Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Machczyńscy herbu Machwicz z Sosnowa

7.01.2018 18:58
Do tekstu na podstawie publikacji Piotra Gałkowskiego "Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX-XX w." dostawiłam znalezione indeksy z Geneteki na Genealogach i D. Szpejenkowskiego:
z parafii Gozdowo, pod którą podlega Dzięgielewo
z parafii Rogowo pod którą podlega Sosnowo

Jest to źródło informacji o występujących tam osobach. Skupiam się tylko na tych osobach, które znalazłam w aktach metrykalnych i indeksach. Niektóre daty poprawiłam, niektóre dostawiłam. Wiele na temat tej linii Machczyńskich można się dowiedzieć z bardzo ciekawej i obszernej publikacji Pawła Wasiaka http://wasiak.jcom.pl/machcinscy.pdf,
Dariusza Szpejenkowskiego http://www.szpejankowski.eu/index.php/r ... j/163.html
bezpośrednio z publikacji w/w Piotra Gałkowskiego http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=44467
oraz publikacji "Rogowo i okolice" Piotra Gałkowskiego.

Machczyńscy generalnie pochodzą z parafii Proboszczewice ze wsi Machcino, a później przenieśli się do parafii Gozdowo do wsi Dzięgielewo. Występowali pod kilkoma herbami. Machczyńscy herbu Machwicz, o których poniżej wywodzą się z Machczyńskich herbu Dołęga. Trudno określić kto pierwszy zmienił herb. Występujący w tym opracowaniu Paweł jest wg Bonieckiego herbu Dołęga. Może jego syn Piotr był pierwszym herbu Machwicz po zmianie miejsca pobytu z Mazowsza na Ziemię Dobrzyńską, jednak jego syn Franciszek jest wg PSB herbu Dołęga. Z całą pewnością herbu Machwicz jest Wojciech drugi syn Piotra ur. 1764/1766.
Najstarszym znanym ze źródeł Machczyńskim tej linii był Paweł zmarły w swoim majątku w Dzięgielewie dnia 16.10.1711 r. Jego synem był Wojciech występujący w akcie chrztu z 1715 r. jako chrzestny. Wojciech miał żonę Rozalię i poniżej widać jego potomstwo w latach 1718-1729. Drugim synem Pawła był Jan - wg Bonieckiego w 1724 r. skarbnik dobrzyński, zmarły w 1740 r., żona Ewa, w 1704 r. urodził im się w Sikórzu syn Kazimierz. Trzecim synem Pawła był Piotr Machczyński. Piotr poprzez małżeństwo z Katarzyną Świeżawską z pobliskich Świeżaw wszedł w posiadanie wsi Sosnowo. "Wieś Sosnowo pojawia się w dokumentach w 1502 roku jako jedna ze wsi w parafii Rogowo. W rejestrze z 1673 roku Sosnowo ujęte zostało łącznie ze Świeżawami. Trudno określić, gdzie rozmieszczone były gospodarstwa szlachty. Sosnowo połączone było w I poł. XVIII wieku ze Świeżawami i należało do Stanisława Świeżawskiego, zmarłego dnia 30.12.1738 r. wg Kielakowie. Tuż po 1729 roku Sosnowo oddzielone zostało od Świeżaw i przeszło w posiadanie córki Stanisława, Katarzyny, którą później poślubił Piotr Machczyński (Katarzyna miała wówczas 18 lat i to było jej wiano). W ten sposób Sosnowo przeszło w posiadanie rodziny Machczyńskich herbu Machwicz. W 1789 r. jako właścicielka majątku Sosnowo występuje już tylko jego żona Katarzyna." []. Piotr zmarł w Sosnowie po 1766 r. Myślę tak, ponieważ w 1766 r. urodził się jego najmłodszy syn Wojciech. Po śmierci Piotra jego żona wyszła jeszcze po raz drugi za mąż, o czym poniżej. Piotr z Katarzyną miał synów Franciszka, Hipolita i Wojciecha i córkę Zofię, która występuje w 1784 r. jako chrzestna i w 1788 r. poślubia Ignacego Czerniewskiego (świadkiem jest Wojciech) oraz córkę Agatę ur. 1749 r., która poślubiła Kolczyńskiego i zmarła w 1793 r. Z synów Piotra zachowały się jedynie dokumenty o Franciszku i Wojciechu. Odnalazłam akt zgonu Franciszka z dnia 22.03.1806. -zmarł w Rempinie par. Gozdowo i został pochowany w kaplicy Zielińskich w klasztorze oo bernardynów w Skępem. W tym akcie jest wpisana jego data urodzenia 28.10.1742 i imiona rodziców Piotr i Marianna ze Świeżawskich. Urodził się pewnie w Sosnowie par. Rogowo, ale dokumenty z tej parafii zachowały się dopiero od 1781 r. Występuje ów Franciszek na tablicy w Skępem, która zawiera ok. 900 nazwisk zmarłych. W 1767 r. był burgrabią bobrownickim, w 1768 komornikiem ziemi dobrzyńskiej, w tym roku również przystąpił do konfederacji barskiej. W 1775 r. przeciwko niemu odbył się proces o należenie do spisku przeciw królowi. Ostatecznie został uniewinniony. W 1792 r. brał udział w tumulcie szlacheckim na sejmiku w Lipinie, a 26 listopada tegoż roku został konsyliarzem konfederacji targowickiej ziemi dobrzyńskiej. W 1770 roku przez sejmik w Orszymowie został powołany na konsyliarza konfederacji ziemi wyszogrodzkiej. Wg P. Gąsiorowskiego był wojskim dobrzyńskim (1790-93). Był również posłem ziemi dobrzyńskiej. Matka Franciszka - Katarzyna ze Świeżawskich 1v. Machczyńska 2v. Podczaska szambelanowa gostyńska zmarła w 1791 r. w wieku 80 lat. Widocznie po śmierci męża Piotra wyszła po raz drugi za mąż za N. Podczaskiego herbu Rawicz. Majątek Sosnowo dziedziczą wtedy po niej jej synowie Franciszek i Wojciech, a notatka o N. Machczyńskiej, która w 1794 r. obsiewała 11 korców żyta i brała czynsz 42 zł. [SGKP] dotyczy pewnie żony Franciszka - Teofili-Bogumiły Dobrskiej, która jako żona będącego wiecznie w rozjazdach polityka, osobiście zajmowała się gospodarowaniem. Z Teofilą-Bogumiłą Franciszek wziął ślub ok. 1778 r. (miał już wtedy 36 lat, a ona 26 - urodziła się 4.04.1752 r. w par. Dąbrowa). Teofila była córką Wojciecha i Wiktorii. Franciszek miał z Teofilą córkę Mariannę ur. ok 1779, której ślub jest poniżej. Odnalazłam również akt urodzenia ich córki Tekli z 1780 r. W 1786 r. ur. im się Elżbieta - ślub poniżej, w 1787 r. syn Klemens, a 1789 syn Marceli. Żona Franciszka zmarła 11.07.1839 r. w Milewku par. Koziebrody. Występuje ona jako chrzestna w 1800 r. w akcie urodzenia jednego z dzieci Wojciecha. Wg tego aktu jest żoną posła ziemi dobrzyńskiej (Franciszka) i kolatorką kościoła w Rogowie. "Franciszek i Wojciech w 1799 roku, umową zawartą w Toruniu dokonali cesji dóbr Sosnowa. Wojciech stał się wówczas jedynym właścicielem wsi. Był dobrym gospodarzem w Sosnowie. W majątku pobudował pałac i założył park krajobrazowy" []. W w/w dokumencie cesji nie wspomina się o synu Piotra Hipolicie - widocznie już nie żył, a siostry zostały wcześniej wywianowane. Z tego aktu wynika jednoznacznie, że Franciszek i Wojciech byli braćmi. Rodzice są również wpisani w akcie zgonu Wojciecha. Treść tego dokumentu zawiera książka Piotra Gałkowskiego "Rogowo i okolice". A teraz o Wojciechu najmłodszym synu Piotra- urodził się 1764/1766 r. Jego matka Katarzyna urodziła się ok. 1711 r. i w 1766 r., kiedy to urodził się Wojciech miała 55 lat (dlatego początkowo przypuszczałam, że Wojciech nie jest jej synem). W 1790 roku Wojciech poślubia w par. Rogowo Mariannę Święcicką córkę dziedzica Kobrzyńca Starego Mateusza Święcickiego. Marianna zmarła w 1814 r. w wieku 40 lat, a Wojciech w 1824 r. w wieku 58 lat. Są pochowani w kościele w Rogowie. Majątek przekazali dzieciom, ale w tym samym roku wykupił go jeden z ich synów Ignacy ur. w 1799 r. ożeniony z Anielą Lasocką. W 1825 r. wg "Wykazu wsi, dymów i dziedziców w obwodzie Lipnowskim" Ignacy posiada 5 dymów we wsi Kobyle Łąki, 8 dymów we wsi Korzeniewo, 3 dymy w Podczomsku i 13 dymów w Sosnowie. Aniela zmarła w 1849 r., a Ignacy w 1869 r. Majątek przejął zięć - mąż ich córki Anieli (imię po matce) Adolf Piwnicki. W rękach rodziny Piwnickich majątek pozostawał roku 1939. Parę słów jeszcze o synu Wojciecha i Marianny - Piotrze ur. 1798 r., podporucznik wojsk inżynieryjnych. Ożenił się w 1831 r. w Warszawie z Anielą z Buczyńskich wdową. Dwa lata później zmarł również w Warszawie - został pochowany w Sosnowie. Żona Aniela zmarła w Warszawie w 1847 r. (akta poniżej).
Nie potrafię powiązać Ignacego z żoną Zofią Ubysz i drugą żoną Anną, którego dzieci rodzą się od 1765-1774 w Gozdowie. Być może ten Ignacy występuje na tablicy zgonów ze Skępego. Zmarł w 1801 r. i był wojskim dobrzyńskim.
Jakkolwiek w akcie zgonu każdego Machczyńskiego z Sosnowa jest napisane, że został pochowany w kościele w Rogowie (byli dobrodziejami tegoż kościoła) to inskrypcje nagrobne się nie zachowały. Kościół był kilkukrotnie odbudowywany i widocznie uległy zniszczeniu. Zachował się jedynie wystawiony przez Ignacego Machczyńskiego w 1850 r. nagrobek znajdujący się przed wejściem do kościoła z napisem:
"DOM Machczyńskiej Anieli z Lasockich, żonie zmarłej 21.03.1849, Machczyńskiemu Wojciechowi Ojcu zmarłemu 18.01.1824, Machczyńskiej Mariannie ze Święcickich Matce zmarłej 11.03.1814, Machczyńskiemu Piotrowi bratu zmarłemu 4.09.1831"

na podstawie "Rogowo i okolice" Piotra Gałkowskiego i akt metrykalnych Rogowa kolejni właściciele Sosnowa
1700-1729 Stanisław Świeżawski ojciec Katarzyny, żony Piotra
1729-1791 Katarzyna ze Świeżawskich Machczyńska
1791-1799 Franciszek i Wojciech Machczyńscy
1799-1824 Wojciech Machczyński
1824-1869 syn Wojciecha Ignacy
1869-1907 córka Ignacego Aniela z Machczyńskich Piwnicka
1907-1939 Ignacy Piwnicki

Paweł Machczyński świadek 1708 par. Gozdowo
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=446826

Zgon Paweł Machczyński Dzięgielewo par. Gozdowo 16.10.1711
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=446826

akt ur. z 1713 z Gozdowa, gdzie chrzestnym jest Wojciech Machczyński
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=446826

akt ur. z 1715 r. z Gozdowa, gdzie chrzestnym jest Wojciech Machczyński
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=446826

zgon Katarzyna ze Świeżawskich Podczaska szambelanowa lat 80 Sosnowo 1791
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=234239

akt zgonu Franciszka syna Piotra 22.03.1806 Rempino par Gozdowo
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=446826

Ślub Wojciech Machczyński Marianna Święcicka 1790 Kobrzeniec Stary par. Rogowo
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=234239

akt urodzenia jednego z dzieci Wojciecha - Józefa Mateusza, gdzie chrzestnymi są Mateusz Święcicki (ojciec Marianny) i Marianna Dobrska 1795 marzec
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=234239

akt urodzenia jednego z dzieci Wojciecha - Piotra Faustyna Józefa, gdzie chrzestnymi są Sebastian Święcicki i Jadwiga Dobrska 1798 koniec drugiej strony
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=234239

akt urodzenia jednego z dzieci Wojciecha - Marcelego Apolinarego, gdzie chrzestnymi są Apolinary Dobrski i Teofila Machczyńska Tribuna Terrae Dobrinensis (tytuł identyczny z tytułem Franciszka w akcie zgonu z 1806 r.) et Collator Ecclaesie Rogoviensis 1800 koniec drugiej strony
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=234239

akt ur. jednego z dzieci Wojciecha - Ignacego, który później dziedziczył Sosnowo 1802 Sosnowo par. Rogowo
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=234239

akt zgonu Wojciecha Machczyńskiego 1824 Sosnowo par. Rogowo syn Piotra i Katarzyny ze Świeżawskich
https://drive.google.com/file/d/1mxu8o_ ... sp=sharing

zgon Ignacego Machczyńskiego syna Wojciecha 1869 akt 46 Sosnowo par. Rogowo
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... &cat=54904

zgon żona Wojciecha Marianna ze Święcickich lat 40 córka Mateusza i Katarzyny z Trzcińskich 1814 r. Sosnowo par. Rogów. Z tego aktu wynika również jego wiek.
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... &cat=54904

akt ślubu Piotra Machczyńskiego z Aniełą z Buczyńskich wdową po Tomaszu Kuśmierskim 1831 akt 17 św. Aleksander Warszawa
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &x=0&y=709

akt zgonu Piotra Machczyńskiego syna Wojciecha 1833 Warszawa Św. Aleksander akt 1577
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =245&y=924

akt zgonu Aniela z Buczyńskich Machczyńska 1847 akt 702 Nawiedzenia NMP Warszawa
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 919&y=2100

akt ślubu Marcelego Machczyńskiego syna Wojciecha 1825 akt 29 Płock
http://www.szukajwarchiwach.pl/50/357/0 ... x4j6UahWQw

akt ur. córki Franciszka i Bogumiły z Dobrskich - Tekli Franciszki 1780 Rokitnica par. Świedziebnia
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=401176

akt ślubu Córki Franciszka i Bogumiły z Dobrskich - Marianny z Tomaszem Rzeszotarskim 1799 akt 68 Rempino Par. Gozdowo
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=446826

akt ślubu córki Franciszka i Bogumiły z Dobrskich - Elżbiety z Rajmundem Chamskim 1805 Rempino par. Gozdowo
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=446826

ślub Zofia Machczyńska z Ignacym Czerniewskim Sosnowo par. Rogowo 1788 świadek Wojciech Machczyński (siostra Wojciecha i Franciszka)
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=234239

zgon Agata z Machczyńskich Kolczyńska 44 lata 1793 r. ur. 1749 r. (siostra Wojciecha i Franciszka)
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... &cat=54904

urodzenia Gozdowo (Dzięgielewo) i Biała indeksy z Geneteki
1718 Katarzyna Machczyński Wojciech Rozalia Gozdowo
1723 Agnieszka Machczyńska Wojciech Rozalia Biała pow. płocki
1725 Grzegorz Machczyński Wojciech Rozalia Biała pow. płocki
1727 Teresa Machczyńska Wojciech Rozalia Biała pow. płocki
1729 Ludwik Machczyński Wojciech Rozalia Biała pow. płocki
1765 Kunegunda Machczyński Ignacy Zofia Ubysz Gozdowo
1766 Maryanna Machczyński Ignacy Zofia Ubysz Gozdowo
1771 Kazimierz Machczyński Ignacy Anna Gozdowo
1772 Matylda Machczyński Ignacy Anna Gozdowo
1774 Piotr Machciński Ignacy Anna Gozdowo

Rogowo indeksy wg Szpejenkowskiego
urodzenia
1791.02.20 Faustyn Machciński Wojciech Marianna
1793.12.07 Franciszek Machciński Wojciech Marianna
1795.03.01 Józef Maciej Machczyński Wojciech Marianna
1798.05.17 Anna Dorota Machczyńska Wojciech Marianna
1798.09.02 Piotr Faustyn Józef Machczyński Wojciech Marianna
1802.07.30 Ignacy Machciński Wojciech Marianna
1802.07.30 Katarzyna Machcińska Wojciech Marianna
1839 Aniela Machczyńska
Śluby
4.05.1790 Wojciech Machczyński Marianna Święcicka
Zgony
1795.07.19 Piotr Machciński Wojciech Marianna
1800.05.30 Kunegunda Machczyńska Wojciech Marianna
1795.01.10 Ksawery Machczyński Wojciech Marianna
1824 Wojciech Machczyński Sosnowo
1849 Aniela Machczyńska
1869 Ignacy Machczyński