Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Augustόw

3.12.2017 21:44
Augustόw
Miasto głόwne powiatu tej nazwy, leży nad rzeką Nettą, pod 53°49’ szerokości i 10°38’ długości geograficznej, przy trakcie bitym warszawsko-kowieńskim, o 240 wiorst od Warszawy, o 28 od Suwałk, o 73 od Grodna. Augustόw posiada urząd powiatowy, sąd pokoju V okręgu, należący do zjazdu sędziόw w Suwałkach, zarząd kanału augustowskiego, stacyę pocztową, stacyę telegraficzną międzynarodową. Kościołόw znajduje się w A. cztery: katolicki, ewangielicki i dwa prawosławne. Ludność Augustowa wynosi w samem mieście 7846 w tem mężczyzn 3939, kobiet 3907, domόw 501; przedmieścia: Białobrzegi, Biernatki, Klonownica, Turόwka, Wόjtowskie-uwołoki i Żarnowo, mają razem mk 2105: w tym mężczyzn 1086, kobiet 1019; domόw 327. Do miasta należy obecnie 446 włόk a w tej liczbie 139 włόk lasu, 15 włόk jezior i 5 nieużytkόw. Dziesiejsze przedmieścia: Żarnowo, Biernatki, Turόw są to dawniejsze obręby leśne, dodane miastu przez Zygmunta Augusta w 1564. Augustόw został założony przez Zygmunta Augusta w 1561 roku na gruntach krόlewskiej włości Knyszyn i nazwny od imienia właściciela. Rybołόstwo, piwowarstwo, wyszynk trunkόw i handel stanowiły głόwne zajęcie mieszkańcόw. Zbudowane z drzewa, ulegało łatwo pożarom, lecz szybko się odbudowywało, mając obfitość drzewa w sąsiednich puszczach ekonomii grodzieńskiej. W miejscu poprzednich drewnianych kościołόw wzniesiono ze składek parafii murowaną świątynię w 1848r. W kaplicy na przedmiściu jest obraz Chrystusa, uważany za cudowny i stanowiący cel pobożnych pielgrzymek w czasie odpustόw. Augustόw, parafia katolicka, należy do dekanatu augustowskiego; istniała też tu parafia i dekanat grecko-unicki. Dekanat katolicki dyecezji sejneńskiej składa się z 12 parafij, położonych w powiecie augustowskim: Adamowicze, Augustόw, Bargłόw, Hoża v. Sylwanowce, Jaminy, Janόwka, Krasnybόr, Raczki, Studzieniczna, Szczebra, Sztabin i Teolin. Augustowski dekanat byłej dyecezyi chełmskiej obrządku grecko-unickiego w 1863 dzielił się na 10 parafij: Augustόw, Balla kościelna, Hodyszόw, Hołynka, Lipsk, Łubno, Perstuń, Rygałόwka, Sopoćkinie, Wysokie-Mazowieckie. (Por. „Miasto A.” Przez Jan Jarnutowskiego Bibl. War. 1863 II-149 a także Bibl. War. 1857, III-IV i 1858 II). Powiat augustowski guberni suwalskiej graniczy na pόłnoc z suwalskim i sejneńskim, od zachodu i południa z gubernią grodzieńską, od południo-zachodu z łomżyńską a na zachόd przytyka do Prus. Rozległość ogόlna wynosi 36,3 mil. kw. Powierzchnia ziemi przedstawia rόwninę z niewielkimi wyniosłościami, ktόre przechodzą w sąsiednie powiaty pod nazwą wzgόrz augustowskich. Wielka ilość lasόw (około 70,000 dziesięcin) zasila wodą gęstą sieć rzeczek, jezior i bagnisk. Z rzek najważniejsze są: Niemen stanowiący wschodnią granicę powiatu, Czarna Hańcza oddzielająca go w pόłnocnej stronie od sejneńskiego i Biebrza na południowej granicy. Z odprowadzających zaś miejscowe wody w obrębie powiatu: Netta, Stawiska i Jarzębianka z licznymi dopływami. Jeziora grupują się przeważnie w pόłnocno-zachodniej części powiatu; znaczniejsze są: Sajno, Necko, Białe, Niższa Rozpuda, Studzieniczne, Gorczyca, Orle, Paniewo, Krzywe, Mikaszewo itd. Przeważnie piaszczyste grunta wytwarzają glebę żytnią II klasy, jedną z najuboższych w Krόlestwie; w gubernii suwalskiej zaś powiat Augustόw zajmuje w rzędzie 7 powiatόw piąte miejsce co do urodzajności. Wysiew pszenicy wynosił średnio (w latach od 1870 do 1872) 1,300 czetwiertii, żyta 16,000 cztrwiertii; zbiόr zaś średni 8,300 czetwiertii pszenicy i 67,000 czetwiertii żyta. Hodowla inwentarza nie przedstawia nic godnego uwagi. Stadniny koni utrzymywane są w Świacku i Wasilewiczach, posiadłościach hr. Wołowiczόw. Przemysł fabryczny na niskim stopniu. Prόcz gorzelni i browarόw tylko fabryka odlewόw i narzędzi rolniczych w Sztabinie. Rękodzielnictwo ogranicza się na zaspakajaniu miejscowych i to najprostszych jedynie potrzeb. Wieśniacy zajmują się tkactwem i pędzeniem smoły; handel koncentruje się w Augustowie i nie przedstawia godnych uwagi rezultatόw. Komunikacyjne środki stanowią przede wszystkim rzeki spławne: Niemen, Biebrza i kanał augustowski przerzynający powiat na długości 98 worst; obok tego przecinają powiat: trakt bity kowieński w zachodniej stronie i krόlewiecki we wschodniej; łączy je droga pocztowa na Lipsk i Sopoćkinie idąca. Ludność ogόlna wynosi 65,000 (na milę 1781 dusz), w tej liczbie mężczyzn 33,402, kobiet 32,253. Wojewόdztwo Augustowskie powstało po utworzeniu Krόlestwa Kongresowego w 1816 i trwało do 1837, w ktόrym zostało zmienione na gubernię tej nazwy. Gubernia augustowska, jedna z pięciu za dawnego podziału krόlestwa, utworzoną została z wojewόdztwa augustowskiego w 1837 roku, na skutek zaś nowego podziału w 1866 zniesioną została a na jej miejsce utworzono dwie gubernie: suwalską i łomżyńską. Leśnictwo augustowskie dzieli się na trzy straże: Szczebra, Sajenek i Świderek.
Augustόw – miasto powiatowe, miało w 1890 9496 mk. Zapisanych do ksiąg ludności stałej było 11547, obecnych 9242, niestałej ludności 254. Śrόd zapisanych do ksiąg było 119 prawosławnych, 147 protestantόw, 7473 żydόw, katolicy stanowili 50% augustowski powiat utworzony w 1867 dzieli się na 12 gmin: Balla wielka, Bargłόw, Dowspuda, Hołynka, Kolnica, Kuryanka, Łabno, Petropawłowsk, Szczebro-Olszanka, Sztabin, Wołowiczowce. W 1890 ludność powiatu wynosiła 75796, z tego przypadało na jedno miasto (Augustόw) 9496 a na gminy wiejskie i osady miejskie 66300. Zapisanych do ksiąg ludności stałej było 91433, między niemi 6649 nieobecnych. Co do wyznania było: 14242 prawosławnych, 579 protestantόw, 14161 żydόw (5473 w Augustowie). Katolicy stanowili 64,4% ludnoświ. Na obszarze powiatu w 1880 było 106165 mόrg lasόw rządowych, stanowiących dwa leśnictwa odrębne; augustowskie i ballskie (od wsi Balla), tudzież w częściach należące do leśnictwa pomorskiego i suwalskiego. Leśnictwo augustowskie miało 42284 mόrg obszaru.
{SGKP]
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.