 1816 r. to parafia Wołczyn w powiecie brzeskim. . W 1818 r. miała miejsce wizytacja kościoła, pozostał inwentarz.

• Ok. 1820-1826 – proboszcz ks. Bogumił WOYKOWSKI
Parafii w diecezji wileńskiej, wspomagał: 1825-1826 – o. Teofil Woykowski OCist (?) ,

• 1826-1851x – proboszcz ks. Sylwester PĘTKOWSKI (c) ,
Wspomagali duszpasterstwo w parafii: 1835-1836 – ks. Paweł Małyszewicz (alt)
W 1831 r. dochód roczny proboszcza wynosi ok. 400 rb. s W 1844 r. miała miejsce wizytacja ko-ścioła, pozostał inwentarz, który może wiele powiedzieć o wyposażeniu świątyni. Natomiast co do innych praw bardzo przydatne są zachowane od 1845 r. księgi metrykalne.
Statystyki roczne z tego czasu podawały: w 1843 roku: 5 – chrzty, „brak” – śluby, 5 - pogrze-bów ; w 1844 roku: 7 – chrzty, 1 – śluby, 8 - pogrzebów . W 1846 r. ochrzczono 7 osób, 1 – ślub, 8 - pogrzebów. W 1847 r. ochrzczono 3, pogrzeby – 2 (m-ce IX-XII). W 1848 roku udzielono: 6 – chrztów, 1 – ślub, 12 – pogrzebów. W 1849 roku odbyło się: 1 – ślub, 10 – chrztów, 4 – pogrzeby. W 1850 r. było 5 – chrztów. W 1851 r. udzielono: 4 – chrzty, 4 - pogrzeby
W 1851 r. wizytacja kościoła, pozostał inwentarz.

• 1851-1865 – proboszcz ks. Jan DANISZEWSKI (c)
W 1853 r. na terenie parafii, oprócz miasta Wołczyn, znajdowały się miejscowości: Kotera, Hrymiacz, Użyki, Luta, Połubiatycze, Sieheniewszczyzna, Ponikwy, Szczytniki, Nowosiółki, Krynki, Kołodno, Jackowicze, Michalin.
W 1856 r. to parafia Wołczyn w dekanacie brzeskim. , w 1860 r. parafia liczy 297 kat. W 1863 r. parafia w dekanacie brzeskim, liczy 254 kat.
W 1864 roku zapisano: 2 – ochrzczonych, 1 – ślub ; w 1865 roku zapisano: 15 – ochrzczonych (M = 8, K = 7), 4 – śluby, 20 – pogrzebów.

• 1866-1905 – w cieniu cerkwi prawosławnej
W 1866 r. skasowanie parafii przez władze carskie. W latach: 1866-1919 r. to cerkiew prawosławna, powstają przeróbki budynku, np. w 1876 r. ma miejsce dobudowanie przedsionka. W tym czasie ok. 1880 r. w miasteczko ponad 100 „dworów”

• 1905-1919 – w diecezji wileńskiej
Od 1905 r. starania o odzyskanie kościoła, jeszcze przed I wojną światową, np. w 1910 r. brak świąty-ni , dopiero w 1919 r. świątynia rewindykowana przez katolików

• 1919-1920 - vacat
W 1920 r. wizytacje przeprowadzał błogosławiony bp. Jerzy Matulewicz. W 1921 r. miejscowość liczy 39 kat. (na 222 mieszkańców), proboszcz mieszka w Szczytnikach.

• 1924-1925 – proboszcz ks. Ildefons MIECZKOWSKI
W 1924 r. parafia liczy 372 kat.

• 1925-1926 – proboszcz ks. Aleksander SZWERPEL
Proboszczowi polecono również administracje kościoła w Stawach. W końcu 1926 r. parafia liczy 402 kat.

• 1926-1928 – proboszcz ks. Dionizy ŁAPOSZKO
W 1928 r. jest to parafia w dekanacie brzeskim, liczy 462 kat.; na jej terenie 2 szkoły publiczne

• 1928-1930 – proboszcz ks. Antoni KACZYŃSKI
Jest to tylko czasowa administracja, mieszkającego w Wysokim Litewskim kapłana.

• 1930-1931 – proboszcz ks. Edward JUNIEWICZ
W 1930 r. parafia liczy 486 kat.

• IV-VIII.1931 – administrator ks. Kazimierz WAŃKOWICZ
Proboszcz obsługiwał dwie parafie Stawy i Wołczyn.

• 1931-1933 – proboszcz ks. Lucjan CHWIECKO
Wspomagał: 1932 – ks. Mieczysław Karpowicz
W 1932 r. parafia liczy 495 kat.

• VIII-X.1933 – proboszcz ks. Ignacy DROZDOWICZ
Jest to tylko czasowa administracja, mieszkającego w Szczytnikach kapłana.

• 1933-1936 – proboszcz ks. Piotr SADOWSKI
W 1934 r. parafia w dekanacie brzeskim, liczy 400 kat., należały tu miejscowości: Wołczyn, Nowy Wołczyn, Dubowo, Hrymiacze, Jackowicze, Kołodno, Kotera, Krynki, Liski, Nowosiółki, Pałuki, Pa-hubiatycze, Ponikwy, Użytki, Złomyśl.
W 1935 r. parafia liczy 400 kat.

• 1936-1945 – proboszcz ks. Antoni CZYSZEWICZ
W 1938 r. miało miejsce pochowanie króla Stanisława Poniatowskiego (sprowadzono trumnę z Peters-burga, gdzie dotąd był pogrzebany w kościele p.w. Św. Katarzyny)
Od IX.1939 r. represje sowieckie wobec postaw religijnych, m.in. w 1940 r. deportacje w głąb ZSRR niektórych rodzin
Od VI.1941 r. represje niemieckie

• 1945-1953 – w diecezji pińskiej (jako zabytek)
Od VII.1944 r. powrót władzy komunistycznej. W 1944 r. jest to magazyn wojskowy , od 1945 r. wysiedlenie wielu rodzin katolickich do PRL-u zmienia demografie parafii i szansę na odzyskanie parafii. Po 1945 r. w świątyni umieszczono magazyn nawozów sztucznych
W 1953 r. stan obiektu jest tak zły, ze nastapiło skreślenie z listy zabytków.

• 1953-1989 – w diecezji pińskiej
Trwa dalsza dewastacja kościoła, np. w 1979 r. nastąpiło zawalenie się stropu świątyni i dalsze zdewa-stowanie wnętrza przez miejscową ludność.
W 1970 r. miejscowość liczy 460 mieszkańców

• 1989-1991 – w diecezji pińskiej
W 1989 r. rozpoczyna się odbudowa kościoła oraz ekshumacja trumny królewskiej (w 1995 r. odwie-ziono domniemane szczątki króla Stanisława Poniatowskiego do katedry warszawskiej).

• 1992-2010x – proboszcz ks. Jan WASILEWSKI
W 1992 r. miejscowość liczy 502 mieszkańców. Trwa odbudowa świątyni, ale brak dokumentów o zwrocie jej dla Kościoła.
W 2000 r. budowa kaplicy, postawionej na fundamentach dawnej cerkwi prawosławnej, na cmenta-rzu komunalnym. Dopiero w 2007 r. nastąpił zwrot kościoła, uzyskany staraniem Kurii Pińskiej.
W 2008 r. jest to parafia w dekanacie brzeskim . W 2010 r. w zabytkowym kościele prace restau-racyjne prowadzi PKZ Architektury „Renowator-Wilk Konserwacja Zabytków” z Zamościa.

• 2014-2016 – w diecezji pińskiej
Z posługa dojeżdżają kapłani z Brześcia lub Wysokiego ?
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.