Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Sułkowscy z Sułkowa, ale którego?

18.12.2017 12:27
W trakcie poszukiwania Sułkowskich herbu Sulima zaczęłam się zastanawiać skąd pochodzi ta rodzina.
I oto co znalazłam. Najliczniej wg geneszukacza na Genalogach występują Sułkowscy w Mazowieckiem (tu ich jest najwięcej), Kujawsko-Pomorskiem i Łodzkiem.

Wszyscy Sułkowscy pochodzą pewnie generalnie z Sułkowa i tu powstaje pytanie którego.
Sułkowscy byli w Sułkowie par. Mochowo nad rzeką Skrwą powiat sierpecki w Mazowieckiem. Bardzo licznie występują w indeksach z tej parafii na Genealogach już od 1596 r. Byli również w Sułkowie Polnym i Borowym między Ciechanowem i Mławą oddalonymi od siebie ok 2 km. Oba te Sułkowa oddalone są z kolei o godzinę jazdy od Sułkowa w powiecie sierpeckim. Byli również w Sułkowie położonym w Kujawsko-Pomorskiem w powiecie Włocławskim, w gminie Lubraniec. Mamy zatem trzy miejscowości o tej nazwie w Mazowieckiem i jedną w Kujawsko-Pomorskiem i wszędzie są Sułkowscy.

Wg Słownika Historyczno-Geograficznego:

SUŁKOWO RZECZNE (1510 Sulkowo, Sulikowo Tiburcy) nad rz. Skrwą, 14 km na SW od Sierpca.
1578 pow. sierp., par. Kurowo (ŹD 46) Wg AM – par. Mochowo. (w jednej i drugiej występują masowo Sułkowscy) Włas. szlach. 1510 Jakub Sułkowski stolnik płoc. otrzymuje urząd wojskiego płoń. po ustąpieniu Jana Pomiana z Bogatek (MS IV/1 nr 925); 1531: 4 wł. folw. (RP 41, 87).
W/w Jakub zmarł wg Matricularum RP w 1516 r.

SUŁKOWO POLNE (1349 Sulkowo, Schwlkowo, Szulcowo, Sulcowo, Svlkowo, Solkowo, Sulkova, Sulkowo Magna) 16 km na NW od Ciechanowa.
1482 Jakub Sułkowski z Kałuszyna, żona Dorota c. zm. Dobrogosta z Nowego Dworu kaszt. warsz. (MK 6, 145v) (Dorota Nowodworska z Leżenic h. Nałęcz)
Jan Sułkowski sędzia grodzki płoc. (ZDP nr 436)

SUŁKOWO BOROWE 1 (ante 1471 Sulkovo, Sulkowo Borowe) 15 km na NW od Ciechanowa.
1. 1578 pow. niedzb., par. Niedzbórz (ŹD 113).
2. 1487 → p. 3.
3. Włas. szlach. 1471 Stanisław z Sułkowa [Polnego] dzieli dobra między synów: Mikołaj i Wojciech otrzymują [obie] wsie S. i Kosiny, zaś dla siebie i s. Jakuba zatrzymuje wieś Kałuszyn (MK 41, 43v)2; 1476 w podziale dóbr między Mikołajem i Wojciechem, [synami zm. Stanisława] z Sułkowa [Polnego] i Kosin, Mikołaj otrzymuje w Sułkowie [Polnym]: siedlisko, wszystkie domy i zabudowania ojca z gumnem, z połową grodzy tamże, połowę folwarku, połowę gaju i 6 wł. os., nowy rybnik i młyn; zaś Wojciech otrzymuje w S.: siedlisko, dom leżący powyżej 1 1/2 wł. os., (mianowicie wł. Cichosza i ogrodu kowala Bąkowskiego) i 2 morgi za gumnem, połowę starego stawu i młyna tamże, rybnik nad Bielą z połową folwarku, gaju i grodzy oraz 6 wł. os. w Kosinach Kapicznych; Mikołaj będzie posiadał ogrodników Chlota i Bartka, Wojciech – kowala i Niczka (AG perg. 3593)3; 1482 Mikołaj z S. zastawia Pawłowi i Mikołajowi, synom Sądka z Łepków, 1/2 wł. os. w S. w sumie 4 kóp gr w szelągach (AG perg. 3608); 1487 → Sułkowo Polne; 1511 Wojciech s. Mikołaja z S.-B. zastawia Andrzejowi z Łebków 2 wł. w S. B., jedną folw. i drugą os., w 20 kopach gr w szelągach (AG perg. 3670); 1531: 5 wł. os., młyn o 1 kole w dzierżawie rocznej (RP 41, 150v).

1 Pierwsza wzmianka, gdzie występuje nazwa S.-B. jest dopiero w r. 1511, wydaje się jednak, że wiadomość z r. 1471 o podziale dóbr S. można uznać za metrykę S. B.
2 Dopisano na marginesie: cassata propter aliam divisionem posteriorem in libro terrestri Zawcrzensi terre Plocensis.
3 Tekst ten sugeruje, że Mikołaj osiadł w Sułkowie Polnym, przyjmując, że z dwu wsi o wspólnej nazwie Sułkowo, jest to osiedle pierwotne. (Mianowicie Mikołaj dziedziczy siedlisko i wszystkie zabudowania ojca). Jednak potem zastawia dziedzicom z Łebków cz. w Sułkowie Borowym. Być może potem bracia się pozamieniali?

Występowali Sułkowscy również wg Słownika geograficznego Królestwa Polskiego w innym Sułkowie – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Lubraniec, wg Słownika Sułkowscy w Sułkowie major i minor w kujawsko-pomorskiem byli już w 1557 r. (Feliks, Mateusz, Wojciech, Stanisław Sułkowscy), Nie potwierdzają tego niestety żadne indeksy - nazwisko w par. Zgłowiączka i Lubraniec, pod które to parafie podlega tamtejszy Sułków występuje sporadycznie. Występowanie tu tej rodziny potwierdza jednak w "Polsce XVI w. - Wielkopolska tom II" Adolf Pawiński. Indeksy są od 1750 r. - może byli tam wcześniej. Ogólnie w kujawsko-pomorskim jest ich sporo. http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XI/582 .

Przyjąwszy, że nazwiska pochodziły zwykle od nazwy miejscowości - pierwotna forma "z Sułkowa" - może to są odrębne rodziny o tym samym nazwisku. W Kujawsko-Pomorskiem nazwisko występuje wg SHG od 1557 r. Na Mazowszu są w jednym Sułkowie od 1349 r. w drugim od 1510 r. wg MRP i SHG. O wiele liczniejsza jest rodzina z Mazowsza.

W Wikipedii uznano, że Sulima Sułkowscy pochodzą z Sułkowa Borowego par. Żurominek.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Su%C5%82k ... rbu_Sulima
Wg K. Niesieckiego Sułkowscy Sulima pochodzą z Łęczyckiego i Podolskiego, a później pojawili się w Wielkopolsce odkupując dobra Leszczyńskich.

Z pewną ostrożnością można stwierdzić, że Sułkowscy herbu Łodzia pochodzą z Kujawsko-Pomorskiego czyli z Sułkowa koło Łubrańca
http://www.przodkowie.com/niesiecki/s/s ... .php?lit=s
Teki Dworzaczka
Grodzkie i ziemskie > Konin
15947 (Nr. 84) 1790
M. Michał-Hier. z Sułkowa Sułkowski, podstolic kowal., ol. Jakuba S. stolnika (!!) kowal. z ol. Joanny Dambskiej syn, kwit. Jana z Lubrańca Dąmbskiego, b. dziedzica Piotrkowic, z 3. 177 złp. (f. 236v)
Potwierdza to K. Niesiecki - Sułkowscy herbu Łodzia z Kujaw.

Co do Sułkowskich herbu Białynia - herbu tego używano m.in. w Sieradzkiem stąd może wzięli się Sułkowscy w Łódzkiem.
Potwierdza to K. Niesiecki - Sułkowscy h. Białynia pochodzą z Rawskiego (okolice Rawy Mazowieckiej). Nic nie wskazuje jednak z którego Sułkowa pochodzą (wcześniej zakładam, że byli w Mazowieckiem - zdaje się to być "najmłodsza" czyli najpóźniej wyodrębniona linia, o czym pośrednio świadczą indeksy z Łódzkiego). Niesiecki T. IV str. 239 wspomina Wojciecha Sułkowskiego herbu Białynia, podwojewodzego rawskiego - r. 1674 dziedzica wsi Głuchowska - żona jego na króla Jana Kazimierza, który przybył dom ich odwiedzić miota przeklęctwa.

Poniżej wszystkie miejscowości o nazwie Sułkowo, gdzie była wzmianka o pochodzeniu rodziny Sułkowskich pogranicze Kujawsko-Pomorskiego i Mazowieckiego
https://drive.google.com/file/d/1WDw8m8 ... sp=sharing

Po napisaniu tego tekstu natknęłam się na poniższe opracowanie pochodzenia różnych linii Sułkowskich
https://polishgenealogy1.blogspot.com/2 ... owski.html