Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Powązki 1856

30.12.2017 21:11
Kurier Warszawski 1856 Powązki wymienieni tylko
wydań 344
Tomasz Slawicz, Urzędnik Banku Polskiego, Wincenty Sommer, Wincenty Muszyński Doktor medycyny, Helena z Narzymsklch Krajewska, Andrzej Niernsee, Salomea Rulewicz, Lucyna z Wieczorkowskich Starzyńska, Antoni Dembicki, Julja-Marja Vatke, Dominik Dąbrowa Dąbrowski, b. Kapitan b.W . P, Franciszek Zamecznik, Franciszka 1 voto Frisch, 2 do Orzechowska, Katarzyna z Kruszewskich Midzińska, Kunegunda z Zielińskich Kamińska, Andrzej Skrodzki, Julja Bartoszewicz, Franciszka Królikowska, Kacper Luchowskiego, Ewa z Karczewskich Konarzewska, Dyonizja z Pląskowskich Morzycka, Jan Wołowski radca stanu, Tadeusz Witkowski, b. Oficera b. W. P., Kawalera Krzyża Polskiego, Tekla z Sierakowskich Igo ślubu Sutkiewiczowa, powtórnego Gajewska, Eleonora z Niezgodzińskich Nowakowska, Łucja z Lipowskich Zawadzka, Edward Eksztein, Franciszek Czekierski, . Hippolit Stifi, Grayer. Karolek Kleczkowski, Syn Adwokata Sądu Appellacyjnego, Ignacy Hryszkiewicz, Jan Zuchmantowicz, Jana-Nepomucena Herman, b. Oficera b. W . P ., ostatecznie Sędziego Pokoju Okręgu i Miasta Warszawy Wydziała IV, Kawalera Krzyża, Wincenty Hr: Wielopolski, Dziedzic dóbr Przesławic i Niegardów w Powiecie Miechowskim, Ludwik Nałęcz Hr: Małachowski, Ś. p. Władysław Kossowicz, Stanisław Trzcieński, b. Oficer b. W . P , Józef Wiemann, Florjan Kąsinowski, Urzędnik Banku Polskiego, Antoni Trautsolt, Władysław-Piotr Jasiński, byłv Professor, Joanua z Krzyżanowskich Czachowska, Piotr Laufer, Michał Ostaszewski, Radca Honorowy, Adjunkt Policji Wykonawczej, Paweł Andrychiewicz, Ludwika z Aureggiów Kort, Jan Smotrzyński, Juljanna z Karczewskich Dębska, Tekla Kajzer, Antoni Zapalowicz, Józefa-Marja z Nowakowskich Fruzińska, Józef Rożycki, Rozalja z Zaryngiewiczów po Łukaszu Gaduszewskim, Merjanna z Słowikowskich Wolskiej, Antoni Sosiński, Franciszek Jakubowski, Jan Mierzejewski, Obywatel Ziemski, Stanisław-Kostka Karwowski, Teofila z Fetterów Wojde, Honorata Gebhardt, Jan Krasyn, Michał Pierzchalski, p. Jaskólski, niegdyś Oficer b. W . P , Jan Smotrzyński, Ludwik Brodel, Karol Szmidt, Władysław de Mirów Myszkowski, Jan Skibicki, Kornet Pułku Ułanów umarł w Krasnym Stawie na żądanie stroskanego Ojca, i za upoważnieniem Władzy Rządowej,przewieziono je na smętarz Powązkowski pod Warszawą, Teressa z Klimowiczów,Boczkowska, Justyna z Bohdanowiczów Maszewska, Katarzyna z Grossów Nikitin, Zona b. Pułkownika Artylerji Wojsk CESARSKo-Rcssyjskich, lat 28, Franciszek Kuczyński, Tomasz Pry liński, Adwokat, Józefa z Konarskich Pohorecka, Klementyna Glińska, Ignacy Zalewski, Jan Odrobiński, Cezar Czech, Wiktorja z Lubów Skrobecka, Jaljaona pierwszego ślubu Steimnetz, powtórnego Kunisch, Seweryn Cichorski, Eleonora z Ridlichów Obuchowsko, Łukasz Misiurkiewicz, Podporucznik z Korpusu Weteranów b. W . P ., Stanisław Boczarski, Radca Dworu, Franciszek Czekajewski, Konstancja z Sołtykiewiczów Kowalska, Antoni Żyszkiewicz, Assessor Kollegjalny, Członek Komitetu Cenzury, Józef Ciecierski, Krzysztof Cieszkowski, były Oficer byłego Wojska Polskiego, Dziedzic dóbr Łukowiec w Po- wiecie Stanisławowskim położonych, Jan Kalinowski, lat 17, Walenty Gasparo, Bronisława Zaleska, Józef Kożuchowski, Nimfa z Czarneckich Sapieszko, Zofja Prytsche. Leopold Duński, Józefat Zapolski, Sędzia Appellacyjny, Radca Koliegjalny, Ludwik Sojecki, Franciszek-Ignacy Wyczechowski, b. Prezes Sądu Kryminalnego Gub: Płockiej i Augustowskiej, Józefa Pers. Tekla z Naimskich Niemirowska, Emilja Kwiatkowska, Karol Dietrich, Joanna Kołudzka, Michalina ze Skrzetuskich Borkowska, Wojciech Małkowski, Sekretarz Gubernjalny, Frsnciszka-Ignacego Wyczechowskiego, Emeryta, b. Prezesa Sądu Kryminalnego Guberoji Płockiej, Jan Szadkowski, Xiędz Fałkowski, Marjanna z Bochińskich Geroszewska, Józefa z Hrabiów Alexandrowiczów Joślikowska, Franciszka z Czechowskich Bysłry, Helena Mroczkowska, Władysław-Stefan Cerulli, Andrzej Piasecki, Julja Redel, p . Kazimierz Ziger, Xawery Iwański, Łakasz Wichrzycki, Obrońca Prokuratorji Królestwa, Katarzyna Sadowska, Konstanty Amforowicz, Sylwestar Howanicki, Rozaija z Pachulskich Karwowska, Michał Piotrowski, Maryanna z Wolkowskicb Dębnicka, Franciszek-Xawery Gross, Aniela Jastrzębowska, Ignacy Mysłakowski, Emilja z Jasińskich Józefowicz, Andrzej Młodzianowski, Asessor Sądu Policji, Maryanna Świderska, Jan-Nepo-Kazimierz Krupski, lat 57 mający, dawny Redaktor Gazety Codziennej, Jan Żmijewski, Archiwista Biura Prokuratora, Jan-Kanty Stański, Michał Torosiewicz, Mecenas b. Sądu Najwyższej, Wiktor-Alexander Zalewski, Wincenty Duschik, Fabrykant machin, Bronisława Kotowicz. Jan Karwowski, Adwokat Sądu Appellacyjnego Królestwa Polskiego, Roch Szlupowicz Kapitan b. W. P, Józef Stokłosiński, Emilja z Charzyńskich Nieprzecka, Właścicielka dóbr ziemskich w Gub: Płockiej, Maryan Gorączkowski, p. Kazimierz Rostropowicz,Dziedzic dóbr Jasieńica, Wincenty Mirzejewski, Maryanna z Fijałkowskich Młynarska, Jan Rzętkowski, Kontroller Banku Polskiego, Wiktorja Kobylińska, Agnieszka Węgier, Hippolit Karpiński, Napoleon Kurzątkowski, Józef Federowicz, b. Oficer b. W. P., Leopold-Wilhelm Wolf, b. Major b.W. P., Elżbieta-Izabella z Wodzińskich Kadłubowska, Tekla z Wieruskich Dziewulska, Antoni Michałowski, Radca Honorow Dziennikarz, Eugenjusz Bonfils, Józef Zakrzewski, Komornik, Franciszka z Maciejowskich Jerzmanowska, Staś Brzeziński 8 mies, Emilja z Lowczynowskich Hareks, Mateusz Szepczyński, Rzeczywistego Radcy Tajnego Ignacy Turkułła, Ministra Sekretarza Stanu Królestwa, Jan Głogowski, lat 5, Józefa z Witoszyńskich, pierwszego ślubu Bielawska, powtórnego Niszkiewicz, Bartłomiej Kosmowski, b. Oficer Artylerji b. W. P ., Leon Kuhajewski, Mikołaj Reimann, Assessor Kollegjalny, Franciszek Formanek, Obywatel m. Warszawy, Marcelli Madaliński, b. Kapitan Wojsk CESARSKO Rossyjskich, Mikołaj Woszczyński, Juljan Auffschlag, Urzędnik Leśny, w 24tej wiośnie życia, Konstancja z Brzezińskich Helcel, Onufry Niewiadomski, Balbina z Orłowskich Śniechowska, Właścicielka dóbr Białoskory w Gubernji Płockiej, Justyna z Wierzbickich Hejnikowska, przeżywszy lat 45, Stanisława-Augusta z Becu Gaj, Stanisław Łukasiński, były Oficer b. W . P ., Apolonja z Lebanów Knowiakowska, Marja-Antonina Wężarska, Aniela-Amalja z Lesslów Helbich, Julja z Jachowskich Strzyżewska, Kazimierz Korzeniewski, Michał Dłużniewski, Radca Dworu, Jan Chyliczkowski, Referendarz Stanu, b. Dyrektor Heroldji, Referent Senatu, Anna z Rębowskich Łuszczewska, Amalja z Schmidtów Freund, Franciszka z Królikowskich Rybińska, Fełix de Cochet, Tekla Czerkasińska, Salomea z Szumańskich Igo ślubu Ducka 2go Wilczyńska, Franciszek Jeziorański, Obywatel miast-Warszawy, Urszula z Michałowskich Węclawska, Obywatelka ziemska, Paweł Arbaszewski, Anastazy Oszczekliński, niegdy Oficer b. Wojska Polskiego, Justyna Kreusch, Eleonora z Grużewskich Matejf, Emilja Różycka, Panna, Jan Piętkowski, Radca Dworu, Alexander Pruski, Małgorzata z Żebrowskich Żukowska, Anna Pusłowska, Magdalena z Żarnowskich,1 mo voto Skower-ska, 2do Erdmann, Stanisław Chrzanowski, Franciszek Nowicki, lat 10, Zenobja z Goeblów Sieczkowska, Alexander Lewandowski, Obywatel Ziemski, Magdalena z Mecznikowskich Wojtaszyńska, Józef Gebhardt, Urzędnik Kancellaryi JO.XIĘCIA NAMIESTNIKA, Franciszka z Rakowskich Krzystowska, Juljanna z Strońskich, Igo ślubu Grabowska, 2go Miechowicz, Marja-Emiljanna Grzegorzewicz, Ludwika z Jaruszewiczów Gutowska, Jan-Antoni Rogoziński, Tomasz Rudnicki, Pisarz Aktowy Królestwa, i Właściciel dóbr ziemskich, Karol de Carmantrant, Antoni Grzywiński, X. Jan Dziubacki, Kandydat Śtej Teologji, Kanonik honorowy Lubelski, . Wojciech Królikowski, Obywatel m. Warszawy, Helena Nowolecka lat 2, .Konstancja z Zagajewskich Krosnowska, Franciszek Świętochowski, b. Oficer b. W. P., Lucjan Borchart, Rozalja Jabłońska Panna, Michalina z Witanowskich Jasińska, Michalina z Witanowskich Jasińskiej, Henryk Lisicki, Antoni Machwitz, Franciszek Chmielewski, Natalja z Piętkowskich Kosińska, Juljanna z Szymacherów Kuczyńska, Stanisław Piskorski, b. Archiwista Senatu, Ludwika Kosztulska, Jan Jabłoński, Józefa Czarnecka, Wanda córka Kowalskiego, Józef Szafrański, Kupiec, Zygmunt Broniewski, Józef Karoli, Maryanna z Kowalskich Schesz, Elżbieta Korusiewicz, Marcin Jekiel, Xawera Garbińska, Wiktorja z Zawadzkich Przygocka, Ludwik Michałowski, Bolesław Czarnecki, Florentyna z Rybickich Suska, Klementyna Jackiewicz, Filipina z Wydżgów Wydżga, Marja-Anna z Holmów Troschel, Rozalja z Izdebskich Koćmierowska, Edward Listowski, Pułkownik Wojsk Cesarsko- Rossyjskich, Jan Rudnicki, Marja z Michałowskich Grabowska, Karol Peschke, Alexander Martin, Wincenty Cichorski, Radca Tajny, Senator, Tekla z Śliwińskich Majewska, Józef Skalski, Major b. W . P ., b. Urzędnik Komissji Wojny, Kawaler Krzyża Legji honorowej, Zofja z Kowalskich Wołk, Albina z Kozłowskich Kuhnke, Maryanna z Szczurowskich Księska, Jakób Kieszkowski, b. Major b. Wojska Polskiego, ozdobiony Krzyżem Legji Honorowej, Elżbieta z Popławskich Bochdanowicz, Dyonizy Dyamentowski, Alexander Zaleski, Artysta-Malarz, .,Alexandra z Giejsztorów Jezierska, w wieku lat 54, Maryanna z Brzozowskich Piotrowska, Joanna Skalska, Benedykt Kołakowski, Radca Kollegjalny, Dyrektor Mennicy, Józef Sabatowski, Aptekarz, Józef Zaborski, Józef Jaworowicz, Franciszek Czarnocki, Tekla z Wędrychowskich Parzelska, Walerjan Filipowski, Franciszek Chomętowski, b. Poseł i b. Radca Wojewódzki, Właściciel dóbr ziemskich w Pcie Rawskim, Stasio Rapacki, Syn Rejenta, lat 10 liczący, Józefa z Skrzyńskich Radoszewska, Piotr Lassaud, Radca Honorowy, Aniela z Pietrusińskich Stolpe, Józef Szacfajer, Antonina z Bonczakiewiczów Bieniecka, Stanisław Morawski, Felicja z Baczyńskich Rottengruber, Hippolit Kropiewnicki, Julja z Miramów Nalepińska, Tymoteusz Ilnicki, Alexander Aszperger, Urszula z Gordonów Lucińska, Cecylja z Rozenzwejgów Bartoszewska, Wincenty Gottlieb, Maryanna Goetter, Stefanja Kamieńska, Eleonora Wilke, Panna, Eugenjusz Breza,