Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Powązki 1855 r.

14.12.2017 16:26
Kurier Warszawski 1855 r.
Wydań kuriera 345
Powązki tylko wymienieni.
Ewa z Zielińskich Igo ślubu Wołowska, 2go Hamer, Julja z Buczyńskich de Tylli, Wdowa po Tomaszu de Tyllim, Edmund Krzemiński lat 7, Ludwik Grygowski, Burmistrz miasta Sokołowa, Ottolja Nenneke,Marjanna z Stypułkowskich Maniszewska, Marjanna z Stopińskich Trylewska, Marcyanna z Obrąpalskich Safonów, Anna z Sachorzeńskich Szyszko, Alcxander Komierowski Dziedzic dóbr Mystkówca,Bogumiła z Bednarskich Górska, Mateusz Prokulski, Jan Krasuski, Anna Olechowska, Jan-Kanty Sokołowski, Lucyna z Minasowiczów Pągowska. Adam Podberewski, Naczelnik nocnej Policyjnej Straży,Elżbieta z Gościmskich Bielińska Żona b. Pułkownika, Dowódcy Pułku 3go Strzelców pieszych, b. WP,Michalina z Zaroszyńskich Żygodzka Zona Porucznika b. Weteranów Polskich, Aniela Kośmińska,Józefa z Czyżewskich Słomińska, Anna z Krukowskich Lehr, Xawery Rupniewski, Adam Żembrowski,Aniela z Nowickich Rudnicka, Ludwika z Gadomskich Podolska, Józef Boneberger, Tekla z Niewodowskich Wdowa po ś. p. Józefie Sienkiewicz Majorze b. W.P., Konstanty Krajewski, Tomasz Wiśniewski,Ludwik Guziewicz, Bronisława Smolikowska, Katarzynka Nowakowskich Więckowska, Karol Barthel ,Tekla z Czarnowskich Michalicka, Leon Pieńkowski, Hermenegildy Rogaliński, b. Kapitan b. W . P,Karol Hr. Czapski, syn Adama i Marji z Rzewuskich Hrabiów Czapskich małżonków, Marjauna z ReinholdówHildebrandt, Katarzyna z Stypułkowskich Kosińska, Jan Lilpop, Justyna z Morbitzerów Bayer, Michał Matuszewski, Florentyna Pomarnacka, Teofil Zawadzki, Anna Ostaszewska, Tekla Skrodzka,Apolonja z Baranowskich Poznańska, Seweryn Hill, Tekla i Blumów Krantz, Teofila Czerwin, Walerja Kłudkowska, Jakób Wasilewski, Felicja z Pilatowskieh Laskowska, Seweryna Hill, Apolonja z Grabowskich Rozmowska, Bogusław Sobolewski, Jan Kamieński mecenas,Józef Jaworski, Karol Gąssowski, b. Kapitan b. W . Pols., Franciszka Hellwig, Mateusz Cichorzewski, Jan Łącki, Antoni Brzozowski, Rronisława z Krynickich Bertel, Antoni Hill, Szymon Kobyłecki,Katarzyna z Paszkowskich Krzyżanowska, Mateusz Kostrzębski, Urszula z Krajewskich Wąsowska,Weronika z Janowskich Kunicka, Marjan Ossowski, Józef Majewski, Marcin Ziołkiewicz, b. Kapitan b.W. P.,Elżbieta z Pinińskich Górska, Małżonka Mikołaja Górskiego, Sędziego Pokoju Okręgu Ostrołęckiego,Marjanna z Wielgolaskich Rapacka, Karolina z Prochnickich Wdowa po Jenerale wojsk francuzkich,Nepomucena Miłoszewska, Jan Szyjewski, b. Major b. W. P., Mateusz Walter, Łukasz Czyżewski,Franciszek Wojciechowski, Mecenas, Atanazy Laurent, Franciszka Jadrów, Aurora-Eleonora z Zimerroanów Krzywicka, Józefa z Jaworskich Miller, Marjanna z Wielgosińskich Klukowska, Emilja zMair'ów Giżewska, Józefa z Lewickich Woluńska, Elżbieta z Nowowiejskich Mićkiewiczowa, Kazimierz Peszyński, Tadeusz Kozarzewski, Dziedzic wsi Raszewa, Józefa Wawrowska, Córka Prezesa Trybunału Cywilnego Gub: Podlaskiej, Józef Junosza Cieśliński, Sędzia Appellacyjny, Konstanty Kostrzewski, Felicjanna-Barbara Lentz, Jenerała-Majora Puchały-Cywińskiego, Xiądz Wojciech Dembiński, Katarzyna z Kamińskich Trzcińska, Ignacy Radomyski, Władysław Gostomski, Zuzanna z Pniewskich Truszkowska, Mieczysław Rorodyński, Heljodor Orłowski, Tedor Lasocki, Dziedzic dóbr Miszewo-Murowane, w Gub: Płockiej, p.Salomea z Heintzów Kozubowska, Benedykt Dutkiewicz, Wojciech Prendowski, b. Pułkownik byłych W. P., Franciszek Reych, b. Sędzia, Izabella z Lisickich Czarnowskiej, Rozalja z Malinowskich Radzimińska, Żona Stanisława Radzimińskiego, b. Oficera b. W . P ., Wawrzyniec Deduchowski, Ignacy Mroczkowski, Antoni Dobosiewicz, Juljan Łada, Alexander Kunigk, Zofja Marzyńska, Katarzyna z Lewandowskich Kłopotowska, Franciszek Martwiński, Edward Czurakowski, Ignacy Górski, Zygmunt Krzyżanowski, Honorata z Łobodzkich Dylewska, Stanisław Podrucki, Aloizy-Hippolit Tylman, Michał Brzeziński, Antoni Poradnia Radca Dworu, Józef Todesco, Stanisław Kaliszewski, . Kazimiera Preuss, Felix Kozubowski, Ignacy Ziemiński, Helena Miąszczyńska, Juljan Malinowski, Stanisław Bertel, Jan Marion, Radca Kollegjalny, Walenty Kociszewski, Juljan Wieluński, Romuald Sadkowski, Katarzyna z Majorkowskich Kielkiewicz Wdowa po ś. p. Mikołaju Kielkiewicz, Podpułkowniku b. W. P., Tekla Krzewska, Józefa Dahlen, Joauna-Rarolina z Bergerów, pierwszego ślubu Neumann, 2 Herbig, Józef Bracławski, Juljan Nowolecki, Klemens Borkowski, Teofila z Kalinowskich, Tekla z Hrabiów Załuskich, po Józefie Gaszyn Wierzchleskim, Ludwika z Dewarów Ciecierska, Jakób Malgorzewicz b. Oficer b. W. P., Jan-Władysław Reych, Anatoljusz Olszewski, Urzędnik Rządu Gubernialnego Warszawskiego, Bronisława Morawska, Walenty Kratzer, Nauczyciel, Józef Bogucki, znany z prac literackich swoich, jak Klementyna, Rodin, Obrazki Społeczeństwa Warszawskiego, Anna z Żuchowiczowicz Ziemińska, Aniela z Berhanów Nyko, Justyna z Schutterów Szmigielska, Alexander, Katarzyna z Cbudzyńskicb Puchalina, Katarzyna z Chudzyńskicb Puchalina, Małgorzata z Duninów Bienkiewicz, Wdowa po ś.p . Jacku Bienkiewiczu, Mecenasie przy byłym Sądzie Najwyższej Instancji, lat 84, Marjanna z Jaszewskich Herburtowa, Karol Gadomski, Marja-Magdalena Trantz, Teressa z Kurowskich Ruchacz, Jan Joachimowski, Marjan-Ludwik Skibiński, Anna Stokinger, Teressa z Zagrobów Garnier, Jan Matusiewicz, Ludwik Kauffmann, Stanisław Mikułowski, Dyonizy Bielski, Radca Stanu, Fiorentyna Ratajska, Mateusz Klimaszewski, Marja Axamitowska, Marjanna Wojszycka, Paulina Jackiewicz, Alexandra z Gozdziejewskich Rząsińska, Elżbieta z Wityńskich Wasilewska, Wdowa po Jenerale b. W .P., AIexander Skwarc, Petronella z Jukońskich Petykowska, Józefa z Kaiźniców Szymanowska, Aniela Buchalet, Franciszka z Lubańskich Smochowska, Kanut Nalepiński, Antonina Bobińska, Felicja z Zabokrzeckich Stummer, Józef Duszyński, Pelagja Kumelska, Ludwika-Teressa Jałbrzykowska, Józefa z Sarneckich Marion, Marjanna z Heppenów Charzewska, Kazimierz Trembecki, b. Szambelan, b., Pułkownik b. W. P, Adam Motylewski, Konstancja z Stanikowskich Schneider, Pelegja z Zbaraczewskich Bojanowska, Maxymiljan Cwierciakiewicz, b. Major b. W. P., Aniela Cyprysińska, Kunegunda z Jaworskich Ratajska, Franciszek Czarnomski, były Oficer Kawalerji byłych Wojsk Polskich, Monika z Makarowiczów Wentzel, Alexander Hendiger, Alexandra z Seredyńskich Grochowska, Bogumiła z Ostaszewskich Dąbska, Ludwik-Paweł Witkowski, Feljcjao lgnatowski, Karol-Fryderyk Kroll, Elżbieta z Rydeckich Rudnicka, JuJjan Dąbrowski, Urzędnik Komissji R. P. i Skarbu, Wiucenty-Paweł Grabowski, Helena z Dyzmańskich Małgorzewicz, Brygida z Wróblewskich Kazubowska, Wdowa po Kapitanie b. W. P., przeżywszy lat 80, Apoloujusz Filleborn, Franciszek Kałuziński, Bonawentura Pawliński, Marja Celińska Córka Konstantego i Julji z Russjanów Celińskich, Onufry Krydeł, Radca Dworu, Józef Młodzianowski, Alexander Kossowski, Jakób Szałajski, Marja z Chałupczyńskich Nowicka, Tomasz Nowacki, Łucja z Molskich Kwiatkowska, Wdowa po Kapitanie b. W, P., Wincenty Masłowski, Leonarda-Seweryna Czartoryska, Ludwika z Zielińskich Martwińska, Domicella Mackiewicz, Aniela z Pilatowskich Cegłoska, Walerja Kobyłecka, Antoni Lelowski, Referendarz Stanu, Edward Kuniewicz, Prowizor Farmacji, Kazimierz Lachowski, Artur Kotkowski, Florjan Bieliński porucznik, Józef Stankiewicz, Izabella z Góreckich Osuchowska, Mikołaj Wiologórski, Radca Tajny, Katarzyna z Janowskich Niwińska, Mikołaj Mrozowski, b. Oficer b. W. P, Eleonora z Makarowiezów Chróścielewska, Łukasz Gaduszewski, Franciszek Piotrowski, Piotr Bębnowski, Radca Honorowy, b. Oficer b. W P, Józio Kużawa, Marcelli Morzycki, b. Radca Województwa Mazo- wieckiego, Sędzia Pokoju, Obywatel Ziemski, Józef Grzybowski, b. Kapitan b.W . P., Karol Jache, Jan Wielgomundowicz, Michał Gibasiewicz, Złotnik, Urszula z Możdżyńskich Jaworska, Wdowa po Kapitanie b. W.P„, Julja z Sengtellerów Kierznowska, Jan-Karol Karpiński, Rozalja z Raczkowskich Fontana, Wdowa po Onofrym Fontana b. Pułkowniku b. W . P, Joanna z Litoborskich Gutowska, lat 54, Szymon Jakubowski, Anna z Józefowiczów Radwan, Wdowa po Komisarzu Wojennym, b. W . P, Stanisław Ledworówski, Tekla Magier, Józef Paprocki, b. Kapitan b. W. P, Barbara Bondasiewicz, Estery z Miroszewskich Dobrosławskiej, Bronisława Bardzkiej, Wiktorja z Madaiińskich Michnowska, Józef Zawadzki, Naczelnik Komissji Rządowej Przychodów i Skarbu, Wiceenty Mbjewski, Julja z Czechowskich Pohorecka, Anatolja z Woltanowskich Kazańska, Franciszka-Brygida z Skrzeczyńskich Hoch, Wiktorja Prądzyńska, Tomasz Trylski, Karol Zakrzewski, Albina Kolasińska, Ignacy Jankowski, Alexaodra z Jankowskich Kulikiewiczów Wąskiewicz, Zona Naczelnika Sekcji Wyznań w Rządzie, Zofja z Kejmerów Żernicka, Marcella Badurska, Wdowa po b. Majorze Korpusu Weteranów i Iuwalidów b. Wojska Polskiego, Piotr Kostrzębski, Teressa Zacharyasiewicz, Marcin Kulewski, Juljanna Krause, Tomasz Prościewicz, Felix Miller, Joanna z Szrejterów Kostrzębska, Anna z Gromanów Lilpop, Antoni Bonisch, Franciszek Źernicki, Anna z Gmurczyńskich Gellert, Florentyna Sakowicz, Zuzanna Batkowska, Dorota z Wiemanów Kuhnigk, Balbina z Siekierskich Sielska, Kajetan Studziński, Róża Sobańska, Zona Szefa Biura Wydziałów po b. Komissji Wojny, Anna Wołków, Karol Kleczkowski, Antoni Karo, Jadwiga Kornecka, Józef-Leopold Wojciechowski, Marjanna z Karczewskich Rudnicka, Józefa Kamieniecka, Juljan-Bernard Sojecki, Sylwester Rościszewski, b. Sędzia Apellacyjny, Erazm Sokołowski, Róża z Sułowskich Słubicka, Teressa z Kurowskich Ruchacz, Jan Joachimowski, Marjan-Ludwik Skibiński, Anna Stokinger, Stanisław Mikułowski, Dyonizy Bielski, Radca Stanu, Członek Warsza- wskich Departamentów Rządzącego Senatu, .Mateusz Klimaszewski, Konstanty Zieliński, Salomea z Mikligów Karczewska, Wdowa po niegdy Janie-Samnelu-Dobroguście Karczewskim, Anna z Stradomskich Dobrzańska, Anna z Niedzielskich Karo, Jan Takliński, Karolina z Węglińskich Brodowska, Adolf Kaetzler, Albertyna z Chróścielewskicb Kozłowska, Amalja z Kreuschów Majewska, Marja z Stummerów Tomorowicz, Teofila z Sobocińskich Modzelewska, Antonina Goebel, Córka Wilhelma Goebel, Marjanna Muszewska, Hermelli Głowacki, Assesor Kollegjalny, Kawaler Orderów : Śtej ANNY kl: Ilgiej, Śgo STANISŁAWA kl: III, Anastazja Gomulińska, Ludwika Szaniawska, Józef Nowicki, Ludwika z Sadowskich Liedtke, Magdalena z Wilsonów Campioni, Jan Sejdlitz, Eleonora z Zawadzkich Błońska, Emilja z Gerlachów Kobylańska, Franciszek Ostrowski, Hyacynt Karśnicki, Sekretarz Gabernjalny, Jan Brzeziński, Kasper Kujdowicz, Rządca gmachu Ratusza, Katarzyna z Rakowskich Cegielska, Jan Wojtasiewicz, Piotr Radomski, Laura z Michałowskich Czajkowska, Róża Jabłońska, Agnieszka z Bartmańskich Sadkowska, Rozalja Sulimierska, Eleonora z Majewskich Krzyżanowska, Zofja Dobrzańska, Marjanna z Grędzińskich Śliwicka, Magdalena z Galińskich Korytowska, Władysław Gorajski, Marjanna Maniszewska, Marja-Cecylja- Prestiot, Emilja Poradnia, Karol Winnicki, Obywatel ziemski, Witold Federowicz, Ewa z Jezierskich Pilarska, Jakób Jasiński, Doktor Medycyny i Chirurgji, Aniela z Zagórskich 1-voto Rozmanith, 2-voto Kijas, Izabella Różańska, Paulina Danielewicz, Artystka, Maciej-Albin Różewicz, Józef Appel, Katarzyna Witoszyńska, Marja z Stenglewskich Jaworska, Wiktorja z Kosteckich Wołk, Bronisław Karczewski, Konstancja Bibko, Alexander Leszczewski, Tekla z Psarskich Miszkiewicz, Barbara z Ignatowskich Kamienobrodzka, Wdowa po b. Poruczniku b. W.P, Julja z Grosów Minter, Magdalena z Sułkoskich Ryczkowska, Karol Nahke, Władysław Grabowski, Julja-Helena Szpanowska, milutkie Dziecko liczące dopiero półtora roku. Barbara z Wołosiewiczów Bogucka, Rozalja z Schutzów Miaskowska, Bronisława z Prendowskich Szlubowska, Ahxander Wiener, Józefa z Fedorowiczów Kiewlicz, Tekla z Grabowskich Hasselberg, Apolonja z Wasilkiewiczów Roszewska, Justyna Kobylańska, Florjan Skomorowski, Artysta Dramatyczny, Antonina z Tomaszewskich Michałowska, Julja Zalewska, Teressa z de Lingenan Bychawska, Karolina z Pękosławskich Kahl, Marja-Antonina Ordyńcówna, Córka JJW W. Pawła Radcy Stanu, i Marji z domu Bertholdi, Małżonków Ordyńców, Salomea z Ignatowskich Lubowidzka, Kazimierz Suffczyński, b. Naczelnik Wydziału Naukowego w Okręgu Naukowym Warszawskim, Juljanna z Fłakiewiczów Baranowska, Anna z Gloknerów Gołaszewska, Wdowa po b. Sędziu Ziemskim, Ludwika z Piotrkowskich Majewska, Stefanja z Malukiewiczów Chrzanowska, Teressa z Muszewskich Aniołkowska, Antoni Siennicki, Rzeczywisty Radca Stanu, Członek Komissji Rządowej Przychodów i Skarbu, Józef Wagner, b. Artysta Muzyczny, Teressa z Zszczunków Majorkowska, Nauczycielka, Jan-Tomasz Orłowski, Marcjanna z Przybyłowskich Mierzejewska, Marjanna z Zakrzewskich Motylińtka, Edward Bogdański, Applikant Sądu, Stefana Raczyńskiego, b. Diedzica dóbr Babiaka i Ozorzyna, Franciszek Borowiecki, Karol Zdzienicki, Helena Swiderską lat 3, Karol Zdzienicki, Walentyna Sokołowska lat 3, Józef Zalewski,
Niedawno pochowano na smętarzu Powązkowskim, zwłoki 87-letniego czcigodnego starca, Nestora Artystów muzyki, ś.p . Józefa Wagnera, Walerja Iwanowska, Henryk Beyer, Archiwista Urzędu Loterji, Marja-Julja z Dembińskich Jaroszewska, Franciszek Paszkiewicz, b. Assesor Rejencji Gdańskiej lat 70, Zuzanta z Głogowskich Janotta, Wdowa po Kapitanie b. W . P .,lat 60, Józef Kwiatyński, Antonina z Cywińskich, pierwszego ślubu Hrabina Pallandre, powtórnego Błędowska, Zona b. Kapitana b. W . P ., Eijasz Kelch, Marja-Gabryella Vatke, Wanda Dembowska, Zofja z Engelków Siennicka, Córka niegdy Alex, Korduli z Myśliborskich Burzyńskiej, zmarłej 7 b. m . w wieku lat 40, Zuzanna z Kucińskich Kurzewska, Alexandra z Gadomskich Klochowiczowa, Zona Expedytora Poczty w Busku, Józefa Kuhnl, Marjanna z Suchockich de Grassów, Marjanna z Wygrzywalskich Rodziewicz, Juljan Bortnowski, Urzędnik Komory Celnej, .Joanna Rychter, Jan Rozwadowski, Radca Kollegjalny, Władysław Zanelli, Florjan Kuliczkowski, Józef Slodziński, Aniela Bassi z domu Vilia, Karolina z Korffów Adamiecka, Michał Piotrowski, Właścicieł dóbr ziemskich i tutejszy Obywatel, Magdalena Campioni, Paulina z Dziemborów Zamościcka, Igoacy Beczkowicz, Obywatel Ziemski, Maciej Rościszewski, Rzeczywisty Radca Stanu, Członek Rządzącego Senatu, Zuzanna Źórawska, Tekla z Szydłowskich Krajewska.